Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De dreiging van het ‘nieuwe’ marxisme (26 reacties)

Geplaatst op donderdag 5 januari 2012, 21:09 door Dirk A A

Afgelopen week las ik een opmerkelijk interview met de Braziliaanse geestelijke Azevedo. Hij stelt dat wij denken dat het marxisme geen bedreiging meer is. Toch is het niet verdwenen met de val van de Sovjet-Unie, aldus Azevedo. Het heeft alleen een nieuw jasje gekregen.

En dat nieuwe jasje ziet er als volgt uit. Het marxisme, misschien nu beter te benoemen als het Nieuwe Tijd Denken, richtte zich voorheen sterk op de economie, om op die manier de samenleving te veranderen. Dat werd een mislukking. Nu is men eropuit de instellingen in de samenleving van binnenuit te ondermijnen.

Dat Azevedo gelijk heeft, blijkt wel uit de informatie die het Amerikaanse congreslid A.S. Herling jr. uit Florida in 1963 gaf over de doelen van het toenmalige communisme. Hij citeerde uit de ‘Naked Communist’ van Cleon Skousen.
Doel 40: ‘Breng de familie/het gezin als instituut in diskrediet. Bevorder meerdere seksuele contacten en vergemakkelijk echtscheiding.’
Doel 25 en 26: ‘Breek de morele standaard door pornografie en obsceniteit in boeken, magazines, bewegende beelden, radio en tv. Presenteer homoseksualiteit, ontaarding en promiscuïteit als normaal, natuurlijk en gezond.’
Doel 27: ‘Infiltreer de kerken en vervang de geopenbaarde religie door de sociale religie. Breng de Bijbel in diskrediet en benadruk de noodzaak van intellectuele volwassenheid, die geen behoefte heeft aan een religieuze ‘kruk’.’

Om dit te bereiken, wil men overal invloed en controle krijgen. In de kerken, de universiteiten, de scholen, de media etc. Het doel is de vernietiging van de westerse beschaving, samenleving. Uit deze vernietiging zou dan een nieuw utopia moeten oprijzen.

Eén van de instituties die wordt aangevallen, is de familie, het gezin. Over het belang van het gezin is de Bijbel duidelijk. Al in de eerste hoofdstukken van Genesis lezen we dat de man zijn vader en moeder zal verlaten, zijn vrouw zal aanhangen en dat zij beiden zullen één vlees zijn. In de bescherming van het huwelijk mogen man en vrouw zich ontwikkelen en kunnen kinderen, als de Here hun die geeft, in veiligheid en geborgenheid opgroeien.

Het gezin als de hoeksteen, de basis van de samenleving. Een hoeksteen houdt een gebouw bijeen. Zo houdt het gezin de samenleving bijeen. Zo heeft God het ingesteld.
Wil je de samenleving ontwrichten, dan moet je het gezin ondermijnen, laten verdwijnen. Dat zien we toch gebeuren, om ons heen. Er woedt een geestelijke strijd om het gezin. Bidt om de bescherming van de gezinnen.

Men ziet in dit Nieuwe Tijd Denken, of hoe je het ook moet noemen, de familie/het gezin als onderdrukkend. Het staat de vooruitgang in de weg: de man die zijn vrouw onderdrukt, de vader die zijn kinderen onderdrukt, de vrouw die zich niet kan ontwikkelen. Om aan deze onderdrukking een einde te maken, moet er dus een einde aan het traditionele gezin komen. Dan pas kan er in hun ogen een ideale samenleving ontstaan, waarin iedereen gelijk is.

Hoe ondermijn je het gezin? Door scheidingen heel normaal te laten vinden. Ook in de kerken en gemeenten zie je dit gebeuren. Als een vloedgolf komt het binnen.
En o wee, als je er wat van zegt. Terwijl de Here in Maleachi zegt dat het huwelijk heilig is en dat Hij echtscheiding haat. Laten we biddend om vrouwen en mannen heen gaan staan, die verlaten zijn door hun echtgenoot/echtgenote en die bidden om en geloven in herstel van hun huwelijksrelatie.

Denk verder aan seks voor het huwelijk. Dat werkt verwoestend voor een later huwelijk. Ook de kerkjeugd vindt dat steeds normaler. Iedereen doet het toch… En ze zien het op tv en op internet.
En ik noem ook de homoseksualiteit. Dat wordt toch gepromoot…. De samenleving wordt erdoor kapot gemaakt. De Bijbel keurt het praktiseren van homoseksualiteit ten stelligste af. Daar komt Gods oordeel over.
De Braziliaanse christenblogger Julio Severo werd zelfs door de betaalsite PayPal afgesloten van zijn account, nadat hij zich op grond van de Bijbel had uitgesproken tegen het praktiseren van homoseksualiteit.

Ook door porno en overspel worden huwelijken vernietigd. Ook veel christenen zijn verslaafd geraakt aan porno. In Godsnaam, breek ermee, vlucht ervandaan, zoals Jozef ooit vluchtte. Zoek hulp als je er zelf niet uitkomt.

Wees de Here dankbaar als bij u in de gemeente nog het Evangelie wordt verkondigd.
Toch dringt ook het Nieuwe Tijd Denken binnen in steeds meer kerken en gemeenten. De kerk, de mens is zelf in staat het koninkrijk op aarde te stichten, denken steeds meer theologen, voorgangers. Met tekenen en wonderen. Wij gaan alles nieuw en heel maken. God in de mens, geeft de mens goddelijke mogelijkheden. En als wij het koninkrijk van God gesticht hebben, nodigen we Jezus uit om te komen.

Dezelfde religieuze woorden worden gebruikt, maar voorzien van een andere inhoud. Wanneer wij spreken over het Koninkrijk van God, dan hebben we het over het hemelse koninkrijk en over het Koninkrijk dat de Here Jezus eenmaal zal oprichten bij Zijn wederkomst.

Als zij het hebben over het Koninkrijk van God, dat hebben ze het over een opgeknapte aarde, die zij zelf tot stand zullen brengen. Ten diepste hebben ze het over een socialistische samenleving, waarover ze dromen, een utopia, dat ze het koninkrijk van God noemen. Zonder enige verbinding met de hemel, met het leven na dit leven, met de Here Jezus. Het gaat alleen om het leven op deze aarde.

En voor Israel en voor het Joodse volk is er in dit denken al helemaal geen plaats meer.

Efeze 5:11 roept ons op de werken der duisternis te ontmaskeren. Daarom moeten deze ontwikkelingen worden aangewezen. Dat is niet prettig, maar wel noodzakelijk. Opdat we alleen en steeds meer gericht zullen zijn op de Here Jezus en op wat Hij in Zijn Woord zegt. Met Hem mogen we het nieuwe jaar ingaan. Weer zijn we een jaar dichter bij de dag van Zijn de wederkomst.

Ik bid de Here om wijsheid. Om onderscheidingsvermogen. Om de leiding van Zijn Geest.
‘O Here, geef ons die wijsheid, dat inzicht.’
Leef met Hem. Wandel met Hem.
Zorg dat je een binnenkamer hebt, stille tijd met Hem.
Leef in afhankelijkheid van Hem.
En verwacht Hem. Heft uw ogen hemelwaarts. Onze verlossing is aanstaande.

Dirk van Genderen

26 Reacties

 1. Rien zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 januari 2012 om 15:33

  Het spijt me te moeten zeggen maar ik vind dit een vreselijk stuk. Alles wordt er met de haren bijgesleept hoewel er van enig verband geen sprake is. Natuurlijk is het hier beneden niet zo geweldig, en natuurlijk hebben wij Gods hulp van node. Maar door de werkelijkheid van alle dag zo in te kleuren biedt deze overpeinzing geen enkele troost zoals de titel doet vermoeden. Met uitzondering van de laatste alinea, die ik van harte onderschrijf.

  Ik wil echt niet lichtvaardig zijn en ik heel veel meegemaakt. Maar er valt ondanks alles nog zoveel om van te genieten, mijn kinderen en kleinkinderen, God’s mooie natuur, fijne mensen om je heen en in de gemeente. Ik zou zeggen:…..behoudt het goede!

  Uit het diepst van mijn hart wens ik u dan ook een troostrijk en vreugdevol 2012.

 2. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 januari 2012 om 21:03

  Dirk, Ik vind het moedig van jou om de dreiging van het “Nieuwe” Marxisme en de “mistoestanden’ in onze maatschappij aan de kaak te blijven stellen. Vooral de echtscheidingen die steeds meer plaatsvinden, verzieken het moraal van de gezinnen en daardoor heeft “het Gebouw” de samenleving, geen hoekstenen meer, met alle gevolgen van dien.
  Uit eigen ervaring kan ik nog vertellen dat ik 10 jaar geleden de kwestie echtscheiding binnen het CDA ter discussie heb gesteld. Helaas het is alleen maar erger geworden.
  Dirk, wij blijven roepende in de woestijn, maar dat zijn alle bijbelse “Boodschappers” geweest. Hub.

 3. dag zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 januari 2012 om 1:03

  Welkom terug in Nederland, zal ik maar zeggen!
  Inderdaad is het atheïsme ijzersterk en (bijna) alom tegenwoordig. Onderschat het maar niet! Het beheerst de onderwijsprogramma’s, de media, enz.

 4. Eize Wind zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 januari 2012 om 11:14

  Het ‘Nieuwe Tijd-denken’ (New-Age) is echt zo nieuw niet meer. Al voor de val van het communisme – voor zover het gevallen is, denk aan Noord Korea – was de invloed van het Nieuwe Tijd-denken levensgroot. Het zit in prachtige ‘verpakkingen’ verstopt en velen zien het niet. Ook in kerken en theologieën is het verstopt. Christenen, wees waakzaam!

 5. Wolter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 januari 2012 om 11:49

  Beste Dirk, ik denk dat evolutionisme leidt tot bandeloosheid. Een deel van de evolutietheorie kunnen we, denk ik, wel aanvaarden. Denk aan het ontstaan van verschillende mensenrassen: een Europeaan ziet er anders uit dan een Chinees. Als je echter niet meer gelooft dat God alles geschapen heeft, maar het toeval de oorzaak is van alles, hoe zul je dan weten wat goed en kwaad is. Als je afwijst dat God zich geopenbaard heeft aan Abraham, Mozes, de profeten, enz., dan zul je zelf moeten uitzoeken wat goed en kwaad is.

 6. Ed zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 januari 2012 om 12:13

  Wat je zegt over de seksuele ontaarding klopt helemaal en werkt zeer verwoestend. Mensenharten worden door die problematiek elke dag weer kapot gemaakt. Het nieuwetijdsdenken of het denken van het Aquarius tijdperk, legt inderdaad heel bewust de nadruk op de lichamelijke ‘liefde’ of liever gezegd op de erotiek. Het ‘vissentijdperk’ is voorbij, die banden moeten worden afgeworpen. Leve de ‘vrijheid’. Men beseft echter niet dat men gebonden is, net zoals die automobilist die zo snel wilde uitstappen dat hij zijn gordel vergat af te doen en toen pas merkte dat hij vast zat, omdat hij tijdens de rit helemaal niets van doe gordel (gebondenheid) voelde. Meestal beseft men veel te laat hoe men er werkelijk voor staat.

 7. Jan Willem Docter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 januari 2012 om 12:30

  Sorry Rien, ik ben het absoluut niet met je eens. Dirk noemt wel degelijk zaken die verband met elkaar hebben. Het is goed dat Dirk deze dingen, notabene als citaat, nog eens duidelijk op een rijtje zet. Zo weet je waartegen je je als christen moet wapenen. Dat kan niet vaak genoeg gezegd worden. Vanuit dat, christelijk gewapende leven kun je denk ik nog veel meer genieten van al die zegeningen die je terecht noemt.

 8. Corstiaan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 januari 2012 om 13:40

  Beste Dirk. Je hebt opnieuw een ‘gewaagd’ artikel geschreven. Heel veel zaken die je hebt beschreven zijn inmiddels ‘verheven’ tot gemeengoed. Men ligt er niet meer wakker van. Ik schrik er wel van! Want bij het lezen van je artikel kwamen bij mij 2 teksten naar boven, t.w.: 2 Tessalonicezen 2: de verzen 3 en 4. Vooral vers 4 sprak me erg aan. ‘de mens der wetteloosheid zet zich in de tempel Gods om aan zich te laten zien dat hij een god is. Je gebed om meer onderscheidingsvermogen vind ik heel terecht.

 9. G Hoogkamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 januari 2012 om 14:19

  Ja Dirk, het blijft steeds nodig om deze dingen te benoemen, want het wordt meer en meer gewoon gevonden ook in de gemeente, daardoor komt er ook steeds meer tegenstand tegen de goede boodschap.

 10. anne de keizer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 januari 2012 om 14:32

  Het denken en doen van mensen is er altijd al op gericht om als God te zijn en om zonder Zijn hulp te leven.
  Afhankelijkheid is een vloekwoord in onze maatschappij. Het vasthouden aan Bijbelse voorschriften voor ons leven is de enige weg, door Jezus Christus, door genade. Niet vanuit onszelf, maar door Hem alleen.

 11. K.van den Heuvel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 januari 2012 om 19:12

  Naar mjn mening is de Godheid “ECONOMIE” op plek nummer 1 komen te staan.
  Helaas zijn we steeds meer geneigd hieraan toe te geven. Bij elke beslissing wordt deze godheid meegenomen in ons denken en handelen.
  De economie van het genoeg is helaas gepasseerd. Dit wordt als een tegenstelling gezien.
  Meer, steeds meer. Ons inkomen moet worden verhoogd met allerlei loterij-inkomens.
  Dankbaarheid wordt steeds minder ervaren, er is overal recht op.
  De maakbaarheid van de gmeenschap wordt toegejuicht.
  Als we geen zicht hebben op de eeuwigheid (Het Konkrijk) kunnen we ontzettend verdrietig worden t.a.v. de toekomst, tevens gelet op de (klein)kinderen.

 12. loes zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 januari 2012 om 19:59

  Wat fijn dat jij de waarheid benoemd, dat geeft erkenning dat Gods woord waar is.
  Na een scheiding, door overspel en van alles wat God niet wil, heb ik me vaak een roepende in de woestijn gevoeld, vooral daar gemeenteleden als plakband contact met je ex partner blijven houden.
  En men blijkbaar niet snapt wat voor diepe pijn dit jou doet, jij wordt niet opgezocht want wie verdriet heeft is lastig, en de vrolijke andere partij met zijn geliefde zijn interessant, dat moet je ook als moeder van volwassen kinderen verdragen, want zei kunnen niet kiezen zegt men dan.
  Gelukkig ben ik in deze 3 jaar naar God gekropen; geen ander die zoveel naar mijn verdriet luisterde,
  en mijn tranen steeds aanvaarde.
  Gelukkig leert Hij mij steeds om niets van wrok vast te houden, ook al is dat moeilijk met zulke zusters en broeders, die geloven dat Gods woord nu anders is.
  Blijven staan en geloven dat Hij zal overwinnen geeft vrede en gebed voor deze gemeente.
  Sjaloom over 2012 voor een ieder, Loes.

 13. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 januari 2012 om 21:02

  Beste Dirk,

  Tegen mijn voornemen in wil ik toch reageren op jouw commentaar. Wij moeten alles verwerpen
  wat van een onzuivere oorsprong is zoals de evolutieleer. Een halve waarheid maakt nog steeds
  een hele leugen. Het betrouwbaarste ijkpunt blijft de Bijbel. Elke schans en bolwerk tegen
  de kennis van God opgeworpen, moeten wij slechten met de waarheid uit Gods woord.
  Aan alle -ismen kleeft een deelwaarheid vanuit de Bijbel. Vandaar dat dergelijke opvattingen
  overtuigend kunnen klinken maar ze hebben Bijbelse principes overgenomen.
  Zelf ga ik ervanuit dat als wij dicht bij de Here blijven en oprecht in liefde en waarheid
  willen wandelen, we beschermd zijn tegen alle anti-Bijbelse opvattingen. In de Bijbel staat
  duidelijk hoe wij moeten leven en als wij oprecht dat zoeken, hoeven wij niet te vrezen voor
  de zoveelste leugen vanuit de hel. Wat bovenuit gaat, is de gehoorzaamheid aan de wil van God.
  Het is een geestelijke strijd en die moeten wij strijden met geestelijke middelen. Zodoende
  kunnen wij ons geestelijk leven in stand houden en ons niet mee laten voeren door allerlei
  verlokkende ongerechtigheid.

 14. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 8 januari 2012 om 10:02

  Ik ben het geheel met je eens. Het Nieuwe Tijd Denken is volop aanwezig bij sommige dominees, pastoors en priesters die hun collega’s vermanen toch eens met hun tijd mee te gaan. Ze zeggen nog net niet: “Laat die oude stoffige Bijbel toch voor wat hij waard is en ga eens met je tijd mee” maar het zit er niet ver van af. Ook links-christelijke kranten en tv omroepen zoals bijvoorbeeld Trouw en de NCRV zijn sedert jaren al ingesprongen op Het Nieuwe Tijd Denken. Als je hun hierop aanspreekt lijkt het net of je als het ware met wezens van een andere planeet spreekt want ze begrijpen volstrekt niet waarom er kritiek is op hun wijze van presenteren en handelen. De NCRV reageerde als volgt toen ik een meditatief moment van hun in vraag stelde: “U moet dat in een modern perspectief zien”. Het ging over het lijden van Jezus dat werd abstract werd uitgebeeld door een dame die de hele tijd over de vloer rolde. Na die dame volgden er meer die hetzelfde deden. Toen Johan De Heer nog bij deze omroep evangeliseerde en zong, had hij nooit kunnen bevroeden dat ze zo zouden afglijden. Communisten als de Zuid Afrikaanse ‘bisschop’ Tutu (die sommige feiten die in de Bijbel beschreven staan niet helemaal geloofde en dat ook verklaarde) ,) mochten in latere jaren veelvuldig hun opwachting maken bij deze omroep maar een bijbelgetrouwe bisschop als Mokoena kreeg die kans niet. Een zeer belangrijk aspect van Het Nieuwe Tijd denken omvat overigens ook de gedachte dat iedereen in God geloofd, maar dat men er in ieder geloof een andere benaming aan geeft. Zo kan de gedachte makkelijk postvatten dat er vele wegen zijn naar God en dat Jezus ook binnen al die godsdiensten een rol speelt. Zelfs de communisten van het ANC (de huidige Zuid Afrikaanse regering) geloven in Jezus….. echter zij geloven dat hij een vrijheidsstrijder was en een revolutionair. Mensen worden door dit Nieuwe Tijd Denken dus geheel op het verkeerde spoor gezet waardoor ze (menselijkerwijs) de Weg niet zullen vinden en in de handen van de vijand lopen.

 15. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 8 januari 2012 om 10:09

  (vervolg) Opmerkelijk is dat in Vlaanderen een niet specifiek christelijke partij als het Vlaams Belang opkomt voor het leven in de moederschoot en ze nog wel wat meer christelijke normen en waarden in praktijk brengen zoals soepbedeling aan degenen die het niet breed hebben. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt of een al jaren ingezeten burger naar de soepkraam komt of een net aangekomen asielzoeker. Van het CD&V daarentegen (Christen-Democratisch en Vlaams) de vroegere Christelijke Volkspartij (CVP) heb ik nog nooit vernomen dat zij een dergelijk initiatief neemt en ik verwacht dit ook niet. Deze partij kan naar mijn mening die ‘C’ verwijderen. Weet u nog dat de NCRV ook die C wilde benadrukken maar al lang haar christelijke identiteit aan de wilgen had gehangen. Welnu hetzelfde gebeurde met de CVP die nadat het flinterdunne laagje christelijk vernis eraf was gebladderd zich tooide met CD&V. De partij stelde zich net als ons CDA open voor moslims.
  Bij gebrek aan beter stemmen ook veel christenen op het Vlaams Belang. Er is eenvoudigweg geen andere Vlaamse politieke partij die nog de christelijke normen en waarden hoog in het vaandel heeft. De christenen binnen deze partij bidden ook eens in de maand met elkaar.

 16. Karin zegt:
  Geplaatst op zondag 8 januari 2012 om 10:48

  Beste Dirk, ik onderschrijf je boodschap volledig.
  Bij mij in het dorp is onlangs in een abri een grote poster geplaatst om de kamasutra-sex beurs te promoten – met afbeelding van vrouwelijk vlees – de abri staat op de hoek bij een lagere school!
  Ik word bijna misselijk van zulk onverantwoord gedrag en ga bij de gemeente bezwaar indienen.
  Nogmaals bravo voor jouw artikel en ik hoop dat vele anderen mensen je zullen volgen.

  Gods zegen en bescherming toegewenst,
  Karin

 17. baruch zegt:
  Geplaatst op zondag 8 januari 2012 om 12:00

  Een wedergeborene is der wereld gekruisigd. Hij is wel in maar niet van de wereld. Hij leeft niet naar de eerste beginselen der wereld. Hij is uitgegaan buiten de legerplaats tot Hem, Zijn smaadheid dragende. Hij leeft, maar niet meer hij, Christus leeft in hem. Van Hem heeft hij ook de wapenrusting ontvangen om staande te blijven. De wereld gaat haar ondergang tegemoet, hij is reeds gezet met Christus in de hemel. Daarom zoekt en bedenkt hij de dingen die boven zijn waar Christus is. Hij is door de wet der wet gestorven opdat hij Gode leven zou. Uit die rijkdom leeft hij temidden van de wereld die in het boze ligt. Hij ziet uit naar de openbaring van de Heer omdat hij, wanneer Hij zal geopenbaard zijn, met Hem geopenbaard zal worden in heerlijkheid.

 18. Gossen Bos zegt:
  Geplaatst op zondag 8 januari 2012 om 17:08

  Mijn gebed en hoop is dat wat Dirk hier geschreven heeft, de voorgangers en leiding van de kerken dit ook gaan brengen in hun gemeenten/kerken.

 19. gieni zegt:
  Geplaatst op zondag 8 januari 2012 om 17:33

  Bedankt Dirk. Niet iedereen heeft zijn ogen geopend voor de weeën die elkaar in hoog tempo opvolgen. Deze dingen moeten eerst gebeuren en de liefde zal verkillen. Wij weten allemaal wat Gods woord zegt als je de liefde niet hebt. Het vreemde bij dit alles is en ik durf het haast niet te typen maar wij kunnen ons verblijden want de Here Jezus is bezig te komen. Heerlijk!!
  Bedankt ook Baruch, een hele fijne bemoediging.
  Voor 2012 wens ik allen die met deze site verbonden zijn toe dat onze hemelse Vader jullie in Zijn geliefde armen houdt en ik bid Heer laat ze nooit meer los.
  Shalom.

 20. Ted zegt:
  Geplaatst op zondag 8 januari 2012 om 20:28

  Het is volgens mij goed gelukt om de kerk (in het algemeen) een meer sociale club te laten zijn. Als je maar lid bent dan komt het goed… Dat heb ik nog nooit in de Bijbel gelezen.

  Lees Openbaring 3 (ook Jesaja 1). Jezus is zelfs buiten zijn eigen gemeente/kerk gezet en klopt aan de deur.
  14 En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van Gods schepping:
  15 Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet!
  16 Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen.
  17 Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent.
  18 Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien.
  19 Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u.
  20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.
  21 Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.
  22 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.

 21. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op maandag 9 januari 2012 om 10:26

  Goed om een waarschuwende brief te lezen.
  Wie vuil is worde nog vuiler, en wie heilig is worde nog meer geheiligd.
  Dit zie ik steeds meer om me heen.
  Dit jaar moeten we nog duidelijker voor ons geloof uitkomen, willen we niet besmet worden door de vuilheid.
  We moeten dit jaar opnieuw ervoor kiezen om een toegewijde volgeling te zijn i.p.v een slappe christen.
  Geef je tijd je talenten en je gaven aan Jezus Christus die het aan ons gegeven heeft en toekomt.
  Want nooit beseffen we hoe veel Hij voor ons leed, en voor Hem moeten we ons buigen en Hem moeten we aanbidden.
  Geen andere naam dan de naam van Jezus.

 22. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op maandag 9 januari 2012 om 21:18

  De Nieuwe Tijd, is dat de Nieuwe Wereld Orde van de antichrist? We zien dat de diverse geheime genootschappen als de Vrijmetselarij, Bilderbergers, Rockefellers, Rothschilds, enz (allemaal onder de paraplu van de Illuminatie). nu druk bezig zijn om de Nieuwe Wereld Orde van de antichrist door te voeren. Dit zal een fascistisch systeem zijn.

 23. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 januari 2012 om 0:30

  Beste Dirk,
  In Rom 8:14 staat: Want allen die door de Geest geleid worden, zijn zonen Gods. Het kan niet genoeg
  benadrukt worden dat er vele leringen in omloop zijn, die niet uit God zijn. Vele Christenen weten
  niet wat het is om door de Geest geleid te worden. Veel woorden uit de Bijbel zijn voor hen vaak
  theorie en geen ervaring of praktijk. Maar het verstandelijk ontmaskeren van leugens, zoals “de
  Nieuwe Tijd”, heeft pas zin als wij ons blijvend laten leiden door God naast het verstandelijk
  benoemen. Wij kunnen de invloed van dergelijke dwalingen niet stoppen, als wijzelf niet gehoorzaam
  zijn aan God en naar zijn wil willen leven. De Here heeft beloofd dat Hij ons zal beschermen,
  mits wij een geheiligd leven leiden.

 24. Rien zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 januari 2012 om 14:37

  Beste broeder Dirk,
  Ik ga er verder niets aan toevoegen; dit is duidelijk! Ik dank de Heer voor dit duidelijke profetische geluid.
  Ik mag mentor zijn bij SettingCaptivsFree en heb zelf gemerkt en merk bij cursisten hoe belemmerend, ja zelfs verwoestend seksuele onreinheid voor het leven met de Heer is.
  groet en Gods zegen,
  Rien

 25. Robbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 januari 2012 om 12:10

  Beste Dirk. Hierbij een klein stukje om te staven dat ‘Bisschop’ Tutu een ander Evangelie aanhangt als wij. Hij verdedigt de verkrachting van een Afrikanervrouw door communisten door te stellen dat die verkrachters heilig kunnen worden. Hij beroept zich hiervoor op de twee moordenaars aan het kruis

  TUTU SE VALSE TEOLOGIE
  postdateiconDonderdag, 26 Januarie 2012 07:10 | postauthoriconGeskryf deur Redaksie | PDF | Afdruk | E-pos

  deur Joseph Secreve

  Dit het my min verbaas toe ek die artikel ( Monster van Modimolle kan heilige word ) lees oor die emeritus Aartsbiskop oor sy soveelste uitlating waarmee hy taboes probeer regverdig. Ek vermoed dat die man ernstig besig is om sy sinne te verloor…en hy het al so min gehad. Van iemand wat destyds swart huishulpe opgeroep het om hul blanke base te vergiftig, behoort sy reaksie om die Modimollemonster te beskou as ‘n tragiese held ‘n logiese uitvloeisel te wees van sy kranksinnige wêreldbeskouing.

  Tutu se reaksie is egter ‘n interessante barometer van rewolusionêre geloofsopvattings van hierdie tyd. Hy het in die verlede ‘n belangrike portefeulje beklee in die Wêreldraad van Kerke (WRK).

 26. Robbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 januari 2012 om 12:13

  Of die Modimollemonster tot heilige verklaar mag word is ‘n aangeleentheid van mense op aarde, en geen lewende wese kan hom paradys belowe nie, vandaar is Tutu se verdediging van hierdie man misplaas. Dieselfde kan gesê word van Tutu se verdediging van ‘n babaverkragter deur na apartheid te verwys. As sterwelinge kan ‘n mens hoogstens net bid vir krag en genade.

  Ik zal voor de duidelijkheid enige woorden uit het Afrikaans naar het Nederlands vertalen.

  Baba = baby
  net = alleen
  min=weinig

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden