Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Een Palestijnse staat is er nog nooit geweest (22 reacties)

Geplaatst op donderdag 7 juni 2012, 12:20 door Dirk A A

De Palestijnen beweren dat ze vechten voor hun oude thuisland – Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem – dat volgens hen bezet zou zijn door de Joden. Die stelling is echter onjuist. De geschiedenis bewijst dat.

Israel werd een natie in het jaar 1312 voor Christus, toen de Here God het volk uit Egypte leidde, op weg naar Kanaän. Veertig jaar later nam het volk het land Kanaän in bezit. Zelfs nadat de Babyloniërs en de Romeinen een eind maakten aan de Joodse soevereiniteit, bleven er altijd Joden wonen.

Om de huidige situatie in het Midden-Oosten wat beter te kunnen begrijpen, moeten we terug naar 1917. Toen veroverden de Britten het grondgebied van het huidige Israel en Jordanië op het Ottomaanse Rijk. De Balfour Declaration werd afgekondigd, waarin dit gebied werd bestemd als Joods nationaal thuis. Deze verklaring werd geratificeerd op de San Remo Conferentie in 1920. Twee jaar later, in 1922 bekrachtigde de Volkerenbond deze verklaring als wet en riep Groot-Brittannië op toe te zien op de uitvoering ervan.

Het betrof hier het totale grondgebied van Israel en Jordanië. Engeland hield zich echter niet aan de afspraken en stond twee derde van het gebied af aan de Arabieren, en noemde dat Trans-Jordanië. In feite was dit een illegale besluit van Engeland, dat de Volkerenbond liet gebeuren.

In 1945, na de Tweede Wereldoorlog, werd de Volkerenbond omgevormd tot de Verenigde Naties. Alle besluiten die eerder door de Volkerenbond waren genomen, behielden hun rechtsgeldigheid. Dit houdt in dat Judea en Samaria nog altijd tot het Joodse thuisland behoren.
In de Onafhankelijkheidsoorlog in 1948, direct na het uitroepen van de Joodse staat, bezette Jordanië de bewuste gebieden, Judea en Samaria, en noemde dat gebied de Westbank. De hele wereld noemde deze actie illegaal, behalve Pakistan en – opmerkelijk genoeg – ook Engeland.

Er is iets bijzonders met de houding van Engeland richting Israel. Afgelopen week vierde de Engelse koningin Elisabeth II haar 60-jarig ambtsjubileum. Het is zeer opmerkelijk dat de Britse vorstin, die in al die jaren in totaal 120 verschillende landen bezocht, nooit een staatsbezoek bracht aan Israel. Alleen prins Charles woonde als privépersoon de begrafenis van voormalig premier Yitzak Rabin bij en prins Philip was ook als privépersoon aanwezig op een ceremonie waarop zijn moeder werd geëerd.

Wat kan de oorzaak ervan zijn dat koningin Elisabeth Israel nooit heeft bezocht? Zoals al is opgemerkt, gaf de Volkerenbond in 1922 een mandaat aan de Britten om een nationaal thuis voor het Joodse volk te vestigen. Maar al spoedig ondermijnden de Britten dit besluit door 70 procent van het thuisland af te halen en Jordanië te creëren, een Arabische staat.

In 1939 beperkten de Britten de Joodse immigratie in het nieuwe Joodse thuisland. Ze sloten de poorten voor miljoenen Joden. Hadden ze dit niet gedaan, dan hadden wellicht miljoenen Joodse mensen de Duitse gaskamers en ovens nog kunnen ontvluchten. De Joden die toch op weg gingen naar hun thuisland, werden tegengehouden door de Britten en teruggestuurd of door de Britten in deterneringkampen geplaatst.

De Britten wilden hun Arabische bondgenoten niet provoceren. De Joden verloren hun geduld en vergrootten de druk op de Britten. De Joodse ondergrondse groepen maakten de Britse bezetting onhoudbaar. In mei 1948 verlieten de Engelsen het gebied. De Britten voelden zich zeer geschoffeerd dat ze eruit waren gegooid door het kleine Israel.
Toen koningen Elisabeth vier jaar later de Britse troon besteeg, was deze wond nog vers. Het is zeer goed mogelijk dat dit gebeuren, gevoegd bij de nauwe banden tussen het Britse rijk en de Arabische landen, mede de oorzaak ervan is dat ze nooit een staatsbezoek aan Israel heeft gebracht.

Eeuwenlang was het Britse Rijk een wereldmacht geweest. Haar macht strekte zich uit over meer dan een kwart van de wereld – India, het Caribisch gebied, Gibraltar, de Falklands, Singapore, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, delen van Afrika – tot het punt waar de zon nooit ondergaat in het Britse Rijk.
De macht van het Britse Rijk is sindsdien zeer verminderd. Ik geloof dat de hierin de opstelling van Engeland naar Israel een wezenlijke rol speelt. De Here Zelf zegt toch: ‘Ik zal zegenen wie u zegenen’ (Genesis 12:3).

Is er wellicht ook sprake van een schuldgevoel bij veel Britten, dat velen de kant van de Palestijnen kiezen? Worden ze herinnerd aan hun eigen koloniale verleden en projecteren ze dat wellicht op Israel? Dat zou kunnen. Het is een feit dat veel anti-Israel retoriek momenteel uit Engeland komt. Veel Britse media zijn uitgesproken anti-Israel, zoals The London Guardian en de BBC.

Zeker, er zijn ook goede dingen te zeggen over de relaties tussen Engeland en Israel. Op geen enkele wijze is dit bedoeld om het Britse koningshuis te beschuldigen van anti-semitisme. Alle jongetjes van het Koningshuis van Windsor worden al eeuwenlang besneden. Dat is heel opmerkelijk. Door de jaren heen zijn rabbijnen en andere Joodse gemeenschapsleiders geridderd door de koningin en benoemd tot lid van het House of Lords.

Terug naar Israel. Tijdens de oorlog van 1967 verdreef het Israëlische leger de Jordaanse bezetters uit Judea en Samaria, evenals uit Oost-Jeruzalem en kwamen deze gebieden weer onder Israëlisch bestuur. Israel annexeerde Judea en Samaria bewust niet, en hoopte in onderhandelingen met de Arabieren tot overeenstemming over dit gebied te komen.
De Arabieren die in deze gebieden woonden, waren zich inmiddels Palestijnen gaan noemen. En zij beweerden ten onrechte dat Judea en Samaria altijd al van hen waren geweest.

Een vreemde ontwikkeling was dat de wereld Israel beschuldigde dat het Judea en Samaria had bezet. Men ging spreken over de ‘bezette gebieden’. Het is bizar dat dit nooit tegen Jordanië werd gezegd, ondanks de bezetting door Jordanië van deze gebieden tussen 1948 en 1967.
Zeker zo vreemd is het feit dat wanneer Israel in dit gebied nederzettingen bouwt, die beschouwd worden als obstakels voor de vrede, terwijl de Palestijnen kennelijk wel alle vrijheid hebben om er te bouwen.

De Bijbel zegt overduidelijk dat deze gebieden door God exclusief voor altijd zijn gegeven aan het Joodse volk. In Genesis 17:8 klinken de woorden van de Here tot Abraham: ‘Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaän, als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn.’
Kort daarvoor, in Genesis 15:18 had de Here de grenzen van het land aangegeven: ‘Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat.’ Binnen deze grenzen vallen zeker ook Judea, Samaria, Oost-Jeruzalem en Gaza.’

En degenen die de autoriteit van de Bijbel niet erkennen, zouden zich toch kunnen neerleggen bij de internationale wet van de Volkerenbond uit 1920, die Judea en Samaria aan het Joodse volk heeft toegewezen. Daar komt bij dat de Palestijnen op geen enkele manier hun claim op dit gebied hard kunnen maken. In feite hebben ze al een eigen staat, namelijk Jordanië.

Zal er ooit vrede komen in het Midden-Oosten en in de wereld? Jazeker! De Vredevorst, de Here Jezus Christus, zal komen en Zijn rijk van vrede en gerechtigheid vestigen. Naar dat moment zien we uit met groot verlangen.

Dirk van Genderen

(Met dank aan Stan Goodenough uit Israel voor de relevante gegevens.)

22 Reacties

 1. Likoed Nederland zegt:
  Geplaatst op donderdag 7 juni 2012 om 15:44

  Wat betreft de aanspraken van Israel op de Westbank is het boek van dr. De Blois, rechtsgeleerde van de Universiteit Utrecht een aanrader: ‘Israel: een staat ter discussie?’. Uitgegeven door Christenen voor Israel.

  Hier vindt u de boekbespreking:
  https:\/\/likud.nl/2011/05/de-bezette-gebieden-en-het-internationale-recht/

 2. Dirk zegt:
  Geplaatst op donderdag 7 juni 2012 om 21:28

  Reactie Dirk van Genderen:

  Normaal gesproken plaats ik geen verwijzingen naar andere websites. Een enkele keer maak ik een uitzondering, zoals bij bovenstaande verwijzing, omdat het genoemde boek zeer de moeite waard is.

 3. Heleen zegt:
  Geplaatst op donderdag 7 juni 2012 om 22:01

  Het is zoals het in de bijbel geschreven staat: Zo zegt de Here Here: omdat de vijand van u gezegd heeft: ha, eeuwige hoogten zijn in ons bezit gekomen. Ezechiel 36:2. Gelukkig gaat het hoofdstuk verder.
  Groeten van Heleen

 4. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op donderdag 7 juni 2012 om 23:00

  Beste Dirk,

  Het is een bemoediging dat niet alleen Bijbel-historisch maar ook internationaal-juridisch (zie
  boekbespreking dr De Blois) Israel sterk staat. God werkt blijkbaar ook door de geschiedenis heen
  en zelfs tot in onze tijd is Zijn hand machtig en niet te kort om te verlossen. Wie deze dingen
  niet opmerkt, is ziende blind.

  Het is wel schokkend om te vernemen dat Engeland in 1939 de Joden de weg tot hun thuisland heeft ontzegd. En dat zodoende velen het lot van de Duitse gaskamers en ovens wachtten. Waar was God? Daar heb ik ook geen antwoord op. Maar zulke feiten in de geschiedenis van het Joodse volk spelen wel een rol als wij hen de Here Jezus willen laten zien.
  Wij kunnen niet aankomen met weke en zoetsappige verhalen over de liefde van God. Wij zullen eerst hun cultuur moeten
  begrijpen en hun Joodse achtergrond van lijden en vervolging. En wij zullen moeten weten waarover wij praten. Wie denkt
  dat geloven makkelijk is, kan van het Joodse volk nog veel leren.

 5. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 juni 2012 om 11:47

  Dirk,
  Voor mij een eerste en heel interessante, bijbel-historisch en internationaal juridische, uitleg over het Joodse volk en Irael. Mijn visie in deze: Zoals ik al eens eerder schreef in een reactie: Wij Joden en Christenen zijn geestverwanten broeders in dezelfde God en zijn geboden (grondwet). Maar, uiteindelijk zullen de Joden toch Jezus moeten gaan erkennen en aanvaarden als de beloofde Messias, vóór Jezus wederkomst. Zo kwam deze reactie spontaan voor mijn gevoel, vanuit mijn hart naar boven. Wij Christenen kunnen hen daarmee “helpen” door de missionairende Christelijke organisaties in Israel in alle opzichten te ondersteunen. De eindtijdprofetieën over Israel moeten gebeuren en daar kan geen mens wat aan doen. Het moet ons geloof in de Here alleen maar versterken en dan kunnen wij in vol vertrouwen Zijn Wederkomst tegemoet zien. Hub.

 6. Cees van Herpen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 juni 2012 om 17:44

  De Bergen van Israel, geschreven door Norma Archbold.

  Dit fascinerende boekje geeft een heldere uitleg over het Israëlisch – Arabisch conflict wat al tientallen jaren speelt in het Midden-Oosten. Sinds wij als familie, in 1964 voor het eerst TV hadden, wordt in het nieuws al gesproken over de eisen van de Palestijnen voor een eigen staat. Maar zijn deze eisen, in het licht van de geschiedenis, eigenlijk wel terecht? Hebben de Palestijnen inderdaad recht op een eigen staat of bestaat die misschien al lang? Zijn de Arabische buurlanden eigenlijk wel bereid hun Palestijnse broeders te helpen?

  Wat wij in het nieuws kennen als de “West Bank”, de westelijke Jordaanoever, want over dit gebied gaat het, is in de Bijbel bekend als “de bergen van Israël”. In Ezechiël 35 en 36 wordt deze term, de bergen van Israël, al gebruikt en het is simpelweg het land dat God aan Abraham èn zijn nageslacht beloofd heeft.

  In heldere, eenvoudige bewoordingen geeft de schrijfster, Norma Archbold, ons in dit boekje onderwijs vanuit de Bijbelse geschiedenis en legt ze uit waarom de claim van de Palestijnen op Israël niet terecht is. Als je nu eindelijk wil weten waar dit conflict over gaat, raad ik je aan dit boekje te lezen. Het geeft zoveel informatie dat je, op een gefundeerde manier, mee kunt praten over dit onderwerp.

  Dit boekje is door veel Joodse en Christelijke organisaties verstuurd aan hun vertegenwoordigers van hun regeringen. In 2003 kregen alle 150 leden van de Tweede Kamer dit boek cadeau. Dit gebeurde op Israëls Onafhankelijkheidsdag waarin het 55 jarig bestaan van Israël gevierd werd.

  De Bijbel roept ons op om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Het lezen van dit boekje kan er voor zorgen dat wij met nog meer passie gaan bidden voor de Vrede van Jeruzalem.

  Het boek is te koop bij de boekhandel, bijvoorbeeld “De Schuilplaats” in Alblasserdam.
  ISBN 90-73895-21-9

  Ik heb deze bespreking al eens eerder ingezonden, maar het blijft een belangrijk thema.

  Cees van Herpen

 7. angela zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 juni 2012 om 18:21

  Dirk, het mag niet uit een boek, maar wist je dat het volgende in de Koran staat:

  Uit de vertaling van prof.dr. J.H.Kramers, 2e druk uit 1965.

  1. Sura 5:21 (ik haal de verzen 20 en 21 aan)

  “En toen Musa (=Mozes) sprak tot zijn volk: O, mijn volk, gedenkt de weldaad van Allah over u, daar Hij onder u profeten gesteld heeft en u tot koningen gemaakt heeft, en gegeven, wat Hij aan geen enkel van de wereldwezens gegeven heeft. (21) O, mijn volk, gaat het heilig land binnen, dat Allah voor u beschreven heeft en laat u niet terugdrijven naar achteren, zodat gij wordt tot verliezers”.

  2. Sura 7:137: “En wij gaven aan het volk, dat onderdrukt was geweest (door Farao) tot erfdeel het oosten en het westen van de aarde (oost en west van de Jordaan) welke wij gezegend hadden. En vervuld werd het heerlijke Woord van uw Heer aan de zonen Israëls voor de dulding die zij betoond hadden en wij verdelgden wat Fir’aun (=Farao) en zijn volk hadden gewrocht en wat zij hadden opgetrokken”.

  3. Sura 17:103,104: “Toen nam hij (Farao) zich voor hen op te jagen uit het land, maar wij deden hen verdrinken en wie met hem waren, altegader (104) en wij zeiden na zijn heengaan tegen de zonen van Israël: Bewoont het land; wanneer dan de aanzegging van het latere leven vervuld wordt, brengen wij u tezamen in een drom”.

 8. Wolter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 juni 2012 om 18:52

  Beste Dirk,

  Je schrijft dat het Britse Rijk is verkleind door een verkeerde houding t.a.v. het joodse volk. Er staat immers in Gen. 12:3 “Ik zal zegenen wie u zegenen.” Ik denk dat je deze Bijbeltekst niet zomaar naar de tijd van na het Oude Testament kunt overplaatsen. De meeste joden hebben immers geweigerd Jezus Christus als Messias te erkennen. Misschien kun je deze Bijbeltekst wel laten slaan op de houding van mensen tegenover messiasbelijdende joden. In de Bijbel kom je echter ook veel waarom-vragen tegen. Waarom overkomt mij dit terwijl ik God dien? Denk aan Job.

 9. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 juni 2012 om 20:22

  Beste Dirk,
  In je inleiding sla je een heel belangrijk stuk over. De Babylonische Ballingschap (2 Kon.25) begon in 586 v. Chr. en duurde 70 jaar. 10 stammen van Israël (de noordelijke) werden bijna 250 eerder in de Assyrische Ballingschap (2 Kon.17) gevoerd. In 458 v. Chr. keerde Ezra terug naar Jeruzalem en herbouwde de Tempel. 14 jaar later keerde Nehemia terug naar Jeruzalem en herbouwde de muren rond Jeruzalem. Vervolgens keerden de stammen Juda en Benjamin terug. Dan volgt de tijd van Esther, Zacharia en Maleachi. Dan komt er de Perzische periode tot 332 v. Chr., de Griekse periode tot 167 v. Chr. Vervolgens de periode van de opstand tegen de Makkabeeën, tot 63 v. Chr. dat wordt opgevolgd door de bezetting door de Romeinen. Je kunt zeggen, dat de Judeërs vanaf de Babylonische Ballingschap constant in oorlog en steeds onder buitenlandse bezettingen hebben geleden, wat zich uitstrekte over de tijd van Jezus’ wandeling op aarde (tijdens de Romeinse bezetting tot aan de verstrooiing van Juda en Benjamin door de Romeinen in 70 n. Chr. Geen enkel volk op de hele aarde, heeft een 2.500 jarige oorlog van haat, moord en onderdrukking beleefd…… Ook bestaat er geen tweede volk op aarde dat vanaf 1.500 voor Christus (dus nu 3.500 jaar lang) desondanks ÉÉN volk is gebleven, zonder zich met andere volken vermengd te hebben……. Dat bovengenoemde geschiedenis van het volk Israël klopt, is inmiddels geschiedkundig (dus wetenschappelijk) bevestigd, ondanks dat de Palestijnen er al tientallen jaren hun uiterste best voor doen om alle historische sporen uit te wissen….. Zo is het ook een ramp, dat de Palestijnen het beheer hebben over de tempelberg. Ze houden hun grijpgrage vingertjes echt niet thuis….. Overal graven ze en, o wee, als Israël ergens in de buurt graaft….

 10. F. Dijkstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 juni 2012 om 22:59

  We moeten ons de vraag stellen, van wie is het land Kanaän?

  Genesis 17:4 God sluit een verbond met Abraham en zijn nakomelingen.
  vers 7 Het verbond dat God sluit met Abraham en zijn nakomelingen zal een eeuwig verbond zijn en God zal hun tot een God zijn.
  Vers 8 God zal Abraham en zijn nakomelingen het land, het ganse land Kanaän tot een altoosdurende bezitting geven en Ik zal hun tot een God zijn.
  God heeft dit land onder ede beloofd aan zijn volk Juda en Israël.
  Dus niks Palestijnse staat, het land is van God en God heeft het aan zijn volk Israël gegeven

 11. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 10 juni 2012 om 0:14

  Alweer twee jaar geleden hoorde ik een rabbi heel eerlijk zeggen dat het land niet van Israël is, maar van God. Daarom mag Hij bepalen wie er woont…….

 12. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 10 juni 2012 om 9:27

  Sjalom allen,
  De leugen doet zijn intrede vanaf de zondeval. Er is dus niets nieuws onder de zon. In verschillende verpakkingen komt deze naar ons toe. Wat is het geval: de levende relatie tussen G’d en mens te vernietigen en zoveel mogelijk slachtoffers maken. Iedereen is welkom in dit proces en het gaat de kerken met haar bezoekers ook niet voorbij. Ik zie de vraag voorbijkomen “waar was G’d”. Wel G’d was erbij en keek met afschuw naar de vernietiging die over mijn volk kwam. Een zevenvoudige straf kwam over mijn volk. Niet door mensen maar door een rechtvaardige G’d die ondanks alles van ons houdt en ons zelfs Zijn oogappel noemt. G’d heeft een plan met ons. Hoe dat verloopt is heel duidelijk te lezen in ons eigen Familieboek de Bijbel, het Woord van G’d. Velen onder u kennen de Bijbel maar lezen dat niet als een familieboek waarin alle in-en-outs uiterst zorgvuldig worden weergegeven. In eerste instantie is de Bijbel aan mijn volk gegeven. Leer- en leefregels voor elke dag.
  Dit gezegd hebbende begrijpen we heel goed dat het land wat we uit de hand van G’d hebben ontvangen in bruikleen hebben. Nu heeft onze G’d ons geheel volgens de Bijbelse boodschap teruggefloten naar ons toegezegde land. De uitspraak in Hosea: na twee dagen zal Ik hen weer oprichten is letterlijk uitgekomen. Waarom moesten we thuis komen? Wel de laatste profetieën in de Bijbel zullen voltrokken worden in Israël. De aartsleugenaar weet dat en zet al zijn kracht en macht in om dit te voorkomen. Openlijke tegenstanders: de omliggende volkeren. Verborgen tegenstanders: de kerken die openlijk verklaren dat zij in de plaats van Israël zijn gekomen en dat de Tora niet meer gehouden hoeft te worden. Yeshua heeft immers alles vervuld verkondigen zij. Zij menen dit te halen uit hun dogma’s die beslist niet in de Bijbel staan. Mensenwerk die zich laten beïnvloeden door de leugengeest. Zoek de Messiasbelijdende Joden op. Zij zijn het die het familieboek haarfijn kunnen en willen uitleggen.

 13. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 10 juni 2012 om 10:05

  Sjalom allen,
  Dan over het Engelse koninghuis. De toegepaste besnijdenis die genoemd wordt kan gewoon een hygienische maatregel zijn. Ik zoek daar niets achter.

  Dan de keuze die gemaakt werd door het Engelse volk ten gunste van de Arabieren. Aan een Arabier moet je heel duidelijk kenbaar maken waar je voor staat en gaat. De oosterling is nu eenmaal niet de compromiszoekende westerling. Iedere vage afspraak geeft onderhandelingsruimte. Wanneer je duidelijk aangeeft: dit is mijn grens en respecteer die dan zal de oosterling dat aanvaarden. Hij/zij zal het niet met je eens zijn maar respecteert je standpunt.(basta) Blijkbaar heeft het westen niet in de gaten dat er telkens weer krachten ontstaan in een veranderende situatie. Het oosterse verdeel-en-heers spel opent nieuwe kansen. De “vermeende vernedering” in de ogen van de oosterling wordt dan omgezet in het redden van de familie eer.

  Wat leren we hieruit: wees duidelijk en helder in wat je zegt en voorstaat. Geen compromis sluiten wat tegen het Tora gebod ingaat.

 14. Jan Hartman zegt:
  Geplaatst op maandag 11 juni 2012 om 12:56

  Beste broeder Dirk,

  heb wederom de vrijmoedigheid genomen om de link van deze bijdrage op twitter, hyves te zetten……we kunnen immers nooit om Israel heen .
  zal ik dat doen, dan zal ik om de Here God heen gaan…..om Zijn grootheid……

 15. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 11 juni 2012 om 13:13

  @Troost Mijn volk,

  U verwijst naar Messiasbelijdende Joden. Zover ik weet accepteren zij ook het Nieuwe Testament.
  Als u dat ook doet vraag ik u Hand. 15 eens te lezen. Daarin staat niet dat wedergeborenen uit de heidenen de Tora, maar de wet van Mozes niet hoeven te onderhouden. Ook vraag ik uw aandacht voor: Ef.2:14 Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende,
  15 Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende;
  16 En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelve gedood hebbende.
  17 En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre waart, en dien, die nabij waren.
  18 Want door Hem hebben wij beiden den toegang door een Geest tot den Vader.
  Dat lichaam uit vers 16 is het Lichaam van Christus en:
  Galaten 3:28 Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus.
  Dat is de vergadering der eerstgeborenen met een hemelse roeping, hemels burgerschap met een positie die zoveel hoger is boven het herstelde Israel, dan dat de hemel hoger is dan de aarde.
  Bidden voor de vrede van Jeruzalem betreft niet het huidige ongelovige Jeruzalem maar dat Jeruzalem waar de stoelen des gerichts staan (Ps. 122). Voor het Joodse volk geldt nu nog Jer. 7:16; 11:14; 14:11.

 16. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op dinsdag 12 juni 2012 om 21:58

  Beste Dirk,

  Ik heb er moeite mee als wordt beweerd dat tijdens de Tweede Wereldoorlog God toekeek met afschuw en
  dat het Gods wil zou zijn geweest. Mensen hebben wel degelijk een eigen vrije wil en moeten voor
  God verschijnen. Het is wel degelijk zo dat diegenen die mee hebben gedaan aan de volkerenmoord van de
  Joden bloed aan hun handen kleven. Maar Gods liefde is sterker dan de grootste haat. Zo vertelt Corrie
  ten Boom dat ze de kampbewaker die medeschuldig was aan de dood van Betsy haar zus en die vreselijke
  wreedheden had begaan, kon vergeven. Wij zullen aan deze kant van het leven nooit de sluitende ant-
  woorden voor het immense lijden van de schepping die door de mensen zelf worden veroorzaakt kunnen
  begrijpen. Het is beter het los te laten en in Gods handen te leggen want ons verstand is zo be-
  perkt en God is zoveel meer groter dan onze verstandelijke vermogens. Laat de les van waar het Joodse
  volk doorheen is gegaan voor ons zijn, dat wij wel de genade aanpakken die in Christus Jezus
  te verkrijgen is.

 17. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 13 juni 2012 om 12:07

  Broeder Tjoa,

  Lees Deut. 28 eens.
  Handelingen 15:18 Gode zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend.
  Dit betekent dat God Zijn plan met deze wereld niet hoeft bij te stellen. Het zal volbracht worden zoals Hij Zijn plan gemaakt heeft.
  U en ik zijn toch ook van voor de nederwerping der wereld uitverkoren in Hem. (Ef. 1:4)

 18. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op donderdag 14 juni 2012 om 14:45

  @baruch
  Wij Messiasbelijdende Joden aanvaarden onverkort het NT. Echter de uitleg daarvan gebeurt op de traditionele Joodse wijze; exact die aan alle apostelen. Dat de kerk daar het hedonische denken en handelen aan toegevoegd heeft is al erg genoeg.
  De Goy dient de Tora te onderhouden, Yeshua zegt zelf: meen niet dat Ik gekomen ben om de Tora en de profeten te ontbinden. De Tora is universeel voor de gehele mensheid. Door G’d is hij aan Mosje geopenbaard. De ceremoniële wetten die uitsluitend bestemd zijn voor de priesterdienst en de tempeldienst kunnen nu niet meer worden gehouden. Alle overige wetten, die een direct afgeleide zijn van de 10 Woorden, gelden onverkort voor de gehele wereldbevolking.
  Ik zou daar nog veel meer over kunnen zeggen. Ik moet mij echter houden aan de spelregels die Dirk heeft vastgesteld. Ook dat is voor mij het houden van de Tora in praktijk van alle dag.
  Wellicht dat Dirk hier een artikel aan zou willen wijden.

 19. Dirk zegt:
  Geplaatst op donderdag 14 juni 2012 om 21:26

  Reactie van Dirk van Genderen:

  Even ter herinnering: maximaal drie reacties per persoon.

 20. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 juni 2012 om 8:23

  @Troost Mijn volk,

  Het is de Heilige Geest Die ons in heel de waarheid leiden zal. Zelf de Schrift uitleggen is niet de bedoeling. Door Schrift met Schrift te vergelijken wordt de Schrift aan ons openbaar. Dan wordt ook openbaar dat wij der zonde, der Wet en der wereld gestorven zijn. Op deze manier worden wij ook bewaard voor het hedonistische denken der kerk. Maar ook bidden wij niet tegen Jer. 7:16; 11:14; 14:11 in voor de vrede van Jeruzalem, omdat de Heilige Geest ons geleerd heeft dat er pas vrede zal zijn in Jeruzalem als het Joodse volk de Naam des Heren aanroepen zal in de grote verdrukking en dan de Heer naar hen zal horen en hen heerlijk zal herstellen. De Heer heeft de Tora en de profeten niet ontbonden maar vervuld door voor ons een vloek te worden want de Wet is een bediening des doods.
  De Heer heeft die dood der Wet ondergaan en zo de Wet en profeten vervuld. Galaten 5:1 Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Efeziërs 2:5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden). Niet uit werken der Wet. Wij leven volgens Rom. 8.

 21. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 17 juni 2012 om 21:25

  Ik zie uit de laatste reacties, dat een aantal mensen langs elkaar heen praten…. Jammer…..

 22. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 5 augustus 2012 om 12:27

  Ja beste San Tjoa. God kon inderdaad Corrie er toe brengen om die kampbewaker te vergeven ondanks dat Betsie door zijn hand het leven liet. Wij verstaan nu nog niet waarom er zoveel Joden vermoord zijn. Er zijn zoveel dingen niet duidelijk maar later zullen we het weten.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden