Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Gods oplossing voor reuzenproblemen (21 reacties)

Geplaatst op vrijdag 22 juni 2012, 11:09 door Dirk A A

Veel christenen zijn vaak bang voor de Goliaths die hen bedreigen. Ze bidden wel of de Here de Goliaths wil laten verdwijnen uit hun leven en uit de samenleving, maar waar zijn de Davids die de strijd aan durven te gaan met de Goliaths?

Er was slechts één David nodig om Goliath uit te schakelen. Ondertussen stond het leger van Israel angstig toe te kijken en durfde niet in actie te komen. Er staat zelfs in 1 Koningen 17 dat toen Saul en heel Israel de woorden van Goliath hoorden, zij verschrikt werden en zeer bevreesd waren

Het is prachtig om te lezen hoe David deze Filistijn tegemoet gaat. Goliath ziet hem komen en veracht hem, staat er in vers 42. Hij roept het uit: ‘Ben ik een hond, dat je met stokken naar mij toe komt? Vervolgens vervloekt hij hem bij zijn goden.
Dan gaat Goliath verder: ‘Kom naar me toe, dan zal ik je vlees aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren op het veld.’

David heeft alle reden om doodsbang te zijn voor deze geweldig grote strijder. Maar hij treedt hem tegemoet in de Naam van Here God. Wat een les voor ons, als wij te maken hebben met reuzenproblemen. Laat het los, geef het aan Hem.
Het leger van Israel en koning Saul bekijken de reus Goliath met militaire deskundigheid. ‘Hij is te sterk, dit gaan we niet redden, we zullen de strijd verliezen.’

Is onze reactie vaak ook niet zo? We bidden wel en we zeggen dat we het van God verwachten, maar geloven we wel dat de Here machtig is om in te grijpen en situaties te veranderen?
Maar wat doet David? Hij kijkt met Gods ogen naar het probleem. En wie zo kijkt, ziet dat God groter is dan het probleem. Laat dit u bemoedigen. Ga niet in eigen kracht uw probleem, hoe groot het ook is, te lijf. Ga met de Here. Hij zal voor u strijden (Exodus 14:4).
Dat schrijf ik hier wel even snel neer, maar het is niet zo gemakkelijk om op dit punt te komen. Het is werkelijk genade van de Here wanneer je het los kunt laten en in Zijn hand kunt geven.

David zegt dan in de verzen 45-47 tegen de Filistijn: ‘U komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies, maar ik kom naar u toe in de Naam van de HERE van de legermachten, de God van de gelederen van Israel, Die u gehoond hebt. Op deze dag zal de HERE u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren van de aarde, en heel de aarde zal weten dat Israel een God heeft. En deze gehele gemeente zal weten dat de HERE niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de HERE. Hij zal u in onze hand geven.’

Wat een geloofstaal! Hij is ervan overtuigd dat de Here met hem meegaat, en hem de overwinning zal geven. Niet omdat hij zo’n goede strijder is, o nee. Let er eens op dat David niet eens zegt dat hij met een slinger de strijd aangaat. Hij zegt: ‘Ik kom tot u in de Naam van de HERE der legermachten.’

Dan begint Goliath de aanval. Hij wil deze klus even snel klaren. Maar hij beseft niet dat hij niet tegen David strijdt, maar tegen de God van David. En die strijd kan hij nooit winnen, hoe groot hij ook is en hoe geweldig hij ook is beschermd door zijn pantser. David snelt de Filistijn tegemoet, doet één van de vijf gladde stenen in zijn slinger en slingert die steen richting Goliath. En reken maar dat David daar goed in is. En ik geloof zeker dat God die steen heeft gestuurd, zodat de Filistijn precies op een onbeschermde plek op zijn voorhoofd wordt geraakt. Eén steen is genoeg. De Filistijn stort voorover. David heeft niet eens een eigen zwaard. Met het zwaard van de Filistijn doodt hij hem vervolgens. En zo redt David Israel.

Wanneer David bij zijn schapen was gebleven, had hij Goliath nooit verslagen. Hij moest naar die Filistijn toe. Hij moest in actie komen. Gebedsverhoringen komen vaak niet zomaar tot stand. Soms wel, zo groot is onze God ook! Maar vaak gaan er verhalen van strijd en moed schuil achter gebedsverhoringen. Reken maar dat de satan een hekel heeft aan bidders. Op alle mogelijke manieren zal hij trachten te verhinderen dat christenen werkelijk bidders worden.

Veel christenen en christelijke leiders lijken liever te vergaderen en te discussiëren, dan te bidden. Terwijl er oneindig veel meer kracht in het gebed ligt.
‘U krijgt niet, omdat u niet bidt’, zegt Jakobus treffend in hoofdstuk 4:2. En in Handelingen 6:4 zeggen de apostelen: ‘Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het Woord.’ Voor de overige taken werden anderen aangesteld. Wat doen wij? Onze voorgangers en predikanten doen er zoveel ander werk bij, dat ze nauwelijks meer tijd over hebben om te bidden. Dan versla je zeker geen Goliath.

Gebed heeft een prijs. Vrijblijvend bidden bestaat niet. Een oproep tot gebed is ook een oproep tot levensheiliging. Wie bidt, zou wel eens door God ingeschakeld kunnen worden voor werk in Zijn Koninkrijk. Reken maar dat David gebeden heeft bij zijn schapen! Wie weinig bidt, zal vrijwel zeker weinig van God ervaren en weinig betekenen in Zijn Koninkrijk.

Nog één keer terug naar David. Wat een overwinning! En wat een les voor ons! Wat een bemoediging. Soms kunnen de problemen in je leven reusachtig groot zijn. Dat je echt niet meer weet hoe het verder moet. Dat je geen uitkomst meer ziet. Als we de Here Jezus kennen, mogen wij de weg van David gaan. Zo vaak strijden wij in eigen kracht. Dan kunnen we totaal uitgeput raken en de strijd verliezen. Maar met God en in Zijn kracht zijn we meer dan overwinnaars. Dan strijdt Hij voor ons. En Hij zal zeker zegevieren in de strijd.
Romeinen 8:31 zegt: ‘Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? (…) In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, Die ons heeft liefgehad’ (vers 37).

Dirk van Genderen

21 Reacties

 1. Thea zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 juni 2012 om 13:11

  Dit is zo waar. Gebed is het enige wapen wat wij hebben!

 2. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 juni 2012 om 16:20

  Beste Dirk,

  Volgens mij ligt het geheim van een overwinnend Christenleven in het zich geleid door God weten.
  Ps 23:3 Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam.
  Rom 8:14 Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.
  Hij wil ons leiden, maar willen wij wel door Hem geleid worden? Daarvoor is vertrouwen nodig. David
  tegen Goliath had zoveel vertrouwen in zijn God dat hij met slinger en steen te werk ging omdat dat
  een manier van vechten was die hij vaker beproefd had. Zo zal God ons ook leiden in alle dingen en
  de gebeden op de manier zoals wij de Here van nabij kennen.
  Ps 25:14 Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen, Zijn verbond maakt Hij hun bekend.

  Groeten van San

 3. Ed zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 juni 2012 om 20:46

  Wat je beschrijft Dirk is een stukje ‘godsverduistering’ in de christenwereld. We zullen God alleen zien werken als we zelf geen middelen meer hebben en het echt van Hem verwachten. Ik denk dat het heel goed kan zijn om de biografieën van bekende godsmannen en -vrouwen te lezen en te putten uit de voorbeelden in hun leven. Bijvoorbeeld George Müller of Robert Chapman, James Fraser, en vele anderen. Bekend voorbeeld is John Knox, de enige man voor wie de toenmalige Engelse koningin ‘bevreesd’ was. Ik herinner me een citaat waarin John Knox op zee tot God bad dat Hij de golven zou stillen, en het gebeurde, of George Müller die bad dat de mist zou optrekken en het gebeurde. Enzovoort. Dat zijn de dingen waarvan we kunnen en moeten leren.

 4. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 juni 2012 om 22:35

  Beste Dirk,

  Om verder uit te weiden over leiding van God wil ik het volgende nog kwijt: Het is goed om geestelijke
  ervaringen te toetsen. God leidt ons door Zijn Geest en dat is iets wat ieder moet leren. Het gaat om
  God te kennen. Hoe Hij handelde in de geschiedenis met het volk Israel en hoe Hij nu met ieder van
  ons persoonlijk omgaat. Hij leidt ons ook door ons gevoelsleven heen en dat bedoel ik met name de
  gevoelens van barmhartigheid want hierin moeten wij op de Here gaan lijken. Verder leidt Hij door
  de omstandigheden. Vaak zijn die omstandigheden beperkend, zodat wij dan niet buiten Zijn wil kunnen
  dwalen. Soms kan Hij ziekte gebruiken om Zijn beschermende wil in ons leven toe te passen. Of misschien
  zitten wij niet zo goed bij kas en zijn wij meer op Hem aangewezen daardoor. De betrouwbaarste toets-
  steen is wel de Bijbel maar dan in combinatie met de Heilige Geest. Dat is iets anders dan de Bijbel
  puur verstandelijk benaderen. Het is een ervaring van het woord waarvan wij diep binnen in ons weten,
  wat Hij ons wil zeggen. Daarvoor hebben wij ook een geweten gekregen, wat mede door Gods woord, steeds
  gevoeliger wordt voor de leiding van de Geest. Het geweten is een soort scheidsrechter tussen wat
  wij mogen doen en wat de Here niet wil. Als wij dat negeren en tegen ons geweten ingaan, dan zondigen
  wij ook. Zie Rom 14:23 “En alles wat niet uit geloof is,is zonde”. God leidt ons ook door de gemeente,
  door broeders en zusters. Het is geen zonde om onzekere leiding te beproeven of het Gods wil is, als
  er onduidelijkheid heerst over de wil van God. 1 Thes 5:21 “Beproef alle dingen, behoud het goede”.
  Wel moet dat beproeven van Gods wil natuurlijk binnen de Bijbelse kaders blijven waar wij licht op
  hebben gekregen. Daarom kan de Here ons beter leiden, naarmate wij meer kennis van de Schrift be-
  zitten. En met een moeilijke komende tijd in het verschiet, is het zeker raadzaam om de Schrift te
  kennen.

 5. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 juni 2012 om 12:00

  Beste Dirk

  God had David uitverkoren om Israel te redden. Hij had een plan met David. Als God wil kan hij alles tot goede keren. Daarom verkoos hij David, in plaats van koning Saul. De here had ook een zwak voor David. Zo heeft de Here ook zijn oogappels. God doorziet alles en ook de menselijke ziel. Kijk maar naar het verdere leven van David, hoe dat verging. Dat liep niet altijd zoals het moest zijn in de ogen van Here. Maar God had David boven alles lief, ondanks de zonden die hij beging.
  Daarom, God kijkt mee in uw ziel. En doet u zich aan de buitenkant mooier voor, maar van binnen bent uw onrein, laat u dan reinigen van binnen…. in het diepste van uw ziel, bidden helpt.

  Vr gr Rene Postma.

 6. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 juni 2012 om 15:03

  Bidden en dan ook loslaten geeft innerlijke rust. Ik vind het zo mooi dat er niets is wat God uit de hand loopt, en tegelijk onvoorstelbaar dat Hij elk mens op het oog heeft, mensen in China maar ook in de krottenwijken en wij hier in Nederland. Onze God is de enige God, en daar strek ik me graag naar uit, en als je dat goed beseft hoeft vertrouwen op deze God niet meer moeilijk te zijn. We weten dat God ons geen kalme reis beloofd heeft, maar wel een behouden aankomst.
  En God weet wat we dragen kunnen. Hij weet wanneer het genoeg is, en dat kan soms langer duren voor ons gevoel, maar achteraf bekeken kan ik toch vaak zeggen: door Gods genade was het te dragen.
  Maar ons leven in de eindtijd komt elke dag meer op volharding aan.

 7. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 juni 2012 om 16:07

  Inderdaad Rene Postma : Bidden helpt! Uit eigen ervaring kan ik getuigen dat: In de nood leert men bidden en als de geestelijke nood het hoogst wordt is Gods-redding nabij.
  De “reuzenproblemen” van deze tijd zijn in mijn visie, maar ontleed naar een uitspraak van Martin Luther King:
  De grootste tragedie van deze tijd is niet het harde GESCHREEUW van de Goddelozen en anti-religieuzen, maar de ontstellende STILTE en het niet daadwerkelijk in ACTIE komen van de Christengetuigen in het open-veld, op welke plek dan ook. Hub.

 8. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 juni 2012 om 17:32

  Sjalom allen
  Om een goede gladde steen uit te kiezen moet David door de knieën gaan. Hij is daar heel kwetsbaar. Een neergebogen persoon is in een goed gerichte speerworp uitgeschakeld. G’d ziet dat en beschermt zijn dienaar, de toekomstige koning van Israël. Het zijn enkele seconden deze handeling: het uitzoeken van de vijf gladde stenen. Uit ervaring weet David dat een ruige steen niet die trefzekerheid geeft in een slinger.
  David is gereed en volledig uitgerust ten strijde. Geen angst bevangt hem. Eerder de grote verontwaardiging dat deze grote mond moet stoppen. David maakt zich niet schuldig aan de vloeken en de ruige taal die zijn tegenstander uitte. Heel correct klinken Davids woorden: u komt met een spies, zwaard en schild. Ik kom in de naam van de G’d van Israël, de Heer van alle legermachten, die u gelasterd hebt. Vandaag zal de G’d van Israël u in mijn hand geven. Ik zal u verslaan en onthoofden en de rest van uw lijf zal opgegeten worden door de aaseter. De hele aarde zal weten dat Israël een God heeft. Iedere toeschouwer zal weten dat onze G’d niet door het zwaard of de spies verlost. De oorlog is van onze G’d
  Hoe spottend kunnen woorden naar ons overkomen: ga jij nog naar de kerk? Wat antiek ben jij zeg. Geloof jij alles wat in de Bijbel staat? Allemaal rammelend en kletterend wapentuig. Herkent u dit? Ik wel! Vooral als het uit de eigen vertrouwde kring komt. Heel pijnlijk is dat.
  Er is dus wel degelijk een strijd aan de gang, de gevaarlijkste is de geestelijke strijd. Door de kracht van het verlossende werk van Yeshua onze Messias mogen en kunnen we staande blijven! Hij wil ons toerusten om te strijden. Yeshua schakelt ons in om op te komen voor Zijn Naam en eer. Hij zal ons leiden op de koninklijke weg. Op weg dus naar zijn heerlijke toekomst.

 9. Antoonkoornstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 juni 2012 om 19:33

  Beste br Dirk, bedankt voor jouw aansporing om meer bruikbaar te zijn betreffende woord en daad! We
  moeten erkennen en belijden dat vele christenen vaak een God hebben in bange uren. Een totale over gave is de basis voor de weg van: Heer wat wilt U dat ik doen zal? Dan leer je ontdekken dat, hoe moeilijk ook, God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die Hem (oprecht) liefheeft!
  (Rom.8:28). Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen heeft over gegeven, ons met Hem (Jezus) ook niet alle dingen schenken? Even terug naar
  David, hij schreef in Ps 18:30, Met mijn God spring ik over een muur! We zingen vaak te gemakkelijk: Neem mij, breek mij, vorm mij. vul mij, het laatste kost ons weinig inspanning, en dat ligt ons wel.
  Zolang onze gebeden veelal bestaan uit een verlang lijstje, in de plaats voor: Uw wil geschiede, dan
  bouwen we niet aan een relatie met God, en blijven we onbruikbaar! We leven profetisch gezien in de
  tijd van de gemeente van Laodicea uit Openbaring 3, deze was lauw, en dat is niet te drinken.

 10. Wolter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 juni 2012 om 19:50

  Beste Dirk,
  God leidt de geschiedenis. Daarom hoeven we als christenen niet bang te zijn. Toch kun je wel erg bang zijn en soms lijkt het wel of christenen boven hun kunnen moeten lijden. God wil het gebed van christenen zeker verhoren: Mat. 7: 11 “Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen.”

 11. martha zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 juni 2012 om 20:06

  Fijn om dit allemaal te lezen! Het is wel goed om direct in gebed en met bijbellezen je leven te toetsen en bij God te brengen. Dan leer je steeds meer zien wat van Hem komt en wat van de tegenstander komt. Hij leidt je leven zoals je niet had kunnen voorspellen. Soms moet je een andere weg inslaan dan jezelf zou willen. Toch is het goed om dat dan te doen. Gods leiding geeft nieuwe kansen en aanmoedigingen. Hij is dichtbij als je erom vraagt en met Hem leeft. Hoe sterk kan je je dan voelen! Maar die kracht is niet van jezelf het komt van boven. Gods leiding geeft actie en beweging in je leven. Het is bijzonder om zo samen te leven en die wendingen van boven te mogen ondergaan. Dit leven is zo kort, maar er gebeurt zoveel. Wat een genade dat we in een vrij land leven, we mogen gewoon christen zijn en hiervoor uitkomen ook nog. Ook al is daar wel een strijd te herkennen. God geeft hiervoor wel veel mogelijkheden en kracht.

 12. Johan Schep zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 juni 2012 om 21:23

  Voor Saul en Israël was Goliath te groot om goed te raken.

  Voor de Heere en David was Goliath te groot om te missen.

 13. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 juni 2012 om 22:02

  Tjonge Dirk, je slaat de spijker op zijn kop… De Heer geeft overwinning, maar we moeten wel zelf op de vijand afgaan!! De Heer doet het, maar dat wil niet zeggen dat we achter de kachel, de TV of achter de geraniums kunnen blijven zitten!! Velen “wachten” op een “opwekkng” in Nederland, gaan naar conferenties om die boodschap te horen, maar na afloop gaat iedereen weer vrolijk naar huis en er gebeurt dus helemaal niets!!! Velen zijn geroepen, weinigen blijkbaar uitverkoren. Ook moest ik denken aan de 12 verspieders, die Mozes uitstuurde om het land Kanaän te verspieden. Alle 12 verspieders zagen, dat het een fantastisch mooi en vruchtbaar land was, maar 10 van hen zagen alleen de reuzen, de hoge muren om de steden en de dikke grendels op de poorten…. Slechts 2 van hen keken verder, VERTROUWDEN op wat God hen beloofd had, Jozua en Kaleb. God gaf 20 jaar later het land aan zijn volk, maar ze moesten er wel wat voor doen…… Denk er maar eens aan wat ze allemaal voor gekke dingen moesten doen om Jericho te veroveren. Als wij dat vandaag zouden moeten doen, dan zou niemand zich op deze manier belachelijk willen maken….. Nu staat weer iemand te roepen, dat er een grote opwekking komt……. In die boodschap, die duizenden mensen trekt, ontbreekt het allerbelangrijkste, namelijk wat WIJ moeten doen…….. Word eindelijk wakker, zou ik zeggen….. Het verhaal is onvolledig en klopt dus niet, het is een halve waarheid, want het is niet toetsbaar aan Gods Woord!! Jer. 17 zegt in de verzen 5 – 8, “vervloekt, wie op een mens vertrouwt”………

 14. Jannie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 juni 2012 om 22:55

  Shalom allen,

  Op reactie 13 zeg ik amen! En het volk Israèl”huilde” mee met de “leeuwen en de beren”, maar God zei:
  “wees sterk en moedig, de strijd is des Heren”. En wat te denken van David als Samuèl zegt: heden heb ik u tot koning gezalfd en toen kwamen er nog vele jaren van strijd! Dus dóórgaan in de kracht van de Heer. Mèt Hem spring ik over een muur en in Hem ben ik méér dan overwinnaar!

 15. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 24 juni 2012 om 0:11

  Beste Dirk,
  Het zou goed zijn als wij allen een visie zouden hebben om de verlorenen te bereiken. Ik denk niet dat
  je die taak kan afschuiven op een ander omdat je bijvoorbeeld leraar bent in de gemeente of een andere
  functie hebt en daardoor meent vrijgesteld te zijn van getuigen. Wij allen zijn getuigen, zegt de
  Here (Hand 1:8).
  David en Goliath kun je doortrekken naar onze geestelijke strijd. In zwakheid zijn wij sterk. Paulus
  zegt het zo: “Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig (2 Kor 12:10). David kwam in zwakheid. Hij kwam
  zoals hij was, zonder zich iets te verbeelden maar hij had alleen een doel in gedachten, om het schen-
  den van Gods eer te wreken. Daardoor was hij geinspireerd. Ik kan het mij zo voorstellen dat hij geen-
  eens een andere gedachte had dat zijn missie zou falen. Hij profeteerde wat er zou gaan gebeuren
  als hij Goliath gedood zou hebben. En zo kwam het ook uit. David wist dat hij in de wil van God was en
  daarom was hij niet bang voor Goliath. Zo moet het ook met ons zijn. Indien wij weten dat God iets
  van ons vraagt moeten wij geen “Ja,maar…..”-redeneringen gaan opperen maar onze blik op Jezus
  gericht houden en in de kracht van de Heilige Geest getuigen van ons geloof. Daar groeit ons geloof
  alleen maar van en het geeft zo’n blijdschap als je jezelf hebt overwonnen en toch een getuige kon
  zijn van het Evangelie. God zegt niet dat je met Joh 3:16 moet binnenvallen maar dat je de liefde en
  barmhartigheid van Jezus in praktijk brengt en de mensen dat laat zien in woord en daad.

 16. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 24 juni 2012 om 8:41

  Beste Dirk,
  We mogen blij zijn kinderen te zijn van de Allerhoogste God. Dat wij door Zijn Zoon de vrije
  toegang tot de Vader der lichten hebben verkregen. Dus niet verdiend of verworven door eigen werken der wet.
  We kregen een rein wit kleed (het bruiloftskleed) dat onze zonden overdekte; het is gewassen en gereinigd door het bloed van het Lam, dat reeds van voor de grondlegging der wereld geslacht werd. Wat een RIJKDOM
  van Gods genadewerk. Roemen in eigen zwakheden. Het is álles in Hem, door Hem en tot Hem.
  Geprezen zij Zijn Naam.
  Laten we hieraan vasthouden, tot het einde toe. Hoe moeilijk en zwaar ons levenspad ook mag zijn, Hij is nabij!

 17. Johanna Peacock zegt:
  Geplaatst op maandag 25 juni 2012 om 1:54

  Amen, ja amen

 18. Karin Zonneveld zegt:
  Geplaatst op maandag 25 juni 2012 om 9:13

  Beste Broeder,

  Wat een waarheid: wij mogen leven in de overwinning van Jeshua HaMassiach!
  Jezus van Nazareth belooft ons dat de Vader onze gebeden hoort, en dat heb ik al vaak mogen ervaren.
  Bidden is strijden in de Geest en het is niet altijd makkelijk, maar wij mogen staan op Zijn belofte,
  Hallelujah!

 19. JC de Visser zegt:
  Geplaatst op maandag 25 juni 2012 om 15:28

  Beste Dirk, Inderdaad is het makkelijker gezegd, dan gedaan. Maar als God je daar toe roept zoals David, dan ZAL God de kracht ervoor geven!! Dan is er voor David geen weg terug om Goliath niet te verslaan! Stel als David God niet had gehoorzaamd terwijl hij ALLE kracht daarvoor kreeg, dan zou dit hem zijn hele verdere leven denk ik blijven achtervolgen met alle gevolgen van dien. Want gehoorzaamheid wordt altijd beloond, maar ongehoorzaamheid wordt op een of andere wijze “afgestraft”. Maar ook dan is God gelukkig nog genadig en blijft Hij dat ook tot in eeuwigheid voor wie Hem liefhebben! Het is God die voor u strijdt! Maar… als we er nú naar kijken is het onmogelijk. Maar als de tijd er is als er een reus verslagen moet worden, dan is God er altijd bij, ondanks ons! Groet, Sjaak

 20. Hanneke Veldkamp zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 juni 2012 om 13:13

  Beste Dirk, ik kan er volledig AMEN op zeggen. Gebed is de motor. God kan niet Niets doen als Zijn kinderen bidden. Wat een voorrecht om zo dagelijks te mogen bidden en in verbinding te zijn met onze Heer Jezus. Hij alleen is de Weg, de Waarheid en het Leven, de Enige Weg tot God. (Johannes 14 vers 6)

 21. Gerard van der Torren zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 augustus 2012 om 18:06

  Beste Ieder, Sjaloom,

  Preach what you say! Gewoon letterlijk laten doorklinken in alles wat je doet, ondanks onze tekortkomingen, volmaakt zullen we nooit worden! Zet je talenten in waar nodig en mocht de grote reus voor je staan dan is God nabij. Dat heb ik letterlijk in alles ervaren! Gerard van der torren, oprichter St. Kledingbank Wageningen e.o. en de rest van mijn leven altijd te maken met de ‘lichamelijke beperkingen. Wij zijn allemaal ongezond! Hen die beweren te zeggen dat ze gezond zijn dienen echt Anders naar zichzelf te kijken, laten we het anders zeggen, formuleren, de trotse interne Reus dient neergeslagen te worden. Sjaloom, in alles wat jij nog in jouw sterfdagen nog kan en mag doen. With kind regards, Gérard van der Torren.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden