Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Elke keer val ik weer in die éne zonde… (30 reacties)

Geplaatst op donderdag 12 januari 2012, 17:36 door Dirk A A

‘Here God, ik belijd mijn zonde, dit was de laatste keer, ik zal het nooit meer doen. Help me.’ Toch gaat het een week later weer mis. Opnieuw val je in diezelfde zonde. En weer ga je vol schaamte naar de Here toe. ‘O Here, wees me genadig, vergeef mijn zonde’. Hoe kom je er ooit vanaf? Je vindt jezelf zo slecht. Is er overwinning mogelijk? De Bijbel spreekt daar immers over, maar in je eigen leven merk je er niets van.

Ik vermoed dat dit voor velen herkenbaar is. Sommigen zullen zich hebben neergelegd bij het feit dat ze telkens weer onderuit gaan in de strijd tegen een specifieke zonde. Anderen blijven strijden, maar zijn de wanhoop nabij. Ze schamen zich, voor hun man of vrouw, voor hun kinderen, en het meest nog wel voor de Here. Is er overwinning mogelijk en hoe dan?

Vul maar in: verslaving, seksuele zonden, porno, roddel, woede-uitbarstingen, bitterheid, geldzucht…
Hoort de Here mijn gebed dan niet, denk je misschien. Waarom antwoordt Hij dan niet? Waarom grijpt Hij niet in en schenkt Hij bevrijding?

In Galaten 5:19-21 staat:
19 Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid,
20 afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer,
21 jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.

Dat zijn heftige woorden. Wie gaat er dan nog vrijuit? Wie zulke dingen doen, zullen het Koninkrijk van God niet beërven, zegt vers 21.
Toch geloof ik dat de Here een weg wijst om van je zonden af te komen. Ook ik vind dat moeilijk, dat wil ik u eerlijk zeggen. Ook ik struikel.

Wat is dan die weg die de Here wijst? Eén woord: Bekering. Spreuken 28:13 zegt: ‘Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen.’
In Mattheus 3:2 klinkt de oproep van de Here Jezus: ‘Bekeer u, want het Koninkrijk van de hemel is nabij gekomen.’
En de gemeente van Laodicea kreeg te horen: ‘Wees dan ijverig en bekeer u’ (Openbaring 3:19b).

Wat we nodig hebben, is dat de Heilige Geest ons overtuigt van de zonde. Hij wil ons leiden naar de Here Jezus aan Wie we de zonde mogen belijden. En Hij wil ons kracht en genade geven om ons te bekeren, om te breken met deze zonde. Je besluit om te stoppen moet omgezet worden in daden. Stop ermee, breek ermee, vlucht ervandaan. In Gods kracht. Hij wil zo in je werken met Zijn Geest, dat je de zonde gaat haten en vlieden.
Ik hoorde een gokverslaafde die tot geloof was gekomen eens zeggen dat hij niet in de buurt van casino’s moet komen, omdat hij dan door een onzichtbare kracht er weer naartoe wordt getrokken. Als je verslaafd bent aan seks, bekijk dan geen pornosites meer.

Een essentiële stap is onze zonde te erkennen. In de al geciteerde tekst uit Spreuken 28:13 staat dat wie zijn overtredingen bedekt, niet voorspoedig zal zijn. Misschien zeggen we telkens opnieuw tegen de Here dat we het nooit meer zullen doen en vragen we om vergeving, terwijl we toch onze zonde bedekken en er ten diepste niet mee willen breken. Het kan zijn dat de Heilige Geest telkens opnieuw je zonde aanwijst, maar dat je terugdeinst voor de consequenties. Want als je je bekeert, moet je ermee breken.

Mensen, ga toch deze weg. De weg van het belijden van je zonde, de weg van bekering. Breek met de zonde, in Gods Naam en in Zijn kracht. Wie zijn zonde belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen, aldus Spreuken 28:13.
In 1 Johannes 1:9 klinkt het: ‘Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.’

Bekering is wat anders dan de schone schijn ophouden. Dat komt ook voor. Dat we onze buitenkant oppoetsen, maar van binnen niet veranderd zijn. Dan zul je vroeg of laat door de mand vallen. Het gaat erom dat ons hart, ons denken, ons handelen veranderd is.

Bekering is dat de Heilige Geest je overtuigt van zonde, dat je ermee breekt en zegt: ‘Here God, ik heb gezondigd, en alleen U kunt mij redden. Weest U mij genadig, ontfermt U Zich over mij. Voor U wil ik leven, voor U alleen.’ Dat alleen brengt vrijheid, bevrijding en overwinning. De Here kan je veranderen. Dan vernieuwt Hij je, wat zichtbaar zal worden in je leven. In Johannes 15:5 staat het zo mooi: ‘Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.’

Dirk van Genderen

30 Reacties

 1. Ed zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 januari 2012 om 20:29

  Het probleem Dirk is vaak dat wij als christenen na dit soort indringende oproepen dan proberen om weer al onze wilskracht bijeen te rapen en er toch weer zelf tegen te strijden, niet beseffende dat we het vaak in de kracht van de oude mens doen. Het enige dat helpt is licht van God. Alleen Gids licht doet ons de zonde haten, alleen Gods licht kan openbaren dat de oude mens gekruisigd is, alleen Gods licht kan openbaren wat het betekent dat het niet meer ‘ik’ is die leeft, maar ‘Christus in mij’. Je kunt pas iets opgeven en loslaten als de verlokkende zuigkracht niet meer aan je trekt, en dat kan pas wanneer je door de Geest de zonde gaat zien zoals ze werkelijk is. De oude mens houdt van de zonde, die kan dus ook nooit met de zonde afrekenen.

 2. Francis zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 januari 2012 om 12:22

  Beste Dirk,
  Hartelijk dank voor deze overdenking!
  Ik kan uit eigen ervaring alleen maar zeggen, dat bevrijding mogelijk is. Voordat het zover was, kwam ik in een situatie terecht, waarin ik wanhoopte aan mijzelf. Ik wist, dat ik mijzelf niet kon veranderen en heb tot God geroepen, of Hij mij wilde veranderen. Ik heb zelfs gebeden, of Hij het willen en het werken in mij wilde werken. Ik wilde helemaal niet, maar Hij heeft het gedaan! Tot een ieder zou ik willen zeggen: Geef nooit op! Hij is machtiger dan al het andere!

 3. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 januari 2012 om 17:58

  Beste Dirk,
  Veel herkenning van mij in jouw verhaal over de worsteling: Dat ik weer elke keer in die éne zonde val. Mijn ervaring in deze: Het blijft een gevecht tussen goed en kwaad. Mijn geestelijke levensweg is een levenslange pelgrimstocht door diepe dalen en over hoge bergtoppen en hoe langer men met deze tocht bezig is hoe minder men door diepe dalen “wandelt” maar hoe meer men over bergtoppen wandelt van waaruit het uitzicht op God steeds hemelser wordt. Hub.

 4. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 januari 2012 om 9:12

  Gal 5:24;Rom 6:6;Mat 16:24;Gal 6:14;Col 2:13-15

  Beste Dirk,

  Ik denk dat de oplossing van de zonde bij het Kruis te vinden is .Daar heeft de Here Jezus de
  overwinning behaald over het vlees, de wereld en de satan (zie genoemde Bijbelteksten).
  Ook is dit een complex probleem waar niet altijd een kant-en-klare oplossing voor te vinden
  is. Het principe is duidelijk: teruggaan naar het Kruis maar in de praktijk levert dit nog
  vele obstakels op. De overwinning is gelegen in overgave aan de werking van de Geest die
  het voor ons moet doen. Dus loslaten van de zonde en ruimte geven aan de werking van de Geest.
  Ook helpt het om het probleem te analyseren waar het zwakke punt zit. Vaak hebben we geestelijke
  genezing nodig om te kunnen breken met de zonde. Een ervaring van Gods liefde wat al het
  andere te boven gaat. Het is goed om te beseffen dat wij ons in een geestelijke strijd bevinden
  en die zal alleen maar in hevigheid toenemen naarmate wij verder in de eindtijd komen. In dat
  opzicht zullen wij in onze gedachten aangevallen worden en verleid worden tot zonde. Praktisch
  en geestelijk breken met de zonde is dan de aangewezen weg.

 5. June zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 januari 2012 om 10:06

  We komen inderdaad iedere keer weer tot het inzicht dat we het zelf niet kunnen, hoe hard we het ook proberen. Ik denk dat ook onze WIL veranderd moet worden. Vaak denken we toch heimelijk: God moet het maar doen en als Hij het niet doet dan kan ik er ook niks aan doen. We WETEN wel dat we zondigen maar de last van die zonden drukt ons vaak nog te weinig. We denken vaak: we zijn nu eenmaal zondaars. Pas als de LAST van de zonde ondraaglijk wordt zodat we schreeuwen naar God (Psalm 130) merken we pas verandering. Als we tot de Heer roepen: Heere genees mij dan zal ik genezen zijn, dan ZAL Hij ook genezen. De vraag is alleen: vinden we ook dat we genezing nodig hebben? Of kan het nog wel even wachten? De zonde voelt vaak zo comfortabel.

 6. Thea Sikken zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 januari 2012 om 10:19

  Inderdaad, het blijft een gevecht. We leven toch nog in een gebroken wereld, waar satan ook ons probeert te verleiden. Daarom is het ook zo’n troost, dat de mensen in de bijbel geen perfecte mensen zijn, maar ook hun tekortkomingen hebben. Mozes, Jakob, David (ondanks alles, man naar Gods hart), Petrus, Thomas en er zijn er nog meer. Wij hebben Gods genade nodig, elke dag weer.

 7. maria zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 januari 2012 om 10:32

  Beste Dirk,
  Dank je wel voor dit schrijven. Heel herkenbaar, wat is het dan ook weer een troost dat je steeds weer terug mag keren tot de Heere. Telkens stuikel je weer. Wat is de Heere dan ook wijs dat Hij in Zijn Woord voorbeelden van Zijn kinderen heeft gegeven, die ook in zonden vielen. Maar die door genade toch weer terug mochten komen, denk aan David, aan Petrus. Zij waren wel Zijn kinderen maar ook bleven zij zondaar. In dit leven komen we nooit helemaal van onze zonden af, die oude mens zal ons parten blijven spelen tot aan het einde van ons leven. Maar wat heerlijk dat we een God hebben Die ons in de kracht van Zijn Geest gaat leren strijden tegen de zonde, de duivel en niet te vergeten ons eigen hart.

 8. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 januari 2012 om 10:56

  Ondanks dat ik in zonden verval mag ik weten dat ik niet zoals de oude mens als een woest en doldraaiend kompas maar blijf in die ongerechtigheden, zonder kans dat dat ooit verandert. Ik mag ook weten dat doordat Jezus voor mij aan het kruis is gegaan, Hij mijn zonden niet meer gedenkt. Lied 87 uit de Glorieklokkenbundel zegt ‘Het oude is voorbij, prijs de Heer. Hij gedenkt mijn zonden niet meer. Nieuw is thans het leven mij van God gegeven. Het oude is voorbij prijs de Heer.

  Glorieklokken nr.87
  ‘t Oude is voorbij, prijst de Heer!

  1. ‘t Oude is voorbij sinds mijn schuld is vergeven
  D’oude zondelast is nu weggedaan,
  God schonk uit gena mij een nieuw, heilig leven,
  ‘t Volle licht is thans voor mijn ziel opgegaan.

  2. Jezus heeft op ‘t kruis al mijn zonden gedragen
  Ja, in onze plaats stierf de Zoon van God,
  Droeg een doornenkroon en doorstond geselslagen,
  Boog gewillig ‘t hoofd onder smaadheid en spot.

  3. ‘t Oude is voorbij, ‘k ben verlost van mijn zonden
  Jezus kocht mij vrij met Zijn eigen bloed,
  ‘k Vond geluk en heil in zijn dierbare wonden,
  ‘k heb nu volle vrede en rust in ‘t gemoed

  Koor. ‘t Oude is voorbij, prijst de Heer,
  God gedenkt mijn zonden niet meer,
  Nieuw is thans het leven, mij van God gegeven,
  ‘t Oude is voorbij, prijst de Heer!

 9. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 januari 2012 om 13:43

  Dat zonden een verwoestende uitwerking hebben staat vast. Allereerst moeten we ze zelf in ons ontdekken, en als we er dan vanaf willen, kan God die ze aanwijst ons ook de tools geven om de zonden te haten en te laten. Er van uitgaande dat in mijn oude natuur géén goeds woont of kan voortbrengen. En eigen kracht ook niet baat om te overwinnen, is roepen kloppen, dus bidden en smeken tot God de enige Weg tot overwinning. De Landman Zijn snoeimes toelaten doet pijn, en we lopen er liever voor weg, proberen het (zelf)op te lossen, met een negatief effect als resultaat. Wij die onze kinderen goede gaven weten te geven weten ook dat de Hemelse Vader het goede geeft aan Zijn kinderen die daarom vragen. Soms komt iets wat we bidden en begeren in een andere vorm of na lang aanhoudend gebed naar ons toe. Blijf daarom volharden in ‘t gebed. Want wat God belooft heeft dat zal Hij geven, al zal ook de wereld éénmaal vergaan, en verbreken mensen soms hun beloften. Ik heb ervaren een God van trouw!

 10. Hanneke de Jong zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 januari 2012 om 13:50

  Wij doen de wil van God in de mate waarop wij ons voeden met het Woord. Dit is een uitspraak van Sidney Wilson (al bij de Heer). Al het leven is afhankelijk van voeding. Voed je gedachten met het Woord, de beloften van God en met geestelijke liederen. Leer teksten uit je hoofd of schrijf ze op en hang ze op. Het maakt je zwakke wil sterk, want de Heer gaat naast je als degene die ook zwak was als mens. Ook al merk je het niet meteen, vertrouw er op dat je groeit. We kunnen er niets aan doen dat er vogels (gedachten) over ons hoofd vliegen, maar wel als ze daar een nestje bouwen. Dit heeft mij bij allerlei verleiding enorm geholpen.

 11. Hellendoorn zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 januari 2012 om 14:21

  Een advies gebaseerd op ervaring. Begin de dag met Bijbellezing en gebed. Neem daar tijd voor.
  Als je het samen met een medegelovige kunt doen is dat een groot winstpunt, maar het persoonlijk openstaan voor de stem van de Heer en persoonlijk afhankelijkheid aan de Heer betuigen in gebed zijn beslissend. Een goed begin van de dag, biedt kracht om met de Heer het leven tegemoet te treden.
  Een dagbegin zonder oplading, is beginnen zonder weerstand en dat betekent afgang.
  Mattheüs 26: 41 – Waakt en bidt, dat u niet in verzoeking komt. (Dus: v ò ò r zijn. )
  Efeze 6: 13 – Neemt daarom de wapenrusting van God om weerstand te kunnen bieden in de boze dag.
  Efeze 5: 16 – de dagen zijn kwaad. Wees hiervan bewust en wees v ò ò r bereid.
  Efeze 5: 26 – haar reinigende door het waterbad door het Woord.
  Ga dus schoon en goed gekleed de deur uit. Sterkte ! want het vereist inspanning.

 12. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 januari 2012 om 14:49

  Wat ik dan vaak bid is: wilt U het willen en het werken door mij heen doen, en volhard!!

 13. Charmaine zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 januari 2012 om 15:06

  Beste Dirk, ik ben het met Ed eens, dit werpt ons terug op onszelf. Natuurlijk is bekering, ommekeer noodzakelijk. Het afrekenen met de oude mens, de zonde die in ons woont. Maar dat kan alleen als we ons bewust zijn wie we zijn in Christus. Dood voor de zonde en levend voor God, ín Christus! (Rom 6) En alleen als we Hem in ons door laten werken is overwinning mogelijk. Dat maakt geen luie christenen maar mensen die dicht bij God leven, de onderste weg gaan. De weg van de zelf verloochening. Het vraagt een leven in afhankelijkheid, in het besef dat Hij het in en door ons heen wil doen.

 14. Antoonkoornstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 januari 2012 om 15:17

  Hartelijk dank Dirk dat je een onderwerp bespreekbaar maakt waar elke gelovige mee te maken heeft!
  Goddank begint het voor elk mens met het geloof in Jezus Christus die door een persoonlijke Bekering
  je Redder en Verlosser wordt! De een komt via een geleidelijke, veelal Kerkelijke weg in een proces
  die tot Bekering leidt, een ander tot een Radicale omkeer. De ervaring van persoonlijke Zekerheid en Geloofbeleving is vaak zeer verschillend. De vraag is: willen we Oprecht ten koste van elke prijs wel bevrijd worden? De Heilige Geest die ons als onderpand is gegeven zal onze Krachtbron moeten zijn, uit eigen kracht is bevrijding onmogelijk. De “verloren zoon” zette zijn woorden ‘ik zal opstaan’ om in de daad. De apostel Paulus was een mens zoals u en ik, in Rom. 8:21,22 lezen we de noodkreet: als ik het goede wil doen, is het kwade mij nabij! Ik ellendig mens, wie kan mij verlossen uit het lichaam des doods? GODE ZIJ DANK DOOR JEZUS CHRISTUS ONZE HEER! God heeft vaak een bedoeling met onze strijd en worsteling, Hij wil ons trainen in Volharding, want hier hebben we in de toekomst profijt van! Ten
  diepste wil Hij hierdoor een afhankelijke Vertrouwensrelatie met ons opbouwen! Helaas komen vele
  christenen niet verder dan, ik ben bekeerd en behouden,maar een proces van wedergeboorte, sterven aan
  de oude mens gaat men uit de weg, leven wereld gelijkvormig! Hebben een God voor als het moeilijk gaat of tegen zit. Dan krijgen we geen deel aan de belofte van Jezus uit Joh. 8:36; Wanneer dan de Zoon u Vrijgemaakt heeft, zijt gij Waarlijk Vrij!!! Gods Zegen met de Opgave door Overgave !

 15. T v d Have zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 januari 2012 om 17:45

  Beste Dirk, ook ik heb er heel lang mee rond gelopen, moedeloos, ongeloof, is het allemaal wel echt, de zonde er niet onder krijgen, maar de Heere vraagt niets meer van ons, Hij vraagt een totale overgave van ons. Je eigen ik gaat er helemaal aan, er blijft niets van de mens over. We hoeven niets meer te doen, armen over elkaar en uit Hem leven. Er blijft wel een droefheid over de zonden die ik elke dag belijd, en anderzijds ben ik blij dat er van mij niets bij hoeft. De oude mens en de nieuwe mens, zolang als wij leven, zullen wij daar last van hebben, van de oude mens. Er is maar een klein beginsel, zegt de Catechismus. Maar nu mag ik in vrijheid leven, die in Christus te vinden is. In u geen vrucht meer in der eeuwigheid, het is alles uit en door Hem.

 16. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 januari 2012 om 18:40

  Lezen we niet over dezelfde worsteling van Paulus in Romeinen 7? Hier zegt hij vertwijfeld: “19 Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dát doe ik.” De omslag komt dan op het eind van dit hoofdstuk: “24 Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? 25 Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here!”
  In eigen kracht – al ben je nog zo sterk of al doe je zo zeer je best – zal het je NOOIT lukken!! Maar…., zegt Paulus dan, dat God de weg voor ons heeft geopend door JEZUS CHRISTUS!! Wat houdt dit dan in? Rom. 8: 5 “Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest.” In het Engels staat het nog duidelijker: voor “gezindheid” staat er “the mind of the Spirit”. Wat is er dan nieuw? Johannes zegt in 1 Joh.2: 7 “Geliefden, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat gij van den beginne gehad hebt. Dit oude gebod is het woord, dat gij gehoord hebt.” In wezen is er NIETS veranderd tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Het gebod is er nog steeds, maar onze eigen geest is vernieuwd!! We hebben de Geest van Christus ontvangen en dat betekent, dat de “lust” om te zondigen is weggenomen! DAT is de werking van Gods Geest!! Dus geen “nieuw gebod”, maar nieuw is dat van nu aan “de Geest” werkt door ons heen!! Het gaat slechts om onze RADICALE overgave aan die Geest!! Overgave is “capitulatie” van je eigen “IK”!! Niet meer “IK” zit op de troon van mijn leven, maar “Jezus Christus”!! Maak Jezus KONING over je leven! DAT is “nieuw” zegt Johannes hier!! EN DAT IS NIET MOEILIJK!! Mijzelf veranderen kan ik niet, plaats maken voor Jezus kan ik wel!!

 17. Aalt zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 januari 2012 om 22:46

  Wat gelukkig dat Christus overal voor heeft gezorgd; voor mijn levendmaking, voor mijn rechtvaardigmaking én voor mijn heiligmaking. Als ik maar bij Christus ben, dan is het goed. Steeds maar weer tot Christus. Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

 18. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 15 januari 2012 om 12:31

  Sjalom,
  Wie struikelt moet ook opstaan anders komt hij/zij niet vooruit. Struikelen doe je over dingen die je toelaat en een plaatsje geeft in je leven. Iedere poging om het struikelblok te ontlopen is een goed streven. Het struikelblok dient opgeruimd te worden. Je kan er ook een groot hek omheen zetten dat wanneer je dicht bij het struikelblok komt je niet in de valkuil terecht komt. Dat kost buitengewoon veel energie die we van nature niet hebben. Wanneer dat erkend wordt hoef je niet moedeloos te worden. Sterker nog de erkenning van het verkeerde in je leven mag je juist bij aan de voeten van Yeshua neerleggen. Hem mag je vragen om je te helpen tegen het kwade te strijden. Val daarbij niet in een kramp als mocht blijken dat het niet gaat zoals je bent. Vergeet niet dat de tegenstander van G’d aan jou zit te trekken. Geef de strijd nimmer op en zit niet bij de pakken neer als je voor de zoveelste keer in de openstaande val bent gelopen. Houdt er rekening mee dat die valkuil iedere keer een ander gezicht krijgt die je niet had opgemerkt. Dat is een doorlopende strijd waarover Yeshua spreekt. Het is een bemoediging om die strijd aan te gaan. Ga gewapend op weg volgens Efeze 6 en je zult ontdekken dat de strijd een geestelijke strijd is en puur gericht om je ver van G’d vandaan te houden. Zie heel zorgvuldig om je heen en zoek een klankbord. Onze G’d heeft ons mensen om ons heen gegeven die met wijsheid en verstand dienen te handelen. Wanneer je iemand gevonden hebt waar je goed mee kunt spreken, die je helpt op de weg (die je wel persoonlijk moet volgen) weet dan dat deze man of vrouw een goed rentmeester is die zijn/haar talenten inzet voor jouw persoonlijk. Een zoektocht? Nee een eerlijke en open hart naar G’d toe zal iemand op je levenspad brengen om je daarbij te helpen en te ondersteunen. Van harte G’ds zegen op de levensweg die nog resteert.

 19. catsburgccatsburg zegt:
  Geplaatst op maandag 16 januari 2012 om 10:36

  Er worden veel specifieke “zonden” genoemd; maar denk alleen al eens aan de slordigheid waarmee wij met God omgaan: bijbellezen? ja, straks, morgen.

  Bidden, ja zo meteen, eerst koffie; eigenlijk moet ik die zieke zuster bezoeken, ja, volgende week.
  Geven we God echt de allereerste plaats in ons leven?
  Mag de Heilige Geest mijn leven beheersen? Leef ik uit, door, en tot Hem?

 20. sandifort zegt:
  Geplaatst op maandag 16 januari 2012 om 20:01

  Er is in ons een grote ARROGANTIE, ook tegenover DE ALLERHOOGSTE, hoe vaak denken we dat wij het veel beter weten dan DE EEUWIGE zelf.
  Dan de Arrogantie tegenover GODS OOGAPPEL, al 2000 jaar menen wij als Goym gelovigen het veel beter te weten dan HET JOODSE volk, die toch maar nog steeds niet zich willen bekeren tot Jezus.
  Wij verwijten hun blindheid en ongeloof en zijn zelf blind voor de machtige daden van DE HEER voor ZIJN OOGAPPEL.
  OOK tegenover andere brs en zrs wij weten vaak precies hoe men moet geloven.
  Ook daarvan moeten WIJ ons bekeren, niet een keer maar dagelijks.
  En dan de zonde der onverschilligheid, ook weer tegenover DE HEER, tegenover Israel, tegenover elkaar en de tegenover hen die zuchten en lijden en zoekende zijn, ook dat vraagt belijden en bekeren van ons allen.
  En dan de ergste zonde die ons allen vaak te pakken heeft, DE LIEFDELOOSHEID tegenover DIE DE LIEFDE IS, tegenover ZIJN OOGAPPEL, lees de geschiedenis van onze oudste broeder, tot de shoa toe.
  En de liefdeloosheid tegenover elkaar, het hakken en gelijk willen hebben, in GODS OOG een grote zonde.

  WIJ, WIJ moeten ons hiervan BEKEREN, wil de Gemeente ook in ons land nog een zoutend zout zijn en een licht. Laten wij gaan tot de TROON der GENADE en daarna naar Het Joodse volk en naar elkaar en zeggen: Vergeef ons, Herstel ons HEER en bidt dat wij leren om te zeggen in handel en wandel. Wij Hebben U Lief HEER, en wij houden van Uw Volk, Want HUN GOD is ook onze God en waar zij lijden lijden wij en sta op de bres voor Israel. Voor de vervolgden, voor elkaar, bidt en wees en zegen voor je naasten, veraf en dichtbij.
  Moge zo in dit nieuwe jaar 2012 DE LIEFDE van JESHUA ons bezielen, wie weet, laat HIJ nog een zegen over voor ons land en volk. U allen een Gezegend en HOOPVOL Nieuw jaar toegebeden.

  Shalom in JESHUA HA MASSJIACH Die KOMT om te Richten en te herstellen.
  Lou.

 21. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 januari 2012 om 12:01

  Beste Dirk,
  Ik lees in veel reacties, openhartige persoonlijke getuigenissen hierover en bemoedigende bijbelse uitleg, hoe hiermee als Christen om te gaan.
  In mijn dag-gebedenboek van vandaag staat hierin een waardevolle aanvulling over dit thema, wat ik U niet onthouden wil. (tenminste volgens mij) :
  Laten wij ons bewust zijn van ZIJN aanwezigheid. ZIJN liefde omringt ons. Laten wij vervuld zijn van ZIJN blijdschap en aanwezigheid. Wij worden geleid, ook al zul je nooit echt ten volle in het Koninkrijk des hemels leven, tenzij wij er tevreden mee zijn geleid te worden als Kleine Kinderen. Het leven met HEM is van een Kinderlijke eenvoud. Simpele zielen zijn verheven zielen, want in EENVOUD ligt waardigheid. Hub.

 22. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 januari 2012 om 16:42

  Rom 11:36
  Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen; Hem zij de heerlijkheid tot in alle
  eeuwigheid! Amen.

  Beste Dirk,
  Oplossingen voor hardnekkige zonden, zijn alleen van de Here te verwachten (evenals alle dingen
  overigens). Maar Hij werkt door mensen heen. Wij zijn slechts maar instrumenten. Ook een kinder-
  lijke geloof in de kracht van het Woord, kan al heel veel helpen. Want Gods woord bevat inderdaad
  kracht omdat de Geest erachter zit. Soms kan veel lezen van de Bijbel al heel veel bewerken om-
  dat het hoofd gereinigd wordt van verkeerde gedachtenpatronen. Dat is al reeds genoemd.
  Opgemerkt zij dat David een man naar Gods hart was maar vreselijk de fout in ging met Bathseba.
  In Psalm 51 lezen wij hoe diep verbroken hij was. Zo diep ging zijn verbrokenheid dat hij bij
  God “door het stof ging”. Treuren wij ook zo over onze (dagelijkse) zonden of vinden wij dat
  gewoon dat wij “even” naar de Here gaan voor vergeving? Onze Here Jezus is daarvoor gestorven
  en het zou bij ons net als bij David tot een steeds diepere verbrokenheid moeten leiden,
  totdat wij begrijpen en ervaren dat wij niet meer op dat punt willen zondigen, omdat het de
  Here zijn leven en zijn bloed gekost heeft. Want zoiets als goedkoop zondigen, bestaat niet!

 23. Lies zegt:
  Geplaatst op woensdag 6 februari 2013 om 13:47

  Het is ook belangrijk om te begrijpen dat er een verschil is tussen zonde hebben en zonde doen. En wat werkingen des lichaams zijn. Heb je dat niet, dan kun je gauw moedeloos worden en daar is geen enkele reden toe.

 24. anne zegt:
  Geplaatst op dinsdag 19 februari 2013 om 16:33

  beste dirk
  ik heb ook de weg gezocht om niet meer te zondigen
  het is zo als je schreef dat de heilige geest aanwijst waar we met de zonde moeten stoppen
  ik ervaar waarneer er een voordurend nee in mijn gedachten tegen de zonde is
  dat er een haat groeit in mijn hart om te zondigen.
  ook jezus kende deze haat tegen de zonde ook god veroordeelde de zonde in zijn vlees rom 8 vers 3 en 4
  dat lukte hem verzocht doch zonder te zondigen hij jezus is onze voorloper wij kunnen in zijn voetstappen treden door ook niet te zondigen dat gaat mij steeds meer lukken niet in eigen kracht maar loop je op deze weg zul je verbaast staan wat god voor kracht geeft
  ik krijg steeds meer overwinning geluk er mee groet anne

 25. Johny zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 juli 2016 om 10:46

  Ik zondig maar eigenlijk wil ik dat niet en toch val ik iedere keer terug. Ik wil daar vanaf maar dat lukt niet. En van al dat gedoe over wat er in de bijbel staat begrijp ik er niets van. We zullen tot slot toch allemaal vernietigd worden zegt de bijbel!

  John

 26. Dirk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 juli 2016 om 11:19

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste John,
  Dank voor je reactie. De Bijbel spreekt toch andere taal. Er zal niemand vernietigd worden. De gelovigen zullen voor altijd bij de Heere Jezus zijn, terwijl de ongelovigen voor altijd van Hem gescheiden zullen zijn in de hel.
  En wat betreft jouw strijd tegen de zonde: Ook als we terugvallen, mogen we terugkomen bij de Heere Jezus, onze zonden belijden en van Hem vergeving ontvangen. Hij wil ook genade geven om staande te blijven in de strijd tegen de satan.
  De Heere zegene je,
  Dirk van Genderen

 27. Remko zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 januari 2017 om 16:20

  Ook ik vind het lastig en val steeds weer in de zonde, ben het spuugzat, maar het lukt niet om echt los te laten en zo kom ik hier terecht. Mathijn Buwalda heeft een mooi lied wat me steeds weer raakt: staak de strijd. Hoop dat het een keer gaat lukken!.

 28. B. Verburgh zegt:
  Geplaatst op donderdag 11 mei 2017 om 15:28

  Gegroet lezer,

  Om werkelijk vrij van zonden te komen, moet men eerst werkelijk een kind van God worden.
  Dat is in ons land moeilijk, omdat het enige en ware evangelie al eeuwen lang niet meer correct gepredikt wordt:
  Namelijk het evangelie, zoals Paulus de apostel het opgeschreven heeft in de Romeinen brief, welk evangelie nauwelijks te vinden valt, of te beluisteren valt, noch in kerk, noch in gemeente, noch door evangelisten.

  Het enige ware evangelie wat werkelijk vrijmaakt is: Romeinen 1:18 t/m 4:25 met als spil waar het om draait 3:24+25 en 26, dit alles overkoepeld door 4:21. (Helaas alleen correct te lezen in de King James Bible en niet in NL-bijbels.)

  Dit evangelie is te beluisteren via de volgende website en het wordt vanuit de King James Bible in het Nederlands uitgelegd.

  http://www.areyoujustified.com

  Met vriendelijke groet,
  B. Verburgh

 29. Leo G zegt:
  Geplaatst op maandag 12 februari 2018 om 22:33

  Ik vind het mooi om dit alles te lezen en hopelijk zal dit mij helpen om een beter mens te worden in mijn dagelijks leven. Ik heb nl. het idee dat ik vastloop met mijn geloof en ik wil Gods goedheid ook meer ervaren. Ik ervaar steeds meer dat ik zwak ben en ik naast de Drieeenheid ook liefde en hulp nodig heb van allen medechristenen die in Jezus zijn. Jammer dat dit forum niet meer zo actief is.

  Met vriendelijke groet en Gods zegen aan allen,

  Leo

 30. Sam Ko zegt:
  Geplaatst op woensdag 27 mei 2020 om 22:39

  Beste Dirk,
  bij mij werkt het zo. Het gaat om pornografie. Om te beginnen heb ik alles wat ik in jaren verzameld heb in mijn computer gedelete. En wat was dat een mooie verzameling, van het allerbeste en allermooiste. Maar weg met een tik. En daarna elk beeld in de reclame of film of wat dan ook wat erop lijkt niet openen en weg vandaar. Maar het komt dan in je gedachten op. Meteen wegdenken. Het is nog geen zonde als je er niet mee bezig bent. Maar het komt vaak terug. Soms word ik een eindje meegesleurd. Maar als ik het merk, gauw eruit gaan. Dat helpt. Nu ben ik vrij van pornografie. Hetzelfde doe ik als ik mooie vrouwen zie. Dan verzin ik hoe ze er bloot zouden uitzien. Maar zodra die gedachte werkt, meteen wegdenken. Nu is het ook weg. Ik moet zeggen dat ik mooie vrouwen nog steeds mooi vind maar ik fantaseer niets meer.
  Groetjes,
  Sam

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden