Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

God leeft en Hij spreekt (36 reacties)

Geplaatst op vrijdag 6 juli 2012, 10:09 door Dirk A A

Sommigen beweren dat God Nederland verlaten heeft of bezig is te verlaten. Ons land is zo zondig geworden, dat wij ieder moment Gods oordeel kunnen verwachten. Door zo te denken en zo te spreken, doen wij de Here enorm tekort.

Zijn zegen zal niet rusten op ons negatieve spreken over wat Hij doet in ons land. Er zijn vele duizenden prachtige verhalen te vertellen van mensen die de Here Jezus hebben leren kennen. Soms leest u zo’n verhaal in de Nieuwsbrief, en daar wil ik graag mee doorgaan, ter bemoediging.

Te weinig horen we God loven en prijzen voor Zijn werk in mensen. Het is toch werkelijk wonderbaar wat Hij doet in levens van mannen en vrouwen, jongeren en kinderen.
En natuurlijk, we mogen ernaar verlangen en erom bidden dat daar meer zichtbaar van zal worden, maar laten we niet doen alsof het werk van God in Nederland een aflopende zaak is.

Regelmatig word ik bemoedigd door kostbare kinderen van God, mensen die ik niet eens ken, die reageren op wat ik heb geschreven en gezegd. Ik hoor over bidstonden en Bijbelstudies, gewoon bij mensen thuis. Over mensen die hun hele leven al in de kerk komen en op een dag een ontmoeting hebben met de Here Jezus en werkelijk tot persoonlijk geloof in Hem komen. Over mensen die opeens gaan zien in welke tijd we leven, dat de wederkomst van de Here Jezus aanstaande is. Over mensen die opeens liefde krijgen voor Israel, Gods volk, waarmee Hij nog grootse plannen heeft.

Er is zoveel goed en mooi nieuws. We hebben een levende God. Hij spreekt. In het Journaal en in de meeste kranten lees je hier helaas zelden iets over. Het beste nieuws wordt verzwegen!
Juist dit moeten de mensen weten. Zo was het ook in de tijd van het Bijbelboek Handelingen, na de uitstorting van de Heilige Geest. Alle aanwezigen in Jeruzalem hoorden de volgelingen van de Here Jezus spreken over de grote werken van God. Wat een getuigenis!

Duizenden kwamen er tot geloof. Een echte opwekking. ‘En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Here voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe’ (Handelingen 2:47).
God leeft en Hij spreekt. In de Bijbel kom je dat zo vaak tegen, bijvoorbeeld in Psalm 85. Daar klinkt het: ‘Ik zal horen, wat God, de HEERE, spreken zal, want Hij zal tot Zijn volk en tot Zijn gunstelingen van vrede spreken’ (vers 9a).

Soms ontmoet je mensen die zo vol zijn van de Here Jezus, dat hun mond ‘overloopt’ van Hem. Dat is zo heerlijk. Ze kunnen niet zwijgen. Ze leven met Hem en spreken over Hem. En Hij spreekt tot hen. Als je erop gaat letten, ontdek je dat ook gelovigen in de Bijbel zo met Hem leefden. ‘Wee mij, als ik het Evangelie niet verkondig,’ lezen we van Paulus in 1 Korinthe 9:16b. En dan niet alleen in de kerk, maar ook in de samenleving. In Handelingen 17 bijvoorbeeld lezen we dat Paulus zijn boodschap ook bracht aan de wijze mensen op de Areopagus, in Athene.

Dat wij soms te klein denken van Gods werk in de tijd waarin we leven, vinden we ook in de Bijbel terug. ‘Grote’ Godsmannen dachten soms dat Hij Zich had teruggetrokken en dat zij de enigen waren die Hem nog dienden. Zo iemand was Elia. Vorige week schreef ik nog over hem. Hij kreeg van de Here te horen dat er in Israel nog 7000 mensen waren die de knieën niet gebogen hadden voor Baäl.

We doen het werk van God ernstig tekort als we alleen maar spreken over kerkverlating en de afval van het geloof. Dat is ernstig, zonder meer, en daarmee roepen we Gods oordelen over ons heen. Maar er is méér: God leeft en Hij spreekt. Wij kennen de aantallen niet, dat weet de Here alleen, maar ik ben er vast van overtuigd dat er in ons land nog heel wat meer dan 7000 mensen zijn die de knieën niet buigen voor afgoden van onze tijd.

Veel gelovigen voelen zich eenzaam, soms in hun eigen kerk of gemeente, of in hun eigen gezin. Ze verlangen naar eenheid met anderen. Ik denk dat de Here in deze tijd gelovigen naar elkaar toe gaat brengen. Kerkmuren zullen minder belangrijk worden. Het verlangen naar geestelijke eenheid wordt sterker en we hebben de luxe toch niet meer om nog langer gescheiden op te trekken.

Moeten we zo’n eenheid dan gaan organiseren? Wellicht wordt er al teveel georganiseerd en vergaderd. Laten we het van de Here verwachten en ons laten leiden door de Heilige Geest. Als we al die vergadertijd eens met elkaar door zouden brengen op de knieën, dan zou de huidige situatie er heel anders uitzien. Daar ben ik vast van overtuigd. Dan verheffen we ons niet meer boven de ander, ‘maar dan zal, in nederigheid, de één de ander voortreffelijker achten dan zichzelf’ (Filippenzen 2:3b).

De Here wil ons hierin leiden. En misschien komt dan ook het moment dat Hij mensen roept om iets nieuws tot stand te brengen. Dan moeten onze oren wel open zijn om Zijn stem te verstaan…

Dirk van Genderen

36 Reacties

 1. Eddy zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 juli 2012 om 11:28

  Ik herinner me hoe ik eens met een broeder gewoon samen over de liefde en grootheid van de Here Jezus sprak. Je merkte dat Hij daarbij was. Dat kun je soms zo missen … dat zou geen unieke ervaring moeten zijn.

 2. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 juli 2012 om 14:40

  Beste Dirk,

  Ja je hebt gelijk, het is een heerlijk werk wat de Here in mensenlevens wil en kan doen. Als wij beden-
  ken wat wij waren en wat wij nu zijn in Christus, is er sprake van een wonder. Het is niet zo dat je
  een grote zondaar moet zijn om tot geloof te kunnen komen. In de ogen van God zijn wij allemaal grote
  zondaren, omdat alles zonde is wat zonder zijn Zoon Jezus is. Maar dat weet de Here en daarom heeft
  Hij zijn Zoon ook gegeven. Waarom zijn wij vaak laks in ons getuigenis en in onze radicaliteit?
  Zou het misschien zo kunnen zijn dat wij te klein van God denken en zijn Vaderhart niet kennen? Wij
  leren God niet kennen als een optelsom van geboden en verboden maar door in een levende relatie met
  Hem te wandelen en dat de Here Jezus het Vaderhart openbaart (Mat 11:27). Dan pas gaan wij waarlijk
  verstaan wat ons geloof inhoudt. Namelijk de rijkdom van het kennen van de Vader door de Zoon. Dat
  geeft ons leven perspectief en een doel om voor te leven.

 3. jankees kaan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 juli 2012 om 9:08

  Beste Dirk, je hebt gelijk. Door gebed brengt God broeders en zusters samen. In Zeeland zijn er bidstonden en Bijbelstudies, conferenties gewoon bij mensen thuis. Het is zoals je schreef: over mensen die hun hele leven al in de kerk komen en op een dag een ontmoeting hebben met de Here Jezus en werkelijk tot persoonlijk geloof in Hem komen. Over mensen die opeens gaan zien in welke tijd we leven, dat de wederkomst van de Here Jezus aanstaande is. Over mensen die opeens liefde krijgen voor Israel, Gods volk, waarmee Hij nog grootse plannen heeft.

 4. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 juli 2012 om 12:35

  Beste Dirk

  Het lijkt er soms op dat God ons land heeft verlaten maar niets is minder waar. Tussen al de afgodendiensten en mensen die zich helemaal van God afkeren zijn er nog zoveel lichtpuntjes te ontdekken. Overal zijn er gebedsgroepen/kringen, bidstonden, bijbelstudies, individuele bidders die geloven dat de Here God ons land niet heeft verlaten ook al zou je dit denken als je om je heen kijkt.

 5. Dick zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 juli 2012 om 13:35

  God leeft, dat is de waarheid in deze wereld. Vele mensen laten zich meesleuren door de waan van de dag.
  God is en blijft altijd dezelfde en om dat te ontdekken moeten wij in Zijn rust komen. Dan kan hij spreken en zal er een bron van levend water stromen vanuit ons binnenste.
  Dat is de manier om te vertellen aan de wereld wie Hij werkelijk is en wat Jezus voor ons heeft gedaan.
  Jezus waste de voeten ook van Judas omdat Hij van hem hield, ondanks alles.
  Dat is het nieuwe gebod wat Hij gaf “heb elkaar lief zoals Ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar ook liefhebben.”
  Veel zegen gewenst.

 6. Yochanan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 juli 2012 om 15:41

  Als er voor Israël geen plaatsje is ingeruimd en gebed voor dit land niet meer betekent dan een gebed als voor bv Portugal, als getrouwde samenwonende lesbische vrouwen de kerkenraadsbank bevolken en ongetrouwde en eerder gescheiden mannen/vrouwen hun partners in dienst van de kerk zijn. Als boeddhabeelden, Hindoebeelden en de Koran in het pakket van de wereldwinkel zitten en deze verkocht (kunnen)worden in de kerk?
  Als de predikant in de preek oproept zich niet met de wederkomst van Jezus bezig te houden, dan hoop ik toch dat er een groot wonder bij ons in de gemeente gaat gebeuren. Maar tot nog toe ben ik nog niemand tegengekomen die mee roept: dit kan niet langer, iedereen zwijgt………… en lijkt verder te dutten.

 7. Cees van Herpen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 juli 2012 om 15:58

  Als ik ‘s morgens de dag begin met Bijbellezen, en vervolgens zeg: ‘Goedemorgen Here God, goedemorgen Here Jezus, goedemorgen Heilige Geest’, komt het bijna altijd voor dat er openingen komen om met mensen te praten over de Here Jezus. Ik kom elke dag wel mensen tegen die in geestelijke nood zijn, maar dan is er niet altijd ruimte om te wijzen naar de Here Jezus. Soms omdat ik zelf de vrijmoedigheid niet heb, soms omdat mensen maar doorpraten en niet luisteren. En dan, op de meest onverwachte momenten, is er dat feest van herkenning, van iemand die weet van de Heer. Soms zit je dan een half uur te praten, soms maar één zin, maar dan heb je aan een half woord genoeg. Inderdaad, er zijn er meer dan 7000 die hun knieën gebogen hebben voor Hem die in de hemel troont.

 8. Christine de Gier zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 juli 2012 om 17:37

  Beste Dirk,
  Ik begrijp je reactie inzake mensen die somber zijn en klagen dat Nederland in het oordeel komt. Tegelijk moeten we wel voorzichtig zijn om te zeggen dat mensen die zulke dingen zeggen, de Here zo tekort doen. Denk aan de profeten van het Oude Verbond zoals Jeremia. Jarenlang hebben ze geprofeteerd over de vreselijkste dingen die er met Israël zouden gebeuren, zoals de ballingschap, als ze zich niet zouden bekeren. God gaat met Zijn liefde en geduld tot het uiterste, maar de maat kan wel een keer vol zijn en Hij kan Zijn toorn een keer uitstorten. Om welke reden zouden we die niet verdiend hebben? Ook al zijn er (Goddank) nog goede dingen.
  Als iemand door de Heilige Geest profetisch spreekt en waarschuwt dat het oordeel gaat komen over een land of over kerken, doet hij of zij God niet tekort, integendeel. Zo iemand kan mensen voorbereiden op moeilijke tijden en rampen. In Matt. 17:12 zegt de Here Jezus over Elia, dat ze hem niet erkend hebben en met hem gedaan hebben wat ze maar wilden. Ondanks de 7000 getrouwen.

 9. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 juli 2012 om 18:02

  Beste Dirk,
  Dat God leeft en spreekt hebben wij ook gelezen in je vorige commentaar met Elia en de profeten van
  Ba-al (1 Kon 18). Hij is een levende God en Hij spreekt. Vandaag nog en op een hele gewone wijze zonder
  poespas of vertoon, namelijk via de Bijbel of Gods heilige Woord. Verder spreekt de levende God via zijn
  dienstknechten als zij het Evangelie brengen. Hij spreekt ook als Hij op soevereine wijze de omstandig-
  heden zo bestiert, dat men moet erkennen dat er een levende God is. God grijpt op bovennatuurlijke
  wijze in de omstandigheden en in reactie op gebed of voorbede. Een relatie met God houdt niet alleen
  spreken in maar ook een antwoord verwachten als wij gebeden hebben. Daarom weten wij dat onze God een
  levende God is want Hij antwoordt. Alleen moeten wij openstaan voor zijn antwoord en niet luisteren
  naar het antwoord dat wij graag willen horen. Vaak is neen ook een antwoord. Joni zegt in haar boek
  “A Place of Healing” (“Een plaats van genezing”), dat Gods gedachten tegen de menselijke gedachten
  ingaan. Alles wat menselijk is, gaat tegen Gods natuur in. Als wij willen ervaren dat God een levende
  God is en spreekt moeten wij met de genoemde zaken rekening houden. En dan zullen wij het geheim
  ontdekken van een intieme wandel met God.

 10. Greetje van beesten zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 juli 2012 om 19:19

  Beste Dirk

  Bedankt weer voor de mooie nieuwsbrief en dat hij velen Gods zegen mag brengen op de vakantie hier of elders alleen of samen.

  Ja. Jezus leeft dat zie je ook aan de vogels die leven. God zorgt voor ze en die Psalm 121 is mijn psalm, die heb ik uit mijn hoofd geleerd dan kan ik die als getuige van Jezus zeggen. Het geeft zo veel steun te weten dat Jezus leeft en altijd bij ons is dat geeft mij zo troost. Halleluja, prijs en dank de Heer. Gods zegen allen.

 11. Johanna Peacock zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 juli 2012 om 19:48

  Deze Nieuwsbrief is erg bemoedigend. Het opent de harten en verwachting. De opwekkende woorden van Dirk, zetten de toon. Hartelijk dank Dirk.
  Eerst het geweldige nieuws over Cuba, het nieuws over de gebeden en de brieven die op de Olijfberg begraven worden (dat bracht tranen in mijn ogen, omdat de Heere daar spoedig zijn voeten zal zetten), en dan het prachtige getuigenis van Ribur Manulang en Roy Tyson Dalbulanen in Indonesie, en daarna de getuigenissen in de reacties, die ook onthullend een teer leven weergeven met de Heere. Heerlijk.
  Ik ben het volledig eens met Dirk als hij zegt dat een ware eenheid niet georganiseerd kan worden. Dat komt op het gebed en de hartewens van zijn kinderen aan. De laatste tijd zit ik er zelf ook onder met omringende problemen in mijn leven. Je wordt er moe van, en ook bezorgd. Daarop volgt correctie om niet bezorgd te zijn. Maar toch, soms word je daardoor toch niet weder opgericht, totdat de Heere zelf komt met een opwekkend woord.
  Ik werd vanmorgen wakker in depressie en werd mij bewust van een Psalm die in mijn hard rondwaaide. Het was Psalm 86:4 waarop ik bewust gemaakt werd dat de Heere het uit onze mond zelf wil horen en niet alleen ons hart wil lezen, want soms blijven de woorden/gebeden uit door de veelvuldigheden des levens. Dus toen ik het vers ging zingen, kwam de troost en de verzekering om het nog steeds en altijd van de Heere te verwachten, omdat Hij getrouw is en nooit laat varen het werk Zijner handen. Hij alleen weet alles en… “Hij zorgt voor mij”.
  Hier zijn de woorden van de twee verzen die mij opwekten vandaag: ‘k Ben gewoon in bange dagen, Mijn benauwdheid U te klagen, Gij toch, die d’ellende ziet, Hoort mij, en verstoot mij niet……. en vers 7: Want Uw goedheid, hoogst gerezen, Hebt Gij dikwijls mij bewezen, En mijn ziel, hoe zeer verdrukt, Uit het diepst van ‘t graf gerukt…. Dat bracht het verleden in herinnering. Ja, dit was mijn cadeau vandaag, Halleluja.
  Groeten uit Canada
  Johanna

 12. G.H. van Brummelen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 juli 2012 om 20:26

  Ik moet denken aan wat Calvijn gezegd zou hebben: Kijk eens naar die prachtige bloesem! Daaraan kunnen we toch wel zien dat God deze wereld nog niet heeft verlaten.
  Ik denk dat Calvijn gelijk heeft, en dat maakt me blij. Tegelijkertijd denk ik ook aan de woorden van de Here Jezus: als de Zoon des Mensen verschijnt zal Hij dan nog het geloof vinden op aarde? Ze zijn er, de gelovigen die de Here van harte liefhebben, daarin heb je gelijk. Misschien meer dan die zevenduizend…! Maar dat zijn er dan toch echt niet zoveel in een land van 16 miljoen inwoners, dat eens bekend stond als een christelijke natie!
  Je zegt ook dat de Heer spoedig komt. Eerlijk gezegd heb ik dat al praktisch m’n hele leven gehoord. Het spreekt me gewoon niet meer zo aan. Wij mensen houden er een andere rekenkunde op na dan dat God doet, dat wordt me ook vanuit de Bijbel wel duidelijk. Interessant is het om er over na te denken wat dat woordje “spoedig” inhoudt. Als dat was volgens onze begrippen dan was de Heer toch echt al wel gekomen. Maar nu wordt die uitdrukking door bepaalde mensen vaak als een vrome kreet gebruikt. Het doet me verdriet dat ik dit moet zeggen!
  Mijn levensmotto is: “Hij heeft u bekend gemaakt o mens wat goed is, en wat de Here van u vraagt. Niet anders dan recht te doen, getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.”
  Ik ben erg blij dat deze woorden ook in de Bijbel staan. Gods zegen, Dirk

 13. a.r. van diggelen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 juli 2012 om 20:38

  Beste Dirk,

  Hartelijk dank voor de bemoedigende woorden.

 14. Hanneke Veldkamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 juli 2012 om 21:53

  AMEN.
  Bedankt Dirk

 15. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 juli 2012 om 22:08

  Jammer, dat ik hier zoveel negatieve berichten lees….. Alsof de wereld vroeger “beter” was….. Wat ik ook niet lees, dat de kerk in China en in India met sneltreinvaart groeit. Dat in deze wereld 200.000 Chinese zendelingen werken…… En Nederland??? Nederlanders hollen alleen opwekkingsbijeenkomsten af, maar ik ken er van die duizenden heel weinig, die gewoon getuigen in hun directe omgeving….. Gewoon een paar simpele vragen: Wat betekent Jezus voor je??? Ik ben eigenlijk benieuwd hoeveel christenen in Nederland daar een goed antwoord op weten…… Tweede vraag: Wat is het doel van een christen? Wie zegt, dat het doel de hemel is, heeft er niets van begrepen, want dat staat in geen enkele Bijbel…. In mijn hele kerk van 2000 leden ben ik en nog iemand de enige, die gelooft, dat Jezus lichamelijk is opgestaan, lichamelijk naar de hemel is gevaren een ook lichamelijk terug zal komen…. Ik ben heel erg benieuwd hoeveel christenen dat met mij beamen….. Wie zegt, dat “Jezus leeft” zou dat met mij moeten beamen, maar ik ontmoet ze nooit……. Als ik daarvan getuig kijken ze me verdwaasd aan….. Het is alsof niemand de reikwijdte beseft van “Jezus leeft”…. Als we in Nederland nu eerst eens aan christenen leren hoe en wat te getuigen, dan zijn we op de goede weg naar een opwekking, waar iedereen zozeer naar verlangt.

 16. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 juli 2012 om 22:29

  Sjalom allen,

  Als we kijken naar de aantallen die tijdens een dienst bereikt worden dan benaderen we dit vanuit een min of meer confortabele houding. Degene die wel zijn/haar verantwoordelijkheid kent en een of twee diensten bezoekt doet er zeer goed aan. Maar wat zet hem/haar in beweging? Is er sprake van consumentisme, ook dat kom ik tegen, of is er sprake van een honger naar het woord van G’d. Let wel dat voorgangers en daar sluit ik mijzelf bij in, een zeer zware verantwoordelijkheid hebben gekregen. Onze roeping is niet vrijblijvend, het is dienstbaar gesteld aan G’d. Wat doen wij met het verkondigen van het Woord? Als eerste moeten we ons niet laten verleiden dat onze populariteit een publiekstrekker is. De mondige kerkganger en de ontluikende jeugd prikt daar dwars door heen. Zij gaan voor puurheid en duidelijkheid. De enkeling die zich gevoed weet in een dienst kan zich eenzaam voelen. Hij/zij is de enkeling die nog gelovig is. Met het grootste respect wil ik hen bemoedigen in de keuze die zij voor G’d hebben gemaakt. Zij verkeren op een eenzame post hier op aarde. Maar is dat zo? Ik denk dat zij de zeer gewaardeerde aandacht van G’d ontvangen. Zijn troostwoorden klinken ook naar hen: Ik zal met je zijn, zijn de woorden van Yeshua. Wat een bemoediging mag dat zijn. Zij dragen in zich dat vuur wat ontstoken is in Israël: G’d wil in de harten van mensen wonen! Juist hen, die zich zo eenzaam voelen, roep ik op om dit bekend te maken bij G’d. Maak mij Uw Woord en Geest bekend. Hij zal mensen op uw pad brengen die u vertroosten. Maar Hij zal u ook aansporen om vanuit uw eigen kleine kring een krachtige getuige te worden. Wees dus niet terughoudend als G’d u wil gebruiken om een ander te laten weten hoeveel u van G’d houdt. Als u dat deze week overkomt: de eerste zegen van die vreugde is voor u persoonlijk. Dat is het persoonlijke geschenk van onze G’d.

 17. annie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 juli 2012 om 22:32

  Beste Dirk
  Elke week lees ik jouw Website en word er door bemoedigd. Ga zo door en de Heere zegene jou en je gezin.

 18. Nini zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 juli 2012 om 23:12

  Vanmiddag op de markt, ik kocht haring, komt er een donker uitziende jongen naast me staan. Hij had een oranje shirt aan, vol geschreven met teksten: Jezus redt!!, Hij houdt van jou!! We kregen een mooi gesprekje, kort, maar krachtig. De jongen had folders bij zich van diensten van een Evangelische gemeente. Ook de “visverkoper” mengde zich in het gesprek. Hij is gelovig, heeft een ICHTHUS-teken op z’n viskraam. Dat was mooi, zo even tussen de kramen met groente, fruit, bloemen, te spreken over Gods grootheid!!
  Jazeker, we hebben een levende God, en Hij spreekt vandaag, soms door mensen heen, waar je het niet van verwacht!! Bijvoorbeeld deze enthousiaste jongen, dat de Here hem zegene!!
  Shalom!!

 19. MHJochanan zegt:
  Geplaatst op zondag 8 juli 2012 om 2:12

  Sjalom beste mensen ,

  Ik ken helaas geen kerk waar het Woord van de G’d van Israel wordt onderwezen !

  De kerken moeten terug naar G’ds Woord , de Torah , zodat ze ook geen struikelblok voor het volk Israel meer zijn , zodat ook zij Yeshua al Masiach kunnen erkennen . Nu moeten ze de christelijke Jezus wel al valse profeet erkennen , volgens christen is immers de Torah niet meer van kracht.

  Matitjahoe 7 Weinigen weten de Weg te vinden.
  13 Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. 14 Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.
  15 Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. 16 Aan hun vruchten [ Onderwijzing en daden ] zul je hen herkennen.

  Matitjahoe 7 Wie wordt door Yeshua gekend ?
  21 Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil [ de Torah ] van mijn hemelse Vader. 22 Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” 23 En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, Torah[ wet ] verkrachters!”

  Jochanan 14 Hoe laat je zien dat je Yeshua lief hebt?
  21 Wie mijn geboden [ de Torah ] kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen

  1 Jochanan 5 Hoe laat je zien dat je de God van Israel liefhebt ?
  3 Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden [ Torah ] houden.

  Openbaring 14 Wie worden behouden ?
  12 Hier blijkt de volharding der apart gezetten [ heiligen ], die de geboden Gods [ de Torah ] en het geloof in Yeshua bewaren.

  vervolg zie volgend item MHJochanan

 20. MHJochanan zegt:
  Geplaatst op zondag 8 juli 2012 om 2:13

  Vervolg

  Jirmejahoe 31 Het vernieuwde verbond [ nieuw testament ] , voor wie ?
  31 Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. 32 Niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen gesloten heb ten dage dat Ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden: mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik heer over hen ben, luidt het woord des HEREN. 33 Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven

  Openbaring 12 Wie zijn apart gezet door Yeshua ?
  De draak [ Duivel ] ontstak in woede tegen de vrouw [ Israel ] en ging weg om haar andere nakomelingen te bevechten : hen die vasthouden aan de Torah [ geboden ] van God en trouw blijven aan het getuigenis van Yeshua.

  Matitjahoe 24 Liefdeloosheid in de eindtijd , waarom ?
  En omdat de verachting voor de Torah [ wet ] toeneemt, zal de liefde bij de meesten verkoelen.

  Markoes 7 Wat doen veel mensen met de Torah ?
  En hij ging verder: ‘De Torah [ wet ] van God legt u naast u neer, maar aan de traditie van mensen houdt u vast.

  Loekas 16 Torah vervallen ?
  Maar gemakkelijker kunnen hemel en aarde vergaan dan dat ook maar één letter uit de Torah [ wet ] kan vervallen.

  Jaakov 1 Hoe zal je gelukkig zijn in al wat je doet ?
  Maar wie zich verdiept in de volmaakte Torah [ wet ] die bevrijding geeft, en dat blijft doen, wie niet vergeet wat hij hoort, maar het in praktijk brengt – die zal gelukkig zijn in wat hij doet.

 21. Dirk zegt:
  Geplaatst op zondag 8 juli 2012 om 6:59

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste MHJochanan,
  Je overige twee reacties plaats ik niet, omdat er slechts twee reacties zijn toegestaan van dezelfde persoon.
  Hopelijk heb je hier begrip voor.

 22. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 8 juli 2012 om 8:26

  Beste Dirk,
  Een prachtig voorbeeld in jouw nieuwsbrief over het merelnest, dat God leeft en wij Hem in de natuur kunnen ervaren. Al bijna 30 jaar ben IVN-lid en actief in de vogelwerkgroep. Bij mijn 25-jarig lidmaatschap heb ik in mijn dankwoord de volgende oproep (getuigenis) tot de ledenvergadering gedaan en wil deze ook aan alle lezers van deze site doen:
  Mensen blijf van de natuur houden en genieten,
  Want in de natuur vind je de weldadige en ultieme rust.
  De mooiste kunst, de prachtigste muziek.
  Je voelt je zo vrij als een vogel in de lucht,
  En ervaar je en beleef je de SCHEPPER! Hub.

 23. Ad zegt:
  Geplaatst op zondag 8 juli 2012 om 12:26

  Het is voor de zoveelste keer een prima en bemoedigend stukje!
  Veel zegen op je werk toegewenst Dirk!

 24. martha zegt:
  Geplaatst op zondag 8 juli 2012 om 14:03

  Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.
  uit Galaten 5, laatste vers.
  Het is zo heerlijk om God de leiding in je leven te geven. Zelf weet ik het zo vaak niet. Maar Hij bepaalt wat er gebeurt en wat er te doen valt. God geeft ook zoveel mensen om me heen, die daarin ondersteunend werken.
  Hartelijk dank voor de brief en het commentaar! Dirk, is een van deze personen die mijn leven vorm geeft en stuurt. Het is fijn om zo elkaar te bemoedigen en te zoeken naar wat God van plan is in mijn leven. Soms word ik bijgestuurd, en dat is wel eens pijnlijk, maar dat is niets in vergelijking met wat Paulus meemaakte. Heel de brief Efeze is in gevangenschap geschreven, wij mogen in vrijheid leven. Die vrijheid in Christus is wonderlijk groots.

 25. rene postma zegt:
  Geplaatst op zondag 8 juli 2012 om 14:42

  Beste Dirk.

  Ik wil niks afdoen aan uw artikel. Mooi dat je zovele persoonlijke getuigenissen te horen krijgt. Laat ons dat bemoedigen.
  Aan het eind van je artikel schrijf je: laten we in plaats van vergaderen, met elkaar op de knieen gaan en de Here loven en prijzen.
  De eenvoud van gebed en lofprijzing is volgens mij de essentie van het geloof.
  Laten we nu toch eens terug gaan naar de basis. Zoals de eerste christen-gemeentes dat deden in de tijd van Paulus.
  Zonder al die opgeprikte commercie die er bij komt kijken.
  Al die christelijke organisaties… ze bedoelen het allemaal goed, maar mijn inziens zijn ze allemaal te ver doorgeschoten. Vaak is het commerciele belang groter geworden, dan de essentie van het christelijke geloof.
  Hoelang of het nu ook duurt, of Jezus morgen terugkomt of over duizend jaar. Wij moeten dicht bij hem zijn, in ons doen en laten… in volle verwachting of hij morgen terug kan komen.

  Ik vind dat een super idee, om met ze allen op de knieen te gaan. Wellicht kunnen wij met ons allen een wekelijkse tijd afspreken. Of dat nu thuis is, of gezamenlijk.
  Terug naar de eenvoud, in volle afhankelijkheid van de Here en de Here Jezus. Dat de Heilige Geest in ons mag deelnemen voor een opwekking in Nederland.

  En laten wij Gods oogappel niet vergeten… Israel en het Joodse volk.
  Laten wij ons oprichten broeders en zusters, en mogen wij een eenheid vormen onder elkaar.
  De Here zal ons zeker zegenen. Het zal niet altijd even makkelijk zijn, en een lijdensweg zal ons niet bespaard blijven.

  vr gr Rene Postma.

 26. Johanna zegt:
  Geplaatst op zondag 8 juli 2012 om 15:49

  Beste Dirk,

  God heeft Nederland niet verlaten. Dat zal Hij ook niet doen, want Hij haat wel de zonden, maar Hij houdt van de zondaren. Hij wil dat deze mensen tot inkeer en bekering komen en in Zijn Zoon Jezus gaan geloven. God heeft ons tot Zijn mede-arbeiders uitgeroepen. Wij mogen het Evangelie verkondigen, maar wij mogen en moeten ook onze naasten in nood helpen, de daad bij het woord voegen. De Heer heeft ons zo rijkelijk voorzien van gaven/talenten en die mogen wij inzetten om onze naasten te helpen. Zo laten wij aan onbekeerden zien wat het betekent om christen te zijn. Ons grote voorbeeld is de Here Jezus. Ik lees nergens in de Bijbel dat de Heer zei: Ik heb geen tijd voor jou! Jezus had voor iedereen tijd, voor belangrijke mensen en voor de onaanzienlijken. Als wij onze talenten gebruiken, schenkt Hij er ons nog meer, zodat wij de ander nog beter kunnen helpen. En intussen zijn wij zaadjes van het Goede Nieuws, want wij zijn Gods mede-arbeiders. Hij wil ons gebruiken.

 27. Corstiaan zegt:
  Geplaatst op zondag 8 juli 2012 om 16:10

  Beste Dirk,
  Hartelijk dank voor dit stuk. Het valt inderdaad (gelukkig) niet te ontkennen dat God leeft en dat Hij spreekt! De moeilijkheid is dat we het getuigenis ervan niet meer zo gemakkelijk kwijt kunnen. Ik weet niet hoe het jou (en de andere schrijvers) vergaat, maar ik merk vaak dat men mij aankijkt of ik een vreemde taal spreek en of van een verre, onbekende planeet kom. Het zou inderdaad heel fijn en bemoedigend zijn om het met andere broeders en zusters te delen. Maar waar zijn ze? Niet elk gezocht contact blijkt een goed contact te zijn. Loopt het vaak op een teleurstelling uit. Wat ik zo mooi vind in het stukje van Nini (nr. 18) is dat zij getuigt van een ontmoeting die zij zelf niet gearrangeerd heeft. De Here God heeft Zijn eigen plan met ons en gaat Zijn eigen spoor. Ik noem dat soort ontmoetingen altijd ‘lichtflitsen van de Eeuwige’. Op zulke momenten laat Hij zien dat Hij er is (en leeft) en dat Hij spreekt (door zwakke menselijke monden heen). Ik kan daar zo van genieten en word er heel blij en dankbaar van. Temeer daar ik zelf ook zulke onverwachte ontmoetingen mag hebben. Maar iets zelf regelen, nee, daar heb ik niet zoveel mee (behalve de teleurstelling dan). Toch zou het heel goed zijn dat echte kinderen van God elkaar zouden ontmoeten. Ik ben er, met Dirk, van overtuigd dat dit alleen kan wanneer er intens gebed aan vooraf zal gaan. Ik wens iedereen van harte Gods rijke zegen toe!

 28. Bert en Marianne zegt:
  Geplaatst op zondag 8 juli 2012 om 19:20

  Beste Dirk,
  Bedankt voor dit stuk.
  Dat God ons land niet verlaten heeft.
  Ook al lijkt het soms wel zo.
  Israel is Gods oogappel.
  Maar wij mogen er gelukkig ook bij horen.

 29. Hans zegt:
  Geplaatst op maandag 9 juli 2012 om 9:54

  Terecht dat je dit aanhaalt, broeder. Er gebeuren nog prachtige en gezegende dingen, ook in Nederland.
  Toch, anderzijds: Heb verschillende werelddelen/landen mogen bezoeken; ik ken geen land ter wereld die zó anti-God is als ons landje. Uitgezonderd de landen waar pure christenvervolging heerst, is er waarschijnlijk geen Westers land waar God zó taboe is, als bij ons… Natuurlijk, het is de progressieve media die dit aanwakkert. Maar altijd als ik in het buitenland kwam, viel het me op dat Nederland een onbeschaafd en kil volk is. Amerikaanse vrienden wisten ook niet wat ze meemaakten. Er is zo weinig geduld, zo weinig fatsoen. Dat baart mij zorgen. En om die reden denk je wel eens: God heeft dit land verlaten.
  Maar God luistert naar de oprechte van hart! Voor God bestaan in dat opzicht geen nationaliteiten, meen ik.
  Het is een uitdaging om in dit land over God en Jezus te beginnen. Noem de naam Jezus en je wekt zelfs haat… Maar hopelijk ook Verlangen…
  hartelijke groet en Zegen, -hans

 30. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 9 juli 2012 om 16:36

  Heb.1:1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;
  Nu spreekt God niet meer rechtstreeks tot mensen, maar door Zijn Evangelie. Hij openbaart Zich in Zijn Woord dat als inhoud heeft, Zijn Zoon. Rom.1:1 Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God,
  2 (Hetwelk Hij te voren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften).
  3 Van Zijn Zoon, Die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees;
  4 Die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God, naar den Geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden) namelijk Jezus Christus, onzen Heere:
  5 (Door Welken wij hebben ontvangen genade en het apostelschap, tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen, voor Zijn Naam;
  6 Onder welken gij ook zijt, geroepenen van Jezus Christus!)
  Ook in Zijn schepping openbaart Hij Zich.
  Lees Psalm 19.
  Het tegenwoordige dienstwerk van de Here Jezus is als Hogepriester Die voor ons bidt en onze voeten wast. Joh. 13:7-10.

 31. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 juli 2012 om 10:27

  Ik denk dat gebed voor de verkiezingen op 12 september as. wel heel hard nodig is. Laten we daarom ook bidden voor een goede en daadkrachtige premier en dat er een goed kabinet mag komen dat ook op een sociaal rechtvaardige manier de noodzakelijke bezuinigings- en hervormingsmaatregelen weet te nemen om ons land goed door de crisis te leiden. Want goede overheidsfinanciën zijn wel belangrijk, maar dat mag niet ten koste gaan van kwetsbare mensen met een chronische ziekte of een beperking!

 32. Peter Liefhebber zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 juli 2012 om 8:36

  God heeft Nederland niet verlaten, Nederland heeft God verlaten. Nederland, en een groot deel van West-Europa, is inmiddels het best te betitelen als post-christelijk. Antisemitisme is door mensen als Dries van Agt, Gretta Duisenberg en Thomas van der Dunk weer salonfähig geworden. De aanstormende horden afgodsdienaren wordt steeds meer en steeds vaker tegemoetgekomen. De afgodendienst wordt gefaciliteerd, vaak zelfs ten koste van het joods-christelijk gedachtegoed. Gruwelijk genoeg vaak zelfs door mensen die zich christen noemen. Die al tientallen jaren afgodsdienaren als buren hebben en pochen dat ze er zo goed mee omgaan, maar nog nooit met diezelfde buren over het offer van Jezus hebben gesproken.

  Christelijke politiek is inmiddels een regelrecht drama; het CDA komt met een kandidatenlijst waarop het wemelt van de muzelmannen en de CU verkondigt standpunten die grenzen aan goddeloos stalinisme. Alleen de SGP bedrijft nog politiek die echt gebaseerd is op de Bijbel en voert consistent een standvastig beleid. Of je je er dogmatisch mee kunt vereenzelvigen is natuurlijk een andere vraag.

  De kerken hebben het druk, druk, druk. Ze moeten klokken luiden voor het milieu, ze hebben het druk met het verkondigen, verdedigen en veroordelen van hun politieke zienswijzen. Er zijn dominees die zelfs beweren dat God niet bestaat. Kerken weten steeds weer het nieuws te halen met kindermisbruik, zelfs euthanasie, en de doofpot waarin ze hun zonden willen verbergen.

  Omroepen op christelijke leest zijn vooral met kijkcijfers en hun inkomsten bezig, maar laten een Arie Boomsma doodleuk verkondigen dat je Jezus niet nodig hebt om zalig te worden.

  God heeft Nederland niet verlaten, er zijn alleen bitter weinig Nederlanders over die bij God aankloppen om aandacht voor Nederland te vragen. Hoeveel christenen mogen, kunnen, nog een voorbeeld zijn voor anderen?

 33. Robbert zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 juli 2012 om 14:15

  Beste Dirk

  We hebben een God die onveranderlijk is. Dus als sommige mensen beweren dat Hij bezig is Nederland te verlaten slaan ze de plank behoorlijk mis. Het is ook heel gemakkelijk om dit te beweren en in naargeestige en sombere gedachten te vervallen. Als mensen die NIET in God geloven dit zouden verklaren dan kán ik me daar nog iets bij voorstellen. Kijk maar om je heen wat een onheil er allemaal is: de vrouwenhandel bloeit welig, de kerkverlating (van vooral sommige traditionele kerken) blijft maar doorgaan, de criminaliteit stijgt met de dag, de moskeeën schieten als paddenstoelen uit de grond, de dwaalleraars (waaronder sommige dominees en pastoors) lijken iedere dag aan terrein te winnen, Christenvervolging gaat maar door, (natuur)rampen vinden plaats, de ontheiliging van de zondag gaat onverminderd door enzovoort, enzovoort.

  Ik kan me voorstellen dat mensen die (nog) niet hun hart aan de Here hebben gegeven de schrik om het hart slaat bij zoveel negatieve ontwikkelingen. Wij echter die Christus toebehoren mogen met recht zeggen (en dat enkel uit genade) dat wij weten dat al dit onrecht eens verdwenen zal zijn wanneer Hij wederkomt op de wolken ons tegemoet.

 34. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 juli 2012 om 16:44

  Peter Liefhebber,
  Wij Christenen kunnen alleen maar Nederland “verbeteren” door zelf eerst ons Christen-zijn, meer daadwerkelijk te laten zien en horen in het Open-Veld op welke plek dan ook. Ook in de Christelijke politiek, want daar worden de moralistische en ethische wetten bepaald.
  Met een oud spreekwoord zou ik willen zeggen:
  Verbeter “Nederland”, maar laten wij Christenen bij ons zelf beginnen ! Hub.

 35. astrid zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 juli 2012 om 20:12

  Beste Dirk, wat ben ik een gelukkig mens, in onze gemeente wordt er iedere week gebeden voor Israel, er wordt over een opgestane, levende Jezus Christus gepredikt, en er wordt opgeroepen tot een persoonlijke relatie met onze Heer. Onze God wordt geloofd en geprezen om zijn grote daden, en nee, we zijn bij lange na niet volmaakt, er is genoeg ruimte, meer dan genoeg zelfs voor verbetering. Er zijn natuurlijk problemen, waar niet? Daar waar men Christus wil volgen is de satan ook druk bezig, immers zoekende wie hij kan verslinden? De Bijbelstudies worden goed bezocht, in mijn eigen huis 2, waar men samen komt om meer van Hem te leren en zo Hem beter te kennen. Lichamelijk gaat het niet zo goed met me, maar zolang de artsen mij nog vragen hoe ik zo blij kan zijn, kan ik altijd weer vertellen van mijn Levende God en van mijn Verlosser, zijn Zoon! Ja Dirk, ik ben een gezegend, gelukkig mens, God moge je bediening zegenen!

 36. Gerard van der Torren zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 augustus 2012 om 19:32

  Beste Ieder,

  Laten we naar onze eigen splinter kijken! Doe wat jij voor je naaste in nood kan doen. Denk bijv. heel dichtbij. Bijv, deze week een lang gesprek gehad met een vluchteling. Deze persoon zit al 10 jaar te wachten! Vreselijk om mee te luisteren hoe alles gaat in BV NL. Ik tracht hem te helpen een MVO project te gaan starten in zijn geboorteland. Er dient veel te gebeuren. Maar als we maar ja, ja, zo is het blijven zeggen gebeurt er niets. Deze persoon heeft niets meer, geen ouders en andere familie, oorlogsverleden. Kortom, laten we de schouders er onder zetten en vooral minder klagen hoe slecht je het hebt. Zelf heb ik een chronische ziekte, maar ben dankbaar voor alles, omdat het materialistisch VIEZE denken doorbroken is. Ik hoop van harte dat dit ook voor jou gaat gelden! Het leven is een stromende rivier…je zit er in, maar je hebt geen grip op alles, maar dan ook op niets!! We zijn eindig hier…dus zet je ECHT in voor wat DUURZAAM is, in plaats van je gezin verwaarlozen etc. alleen voor je hypotheek. Maak keuzes, durf concrete stappen te zetten!!
  Gérard van der Torren; sjaloom to Israël!!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden