Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Zou de profeet Elia ook vakantie hebben gehad? (18 reacties)

Geplaatst op donderdag 28 juni 2012, 19:33 door Dirk A A

We staan aan het begin van een vakantieperiode. Het is goed om een tijd van rust, ontspanning en bezinning te hebben. Het is mijn verlangen ook in de komende weken de Here te zoeken in de stilte van de zomer, om nieuwe kracht en visie van Hem te ontvangen.

Zou de profeet Elia ook wel eens vakantie hebben gehad? Wat een Godsman was hij! En toch zegt Jakobus 5 dat Elia net zo’n mens was als wij. Hij doet een vurig gebed dat het niet zal regenen in Israël, en het regent drie jaar en zes maanden niet. Elia bidt en God doet het. Al die drieënhalf jaar moet Elia zich verbergen voor Achab en Izebel. Eerst bij de beek Krith en later bij de weduwe in Zarfath. En de Here zorgt voor hem, zoals Hij ook voor ons zal zorgen als de nood groot is en alleen Hij overblijft op wie we ons vertrouwen kunnen stellen.

Later volgt de geschiedenis met de Baäl-priesters. Elia’s God bewijst machtiger te zijn dan Baäl. En na die geweldige overwinning op de Karmel bidt Elia om regen. ‘Here God, de drieënhalf jaar zijn voorbij, er moet nu wel regen komen,’ zo zal hij wellicht gebeden hebben. En zijn geloof wordt danig op de proef gesteld. Maar de Here hoort zijn gebed en geeft overvloedige regen.

Nu zou je toch denken dat Elia zich wel weer in het openbaar durft te vertonen. Zijn God heeft immers krachtig bewezen de levende God te zijn. Nu heeft Elia toch wel behoefte aan een vakantie, zouden wij zeggen.
Maar juist op dit moment, na deze geweldige geestelijke overwinning, stort Elia totaal in. En reken er maar op dat de satan woedend is op Elia, na de dood van al zijn Baäl-priesters, en zeker zal proberen hem zo snel mogelijk uit te schakelen.

Als Elia hoort dat Izebel hem de volgende dag wil doden, vlucht hij naar Berseba. Hij trekt de woestijn in, kruipt onder een bremstruik en wil daar sterven. ‘Het is genoeg! Neem nu mijn leven Here, want ik ben niet beter dan mijn vaderen’ (1 Koningen 19:4).
Misschien zijn deze gevoelens herkenbaar. Elia is echt niet de enige die zo door matheid en moeheid overvallen wordt. Na een geestelijk hoogtepunt, waarin je wellicht hebt ervaren dat God bij je was, voor je streed of je misschien wel door het water of het vuur droeg (Jesaja 43), kan het plotseling geestelijk donker worden in je leven.

De Here ziet Zijn knecht Elia en ontfermt Zich over hem. Hij veroordeelt hem niet. Hij weet dat Elia rust en voedsel nodig heeft. Een engel raakt hem aan en zegt: ‘Sta op, eet’ (1 Koningen 19:5).

Dan ziet Elia een koek, op kolen gebakken en een kruik water. Als hij, nadat hij gegeten en gedronken heeft, weer in slaap is gevallen, maakt de engel des Heren hem opnieuw wakker en zegt: ‘Sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn.’ Hij eet en drinkt opnieuw en ontvangt daaruit zoveel kracht van God Zelf dat hij er veertig dagen en veertig nachten op vooruit kan, tot hij bij de berg Gods, de Horeb komt. Daar openbaart de Here Zich aan hem, in het suizen van een zachte koelte en krijgt hij nieuwe taken en opdrachten.

Het is mijn verlangen en ik hoop en bid dat het ook uw verlangen is, om evenals Elia, in deze vakantietijd van de Here nieuwe kracht en nieuwe visie te ontvangen om in Zijn kracht verder te gaan en bruikbaar te zijn voor Hem. Zo’n periode van rust en bezinning wens ik u allen deze zomerperiode toe.

Dirk van Genderen

18 Reacties

 1. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op donderdag 28 juni 2012 om 21:45

  Beste Dirk,

  Zelf ga ik er niet vanuit dat Elia de tijd nam voor vakantie. Waarom niet? Hij moet in zijn eentje (afgezien van de zevenduizend in 1 Kon 19:18) strijden tegen een vijandelijke overmacht. Dan denk je niet aan vakantie, volgens mij.
  Waarschijnlijk komt hij weer op aarde als een van twee getuigen in Openbaring 11:3 samen met Mozes.
  Kunnen wij wel vakantie nemen? De satan in ieder geval neemt geen vakantie. Dat wij niet onze waak-
  zaamheid loslaten. Want het is niet goed om in de vakantiedagen ons geloof ergens te parkeren. Trouwens
  van je vakantie genieten kan je beste samen met God doen (Pred 2:25). Daar staat geschreven (NBG):
  “Want wie kan eten en wie kan iets genieten buiten Hem?”

 2. Corstiaan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 juni 2012 om 11:38

  Beste Dirk,
  Hartelijk dank voor dit stuk. Het lijkt zo’n simpel ‘verhaal’! De geschiedenis van Elia is zo overbekend dat we gemakkelijk aan de essentie ervan voorbijlezen. Geloof maar dat hij een zware strijd gevoerd heeft. Ik proef in dit stuk dat je ons oproept om het ons eigen te maken. Bij ons binnen te laten. Onze tijd verschilt immers niet zoveel met de tijd waarin Elia leefde. Wij komen ook onze ‘Achabs’ en ‘Izebels’ tegen. Ook wij kunnen door matheid en moeheid overvallen worden. En voor je het weet liggen ook wij onder onze bremstruik. Wat een wonder van genade dat we keer op keer ‘aangeraakt’ worden om te eten. Geestelijk voedsel, wel te verstaan. Onze Heiland, Jezus Christus, het Hemelse Brood, wil ons tot teerkost voor onderweg zijn. Elke dag weer. Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven, groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond! Een goede vakantie toegewenst.

 3. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 juni 2012 om 14:31

  Goed idee Dirk, de boog kan niet altijd gespannen zijn, deze ontspannende en bezinningsvolle vakantietijd is goed en noodzakelijk om de “accu” weer op te laden, zodat je daarna weer met frisse moed en kracht jouw belangrijk missionair weer te kunnen voortzetten. Een ontspannende en bezinningsvolle “vakantie” toegewenst op welke “plek” dan ook. Ook voor alle reactie-schrijvers. Hub.

 4. Ed zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 juni 2012 om 23:57

  Geniet ervan Dirk. Er zijn landen waar mensen helemaal geen vakantie hebben, dus dat wij dat nog hebben is een stukje genade van de Here.

 5. angela zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juni 2012 om 9:54

  Heeft de Here zelf niet tijden van ontspanning in het jaar ingelast? Het Pesach, Shavoet en Loofhutten, waarin mensen opgingen naar Jeruzalem of indien de afstand te ver was thuis bleven om feest te vieren voor God.

 6. Wolter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juni 2012 om 13:09

  Beste Dirk, Elia had waarschijnlijk geen vakantie, maar wel een sabbatrustdag. Dat is ook genoeg. Wij mogen, denk ik, wel vakantie nemen. Dat is extra op de zondagse rustdag. In de vakantie zijn we echter ook geroepen God te dienen op zondag. Als er op onze vakantiebestemming een goede kerkdienst wordt gehouden zijn we geroepen daarheen te gaan. En door de week is het natuurlijk ook belangrijk uit geloof te leven.

 7. S.H.v.d.Klooster zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juni 2012 om 14:41

  Ga samen met God op vakantie, dan zal het goed zijn!!!!

 8. Antoonkoornstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juni 2012 om 14:41

  Hartelijk dank Dirk voor je uitleg en visie op een periode met hoogte- en dieptepunten in het leven
  van Elia. De vraag: zou Elia ook vakantie houden is voor deze tijd een reeele vraag, Elia werd niet
  alleen op de proef gesteld door het gebed om regen, maar veeleer zag hij tegen de “vrijheid” aan nu hij niet meer dagelijks door God behoefde te worden onderhouden! Het komt ook vandaag nog voor, het is vaak de “valkuil” voor christenen wanneer een lange spannende periode van geestelijke of lichamelijke ziekte of problemen door gebed een positieve wending heeft genomen. Juist doordat de noodgedwongen afhankelijke dagelijkse omgang met God niet meer echt nodig is, dreigt men a.h.w. in een “gat” terecht te komen! Eia was lichamelijk ondervoed geraakt, misschien wel een bewuste keuze, het hoefde voor hem niet meer. Ook christenen kunnen in deze valkuil terecht komen wanneer men God in het dagelijkse leven alleen gebruikt voor “bange uren,” en daarvoor geen dagelijkse omgang en relatie heeft opgebouwd. Na mijn bekering mocht ik door genade leren vrijmoedig van Hem te getuigen in Woord en Daad. Ik mag hierdoor in bescheidenheid Paulus na zeggen: Het leven is mij Christus, en het sterven brengt mij winst, dan zit er niet zo veel verschil meer in het leven van alledag, of vakantie houden! Ook dan krijg je vaak de gelegenheid te te getuigen in gesprekken van alle dag, wij zijn mensen met een Boodschap van Hoop! Elia mocht van God een voettocht naar de berg Horeb maken van 40 dagen. Even helemaal los komen van alle spanningen om opnieuw te leren sociale omgang te hebben met hen en hierdoor weer in het leven van alle dag te kunnen staan. Hierdoor werd hij opnieuw klaar gemaakt voor dienstbaar te zijn voor God. Vele christenen hebben zich zelf nog niet volledig aan God over gegeven, om dagelijks te leven in de overgave van: Heer wat wilt Gij dat ik doen zal, ook in de vakantie! DAT IS PAS ECHT LEVEN!! Beste Dirk en lezers, ik wens jullie allen een getuigende vakantie toe.

 9. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juni 2012 om 21:43

  Bij de Here krijgen we noch pensioen, noch vakantie!! Hebben we dat dan nodig??? Eigenlijk logisch, dat we dat nooit nodig zullen hebben, want “wij ontvangen alle kracht, die we nodig hebben”!! Niet meer en niet minder!! Geloven is bovenal “vertrouwen”, dat Hij het DOET!!!!
  Jesaja 40:
  27 Waarom zegt gij, o Jakob, en spreekt, o Israël: mijn weg is voor de HERE verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? 28 Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de HERE, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden. 29 Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte. 30 Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen, 31 maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.”

 10. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juni 2012 om 22:03

  Sjalom,
  Vakantietijd? Nee, eerder is er sprake van een feestperiode in Israël. De opgangsfeesten en de overige feesten waarop niet gewerkt wordt. Deze feesten komen voort uit de verdrukking die mijn volk onderging. Na elke verdrukking krijgt mijn volk van G’d een of meerdere feesdagen erbij…..
  Is dat ironie? Ja, G’d laat zien dat door middel van feesten het uiteindelijk op uit zal lopen dat er straks een groot feest zal zijn. De gerestaureerde hemel en aarde waarop gerechtigheid zal zijn. Elia was niet onkundig van het feit dat Adonai ons volk de feesten heeft gegeven. Hij kende zijn huiswerk. Vandaar dat Elia terecht spot met de baal- en astartepriesters: hij is even weg op vakantie, of nog lachwekkender hij is even naar het toilet….
  Met deze houding laat Elia de relativiteit zien van het dagelijkse leven. 6 dagen werken, de 7e dag Sjabbat. Geen werk dus, tenzij G’d een hoger gebod vraagt, zoals de besnijdenis als die op een Sjabbat moet worden uitgevoerd. Ook het bakken van de toonbroden gebeurde op de Sjabbat. Rust is geboden, maar ook weer onderhevig aan hogere geboden. Zo werkt G’d, en zo werkte ook Yeshua als Hij op de Sjabbat wonderen verricht. Overtreedt Yeshua dan niet het gebod? Nee, als geen ander weet Hij gebruik te maken van geboden die een hogere prioriteit hebben. G’d ziet dat en aanvaardt dat vanwege het feit dat ook G’d alle dagen werkt. Hij houdt de gehele schepping, het oneindige heelal van seconde tot seconde in stand. Niets gebeurt er buiten Zijn wil. Wij hoeven niet als G’d te zijn door te werken en niets anders. Onze scheppingsorde is 6 dagen werk, de 7e dag rust. Hierdoor blijft de harmonie voor de mensheid intact. Wat een heerlijk gevoel moet dat zijn om zo een G’d te hebben.

 11. Johanna Peacock zegt:
  Geplaatst op zondag 1 juli 2012 om 17:13

  #10 Troost Mijn volk
  Wat heb je dat prachtig uitgelegd.
  Sjalom
  Johanna

 12. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 1 juli 2012 om 22:20

  Beste Dirk,

  Wat ik mij afvroeg, is waarom jij het voorbeeld van Elia genomen hebt. Als je kijkt naar het leven
  van de Here Jezus, die ons voorbeeld moet zijn (1 Petr 2:21), dan zie je dat Hij altijd in de rust
  bleef. We moeten zelfs in de vakantie-dagen verbonden blijven aan de Wijnstok (de Here Jezus) zodat
  de Heilige Geest voortdurend door ons heen kan werken en wij van dag tot dag veranderd worden naar
  het beeld van de Here Jezus (Rom 8:29). Zonder die verbondenheid aan de Wijnstok, zal onze rust ver-
  dwijnen en zullen wij vermoeider terugkomen van vakantie. Het is geen optie maar een noodzaak om zelfs
  in de vakantie-dagen ons afhankelijk te weten van de Here Jezus. Zie nog Joh 15:1-8

  Groeten van San

 13. Dirk zegt:
  Geplaatst op maandag 2 juli 2012 om 16:03

  Reactie van Dirk van Genderen:

  Beste San,
  Er is geen speciale reden dat ik voor Elia koos. Zijn leven spreekt mij altijd zeer aan en we kunnen veel van hem leren.
  Mooi dat je op de Here Jezus wijst, hoe Hij in de rust bleef en dat wij in Hem onze rust mogen zoeken en vinden.

 14. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op maandag 2 juli 2012 om 18:08

  Als we moe zijn hebben we net als Elia rust nodig, dicht bij God schuilen, de bijbel te lezen en goede boeken om weer op krachten te komen.
  Vakantie is daar geschikt voor, maar ook in je dagelijkse leven moet je rust nemen om fit te blijven.
  Jezus had het zelfs nodig om op de berg te praten met God, en even de massa’s mensen te ontvluchten, dan hebben wij het nog meer nodig.

 15. Peter zegt:
  Geplaatst op maandag 2 juli 2012 om 21:16

  Een dominee vroeg in de kerk aan de kinderen of God ook met vakantie ging. Nee, natuurlijk niet: God gaat altijd met je mee en is altijd bereikbaar. Je kunt altijd tot hem bidden en met Hem praten.
  Waarop een klein meisje zei: “God gaat wel op vakantie; Hij gaat met ons mee op vakantie naar Frankrijk.” Denk hier maar eens over na.

 16. Sjaak zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 juli 2012 om 20:57

  n.a.v. Nr 12 van San. Zeer duidelijke taal! Amen. Groet, Sjaak

 17. jan zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 juli 2012 om 23:17

  Totdat Silo komt.
  Silo is Rustaanbrenger, is Christus.

  Groet, Jan.

 18. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 juli 2012 om 19:00

  Beste Dirk,

  Mijn antwoord op reactie nr 15 van Peter is dat de ene dom is en de ander wijs.
  De een is algemeen en de ander is persoonlijk. De een weet het met zijn verstand, de ander met zijn hart.
  Trouwens alle geheimenissen van God kan je alleen door de wedergeboorte met het hart begrijpen.
  Daarbuiten worden het allemaal moeilijke verhalen waar totaal geen leven in zit. Hooguit wordt het
  enthousiasme opgewekt wat misleidend doorgaat voor de werking van de Geest, terwijl het allemaal
  vleselijk werk is dat God niet kan behagen.

  Groeten van San

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden