De dreiging van het ‘nieuwe’ marxisme

Afgelopen week las ik een opmerkelijk interview met de Braziliaanse geestelijke Azevedo. Hij stelt dat wij denken dat het marxisme geen bedreiging meer is. Toch is het niet verdwenen met de val van de Sovjet-Unie, aldus Azevedo. Het heeft alleen een nieuw jasje gekregen.

En dat nieuwe jasje ziet er als volgt uit. Het marxisme, misschien nu beter te benoemen als het Nieuwe Tijd Denken, richtte zich voorheen sterk op de economie, om op die manier de samenleving te veranderen. Dat werd een mislukking. Nu is men eropuit de instellingen in de samenleving van binnenuit te ondermijnen.

Dat Azevedo gelijk heeft, blijkt wel uit de informatie die het Amerikaanse congreslid A.S. Herling jr. uit Florida in 1963 gaf over de doelen van het toenmalige communisme. Hij citeerde uit de ‘Naked Communist’ van Cleon Skousen.
Doel 40: ‘Breng de familie/het gezin als instituut in diskrediet. Bevorder meerdere seksuele contacten en vergemakkelijk echtscheiding.’
Doel 25 en 26: ‘Breek de morele standaard door pornografie en obsceniteit in boeken, magazines, bewegende beelden, radio en tv. Presenteer homoseksualiteit, ontaarding en promiscuïteit als normaal, natuurlijk en gezond.’
Doel 27: ‘Infiltreer de kerken en vervang de geopenbaarde religie door de sociale religie. Breng de Bijbel in diskrediet en benadruk de noodzaak van intellectuele volwassenheid, die geen behoefte heeft aan een religieuze ‘kruk’.’

Om dit te bereiken, wil men overal invloed en controle krijgen. In de kerken, de universiteiten, de scholen, de media etc. Het doel is de vernietiging van de westerse beschaving, samenleving. Uit deze vernietiging zou dan een nieuw utopia moeten oprijzen.

Eén van de instituties die wordt aangevallen, is de familie, het gezin. Over het belang van het gezin is de Bijbel duidelijk. Al in de eerste hoofdstukken van Genesis lezen we dat de man zijn vader en moeder zal verlaten, zijn vrouw zal aanhangen en dat zij beiden zullen één vlees zijn. In de bescherming van het huwelijk mogen man en vrouw zich ontwikkelen en kunnen kinderen, als de Here hun die geeft, in veiligheid en geborgenheid opgroeien.

Het gezin als de hoeksteen, de basis van de samenleving. Een hoeksteen houdt een gebouw bijeen. Zo houdt het gezin de samenleving bijeen. Zo heeft God het ingesteld.
Wil je de samenleving ontwrichten, dan moet je het gezin ondermijnen, laten verdwijnen. Dat zien we toch gebeuren, om ons heen. Er woedt een geestelijke strijd om het gezin. Bidt om de bescherming van de gezinnen.

Men ziet in dit Nieuwe Tijd Denken, of hoe je het ook moet noemen, de familie/het gezin als onderdrukkend. Het staat de vooruitgang in de weg: de man die zijn vrouw onderdrukt, de vader die zijn kinderen onderdrukt, de vrouw die zich niet kan ontwikkelen. Om aan deze onderdrukking een einde te maken, moet er dus een einde aan het traditionele gezin komen. Dan pas kan er in hun ogen een ideale samenleving ontstaan, waarin iedereen gelijk is.

Hoe ondermijn je het gezin? Door scheidingen heel normaal te laten vinden. Ook in de kerken en gemeenten zie je dit gebeuren. Als een vloedgolf komt het binnen.
En o wee, als je er wat van zegt. Terwijl de Here in Maleachi zegt dat het huwelijk heilig is en dat Hij echtscheiding haat. Laten we biddend om vrouwen en mannen heen gaan staan, die verlaten zijn door hun echtgenoot/echtgenote en die bidden om en geloven in herstel van hun huwelijksrelatie.

Denk verder aan seks voor het huwelijk. Dat werkt verwoestend voor een later huwelijk. Ook de kerkjeugd vindt dat steeds normaler. Iedereen doet het toch… En ze zien het op tv en op internet.
En ik noem ook de homoseksualiteit. Dat wordt toch gepromoot…. De samenleving wordt erdoor kapot gemaakt. De Bijbel keurt het praktiseren van homoseksualiteit ten stelligste af. Daar komt Gods oordeel over.
De Braziliaanse christenblogger Julio Severo werd zelfs door de betaalsite PayPal afgesloten van zijn account, nadat hij zich op grond van de Bijbel had uitgesproken tegen het praktiseren van homoseksualiteit.

Ook door porno en overspel worden huwelijken vernietigd. Ook veel christenen zijn verslaafd geraakt aan porno. In Godsnaam, breek ermee, vlucht ervandaan, zoals Jozef ooit vluchtte. Zoek hulp als je er zelf niet uitkomt.

Wees de Here dankbaar als bij u in de gemeente nog het Evangelie wordt verkondigd.
Toch dringt ook het Nieuwe Tijd Denken binnen in steeds meer kerken en gemeenten. De kerk, de mens is zelf in staat het koninkrijk op aarde te stichten, denken steeds meer theologen, voorgangers. Met tekenen en wonderen. Wij gaan alles nieuw en heel maken. God in de mens, geeft de mens goddelijke mogelijkheden. En als wij het koninkrijk van God gesticht hebben, nodigen we Jezus uit om te komen.

Dezelfde religieuze woorden worden gebruikt, maar voorzien van een andere inhoud. Wanneer wij spreken over het Koninkrijk van God, dan hebben we het over het hemelse koninkrijk en over het Koninkrijk dat de Here Jezus eenmaal zal oprichten bij Zijn wederkomst.

Als zij het hebben over het Koninkrijk van God, dat hebben ze het over een opgeknapte aarde, die zij zelf tot stand zullen brengen. Ten diepste hebben ze het over een socialistische samenleving, waarover ze dromen, een utopia, dat ze het koninkrijk van God noemen. Zonder enige verbinding met de hemel, met het leven na dit leven, met de Here Jezus. Het gaat alleen om het leven op deze aarde.

En voor Israel en voor het Joodse volk is er in dit denken al helemaal geen plaats meer.

Efeze 5:11 roept ons op de werken der duisternis te ontmaskeren. Daarom moeten deze ontwikkelingen worden aangewezen. Dat is niet prettig, maar wel noodzakelijk. Opdat we alleen en steeds meer gericht zullen zijn op de Here Jezus en op wat Hij in Zijn Woord zegt. Met Hem mogen we het nieuwe jaar ingaan. Weer zijn we een jaar dichter bij de dag van Zijn de wederkomst.

Ik bid de Here om wijsheid. Om onderscheidingsvermogen. Om de leiding van Zijn Geest.
‘O Here, geef ons die wijsheid, dat inzicht.’
Leef met Hem. Wandel met Hem.
Zorg dat je een binnenkamer hebt, stille tijd met Hem.
Leef in afhankelijkheid van Hem.
En verwacht Hem. Heft uw ogen hemelwaarts. Onze verlossing is aanstaande.

Dirk van Genderen