Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Heftige eindtijdprofetieën (53 reacties)

Geplaatst op vrijdag 13 juli 2012, 10:07 door Dirk A A

Wie de profetische sites en de zogenaamde eindtijdpredikers in de christelijke wereld een beetje volgt, stuit op tal van heftige eindtijdprofetieën. De verwoesting van Amerika zou op het punt staan plaats te vinden. Een Derde Wereldoorlog kan ieder moment uitbreken. Het totale economische systeem zal in elkaar storten. Weer anderen voorzeggen juist een grote wereldwijde opwekking.

‘Rusland en China zullen een gezamenlijke en verwoestende nucleaire aanval uitvoeren op Amerika,’ wist Beast Watch News enkele jaren geleden al te melden. De reden voor de verwoesting werd ook aangegeven: ‘Vanwege de zonde en de trots van Amerika en de houding van Amerika tegenover Israel. God zal deze verwoesting toelaten, omdat Hij de zonde niet langer kan gedogen.’

Ik denk ook aan een website als Xander Nieuws. Soms staan er interessante berichten op, maar de teneur op die site is al jarenlang dat we aan de vooravond staan van de meest verschrikkelijke rampen. Zo’n site veroorzaakt angst en onzekerheid. De opname van de gemeente is al diverse keren aangekondigd, maar de gemeente van de Here Jezus is nog steeds op deze aarde.

Sommige predikers aarzelen niet om hun boodschap over de eindtijd extra spannend en angstaanjagend te maken, door met de feiten te sjoemelen. Dat geeft tegenstanders van het christelijk geloof munitie in handen. Maar ook spotters, die schamper doen over de boodschap van de aanstaande wederkomst van de Here Jezus, zullen zeggen: ‘Zie je wel, jullie knutselen zelf een angstboodschap in elkaar, waar niets van klopt.’

Soms hoor je ook totaal anders getinte profetieën. We zouden aan de vooravond van een ongekend grote opwekking staan. God zou bezig zijn een nieuwe generatie leiders klaar te maken, om een wereldwijde oogst binnen te halen. ‘Zorg dat je erbij bent en laat je inschakelen.’

Wat moeten we aan met deze hedendaagse profeten en profetieën? Er zijn zelfs profetenscholen, waar je kunt leren profeteren. Kunnen we weten of een profetie van God is of niet van God?

Er zijn – oneerbiedig gezegd – veel christenen die kicken op profetieën. En zeker, ik geloof ook dat het gebeurt. Laten we niet bij voorbaat alles aan de kant schuiven, want God spreekt, door Zijn Geest. Krijgt Hij bij ons en in onze gemeenten wel de ruimte om te spreken?

Laten we alle profetieën toetsen aan het Woord van God. Welke G(g)eest ademt een profetie? Is degene die de profetie uitspreekt iemand die met de Here leeft? Kijk naar de vruchten op zijn bediening. Is de profetie tot verheerlijking van de Here Jezus?
Er is ook een andere kant: Soms krijg ik de indruk dat velen vandaag zo gefocust zijn op hedendaagse profetieën, dat ze daardoor de honderden profetieën die de Bijbel bevat van minder waarde gaan achten.

De beste bescherming tegen dwaalleraars en dwaalleringen is door voor 100 procent gericht te zijn op de Here Jezus. Door Zijn Woord en door de Heilige Geest wil Hij ons leiden, zodat we Zijn weg gaan en de verleidingen van de duisternis scherper leren zien.

Laten we niet vergeten dat we niet te strijden hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de verleidingen van de duisternis en de boze geesten in de hemelse gewesten (Efeze 6). Deze strijd kunnen we niet aan in eigen kracht, maar alleen met Gods wapenrusting aan. Dan kunnen we weerstand bieden en stand houden.
Het kan je helpen te onderkennen of iets van God is, door je af te vragen of je eerbied en ontzag proeft voor God, Die heilig is.

Wat we nodig hebben, is de zalving van de Heilige Zelf (1 Johannes 2:27), Die ons alle dingen zal leren. Hij is immers de waarheid en in Hem is geen enkele leugen.
In Zijn Woord waarschuwt de Here Jezus voor verleiders die zullen komen, voor valse profeten en dwaalleraars. De geschiedenis wijst uit dat zulke mensen vaak goed zijn begonnen, maar op een gegeven moment het geestelijk spoor bijster zijn geraakt.
Dat kan allerlei oorzaken hebben, zoals zonden, maar ook het in contact komen met bijvoorbeeld occulte geesten, die geleidelijk de ‘bediening’ van iemand over kunnen nemen.

Ik doe een appèl op alle predikers van het Evangelie. Op sprekers, schrijvers, leiders, op welke plek de Here u ook gesteld heeft. Laten we uitsluitend de waarheid verkondigen en geen verzonnen of gemanipuleerde feiten die onze boodschap moeten versterken. Wees ook terughoudend om elke droom te interpreteren als een boodschap van God. En wees bereid om gecorrigeerd te worden.

De Here Jezus zegt over Zichzelf dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is. Hij is de Waarheid. Ook wij zijn geroepen enkel de waarheid te verkondigen. Het Evangelie is er veel te heilig voor om door ons vermengd te worden met de leugen.
Dat vraagt veel van ons. We moeten hard kunnen maken wat we zeggen en wat we schrijven. Het is verleidelijk om de dingen mooier te maken dan ze zijn. Dan wordt je boodschap immers interessanter en trek je misschien wel meer mensen.

Het mag ons gebed wel zijn: ‘Here, zet een wacht voor onze lippen, bestuur onze handen als we schrijven, leidt ons, geef ons wijsheid. Dat alles wat we doen, wat we zeggen, wat we schrijven, zal zijn tot Uw eer en tot zegen van velen. Vergeef ons onze zonden, bekeer ons, heilig ons, reinig ons. Hier zijn we, hier is ons leven, de tijd die U ons nog geeft op deze aarde.’

We hoeven niet te vrezen voor de verleidingen die op ons afkomen. Ren niet direct naar deze nieuwe beweging of spreker, of naar die bijzondere happening of kerk, maar ‘ren’ naar de Here Jezus. Hij wil ons beschermen en toerusten voor de tijd waarin de verleidingen toe zullen nemen. In Zijn kracht zullen we staande kunnen blijven en met Zijn liefde en vrede wil Hij ons vervullen.

Ondertussen mogen we vol verwachting uitzien naar de wederkomst van de Here Jezus en naar het geestelijke herstel van het Joodse volk.
Romeinen 11:16 zegt: ‘En zo zal heel Israel zalig worden.’

En in Openbaring 22:1-21 lezen we:
‘En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.
Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste.
Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.
Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet.
Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.
En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.
Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn.
En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn.
Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!
De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.’

Dirk van Genderen

53 Reacties

 1. Roest, A zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 juli 2012 om 11:49

  Er wordt vaak een discussie gevoerd over: Welke religie heeft de waarheid? Ik zeg dan altijd: Eigenlijk wordt een ongelijke discussie gevoerd, omdat de niet-christenen hun opvatting, hun idee over waarheid verdedigen, maar wij als christenen niet een opvatting over waarheid aanhangen, ofwel, volgen, maar een Persoon, Die de Waarheid Zelf is!!
  Zo is het ook belangrijk om aan de Heere te vragen: WELKE CONSEQUENTIES heeft het voor mij wanneer ik me NIET als volwassene op mijn geloof in de Heere Jezus, die de Waarheid Zelf is, laat DOPEN.
  DURF de Heere die vraag te stellen!!!! WAAG het om die vraag te stellen!!

 2. Ontmasker het kwade! zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 juli 2012 om 12:07

  Inderdaad wijst Xandernieuws haast nergens op de Here Jezus en Zijn volbrachte werk voor mijn eigen zonden aan het Kruis van Golgotha en heeft die site een behoorlijk negatieve teneur die de lezers angst aanjaagt, ook vaak nog allerlei angstaanjagende afbeeldingen op die site. Zo was er op Xandernieuws een bericht waarin ‘voorspeld’ werd dat er bij de Olympische Spelen in Londen een grote terroristische aanslag gepleegd zou worden met vele duizenden doden en dat daarna de Nieuwe Wereld Orde ingesteld zou worden. Ik vraag mij dan af uit welke bron al dit soort ‘voorspellingen’ komen, ik denk dat dit soort voorspellingen uit een occulte bron komen. Hoe kun je je als ‘christen’ met dit soort zaken inlaten dan?

  Wat ook vaak aangehaald wordt, is de ‘Illuminati Card Game’ met allerlei duistere voorspellingen. Ook zo occult als de pest.

  Op http://www.cip.nl las ik dat dhr. Frank Ouweneel ook in opspraak is gekomen. Lees het op https:\/\/www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=29813 “Frank Ouweneel verzon feiten voor eindtijdstudie”.

  We moeten nu echt ook heel waakzaam zijn. Profeten dienen altijd op de Here Jezus te wijzen, zich van verre houden van allerlei sensationele berichtgevingen en vooral zich niet met voorspellingen inlaten die uit een occulte bron komen! Satan wekt alleen maar verwarring met zijn ‘voorspellingen’.

 3. Natsal zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 juli 2012 om 12:31

  Beste Dirk, goed artikel.

  Wat moeten we nog geloven van de berichtgeving.
  De media en de bloggers gebruiken artikelen/informatie van andere zonder te controleren of het waar is.

  Gelukkig kunnen we nog terugvallen op de Bijbel.

 4. Christi zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 juli 2012 om 14:01

  Shalom Dirk,

  Helemaal waar en duidelijk! Dankjewel.
  Zie ook Mattheus 24:6 “Ook zult gij horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want deze dingen moeten geschieden, maar het einde is het nog niet”.

 5. Hans zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 juli 2012 om 14:10

  Nu er bepaalde zaken inzake eindtijd profetieën niet helemaal vlekkeloos zijn overgekomen of overdreven zijn kan en mag dit toch geen reden zijn ons er niet meer mee bezig te houden. Na dit artikel gelezen te hebben heb ik er een beetje onbehagelijk gevoel ervan overgehouden,verlangen en uitzien naar Jezus wederkomst mis ik in dit alles totaal.De wereld staat in brand, oorlogen en geruchten van oorlogen komen dagelijks onze woonkamers binnen, Christenen en Joden worden wereldwijd vervolgd en vermoord; de bewoners van Israël worden dagelijks met de dood en uitroeiing bedreigd, kortom; het Joodse volk is in grote nood. De antichristelijke islam is als nooit tevoren in opkomst met maar één doel: alles wat van Israëls G,d is moet vernietigd worden met eerst Zijn volk. Xandernieuws mag dan vaak overdreven zijn, de tijd dat God met deze wereld gaat afrekenen is niet ver weg meer en staat vlak voor de deur, en de goddeloze wereld staat voor de grootste afrekening aller tijden. Neem de tekenen van de komende Messias maar serieus, de Bijbel vertelt het ons glashelder, ook al proberen sommigen dit regelmatig af te zwakken.

 6. Ruben Hadders zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 juli 2012 om 15:02

  IJzersterk artikel, helemaal eens!

 7. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 juli 2012 om 15:10

  Beste Dirk,

  Volgens mij weet je pas of een profetie klopt, als de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Profetieën die
  gebeurtenissen voorspellen hebben iets van wat naar menseneer riekt. En bestaan wel nog dergelijke
  profetieen? Want een profetie hoort stichtend, vermanend en bemoedigend te zijn (1 Kor 14:3). Of in de
  HSV: “Wie echter profeteert, spreekt tot de mensen woorden van opbouw en vermaning en troost.”
  Zie Deut 29:29 “De verborgen dingen zijn voor de HEERE, onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn
  voor ons en onze kinderen, tot in eeuwigheid, om al de woorden van deze wet te doen. “Wij kunnen ons
  beter bezighouden met doen wat God van ons vraagt dan tijd ijdel te verbruiken met alle onheilsprofe-
  tieën te onderzoeken. God zal ons niet vragen of wij het allemaal wel zo goed geweten hebben maar meer
  of wij zijn liefde en barmhartigheid in praktijk hebben gebracht. Zie Deut 29:29.

 8. Dirk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 juli 2012 om 15:24

  Reactie Dirk van Genderen

  Beste Hans,
  Het artikel was nog niet helemaal af. Je hebt gelijk. Ik heb er nog een slot aan toegevoegd.

 9. A. Klein (vd Eindtijdbode) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 juli 2012 om 16:35

  In Mattheus 10:7-8 staat, bij de uitzending van de 12 discipelen, “…Predik…Genees…U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets”.
  Waaraan kan men een niet-door-God-gezondene dus in ieder geval herkennen? Het is iemand die, in plaats van het Woord van God uit te delen, zijn eigen boodschap brengt, die zielen tot koopwaar maakt (men verdient aan de ‘bediening’), en die zich méér bezig houdt met “hoe geld in het laadje komt” dan dat men zich echt interesseert voor “de geestelijk-krachtig-makende spijze”.
  Op het CIP las ik deze reactie n.a.v. al het tumult over dhr. F. Ouweneel (ik had eerder nog nooit van hem gehoord, laat staan iets van hem gelezen):
  * “In 1970 maakte Hal Lindsey furore met zijn boek The Late Great Planet Earth, waarin hij voorspelt dat in 1988 Christus zou wederkeren. … Feit is wel dat dit boek en de andere boeken die hij hierna schreef hem tot miljonair hebben gemaakt.”
  En welke boodschap beschreef Hal Lindsey graag en regelmatig: de voor gelovigen o zo fijne en gemakkelijke weg van “de opname” (kort samengevat: voordat de echte moeilijkheden komen worden alle gelovigen in de hemel opgenomen). De waarheid hieromtrent wil men echter niet graag horen, zelfs al is die gratis, maar een leugen (of halve waarheid, wat uiteindelijk ook een halve leugen is), daar wil men graag in geloven. Het klink immers zo prettig voor ons vlees!!
  En van de ene dwaling vervalt men gemakkelijk in de andere.
  Onze Heer en Heiland predikte geen “verdienen aan het Evangelie” en ook niet dat ALLE inkomsten voor het werk des Heren voor “de werker” zouden zijn (waardoor sommige gelovigen in –extreme– weelde leven).
  Men mag van de Bijbelstudies op onze site vinden wat men wil, maar het waren voorgangers (tevens Bijbelleraars) die, naast hun gewone baan, in de avonduren, weekenden en ook tot ver na hun 65ste jaar, GRATIS hun tijd en energie aan de Gemeente en het verdere ‘werk des Heren’ gaven.

 10. Hans zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 juli 2012 om 16:45

  https:\/\/www.youtube.com/watch?v=IEmldhKrJG4
  Op boven aangehaald youtube filmpje geeft Corrie ten Boom begin jaren ’80 (overleden 1983) haar visie over de eindtijd waarin zij toen leefde. Inmiddels zijn we ruim 30 jaar verder en is het nog steeds genadetijd maar zijn de tekenen van toen en nu in duizelingwekkende vaart toegenomen en niet meer vergelijkbaar. Ik geloof stellig dat we niks hiervan mogen afzwakken of toevoegen omdat ze te duidelijk zijn en ze ons als waarschuwing door de profeten zijn gegeven, en daardoor zijn we zeer bevoorrecht door onze Here Jezus. Laten we oppassen dat we niet gaan spreken wat de wereld wil horen, maar wat God van ons wil horen en dat is in dit geval waarschuwen, dag en nacht zonder ophouden.

 11. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 juli 2012 om 17:04

  Beste Dirk,

  Jouw aanhaling uit Rom 11:26 wordt voorafgegaan door: “….totdat de volheid van de heidenen is
  binnengegaan…” (Rom 11:25). Door te werken aan de grote Zendingsopdracht (Mat 28:18-20), brengen wij
  de komst van de Here Jezus dichterbij. Vandaar mijn oproep om de liefde en barmhartigheid van God in
  praktijk te brengen en het goede Nieuws te verspreiden. Ik ben ook ervan overtuigd dat de tijd kort
  is en ik ben blij met alle medegelovigen die dit ook verkondigen. Maar nuchterheid van zin moeten
  wij zijn om ons niet over te geven aan allerlei bespiegelingen over de eindtijdscenario’s. Het is zeker
  belangrijk als het onze ijver voor de Here aanwakkert om goede werken te doen.Het moet niet een doel
  op zich zijn en ik vrees voor het laatste. Je hebt gelijk Dirk. We moeten gefocust blijven op de Here
  Jezus. Hij wil ons leiden en genade en waarheid geven. Want volgens mij zijn er valse “evangelien” in
  omloop die de mensen misleiden en die een andere geest hebben. Ook hebben wij nog de ernstige bood-
  schap dat velen menen eeuwig leven te hebben en die niet hebben (Mat 7:21-23). De eindtijdprofetieen
  zijn te ernstig om ermee te “spelen” en te “verdraaien” naar eigen inzicht. Zie Openb 22 vers
  18 en 19. En hoe makkelijk wordt dat gedaan! Laten wij de Here en zijn woord vrezen! Jes 66,2B

 12. Corstiaan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 juli 2012 om 17:43

  Beste Dirk,
  Ik ben blij dat je hier weer eens een artikel aan gewijd hebt. Ik krijg altijd een beetje de kriebels als ik iemand hoor vertellen hoe het allemaal precies zal gaan in de tijd voorafgaand aan de wederkomst van de Here Jezus. Wanneer we o.a. in het boek Daniël en in Openbaring lezen zal dat een tijd zijn die zijn weerga niet kent. Zoveel dat we dat niet kunnen bevatten en er slechts een fractie van verstaan. Ik houd me daarom liever vast aan de woorden van de Heiland zelf. Een paar voorbeelden: (Joh. 16:12): ‘Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen.’ (Math. 24:36): ‘Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen niet, maar de Vader alleen.’ (Math. 24:12): ‘Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Heer komt.’ (Lucas 17:23 en 24): ‘En men zal tot u zeggen: Zie, daar is het; zie hier is het! Gaat er niet heen, en loopt het niet na. Want gelijk de bliksem flitst en van de ene kant des hemels tot de andere kant licht, zo zal de Zoon des mensen wezen op Zijn dag.’ Ik laat het ‘rekenwerk’ heel graag aan de Vader over. Laten we, voor ons eeuwig behoud, ons blijven richten op Hem, die onze zonden op zich nam. Net als het volk Israël in de woestijn de blik moest richten op de koperen slang om genezen te worden. En net als Petrus, die toen hij over de golven naar de Here Jezus liep, zijn blik op Hem moest vestigen en niet naar de golven moest kijken. Wij moeten de omstandigheden, de tijd waarin wij leven, niet negeren en doen of er niets aan de hand is. Juist temidden daarvan mag mijn (en uw/jullie?) blik op Hem zijn, Die ik ademloos verwacht.

 13. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 juli 2012 om 19:31

  Beste Dirk,

  Dank je wel voor jouw krachtige, duidelijke, maar noodzakelijke waarschuwingen tegen de VALSE eindtijd-profeten en daar tegenover jouw bemoedigende oproep om standvastig te blijven, ons te laten leiden door de Here Jezus, via de inwonende Heilige Geest.
  Verder vind ik het ook goed om de nu voltrekkende eindtijd-profetieën te benoemen, want zo ervaren wij ze toch. Laten wij, zoals Hans zegt in Reactie No 5: Neem de tekenen van de komende Messias maar serieus.
  Voor ons Christen-GETUIGEN een extra motivatie en inspiratie om ons Christen-zijn nog meer daadwerkelijk te laten zien en horen in de maatschappij ( Open-Veld).
  Zo kunnen wij ons hoopvol voorbereiden op Zijn-Wederkomst, ook al weten wij geen dag noch uur. Hub.

 14. dag zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 juli 2012 om 1:04

  …laat de profeten maar praten
  en houd de Strijdkrachten
  in de gaten!

 15. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 juli 2012 om 9:05

  Omdat het Robbert niet lukte een reactie op de site te plaatsen, vroeg hij mij zijn reactie te plaatsen.
  Met vriendelijke groet, Dirk van Genderen.

  Robbert schrijft:

  Beste Dirk

  Ik denk dat het goed is om alles wat er voorspeld en voorzegd wordt te toetsen aan Gods Woord. Er is allerlei wind van leer maar of hier wel altijd de juiste informatie vandaan komt moet beproefd worden.

  Dát de Nieuwe Wereld Orde aan een opmars is begonnen merk je aan tal van berichten (die ik heus niet klakkeloos allemaal aanneem) maar ook aan de houding van politieke partijen zoals D’66. Christenen schijnen altijd door Pechtold en de zijnen onder een vergrootglas bekeken te moeten worden en ook probeert hij telkens weer artikel 23 op de politieke agenda te krijgen maar…… kom bijvoorbeeld niet aan moslims want die zijn haast heilig in Alexander z’n ogen….

 16. Jan Hartman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 juli 2012 om 14:03

  Beste broeder Dirk,

  Wederom een fijne bijdrage, in deze roerige week. Ik ervaar dit als een rust punt!

  Zegen,
  met broeder groet
  Jan

 17. W.Hartog zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 juli 2012 om 14:55

  ik vind het echt vreselijk, al die eindtijdprofetieen en krijg het idee langzamerhand dat het niet erg genoeg kan zijn. Net of christenen (?) hierop kicken.
  Onze oudste zoon woont met zijn jong gezin in Californie, dicht bij de kust. Ik kan je vertellen dat het dan niet meer een ver van je bed show is en dat je het liefst niks wil weten van dit doemscenario. Het kan idd zo zijn dat de geboorteweeen (van de mannelijke zoon) gepaard gaan met rampen, maar we mogen nooit een houding van triomf hierom hebben en ik heb het idee dat dit wel zo is. De schepping wacht op het openbaar worden van de zonen Gods, laten we ons daar maar eens naar uit gaan strekken en al het gebeuzel achter ons laten en bidden of God hun genade wil verlenen. Het gaat hier net zolang door totdat Jezus weerspiegeld wordt in ons.

 18. Cees van Herpen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 juli 2012 om 15:11

  Eindtijdprofetieen, je zou zeggen dat er in de Bijbel al genoeg staan. Maar de Bijbel is geen spoorboekje wat je precies naast de feiten kunt leggen of het klopt. De grote lijnen staan er in, maar het belangrijkste is om dicht bij de Heere Jezus te blijven. Zijn Vader zei al in het eerste Testament: “Ik ben uw Schuilplaats, Ik ben uw Sterke toren, Ik ben uw veilige Rots, Ik verberg je onder mijn vleugels.” De Here Jezus zei: “Komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.” In Huize de Waard, het verzorgingshuis waar ik werk, had 30 jaar geleden iemand een rijmpje aan de muur hangen. Het eerste deel is bij de meeste wel bekend: “Een mens lijdt dikwijls het meest, door het lijden wat hij vreest, maar nimmer op komt dagen.” 2e deel: “Het leed dat is, drukt niet zo zwaar, dan de vrees voor allerlei gevaar. Maar komt het eens in huis, dan helpt God altijd weer, en geeft Hij kracht naar kruis”. Wat het geloof in de opname van de gemeente voor de grote verdrukking betreft: Ik lees het niet zo terug in de Bijbel, maar moet dan toch denken aan de 10 plagen van Egypte, in Exodus. Een paar keer staat er dan dat er een slag (plaag) in Egypte was, maar dat het in het land Gosen, waar de Israëlieten woonden, rust en vrede was. Er zijn dus meer manieren om de toorn van God te ontlopen, dan alleen maar opgenomen te worden. Gods zegen en shalom toegewenst.

 19. Johanna Peacock zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 juli 2012 om 17:04

  Ik ben blij om te zien dat we het, ondanks alle verschillende manieren van denken, blijkbaar toch allen met elkaar eens zijn in de kern van de zaak en als we Hebr 12:2 verwoorden: Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechter hand des troons van God.
  En ook: “Onderzoek alle dingen, maar behoud het goede” om niet in de war te raken over overweldigd door het kwade. Shalom goede vrienden, de dag loopt ten einde de de morgenglorie is aanstaande hoe dan ook. Groeten Johanna

 20. Juan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 juli 2012 om 17:36

  Ben het eens met reaktie nummer 7 van San Tjoa, was van plan hetzelfde te schrijven. Een perfecte leidraad om profetieën te toetsen. Desalniettemin: boven alles geloof ik in het profetische Woord van God, de Bijbel.

 21. Karin zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 juli 2012 om 18:41

  Wat een sterk artikel Dirk! als je op het internet speurt of zo kom je van alles tegen over weet ik wel niet wat voor vreselijke dingen onder de noemer eindtijd profetie, maar eh… ik zit daar helemaal niet op te wachten. Ik verwacht de Here Jezus, Hij is mijn verlosser, Hem komt alle eer toe. En als de Here Jezus vandaag niet komt dan komt er morgen weer een dag etc etc. Vervolgens lijkt het me belangrijk om waakzaam te zijn en te toetsen aan Gods woord en niet aan wat mensen zeggen. Zegen.

 22. eenvoud zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 juli 2012 om 19:05

  Lees de Petrus brieven en let erop dat Petrus zegt de oude profetieen te lezen. Hij dringt er op aan en zie wat er over Gods volk staat, vergelijk dat met de huidige situatie en trek je spoor. God is echt bezig. Hij heeft een streep getrokken in 1948. Wees waakzaam!!!!!!!!

 23. A vda zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 juli 2012 om 19:55

  Dank u, Dirk voor deze wijze woorden. We blijven beter nuchter, zodat we kunnen bidden! (1 Petrus 4:7 – heel dit hoofdstuk is trouwens de moeite waard om nu te lezen.)

 24. Be zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 juli 2012 om 20:14

  Volgens mij is Gods woord compleet. Er staat niet voor niets “tongen zij zullen verstommen, profetieen zullen afgedaan hebben.” Nu nog echt het Woord mogen verstaan……. Of zie ik het verkeerd? Laat het weten!!

 25. Nel Veerman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 juli 2012 om 20:33

  Wat ben ik heel erg dankbaar voor je duidelijke en krachtige boodschap Dirk! We hebben het zo nodig in deze tijd dat er een duidelijke waarschuwing klinkt voor alle gevaren van dwaalleraars en dwaalleringen die op ons afkomen. Ik moet zo denken aan 2 Tim 4:2-4: Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.’
  Maar als we elke dag oprecht Hem zoeken en vragen om wijsheid, bescherming en kracht, dan mogen we erop vertrouwen dat Hij, als onze Herder, onze weg zal leiden!
  Dirk, ik wens je Gods onmisbare zegen toe voor de belangrijke taak die jou is toebedeeld!

  Sjalom,
  Nel.

 26. Greetje van beesten zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 juli 2012 om 20:34

  Beste Dirk

  Bedankt voor dit geweldige bemoedigde artikel en uitleg. God dank, je komt inderdaad zoveel van alles tegen dat het je bang maakt en in de war, heel dicht bij de Here Jezus blijven en Zijn Woord de bijbel lezen en op Hem vertrouwen en Hem elke dag verwachten want niemand weet wanneer Hij komt.
  En de geweldige reacties, daar ben ik het mee eens. Ik dank God voor dit sterke artikel en waakzaam te zijn. 1 Petrus brief en de 2 Petrus brief over de dag des Heren, laten we die lezen. Het staat zo duidelijk in Gods Woord en daar hou ik mij aan vast en dat geeft RUST en leef vandaag en kijk uit en vrees niet. Gods zegen en rust bid ik een ieder toe, in liefde van Jezus.

  liefs Greetje

 27. Bert en Marianne zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 juli 2012 om 20:58

  Prachtig stuk
  Bedankt Dirk

 28. Janny g. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 juli 2012 om 21:34

  Beste Dirk,

  Wat een fijne en duidelijke uitleg.

  Ik heb het filmpje direct aangezet van Corry ten Boom.
  Haar uitleg is nog steeds actueel en duidelijk.

  Nogmaals dank voor de bemoedigende Nieuwsbrieven iedere week.
  Wat is het fijn dat we op deze manier alles kunnen lezen en volgen.

 29. Ed zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 juli 2012 om 22:49

  Wat ik belangrijk vind om door te geven is dat God eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd is in profetie. Hij is alleen geïnteresseerd in Zijn Zoon. En Hij is alleen geïnteresseerd in profetie wanneer deze op Zijn Zoon betrekking heeft. ‘Het getuigenis van Jezus (dat Hij Heer is) is de geest der profetie’ (Openb. 19:10). Profetie en profetische gebeurtenissen zijn slechts een zoveelste ‘spaak in het wiel’ van Gods eeuwig voornemen, waarvan de ‘naaf’ de Zoon van God is. Veel ‘studenten van de profetieën’ weten bijvoorbeeld niet hoe zij de Zoon moeten verwachten. Zoals altijd gaat het niet om de leer maar om het leven.

 30. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 juli 2012 om 23:11

  We hoeven de Bijbel er maar op na te slaan en dan zullen we ontdekken, dat de “valse profeten” altijd verkondigden, wat de wereld graag wil horen. Als een “echte” profeet onheil verkondigde, dan leidde dat altijd naar het doel dat God op dat moment voor ogen had, inclusief een boodschap van bekering. De wereld wil per se niet horen wat God voor ogen heeft en daarom werden in de Bijbel de profeten vermoord. Of een profetie van God of niet van God komt toets ik om te beginnen, altijd aan drie criteria. 1. Staat in de boodschap Jezus Christus centraal? (vaak staat angst of een verwachting centraal…), 2. Kan ik de profetie toetsen aan het Woord van God? en 3. Dient de profetie ter bemoediging van anderen of de gemeente? Bijna altijd ontbreekt wel een van de criteria. Dat we verschrikkelijke tijden tegemoet gaan voorspelt Jezus al in Matt.24 en wie het boek Openbaring openslaat zal ontdekken, dat verschrikkelijke “barensweeën” vooraf moeten gaan aan de heerlijkheid die komt!! 2 Petrus 3 liegt er ook niet om. En wat zegt Openbaring 2: 10? “Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens.” De wereld kan ons lichamelijke leven nemen, maar Jezus Christus kan niemand van ons wegnemen, tot in eeuwigheid niet!! Zolang mijn lichaam spreken kan, zal ik niet zwijgen!!

 31. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 15 juli 2012 om 0:11

  Het zijn tijden van verwarring en verwildering, dat kunnen we zeker ervaren. Dus is een rein hart en een heilige levenswandel van het grootste belang. Want wanneer de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt, waar zal dan de goddeloze en zondaar verschijnen? Laten derhalve ook zij, die naar de wil van God lijden, hun zielen aan de getrouwe Schepper overgeven, steeds het goede doende. (1Petrus. 4:18en19). En ons niet bezighouden met het rondstrooien van praatjes zoals in opmerking 2) werd geplaatst. Wie meent te staan ziet toe dat hij niet valle. Maar oordeelt wel met een rechtvaardig oordeel; is het laster en moddergooien??? doe er niet aan mee! Velen hebben wel handen om anders werk af te kraken doch niet handen om zelf beter te maken. Laten wij vooral voor hen bidden die in de FRONTLINIE hun werk voor de HERE doen. Zodat ze door gebed geruggesteund worden. Leugens moeten natuurlijk ten álle tijde ontmaskerd worden! De oogst is rijp, de arbeiders weinigen en de tijd om te oogsten kort. Een ieder doe zijn deel erin en de maaier mag nu reeds loon ontvangen (Joh.4:36).

 32. Gre Tuinstra zegt:
  Geplaatst op zondag 15 juli 2012 om 0:41

  Let op de tekenen der tijden. De Wederkomst is 2012 6 maanden en 15 dagen dichterbij gekomen.
  Bekeer u we leven nu nog in de Genadetijd. Luister ernaar wat God wil zeggen. Hij heeft ons van harte lief, laten wij dat doorgeven nu het nog kan!!!

 33. anne de keizer zegt:
  Geplaatst op zondag 15 juli 2012 om 9:59

  Ik ben blij met je stuk. Ik ben door de jaren heen de sites met die profetieen gaan mijden, en ook boeken (romans) met die teneur. Hollywood heeft een hele filmindustrie die deze geest van eindtijd ademt. En dan is een geluid als dat van jou in jouw nieuwsbrieven heel welkom, altijd weloverwogen en steeds verwijzend naar de bijbel. Ons oog gericht houden op Jezus… dat is de goede boodschap!!

 34. Dirk zegt:
  Geplaatst op zondag 15 juli 2012 om 17:15

  Nelly vroeg mij de volgende reactie van haar te plaatsen, omdat ze de melding kreeg dat er iets was misgegaan.
  Met vriendelijke groet, Dirk van Genderen

  Beste Dirk,
  Het is heel erg goed dat je deze waarschuwing over eidtijdprofetiën hebt geschreven. Je benadrukt ook dat we niet zomaar klakkeloos alles moeten aannemen, en wat nog erger is, dat we die “profetie” of wat voor berichten ook, daarna ook klakkelos doorgeven alsof het de waarheid is. Het negende gebod is: “Gij zult geen vals getuigenis geven”. Voorzichtigheid over de betrouwbaarheid, van welk bericht dan ook, is àltijd geboden. Het is jammer, maar als Christen is het toch vaak nodig om achterdochtig te zijn, of liever, positief gezegd, de geest van onderscheidingsvermogen te gebruiken door gebed en bijbelstudie.
  Bedankt Dirk voor je inzicht hierover.

 35. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op zondag 15 juli 2012 om 17:30

  God is geduldig jegens ons (wij als christenen) omdat Hij niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.
  Het lijkt mij dat deze opdracht groot genoeg is, om ons daar de komende tijd maar mee bezig te houden, totdat Jezus komt.

 36. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op zondag 15 juli 2012 om 18:19

  Er is maar #1 goede oplossing ? — probeer ‘t zelf ‘s ( profeteren ) en doe het dan beter …!!

 37. Ad zegt:
  Geplaatst op maandag 16 juli 2012 om 10:02

  Broeder Dirk!

  Opnieuw een prima artikel!!

  Gods rijke zegen toegewenst!

 38. Mandy zegt:
  Geplaatst op maandag 16 juli 2012 om 13:02

  Wat ik eerlijk gezegd erger vind is dat er kerken en gemeenten zijn die helemaal niets over de eindtijd of komst van Jezus zeggen! Wij merken in onze omgeving, mensen via het werk en via (christelijke) school van onze kinderen, dat de mensen onwetend zijn over de eindtijd. Mijn zoon zei op school dat hij de dertig toch niet zou halen, dat hij dan door Jezus opgehaald zou zijn… dat mocht hij niet zeggen, dat was onzin. Ik denk dat veel mensen bang zijn voor de eindtijd en liever hun hoofd (kop) in het zand steken. Zijn die mensen er klaar voor, als de gemeente evt wel al spoedig opgehaald word? Wees klaar om elk moment met Jezus mee te kunnen gaan en bereid je voor (trek Gods wapenrusting aan) om evt de eindtijd door te gaan! Wees waakzaam, de tekenen in de wereld zijn talloos, het midden oosten staat in brand, de mensen zijn verblind. Seks, geld en macht zijn afgoden waar de wereld van nu om draait, Christenen worden vervolgd, de islam groeit en overheerst, een ieder die oplet voelt dat er iets staat te gebeuren, houd je ogen open, slaap niet in! Zoals op Xander site lijkt me dat hij je niets opdringt, maar dat je zelf de stukken moet toetsten, het is juist mooi dat iemand je dit aanreikt zodat je weet hebt van wat er evt speelt! Toets zelf of het bijbels is, het is goed er over na te denken. Xander reikt het aan, maar zegt niet dat het zeker zo zal gebeuren, dat houd hij altijd in het midden. (en hij verdient er geen cent aan) naar mijn idee gaan we in sneltreinvaart richting de eindtijd en het is goed dat te beseffen en ogen en oren goed open te houden, voor de niet-christenen komt Jezus als een dief in de nacht, maar laten wij als christenen waakzaam zijn, toets het aan de bijbel en maak je klaar om mee te kunnen gaan! Gods zegen gewenst!

 39. Bvan Duijn zegt:
  Geplaatst op maandag 16 juli 2012 om 14:32

  Na al deze reakties gelezen te hebben, zeg ik: let op de tekenen der tijden, de Wetteloosheid wordt steeds groter, de verwildering neemt steeds grotere vormen aan, de liefde verkilt, de Kerk sjoemelt steeds meer met Bijbelse principe’s, en het hele Midden-Oosten rondom Israel staat in brand, en de goe-gemeente ziet het niet, zijn net zo verblind als dat Israel was. Stond de Kerk maar eens meer achter Israel, maar verdeeld als zij is, lukt dat niet meer, met al z’n vervangings-theologie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 40. Vogelina zegt:
  Geplaatst op maandag 16 juli 2012 om 17:56

  Dit artikel van Dirk van Genderen is goed en zuiver.

 41. Bert Panhuise zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 juli 2012 om 15:23

  A. Kleine van de eindtijdbode schrijft over: “de voor gelovigen o zo fijne en gemakkelijke weg van de opname (kort samengevat: voordat de echte moeilijkheden komen worden alle gelovigen in de hemel opgenomen)”. En dan wordt daarna al snel het woord “leugen” gebruikt. Pas daar mee op want broeder Kleine zit er zelf naast. Want als hij in de dagen van Noach had geleefd dan had hij wellicht geschreven: Wat denkt die Noach wel; er komt een grote ramp over de wereld en die gekke Noach denkt dat hij de enige is die van God een bootje krijgt om zich te redden. Veel mensen snappen niet dat de opname van de gemeente is te vergelijken met de situatie als in de dagen van Noach. Ze begrijpen niet dat er een groot verschil is tussen christenvervolging van alle eeuwen en het eindoordeel voor deze goddeloze wereld. Dat oordeel is voor de wereld en niet voor ons.
  Ik maak mij ook zorgen over de zelfbenoemde “apostelen en profeten” die wel even het koninkrijk van God denken te gaan vestigen voordat Jezus terugkomt (in 2 Tess. 2 wordt hiervoor gewaarschuwd) maar het is alleen Jezus zelf die Zijn koninkrijk vestigt (Openb. 11:15) en deze zelfde mensen denken ook dat zij de grote oogst gaan binnenhalen, maar helaas.. dat doet Jezus zelf met Zijn engelen (Openb. 14:14-20). Het enige dat wij moeten doen is zoveel mogelijk mensen zien te redden door ze het evangelie te verkondigen.

 42. Robbert zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 juli 2012 om 15:24

  Beste Dirk

  Wat ik zeer zeker ook als teken van de eindtijd zie is dat er christelijke mensen zijn die moslim/moslima worden. Ze denken zo waarschijnlijk vervolging te kunnen ontlopen en kiezen liever voor de maangod/afgod allah. Deze ontwikkeling vindt voornamelijk plaats in Nederland en België en in mindere mate ook in Duitsland, Engeland en Oostenrijk. Ik heb nog geen berichten dat Christenen ook deze weg denken te gaan bewandelen en ik denk dat dit komt omdat zij het onderscheid van geesten hebben gekregen.

 43. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 juli 2012 om 22:20

  Sjalom allen,
  Hoe is het mogelijk dat de eindtijdprofetie zo een grote plaats in neemt en zoveel verdeeldheid in zienswijze in zich heeft. Natuurlijk moeten we de tekenen van de tijd niet veronachtzamen. Hier is echter meer aan de hand: het uitvergroten van de eindtijd kan de mens afhouden van de realiteit van elke dag. Wat kopen wij er voor om exact na te gaan hoe alles gebeuren zal en verlopen zal. Het proces wat G’d in werking heeft gesteld heeft Hij van seconde tot seconde in Zijn hand. Laten we daar ons maar niet al te druk om maken. Wat G’d besloten heeft zal volvoerd worden. Het zal zeker heftig zijn, geheel volgens G’ds woord. We leven in de blessuretijd die elk moment voorbij kan gaan: je levensdagen zijn vastgesteld. Het zou de “eindtijdprofeten” en “eindtijduitleggers” sieren als ze de nadruk zouden leggen op het koninklijke gedrag wat van de mens verlangt wordt voor de komende wereld. Nu al krijgen we de huisregels breedvoerig uitgemeten vanuit de Bijbel. Meen niet dat de wetten en geboden met de komst van Yeshua hier op aarde vervuld zijn en dus niet meer gehouden hoeven te worden. Ik weet dat Yeshua zelf heeft gezegd dat Hij niet gekomen is om de wet of de profeten te ontbinden. Dat houdt dus in dat de door G’d ingestelde wetten universeel zijn voor de mensheid. De specifieke wetten die voor de priesters van Israël gelden kunnen niet meer worden gehouden vanwege het ontbreken van de tempel. De laatste offerdienst heeft plaats gevonden in het jaar van de verwoesting van de tempel. Overigens ook Paulus brengt een offer in de tempel, gewoon omdat dat voorgeschreven werd bij een Nazireersgelofte. Ook Paulus houdt zich aan de door G’d ingestelde regels, die alle oprechte gelovige Joden in zijn dagen ook deden. Vanwege het feit dat er veel kaf onder het koren zat is de tempel verwoest. De oproep tot bekering en geloof in Yeshua HaMassiach resoneerde door mijn volk en richtte zich tot anderen die zich daarbij aansluiten. Wat is er van geworden?

 44. rene postma zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 juli 2012 om 22:50

  Beste Dirk

  Ik heb geen idee wanneer de eindtijd begint of bezig is. In het begin van mijn geloof hield ik mij daar ook erg mee bezig. Door een boek te lezen hoe het zou kunnen lopen in de eindtijd, ben ik zelfs gaan geloven. Maar nu houd ik mij daarmee veel minder bezig. Ik blijf waakzaam, maar besteed er veel minder aandacht aan. Wat ik belangrijker vind, hoe breng ik mijn christen-zijn tot uiting.
  Het verschil met andere tijden is, dat er nu de staat Israel is. Ik denk dat we de ontwikkelingen van de staat Israel en het joodse volk goed in de gaten moeten houden.
  Ons christen zijn, is van veel groter belang. En Gods oogappel voluit steunen… het Joodse volk en het land Israel.

  Vr gr Rene Postma.

 45. Elly Kieviet zegt:
  Geplaatst op woensdag 18 juli 2012 om 21:24

  Beste Dirk

  We worden inderdaad overspoeld met verhalen over de eindtijd, je ziet soms door de bomen het bos niet meer. We moeten alert zijn en deze altijd proberen te toetsen aan het Woord. De profetieen uit de bijbel zijn voor mij van grote betekenis geweest voor mijn geloofsleven. Toen jij nog bij de E.O. was en elke week een column schreef, wees je erop dat het heel belangrijk was de profetieen te lezen, niet zomaar hier en daar een stukje, maar helemaal, van Jesaja t/m Maleachi. Je raad heb ik toen opgevolgd, en ik ben er door bemoedigd. Dit lezen van de profeten, doe ik nog steeds, daardoor ga je steeds beter zien hoe en wie de HEERE is voor Israel. Juist ook het handelen van de Here God met Israel heeft mijn geloof versterkt. Wat voorspellingen van mensen voor de toekomst betreft, niemand kan het precies weten, maar we kunnen wel duiden in welke tijd we leven, daar moeten we onze ogen niet voor sluiten. Nog steeds ben ik dankbaar voor de wijze raad die jij toen gaf via de Visie.

  Gods zegen toegewenst
  Elly Kieviet

 46. Deborah zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 juli 2012 om 12:14

  Het is te proeven door ‘veel’ reacties hier helaas dat er eerder een afwijzing van het profetische in het algemeen sprake is. Veracht de profetieen niet staat er geschreven, waarmee niet wordt bedoeld dat je alles moet geloven, maar het gaat om ‘wat u ermee doet’ ‘de houding bij Voorbaat’. PROFETEN bijv. bij voorbaat noemen ‘laat ze maar praten’ zoals klinkt in een van reacties ‘klinkt’ verre van ‘open’ staan voor (hoop dat in werkelijkheid het tegendeel waar is) En: is de GEMEENTE er nog wel ATTENT op dat God zo creatief is nieuwe (die u niet terugvindt in bijbel) boodschappen te doen laten klinken. WEES waakzaam en stel u niet als een Mirjam op jegens Mozes (Situatie vlg bijbel)… zo van: ach aan mij kan het toch ook bekend gemaakt worden, bijv. Wij hebben toch ook het Woord, de Bijbel? IN DE EERSTE PLAATS eert u de Allerhoogste God van Abraham, Isaak en Jacob door de gegeven plaats DOOR God aan een ieder op zijn minst te respecteren (niet verhogen). Ontzag voor Gods handelen en de WIJZE waarop Hij dat verkiest te doen is wijs, want in de tijd van onze voorouders Israel ging Hij niet bij iedereen persoonlijk langs (van het volk) wanneer Hij iets kenbaar maakte. Shalom, Deborah.

 47. Kees zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 juli 2012 om 14:45

  Heel mooi en evenwichtig geschreven Dirk. Er staat ook een mooie tekst over de essentie van profetie in het boek Openbaring: “Want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie (Openbaring 19:10)”. Tot slot staat er ook nog een mooie tekst in Lucas over al die eindtijd profetieën uit het oude testament: De wet en de profeten gaan tot Johannes; sinds die tijd wordt het evangelie gepredikt van het Koninkrijk Gods en ieder dringt zich erin (Lukas 16:16). Mattheus bevestigt dit ook: “Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar. Want al de profeten en de wet hebben geprofeteerd tot Johannes toe; en indien gij het wilt aanvaarden: Hij is Elia, die komen zou (Mat. 11:12-14)”. Interessant te zien is hier dat met Elia Johannes de Doper wordt bedoeld.

  Gods zegen!

 48. JanS zegt:
  Geplaatst op zondag 16 september 2012 om 12:44

  Wat ik zelf merk is dat door dit soort “sensatie” de christen doof wordt.

  Er gebeurt zoveel, dat het normaal is geworden.
  Glimlachend lees ik dan wel eens een site als Xandernieuws.

  Maar toch…..
  Ga eens rustig alles op een rijtje zetten.
  De Arabische lente, de crisis in Europa, het afvallen van de vrienden van Israël (Zoals Amerika).
  Alles valt op z’n plek.
  iemand schreef eens op deze website: “wees geen Klaas Vaak”
  Meer dan ooit leven we in een tijd die past in het eindtijdscenario zoals de bijbel die beschrijft.
  We moeten nuchter zijn, en niet op sensatie belust zijn, maar we moeten zeker niet onze ogen sluiten voor datgene wat er nu om ons heen gebeurt.

  Israël staat op punt een oorlog te beginnen (of zal worden aangevallen).
  Europa is kreupel en schreeuwt om een leider.
  Het geloof is kil geworden, en wordt niet langer geaccepteerd.
  Dit zijn geen sensatie berichten maar de koude waarheid.
  En hoewel er websites zijn die misschien teveel gericht zijn op sensatie, zie ik in de kerken het omgekeerde.
  Men praat en preekt over alles en nog wat, maar durven blijkbaar niet te waarschuwen dat Jezus zeer spoedig kan terugkomen.
  ik zelf vraag mij af of ik volgend jaar nog rond wandel op deze aarde.
  Niet omdat ik heftige en/of sensatie berichten lees, maar omdat ik nuchter om mij heen kijk.

 49. svanhoeve zegt:
  Geplaatst op dinsdag 18 december 2012 om 0:06

  Eindtijd; ja maar geen einde van de tijd.
  Wat dan? 2000 jaar geleden, het offer van Christus; dan is de genadetijd voor de heidenwereld en kerk ingesteld en deze duurt tot Christus terug komt en dan gaat Christus afrekenen met heidenwereld en kerk en dat is de eindtijd voor de kerk. Onze Statenvertaling zegt: dat is de kerk van Rome; vergeet het maar. Nee, alle kerken die niet bereid zijn te erkennen dat Jezus de koning der Joden dan ook koning in Jeruzalem is. Nee, het schip van Paulus slaat te pletter op deze rots der eeuwen Jezus christus Koning der Joden. Nog een geluk dat allen die schuilen achter zijn bloed behouden aan land komen dus. Dan is de genadetijd voorgoed voorbij en is de eindtijd geweest en onze Heer Jezus gaat de ogen van zijn geheiligd volk openen zoals hij met de Emmausgangers en met Thomas deed. Ja kom hier en steek je vinger in mijn doorboorde zijde, dus dan helpt ook geen geloof meer voor de heidenwereld, alleen aanschouwen.
  gr kerkganger uit zaamslag

 50. Hans Mesman zegt:
  Geplaatst op woensdag 30 januari 2013 om 23:13

  Elke christen hoort te weten dat Jezus zelf niet weet wanneer Hij weder komt.
  Dat is het geheim van de Vader en we moeten ook uitkijken voor de valse profeten.
  Maar als ik ga denken over al de kernwapens en kernreactoren die overal staan op onze planeet aarde kan door natuurrampen of oorlogen vele malen de gehele mensheid worden vernietigd.
  VREDE OP AARDE wil iedereen.
  Waar blijft dan die wereldvrede? en de armoede bestrijding?
  en vrede met verschillende godsdiensten?
  Of komt er een EuroArabia? of een USA-rabia?
  Laten we bidden voor de vrede van Jeruzalem en de gehele mensheid – en vertrouwen op de Here God.

 51. mathieu zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 mei 2013 om 15:19

  Hoi Dirk, het is correct dat we meer dan ooit in een tijd die past in het eindtijdscenario zoals de bijbel die beschrijft, en we moeten nuchter en waakzaam zijn, en zeker niet onze ogen sluiten voor datgene wat er nu om ons heen gebeurt. Helaas bemerk ik dat wel bij velen. Zo wordt veel nieuws niet gerapporteert, zoals dat Rusland Israël gewaarschuwd heeft weg te blijven uit Syrië en niet meer militair aan te vallen of Rusland zal het heft in eigen handen nemen. Netanyahu was een paar dagen geleden in Rusland, en het nieuws was niet goed.

  Rusland heeft besloten om de S-300 raketten te verkopen aan Syrië, en misschien hebben ze dat al gedaan Als deze oorlog snel zal plaatsvinden, denk ik dat deze haak het ingrijpen van Israël in Syrië om de S-300 raketten te stoppen zou kunnen zijn. Als deze raketten al in Syrië zijn of op hun weg er naar toe zoals sommigen hebben gesuggereerd, dan zal Israël niet werkeloos zitten en toestaan dat zijn vijanden een sterkere militaire vuurkracht in het bezit krijgen.

  Ik denk dat het goed is om te proberen niet te sensationeel te zijn. We moeten gewoon blijven kijken en wachten wat er gaat gebeuren.

 52. Marijke Vos zegt:
  Geplaatst op zondag 3 augustus 2014 om 19:11

  Hallo Dirk…. geweldig artikel van jou en er zijn inderdaad zoveel sites met allerlei onheilspredikingen, dat je er duizelig van wordt. Nieuws kijk ik nog zelden…. want stond er niet ergens geschreven: gij zult u geen beeltenissen maken? Voor mij valt daar ook de mainstream media onder maar ook de alternatieve. Ze kunnen manipuleren zoveel ze maar willen en in vele gevallen komt de waarheid over iets niet aan het licht. Vind het prettig dat ik op dit artikel van jou gestuit ben, het zet alles en iedereen die hier wat op uit zou doen weer met beide benen op de grond. Dank voor dit goede artikel. Groetjes Marijke Vos

 53. Ruud Phaf zegt:
  Geplaatst op woensdag 25 maart 2015 om 16:53

  God heeft een waarschuwing voor zijn lichaam.
  neem het ter harte.
  God zegt tot ons, Mijn Hart is voor u, maar is uw hart voor Mij.
  God bless,
  Ruud Phaf

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden