Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De smalle weg naar de hemel (28 reacties)

Geplaatst op donderdag 16 augustus 2012, 22:20 door Dirk A A

Wellicht kent u de prachtige plaat van de brede en de smalle weg. De smalle weg loopt naar de hemel en de brede weg eindigt in de hel. Ik heb de indruk dat nogal wat christenen denken dat ze gerust op de brede weg kunnen wandelen en toch in de hemel zullen komen. Toch is dat beslist een misverstand.

In Mattheüs 7:13 en 14 spreekt de Here Jezus over de brede en de smalle weg. De smalle weg heeft een enge (smalle) poort. Je komt op die smalle weg door je te bekeren, de Here Jezus aan te roepen en in Hem te geloven. In Hem, Die Zijn leven ook voor jou gegeven heeft aan het kruis. Hij is de Deur (Johannes 10:7). Door de enge, smalle poort gaan, is sterven aan je eigen zondige ik en opstaan tot een nieuw leven met Hem (Romeinen 6).

Wie de Here Jezus heeft leren kennen als zijn Heiland en Verlosser, wil op de smalle weg verder gaan. De weg achter Hem aan. De weg waarop Hij je zo wil veranderen dat je steeds meer op Hem gaat lijken.
De beste toets om bij jezelf na te gaan of je op de smalle weg wandelt, is of je liefde voor de Here Jezus groter wordt, evenals je afkeer van de zonden. Scherm nooit met de liefde van de Here Jezus wanneer het gaat om dingen in je leven die niet overeenstemmen met een wandel op de smalle weg. Juist omdat God liefde is, moet Hij de zonde wel haten.

Misschien zijn we wel vergeten dat God een heilig God is, Die de zonden niet door de vingers kan zien. Hij verlangt ernaar dat de Zijnen heilig en rechtvaardig zullen zijn en zullen leven in verbondenheid en gehoorzaamheid aan Hem. Ik hoop dat het ook uw verlangen is er helemaal voor Hem te zijn.

Wie met een beroep op Gods liefde zegt dat hij aan alles van de wereld mee kan doen, moet er maar niet vanzelfsprekend van uitgaan dat hij op de smalle weg wandelt. En wie met een beroep op Gods liefde leeft in strijd met Gods geopenbaarde wil in de Bijbel, zou heel goed toch op de brede weg kunnen wandelen, die eindigt in de hel. Bid de Here dat Hij alles uit je leven weg wil doen wat je hindert op de smalle weg met Hem.
De smalle weg is niet altijd de gemakkelijkste weg. De smalle weg kan een eenzame weg zijn. Een weg die anderen niet willen gaan, omdat ze het er te bekrompen vinden, te weinig opwindend, ook geestelijk. Maar je weet dat je deze weg moet gaan, de weg waarlangs je eenmaal in het Vaderhuis met z’n vele woningen zult komen, bij de Here Zelf.

Het is je verlangen de Here Jezus te behagen in alles wat je doet, in hoe je bent. Je kunt geen dingen meer goedpraten, die Gods Woord afwijst. En misschien doet het wel pijn als je merkt dat je daardoor ‘vrienden’ verliest. Het zou wel eens kunnen zijn dat dit de consequentie is wanneer je trouw wilt blijven aan de Here en aan Zijn heilig Woord.

Het gaan van de smalle weg kan lijden om Christus wil voor je betekenen. Dat kan in de politiek zijn, op je werk, te midden van familie en vrienden, op school, in het open veld en zelfs in de kerk of gemeente waartoe je behoort.
Ik hoop en bid dat de Here je dan wil leren je erover te verheugen dat Hij je waardig acht voor Hem te mogen lijden (Handelingen 5:41). Dat kan de pijn verzachten en ons helpen ons oog alleen gericht te houden op Hem Die we zo onuitsprekelijk lief hebben en van Wie we weten dat Hij ons bemint.

Dirk van Genderen

28 Reacties

 1. A. Klein (vd Eindtijdbode) zegt:
  Geplaatst op donderdag 16 augustus 2012 om 23:29

  Beste Dirk,

  Inderdaad ken ik die plaat van de brede en de smalle weg nog uit de beginjaren van mijn bekering. Ik heb toen eens alle Bijbelteksten vanaf die plaat opgeschreven, en ze later in de Bijbel opgezocht en op papier – in 2 kolommen – uitgewerkt. Het moet nog ergens op zolder liggen, maar waar?? Maar leerzaam waren al die opgeschreven teksten in ieder geval. Ook werd het verschil tussen die smalle en die brede weg er gelijk veel duidelijker door.
  Kan verder ook alleen maar AMEN zeggen op de rest van je artikel hierover.

 2. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 augustus 2012 om 7:02

  Beste Dirk,

  Ik kan mijzelf herkennen in wat je geschreven hebt. Deze week
  heb ik de heiligheid van God ervaren. Ik werd ziek door het breken
  van een gebod van God en dat weegt heel zwaar bij God
  (zie 1 Kor 11:30). Hij tuchtigt om ons weer op de goede weg terug
  te brengen. De praktijk van ons geloofsleven laat
  zien hoe diep onze wandel met de Here is. En het is geen gemak-
  kelijke weg (1 Petr 4:17,18). Maar dat heeft de Here ons ook
  nergens in de Bijbel beloofd. Maar wat ons te wachten staat, weegt
  daar tegen op.

  Groeten van San

 3. Ed zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 augustus 2012 om 13:33

  Dag Dirk, ik denk niet dat je het zo bedoelt hoor, maar sommige lezers zouden kunnen denken dat dit betekent dat gelovigen het eeuwige leven weer kwijt kunnen raken (een gelovige die weer op de brede weg belandt zou volgens deze lezing dus ook in de hel belanden. Eeuwig leven is een gift, een vrije gave, die niet teruggenomen wordt (Ef. 2:8-9), maar wie eenmaal gered is, bevindt zich vervolgens op de ‘renbaan’ waar hij kan besluiten ‘voor de prijs te gaan’, de kroon (1 Kor. 9:24-27). De tekst in 1 Kor. 9 lijkt tegenstrijdig te zijn met het idee van de ‘vrije gift’, daarom weten Calvinisten vaak niet wat ze ermee aanmoeten, gebruiken Arminianen het om hun gelijk te claimen, en gebruikt Wesley het om te verkondigen dat er dus geen zekere individuele uitverkiezing is tot eeuwig leven, maar dat uitverkierzing alleen slaat op ‘collectieve groepen’ die mogen proeven van de genademiddelen, zodat zelfs onze ‘verkoren Paulus’ verworpen kan worden en verloren kan gaan. Reden is dat men slechts 1 punt ziet in deze teksten, namelijk ‘eeuwig leven’, maar niet ziet dat in de andere tekst het Koninkrijk als loon bedoeld wordt; dat is de prijs die men missen kan. Robertr Govett schreef er veel over in zijn werken (bijv. Kingdom Studies), die ook door de beroemde C. H. Spurgeon geprezen werden.

 4. G.H. van Brummelen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 augustus 2012 om 14:05

  Beste Dirk,
  De brede en de smalle weg. Die zijn er nog altijd, al zijn ze wat op de achtergrond geraakt bij velen. Gods Woord is niet veranderd. Ons hart is dat ook niet. Dank dat je hier aandacht aan besteedt, want we hebben bemoediging nodig, maar evengoed vermaning en duidelijkheid.

 5. dag zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 augustus 2012 om 16:28

  Beste Dirk, goed woord! Van harte mee eens.
  Uiteindelijk worden onze inspanningen beloond. En dat is genade.

 6. Kees zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 augustus 2012 om 19:05

  Een mooi stukje Dirk. Ja dit is de beste keuze voor vandaag: Kies dan heden wie gij dienen wilt. Toch wil ik iets aanvullen. De brede weg kan op de laatste dag nog over gaan in de smalle weg en eindigt niet na ons verlaten van ons aardse lichaam. De geestelijk doden komen namelijk alleen in het oordeel en zij worden beoordeeld op hun werken. Hebben ze goede werken gedaan, dan krijgen zij de uitnodiging om alsnog op de laatste dag het Koninkrijk te betreden, op de smalle weg te gaan, door de poort (Jezus) en te buigen voor Koning Jezus. Dit is denk ik bedoeld vanwege dat het geloof zonder werken dood is en mensen die zo leven worden als door het vuur gered, maar God heeft daar een enorme hekel aan dat mensen zeggen te geloven, maar dit niet staven met hun werken. Goede werken (bij ongelovigen) worden uiteindelijk op de laatste dag beoordeeld met een besluit van Gods kant. Hartelijke groet, Kees.

 7. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 augustus 2012 om 20:29

  Inderdaad Dirk, wie Jezus als zijn Heiland en verlosser in zijn hart gesloten heeft, wil alleen maar op die smalle weg verder gaan, maar deze smalle weg zit wel vol vele gevaren van Satan. Symbolisch kunnen wij deze levenslange “Pelgrimstocht” vergelijken met een hoge bergtop wandeltocht langs een smal pad. Op dit smalle pad kunnen wij van allerhande gevaren tegen komen zoals: lichamelijke letsels door vallen, uitglijden, hitte, koude, uitputting etc., maar als wij de top bereikt hebben (waar meestal een groot kruis staat) dan aanschouwen wij, een Hemels mooi uitzicht op Gods-schepping.
  Met andere woorden: Ons Christelijk leven is een levenslange pelgrimstocht door “diepe dalen” en “Hemelse uitzichten”. Hub.

 8. Frans de Vries zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 augustus 2012 om 13:04

  Vraag: Eenmaal op de smalle weg door bewust, willens en wetens te kiezen voor Jezus Christus en Zijn offer. En dan zondig je toch. Bevind je je daarmee weer op de brede weg naar de ondergang? Is er dan nog een pad terug naar de smalle weg? En zo steeds heen en terug? Let wel je hebt de Heer nog steeds van harte lief met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en dat vermindert niet, maar zondigen doe je nog steeds. Een kind van God kán toch niet zondigen? En: “niets kan mij scheiden van de liefde van Jezus: machten, krachten, lijden of nood, heden toekomst, lengte, diepte, honger armoe of de dood”. Het opmerkelijke is dat in dit rijtje uit Gods woord het woord “zonde” ontbreekt. Dus tóch kan iets in dit geval zonde mij scheiden van Jezus?? Klopt deze tekening wel? Of gaat de vergelijking soms toch mank, oftewel niet de hele lading dekt? Ik kan me voorstellen dat een aantal mensen de conclusie trekt: “O hemel, ik heb tóch weer gezondigd en bevind me nu weer op die brede weg, is er nog wel een weg terug naar die smalle weg? Ik zie in dat plaatje geen pad terug”. Zelf denk ik dat, Jezus’ offer, eenmaal aanvaard, volmaakt is en dus sterker dan onze zonden. Frans.

 9. Gijs van Schaik zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 augustus 2012 om 13:08

  Ik wil even reageren op wat Kees zegt. De enige keuze is te erkennen dat je de Heer Jezus nodig hebt.
  Hij is de Enige Die redden kan. Goede werken bij ongelovigen bestaan niet. In Gods ogen zijn alleen daden die in verbinding met Zijn Zoon staan goed. Hij heeft een ander criterium betreffende “goed” dan mensen in de wereld. Zie Luk. 18: 20.

 10. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 augustus 2012 om 13:36

  Beste Dirk,

  Als ik jouw woorden lees, komt bij mij boven dat de smalle weg smaller is dan menigeen vermoedt.
  Als je de geloofsgetuigen leest uit Hebreeen 11, dan lees je wat ze allemaal voor het geloof over hadden.
  En de verhalen van de Lijdende Kerk zijn ook heel overtuigend. In Nederland heerst een voor mijn
  gevoel vrijheid, blijheid instelling ten aanzien van geloofszaken. De tolerantie in veel zaken is te
  groot. Op punten waar de Bijbel heel duidelijk over is, doen we water bij de wijn. Geloofsbeleving is
  dan meer van de natuurlijke mens dan van de geestelijke mens. Zintuiglijke genot is belangrijker dan
  geestelijk de Here te ervaren (2 Tim 3:4). God kennen wordt op een natuurlijke manier beleefd ipv
  een directe ontmoeting met God zelf. Heel veel geestelijke boeken zijn er te koop. Misschien te veel.
  En de visie van mensen wordt belangrijker dan de visie van God en de Bijbel. We lopen meer mensen achterna
  dan zelf het van God te ontvangen. We willen wel geloven maar het moet ons niet te veel kosten. Zou
  de Here blij zijn met zulk een lauwe houding? In de gemeente aan Laodicea spuwt de Here Jezus ze
  uit zijn mond (Openb 3:16). John MacArthur zegt dat de gemeente van Laodicea niet wedergeboren
  gelovigen zijn. Mocht dat zo zijn, dan is het een zeer ernstige boodschap voor de gemeente in het
  rijke, vrije en lauwe Westen! Ik hoop dat wij onszelf ernstig onderzoeken in hoeverre wij in het
  geloof zijn (2 Kor 13:5). Dan heeft jouw artikel vrucht mogen dragen.

 11. Nel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 augustus 2012 om 13:47

  Beste Dirk, ik heb in Hebreeën 6:4-6 en in Hebreeën 10:26-28 gelezen dat een wedergeboren christen wel degelijk zijn redding kan verliezen. Hoe zou God ons beoordelen wanneer wij willens en wetens, dus bewust, blijven zondigen en denken dat dit wel door de beugel kan omdat wij ons bekeerd hebben en Jezus dit dan ook wel vergeven zal? Het is bekend dat hier verschillende visies op zijn. Misschien kun je hier in een volgend commentaar eens op ingaan.

 12. Jan Hartman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 augustus 2012 om 13:49

  Beste broeder Dirk,

  Weer een bijzondere rijke bijdrage van je. Brede en smalle weg! Smalle weg blijven volgen, betekent strijd, eenzaamheid, zelfs binnen je gemeente/kerk! Dat treft me, dat raakt me, want het is inderdaad zelfs daar een wandelen op het smalle pad……..

  Zegen en broeder groet
  verbonden in Jezus Christus
  Jan hartman

 13. Corstiaan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 augustus 2012 om 18:05

  Beste Dirk,

  Wanneer ik dit stuk over de brede en smalle weg lees en herlees komen ook bij mij gedachten, met dezelfde strekking als Frans de Vries (nr.8) aanhaalt, naar boven. Het kan toch niet zo zijn dat je steeds van weg verandert? Dan ben je op de brede weg en vervolgens ontdek je dat je op de smalle weg loopt. Dat is toch dodelijk vermoeiend. Het lijkt erop dat onze ‘werkheiligheid’ er veel toe doet of je op de smalle weg bent. Wie in Christus is, die is een nieuwe schepping geworden. Wel dood voor en door de zonden, maar levend (onvergankelijk) door Zijn offer aan het kruis! We leven in een gebroken wereld (ik heb dat al eens eerder geschreven) en kunnen niet volmaakt naar Zijn wil leven. Ik vind veel troost in de woorden ‘Zonder Mij kunt gij niets doen’ en ‘er is géén mens die goed is en goed kan doen’. Het is alles genade; mijns inziens ook het wandelen op de smalle weg met alle verschijnselen van de brede weg. We moeten wel oppassen dat we de afbeelding van deze wegen niet boven hetgeen we in Gods woord kunnen vinden plaatsen.

 14. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 19 augustus 2012 om 10:14

  Beste Dirk

  Vanuit mijn eigen ervaring kan ik zeggen dat een mens die Jezus niet in zijn of haar hart heeft toegelaten maar bijvoorbeeld wel naar de kerk gaat en bid lijkt op een dol in de rondte draaiend kompas.

  Een mens die die radicale keuze voor Jezus heeft gemaakt bevindt zich op het smalle pad al doet de tegenstander er alles aan om een wedergeboren christen terug op de brede weg te krijgen.

  Ik kan daarom iedere morgen de Here danken. Niet alleen voor zijn liefde, geduld, steun, trouw maar ook voor Zijn vermaningen. Die vermaningen zijn nodig om een Kind van God op het rechte spoor te houden. Is dat dan makkelijk vraagt u zich misschien af. Nee zeer zeker is dat niet gemakkelijk. De tegenstander is namelijk altijd klaarwakker en kan ook door middel van andere mensen trachten een christen onzeker te maken.

 15. Ed zegt:
  Geplaatst op zondag 19 augustus 2012 om 18:18

  Ik denk dat het belangrijk is onderscheid te maken tussen Jezus als de Deur (Joh. 10:9), en de enge en nauwe poort die in de gelijkenis genoemd worden, en die immers de dóórgang naar de desbetreffende ‘wegen’ vormen. Het lijkt mij nogal vreemd om Jezus zowel als ‘enge’ en ‘wijde’ poort te kwalificeren. Hij is niet beide. Allereerst moet je aantonen waar men precies ‘ingaat’, ‘wat’ de ‘poort’ is, en waar ‘het leven’ allemaal wel niet op kan slaan. In dit gedeelte slaat ‘leven’ op het ‘millenniale leven’, zie bijv. ook Marc. 9.43-47, Luc. 13:28-29, Rom. 5:17 and Gal. 6:8. In Matt. 7 en Luc. 13 waar deze gelijkenis genoemd wordt, betreft dit het ‘ingaan in het Koninkrijk Gods’. Men moest ‘strijden’ om in te gaan. Dat geldt niet voor het eeuwige leven. Hoe kun je ‘strijden’ voor een ‘vrije gave’? Die enge poort is de toewijding die volgt op de bekering, overgave, de leer van de Bergrede. In het eerste deel van Matt. vertelt de Here ons hoe zij die het Koninkrijk zoeken zich gedragen moeten. Vervolgens roept de Here hen ertoe op zulke mensen te worden. Dat is ook de betekenis van Hebr. 6. Die gelovigen gaan niet verloren, geenszins. Dat ‘opnieuw tot een bespotting maken’ verwijst naar een gelovige die al wedergeboren is, maar die in zijn naïviteit opnieuw het fundament (van zijn eerste bekering) leggen wil. Dat kán niet. Welke loper in de renbaan die valt, staat weer op om helemaal terug te keren naar de start? Want dat is de grondgedachte hier. Nee, hij staat weer op en gaat door. Je kunt niet opnieuw de Here Jezus aannemen. Dat kan maar een keer.

 16. Ed zegt:
  Geplaatst op zondag 19 augustus 2012 om 18:27

  Correctie, ik bedoelde te zeggen dat Jezus niet tegelijk een Deur kan zijn en een enge poort, niet dat Hij zowel een enge als een wijde poort zou zijn, dat klopt natuurlijk niet. Blijft staan dat duidelijk gemaakt moet worden ‘wat’ de ‘poort’ is, en die is alleen voor gelovigen, zowel de engel als de wijde. De ongelovigen hoeven helemaal geen poort door, zij hoeven niet eens een weg te bewandelen want zij zijn reeds veroordeeld. Zij moeten juist eerst de Deur vinden.

 17. berend zegt:
  Geplaatst op zondag 19 augustus 2012 om 20:15

  Naar aanleiding van reactie nr. 9: Er zijn mensen die niet naar het licht gaan omdat hun werken boos zijn, anderen gaan wèl naar het licht opdat zal blijken dat hun werken uit God zijn.
  Weet niet precies waar het staat, uitspraak van Jezus in de evangeliën.

 18. A3 M zegt:
  Geplaatst op maandag 20 augustus 2012 om 8:10

  Beste Dirk,

  Het eerste beeld dat na het lezen in mij op kwam, was het beeld van mensen, die op de brede weg lopen en zelf pionnen uitzetten om de brede weg smaller te laten lijken. En daarmee zichzelf voor de gek houden dat ze op de goede, smalle weg lopen.

 19. T vd Have zegt:
  Geplaatst op maandag 20 augustus 2012 om 9:45

  Ja Dirk je hebt gelijk, je kunt geen dingen meer goedpraten, als het goed is ben je eerlijk gemaakt, en dan wil je alleen maar dat Hij de eer krijgt niets uit ons maar alles uit Hem.

 20. Moi zegt:
  Geplaatst op maandag 20 augustus 2012 om 19:02

  Wat is de definitie van het leven op de brede weg dan? Is dat denken door eigen gerechtigdheid buiten de Heere Jezus om de hemel menen te kunnen verdienen?

 21. martha zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 augustus 2012 om 12:21

  Beste Dirk,
  fijn om te lezen, het is bemoedigend. het is wel eens eenzaam om te gaan wat je wil doen, met Jezus naast je. anderen begrijpen het niet, of staan er niet voor open en oordelen. Maar je mag er altijd op vertrouwen dat jouw weg met Jezus, goed is, en je leeft niet voor mensen maar voor God. Mensen hebben vaak meerdere maatstaven of denken vanuit hun ego, die allerlei behoeften heeft, en als je je niet bewust bent van die behoeften, dan luister je ernaar, omdat je je anders niet goed voelt. Wie zorgt nu niet goed voor zichzelf? Maar het is juist de kunst om die vleselijke of geestelijke lage behoeften te traceren en te ontmantelen. God kijkt naar je ziel, naar je innerlijk, is die goed gericht op Jezus, op het kruis, op Zijn eer en glorie?

 22. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 augustus 2012 om 16:24

  Beste Dirk,
  Mag ik zo vrij zijn om uit het dag-gebedenboek: Jezus spreekt; van vandaag, toepasselijk te citeren over “het smalle pad”. Hierin zegt Hij:
  De mens zoekt zo dikwijls en verwondert zich dan dat hij Mij niet vindt. Hoe komt dit? Omdat Ik slechts gevonden kan worden langs het (smalle) PAD van simpele gehoorzaamheid. Ik ben niet gekomen om Mijn wil te doen, maar de wil van Hem die mij gezonden heeft. Ik betreed, zoals Ik altijd heb gedaan, het PAD van simpele gehoorzaamheid. Daarlangs zal Ik gevonden worden.

 23. De smalle weg naar de hemel « Amazing Grace zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 augustus 2012 om 10:48

  […] DIRKs visie, Dirk van Genderen, 16-8-2012 Share […]

 24. Ad zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 augustus 2012 om 10:49

  Broeder Dirk!

  Ik vind het stukje heel goed en dus heel waar! Bedankt! Het is voor mij een bemoediging! De laatste tijd ben ik bij mensen, waarvan ik dacht dat het echte boeders en zusters waren, tegen opvattingen aangelopen, die me diep teleurgesteld hebben. Meer en meer merk ik dat mensen, door invloed van de tijdgeest, bezig zijn met het verleggen van de grenzen. Dat is overigens een verdrietige constatering!

 25. Peter Overduin zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 augustus 2012 om 15:08

  De makers van de plaat over de brede en de smalle weg hebben de vergelijking die Jezus maakt laten buikspreken en daarom geeft het een heel vertekend beeld van de werkelijkheid. Men vergeet dat Jezus deze woorden tot zijn discipelen spreekt! Zij waren al volgelingen van Jezus! Tegen hen zegt Jezus: gaat in door de enge poort. Jezus heeft het niet tegen ongelovigen! Het leven op de smalle en de brede weg gaat dus beiden over gelovigen! Als gelovige kan je door de smalle poort of door de brede poort gaan. De meeste gelovigen gaan door de brede poort. Dat zijn de gelovigen die hier op aarde nog als gevangenen leven. Zij blijven onder het juk van de wet leven, terwijl Jezus hen in vrijheid heeft gesteld! Zij geloven dat het Koninkrijk nog moet komen en leven als ‘armoedzaaiers’. De gelovigen die door de smalle poort gaan (over de hele geschiedenis heen gezien zijn dat er niet zo veel) zijn degenen die beseffen wat Jezus op aarde tot stand heeft gebracht en overeenkomstig die volle waarheid leven zij. Zij weten zich volkomen bevrijd van de zonde! God rekent niet meer hun zonden, Hij ziet hen als 100% rechtvaardig en heilig! Vanuit Gods perspectief gezien zijn ze zeer goed! Er is geen enkele veroordeling meer. Wat de vijand ook nog schreeuwt, hij kan hen niets meer maken. Zij leven als Koningskinderen hier op aarde. Het Koninkrijk is hier en nu. Het eeuwige leven met Jezus is al begonnen. Als je het gelooft gaat je het zien; door geloof ga je door de smalle poort. Als je eerst wilt zien voordat je het gaat geloven, ga je het nooit zien. Dan leef je op de brede weg.

 26. Leni, zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 augustus 2012 om 10:55

  Beste Dirk,

  Bedankt weer voor het commentaar op de plaat de brede en de smalle weg. De reacties van vele lezers zijn mooi en leerzaam vooral van nr. 25 kan ik volledig beamen. Wij moeten door genade onze ogen geopend worden. De genadetijd is er nog en Hij staat ten dienste die Hem daarom aanroepen. Door veel strijd geeft Hij de overwinning. Dat kan heel veel kosten maar Hij geeft zoveel daarvoor terug wat niet opweegt tegen de heerlijkheid van de vergeving van de zonde. Wij worden daarom met recht Koningskinderen genoemd en laten wij daarom ook zo leven

 27. Ap Hamerpagt zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 september 2012 om 12:17

  Beste Dirk
  Ik denk dat je hier een wezenlijk punt in de geloofsbeleving omschrijft. Levensheiliging die onlosmakelijk verbonden is met het geloof. Het begrip ellende verlossing en dankbaarheid van de “klassieke” theologie kan je in de Psalmen terugvinden als een cyclisch gegeven. Iets dat volkomen past bij het cyclisch tijdsbesef van de volkeren in het Midden Oosten. Lees b.v. hoe David als Gods beminde Psalm 51 schrijft. De Reformatoren noemden dat de strijd tussen de oude en de nieuwe mens. In onze lineaire “Grieks” denkende cultuur is overduidelijk een tijdsbeleving vast te stellen waarbij ook de begrippen ellende verlossing en dankbaarheid in een lineair tijdsbesef worden beleefd. De bekering is een eenmalig item en daarna een gepasseerd station. Vrijgemaakt van de wet kunnen we verlost en dankbaar in een soort antinomianisme doen en laten waar we zelf zin in hebben. Vooral als we niet beseffen hoever we als Christenen door de filosofie van Kant zijn geïmpregneerd en ongeveer net zo egocentrisch zijn geworden als de “wereld”om ons heen. Ik denk dan aan de gelijkenis van de zaaier en vraag me af hoeveel “zaad”er nu wel of niet gesmoord wordt door onkruid of door vogeltjes wordt weggepikt als het om vruchtdragen gaat. Denk aan de woorden waar Jezus zijn bergrede mee afsluit. Zalig zijt ge Wanneer ze u zullen beschimpen en vervolgen en al wat boos is zullen zeggen, tegen u vals getuigend vanwege mij. Het is dus zeer eenvoudig vast te stellen wanneer je zalig bent. De wereld zal je dan haten. Je wordt herkend als iemand op de smalle weg.
  Gr van een klassieke AOW er

 28. ray zegt:
  Geplaatst op zondag 13 januari 2013 om 2:06

  dirk ik ben het aan de ene kant niet eens ,want niet door onze goede werken komen wij in het koninkrijk,maar door jesus ,wie in jesus gelooft en de heilige geest ontvangen hebben ,hebben het eeuwig leven en dat is door de genade van jesus ,en niet door goede werken ,want wij zijn allemaal slecht ,en dat zeg jesus zelf in de bijbel,ieder mens is slecht er is er niet een goed ,maar god moest als mens op aarde komen en dat was jesus ,om de wet te vervullen ,want wij konden het niet volbrengen,wie de heilige geest heeft is opnieuw geboren wie de heilige geest niet heeft is niet opnieuw geboren.eens een kind van god altijd een kind van god,de enige moglijkheid dat we het eeuwig leven verliezen is de heilige geest verstoten .maar het eeuwig leven verdienen door goede werken bestaat niet ,want als dat zo is dan hoefde jesus niet te komen om de wet te vervullen,door gods genade ben ik geworden tot wie ik ben en niet door mijn goede werken ,de bijbel zegt duidelijk alle mensen hebben gezondigt er is er niet een goed maar door de genade van een mens jesus de weg de waarheid en het leven .hij is de smalle weg ,hij is de alfa en de omega .hij is de levende god .amen.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden