Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Bewogenheid met hen die verloren dreigen te gaan… (38 reacties)

Geplaatst op donderdag 3 mei 2012, 21:04 door Dirk A A

Vroeger hadden wij een predikant die nogal eens zei: ‘Het is mogelijk dat je met een ingebeelde hemel in de hel terechtkomt’. Dat is nog steeds een zeer actuele uitspraak. Het doet me pijn dit te moeten schrijven. Tranen wellen op in mijn ogen als ik denk aan al die mensen die op dit moment in de hel zijn en aan degenen die er nu binnengebracht worden. Het was niet nodig geweest als zij zich voor hun sterven nog hadden bekeerd en hun vertrouwen op de Here Jezus hadden gesteld.

De discussie over de hel wordt momenteel volop gevoerd in de christelijke wereld. Als reactie op het boek van Rob Bell over de hel, verschenen er weer nieuwe boeken. Er wordt over geschreven in bladen en kranten, over gesproken in kerken en gemeenten, er werd zelfs een debatavond over georganiseerd.

Veel theoretische en theologische kennis wordt gespuid. Ook veel onzin wordt verkondigd. De één spreekt – terecht – Gods Woord na, een ander vindt zijn eigen hersenspinsels en gevoelens belangrijker.
Wat ik mis in de discussie, is de bewogenheid met de mensen die als het ware aan een zijden draadje boven de hel bungelen. Het is toch onmogelijk daarover te spreken zonder dat het je aangrijpt? Als het je niet raakt, besef je absoluut niet in welke ernstige toestand zij zich bevinden.

Misschien denkt u: ‘Het zal zo’n vaart niet lopen. God is liefde, dus Hij zal iedereen wel genadig zijn.’ Of: ‘Hij zal de zonden en de ongerechtigheid wel door de vingers zien, Hij zal iedereen toelaten in de hemel.’ Of u denkt: ‘De hel bestaat niet, dat dacht men vroeger, maar zo is God niet.’ Of: ‘Alleen de uitverkorenen komen in de hemel.’

God zegt in de Bijbel duidelijk dat de hel bestaat. Ik schrijf dit niet gemakkelijk. Hoe verschrikkelijk moet het daar zijn. Vuur, pijn, lijden, dorst, wroeging. Er komt nooit een einde aan het lijden in de hel. Daar is de Bijbel duidelijk over.
Het was niet nodig geweest dat die mensen daar zijn. Als ze zich bekeerd hadden voor hun sterven en geloofd hadden in de Here Jezus, dan zouden ze nu in de hemel zijn, voor altijd bij de Here, om Hem te loven en te prijzen.

‘O, Here, mijn gebed is voor al die ongelovigen, die onderweg zijn naar het einde van hun leven. Red hen, dat ze niet in de hel zullen belanden, maar dat ze U zullen leren kennen.
Mijn gebed is ook voor allen die U kennen, Here, dat U een diep verlangen in hun hart legt om mensen die U nog niet kennen, bij U te brengen. U wilt immers niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering zullen komen.’
En: we mogen veel van de Here verwachten. In geloof. Dat Hij het gaat doen. God verandert mensen, niet wij!

Ik denk aan wat de Here Jezus vertelde over de rijke man en de arme Lazarus (Lucas 16). Direct na zijn sterven werd Lazarus door engelen gebracht naar de plaats waar ook Abraham was. De rijke man kwam echter direct in de hel terecht, waar hij vreselijk moest lijden. Hij smeekte of er iemand naar zijn broers kon worden gestuurd om hen te waarschuwen voor de hel. Zoiets verschrikkelijks wenste hij niemand toe.

Ik vrees dat veel mensen die zich christen noemen en wellicht elke week in de kerk zitten, toch onderweg zijn naar de hel. Mensen die er nooit toe gekomen zijn hun vertrouwen op de Here Jezus te stellen. Die nooit geleerd hebben dat zonder heiliging niemand de Here zal zien (Hebreeën 12:14). Die nooit de stap hebben kunnen zetten hun broeder/zuster te vergeven. Gods Woord zegt immers: ‘Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven’ (Mattheus 6:14 en 15).

‘Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid’ (Mattheus 6:33). Breek met de wereld. Vertrouw op de Here Jezus alleen. Dan zal Hij u eenmaal welkom heten in de hemel. Of u zult Hem zien van aangezicht tot aangezicht bij Zijn wederkomst.

Dirk van Genderen

(Volgende week: de hemel)

38 Reacties

 1. Ed zegt:
  Geplaatst op donderdag 3 mei 2012 om 21:32

  Ik denk Dirk, dat die bewogenheid er best wel is, maar dat men op het moment van ‘het debat over de waarheid’ in beslag genomen wordt door de tegengeluiden die men dan pareren wil om de zuivere leer te bewaren. Ik moet ook vaak tegen mezelf zeggen: een dienstknecht des Heren moet niet twisten. Wat dan tot uiting komt is de liefde voor de rechte leer, dan werken we vanuit het verstand op dat moment, en niet vanuit het hart. Ik hoorde eens een oud interview van F. ter Velde met een hele oude man die zich er ook vreselijk over kon opwinden ‘dat mensen de waarheid niet aannamen’. Hij riep echt uit: ‘Maar waarom nemen ze dat dan niet aan!’ Antwoord van FtV: ‘Maar ze moeten het ook zien he?’ Er zijn mensen door volhardend gebed gered, maar er zijn ook mensen die, ondanks vele tranen van anderen over hun verlorenheid, het toch ‘niet zagen’. Het klinkt hard, maar het is niet onze bewogenheid die mensen redt, maar gelovig en volhardend gebed. Ik besef hoe dit ‘klinkt’, maar dit is zoals ik het in mijn hart zie en ervaar. Ik kan hele dagen tranen plengen over mijn moeder, vader of broer, totdat ik geen tranen meer heb, terwijl ze misschien door een eenvoudig gebed des geloofs het licht kunnen zien. Zelf bad ik jaren geleden eens aan de hand van de lessen van broeder Nee voor iemand in geloof het volgende: ‘Here, ik geloof dat U hem gered hebt’, zo, dat als ik hem morgen tegenkom’ hij me begroet met ‘ha broer’, en ik geloofde dat ik het ontvangen had, innerlijke zekerheid, en wat gebeurde er? De volgende dag toen hij me tegenkwam zei hij in het Achterhoeks ‘ha broer!’ Daar geloof ik in. Eenvoudig geloof in de wil en liefde van Jezus. Het gaat om het uiteindelijke resultaat. Maar ik ben het natuurlijk met je eens dat die bewogenheid er zijn moet.

 2. rene postma zegt:
  Geplaatst op donderdag 3 mei 2012 om 23:17

  Beste Dirk

  Met dit onderwerp over de Hel heb ik echt moeite.
  Dit uit ik in een menselijke benadering. En ik geloof echt wat er in de schrift staat.
  Zelf denk ik nooit over de Hel na. Het komt niet eens in mijn gedachten. Ik kan het gewoon niet geloven dat er een Hel zou zijn waar mensen voor eeuwig naar toe zouden gaan, om daar een lijdensweg te ondergaan die voor eeuwig duurt.
  Maar dat is mijn menselijke benadering. Ik weet wel dat de Here Jezus rechtvaardig zal oordelen…daar heb ik volkomen vertrouwen in.
  Wellicht zal hij mij dat uitleggen als mijn tijd daar is. Ik ben ook niet uit angst tot geloof gekomen, maar het was voor mij, mijn laaste redmiddel. Ik kon mij dit leven niet voorstellen, zoals het was. Maar door zijn liefde gaf het perspectief.
  In het eeuwigdurend Hel [onderwerp] zijn, laat ik dan ook graag aan de Heer zelf over. Menselijke gedachten hierover, ik zou zoiets nooit doen.
  Of dit straks bij mijn laatste adem die ik uitblaas in dank wordt afgenomen moet ik dan helaas maar afwachten.
  Ik weet Dirk dat jij dit onderwerp vaker te sprake brengt, en ik ben het ook helemaal met je eens omdat het zo in de schrift staat. Maar uit een menselijke benadering…..
  Wellicht dat de Heer mij in dit menselijk leven, een ingeving geeft dat ik het anders ga zien.
  Dit is het enige onderwerp waar ik grote moeite mee heb. Daarnaast zal het mijn geloof in de Here Jezus niet veranderen, hopelijk alleen maar versterken. Maar misschien zie ik het wel helemaal verkeerd.
  Tot dit moment voel ik mij nog steeds gedragen en rijkelijk gezegend door de liefde met de Here Jezus. Wetend, in volkomen afhankelijkheid.

  Vriendelijke groet Rene postma.

 3. Hetty zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 mei 2012 om 13:56

  Komt gebed voor de mensen die nog niet geloven juist niet voort uit bewogenheid met die mensen? Als wij niet bewogen zijn met de mensen die verloren zullen gaan, kunnen we toch ook niet vanuit het diepst van onze ziel voor hen bidden?
  Daarom zou ik inderdaad graag veel meer bewogen christenen zien!

 4. Gooitzen Riemersma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 mei 2012 om 15:30

  Onderstaande heb ik er even uitgeplukt.

  Het heil van ongelovigen hangt af van ons bidden?
  Ons aller heil hangt af van ons (juist) geloof?
  Of komt het heil van Godswege?
  ———————–

  ‘O, Here, mijn gebed is voor al die ongelovigen, die onderweg zijn naar het einde van hun leven. Red hen, dat ze niet in de hel zullen belanden, maar dat ze U zullen leren kennen.
  Mijn gebed is ook voor allen die U kennen, Here, dat U een diep verlangen in hun hart legt om mensen die U nog niet kennen, bij U te brengen. U wilt immers niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering zullen komen.’
  En: we mogen veel van de Here verwachten. In geloof. Dat Hij het gaat doen. God verandert mensen, niet wij!

 5. Kees Noorlander zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 mei 2012 om 15:32

  Inderdaad is Hebreeën 12:14 zeer waarschuwend: “Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging zonder welke niemand de Heer zal zien”. Wie niet streeft naar heiliging neemt zijn zonden niet serieus en mag zich ernstig afvragen of hij wel bekeerd is. Goed om nog eens zo’n waarschuwing te laten horen.

 6. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 mei 2012 om 21:39

  Ik sluit mij helemaal aan bij de reactie van Rene Postma. Ook ik heb veel moeite gehad met het onderwerp hel. Vooral in mijn pubertijd jaren (1950-er Roomse jaren). Toen kregen wij totaal geen voorlichting over seksualiteit van de ouders, niet in de catechismusles, en op retraite kregen wij alleen maar te horen wat wij niet mochten op dit gebied. Ook in de kerk werd alleen maar gepredikt over verboden en geboden. Dus altijd met “Het opgestoken vingertje”. Ik heb er echt een trauma van gehad, tot in het huwelijk toe. Ik heb meer in de hel gezeten dan in het vagevuur. En nu na “Mijn getuigenis- en bevrijdingsdag (31 Oktober 1999) denk ik er helemaal niet meer aan en leg mijn vertrouwen en toekomst in deze helemaal bij de Heer. Hub.

 7. Avda zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 mei 2012 om 9:30

  Ik was als kind bang van de hel… maar dat slavenjuk moet ik mezelf niet meer opleggen…
  Ik focus nu op Johannes 3:17: “God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld oordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde” en Lucas 19:10: “Want de Zoon des Mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden”. Ze GAAN niet VERLOREN….. ze ZIJN VERLOREN en Hij Kwam om te redden en daar mogen wij aan meewerken .. en niet in een kramp en angstig dus.
  Want God houdt nog meer van mijn geliefden dan ik! Hun verstand is nog verduisterd en God alleen kan daar Licht in brengen. Ik weet hoe wonderlijk Hij mij “uit de duisternis riep tot Zijn wonderbaar licht” (1 Petrus 2:9) …en vertrouw op zijn Liefde en Genade! Johannes 1:14 en 17: “de genade en waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.”

 8. dag zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 mei 2012 om 11:31

  De enorme bewogenheid waarmee wij zijn begaan met het lot van de zondaren, is maar betrekkelijk.
  Er is een nog veel groter liefde in ons hart en die (liefde) wordt aangeraakt door Gods Geest wanneer Hij ons bevestigt in kracht.
  Dan praten wij over een strijd op leven en dood waarin Jezus Zijn gerichten gaat voltrekken en de meest verschrikkelijke misdaden aan het licht gaan komen.
  Luister naar wat de heiligen (die zijn vermoord) in de hemel vragen aan God.
  Openbaring 6 : 10 – En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen?
  (Zij roepen om wraak, vergelding in gerechtigheid! En zullen deze ook zeker ontvangen, in gerechtigheid).

 9. jean zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 mei 2012 om 13:17

  Ik ben het echt met je eens Dirk maar weet je waar ik nou zo mee zit………ik mis die bewogenheid voor verloren mensen …..echt ik wilde dat ik het voelde maar ik voel het niet …..ik heb het wel maar niet zoals jij het zo neer zet….ik heb het als mensen ziek zijn en niet geloven en als mensen in depressie zitten en spreek met hen, dan ga ik wel getuigen van onze Heer onze Redder en leg hun uit wat ze willen weten
  Maar zo dat voelen voor mensen direct nee en dat vind ik wel erg dat ik dat niet voel…
  Ik bid erom dat Hij me die bewogenheid geeft ……

  goed weekend toegewenst
  Jean

 10. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 mei 2012 om 13:50

  Beste Dirk,
  Ik ben blij dat je dit onderwerp ter sprake brengt. Dit is een ge-
  voelig punt. Zelf ben ik zeer bewogen maar zoals vandaag,
  kreeg ik te horen dat iemand na jaren van kerkgang, Bijbel-
  studie, bestudering van de kerkgeschiedenis enz. kotsmisselijk van
  het geloof werd. Dat komt heel hard aan maar het is juist dat
  we het moeten laten zien. En als we geen bewogenheid hebben,
  dan ontbreekt toch iets fundamenteels. De Here Jezus was zelf
  heel bewogen en riep op om arbeiders voor de oogst te bidden.
  De hel is niet voor de mensen bedoeld en God is de laatste die
  dat wil. Anders kennen wij zijn Vaderhart niet maar het is wel een
  realiteit en geen sprookje uit de Bijbel om ons schrik aan te jagen.
  En om tegen de stroom in te gaan, geloof ik wel dat er geen einde
  aan komt. Dan zullen zij tegen een dichte deur om Jezus roepen
  in hun pijn, maar er is geen verlossing meer mogelijk dan. Dan
  is het echt te laat. Luister maar naar muziek van Keith Green
  om een therapie in “ontnuchtering” te ontvangen!

 11. Cootje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 mei 2012 om 14:07

  De Here Jezus sprak 13 keer over de hel, meestal in beeldspraak. Alleen Hij weet wat de hel is en wie er zullen komen. Zonder God lijkt mij het ergste wat een mens kan overkomen. Hoe hels is het op deze wereld waar de duivel verwoestend rondgaat en waar mensen zonder God geen troost vinden en geen houvast hebben. Er wordt zoveel gebeden voor familie en vrienden en in tranen op de knieën gegaan voor hun behoud, maar alleen God weet waarom ze met hun rug naar Hem toe blijven staan.
  We moeten in elk geval niet zo makkelijk over de hel praten als we niet weten wat het is. Het is er heel erg, altijd hevige wroeging. De heer J.M.Embregts heeft er een Schriftgetrouw boek over geschreven, getiteld: ‘De hel, Jezus sprak er het meest over’. Ook C.S. Lewis heeft in “De grote scheiding” een indringend boekje geschreven.
  Cootje

 12. Ed zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 mei 2012 om 14:49

  Hetty, je hebt volkomen gelijk, je bidt alleen als je bewogen bent. Ik wilde alleen even het aspect van ‘licht’, ‘zien’ en ‘geloof’ benadrukken. De hel is in eerste instantie ook helemaal niet ‘voor mensen gemaakt’, maar voor de duivel en zijn engelen (Matt. 25:41).

  Ik bedoel met mijn laatste opmerking niet dat dus ook alleen de duivel en zijn engelen daar zullen komen. Het vreselijke is dat als een mens Jezus niet heeft ‘gezien’ voor zijn dood, hij in het lot van de duivel en zijn engelen delen zal. Aan de andere kant: Watchman Nee zei eens: ‘Als God erdoor verheerlijkt wordt dat ik naar de hel ga, dan ga ik liever daarheen dan dat God geen heerlijkheid ontvangt.’

 13. Jan Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 mei 2012 om 15:00

  In mijn concordantie op de Bijbel in de Nieuwe Vertaling (Kok Kampen) komt het woord “HEL” 10 keer voor in het Nieuwe Testament, terwijl het zelfde woord totaal ontbreekt in het Oude Testament.
  In het “GROOT SYNONIEMEN WOORDENBOEK van DALE” staan de volgende synoniemen voor “HEL” vermeld:
  hellepoel/hellevuur/inferno/het eeuwig vuur/Gehenna/de buitenste duisternis.
  Hoe het ook zij, elk mens blijft in eeuwigheid bestaan, want hij/zij is een geest, woont in een lichaam en heeft een ziel.

 14. Karin zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 mei 2012 om 16:44

  Ik voel het met je mee Dirk, ook ik voel de pijn als ik er aan denk dat er mensen die me lief zijn, maar ook mensen die ik niet ken maar ongelovig zijn, verloren gaan. Ik geloof waar leven is is hoop dus bid ik veel voor de mensen die de Here Jezus (nog) niet kennen als hun Heer en Verlosser, maar het doet ook pijn als je vertelt en die ander wil het gewoon niet horen. Het doet pijn als je niet meer aangekeken wordt omdat je in de Here Jezus gelooft. De wereld is aan het doordraaien en satan viert hoogtij en zaait allerlei verwarring en leugens rond, het liefst onder God’s kinderen, maar gelukkig mogen we weten dat HIJ het allemaal onder controle heeft, de Hemel is echt en de Hel is dat ook, misschien heel zwart-wit maar bijbels gezien wel waar. De Vader is een rechtvaardig God dus wat moet iemand die de Heer echt afwijst en niks van Hem wil weten in de hemel. Dat kan hij of zij toch niet verdragen, al die heerlijkheid, laten we met diep ontzag buigen voor die God die alles gaf voor ons en laten wij christenen een zoutend zout zijn op de plek waar Hij ons heeft gesteld. Dat is mijn gebed, en dat er vele nu nog ongelovigen tot geloof mogen komen, want God de Vader wil niet dat er ook maar 1 verloren gaat, laten we dus bidden want dan ben je op je allersterkst.

 15. Marcel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 mei 2012 om 17:31

  Beste Dirk,
  hier kan ik alleen maar amen op zeggen. Toch een vraag: zou jij in een eventueel volgend commentaar
  ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid’ (Mattheus 6:33) concreter kunnen maken?
  Shalom, Marcel

 16. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 mei 2012 om 18:54

  Beste Dirk,

  Wat getuigen aangaat, ieder heeft een eigen verantwoordelijk-
  heid tegenover God om het evangelie door te geven maar het
  is God die werkt. Uiteindelijk is het van begin tot eind Gods
  werk en Gods plan die uitgevoerd worden. Omdat er een uit-
  verkiezing geldt, is zijn werk volledig en goed maar niet dankzij
  ons. Wij moeten werken alsof de Here vertoeft te komen maar
  Hem iedere dag verwachten. Daarom misschien is de tijd
  van de komst van de Here Jezus aan ons niet geopenbaard.
  Maar gelet op de tekenen des tijds moeten wij harder werken
  vanuit de rust die God geeft. Wij kunnen niet een dag voorbij
  laten gaan door niet aan Jezus te denken en de wereld in
  nood. Wij kunnen de tijd niet doden met allerlei werelds ver-
  maak. Joh 9:4 (HSV), “Ik moet de werken doen van Hem Die
  Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht waar-
  in niemand werken kan.” Openb 22:11 “…..En wie rechtvaardig
  is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is,
  laat hij nog meer geheiligd worden. (HSV) De meeste vrucht
  dragen wij als wij in zijn plan zijn, Efez 2:10 (HSV): “Want wij
  zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede
  werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat
  wij daarin zouden wandelen. “En wij moeten met Hem ver-
  bonden blijven, Joh 15:4,5 “Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank
  geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok
  blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de
  ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want
  zonder Mij kunt u niets doen.” Het enige wat wij hoeven te doen
  om een gehoorzaam leven met God te leiden, is met Jezus
  verbonden te blijven zoals de ranken aan de Wijnstok opdat
  onze kracht uit Hem is en niet van ons. Dan worden het Zijn
  werken en niet meer de onze (zie Hebr 4:1-13).

 17. Thelma Groen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 mei 2012 om 20:06

  Hallo Dirk,

  Dit is waar ik tegenwoordig het meest mee bezig ben. Hoe kan je mensen waarschuwen.
  Ik had afgelopen week een gesprek met iemand over het geloof, probeerde haar te winnen.

  Uiteindelijk kom je dan toch zover in je gesprek dat de mens een keus moet maken, hemel
  of hel. Maar daar was ze niet bang voor en had ook geen behoefte om eeuwig te leven.
  Dan is het heel moeilijk om door te praten. Of de mensen geloven niet in een hel.
  Zo ben je ook altijd bezorgd om mensen die je dierbaar zijn en toch niet willen geloven.
  Blijven bidden lijkt mij de oplossing. Maar je draagt vaak een zware last mee, en is het
  enige wat ik kan doen om het maar in God’s handen te leggen. God’s onmisbare zegen toegewenst

 18. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 mei 2012 om 22:00

  Wat mij opvalt is, dat de Bijbel HEEL WEINIG over de hel spreekt! Koppel ik hieraan Col.3: 1 – 4, dan weet ik ook waarom! De mens is van nature bezig met de dingen, waarmee hij/zij omgeven is, de dingen “die op aarde zijn”! Col. 3 roept ons op om bezig te zijn met de dingen “die boven zijn, waar Jezus Christus is”!! Nergens staat, dat het om hemel of hel gaat. Zo lees ik dat in mijn Bijbel nergens. Het gaat alleen om de keuze tussen leven en dood!! Mozes heeft het alleen over DIE keuze! Een van de duidelijkste teksten in een soort “Billy Graham preek (de langste in de Bijbel) zegt Mozes tot het volk (Deut. 30):
  “19 Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht, 20 door de HERE, uw God, lief te hebben, naar zijn stem te luisteren en Hem aan te hangen, want dat is uw leven en waarborg voor een langdurig wonen in het land, waarvan de HERE uw vaderen, Abraham, Isaak en Jakob, gezworen heeft, dat Hij het hun geven zou.”
  Mozes zegt niets over hemel en hel, maar spreekt over leven en dood. Ook Joh. 3: 16 spreekt over “verloren gaan” en “eeuwig leven”. We vergeten vaak, dat voor een christen het “eeuwige leven” VANDAAG begint en niet pas NA dit leven!! Pas bij het laatste oordeel in het boek Openbaring kom ik “de buitenste duisternis” tegen. Dat is een oord, waar God “de Afwezige” is!! Dat lijkt me nog erger dan “de hel”! De meeste mensen op deze aarde kiezen NIET voor “het leven”, dat is dus kiezen voor de dood. Zelfs een gezond dier zal nooit kiezen voor de dood….. De meeste mensen helaas wel… Onze Schepper biedt ons “HET LEVEN” aan. Wie dat afwijst lijkt mij “oerdom”, maar het blijft zijn eigen keuze. Zo heb ik het echter helaas nog nooit in één kerk gehoord……

 19. Paul zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 mei 2012 om 22:23

  God is de definitie van liefde. Als je wilt weten wat liefde is, dan moet je bij Hem zijn. God is de definitie van rechtvaardigheid. Als je wilt weten wat rechtvaardig is, dan moet je bij Hem zijn. God is de definitie van…. vul maar in wat je in de Bijbel over God leest.

  Het verwijt van sommigen, dat God een hel heeft gemaakt waar hij ongelovigen naartoe stuurt is onterecht. Nu nog is Hij alomtegenwoordig maar er komt een moment dat Hij zich uit een bepaalde plaats terugtrekt. Daar zal dan geen liefde, rechtvaardigheid, vul maar in, zijn. Zo stel ik mij de hel voor: een plaats waar Hij niet is. Waar alles wat Hij wel is ontbreekt. Hij ziet met verlangen uit naar contact met ieder mens en Hij heeft er alles voor over gehad om elk obstakel uit de weg te ruimen maar Hij dringt zich niet op. Nu nog is het genadetijd. Nu nog kan je nergens vlieden voor Zijn aangezicht (Ps 139:7). Elk die wil mag nu nog komen maar voor degene die het offer van de Here Jezus afwijst en niets met God te maken wil hebben, komt er een verschrikkelijke plaats waar dat kan.

  Voordat ik op 17-jarige leeftijd tot geloof kwam, was ik voor de andere gezinsleden een zeer onaangename huisgenoot. Later heb ik hen het Evangelie uitgelegd maar ze wilden het van mij (begrijpelijk) niet aannemen. Het doet mij veel verdriet. Waarom mag ik God wel kennen en zij niet? Het geeft een gevoel van oneerlijkheid. Ik ben beslist niet beter dan zij, in tegendeel. Ik hoop en bid dat God hen iemand anders op het pad brengt waarvan ze het Evangelie wel aannemen. Intussen kan ik niet nalaten te spreken van wat ik gezien en gehoord heb zodat zoveel mogelijk mensen de genade zullen ontvangen en de hel zullen ontlopen.

 20. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 mei 2012 om 23:17

  Beste Dirk

  Naar mijn mening is het onze taak om bewogen zijn met mensen die op een dwaalspoor zitten. Het is voor ons toch ook enkel GENADE dat wij de Here Jezus mogen kennen en alleen om die reden (een andere is er niet) van de duisternis in het Licht kwamen. Ik ben bewogen met zovelen die niets van het Evangelie willen weten (ooit was ik namelijk één van hen) maar ook met degenen die in een sekte terecht zijn gekomen of bijvoorbeeld moslim of hindoe zijn. Moslims weten ook nóóit hoe allah’s hoedje staat. Het is altijd maar afwachten welke bui hij/zij/het heeft. Mensen die in een sekte belanden zitten ook in een heel onzekere/onveilige situatie en krijgen daarbij ook nog onjuiste informatie van hun sekteleider.
  Wat ben ik blij dat wij geen afgoden dienen en alleen de Here God erkennen als onze Raadsman en Helper.

 21. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 6 mei 2012 om 9:32

  Ìn de reacties, over de discussie over de hel lees ik veel verschillende meningen, met soms overtuigende uitleg over het thema: hel. Maar bij mij roepen deze verschillende uitleggingen, steeds meer “menselijke” vragen op. Maar ik wil niet verder hierover in discussie gaan, omdat mijn visie en oproep over het thema hel is, kort en krachtig:
  Vergeet, maar leer van het VERLEDEN.
  Beleef in volle overtuiging het HEDEN.
  En laat de TOEKOMST in vol vertrouwen over aan de HERE !
  Hub.

 22. Ad zegt:
  Geplaatst op zondag 6 mei 2012 om 12:37

  Broeder Dirk!

  Ook ditmaal sta ik voor 100% achter je stukje!!

 23. Ruben Hadders zegt:
  Geplaatst op zondag 6 mei 2012 om 12:46

  Een bewogen artikel, Dirk. Maar het zou kunnen zijn dat christenen na het lezen van je artikel toch onzeker worden over hun behoud. Immers, je schrijft dat “zonder heiliging niemand de Here zal zien”. Dat is waar, maar wat wordt daar mee bedoeld? Immers, wij zijn reeds in eeuwigheid geheiligd door het bloed van het Lam, dat is een volbracht werk. Tegelijkertijd is er de zgn. ‘weg der heiligmaking’, wat ten diepste niets meer betekent dan wij God de ruimte geven om ‘het willen en het werken’ door ons heen te doen. Mensen zouden wat jij schrijft kunnen opvatten alsof wij onszelf heilig moeten maken, wat dan vaak neerkomt op zelf strijden tegen de zonden. En dat is nu juist niet de bedoeling! We mogen weten heilig te staan ten opzichte van God.

  Overigens denk ik dat we voorzichtig moeten zijn met te stellen dat iedereen die God niet kent onderweg is naar de hel. Naar de hel gaan alleen die bewust God verwerpen en dus bewust kiezen voor vijandschap met Hem.

 24. Jan Verwijs zegt:
  Geplaatst op zondag 6 mei 2012 om 13:00

  De ‘traditie’ leert ons dat er bij Christus komst een eindeloze eeuwigheid aanbreekt, maar de bijbel (grondtekst) spreekt daar niet over. Het gaat om eonen (tijdperken, ‘eeuwigheden’ met een begin en een eind) Het eerstvolgende vanaf nu is Zijn komst voor het volk Israel, uitmondend in het 1000-jarig Vrede Rijk (heel kort daarvoor trouwens al de opname van de ‘Gemeente’). Na korte onderbreking (loslating van Satan) volgt diens definitieve uitschakeling. Alleen hij, het beest en de valse profeet worden levend geworpen in de poel des vuurs. De overigen der doden (alle mensen buiten de reeds veel eerder levend gemaakte ‘Gemeente’) worden dan ook levend gemaakt, gevolgd door het gericht (vergelding naar ‘diens’ werken, voor de een weinige slagen, voor de ander vele slagen, maar geen oneindige slagen), waarna ze weer zullen sterven (dat is voor hun de tweede dood), en in dode toestand geworpen worden in de poel des vuurs. De eindtekst in de bijbel (dan pas vangt de eindeloze eeuwigheid aan) staat in 1 Kor. 15 vers 28, als God alles in allen is geworden. De laatste vijand (de zojuist genoemde tweede dood) is dan teniet gedaan, de levendmaking van degenen die in de tweede dood terecht waren gekomen is dan ook een feit. Ook zij zijn dan levend in Christus. Gerealiseerd is dan wat in vers 22 van dat hoofdstuk staat. Vers 23 heeft het over de levendmaking meer dan duizend jaar eerder van de gelovigen.

 25. maartje zegt:
  Geplaatst op zondag 6 mei 2012 om 15:30

  Waar mij het om gaat dat ik hebt leren kennen dat bij de Heere de grootste Liefde is op aarde, daar kan geen vader, geen moeder, geen kinderen, geen echtgenoot tegenop, en dat Vasthouden en bidden, daar kan de hel niet tegenop.

 26. Jan zegt:
  Geplaatst op zondag 6 mei 2012 om 15:32

  @ reactie 24

  Matt 13:49-50.
  Heel hoofstuk 13 is duidelijk genoeg.
  Alverzoening……neen, geenzins.

  Groet, Jan

 27. Wolter zegt:
  Geplaatst op zondag 6 mei 2012 om 19:13

  In het Oude Testament komt steeds weer het verschil naar voren tussen de rechtvaardige en goddeloze. In het Oude Testament gaat het weinig over het hiernamaals. De gelijkenissen van de Here Jezus eindigen vaak met hemel en hel. Daarom is het vreemd dat veel mensen niet meer willen weten van het bestaan van de hel. Laten we met inspanning van alle krachten gaan op het pad van geloof het van Hem verwachtende.

 28. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op maandag 7 mei 2012 om 12:00

  Beste Dirk,
  Met het gemak dat mensen durven te stellen dat de hel geen
  periode zonder einde is, stuit mij wel tegen de borst als ik eerlijk
  mag zijn. De waarde van een gezonde leer is geen bijzaak. Het
  bepaalt wat voor geest iemand bezit. Wij moeten zelfs strijden
  om de gezonde leer vast te kunnen houden. De Bijbel noemt
  volgens mij leraars die in de alverzoening geloven zelfs dwaal-
  leraars en zij zullen door God (zwaar) geoordeeld worden, daar
  zij mensen misleiden en verhinderen het Koninkrijk Gods binnen
  te komen. Beter is met een gekwetst gevoel de hemel binnen te
  gaan, dan in valse gerustheid en met een ingebeelde hemel de
  hel in te gaan. Zelf heb ik in deze zaken ook een strijd maar dan
  op een minder ernstig niveau en dan mbt de doop in de Geest.
  Ik denk ook dat je veel zegen verspreidt, Dirk, dat je durft uit te
  komen voor de waarheid. En ik moet ook mijn visie bijstellen af
  en toe. Dat zou iedereen moeten doen. Want wij hebben een
  strijd om de waarheid en ieder die de waarheid liefheeft, neme
  het ter harte! Laten wij voor elkaar bidden. De Here wil de
  waarheid aan ons openbaren want Jezus is de waarheid (Joh 14:6).

 29. Ed zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 mei 2012 om 0:53

  De bewogenheid, waar het Dirk hier om te doen is, dreigt wat onder te sneeuwen onder de hele discussie rond de hel. Als die niet eeuwig is, zal men ook niet de nood voelen te evangeliseren. Natuurlijk is die eeuwig, allerlei buitencontextuele woord-trucjes met woorden als ‘aeon’ en verbuigingen ervan moeten erbij gesleept worden om het anders te maken. Eeuwig leven is ook eeuwig, het is de eeuwige natuur van God onze Vader waar wij deel aan hebben gekregen. En net zoals wij voor eeuwig zullen leven met een opstandingslichaam, en zo delen in de vrucht van Jezus’ opstanding, moeten we ook het verdrietige feit vermelden dat zij die Jezus om welke reden dan ook niet hebben leren kennen, ook delen in de eeuwige vrucht van Jezus’ opstanding, met een opstandingslichaam, maar dan ten dode. Dat IS nogal wat. Wat doen we ermee?

 30. corry zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 mei 2012 om 12:13

  Jezus spreekt heel duidelijk, dat HIJ rechtvaardig zal oordelen, en daar zie ik naar uit

 31. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 mei 2012 om 14:32

  De hel bestaat, want de bijbel zegt het.
  Anders is God voor niets mens geworden, wij kunnen dankzij Jezus verlossing ontvangen.
  Het doet mij verdriet dat mensen de hel ontkennen, of milder maken zoals de heer Bell.
  Mooie theorie maar berust op een leugen.
  Jezus had geen zonde maar moest de beker van het lijden dragen, omdat Hij wist dat we zonder Hem niet in de hemel zouden komen, dus door de hel te ontkennen of milder te maken wordt Jezus als het ware weer gekruisigd, dit heeft Hij niet verdiend.
  Wat Hij heeft verdiend is onze volledige toewijding dus dankbaarheid voor wat Hij heeft gedaan.

 32. Willy zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 mei 2012 om 15:36

  Het Geloof kun je niemand opdringen of aanpraten, hoe graag je ook zou willen dat ze gelovig werden. Als je gelooft, dan is dat genade. Een soort van hel bestaat wel mijns inziens, doch deze is niet voor altijd. Men kan daar tot inkeer komen. Denk aan mensen, die echt verschrikkelijke dingen hebben gedaan, moorden en dergelijke. In de Bijbel staat namelijk: In Mijn huis zijn vele woningen……

 33. MHJochanan zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 mei 2012 om 17:04

  Sjalom beste mensen,

  Verloren gaan. Wat dienen we te doen om dat te voorkomen ? Er op vertrouwen / geloven dat Hij, Yeshua, is gestorven voor onze zonden [overtredingen van Zijn wil, beschreven in Zijn Torah] en het met hart en ziel willen gehoorzamen aan Zijn Torah.

  2. Op 14:12
  Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.

  Wie volgt U ?
  Kent Hij U, kent U Hem?
  Wees heilig [apart gezet, niet zoals iedereen die zijn eigen wil doet], want Ik ben Heilig.
  Viert U Zijn rustdag de Sjabbat [een teken tussen U en de G’d van Israel]? Viert U Zijn feesten [Leviticus/Wajikra 23], eet U alleen voedsel dat door Uw G’d rein is verklaard? enz ……….. Of gehoorzaamt U de wil van mensen, de kerk of van u zelf?

  Matitjahoe 7 Wie wordt door Yeshua gekend ?
  21 Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil [ de Torah ] van mijn hemelse Vader. 22 Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” 23 En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, Torah[ wet ] verkrachters!”

  “Stellen wij door geloof de Tora, de Wet, buiten werking? Volstrekt niet. Wij bevestigen de Tora er juist mee” (Romeinen 3:31).
  “Is de Wet, de Tora, in strijd met de beloften van de Eeuwige? Volstrekt niet! …” (Galaten 3:21).

  De Torah geeft leven[-sregels) Zijn onderwijs, Yeshua’s offer geeft U de mogelijkheid tot eeuwig leven.

 34. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 mei 2012 om 19:19

  De hel is realiteit. Denk alleen al maar aan getuigenissen van mensen die een Bijna Dood Ervaring hebben gehad en de meest gruwelijke ervaringen in de hel hebben ondervonden en daardoor ook tot geloof zijn gekomen en de Heere Jezus als hun Verlosser hebben aangenomen! En niet te vergeten de satanische Heavy-Metal muziek die doorspekt is met gruwelijke afbeeldingen van demonen en helse taferelen.

  Aleen de Heere Jezus wil je redden van de eeuwigheid in de hel, beste lezer, neem de Heere Jezus nu aan, vanavond kan het al te laat zijn en zul je je eeuwigheid in de hel moeten doorbrengen! HIJ heeft ook voor jou de straf gedragen aan het Kruis van Golgotha en stierf in jouw plaats en stond op uit de dood, opdat jij ook eeuwig leven moge hebben!

 35. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op woensdag 9 mei 2012 om 10:26

  Beste Dirk,
  Dit is een belangrijk onderwerp. Vandaar nog deze reactie.
  God is een God die de waarheid liefheeft en de leugen haat. Nu door logisch te redeneren kan men
  erachter komen dat de alverzoeningsleer niet juist is. Als de alverzoeningsleer juist is, dan zijn het commentaar van Dirk en alle reacties die dat bevestigen een leugen. En andersom geldt dat ook. Als wij gelijk hebben, dan is de alverzoeningsleer een leugen. Wie zou durven beweren dat alle christenen die als martelaar gestorven zijn, voor een leugen gestorven zijn? En dan in landen waar openlijke vervolging is. Wie wil daar voor iets zijn leven geven als het een leugen is? Neen, dat is in de kracht van de Heilige Geest geweest dat ze voor hun geloof gestorven zijn. Wie van diegenen die in een alverzoeningsleer gelooft, wil daar zijn leven voor geven? Niemand toch, want iedereen komt toch in de hemel?

 36. rene postma zegt:
  Geplaatst op woensdag 9 mei 2012 om 17:03

  Beste dirk.

  Al die verschillende reacties.
  Dit is weer een menselijke reactie.
  Je wordt geboren, allemaal verschillend. Iedereen is uniek. God heeft een plan met ons. Je kunt kiezen tussen de eeuwige Hel of hemel.
  Wellicht kon ik dan beter maar niet geboren zijn. Want wellicht gaat er ook wel een kind van mij naar de Hel. Ook dat is een kind van de here Jezus.
  Ik wil absoluut niet op de stoel van de Heer gaan zitten.
  In mijn optiek moeten wij dit onderwerp aan de Here zelf overlaten.
  Wij hebben maar de gedachten van een mosterdzaadje, en moeten daarom oppassen om niet helemaal de schrift uit te gaan kristalliseren met voor en tegens.
  Naar mijn mening moeten wij proberen met al onze zondes die wij meedragen, daarnaast zo goed mogelijk in de voetsporen van jezus te lopen.

  vr gr Rene postma

 37. Roelie zegt:
  Geplaatst op donderdag 10 mei 2012 om 10:04

  Beste Dirk,

  Wij beginnen met dit onderwerp vaak aan de verkeerde, menselijke, kant: “Waarom stuurt een God die liefde is, mensen naar de hel?”
  Maar ga het bekijken vanuit Gods kant, Hij zegt in Zijn Woord: “Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld” Joh. 3:18
  Elk mens is veroordeeld (verloren) op grond van de zonde(val).
  En het grote wonder van genade is dat God, in Zijn grote liefde, een deur geopend heeft waardoor redding mogelijk is, n.l. in Zijn Zoon Jezus Christus.
  Als ik het vanuit de mens bekijk, kom ik er niet uit. Maar als ik het vanuit Gods kant bekijk zeg ik: God, wat bent U groot in uw genade en barmhartigheid, dat u, temidden van die wereld die veroordeeld is, waarop het oordeel ligt, redding aanbiedt in Uw Zoon, de Here Jezus Christus. Ja, dan krijgt verloren gaan -of- behouden worden een totaal ander beeld.
  Je hoeft er niks aan te doen om verloren te gaan, maar…. KOM TOT JEZUS EN LEEF!

 38. Kees zegt:
  Geplaatst op dinsdag 15 mei 2012 om 19:51

  Beste Dirk, met je passie voor verlorenen ga ik mee! Wel een paar opmerkingen: De hel is nu nog leeg (lake of fire), op dit moment is het dodenrijk (hades) gevuld, dit is het voorportaal van de hel. Het woord hel komt erg weinig voor in de bijbel, wel het woord dodenrijk. De gelovigen komen niet meer in het oordeel (Joh. 5:24). Alleen de ongelovigen komen in het oordeel, alleen op de laatste dag en alleen op basis van hun werken. Deze groep ongelovigen wordt ingedeeld in schapen en bokken. De bokken hebben in hun leven niet voor Jezus gebogen en geen goede werken gedaan, zij gaan rechtstreeks naar de eeuwige poel van vuur. De schapen hebben niet voor Jezus gebogen in hun leven, maar wel goede werken gedaan en krijgen alsnog het aanbod om het Koninkrijk te betreden door voor Jezus de Koning te buigen, op de laatste dag (Math. 25 en Openbaring 20). Dit laatste aanbod van genade heeft ook plaats gevonden met Jezus eerste komst aan de ongelovigen in het dodenrijk (1 Petrus 3:18-20, Efeziërs 4:7-10, Psalm 68:19). Zie ook mijn studie “Gods oordelen, de kracht van Zijn liefde”.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden