Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Voetbalgoden in sporttempels (32 reacties)

Geplaatst op donderdag 14 juni 2012, 20:52 door Dirk A A

Tientallen miljoenen kijkers wereldwijd volgen het Europees Kampioenschap Voetbal in Polen en de Oekraïne. De voetballers worden aanbeden alsof het ‘godenzonen’ zijn, als ze tenminste winnen. De stadions zijn de moderne tempels en het voetbal is de populaire religie van vandaag. Even vergeten we de crisis die de wereld in haar greep houdt.

Het Nederlands elftal doet het niet goed, tot nog toe. Uitschakeling dreigt al in de groepsfase, ‘alleen een wonder kan ons nog redden,’ merkte een voetbalcommentator op. Dat God wonderen doet, gelooft men vandaag niet meer, maar nu hoopt men opeens wel op een wonder. Een bewijs temeer dat hier sprake is van een religie.

Fans vereren hun voetbalidolen alsof het ‘godenzonen’ zijn. Ze worden aanbeden, zolang ze het goed doen. Verbazingwekkend hoe groot het enthousiasme vaak is, dat teweeg wordt gebracht. Ook christenen kunnen er superenthousiast over worden.
Begrijp me goed: ik zeg niet dat dit niet mag of dat het verkeerd zou zijn. Wat mij wel opvalt, is dat het zelden voorkomt dat christenen net zo enthousiast zijn over het geloof.

Niet zolang geleden hoorde ik het een oude vrouw van 85 jaar zeggen: ‘Ajax is mijn god en de Arena is mijn tempel.’ Daar gaat ze heen, vaak op zondag, om haar (af)god te vereren. O, wat triest!
Voetbalfans laten het wel zien als ze een feestje hebben te vieren, als hun mannen (en soms vrouwen) hebben gewonnen. Hoe anders is dat bij gelovigen! Wij komen er vaak nauwelijks aan toe aan buitenstaanders te laten zien dat het kennen en dienen van de Here ons zo’n grote vreugde geeft. Of kennen we die vreugde niet?

Tijdens zulke grote sportevenementen wordt ook vaak het Evangelie gebracht door tal van vrijwilligers. Dat gebeurt ook nu, in ieder geval in Polen. Laten we deze evangelisten niet vergeten in onze gebeden. Zij brengen daar het Evangelie, letterlijk in het open veld, tijdens allerlei activiteiten die ze organiseren. Soms spreken we (te) snel negatief over koning Voetbal, maar wie van ons zet zich in om voetballers en fans te bereiken met de boodschap van Koning Jezus?

Laten we elkaars christen-zijn niet afmeten aan het wel of niet kijken of beluisteren van een wedstrijd. De ene kijkt misschien gewoon in de woonkamer, een ander ‘stiekem’ boven op zolder achter de laptop, of elders op een mobieltje. Dan ben je echt niet beter, maar het komt wel voor. Pas wel op dat het je niet gaat beheersen. Dan kun je er beter radicaal afstand van nemen.

De apostel Paulus was op de hoogte van de sport in zijn dagen en hij ging ervan uit dat de mensen aan wie hij zijn brieven schreef, daar ook het één en ander vanaf wisten. Het is treffend hoe hij de renbaan in de arena’s vergelijkt met de geestelijke renbaan naar de eeuwigheid, in 1 Korinthe 9:23-27:

‘23 En dit doe ik ter wille van het Evangelie, opdat ik daarvan ook zelf deelgenoot zou worden.
24 Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt.
25 En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen.
26 Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht zó met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla.
27 Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word.’

Paulus stelt hier de vergankelijke erekrans tegenover de onvergankelijke. Dat geeft tegelijk het betrekkelijke van sport aan. Het sportsucces is maar tijdelijk, het leven met en voor de Here Jezus heeft eeuwigheidswaarde.
In Filippenzen 3:14 schrijft hij: ‘Eén ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.’

Eén ding beheerste het leven van Paulus. Daar was hij totaal op gericht, op het doel, op de Here Jezus Christus. Hij stond op nummer 1 in Paulus’ leven. Hij was bereid alles te geven voor Hem. U ook?

Dirk van Genderen

32 Reacties

 1. jan zegt:
  Geplaatst op donderdag 14 juni 2012 om 22:40

  Al het slechte komt samen in voetbal.
  –Zondagsontheiliging.
  –Mensenhandel, de transfersom.
  –hooligans.
  –Tattoo’s, wat lichaams en schepsel verering is.
  –Vloeken en schelden in overmaat.
  –Geldzucht.

  Volg wat dominees op twitter. Schokkend hoe sommigen over voetbal praten/denken.
  Wat zouden deze dienstknechten zondags voor Woord prediken?
  Denk dat, dat een van de grootste valkuilen is voor ieder christen…. Gods Koninkrijk en de wereld door elkaar halen. En dan net doen of dit de gewoonste zaak van de wereld is. Geen onderscheid meer zien tussen Gods Woord/kerk en wereld.

  Dirk, evangeliseren is goed maar velen willen het echt niet horen.
  We moeten geen paarlen voor de zwijnen gooien.
  Farao’s hart werd ook verhard.

  Groet, Jan.

 2. rene postma zegt:
  Geplaatst op donderdag 14 juni 2012 om 23:15

  Beste Dirk

  Ons hele leven wordt beinvloed door duistere krachten, waar de Here zich niet in thuis voelt.
  En dat is niet alleen voetbal. Vaak wordt je door duistere machten zo beinvloed dat je niet zonder kunt, en dat je leven er helemaal door beheerst wordt. Dat kan sport zijn, of je werk, uit de hand gelopen hobby’s… sex of occulte enz enz….
  En dat kan soms in de kleine dingen zitten, zo kom ik voor mijn werk veel bij mensen over de vloer en met regelmaat staan de woningen vol met boeddha-beelden of andere afgoderij.
  De maatschappij zit vol afgoderij en duistere machten, die de mensheid in hun macht houden. Dat was in de tijd van Paulus al zo en nu niet anders, wellicht in een ander jasje.

  Vr gr Rene Postma.

 3. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op donderdag 14 juni 2012 om 23:57

  1 Kor 8:5,6
  Want al zijn er ook die goden genoemd worden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde (zoals er vele
  goden en vele heren zijn), toch is er voor ons maar een God: de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij
  voor Hem, en een Heere: Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door Hem.

  Beste Dirk,

  Wat je in je commentaar schrijft geldt niet alleen voor voetballen op hoog niveau, maar je kan zeggen
  dat er zo vele (af)goden zijn in deze tijd. Maar toch ben ik zelf niet tegen sport. Een mens heeft be-
  weging nodig om goed te kunnen functioneren. Het is hoe je ermee omgaat en hoe je kijkt naar voetbal-
  len. Dit geldt natuurlijk alleen voor de Christen.
  Want de hele wereld dient afgoden. Dat is een kenmerk van de niet-wedergeboren mens. Dat is eigen aan
  de heiden (zie Ps 96:5, 1 Kor 12:2). Want als mensen niet Jezus dienen en aanbidden, dienen ze afgoden
  zoals geld. Het is ook de tijdgeest waarin wij leven. Daarom spotten ze met het geloof. Dat heb ik ook
  vandaag mogen ervaren. Wat kan je doen? Ik denk dat je alleen kan bidden. Geen paarlen voor de zwijnen
  werpen. Afgoden dienen heeft ook iets van wetteloosheid. Het verblindt ook de geestelijke visie als
  Christen-zijnde. In het laatste geval wil de Here ons bewustzijn reinigen met het kostbare bloed van
  Jezus als wij dat Hem belijden (Hebr 9:14). Het hangt ten diepste af van hoe onze relatie met de Here
  is om te kunnen bepalen of wij naar voetballen mogen kijken of niet. Ieder zij daarvan in zijn eigen
  geweten van overtuigd. Net zoals wij van andere zaken in deze wereld gebruik maken. Het geheim is om
  er niet aan vast te zitten (1 Kor 7:31).

  Groeten van San

 4. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 juni 2012 om 20:19

  En juist in deze voetbaltijd kondigde het CPB aan dat het nieuwe kabinet vanwege de kwakkelende economie en de crisis de komende jaren voor minimaal 20 miljard moet bezuinigen, ook Premier Rutte zij dat vandaag na afloop van het Ministerraad.

  Ik roep jullie allemaal op om ook voor de komende verkiezingen te bidden, opdat er een daadkrachtig kabinet moge komen dat de bezuinigingen en lastenverzwaringen ook eerlijk en naar draagkracht over de samenleving zal verdelen!

 5. martha zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 juni 2012 om 15:40

  Mooie teksten!
  Achter Christus aan, Hem als voorbeeld ten doel stellen, dat is een uitdaging. En een mooi doel.

 6. Gerard van der Torren zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 juni 2012 om 16:11

  Beste Dirk,

  Laten we barmhartigheid en liefde verspreiden voor de mede mens in nood. Deze zit al heel dichtbij. En, geen succes evangelie aanhangen, van even bidden en we hebben geen problemen meer. Wij zijn als mensen met verstand geschapen en dienen dat ook naar eer en geweten in te zetten. Maak de keuze om de ander te helpen door niet er boven te staan, maar naast de persoon te staan. Let op! Zelfs in het bidden kunnen mensen een trotse houding aanhangen. Stiekem, denken ze fijn dat ik niet in de problemen zit. Ik spreek uit ervaring! Als oprichter van Kledingbank Wageningen zie ik heel veel voorbij komen. Verder wil ik ook waarschuwen nogmaals voor feel good geloof! Dat is een leugen! Het geen aansluit bij het succes evangeelie, idem een leugen! Leg duidelijk jouw vragen in gebed. Dat is ook heel normaal, je mag vragen hebben. Soms is het ook moeilijk en heb je extra rust nodig. Nogmaals wil ik mee geven, door wat laat jij je leiden? Geld, macht, status, bezit? Dit zijn puur afgoden!! Regards, Gerard

 7. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 juni 2012 om 16:26

  @Jan,

  Voetbal is een onschuldig spelletje. Maar sinds het niet meer om de knikkers gaat maar om het grote geld is ook dat spelletje verworden tot wat het nu is.
  Mensen willen graag beter zijn dan anderen, ook in sport. Op zich is daar niets mis mee. Als het om het land tegen land gaat komt daar nationale trots om de hoek kijken en wordt men fanatiek. Ook veel christenen sporten heel graag en ook daar is niets mis mee. Maar voor u die nog steeds wettisch leeft wordt de zondag ontheiligd als daarop gesport wordt. Maar sinds wanneer moet de zondag geheiligd worden boven alle andere dagen? Wij achten toch alle dagen gelijk. Wat op zondag niet kan kan ook op maandag of andere dagen niet. Als de zondag als de sabbat wordt gehouden wordt de Schrift verdraaid. En stelt men de Wet van Mozes als leefregel voor de wedergeborenen, die volgens de Schrift door de Wet der Wet gestorven zijn. Een wedergeborene doet er beter aan op zondag te sporten dan wettisch te leven. Dan verheerlijkt hij namelijk Christus door te tonen dat hij in de vrijheid staat waarmede Christus hem vrijgemaakt heeft.

 8. Jan Muijs zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 juni 2012 om 16:46

  Een boeiend commentaar. Het sluit aan bij wat ik er recent zelf over heb geschreven voor de krant waar ik voor werk:

  Nationale eredienst

  Er is vrijwel geen ontkomen aan: het Europees Kampioenschap voetbal. Winkels, straten, tv-programma’s: alles lijkt wel in het teken van het evenement te staan. En als het Nederlands elftal morgenavond haar eerste wedstrijd in de zogenaamde ‘poule des doods’ ook nog eens wint, dan zal de oranjekoorts alleen nog maar verder stijgen.

  Bijzonder wat een enthousiasme voetbal kan losmaken. Sommige deskundigen zeggen zelfs dat voetbal de plaats van religie heeft ingenomen. Zij wijzen daarbij naar bepaald taalgebruik. Zo worden voetballers wel eens godenzonen genoemd, de grasmat als heilige grond aangeduid, een groot stadion als voetbaltempel beschouwd en wordt een overwinning soms voor ‘de poorten van de hel’ weggesleept.
  En zo kan tijdens het komende EK zo maar een soort nationale eredienst ontstaan met bijbehorend ceremonieel.
  Zonder het feestje van de voetballiefhebbers te willen bederven, moet geconcludeerd worden dat het spel zomaar in moderne afgoderij kan ontaarden. Anders gezegd: voetbalfans die buigen voor het beeld dat VoetBaäl heet.
  Het is goed ons eerlijk af te vragen of wij voor dit beeld buigen. De meesten onder ons hebben een christelijke opvoeding genoten en kunnen daarom weten dat er maar Eén is waar voor gebogen moet worden: de Heere God.
  Misschien levert het EK kortstondige vreugde op. Feit is dat het sportevenement snel weer geschiedenis zal zijn. Je kunt je hoop er niet op vestigen. Bij de Onveranderlijke kan dat juist wel. Daarom aan Hem de eer!

 9. Jan Muijs zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 juni 2012 om 16:48

  In het licht van uw bijdrage, is het volgende wellicht eveneens goed om te weten:

  Eigenwillige godsdienst

  De Waarheidsvriend, een blad dat in hervormd-gereformeerde kring gelezen wordt, gaat evenmin aan het evenement voorbij. ,,Voor jongeren en ouderen kan het sterk op elkaar betrekken van professionele sport – met alles wat daarbij komt aan ontheiliging van Gods dag en Gods naam, aan het sterk centraal stellen van de prestaties van een mens – en het christelijk geloof verwarrend zijn. Zeker als er uit de mond van een sporter mooie woorden klinken’’, constateert P.J. Vergunst.

  De auteur noemt in dit verband René Ruitenberg ,,die voor de NOS vertelde na zijn carrière als dominee verder te gaan’’. Ruitenberg gaf aan dat Nederland het Evangelie nodig heeft. ‘We hebben God de rug toegekeerd. Ik denk dat we weer bij de bron moeten komen. Via Jezus, het kruis, uitkomen bij God’. ,,In zo’n situatie wordt duidelijk dat een evangelisch christen als Ruitenberg anders met de zondag omgaat dan gereformeerde christenen doen.’’

  De hervormde schrijver vraagt zich af of rond dit thema niet wat teruggezien wordt van wat vanouds bij de mens hoort, dat hij God dienen wil op de wijze die hij verkiest. ,,In het denken van onze tijd, waarbij wij aangeven wat we vinden dat ‘moet kunnen’, is dit in sterke mate terug te vinden. In de kerk spreken we over ‘eigenwillige godsdienst’, één van de zonden in de geschiedenis van Israël.’’

  De hoofdredacteur geeft aan dat hij een juichende massa in een kolkend stadion om ultieme sportprestaties, niet in lijn kan krijgen met de oproep van de apostel Paulus (Romeinen 12: 1) om onze lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor Hem welbehaaglijk.

 10. Johan Schep zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 juni 2012 om 17:13

  Ik denk dat ik een ronde Bijbel laat maken!

 11. gerard zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 juni 2012 om 17:50

  Zo is het wel, als je ziet dat mensen soms totaal door het dolle heen zijn en alles kort en klein slaan dan ben je toch compleet bezeten, maar je hebt gelukkig dat de meeste gewoon fan zijn .
  Onlangs heb in nog een boekje gekocht van ds . Arenda Haasnoot (neem je plaats in) een geweldig goed boekje en een aanrader, daar staan ook de afgoden beschreven waar wij mensen zich tegenwoordig aan vast klampen, en ikzelf natuurlijk ook wel.

 12. Antoonkoornstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 juni 2012 om 19:10

  Beste br. Dirk, Ik ben van jongs af een sportman, als zeventiger geniet nog steeds van het in praktijk brengen daarvan, na mijn bekering heb ik een enorme voordeel van mijn sportieve geestelijke en lichamelijke vorming gehad! Ik had geleerd om met verliezen om te gaan, (wie zijn leven verliest om Mijnen wil, die zal het vinden), dat is verliezen om te winnen! Vandaar was mijn overgave aan God heel radicaal, de weg van mijn leven veranderde enorm, niet meer sport, maar God op de eerste plaats. Ik ontdekte dat God ook sportief is, Hij liet Jacob bij Pniël winnen waardoor hij ondanks dat hij mank liep, bruikbaar werd voor Hem. Drank en roken was voor mij taboe, hierdoor was het voor
  mij ook “gemakkelijker” om vele bijbelse keuzes te maken, waardoor de Heilige Geest steeds meer mijn Mentale Coach werd. Wielrennen was, en is nog steeds mijn grootste passie, het is mijn manier om met God bezig te zijn, en het ontspant enorm. Wanneer er om mij heen gevloekt werd reageerde ik steevast met: je vloekt al steeds beter dan de vorige keer! Waar ons hart op gericht is daar ligt ook je hart, om balans te vinden tussen God en sport, heb ik God beloofd evenveel tijd aan Hem, Zijn Woord te besteden dan aan de sport! Een zegenrijke deal met grote geestelijke gevolgen. Hierdoor verstond ik Gods principe van Verliezen om te Winnen, hij gaf Zijn Zoon voor ons aan het Kruis om ons Verliezers, voor Hem te winnen! Paulus zei aan het eind van zijn leven, ik heb de goede strijd gestreden, mijn loopbaan ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden, door genade mag ik hem het na zeggen. Want ik weet dat ook voor mij de krans der zaligheid ligt aan het eind van mijn levensreis. Ik wilde u ook de goede kanten van de sport met u delen.

 13. Aliyah zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 juni 2012 om 19:22

  Gezellig, voetbal/EK het brengt veel mensen bij elkaar, de ‘oranjekoorts’ viert hoogtij, saamhorigheid, gezelligheid, ik houd van voetbal, van het sportieve zoals voetbal behoort te zijn en ja… al die afgoden? Het wemelt van de afgoden en niet alleen bij voetbal, zoals het EK, elke christen/volgeling(e) van Yeshua, de Heere Jezus wordt gewaarschuwd geen afgoden na te lopen en te dienen, we zijn dus gewaarschuwd! Afgoderij vindt namelijk ook plaats in en buiten de kerk/gemeente. Het volk Israël werd daarvoor in het oude verbond al ernstig gewaarschuwd! Dit geldt vandaag de dag ook nog, ook voor u jou en mij, geen afgoden dienen! Kiest dan heden, vandaag nog wie je dienen wilt!

  Even een paar afgoden; geld, bezit, dure auto/huis, vette bankrekening, gezondheid, egoïsme, ach… wie vult de lijst aan? Trouwens, wees een getuige van Yeshua, de Heere Jezus, ja ook in en rond de voetballerij!

  shalom
  Aliyah

 14. Jan Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 juni 2012 om 21:27

  Toen Jezus Christus zo’n 2.000 jaar geleden geboren werd,
  kwam hij ter wereld in de tijd van het vroeg-Romeinse rijk
  met zijn BROOD en SPELEN.
  Als Jezus Christus wederkomt op deze aarde, dan verschijnt
  Hij in de tijd van het laat-Romeinse rijk
  met zijn BROODJES en SPELLETJES, en hiervan is VOETBAL er één.

  De Duitsers zeggen het zo typerend:
  “Es ändert sich viel, aber im Wesen ändert sich gar nichts”

 15. N. Van Maastricht. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 juni 2012 om 22:16

  Beste Dirk,
  We worden overspoeld met voetbal en nog eens voetbal. De fans zijn uitzinnig, en de meeste mensen laten
  zich meeslepen in een roes. Wat is het betrekkelijk in het licht van de bijbel. Soms denk ik als ik de joelende menigte ziet in de stadions, wat zou het geweldig zijn als al die mensen een lied zouden aanvangen ter ere van de Heere God wat zou dat geweldig zijn. Eens zal alle knie zich buigen voor Hem. Want HIJ is de majesteit de HEER der HEREN amen.

 16. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 juni 2012 om 23:27

  Beste Dirk

  Dat relaas over die vrouw van 85 jaar is diep triest. Zij heeft de Here God ingeruild voor de voetbalgod. Op Zondag zie je ook veel wielrenners en trimmers want ja wat moet je anders op deze ‘saaie’ dag. Dan zijn er weer anderen die gretig gebruik maken van de vele winkels die op de Dag des Heren open zijn. Het lijkt wel of ze MOETEN winkelen want ja er is anders toch niks te doen…..
  Bidden? Bijbellezen voor vroegere protestanten en misschien voor voormalige Katholieken een Rozenkrans bidden is iets van het verleden. Vrijheid is tegenwoordig het motto en de Here… ach dat is ook iets van lang vervlogen tijden.

  Weer anderen menen die nare en vervelende kerkklokken te moeten overstemmen door op Zondag allerlei klussen te gaan doen. Dan zijn er steden en soms ook dorpen die de verveling trachten te verdrijven door allerlei evenementen voor de burgerij te organiseren en kermissen geven alleen op die bewuste dag korting op hun attracties.

 17. Johanna Peacock zegt:
  Geplaatst op zondag 17 juni 2012 om 6:39

  Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Een ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Laat een ieder zichzelf onderzoeken op “wat” of “Wie” #1 is in zijn leven: God of mammon.
  We komen alleen op de wereld, en we sterven alleen. Daartussen ligt de beslissing voor de eeuwigheid.

 18. Jan Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zondag 17 juni 2012 om 10:07

  Het is algemeen bekend dat het Vaticaan gewijde muziek uitzendt via hun Radio Vaticaan.
  Nu was er jaren geleden ook sprake van een groot voetbaltoernooi, waarbij het wereldkampioenschap op het spel stond.
  Het Vaticaan paste zich aan door voetbal-muziek ten gehore te brengen, dus puur seculiere muziek.
  Toen het Vaticaan op dit wereldse gebeuren werd aangesproken was hun “gepaste” antwoord:
  “Dit is wèl degelijk gewijde muziek, want de GODEN lopen op het (voetbal)veld”
  (of dit antwoord humoristisch bedoeld was, is niet bekend)

 19. baruch zegt:
  Geplaatst op zondag 17 juni 2012 om 10:27

  @Robbert,

  De zondag is de eerste dag der week. Wat de Dag des Heren is kunt u lezen in o.a.
  Jesaja 13:6,9; Joel 1:15; 2:1, 11,31; 3:14; Amos 5:18,20; Hand. 2:20; 1 Cor. 5:5; 1 Thess. 5:2; 2 Thess.2:2; 2 Petr. 3:10; Opb. 1:10.
  Ook de sabbat wordt de heilige dag des Heren genoemd in Jes. 58:13.
  Die werd gehouden onder de Wet van Mozes, door Israelieten.
  Maar heidenen hebben de Wet niet. En wedergeborenen zijn door de Wet der Wet gestorven opdat zij Gode leven zouden. Zolang men moeite heeft met sporten op zondag heeft men nog niet verstaan de dood en opstanding van de Here Jezus Christus. Wandelt men nog niet in het licht maar onder de Wet van Mozes, die de Heer voor ons heeft vervuld door voor ons een vloek te worden. Galaten 5:1 Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Christus heeft de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt. (Ef. 2:15)

 20. Aliyah zegt:
  Geplaatst op zondag 17 juni 2012 om 12:44

  Sport is altijd al religie geweest; geef het volk brood en spelen, toch? Er is niets nieuws onder de zon!

  ps ik loop een andere wedloop; niet dat ik het alreeds verkregen heb maar ik jaag er naar! (Filippenzen 3:14).
  Ik wens u kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst!

 21. Juan zegt:
  Geplaatst op zondag 17 juni 2012 om 15:26

  Ik ben een normale voetballiefhebber. Het zou mooi zijn als Oranje vanavond laat zien eens echt te gaan strijden voor die bijna onmogelijke doch immer vergankelijke prijs. Het zou ook mooi zijn als Spanje er morgen onverwacht uitvliegt. Een wijze les zou dan zijn: niets is zeker in het leven, hou je vast aan de Heer en wacht op Hem ;-).

 22. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 17 juni 2012 om 21:59

  Beste Dirk,

  Wat ik mij vaak afvraag, is wat het nut is van naar voetballen te kijken. Vroeger vond ik het heel
  belangrijk, en nu nog zou ik er graag naar willen kijken. Maar de Here zegt dat wij onszelf moeten
  verloochenen en niet meer voor onszelf moeten leven maar voor Hem. Daarom heb ik tijdens de wedstrijd
  Nederland tegen Portugal een website van Joni bekeken naar een video over haar werk, zodat ik niet
  naar voetballen hoefde te kijken. En het viel mij op hoe groot het contrast is tussen de “vol-
  maakte” wereld van de voetbal en de nood onder meervoudig gehandicapten. In dit opzicht heeft voet-
  ballen ons niets te leren dan de wegen van deze wereld. Men moet sterk in de schoenen staan om niet
  besmet te raken met de wereld. De wereld heeft de neiging ons te verblinden voor de geestelijke
  werkelijkheid. Dat is zeker het geval wanneer er sprake is van sportverdwazing. Onze affecties moeten
  gericht zijn op de dingen van boven (Col 3:2 King James Version). Wie kan negentig minuten lang zich-
  zelf rein bewaren voor sport op het hoogste niveau? In Christus zijn wij een nieuwe schepping (2
  Kor 5:17 HSV). Daarom hebben wij nieuwe wensen en verlangens gekregen. Onze oude mens is mede-
  gekruisigd met Christus (Rom 6:6 HSV). Daarom vraagt de Here om in de nieuwheid des levens te wande-
  len. Wij moeten alle extremen zien te vermijden (Prediker 7:18B, New International Version).

 23. Bart-Jan zegt:
  Geplaatst op maandag 18 juni 2012 om 9:30

  Ik kan me helemaal vinden als gezegd wordt dat hetgeen Dirk schrijft ook in andere ‘takken van sport’ voorkomt. Fans van muziekgroepen en bands (ook christelijke) kunnen zichzelf ook makkelijk verliezen in hun enthousiasme.

  Wat ik alleen mis deze zomer zijn inderdaad de initiatieven van christenen om sport, en de liefde daarvoor, op een goede manier te laten zien. We zijn redelijk afwezig in de sport. Hoe kunnen we daar dan een tegengeluid over laten horen?

  Rondom de Olympische Spelen heb je het initiatief ‘More than Gold’. Ze hebben net een mooie video gepresenteerd over ‘sport en geloof’: https:\/\/struggleandtriumph.com/

  Ik vind dat mooie voorbeelden van in de sport staan, maar niet van de sport zijn. We horen maar aan één Iemand toe.

 24. coby wijnsma zegt:
  Geplaatst op maandag 18 juni 2012 om 9:57

  Vanmorgen hoorde ik op het nieuws dat oranje verloren heeft.
  Ik ben er blij om.
  Maar gelukkig zijn wij christenen meer dan overwinnaars!
  Daar ben ik de Heere eeuwig dankbaar voor!!

 25. johannes zegt:
  Geplaatst op maandag 18 juni 2012 om 11:40

  Gisteravond hadden wij om 19.00 dienst, ik vermeld de tijd omdat de dienst een half uur eerder werd gehouden ivm de voetbalwedstrijd! Het was een goede dienst het ging over het wel of niet bestaan van de Hel. Of die wel bestaat hoef ik niet te vermelden!!!!! Uiteindelijk na de dienst kon je nog voetbal kijken op een groot scherm, ik was verbaasd over het contrast. Enerzijds Gods woord en hoe reageren mensen hierop/anderzijds koning voetbal in de kerk, er was een duidelijk verschil. Het zou anders moeten zijn mijns inziens. Ik hoop dat bij de wederkomst van Jezus de vlaggen en toeters wel uit de kast worden gehaald, zoals dat nu bij het voetbal gebeurt!

 26. MHJochanan zegt:
  Geplaatst op maandag 18 juni 2012 om 13:32

  Sjalom beste mensen ,

  Er wordt hier over afgoderij gesproken, dat is echter maar ÉÉN overtreding van het gehoorzamen van de Torah, ook wel zonde genoemd.
  Ik zie mensen schrijven “zondagsontheiliging” door voetbal, ZONDAG HEILIGEN IPV DE SJABBAT IS EEN ZONDE! Zoals we allemaal weten vraagt de Eeuwige U de Sjabbat / zaterdag te heiligen.

  Kortom, winkel niet selectief in de Torah. Probeer alle geboden van de Eeuwige te gehoorzamen, wees een volger van Yeshua, het is goed voor U en U laat daarmee zien dat U de Eeuwige liefheeft. Wilt U dat niet?

  Wat voetbal betreft, ik denk dat bepalend is welke plaats het in Uw leven inneemt, hoeveel tijd U er aan besteedt.
  De G’d van Israel dient het belangrijkste te zijn in Uw leven, dat betekent dus ook Zijn Torah gehoorzamen.

  21 Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. 22 Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” 23 En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, WETSVERKRACHTERS!”

  27 Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie lijken op witgepleisterde graven, die er vanbuiten wel fraai uitzien, maar vol liggen met doodsbeenderen en andere onreinheden. 28 Zo lijken ook jullie voor de mensen uiterlijk op rechtvaardigen, terwijl jullie innerlijk vol huichelarij en WETSVERACHTING zijn.

  Zo ziet U, een paar voorbeelden die laten zien hoe belangrijk Yeshua, de G’d van Israel het vindt dat U de Torah geboden met hart en ziel probeert te gehoorzamen.

  Kies voor het volgen van Yeshua, dat we zoveel mogelijk op Hem gaan lijken.

 27. MHJochanan zegt:
  Geplaatst op maandag 18 juni 2012 om 13:55

  @baruch
  Sjalom,

  Even een reactie op de tekst: Dan verheerlijkt hij namelijk Christus door te tonen dat hij in de vrijheid staat waarmede Christus hem vrijgemaakt heeft.

  Dat zou dus beteken dat we ons WETTELOOS zouden moeten gedragen, zonder regels, want dat is pas echte vrijheid toch, lekker vrijgemaakt van alle wetten.
  Wie meldde in den beginne, beresjiet, ook al weer dat we de G’d van Israel / Yeshua niet hoefden te gehoorzamen en wat waren de gevolgen?

  “die vrucht mag je niet eten”, vergelijk: varkensvlees zult ge niet eten, de gevolgen zijn duidelijk.

 28. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op maandag 18 juni 2012 om 14:02

  Wij hadden eens een bekende voetbalploeg in de kerk, en die kreeg de vraag: bidden jullie ook voor de wedstrijd dat jullie mogen winnen? (Ze waren nl. christenen). Ze zeiden: we bidden altijd dat de ploeg maar mag winnen die God de meeste eer zal geven en toen zeiden ze: dat zijn wij natuurlijk.
  Zo kan voetbal ook nog als een zegen zijn.
  Maar ik ben het helemaal met je brief eens.

 29. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op maandag 18 juni 2012 om 16:21

  Beste Dirk,
  Het criterium bij de zaken die jij noemt in je nieuwsbrief, is of
  iets iemand dichter bij God brengt of dat het hem er vanaf trekt?
  Bij onduidelijkheid moeten wij leren om op de leiding van de
  Geest af te gaan. Want God leidt ons door zijn Geest (Rom 8).
  Onze houding moet zijn eerst zijn Koninkrijk en zijn gerechtig-
  heid te zoeken (Mat 6:33). Als we ons leven in de context van
  het geestelijk leven met God betrekken, dan zullen wij vrij dui-
  delijk kunnen verstaan wat zijn wil is. Alleen het probleem is,
  willen wij wel zo graag horen wat God te zeggen heeft, uit vrees
  dat het misschien iets is wat wij niet willen horen? Dat wij
  misschien de finale van de EK niet mogen bekijken, omdat
  ons hart te kwetsbaar is daarvoor. De zonde geeft een tijdelijk
  genot, maar laat ons achter met een kater. Ik vrees dat velen
  hierin heel zwak zijn als zij zich niet wapenen met de krachtige
  woorden van de Bijbel door de Geest geleid. Want de Here
  heeft ons nieuwe verlangens en nieuwe wensen gegeven. En
  Hij kan zoveel meer geven dan 90 minuten voetbal of nog
  langer (in het geval van verlenging en strafschoppen).
  Laten wij onze kostbare relatie met de Here niet verkwanselen
  voor een moment van genot (Hebr 11:25). Want de Here komt spoedig!

 30. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 18 juni 2012 om 20:39

  Dirk, ik ben het ook helemaal met je eens. Het prof-voetballen op dit niveau begint bij veel “supporters” op een moderne afgoderij te lijken. Ik had dan ook een blij gevoel toen de “goden-zonen” van het Ned. elftal, gisteren van het standbeeld zijn gedonderd en het “godenzonen” vererend voetbalvolk nu weer met beide benen op de normale bezinningsgrond hopelijk terecht zijn komen. Ik heb alleen medeleven met Bert van Marwijk. Hij had een onmogelijke opgave, om van 11-sterren, 11-ego-trippers, 11-miljonairs, 11-geldwolven, 11-goden-zonen een samenwerkend TEAM te maken. Zelf heb ik 20 jaar actief bij de amateurs gevoetbald en ik mis weinige Studio-sport uitzendingen. Maar nu dit commercieel geldverslindende en persoonsverheerlijkend voetbalspel stuit mij tegen het hart en zeker nu ons land en geheel Europa in een financiele, economische maar ook, en dat is het belangrijkste, geestelijke crisis verkeert. Hub.

 31. corry heesen zegt:
  Geplaatst op maandag 18 juni 2012 om 22:26

  SHALOM DIRK
  Geweldig al de reakties, als christen zie je in alles hoe betrekkelijk de wereldse genoegens/spelen zijn, daarom blijf dicht bij de Heer, dat heeft eeuwigheidswaarde en…. al die poespas van afgelopen week zijn over een paar dagen vergeten.
  Gods Zegen toegebeden
  Corry Heesen

 32. Robbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 21 juni 2012 om 0:16

  Beste Dirk

  In Zuid Afrika werden in de voetbalstadions dieren geslacht door het heidense regime en opgedragen aan de afgoden en onwelvallig nieuws (berichten waardoor het regime in verlegenheid kon worden gebracht) tot na het voetballen achtergehouden en in Oekraïne werden buiten het stadion zwerfhonden levend in containers gestort want ze mochten het voetbal minnende publiek niet in de weg lopen. Hoewel ik best van voetballen houd zie ik bij dit soort grote evenementen de vele schaduwzijden van deze sport. Neem ook het vele geld wat er mee gemoeid is en de arrogantie van sommige spelers. Naar mijn mening is Nederland flink op z’n plaats gezet door haar verlies en mag Griekenland terecht de overwinning vieren.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden