Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Twee bijzondere ontmoetingen (15 reacties)

Geplaatst op vrijdag 10 augustus 2012, 11:18 door Dirk A A

Sommige ontmoetingen kunnen je diep raken. Iets wat wordt gezegd, dringt door tot in je hart. Ik vertel u over twee van deze ontmoetingen, die ik enige tijd geleden had, in de verwachting dat dit meer zicht kan geven op de Here Jezus en op wat Hij wil en kan doen in ons leven.

Een bekende christelijke leider, die contacten had (hij is onlangs overleden) met predikanten en voorgangers wereldwijd, vertelde: ‘Een domineesvrouw vertrouwde me toe dat haar man, die een gevierde voorganger is, al meer dan een jaar niet meer persoonlijk had gebeden. ’s Zondags zitten er bij hem wel meer dan duizend mensen in de kerk. De enige gebeden die hij uitspreekt, zijn de verplichte gebeden.’
‘Als ik zulke verhalen hoor, breekt mijn hart,’ merkte hij op. ‘Ik weet dat veel voorgangers wanhopig zijn, omdat ze geen woord van de Here meer krijgen en het Leven ver weg lijkt te zijn.’

Deze leider vertelde ook eerlijk over zijn eigen leven. Bij hem was de situatie net zo geweest. Hij spande zich in, maar zag nauwelijks zegen in de gemeente.
Op een gegeven moment kwam heel sterk de vraag op hem af of hij bereid was de prijs te betalen die God van hem vroeg. Hij was gewend om vaak, en zelfs na zijn zondagse preek, ter ontspanning naar de tv te kijken. En het was alsof de Here tot hem zei: ‘Je bent geestelijk zo dor, zo droog, zo dood. Je bent geen man van gebed. Je kijkt naar geweld, wat Ik juist haat.’

Dit raakte hem tot in het diepst van zijn hart. Hij besloot z’n Bijbel te gaan lezen, te bidden en God te gaan zoeken, uren, dagen, maanden. Tot het moment kwam dat de Here de wereld uit z’n hart wegnam. Hij beleed zijn zonden, inclusief het feit dat hij zijn gemeente beroofd had van Gods boodschap.
Toen ontving hij de zekerheid dat hij klaar was om voor de rest van z’n leven door God gebruikt te worden. Vanaf dat moment veranderde zijn boodschap en begonnen er mensen tot geloof in de Here Jezus te komen.

De tweede ontmoeting waarover ik u iets wil vertellen, betreft een op het eerste gezicht heel eenvoudige, al wat oudere man. Zelden heb ik iemand ontmoet die zo vol was van God, van de Here Jezus en van de Heilige Geest. Ik moest denken aan Henoch, van wie geschreven staat dat hij met God wandelde.

Deze man was al jaren straatevangelist in zijn eigen woonplaats. In een tijd, waarin door zogenaamde deskundigen wordt beweerd dat deze evangelisatiemethode in de 21e eeuw niet meer werkt.

De oude broeder was voor mij het levende bewijs dat deze ‘methode’ nog heel goed kan werken. Het geheim is echter niet de methode, maar het feit dat deze man zo vol was van de Heilige Geest.
Hij vertelde me dat hij, voordat hij erop uitgaat, eerst geruime tijd in gebed gaat en vraagt of Gods Geest hem wil leiden naar mensen die open zijn voor de boodschap van het Evangelie.

Vervolgens gaat hij op pad met folders en een hart vol liefde en bewogenheid. En hij ziet de wonderen letterlijk voor zijn ogen gebeuren. Mensen die wanhopig op zoek zijn naar God, naar oplossingen in moeilijke situaties, komen op zijn weg.
Hij aarzelt geen moment om hun al in zo’n eerste ontmoeting over de Here Jezus te vertellen en het gebeurt regelmatig dat ze dan al tot overgave aan en geloof in Hem komen. Ook moslims, die op zoek naar God en in de Here Jezus de ware God vinden.

Twee verhalen, met dezelfde boodschap. Een boodschap voor voorgangers en voor ‘gewone’ mensen, een machtig getuigenis van wat God kan doen in en door de levens van hen die volledig aan Hem zijn toegewijd. ‘Here, hier is mijn leven. Het is voor U, de rest van de tijd die U me nog geeft.’

Dirk van Genderen

15 Reacties

 1. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 augustus 2012 om 21:27

  Beste Dirk,

  Hartelijk dank voor deze bemoedigende beschouwing! Het is tevens een aansporing om op het smalle pad verder te gaan
  en ons leven aan de Here Jezus te geven. Als wij niet bereid zijn onze eigen verlangens op te offeren voor de zaak van
  Christus, waaruit blijkt dan onze liefde voor Hem? En willen wij wel Hem volgen als wij uren achter de beeldbuis zitten?
  Wat de wereld doet, moet niet ons voorbeeld zijn. Wij zijn geheel anders dan de wereldling. De waarschuwing is dat het
  ten koste van geestelijke kracht gaat in onze getuigenis aan de mensen om ons heen.

  Groeten van San

 2. A. Klein (vd Eindtijdbode) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 augustus 2012 om 10:51

  Beste Dirk,

  Van bovenstaande voorbeelden kunnen wij allen nog veel leren. Want zonder Zijn Geest – die IN ons wil wonen en ‘tronen’ (als Heer en Meester van ons hart en leven: “…niet meer ik, maar Hij leeft in mij…”, Gal. 2:20) om zo DOOR ONS HEEN te kunnen werken – zijn wij inderdaad ‘dor en droog’ en tot weinig of geen goede vruchtdracht in staat.

  Ik moest ineens aan een lied/gebed denken dat ook ik (te) lang geleden regelmatig zong of bad:
  “Kom Heil’ge Geest ‘k heb U nodig,
  Toe Heil’ge Geest kom ook hier,
  Kom in Uw kracht en Uw glorie,
  Kom op Uw eigen manier.”

 3. Christi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 augustus 2012 om 12:16

  Shalom Dirk,

  Dank voor de aanzet en tevens bemoediging!
  Zoals Gods Woord zegt: “volhard in het Gebed” oftewel “loop in Gebed” en laat je niet afleiden of misleiden.
  Telkens heb ik die woorden weer nodig.

 4. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 augustus 2012 om 18:44

  Beste Dirk

  Ook ik zegen regelmatig moslims en soms kan ik ze ook groeten en groeten ze terug. Je ziet wel dat ze een geheel andere geest hebben die hun elke dag maar weer voortdrijft. Wat dat betreft is de duivel een nietsontziende tegenstander die niks met een mens op heeft. Ik moet eerlijk bekennen dat ik het niet altijd makkelijk vind om hen te zegenen. Ze zien ons die in God en de Here Jezus geloven namelijk als vijanden. Toch weet ik dat als ik hen zegen dit alleen maar positief kan uitwerken. Wie ben ik om te denken dat ik beter zou zijn. Dit zijn woorden (en ik merk dat ook duidelijk ) die de Here mij ingeeft. Hebt uw vijanden lief.

 5. Anneke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 augustus 2012 om 20:04

  Beste Dirk,

  Mijn ervaring is, dat als je de Heilige Geest vraagt om de liefde van Jezus in je hart, elke morgen weer opnieuw en als dit dan gebeurt, dan zul je ervaren dat alles mogelijk is. Er is dan o.a. totaal geen negativiteit meer in je hart. De liefde van Jezus maakt dat je anderen lief kunt hebben, onvoorwaardelijk. Zie 1 Korinthiërs 13. Tevens ervaar je dan ook blijdschap in je hart en krijg je de behoefte om de Heer te loven en te prijzen en daarbij om anderen over de Here Jezus te willen vertellen. Probeer het maar, God wil en zal het gebed van een oprechte Christen verhoren.

  Shalom

 6. Cees vam Herpen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 augustus 2012 om 20:18

  Hoi Dirk, ik kan alleen maar amen zeggen op dit stuk wat je geschreven hebt. Zo’n 3 jaar geleden heb ik mijzelf totaal overgegeven aan de Here Jezus, ik was het middelmatige christelijk leven wat ik toen leidde zo ontzettend beu. Nu ik alles overgegeven heb aan Hem, is mijn leven totaal veranderd. Bijbellezen en Bijbelstudie deed ik altijd al, maar nu heb ik a. echt honger naar het Woord en b. vind ik het echt leuk om Bijbelstudie te doen. Dat verplichte is eraf, het is nu vrijwillig en dat is geweldig. Ik sta nu ‘s morgens op en zeg dan “goedemorgen” tegen de Heere God, tegen de Here Jezus en tegen de Heilige Geest, en dan heb ik vaak wonderlijke gesprekken met andere mensen, en dat met een vrijmoedigheid die van Boven komt. Ik ga ook steeds meer de contouren van het Koninkrijk leren zien, omdat je met andere ogen gaat kijken. Ik wil het iedereen aanbevelen om heel zijn of haar leven in handen van God te geven, dan wordt het leven echt de moeite waard, en ben je tegelijk bezig met je toekomst in de eeuwigheid.

 7. Alie en Martin Meijer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 augustus 2012 om 21:32

  Shalom Dirk,
  Deze twee ontmoetingen stimuleren ons ook weer.
  Wij mogen mee werken in een Messiaanse gemeente. Als wij Gods woord niet biddend lezen dan redden wij het niet. Als wij Gods woord biddend lezen, gaat de Heilig Geest openbaren.
  Hier zijn wij ook nog al eens te slap in geweest.
  Veel dank voor deze stimulerende boodschap!
  Voor U ook een gezegende week en warme groeten van Alie en Martin Meijer.

 8. martha zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 augustus 2012 om 22:05

  Hartelijk dank voor deze woorden en de brief. Het is fijn om te lezen hoe anderen in hun geloof sterk worden en / of zijn. Het is de Geest die zoveel geeft als je erom vraagt! En overgave van je leven is wel een vereiste om je weg te lopen met Jezus aan je zij of beter gezegd als voorbeeld. God zorgt zo veel voor je dat je wel eens beschaamd staat met wat je allemaal ontvangt. In hoeverre leef je je leven zoals Hij van je wil? Dat is telkens de hamvraag.
  Mijn tijd is wel eens beperkt denk ik, wat kan ik nog meer doen? De grenzen zijn ook zo zichtbaar. God geeft zoveel je kan doen. Het is goed als je het kan volhouden en tegelijk enthousiast kan zijn over Wie Hij is.
  Elke ochtend opladen aan Zijn Woorden en in gebed is wel heel erg verrijkend en kostbaar! God geeft en je mag Hem volgen in de weg die Hij met je wil gaan.

 9. A. Klein (vd Eindtijdbode) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 augustus 2012 om 22:46

  Beste Dirk,

  Weet niet of het mag, maar ik zou nog graag een aanvulling willen geven op mijn eerdere reactie (nr. 2).
  Voor degenen die eventueel meer willen weten over de werkingen van Gods Geest in ons hart en leven, zou ik graag nog de volgende Bijbelstudie willen aanbevelen van Bijbelleraar CJH Theys, die vol was van (vervuld met) Gods Geest, en zodoende ook echt “in vuur en vlam” stond voor Zijn Heer en Heiland.
  Niet dat KENNIS op zich het belangrijkste is, het gaat natuurlijk om de persoonlijke ERVARING, maar voldoende kennis (Bijbelstudie) hierover kan ons wel behoeden/waarschuwen voor uitingen van geesteswerkingen uit een verkeerde bron. Gods Woord en Geest horen namelijk gelijk op te gaan in ons hart en leven, om dwalingen en/of uitwassen (op beide gebieden) te helpen voorkomen!
  De studie heet: “De natuurlijke mens en de Heilige Geest” en is via het zoekprogramma op de website of het weblog van De Eindtijdbode te vinden (dit omdat een rechtstreekse link meestal niet gewenst is bij een reactie).

 10. Jos zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 augustus 2012 om 23:09

  Toch is het wel moeilijk vind ik, ik ben enkele jaren geleden ook tot geloof gekomen. Maar wat kan die duivel en die wereld aan ons trekken, maar ik probeer 3x daags minimaal te bidden en het Woord te openen. En zeker zondags nog meer. Maar ik heb een eigen bedrijf, en soms vraag ik me wel eens af, of ik dat nu meer los moet laten, voor God? Hij is het belangrijkste, maar hoe ver moet ik hier in gaan, m’n bedrijf moet toch ook blijven draaien? Ik bid maar of God het me duidelijk maakt wat ik moet doen. En denk dan, Hij is te vertrouwen, en Hij zal me elke dag van m’n leven duidelijk maken wat ik moet doen, als mijn hart maar voortdurend open blijft voor Zijn Geest.

 11. Jedidja zegt:
  Geplaatst op zondag 12 augustus 2012 om 10:43

  A Klein, bedankt voor de tip, ik heb de site gevonden en gelijk in “mijn favorieten” gezet, zal er regelmatig op kijken en bovendien lezen en er tips uit overnemen en erover in gebed gaan.
  Jos: bid of de Heilige Geest je duidelijk wil maken of je teveel aan je zaak vastzit. Het is een heel persoonlijke zaak!! Misschien zit je teveel aan je zaak vast, maar misschien ook niet en wil God door jou werken, juist ook in je zaak, in jouw personeel, enz. Voel je niet schuldig als je sommige dagen “maar” 1x het Woord opent en bidt. God ziet jouw hart aan, wij komen niet bij Hem doordat wij 3x per dag de bijbel gelezen hebben e.d., maar door ons geloof in Zijn verlossend werk!! en door genade.

 12. Elly zegt:
  Geplaatst op zondag 12 augustus 2012 om 11:00

  Dag Jos, wat fijn dat je de vraag stelt hoever je kunt gaan in het bidden en zoeken van God!
  Ik las je eerlijke reactie en gelijk kwam de tekst van de eerste brief aan de Corinthiërs
  in mijn gedachten. Zo simpel en een leidstekst voor het leven!
  ‘Wat je ook doet, doe het tot eer van God, ook het eten en drinken.’ Het ging hier dan wel over
  het eten van vlees aan afgoden gewijd, maar de kern is tot op vandaag dezelfde. Wát je ook doet doe het tot eer van God!
  Je kunt overal en in alles wat je doet God eren door je gedachten en je handelen te richten op God. Je merkt dat je in de loop van de tijd er steeds ontspannener in wordt. De hele dag door houd je een samenspraak met God, je mijmert over iets waar je antwoord op zou willen, misschien wel in je bedrijf. Dan schiet je een tekst te binnen of een gedeelte van een boek, misschien zegt iemand wel iets tegen je of zie je zomaar iets in een blad wat je ineens doet beseffen: dat is van God, voor deze situatie!
  Mijn favoriete tekst is in Psalm 119, vers 11: ‘Ik vul mijn hart met Uw woorden; dat is de enige manier om niet te zondigen en U geen verdriet te doen.’
  Met hartelijke zegengroeten!

 13. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 12 augustus 2012 om 12:49

  Het is ook heel moeilijk Jos. Ook voor mij als wedergeboren Christen is het voortdurend een bijna dagelijkse worsteling maar de Here heeft ons ook geen kalme reis beloofd maar wel een behouden vaart.

 14. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op maandag 13 augustus 2012 om 17:22

  Als ons persoonlijk gebedsleven op peil is (zie Mat 6:6) dan
  zullen wij ook geestelijke kracht ontvangen. Hoe meer wij onze
  persoonlijke contact met de Here verzaken en meer gefocust
  zijn op het openbare leven, des te minder kracht zullen wij van
  de Here ontvangen. Het is een noodzaak om alleen terug te
  trekken en het aangezicht van de Here te zoeken. De Here
  Jezus is ons voorbeeld want alhoewel Hij een drukke bediening
  had de laatste drie jaren van zijn leven, nam Hij ook de tijd om
  terug te kunnen trekken. Als Hij hele belangrijke beslissingen
  moest nemen, was Hij lang in gebed. Hij wilde weten wat de
  wil van zijn Vader was (zie Luk 6:12-16). Zo behoren wij dat
  voorbeeld na te volgen om in het verborgene een diepe
  gebedsleven met de Here op te bouwen. Dan kan Hij ons Zijn
  volle zegen geven als wij bereid zijn onze eigen leven te
  verloochenen en in alles geleid te willen worden door de
  Heilige Geest (Rom 8:14). Dat laatste is een onderdeel van
  Gods plan met ons leven (Efeze 2:10).

 15. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 13 augustus 2012 om 20:54

  Beste Dirk,
  Jouw bemoedigende bijzondere ontmoetings verhalen zijn voor mij ook heel herkenbaar.
  Mijn ervaring over bijzondere “ontmoetingen” zijn niet alleen persoonlijke ontmoetingen maar ook soms via de moderne Christelijke media uitzendingen en websites, waaronder ook natuurlijk: Dirks-visie. Niet alleen jouw Commentaren zijn geloofsverdiepend, maar ook de meningen en eigen ervarings-verhalen van de reactie-schrijvers zijn heel leervol en vaak herkenbaar.
  Graag wil ik enkele eigen bijzondere ontmoetings-verhalen vertellen.
  In 1999 (in het dieptepunt van mijn geloofscrisis) keek ik per toeval op een zondagmorgen, eens op RTL5. Hier was een uitzending van Hour of Power. (een van eerste uitzendingen bleek achteraf) De preek van Dominee Robert Schuller, die ging over: De verloren zoon, raakte mij diep in mijn hart. Daarna liet hij een “ervarings-deskundige” aan het woord, die vertelde hoe hij tot geloof was gekomen en hoe hij nu zijn Christen-zijn daadwerkelijk in praktijk brengt. Na de uitzending ben ik letterlijk op mijn knieën gegaan en heb schuld beleden en Jezus in mijn hart gesloten. Sindsdien kijk ik bijna iedere zondag naar de Hour of Power uitzending en die hebben mijn zondagse R.K.Kerk-gang helemaal vervangen.
  2e verhaal :
  In die zelfde tijd (1999) kwam ik “per toeval” een oude bekende tegen die ik al jaren niet meer gezien had, samen hadden wij vroeger in het bestuur van de KVP-jongeren gezeten. Ik vertelde hem van mijn ziekte en ook van de geloofs-crisis, waarop hij zei: Dan heb ik voor jou een heel goed “medicijn” en ik zal het per post opsturen. Twee dagen daarna kwam per post het dag-gebedenboek: Jezus spreekt. En nu na 13 jaar lees ik nog bijna iedere dag in dit dagboek en het is nog steeds alsof Jezus via de Geest tot mij spreekt. Dan denk ik vaak en lees nog eens in de bijbel over:
  De Emmaüs-gangers in Luc. 24: 32-33:
  Toen zeiden ze tot elkaar: Brandde ons hart niet in ons, zoals Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften ontsloot? Dit gevoel ervaar ik nu ook. Hub.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden