Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Laat uw licht schijnen… (27 reacties)

Geplaatst op woensdag 16 mei 2012, 9:44 door Dirk A A

Ik hoorde het na een dienst, ergens in het land. Over een voormalig kerkgebouw, waar nu een moskee in gehuisvest is. U mag best weten dat mij dat raakte. Een Godshuis, waar ooit het Woord van God klonk, waar mensen de Here Jezus hebben leren kennen en waar Hij werd aanbeden en geprezen, biedt nu ruimte aan mensen die Allah vereren. Het zette mij aan het denken: hoe erg is dit?

Dit voelt als een nederlaag. De kerk verliest het van de moskee. En niet alleen hier, maar op meer plaatsen. Het is een ontwikkeling die al jaren gaande is. Gelukkig hebben we de belofte van de Here zelf dat de poorten van de hel Zijn gemeente niet zullen overweldigen (Mattheus 16:18).

Er is ook een andere kant. Er komen op vele plaatsen nieuwe kerken en gemeenten bij. In nieuwe gebouwen, in scholen, in huizen en soms zelfs in het open veld.
Het zou wel eens zo kunnen zijn dat we te veel binnen de muren van onze (monumentale) kerkgebouwen zijn gebleven, waardoor de invloed van de gemeente op de samenleving steeds minder is geworden.

‘Gij zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde,’ klonken immers de woorden van de Heiland in Handelingen 1:8, enkele ogenblikken voor Zijn hemelvaart.
Het is onze roeping ons christen-zijn ook zichtbaar te laten worden in het ‘open veld’. Er is veel verwarring in onze samenleving. Mensen zijn op zoek. Religie is in. Dat biedt kansen voor christenen om present te zijn. In de politiek, de media, de maatschappij, de buurt, het onderwijs, op het werk. En de uitdaging is om ook daar de Here Jezus ter sprake te brengen. We mogen wel bidden om Gods wijsheid, om dat zo te doen dat het mensen raakt.

Denk eens aan de eerste christenen in het Bijbelboek Handelingen. Ze kwamen aanvankelijk ook veilig in hun eigen huizen bijeen en misschien ook wel gezamenlijk in grotere gebouwen. Maar erg veel verder kwam het Evangelie in die eerste tijd nog niet. Dat gebeurde pas toen zij weggejaagd werden uit hun betrekkelijk veilige omgeving.
In Handelingen 8 staat bijvoorbeeld dat degenen die verstrooid werden, het land doortrokken en het Evangelie verkondigden. Ze moesten hun huizen en gebouwen uit. Ze moesten letterlijk met hun geloof het open veld in en de Here God gebruikte daar vervolging voor. Zo ging het Evangelie verder de wereld in.

Hoe staat het er voor bij ons, in onze kerken en gemeenten? Wat merkt de wereld van ons? Wat zien ze, wat horen ze? Zien de mensen iets van de Here Jezus in ons? Of zijn we misschien zo druk met onze eigen zaken en discussies, dat we niet aan ‘buiten’ toekomen?
Zijn we ervan doordrongen dat mensen die de Here Jezus niet kennen, verloren gaan?
De Here roept ons om vissers van mensen te zijn en Hem te volgen. Het geldt nog steeds dat de oogst groot is, maar dat er te weinig arbeiders zijn (Mattheus 9:37).

Ik pleit voor een grotere zichtbaarheid van christenen in de samenleving en in het publieke debat. Luister naar de woorden van de Here Jezus in Mattheus 5:14-16: ‘U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.’

De één kan zijn christen-zijn zichtbaar laten worden in de media, een ander in de politiek en weer een ander in de wetenschap, in het bedrijfsleven, in het onderwijs, in de gezondheidszorg of op straat. En laten degenen die in de kerk blijven, bidden voor degenen die in het open veld actief zijn.
Dit zal ons lang niet altijd in dank worden afgenomen. Laten we er maar rekening mee houden dat de wereld ons het liefst binnen de vier muren van onze kerk wil opsluiten. Daarom hebben we elkaar nodig, als gelovigen, om elkaar bij te staan, te ondersteunen, voor elkaar te bidden, over kerkmuren heen.

Dirk van Genderen

27 Reacties

 1. Ed zegt:
  Geplaatst op woensdag 16 mei 2012 om 15:55

  Het wordt wel steeds moeilijker. Mij werd tijdens een sollicitatiegesprek eens gevraagd ‘of ik wel goed met moslims omging’. Waarschijnlijk omdat ik bewust in mijn cv had gezet dat ik christelijke boeken vertaalde. Dan denk je meteen: met wat voor vooroordelen loopt zo iemand rond? Of: is de vraag niet eerder gerechtvaardigd hoe de moslims met ‘ons’ omgaan? Gezien het geweld dat juist in moslimlanden tegen christenen begaan wordt? Je begint je dan een vreemde in je eigen land te voelen. Toch zijn er ook kansen. Ik vind het leuk om in gesprek te zijn met ook streng-gelovige moslims, dan kun je de vele misverstanden over de Bijbel en Jezus wegnemen. Want de meeste moslims nemen gewoon van hun leraren aan wat er over ‘ons’ gezegd wordt; er zijn er maar weinig die echt zelf gaan onderzoeken of ‘de Bijbel vervalst is’ bijvoorbeeld. Grijp die kansen aan. Lees een site als ‘Answering Islam Dutch’, bekijk eens wat video’s van Sam Solomon of lees wat van zijn boekjes. Bereid je voor op het contact met moslims. Dat zou mijn advies zijn.

 2. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op woensdag 16 mei 2012 om 20:49

  Dit commentaar is mij uit het hart gegrepen Dirk. Jij zult dit wel goed begrijpen. Vooral jouw oproep: Het is onze roeping, om ons Christen-zijn ook zichtbaar te laten worden in het “Open-Veld”. Dit is al jaren mijn Christelijke Lijfspreuk en roeping.
  In vele reacties heb ik steeds benadrukt, dat wij de kracht van de inwonende Geest, DAADWERKELIJK meer moeten laten zien en horen buiten de kerkgebouwen, in de maatschappij, de politiek etc. Weerspiegel Jezus, opdat de zoekende, Hem in jullie kunnen zien en onderhoud dan verder de omgang met Hem. (Toepasselijk citaat in mijn dag-gebedenboek). Wij hebben over de laatste commentaren, vele theologische meningsverschillen en discussies gehad over het leerboek van ons Christenen, de Bijbel. Maar in de PRAKTIJK zullen wij toch allen gezamenlijk gehoor moeten geven aan Jezus laatste oproep, vlak voor Zijn hemelvaart, Handelingen 1:8 : Gij zult Mijn getuigenis zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot het UITERSTE van de aarde. (Ook dus Ned.).
  Mijn roeping en Ingegeven boodschap :
  Laten wij Christenen daarom, in ÉÉNHEID met Jezus Christus (de oecumenische gedachte), ons Christen-zijn méér laten zien en horen in woorden en daden, met onze gegeven talenten en gaven Gods, ieder op zijn goede plek, BUITEN de Kerkgebouwen in het “Open-Veld” op welke plek dan ook. Praktijk-Christenen zullen wij moeten worden, ook wereldwijd, al is het maar door gebed en of financiele steun aan de wereldwijde Christelijke- zendelingenwerk, bijbel organisaties, mediakerken etc. Ook in de politiek, want daar worden de belangrijke ethische en moralistische beslissingen genomen. Laten wij “levende-stenen” zijn voor Gods-Tempel en “Frontsoldaten” voor Gods-Vredesrijk dat weldra komende is. Door te leven en te handelen naar de Geest van de Bijbel, zoals Jezus het ons 2000 jaar geleden heeft verkondigd en voor-geleefd. Hij heeft ons de Wil van de Vader geopenbaard en ons Zijn Geest nagelaten, die ons wil bezielen en ons zal leiden door dit aardse leven. Aanvaard daarom in vol vertrouwen, iedere dag de eindtijd-profetieën. Zo beleef je in vrijheid en blijheid de wederkomst van Jezus!

 3. Robbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 17 mei 2012 om 12:24

  Beste Dirk

  Ik heb wel eens stilgestaan als moslims de moskee verlieten. Bij velen zag ik een soort verbetenheid als ze weer op straat kwamen. Ze hadden dan een woeste blik in hun ogen. Er waren er ook die wat rustiger waren en die zelfs vriendelijk oogden. Wat mij ook opviel bij dat observeren dat er in mijn ogen ‘moderne’ personen bij waren (netjes in pak gestoken of in spijkerbroek en t-shirt/overhemd maar ook mannen met een soort van rokken, die in Afghanistan, Egypte of Saoedi-Arabië zeker niet zouden opvallen.

  Een ding is voor mij duidelijk: Ze dénken al alle macht in handen te hebben in wijken waar ze in de meerderheid zijn. Ook merk ik dat niet meer alleen op vrijdag maar ook op de andere dagen de plaatselijke moskee behoorlijk veel ‘gelovigen’ trekt.

  Impliceert dit dat ik beter ben als al die moslims die dwalende zijn door achter de maangod allah aan te lopen? Volstrekt niet. Ik zegen moslims in Jezus’ heilige naam omdat ik weet dat bij God NIETS onmogelijk is.

 4. Jelly Verwaal zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 mei 2012 om 13:10

  Zie ook http://www.gedichtensite.nl en klik op “themagedichten”.Tot 25 mei is het onderwerp: De Kerk. Heel veel verschillende, gemoedigende gedichten, in velerlei vorm.
  Een hartelijke zegengroet, Jelly Verwaal

 5. I de Looff zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 mei 2012 om 16:44

  Ik kom net van een evangelisatie workshop en de stad ingeweest om het Goede Nieuws te vertellen op een hele pakkende manier (een mapje met kaartjes) met iemand die dit haast dagelijks doet. 5 maal jonge mensen aangesproken die het hele verhaal luisterden (plus minus 10 min.) en nu weten waar het om gaat aan de hand van vragen over 4 van de geboden uit de 10 geboden, hel en hemel, zonde, de oplossing, alles komt aan de orde.
  Dit “moeten” we met zijn allen veel meer gaan doen, denk ik, de straat op, mensen aan het denken zetten. Het bemoedigt je, wordt er blij van en gezegend.

 6. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 mei 2012 om 18:00

  Ik denk dat wij ons bewust ervan moeten zijn dat getuigen in een steeds toenemende seculiere maat-
  schappij heel veel strijd gaat opleveren omdat wij niet te vechten hebben tegen bloed en vlees maar
  tegen boze geesten (Efez 6:12). Willen wij dat lijden ondergaan? Kunnen wij de moed zoals die van de
  Lijdende Kerk opbrengen? Of zijn wij zo door de comfort van deze tijd “ingepakt”, dat wij de makkelijk-
  ste weg kiezen? Getuigen is een levensstijl. Het is niet net als een jasje dat je aan- en uittrekt.
  Als we beseffen dat de eeuwigheid wacht voor een ieder en dat wij de tijd niet weten wanneer dat gaat
  plaatsvinden, zouden wij niet makkelijk over deze materie denken. Het lijkt net of het eenlingen zijn,
  die anders willen zijn (Efez 4:20,NBG). Terecht is er opgemerkt dat wij vaak ons met bijzaken bezig-
  houden. Maar het kost ons alles, als wij vrucht willen dragen. Geheel ons leven behoort de Here toe. Hij
  gaf zijn leven voor ons; wat doen wij met deze wetenschap? En ook is het belangrijk dat het eerder de
  regel hoort te zijn dan een uitzondering dat wij willen en durven te getuigen van ons geloof. Maar
  ieder op zijn manier op een wijze die bij hem of bij haar past. Soms is het wijs om je mond te hou-
  den (1 Kor 1:17; HSV “Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen,maar om het
  Evangelie te verkondigen,niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet
  verliest.”) Dat wil niet zeggen dat het geen moeilijke boodschap kan zijn maar waar de Geest ons
  ertoe leidt om te spreken. Vaak zijn de woorden uit de Bijbel al doeltreffend genoeg, zonder dat wij
  daar nog iets aan hoeven toe te voegen. Echter hierin horen wij flexibel te zijn en ook de apologe-
  tiek niet te schuwen. De grootste struikelblok in het Westerse denken is wel de evolutieleergedachte.
  Een leugen uit de afgrond die in de koker van de duivel is ontstaan. Zelfs onder christenwetenschap-
  pers wordt dit gevaar onderschat.

 7. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 mei 2012 om 22:00

  Laat uw licht schijnen, ja we mogen het Licht reflecteren zodat de ander erdoor gezegend gaat worden.
  Op een l.l.15-5-12 gehouden bijéénkomst in Emmen van de PKN-kerk in samenwerking met de IZB, waren we uitgenodigd om aanwezig te zijn bij hen, die Nederland doorkruisen met de missionaire ronde. Daarmee willen ze ook bereiken dat het Licht niet binnen de kerk(er) muren blijft. De deuren gaan open voor de buitenstaanders. Ik geloof en weet dat God Zijn huis (hemel) vol wil hebben. Hij vertrouwde het ons toe om die grote opdracht te vervullen. Welk één verantwoordelijke taak.
  Alleen door Gods Heilige Geest zal dit kunnen geschieden. Dus niet door onze eigen krachtsinspanningen, activiteiten en/of welk ander menselijk instrument dan ook, zal de arm des Heren in beweging komen. Want: Hij houdt als soeverein God de eer aan Zichzelven. Dus niemand van welke creatie of dominatie zal ooit kunnen claimen: ”door onze organisatie, inzicht is dit, of dat tot stand gebracht, gekomen.”
  Gode zij dus álle EER toegebracht! Laten we brs. zrs. uitzien, naar wat Hij nog gaat doen, door u en mij heen.
  Lege vaten zoekt de Meester die uit zichzelve zwak en klein, die gereinigd en geheiligd Hem ten dienste willen zijn. Vul mij met Uw spade regen, en met Uw Liefde o Heer. Dat er nog véle, van zulke vaten gevonden mogen worden! Op de nederigen van hart, en hen die een verslagen geest hebben slaat Hij acht. En gebruikt Hij tot zijn eer en glorie. Prijst Zijn naam, prijst zijn Naam.

 8. Jos zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 mei 2012 om 22:34

  Ik vind het erg moeilijk om duidelijk te laten zien aan de omgeving dat ik christen ben! Ik ben agrarier. Zondags niet werken en naar de kerk gaan, eerlijk zijn, niet boos worden, maar verder… Ik wil nog veel meer, ik bid er maar voor, dat Gods Geest via ons zijn werk mag doen. Ik vind het geweldig dat enkele collega’s een bord op hun land hebben staan met een bijbeltekst, zit zelf niet aan een drukke weg jammer genoeg. Dirk ga zo door! Groet Jos.

 9. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 mei 2012 om 23:52

  Hand. 18: 9
  “En de Here zeide in de nacht door een gezicht tot Paulus: Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet;” Een bekend spreekwoord zegt: “Wie zwijgt stemt toe”….. De meeste christenen zwijgen, als het over moslims gaat. Men is helaas bang of bang voor intolerant of racistisch door te gaann… Tolerantie betekent ook “gemakzuchtig zwijgen”…. Als je tolerant bent, ben je tenminste van alle problemen af. Meestal is tolerant meer nonchalant… Wat ik steeds meemaak in gesprekken is, dat moslims precies weten wat ze geloven, de meeste christenen weten het helaas niet!!!! Zegt Handelingen 1 vers 8 niet “gij zult mijn getuigen zijn”? Wie getuigt vandaag de dag nog? Weten christenen wel wat “getuigen” is, of waarvan ze moeten getuigen? Vrome moslims zijn meestal redelijke Koran kenners en met hen valt heel goed te praten. Zelf moet je dan nauurlijk wel heel goed weten wat je zelf gelooft. Eén eenvoudig voorbeeld is, dat je kan getuigen, dat Jezus leeft en Mohammed dood is!! Dit heb ik tijdens de ontmoetingen met moslims nog geen enkele christen horen zeggen!! Zolang christenen dit getuigenis niet in hun hart hebben is elk gesprek of dialoog tussen christenen en moslims volkomen zinloos. Dan wordt elk dialoog een monoloog! Christenen zullen eerst eens moeten weten, wat ze zelf geloven. Als ik in mijn kerk zeg, dat Jezus LEEFT, dan word ik heel meewarig aangekeken en krijg ik zelfs te horen: “dat geloof je toch zelf niet?” Waarom kunnen de meeste christenen niets met Hemelvaart beginnen?? Hemelvaart is zelfs het GROOTSTE feest!! Op mijn blog op Hyves heb ik net een duidelijke studie over Hemelvaart geplaatst. Meerdere chistenen willen het overnemen. Als je niet gelooft, dat Jezus leeft, dan kan je uiteraard ook niets met Hemelvaart beginnen. Jezus maakt blinden ziende, zijn tegenstander maak zienden blind……

 10. Anjyka zegt:
  Geplaatst op zondag 20 mei 2012 om 14:12

  Als Christenen kunnen wij ook mee doen met het project MEER! Op 2 september zal er een prachtige glossy verspreid worden bedoeld voor de zoekende mens. Wij kunnen hierin ook het verschil maken, want ook via deze weg kunnen duizenden mensen met de blijde boodschap in aanraking komen.
  Zie voor informatie: http://www.isermeer.nl of http://www.kerk.nl Laat ook op deze wijze het licht van Christus schijnen!

 11. anne de keizer zegt:
  Geplaatst op zondag 20 mei 2012 om 16:45

  Sinds een tijdje steken wij de vlag uit. Een vlag met een ichthus vis in regenboogkleuren. Om te laten zien, in dit huis wonen christenen. Ook een beetje uit solidariteit met de boer die “Jezus Redt” op zijn dak heeft staan. We willen niet provoceren, wel zichtbaar zijn en het gesprek aangaan met eventuele voorbijgangers met vragen. Als moslim ben je vaak uiterlijk herkenbaar. Als christen kun je ook helemaal onzichtbaar zijn. Daarom draag ik ook een kruisje. Het gaat niet om de uiterlijke tekenen. Maar wel kan het een aanzet zijn tot gesprek. Er zijn ook vele niet christenen die goed voor anderen en integer zijn; je levenswijze alleen is niet meer voldoende. Zichtbaar zijn en durven zeggen waar je voor staat.

 12. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 21 mei 2012 om 14:19

  Alsjeblieft Anne. Een stukje wat ik recent maakte (voor een Zuid-Afrikaanse site) over de Boer van ‘Jezus Redt’. De Nederlandse titel is: WEER GROTE OPSCHUDDING IVM EVANGELISATIE VAN DHR. VAN OOIJEN

  WEER GROOT BOHAAI IVM EVANGELISASIE VAN MNR VAN OOIJEN

  MNR JOOP VAN OOIJEN: “DIS MY PLIG DIE MENSE TE WAARSKU AS HULLE HUL NIE BEKEER NIE VIR EWIG VERLOOR GAAN”
  Meneer Joop van Ooijen die sedert 2009 onder vuur lag omdat hij weigerde de tekst JEZUS REDT van zijn dak te verwijderen, wordt thans weer dringend verzocht om bepaalde activiteiten te stoppen. Wat is namelijk het geval. De evangelist plakt over zogenoemde House-party affiches teksten zoals HET BLOED VAN JEZUS GODS ZOON REINIGT ONS VAN ELKE ZONDE EN SCHENKT ONS EEUWIG LEVEN.
  (n.s oor daai plakkate wat sg duiwelse ‘feeste’ vir die jeug aankondig word die Goeie Boodskap van redding deur Jesus geplak)

  Daar wij benieuwd zijn hoe het met de evangelist en zijn gezin sedert 2009 gaat, bevragen wij hem hierover: Enthousiast zegt hij “gelukkig heel goed!!!”.
  Meneer van Ooijen we zouden u willen vragen hoe het is afgelopen met de tekst JEZUS REDT wat u op uw dak geschilderd had en u op last van de gemeente Giessenlanden eraf moest halen. (n.s hierdie munisipaliteit het toe vir mnr van Ooijen versoek die teks te verwyder)
  Staat deze tekst er nog steeds op en met dezelfde omvang?”
  “De tekst staat er nog steeds op en de grote is ook hetzelfde gebleven. De enige wijziging die is aangebracht is de kleur die eerst wit was en thans oranje. De gemeente Giessenlanden wilde geen geverfde dakpannen. Dit is wel grappig want er bestaat maar één soort ongeverfde dakpannen en die zijn oranje van kleur. Met andere woorden: het hele dak heeft op dit moment geverfde pannen behalve de letters”.

  “Nu is er weer een hoop gesteggel. Wij hebben begrepen dat u over houseparty affiches andere posters plakt en dat ook op geheel legale wijze doet (n.s houseparty’s is ‘feeste’ waar die jeug net seks, dwelms en duiwelse housemusiek kan ‘geniet’)

  Dat klopt. Onze jeugd wordt tot op het bot verpest en leert op deze houseparty’s drank en drugs te gaan gebruiken met alle gevolgen van dien. Het enige alternatief is Jezus aannemen als Redder en Heer en écht gaan leven”.

  “U moet naar verluid deze activiteiten staken op straffe van een geldboete. Hoeveel bedraagt deze? “Deze bedraagt 500 Euro per week”.

  “Bent u van zins met het over plakken van die houseparty posters te stoppen?”

  “Nee want er is nog nooit iemand beboet voor het plakken van affiches voor houseparty’s dus waarom zou men mij dan wél kunnen beboeten”.

  “Wat ons natuurlijk ook bezig houd is de vraag: hoe weet de gemeente Giessenlanden dat u die duivelse affiches overplakt. Heeft de organisatie van deze ‘feesten’ wellicht geklaagd is er toen actie ondernomen?”

  “Nee die houden zich nu stil want anders komen zij ook in de problemen”.

  “Meneer van Ooijen u stelde dat de organisatoren van deze ‘feesten’ zich stil houden. Is dit omdat zij op plekken plakken waar dit niet is toegestaan?”.

  “Dat is zeker het geval”.

  “Dan nog een laatste vraag:denkt u dat een en ander weer net zo als toen met die daktekst zal verlopen en dat als er eventueel een rechtszaak wordt aangespannen de rechter de vrijheid van meningsuiting zal laten prevaleren of bent u een andere mening toegedaan?”

  “Ik heb geen enkel idee. Ik denk dat ze deze keer wel wijzer zullen zijn”.

  Uit bovenstaande komt naar voren dat men zich steeds heftiger verzet tegen de boodschap van redding en hoop. Liever laat men de oren hangen naar allerlei afgoden en kwalijke praktijken dan naar goede raad te luisteren. Men ziet er immers geen kwaad in dat die aankondigingen voor die houseparty’s worden opgehangen. Gelukkig zijn er ook mensen zoals deze evangelist die een zoutend zout en een lichtend licht wil zijn in een wereld die steeds meer in geestelijke duisternis gehuld lijkt te zijn….

 13. Ed zegt:
  Geplaatst op maandag 21 mei 2012 om 19:04

  Iedereen voelt op de klompen aan dat men zich gewoon ergert aan de uitspraak ‘Jezus redt’, en dat het niet over geverfde dakpannen gaat, want als de geverfde dakpannen kris kras door elkaar hadden gezeten zodat er een ‘mooi’ kunstwerk ontstond, had waarschijnlijk niemand erover geklaagd.

 14. dag zegt:
  Geplaatst op maandag 21 mei 2012 om 19:50

  Petje af voor Boer Van Ooijen. JEZUS REDT.

 15. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op maandag 21 mei 2012 om 21:09

  Beste Dirk,

  gezien de tijd waarin wij leven, worden wij steeds meer door de omgeving onder druk gezet. Wij kunnen
  slechts hierin staande blijven als wij geestelijk sterk staan en onze hoop op de komst van onze Here
  en Heiland Jezus Christus niet loslaten. Als de focus niet meer op Hem alleen is, dan kan het zijn dat
  wij geestelijk verslappen en de Bijbel en gebed veronachtzamen. Het is een feit dat allen(!) die de
  Here willen volgen, zullen moeten lijden in dit leven. Getuigen van de Here is geen goedkope zaak waar
  men zich op de makkelijkste wijze er vanaf kan maken. Het vraagt zeker offers van ons. Als wij niet bereid
  zijn die te brengen, zal onze geestelijke kracht afnemen. De Here legt deze dingen ons niet op maar Hij
  heeft ons een geweten en een wil gegeven om hierin Zijn weg te ontdekken. Zijn wegen kunnen ondoor-
  grondelijk diep lijken en zelfs zo dat wij kunnen gaan twijfelen en ons afvragen of Hij wel nog
  de God van liefde is. Maar het is goed om te beseffen dat Zijn definitie van wat liefde is in ons
  leven altijd anders is dan wij mensen het invullen. Dat heeft Hij in zijn Zoon laten zien en Hij was
  om zo ver te gaan om voor ons die prijs te willen betalen opdat wij eeuwig leven zouden hebben. Ik
  denk dat Hij dat ook van ons vraagt en ons leven zelfs voor diegenen willen inzetten die in de ogen
  van mensen onbeminnelijk zijn. Zolang wij denken dat wij het roer in handen hebben van ons leven, heb-
  ben wij Hem niet alles gegeven. We hoeven niet allemaal de zending in te gaan maar diezelfde mate van
  overgave vraagt Hij wel van ons. Dan zal Gods licht door ons heen kunnen schijnen en het zal de men-
  sen opvallen dat wij anders zijn. Ons spreken moet gezouten zijn opdat wij aan een ieder weten welke
  woorden we moeten spreken (Kol 4:6).

 16. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 22 mei 2012 om 11:25

  Beste Ed,
  Net als dag. (zie reactie No.14), doe ik ook mijn petje af voor Joop van Ooyen, hoe hij zijn Christen-zijn, daadwerkelijk, letterlijk en figuurlijk “Van de daken schreeuwt”. Een echte Praktijk-Christen. Wat jij, zo lees ik, afkeurt. Ik respecteer jouw mening i deze, maar mogen wij dan wel ook horen, hoe jij met een praktijk-voorbeeld, je Christen-zijn laat zien en horen in de maatschappij. Misschien kunnen wij daar van leren en bemoedigd worden.
  In diverse reacties lees ik al verschillende Praktijk-voorbeelden van Christenen, hoe zij hun getuigenis en roeping, met gegeven talenten en gaven Gods in Praktijk brengen.
  Deze bemoedigen mij zeer. Hub.

 17. Ed zegt:
  Geplaatst op dinsdag 22 mei 2012 om 17:52

  Dag Hub. Eussen, ik kan je geruststellen. Je leest iets in mijn bericht wat ik er volgens mij toch duidelijk niet in zeg. Mijn bericht was een reactie op de ‘ongeverfde pannen’ van Robbert. Als ik zeg ‘men ergert zich aan de uitspraak Jezus redt’, dan laat dat in het midden of ik het met die ergernis eens ben of niet (ik ben het juist niet eens met die ergernis), en als ik zeg ‘dan had waarschijnlijk niemand erover geklaagd’, dan bedoel ik juist dat ik dat klagen onterecht vind.

 18. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 22 mei 2012 om 23:52

  Beste Ed,
  Nu ik jouw begrijpelijke en duidelijke nadere uitleg lees en dat jouw bericht een reactie was op de “ongeverfde pannen” van Robbert (wat je niet vermeld in je 1ste reactie), kan ik jouw goede bedoelingen met deze nieuwe reactie goed begrijpen en waarderen. Voor mij was jouw 1ste reactie voor meerdere uitleg vatbaar, maar sorry dat ik hem verkeerd heb opgevat. Hub.

 19. Robbert zegt:
  Geplaatst op woensdag 23 mei 2012 om 11:33

  “De tekst staat er nog steeds op en de grootte is ook hetzelfde gebleven. De enige wijziging die is aangebracht is de kleur die eerst wit was en thans oranje. De gemeente Giessenlanden wilde geen geverfde dakpannen. Dit is wel grappig want er bestaat maar één soort ongeverfde dakpannen en die zijn oranje van kleur. Met andere woorden: het hele dak heeft op dit moment geverfde pannen behalve de letters”.

  Even voor de goede orde: Joop van Ooijen heeft het dus over die ongeverfde dakpannen

 20. Ed zegt:
  Geplaatst op woensdag 23 mei 2012 om 15:59

  Geen probleem Hub. Ik lees ook wel eens dingen verkeerd.

 21. dag zegt:
  Geplaatst op woensdag 23 mei 2012 om 19:21

  Hup Hub! Je leest ook wel eens wat goed. -:)

 22. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op woensdag 23 mei 2012 om 20:36

  Voor elke oplossing vindt men wel weer een probleem…….
  Hand.18: 9
  “En de Here zeide in de nacht door een gezicht tot Paulus: Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet;”

  Uit: NBG-vertaling 1951

 23. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 mei 2012 om 17:37

  Beste Dirk,

  Ik heb ook evangelisatie-ervaring met moslims meegemaakt. Mijn indruk is dat ze sterk onder een
  groepsdruk staan en juist tegenover Christenen, als ik ze bijvoorbeeld een Johannes-evangelie aan-
  bied. Bij hoge uitzondering heb ik een Bijbel in hun taal kunnen weggeven maar meestal staan ze
  afwijzend om iets van het Christelijke geloof aan te nemen. Mijn indruk is dat de meeste moslims
  in Nederland niet zo goed de Koran kennen en dan heb ik het vooral over de jongeren die enigszins
  verwesterd zijn. Die zijn meestal gematigd. De meeste vijandschap ondervind ik van de autochtonen.
  Die schuwen zelfs niet om bedreigingen te uiten. Misschien ook omdat ik uit een ander land kom maar
  verder hoog opgeleid ben. In mijn visie kan je beter een persoonlijk contact opbouwen. Dan leren ze je
  beter kennen en de Heilige Geest prikt dan door de vooroordelen heen die de meeste mensen hebben.
  Als Christenen staat er geschreven, dat wij niemand meer naar het vlees kennen (2 Kor 5:16). Dat wil
  zeggen dat wij niemand meer naar de buitenkant kennen. Wat oppervlakkig en op het eerste gezicht zo
  lijkt. Zo werkt de duivel tenminste: dat wat naar het aanzien is. Maar wat hoog is bij mensen, is een
  gruwel voor God, staat er ook geschreven (Luc 16:15). De brede weg is de makkelijkste weg. Het smalle
  pad is veel moeilijker. Daarom dat Jezus oproept om heel je energie erin te stoppen om het Koninkrijk
  Gods binnen te kunnen gaan. Zo staat er in de New International Version: “Make every effort to enter
  through the narrow door,….” wat zoveel wil zeggen als: “Geef alles wat je hebt, om door de nauwe
  poort te gaan en denk niet dat je er al bent” (mijn eigen parafrasering). Het kost mij ook mijn eigen
  leven en de Here Jezus vraagt dat van iedereen. Dit is naar mijn mening een zeer ernstige boodschap.

  Groeten van San

 24. rene postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 mei 2012 om 22:07

  Beste Dirk

  Ik lees de artikel van San. Vanmiddag was ik voor mijn werk ook weer bij een turks gezin. Ik kom vaak bij van bij allochtone gezinnen, en meestal word ik er hartelijk ontvangen. En krijg vaak de lekkerste hapjes voorgeschoteld. Ook vanmiddag weer. Het was warm en kreeg ijs en drinken van een zoon van 18. Vorig jaar was ik er ook, en toen was zijn moeder behoorlijk ziek. Ten opzichte van toen was de zoon veranderd. Toen was hij vrolijker en leek nog meer een kind. Nu had hij een baardje, en oogte erg onrustig. Hij vertelde dat hij geen werk had, en kreeg een uitkering. Hij is is lasser van beroep. In de straat waar het gezin wonen, hingen de eerste oranje vlaggetjes al voor het EK voetbal. Ik vroeg aan hem of turkije ook meespeelde, waarop hij antwoordde…turkije speelt niet mee, maar ik ben voor nederland, ik ben gewoon nederlander. Eigenlijk voel ik mij hier buitenlander en in turkije ook. Binnenkort ga ik een tijdje naar turkije. Wat ik eruit begreep was dat hij zich nergens thuis voelt, en belandt tussen wal en schip. Ik hou mijn hart vast wat er van die zoon terecht komt. Hopelijk komt hij niet in zo’n radicale moslimgroep terecht. Wij kunnen wel met ons vingertje gaan wijzen naar moslims, maar deze zoon ziet voor zichzelf weinig perspectief. Heb je naaste lief als jezelf. Wij zijn gezegend, wij kennen Jezus.

  Vr gr Rene Postma.

 25. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 mei 2012 om 1:05

  Beste René

  Het blijft zaak om voor die moslims te blijven bidden dat ze allah wegdoen en kiezen om door Jezus voor eeuwig gered te worden.

 26. Willy zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 juni 2012 om 12:20

  Meneer van Genderen, u schrijft in uw artikel dat in een voormalige kerk nu Moslims gehuisvest zijn. Voor u voelt dat als een nederlaag. Ik zie het anders, namelijk als Heiligschennis. Het gaat mij daarbij niet om de Moslims, maar om het geloof dat zij aanhangen, een vals geloof, dat het bestaan van Jezus als Gods Zoon ontkent. Jezus Zelf zegt immers: IK ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door MIJ. In dit verband moet ik ook denken aan het liedje wat we vroeger op school zongen: Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht……

 27. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 juni 2012 om 13:39

  Dit zijn de woorden van de Egyptische sheik Sehato die zeer gerespecteerd word door moslims wereldwijd :

  Opgepast voor christenen!

  Moslims moeten volgens de Sheik vooral oppassen voor christenen en geen
  vrienden met hen zijn. ‘Ik moet de moslim steunen en tegen de christen zijn.
  Als er een christen is die mij geen kwaad doet zal ik beperkt contact met
  hem houden. Islam staat bepaalde vormen van contact met de christen toe,
  namelijk: beloften nakomen, eerlijk met hem omgaan, hem vriendelijk
  behandelen en vrienden met hem worden. De eerste drie zijn toegestaan maar
  de vierde wordt als gevaarlijk beschouwd, omdat het tegen het (Koran)vers
  ingaat dat zegt: ‘O gij die gelooft! Neem niet mijn vijand en uw vijand tot
  vriend…’

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden