Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Manipuleer nooit! (42 reacties)

Geplaatst op donderdag 2 februari 2012, 19:08 door Dirk A A

Het gebeurde een aantal jaar geleden. Iemand zei tegen mij: ‘Ik wil voor je bidden. Ga mee, naar de kamer hiernaast.’ Iemand anders ging ook mee. Met zachte dwang werd ik naar de andere kant van die kamer geleid, tot voor het bankstel. Eén van de twee ging naast mij staan, met één arm achter mij. De ander bleef voor mij staan en begon te bidden. Ondertussen was er een gebed in mij: ‘Here, als dit niet van U is, bescherm mij.’ Degene die voor mij aan het bidden was, begon tegen mij te blazen. Mijn gebed om bescherming werd intenser. Toen stopten ze en zeiden verbaasd: ‘U hebt wel een zeer sterke Geest in u’.

Toen ik de afgelopen week een bericht las over weer een ‘opwekking’ ergens en de opnamen ervan op internet bekeek, moest ik opnieuw aan dit voorval denken. Voor de duidelijkheid: Nu zou ik dit niet weer laten gebeuren. Ik ben er zeker van dat het hun opzet was mij te laten vallen in de geest. Daarom moest ik voor die bank plaatsnemen, daarom hield één van de twee zijn arm achter mij, daarom blies die ander tegen mij.
Bewust schrijf ik hier geest met een kleine g. Het is voor mij zeer de vraag of dit wel de Heilige Geest is. Temeer daar die twee lieten merken dat de Geest in mij sterker was dan hun geest.

Die beelden op internet toonden opnieuw wat voor velen als het bewijs van een echte opwekking geldt: ‘Veel geschreeuw vanaf het podium, een zaal die wordt opgezweept door de voorganger, mensen die bij bosjes ondersteboven vallen en allerlei rare manifestaties, zoals de meest vreemde geluiden en bizarre bewegingen die mensen dan maken. Voor velen is dat het bewijs dat het echt van God is. Bovennatuurlijk. Een werk van de Geest, wordt gezegd.

Veel christenen verlangen naar opwekking. Als ze dan horen over een opwekking ergens ter wereld, dan willen ze daarbij zijn, daarover lezen, dat zien. Dat begrijp ik. Maar juist al die vreemde verschijnselen moeten ons alert maken. Het blijft zeer belangrijk om de geesten te toetsen, of ze uit God zijn, waartoe ook 1 Johannes 4:1 ons toe oproept: ‘Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan.’

En zeker, als God Zich openbaart kan er van alles gebeuren. Dat zie je ook in de Bijbel, dat mensen dan op de knieën vallen of voorover, maar nooit achterover, zoals gebeurt in tal van hedendaagse opwekkingssamenkomsten. De enige keer dat je leest dat mensen achteruit deinzen en ter aarde vallen, is wanneer de soldaten met vertegenwoordigers van de overpriesters en Farizeeën, met Judas, in Gethsemane de Here Jezus gevangen willen nemen (Johannes 18:6).

Opwekkingen gingen in de tijd van de Bijbel al gepaard met verootmoediging, met belijdenis van schuld en zonde, met een diep ontzag voor de heiligheid van God en met bekering. Ook in voorgaande eeuwen was dat zo. Ook nu, anno 2012, zijn dit de kenmerken van ware opwekkingen.
Niet het zogenaamde vallen in de geest, niet het uitstoten van vreemde geluiden, niet de ongecontroleerde bewegingen die mensen dan maken, maar de uitroep, gewerkt door de Heilige Geest: ‘Ik heb gezondigd, wat moet ik doen om behouden, om gered te worden?’

Dat lezen we toch ook in Handelingen 2, als reactie op de toespraak van Petrus na de uitstorting van de Heilige Geest: ‘En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders?’ (vers 37).
In het volgende vers klinkt dan het antwoord: ‘En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.’

Dan kan er van alles gebeuren: genezing, bevrijding, herstel, vergeving. Dan kan het zijn dat je op je knieën valt, omdat je zo onder de indruk van de heiligheid van de Here bent. Dan barst je misschien in tranen uit. Dan word je misschien heel stil, in stille aanbidding en verwondering. Laat de Heilige Geest Zijn werk doen in uw leven.

Manipuleer nooit de Heilige Geest. Pas op wanneer grote nadruk wordt gelegd op tekenen en wonderen. Niet elke genezing die als wonder wordt gepresenteerd, is een echte genezing. Altijd zal de Here Jezus centraal moeten staan.

Kijk eens naar de geschiedenis van Israel. Is er een volk dat meer wonderen heeft gezien dan juist dat volk? En wat werkte het uit? Vaak geen geloof. Het is maar de vraag hoeveel mensen er door tekenen en wonderen tot geloof komen.
Het grootste wonder is niet wanneer iemand wordt opgewekt uit de dood, maar wanneer iemand de Here Jezus leert kennen als zijn of haar Heiland en Verlosser. Dat is pas echt leven uit de dood.
Dat leven mag zichtbaar worden in ons leven, de Here Jezus Zelf, door ons heen. Op de plaats waar Hij ons geplaatst heeft. In de kerk, in de politiek, in de samenleving, in de familie, in het open veld. Tot eer van Hem en tot zegen van velen.

Dirk van Genderen

42 Reacties

 1. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op donderdag 2 februari 2012 om 20:08

  Komt er ooit een opwekking waar zo op gehoopt wordt? De Bijbels leert eerder het tegendeel, namelijk de Grote Afval, vlak voordat de antichrist verschijnt. En dit zien we nu om ons heen gebeuren.
  Laten we ook voor het CDA bidden, de enige weg tot herstel is dat wij CDA-leden ons voor de Heere God gaan verootmoedigen.

 2. Ed zegt:
  Geplaatst op donderdag 2 februari 2012 om 21:53

  Beste Dirk, opnieuw zo herkenbaar. Verfrissend om dit te lezen. Doet me denken aan de pastorale ervaringen van dr. Kurt E. Koch die hij in zijn boeken beschrijft. Goed dat je om bescherming bad. Een goed principe om te hanteren: de Heilige Geest werkt altijd van binnenuit in de geest van de mens, en brengt van daaruit in samenwerking met de wil van de persoon zelf, de gehele mens onder controle; de boze geest werkt precies andersom, door inwerkingen van buitenaf op het lichaam probeert hij de werkingen van de Geest te imiteren om langs die weg binnen te komen en de zelfbeheersing van de mens te ondermijnen. Ik heb zelf ook eens zoiets meegemaakt in een volle evangelie gemeente, kort na mijn bekering. Twee ‘broeders’ uit Nieuw Zeeland of Australië zouden voor me bidden om het ‘stotteren weg te nemen’, of ik naar voren wilde gaan. Door ‘groepsdruk’ deed ik dat, maar ik vertrouwde het niet en bad om bescherming. Terwijl ze de handen oplegden zei een van hen: ‘Hé wat vreemd, mijn handen worden plotseling ijskoud!’ En er gebeurde niets. We leven in een tijd waarin de Gemeente meer en meer aangevallen wordt door misleidende geesten die Gods Geest imiteren.

 3. J.H. van Nieuw Amerongen zegt:
  Geplaatst op donderdag 2 februari 2012 om 22:11

  Goed stuk! Mooi. Zèèr herkenbaar..
  Zelf ben ik chronisch ziek, met mij is ook meer dan eens gebeden…

 4. Simon van Groningen zegt:
  Geplaatst op donderdag 2 februari 2012 om 23:38

  Prima stuk. Elke waarschuwing hiertegen is op zijn plaats.

 5. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 februari 2012 om 10:24

  Beste Dirk,
  Heel leerzaam en herkenbaar, jouw oproep en waarschuwing voor valse profeten.
  Uit eigen levens-ervaring kan ik vertellen, van mijn opwekking, dat ik toen Jezus als mijn redder en verlosser in mijn hart gesloten heb, na eerst op mijn knieën schuld bekend te hebben tot huilens toe, maar daarna vol tranen van hemelse vreugde. Deze opwekking heb ik beleefd in stilte en eenzaamheid, net als twee geliefden die elkaar eeuwig trouw beloven. Bij deze gebeurtenis hoort in mijn visie geen ander bij te zijn, want het is een verbond tussen God en jezelf en daar hoeven geen menselijke getuigen bij te zijn.
  Mijn opwekking en getuigenis heb ik persoonlijk beleefd op 31 Oktober 1999, Reformatiedag, na een 40 jarige zoektocht (woestijntocht) naar God. Deze getuigenis heeft Dirk al eens eerder geplaatst in commentaar: 31 Okt. Van Luther naar Ezra. Reactie No.3
  Mijn ervaring: God ervaar je met je gevoel, hart en ziel in de stilte en eenzaamheid en Zijn opdracht aan mij, probeer ik nu in de anonimiteit uit te voeren. Hub.

 6. Jan Baan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 februari 2012 om 13:12

  Meer dan ooit hebben christenen in deze tijd behoefte aan het onderscheid van geesten.
  Door alle uitingen van de Geest simpelweg af te wijzen, kunnen wij het werk van de heilige Geest belemmeren. Dat mag uiteraard niet. Nog niet zo lang geleden heb je zelf op dit blog geschreven over de opwekking in de Alblasserwaard, Nijkerk etc. Het is wel duidelijk dat daar geen interventie was van mensen. Het was Gods Geest die de prediking gebruikte, en mensen overtuigde van zonde, oordeel en gerechtigheid. Zulke dingen gebeuren nog steeds, gelukkig wel.
  Er is echter ook veel surrogaat. De hang naar beleving en emotie, ervaring en gevoel leiden er al snel toe dat niet meer het geschreven Woord van God centraal staat maar mijn eigen gevoelens ervaring.
  Het voelt goed…. dus het zal wel goed zijn, is een kreet die ik nogal eens hoor. Wie geen onderscheid heeft, kan zich snel laten meeslepen door een slogan: “we willen meer van de geest” . De schadelijke gevolgen zijn soms niet te overzien.
  Schadelijke gevolgen zowel voor de persoon in kwestie, alsook voor de gemeente waarin dat gebeurt.
  Laat een ieder bidden om onderscheid van geesten!!

 7. Tru zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 februari 2012 om 17:05

  Graag wil ik reageren op dit stukje wat kritisch geschreven is ten aanzien van “vallen in de Geest”.
  Ongeveer 10 jaar geleden begon ik serieus terug te keren naar de Here God. Besef van zonde en schuld was in mij enorm aanwezig maar ook de redding hieruit van onze Here Jezus. Bij Hem moest ik zijn en Hem wilde ik toebehoren. Keer op keer ben ik voor gebed gegaan in verootmoediging tot Hem. Op een gegeven ogenblik besefte ik dat er een enorm krachtig Iemand voor mij stond en Die iemand is heel langzaam door mijn hoofd heen gegaan. Bijzonder om te vermelden was dat ik diepe rust en vrede had en totaal geen angst had. In mijn gedachte vroeg ik mij af wat er zou gebeuren als het proces voltooid was, dus Die Kracht helemaal in mijn hoofd zou hebben… Opeens was het zover en er was een bliksemschicht die door mijn benen heensloeg waardoor ik ter aarde viel. Geen kracht was daar tegenop gewassen en ik wist: Mijn zonden zijn vergeven!! Door Jezus. Hem komt toe alle eer en ik ben Hem zo ontzettend dankbaar dat dit gebeurd is omdat het zeer veel indruk maakte, vanaf dat moment besefte ik dat Hij niet in de hemel ver weg was maar zo dichtbij, gewoon om mij heen. Groot is Hij, ik hou zo veel van Hem die mij Zijn kracht zo heeft getoond. Laten we niet oordelen, laten we geen farizeeërs zijn. Laten we ons zelf verootmoedigen en Hem laten werken naar Zijn wil. Gods zegen voor wie dit leest!

 8. A. Klein (vd Eindtijdbode) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 februari 2012 om 23:58

  Beste Dirk,

  Ben het geheel met je eens en vind je artikel ook goed en duidelijk geschreven: een goedbedoelde en toch ernstige waarschuwing voor de misleidende tijd waarin we leven.

  Ik ontving gisteravond laat een mail, met de vraag om mijn mening te geven of de (ietwat aparte) inhoud van een bijlage bij die mail wel of niet Bijbels was. De bijlage was van iemand anders, iemand die nogal zeker was dat hetgeen geschreven was “van de Heer ontvangen” was.
  Ik schreef o.a. het volgende terug:
  “Je zou je dus sterk kunnen afvragen wie de gever is van deze inzichten (ik schrijf de g van gever hier bewust met kleine letter, als je snapt wat ik bedoel).”
  Hier moest ik aan denken toen ik jouw zin las: “Bewust schrijf ik hier geest met een kleine g”.

 9. Ed zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 februari 2012 om 1:09

  Kort wil ik graag nog in het algemeen reageren op bovennatuurlijke ervaringen en de gevaren ervan, die mij (helaas) niet vreemd zijn. Wees zéér voorzichtig! Ook ik ben met bovennatuurlijke ervaringen verlost uit de occulte wereld, mocht Jezus in een gezicht aan het kruis zien, mocht daar Zijn hart ontmoeten alsof ik er 2000 jaar geleden zelf bij was, en mocht een lichtbol zien die in mij kwam en mij vervulde met hemelse blijdschap toen ik bevrijd werd. Tot zover niets aan de hand. Later begon de ‘bijna tastbare aanwezigheid van Gods Geest in de atmosfeer’. Drie maanden verrukking. Daarna kwam de depressie, en ontdekte ik door schade en schande, met behulp van de geschriften van broeder Nee en mevr. Penn-Lewis, dat zelfs gevoelens van ‘vrede, blijdschap en rust’ geïmiteerd kunnen worden in de sfeer van de ZIEL. Die zijn anders dan die van God in/aan de menselijke GEEST. Wanneer boze machten Gods Geest imiteren, zijn dat geen manifestaties van hun eigen karakter, maar is dat een ‘werk’ – ze produceren het om te misleiden. Fijne gevoelens zijn in zichzelf nooit een bewijs dat iets van God is. Vermenging is ook mogelijk. Onderscheid tussen geest en ziel, vaak door theologen miskend en onbelangrijk geacht, is in deze strijd juist van WEZENLIJK belang. Dat is ook wat broeder T. Austin-Sparks onderwees in zijn boekje ‘Wat is de Mens’.

 10. dag zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 februari 2012 om 15:02

  Liefde is méér dan een emotie. En nu wij het over occultisme hebben, gaan mijn gedachten uit naar de jongelui in hun super dance-festijnen, die met pilletjes (drugs) in trance komen, in de macht van anderen, terwijl hun geest daar niet is tegenop gewassen.
  Het occultisme heeft altijd iets in de aanbieding, waardoor je in de macht geraakt van anderen.
  De komst van het koninkrijk van God is dan ook vooral een machtsstrijd.
  Deze strijd kunnen wij, Gods kinderen, alleen maar winnen in een wapenrusting, zoals beschreven in Ef. 6

  Dàn, in de wapenrusting, heb je vriendinnen bij de vleet… en zingt je hart een nieuw lied, tot eer van God!

 11. Josefientje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 februari 2012 om 16:06

  Ik ben het ook helemaal met u eens wat u schrijft over die manipulatieve, hypnotiserende vertoningen in de ultra-charismatische wereld.
  Wel ben ik ervan overtuigd dat, toen de soldaten Christus gevangen wilden nemen, zij achteruit deinsden, maar wel voorover ter aarde vielen. Kàn niet anders denk ik.
  En dat was toen De Heere Jezus zei: IK BEN [JHWH uit het Oude Testament].

 12. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 februari 2012 om 16:08

  Beste Dirk,

  Ikzelf geloof dat de gaven van de Geest nog kunnen werken
  in deze tijd maar dat er ook namaak is. Vandaag ben ik in
  een conferentie naar voren gegaan en ik heb gebeden dat ik
  niet zou vallen “in de Geest”. En dat gebeurde dan ook niet.
  Ook net als jij heb ik dat meermalen gebeden. Voor mij hoeft
  dat niet dat ik val “in de Geest”. Ook ik heb daar mijn bezwa-
  ren tegen. Maar omdat de prediking van de leraar mij wel
  aansprak heb ik mij laten overhalen om naar voren te gaan.
  In Joel wordt gesproken dat in de laatste dagen, waarin wij
  leven, de manifestaties van Pinksteren terug zullen komen
  (zie Joel 2:28-32). En ik werd middels een beeld van een
  waterval bepaald bij Joh 7:37-39 (de werking van de Heilige
  Geest). Indien wij tot Jezus willen gaan moeten wij naar het
  woord gaan die God door zijn Geest aan ons wil openbaren.
  Billy Graham heeft in een van zijn boeken geschreven dat
  er ook charismatici bevinden onder zijn broeders.
  De waarschuwing is terecht maar er is een haast onmerkbare
  nuancering voor nodig want velen zullen misleid worden
  (Mat 7:21-23). Het zijn diegenen die de liefde van God in
  praktijk brengen die behouden zullen zijn en daar kunnen
  charismatici ook bij horen. Zie Jac 2:18: “Maar zal iemand
  zeggen: Gij hebt geloof en ik heb werken. Toon mij dan uw
  geloof zonder de werken, en ik zal u mijn geloof tonen
  uit mijn werken.” Hoeveel “christenen” tonen deze werken?
  Want louter lippentaal is niet genoeg maar ook beweer ik
  hier geen behoud door werken. De twee moeten samengaan:
  genade en werken uit liefde voor onze Heiland. Dat is mijns
  inziens een belangrijker criterium dan wel of niet charisma-
  tisch.

 13. jannie de paauw zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 februari 2012 om 17:16

  Dag Dirk, fijn om je artikel te lezen en helemaal mee eens.
  Deze week schreef ik onderstaand gedicht, wat ik je hierbij doorgeef
  misschien ter bevestiging van je artikel en ter bemoediging.
  De Here bevolen.
  Jannie de Paauw

  Kuddedieren

  Hier moet je geweest zijn,
  daar moet je naar toe,
  Dit moet je hebben gehoord
  De wereld op hol
  mensen rennen maar door
  als opgejaagd wild gaan zij voort

  Ze worden geleefd,
  hebben geen eigen wil.
  zij worden gedirigeerd.
  Kom niet in de stilte
  denk vooral zelf niet na,
  vergeet wat je ooit hebt geleerd.

  De hemelse Herder
  ziet ons zo gaan,
  Zijn hart ten diepste bewogen.
  De kudde verdwaald.
  de herders ontrouw
  de schapen worden bedrogen.

  Nog steeds is er tijd
  je kunt nog terug
  om je leven aan Hem te geven.
  Wanneer je de Goede herder volgt
  wijst Hij je de weg.
  ontvang je Zijn rust en Zijn zegen.

  Jannie de Paauw

 14. Kees Versluis zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 februari 2012 om 17:36

  Best Dirk

  Wat een geweldig stuk en uitleg hoe we dit moeten zien. Bedankt en veel zegen op je werk.

  Kees

 15. Frederika zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 februari 2012 om 19:01

  Wat zijn je nieuwsbrieven toch fijn om elke week te lezen!
  Het is ook goed dat je dit durft te schrijven, want het hele gebeuren van manifestatie is wederom in opkomst.
  Waar de hele stroom 20 jaar terug al is langs geweest en vele hier van geleerd hebben, zien wij nu de nieuwe generatie, vooral de jonge mensen hier achter aan lopen.
  Als je het niet voelt, is het ‘t niet schijnbaar.
  Voor mij hoef ik niet de kick, niet dat lekkere gevoel, wel het onderscheidingsvermogen.
  Paulus had dat ook niet bepaald, lees ik, meer lijden om Zijns naam wil dan heerlijkheid.
  Maar dat komt! Alles valt in het niet bij het leven dat ons wacht boven. Wouw, dat is de kick, en moet genoeg zijn. De steun en hulp van Vader, Zoon en Geest.

  Door de jaren heen is dan ook gebleken dat de Heilige Geest je dat geeft, en het vaak genoeg is uitgekomen dat mensen mij niet goed overkwamen en later ten val kwamen, verleiding, misleiding.
  Het gaat vaak in een massasfeer, en iedereen doet mee.
  Ook de aanbiddingsconcerten, als ik eerlijk ben kan een heel mooi werelds liedje, zonder te luisteren naar de tekst je ook meevoeren! Vraag is wel waar heen?
  Leidt alles tot Jezus Christus, die gekruisigd is?
  Vaak zie je leiders die eer op een podium willen, en zo de massa misleiden.

  Het is NÚ de tijd, er op of eronder, bok of schaap.
  Velen willen ‘meer van de Geest’ maar waar zijn deze mensen op bidstonden?
  Daar begint het, de verootmoediging. Als je verandering wilt, ga op je knieën.
  Belijdt je zonden en vertel Hem alles, Hij hoort zijn kinderen.
  Gebeds’week of avond’ worden slecht bezocht, en praise of goed-gevoel avonden worden heel goed bezocht. ???

  Telkens moet je terug naar de bron, en afvragen of je nog op die smalle weg gaat, of toch een afslagje verkeerd nam naar die lekkere makkelijke brede weg?

  Ten slotte Jannie, wat een prachtige aanvulling is dit gedicht, dank je wel.

 16. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 februari 2012 om 21:00

  Het is helaas niet iedereen gegeven, om “geesten te onderscheiden”….. Weinigen zijn het, die “de wolf” ontdekken onder de schaapskleren. Ik was ook in zo een samenkomst met mensen, die achterover vielen en de afschuwelijkste geluiden uitbraakten….. Toen ik hierover een medechristen in vertrouwen nam, kreeg ik te horen: “jij bent nog niet zo ver….” Dat zal dan wel zo zijn dacht ik toen…. Toen ik na afloop de voorganger een hand gaf, kon hij mij daarbij echter niet in mijn ogen kijken… Toen had ik voor mijzelf een voldoende duidelijk antwoord. Voor mensen, die twijfelen of “de geest” niet kunnen onderscheiden heb ik een eenvoudig “ezelsbruggetje”:
  1. De gebeurtenis of de boodschap moet toetsbaar zijn aan het Woord (wat Dirk hier ook deed!)
  2. Jezus Christus moet in de boodschap centraal staan, niet alleen in naam maar met “het hele hart”!!
  3. De gebeurtenis of de boodschap moet opbouwend zijn, hetzij voor mijzelf, hetzij voor de gemeente.

  Als er veel lawaai of gebrul is, dan is dat zeer zeker niet opbouwend. Niet alleen mijn oren, maar ook zelf word ik dan afgebroken…..

 17. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 februari 2012 om 21:15

  Beste Dirk,

  Ik wil Ed (nr 9) beamen dat het ook mijn ervaring is geweest,
  dat ik dmv een boek van Jessie Penn-Lewis bevrijd ben van
  de charismatische verstikking. Echter denk ik dat je het kind
  met de badwater weggooit, als je de werking van de Geest
  uitdooft of uitblust. Zelf geef ik mij niet over aan het onbekende
  maar vertrouw ik ten diepste op het Woord, de Bijbel. Er zijn
  geen tekenen en wonderen nodig om het Woord te bevestigen,
  zoals CH Spurgeon in een van zijn boeken ook schrijft. Als ze
  de Bijbel niet willen geloven, zullen ze ook niet geloven als
  iemand uit de dood opstaat. God kan bovennatuurlijke dingen
  doen maar gaat nooit tegen zijn eigen natuur- en geestelijke
  wetten in. Genezingen kunnen zich voltrekken maar nooit mbv
  alle middelen. Zelf sta ik een zeer gematigd charismatische
  visie voor zonder al te veel ophef van geestelijke gaven. Want
  de grootste gave is de agape-liefde. Als wij naar Gods stem wil-
  len luisteren, zal Hij ons leiden op wegen om die goddelijke
  agape-liefde te willen manifesteren. Hoevelen zeggen recht-
  zinnig in de leer te zijn en alles van de Bijbel te weten en
  hoge posities te bekleden, terwijl ze Gods hand in hun leven
  nooit hebben ervaren? Want zij die onder Gods tuchtigende
  hand kunnen volharden (net als Job), moeten afhankelijk zijn
  geweest van Gods kracht. Ook staat geschreven dat Jezus
  in onze straten gepredikt heeft en het Avondmaal gevierd
  heeft en dat Hij ons niet kent. Het zijn niet alleen de charisma-
  tici die door een zeer enge poort moeten. En laten wij die
  brede weg niet op de wereld toepassen maar op onze eigen
  gemeente!

 18. Angela Huisman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 februari 2012 om 22:18

  Beste Dirk,
  Bedankt voor je duidelijke stukje! Het is goed om waakzaam te zijn.
  Dat is absoluut nodig, echter ik denk wel dat God zo sterk aanwezig kan zijn, dat je werkelijk zo geraakt kan worden, dat je niet meer op je benen kan blijven staan. Ik heb dat ook een keer mee gemaakt, was totaal niet de bedoeling. Maar zijn aanraking was zo groot en liefdevol en ik werd gevuld met een diepe vrede! Dit moment is een soort van mijlpaal in mijn geloofsleven. Iets waaraan ik kan terugdenken als ik het even moeilijk heb of het allemaal wat lauwtjes is. Ik weet dat Hij het was, was er totaal bij toen ik op de grond lag, hoorde alles, maar werd gevuld met diepe vrede!
  God’s Zegen toegewenst!

 19. Ed zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 februari 2012 om 22:31

  Beste Dirk,

  Je hebt liever niet dat er direct op reacties van elkaar wordt gereageerd, maar misschien wil je af en toe een uitzondering toestaan?

  Ik zou graag tegen San Tjoa willen zeggen dat we inderdaad het kind niet met het badwater moeten weggooien. Benadrukken dat er imitaties zijn, kan ten onrechte de indruk wekken dat men niet meer in de ware charismata gelooft. In deze tijd is het het verstandigst om met een ‘naakt geloof’ in Gods Woord ons een weg te banen door alle misleidingen heen tijdens onze aardse beproeving. Ik geloof dat de geestelijke strijd steeds heviger zal worden, en dat de gaven m.b.t. onderscheiding van geesten (die vaak moet groeien door het gebruik in samenwerking met het verstand) hard nodig zullen zijn.

 20. Annie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 februari 2012 om 23:15

  Ik ben al 30 jaar niet meer in de kerk geweest en opeens ben ik weer gegaan naar de Engelse kerk in Amsterdam, waar ik de dominee heb ontmoet en vele gesprekken heb gehad. Dat heeft mij weer over de streep getrokken om naar de kerk te gaan.

 21. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 5 februari 2012 om 0:12

  Ik mag van mijzelf zeggen, dat ik echt wel “charismatisch” ben, maar dat heeft weinig te maken met allerlei gaven of verschijnselen, omdat het “van binnen”, in je hart zit en dat kan je gelukkig niet weggooien. HOE weet ik nu dat de Heilige Geest in mij is? Dat is te herkennen aan één gave, zoals we die vinden in Hebr.11 en dat is de “zekerheid van het geloof”!! Deze zekerheid kan niemand van zichzelf hebben, maar alleen van Hem, Die het ons rijkelijk toebedeelt en in ons hart legt!

 22. maggie van Namen zegt:
  Geplaatst op zondag 5 februari 2012 om 1:12

  Lieve mensen
  Als wij in Handelingen kijken zien we dingen gebeuren die nu niet meer voorkomen en als ze wel zouden voorkomen wat zou onze reactie dan zijn? We moeten onderscheid maken wat de dingen van de Geest betreffen en wat de werkingen van het vlees (ziel) zijn. Door de Schrift te bestuderen en de Heilige Geest te vragen ons te openbaren wat Zijn wil is hoeven wij niet bang te zijn misleid te worden. De Geest werkt zoals Hij wil en dat kan wel eens heel anders zijn dan wij beseffen.

 23. dag zegt:
  Geplaatst op zondag 5 februari 2012 om 12:36

  Het “vallen in de Geest” heeft niet mijn bijzondere belangstelling, omdat ik het lichtzinnig vind, en dom. In het zaaltje (in Amsterdam) waar dat onder handoplegging plaatsvond, was ook publiek aanwezig dat genoot van de amusementswaarde van al die orgastisch kreunende lichamen op de grond.
  Zelf voelde ik mij door het gedoe in de steek gelaten, geschoffeerd, als het ware.
  Jammer, het kost heel veel inspanning om dergelijke verschijnselen te verklaren. En de apostel Paulus geeft goede raad.
  Hij spreekt immers over de doop, waardoor wij ons als met Christus gekruisigd verklaren, tot in de gelijkvormigheid aan de dood des HEEREN.
  Oh, (bedenk ik). En hoe zit het met de kinderdoop? Dat is ook alweer zoiets!
  Mensen staan schuldig voor God! We hoeven onszelf niets wijs te maken. Meer dan de doodstraf zit er niet in voor ons, tenzij, tenzij wij ons – onder schuldbelijdenis – tot God wenden. Dan wil Hij onze zonden vergeven. En, in onze dood, nieuw leven geven.
  Christus vernieuwt dan ons innerlijk, ons leven, tot in alle eeuwigheid, intelligent, in een structuur (een gemeenschap) in het koninkrijk van God. Amen

  Dit is geheel iets anders dan “vallen” (in een zaaltje dat verder gewoon blijft bestaan, in de macht van het beest666). De mensen blijven er eenzaam. Het goede gevoel is op straat alweer verdwenen.

 24. Jan van Doeselaar zegt:
  Geplaatst op zondag 5 februari 2012 om 12:45

  Beste Dirk en lezers,
  Probeer niet te oordelen. Leg niemand een juk op. Let niet zo op uiterlijkheden. Het is prachtig als je bevestigd wordt in wat jij denkt dat niet goed is. Maar is het dan niet goed? Als ik oprecht de Here zoek en ik val voor- of achterover of opzij, of ik zak in elkaar, wat maakt dat uit? Let op het getuigenis en wat het uitwerkt. Niet alles wat goed voelt is ook goed, niet alles wat fout voelt is fout. Leer Gods Geest te proeven en niet aan de hand van wat “hoort” of wat je gewend bent.
  Je gaat zoveel zegen missen door al dat geoordeel.

 25. Marieke zegt:
  Geplaatst op zondag 5 februari 2012 om 14:08

  Annie, wat geweldig! Temidden van alle discussies en meningen (hoe belangrijk ook!) zo’n getuigenis! Laten we God prijzen, die nooit loslaat wat Zijn hand begon!

 26. Juan zegt:
  Geplaatst op zondag 5 februari 2012 om 15:08

  Altijd zal de Here Jezus centraal moeten staan: amén, amén, amén!!
  Ik besef elke dag hoe zondig ik ben en dat Hij desondanks van mij houdt, voor mij zorgt, voor mij uitgaat en mij regelmatig zelfs draagt. Meer wonderen heb ik niet nodig.

 27. Ed zegt:
  Geplaatst op zondag 5 februari 2012 om 17:00

  Alle geestelijke manifestaties kunnen aan de hand van een eenvoudig principe getest worden: de Heilige Geest werkt nooit zó dat de gelovige zijn zelfbeheersing verliest; de controle over jezelf blijft behouden. Natuurlijk kan de Geest altijd werken op een wijze die we niet verwachten, maar Hij werk wel degelijk binnen bepaalde geestelijke wetten. Boze machten hebben nodig dat de mens zijn zelfbeheersing (een vrucht van de Geest, Gal. 5:22) opgeeft. Alle verschijnselen in de Bijbel die dat lijken te weerspreken, worden veelal verkeerd uitgelegd. Bijvoorbeeld toen Paulus door het licht op de grond viel, was dat door de uitwerking van een licht dat sterker scheen dan de zon. Zijn vallen was een natuurlijke reactie van zijn lichaam op iets wat hem plotseling verblinde. Niet omdat zijn lichaam ‘ter aarde geworpen werd door een externe kracht’. Als wij in de zon kijken, reageren we ook automatisch door ons hoofd af te wenden. En niemand ziet vandaag de dag nog een licht dat sterker schijnt dan de zon. Ook de priesters in Leviticus ‘die niet konden blijven staan’ in de tempel, vielen niet (dat staat er niet eens letterlijk); zij renden de tempel uit. De lichtbol die ik zelf zag en die in mij kwam, veroorzaakte dan ook niets lichamelijks, maar iets geestelijks: onuitsprekelijke vreugde, een plotselinge diepe vervulling met de Heilige Geest, door anderen ook wel de ‘doop met de Geest’ genoemd, veelal een gevaarlijke periode omdat de geest zich daardoor plotseling wordt geïntroduceerd in de geestelijke wereld. Ook moeten de gevolgen op de lange termijn beschouwd worden. Veel over dit soort verschijnselen en de gevolgen ervan weten we uit de getuigenissen van de bekende opwekking in Wales uit 1904-05 (voor wie de moeite neemt erover te lezen). Effecten die uit die tijd beschreven worden, zoals ‘wind die tegen je hoofd blaast in een afgesloten ruimte’, maakte ik zelf ook eens mee in Vierhouten: overduidelijke pogingen van boze machten om zich grond (een voet) in de gelovige te verschaffen. Aanvaardt de gelovige dat, dan is hij de pineut.

 28. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 5 februari 2012 om 17:40

  Beste Dirk,

  Als ik nog een derde reactie kan geven, wil ik aangeven dat ie-
  mand die de Here wil volgen rekening moet houden met genade
  en eigen verantwoordelijkheid. Wie werkelijk de Here toebehoort,
  doet geen dingen opzettelijk die de Here grieven. Eenmaal uit genade be-
  houden, heeft hij/zij als verantwoordelijkheid de Here te willen
  gehoorzamen. Hij/zij weet dat hij/zij niet goedkoop kan zondigen.
  Ieder zij voor zijn/haar geweten hiervan overtuigd. Maar ik ben
  er zeker van overtuigd dat boze geesten het kindschap Gods niet
  ongedaan kunnen maken: zie Rom 8:31-39!
  Voor deze mening heb ik gebruik gemaakt van “Kunnen gelovi-
  gen nog verloren gaan?” door JG Fijnvandraat, 59 blz.

 29. Marjan zegt:
  Geplaatst op zondag 5 februari 2012 om 19:53

  Laatst zag ik in een filmpje (you tube) waar de verschijnselen van het achterovervallen in de geest en lachen en kronkelen vergeleken werd met verschijnselen die gebeuren binnen het boeddhisme en andere gemeenschappen; denk ook aan Jomanda-achtige gebeurtenissen; hierin zag ik duidelijk de verschijnselen in vergelijking met het vallen en lachen in de geest en andere manifestaties.
  Alles wat komt van de HEILIGE GEEST is blijvend en alles wat uit een andere geest komt zal verdwijnen.
  Bedankt Dirk voor de duidelijke waarschuwing (niet alles is wat het lijkt te zijn).

 30. rene postma zegt:
  Geplaatst op zondag 5 februari 2012 om 23:40

  Beste dirk

  Voor de ware gelovige gebeurt alles uit genade.
  Bidden, bidden en dan nog eens bidden….in al zijn eenvoud.
  Alles in afhankelijkheid van de Here.
  Niet de illusie hebbent, dat ons maar enigzins iets gegeven is.
  Daar hoort al die poespas niet bij, zweverig gedoe. Geloven met de beide benen op de grond.
  Ook ik moest eerst door diepe dalen heen, en soms nog steeds. Want vaak is het ons eigen ego wat de boventoon voert.
  Wij zijn hier uit genade, met de wetenschap als wij in volledige afhankelijk een relatie met de Here opbouwen… vol vertrouwen, dat de Here ons zal geven waar wij recht op hebben.
  Wonderen, genezingen enz, zal ons alleen gegeven worden, als de Here daar een reden voor heeft.
  Wij kunnen daar voor bidden….maar het is allemaal uit genade. De Here zal rechtvaardig handelen.
  Ook al denken wij daar vaak anders over.
  Jezus zal ons geven, niks minder of meer, wat in zijn ogen goed voor ons is.

  Vr gr Rene Postma.

 31. ad zegt:
  Geplaatst op maandag 6 februari 2012 om 9:53

  Broeder Dirk!

  Opnieuw een prima commentaar! Van harte mee eens!

 32. Monica zegt:
  Geplaatst op maandag 6 februari 2012 om 13:25

  Helemaal mee eens en opscherpend commentaar!
  Beproef de geesten of ze uit God zijn! Inderdaad, als de Heere Jezus met Zijn liefde in je ziel komt kun je daar vol van zijn. Vol van de werking van de Heilige Geest. Huppelen van zielevreugd… Dat kan terwijl de tranen over je wangen stromen en je stil in een hoekje zit. Maar je bent er zelf bij en kunt alles in orde verhalen. God is een God van orde… Ik moest denken aan de bezetene van Gadara… Bezeten door zovele geesten. Hij wist niet meer wat hij deed en was geen baas over zijn eigen daden. Hij werd door Jezus genezen en zat daarna rustig en kalm, vol aanbidding en liefde aan de voeten van zijn Redder en Zaligmaker Jezus. Een arme verloren zondaar wordt opgeraapt door Goddelijke liefde en ontferming. Het gaat er niet om wat IK meemaak… Het gaat erom wie Hij is en wat HIJ gedaan heeft! Alles uit Hem, tot Hem en van Hem! Inderdaad: Beproef de geesten of ze uit God zijn! Waaraan herken je het werk van de Geest? Het werk van de Heilige Geest is: Christus verheerlijken in een hart van een zondaar. Ook de geest werkt dus aan op de kennis van Jezus Christus. Zijn vergevende liefde voor mensen die het verprutst hebben. Dan gaat het er niet om wat Ik voel,wat IK ervaar, wat IK meemaak… maar Wie JEZUS is…
  Jezus, Uw verzoenend sterven, blijft het rustpunt van mijn hart.

 33. Baudie zegt:
  Geplaatst op maandag 6 februari 2012 om 17:57

  Hallo Dirk,

  Ik ben het helemaal met je eens en het is goed dat je hier voor waarschuwt. Als ik die beelden zie dan merk ik dat het eerder angst oproept en dat kan nooit de bedoeling van de Heilige Geeest zijn. Zelf heb ik iemand eens horen zeggen dat zij letterlijk naar achteren werd geduwd door iemand en dat zij zich daar tegen verzette. Je hebt gelijk dat achteruitvallen niet bijbels is. En ook die kreten en dat gekronkel, alsof alle christenen bezeten zijn. Als je je leven geeft aan Jezus woont Hij vanaf dat moment in je hart en dat uit zich niet met enge kreten en geschreeuw. Weest nuchter en waakzaam juist in deze tijd en bid dat je in staat bent door Gods geest om wat je hoort en wat je ziet te beoordelen of dit van God komt of niet.

 34. Yvonne zegt:
  Geplaatst op maandag 6 februari 2012 om 19:04

  Kan ik alleen maar amen op zeggen, mooi stukje Dirk, bedankt dat je het hebt geplaatst.
  Dank U Heer.

 35. Alie zegt:
  Geplaatst op maandag 6 februari 2012 om 19:34

  Hallo ik kreeg deze mail vandaag van hele lieve vrienden uit Zeeland en toen ik dit las stonden de tranen in mijn ogen.
  Ben diep onder de indruk, want dat is wat mij ook is overkomen door een mede christen, alleen dit ging nog veel verder. Zij kon ineens hysterisch begonnen te huilen en dan vertellen dat de persoon in kwestie niet lang meer had te leven en zelfs binnenkort zou sterven en dat zonder aanleiding en zei dan dat de geest haar dit duidelijk maakte en dit had ze vrij vaak.
  Ben nu weer aan het terug krabbelen maar ben hier veel te diep in mee gegaan met het gevolg dat ik niets meer met kerken en mede christenen te maken wilde hebben. Gelukkig heb ik een week bij lieve vrienden helemaal tot rust kunnen komen en met de Heer alleen mogen wandelen.
  Alleen heb geen gemeente maar ga in de kracht van Hem verder. Hij zal ons nooit begeven noch verlaten.

 36. Bert en Marianne zegt:
  Geplaatst op maandag 6 februari 2012 om 19:41

  Ik heb het ook verschillende keren meegemaakt dat vallen.
  Maar ben gelukkig nog nooit gevallen.
  Kan dus Gods bescherming geweest zijn.
  Omdat ik het ook nooit wilde en er ook bang voor was,
  heb ik ook aan de Here gevraagd dat het niet zou gebeuren.
  Nu zou ik met deze samenkomsten niet zo gauw meer naar voren gaan.
  Maar toen was alles nog zo nieuw voor me.
  Ik wist er toen nog zo weinig van af.
  Dirk, in ieder geval bedankt voor dit stuk.

 37. H. van Wouwen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 7 februari 2012 om 10:38

  Amen

 38. Robbert zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 februari 2012 om 9:54

  Erg herkenbaar Dirk. Nadat ik pas tot geloof gekomen was omstreeks 1986 en dus feitelijk nog een baby was heb ik ook zulke dingen meegemaakt. Je bent op dat moment nog onwetend en denkt dat alles van de Here is. Je eet en drinkt alles wat maar Bijbels is/lijkt. Later als je groeit in het geloof krijg je het onderscheid van geesten. Zo heb ik zelfs christelijke muziek notabene van een Bijbelwinkel weg moeten doen omdat ik besefte dat dit niet tot eer en glorie van God was…..

 39. Janneke de Jongh zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 februari 2012 om 10:32

  Hoi Dirk

  Wat fijn dat ik dit ook eens van een ander hoor (lees). Voor zoveel mensen is het vanzelfsprekend dat je plat op je rug valt en dat dan de geest zijn werk kan doen. Helaas heb ik deze ervaringen ook opgedaan. Bezoeken gebracht aan verschillende genezingsdiensten etc. Ook achterover gevallen (soms een handje geholpen en daar is niet veel voor nodig, want je komt met je nood en staat redelijk onstabiel op je benen, dus ga je al heel snel liggen). Soms weet je intuïtief dat het niet hoort, maar als je dan probeert op te staan, dan lukt dat niet. Je bent echt zo slap als een dweil en hebt heel lang het gevoel dat je teveel hebt gedronken.
  Maar ooit ben ik eens in een dienst geweest en door de prediking wist ik….. ik heb gezondigd en moet dit belijden. Daar ben ik naar voren gegaan en heb beleden wat ik had gedaan en het was alsof ik in mijn knieholten werd geduwd om te knielen. Daar was ik dan….. huilend op mijn knieën. Maar deze keer wist ik wél dat het van God was, want op dat moment van verootmoediging kwam de Heere mij echt tegemoet met Zijn Geest. En natuurlijk ben je wel wat ontdaan en moet je het één en ander verwerken, maar nee…. niet dat dronken slappe dweil-gevoel, maar een stuk vrijheid.
  Dus laten we echt allemaal heel voorzichtig zijn wanneer men spreekt van een Opwekking, want nog steeds ben ik ervan overtuigd dat een opwekking bij jezelf begint. Laat de Heere Zijn werk maar doen en geef Hem de kans om die opwekking te geven op de tijd die HIJ daarvoor uitkiest.

  Lieve groeten en Gods zegen toegewenst door Janneke.

 40. Alida zegt:
  Geplaatst op maandag 13 februari 2012 om 18:33

  Wat is het toch jammer, dat die “manifestaties” niet echt duidelijk en helder bijbels onderbouwd worden. Mijn ervaring is dat er meestal met “gevoel” op gereageerd wordt.
  Ik heb een aantal jaren geleden een keer op een conferentie een Mw. horen spreken die in Nederland en daarbuiten erg bekend is om haar genezingsgaven en diensten houdt.
  Ik was erg verbaasd maar ook blij verrast dat ze op die conferentie erover sprak dat ze het niet meer zo eens was met het “vallen in de geest” en dat ook niet meer zou stimuleren.
  Wat schetste mijn verbazing toen ik een paar maanden later in Israel was, en deze mw. voor onze groep een speciale bijeenkomst belegd had, en daar iedereen (behalve onder getekende!!) op de grond terecht gekomen is.
  Ook ik bid bij zulke gelegenheden om de bescherming van de Heer, en vraag of Hij duidelijk wil maken of het van Hem is of niet.

 41. Joke zegt:
  Geplaatst op maandag 6 augustus 2012 om 0:58

  Wat is het toch jammer dat Gods kinderen niet begrijpen dat Zijn HG niets doet als je dat ook niet zelf wilt! Dus iemand die niet “in de Geest wil vallen” valt ook NIET. Als je valt bezeer je je ook niet, daar zorgt de HG ook voor. Ik ben wel in de Geest gevallen en dat is een super ervaring, oei wat kunnen er dan veel kinderen van God zijn die valse bescheidenheid laten zien. Als je de Here Jezus volmacht geeft dat Hij alles mag wegnemen uit je wat niet van Hem is, dan vindt er pas bevrijding plaats van demonische machten/banden en kan je vallen door al die krachten “in de Geest”.
  Daarna kan de HG je vullen en onder stroom zetten. Door het bloed van het Lam en woord van onze getuigenis hebben wij overwonnen, zoals de Here Jezus Christus ook heeft overwonnen, maar wij moeten hierin wel gaan staan!

 42. Johan mohr zegt:
  Geplaatst op maandag 20 april 2015 om 23:42

  Joke.. ik ben het volkomen met je eens. De werkingen van de Heilige Geest zijn zeer divers. Dromen en visioenen en Woorden van openbaring of Kennis heb ik van God vaak gekregen in mijn “binnenkamer”. De H.G. bepaalt wat hij geeft aan wie en wanneer en waarom. Gods geest bemoedigt je persoonlijk en ook in de Gemeente bouwt de Heer Jezus Zijn levende gemeente zoals Hij wil en niet zoals de mens denkt dat moet gaan binnen zijn in haar veilige doctrines. God is souverein en vrij,… en laat zich door mensen die menen christen te zijn NIET binden. God leidt de mens die Hem wil volgen.. en dus beslist niet anders om Efeze 4 het vijfvoudige ambt… kent de kerk niet meer… Dus is er ook weinig kennis van volwassenheid in Christus.. en wordt men helaas heen en weder geslingerd door allerlei wind van leer. Apostelen… profeten … herders… leraren… evangelisten als je een goede fundering in je gemeente wilt zul je de mensen nodig hebben…. om tot GEESTELIJKE volwassenheid te komen. Wie een oor heeft die hore wat de Gods Geest zegt.. het staat allemaal in de Bijbel en het geldt nog steeds… ook voor vandaag. Vr.gr. in Christus verbonden.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden