De smalle weg naar de hemel

Wellicht kent u de prachtige plaat van de brede en de smalle weg. De smalle weg loopt naar de hemel en de brede weg eindigt in de hel. Ik heb de indruk dat nogal wat christenen denken dat ze gerust op de brede weg kunnen wandelen en toch in de hemel zullen komen. Toch is dat beslist een misverstand.

In Mattheüs 7:13 en 14 spreekt de Here Jezus over de brede en de smalle weg. De smalle weg heeft een enge (smalle) poort. Je komt op die smalle weg door je te bekeren, de Here Jezus aan te roepen en in Hem te geloven. In Hem, Die Zijn leven ook voor jou gegeven heeft aan het kruis. Hij is de Deur (Johannes 10:7). Door de enge, smalle poort gaan, is sterven aan je eigen zondige ik en opstaan tot een nieuw leven met Hem (Romeinen 6).

Wie de Here Jezus heeft leren kennen als zijn Heiland en Verlosser, wil op de smalle weg verder gaan. De weg achter Hem aan. De weg waarop Hij je zo wil veranderen dat je steeds meer op Hem gaat lijken.
De beste toets om bij jezelf na te gaan of je op de smalle weg wandelt, is of je liefde voor de Here Jezus groter wordt, evenals je afkeer van de zonden. Scherm nooit met de liefde van de Here Jezus wanneer het gaat om dingen in je leven die niet overeenstemmen met een wandel op de smalle weg. Juist omdat God liefde is, moet Hij de zonde wel haten.

Misschien zijn we wel vergeten dat God een heilig God is, Die de zonden niet door de vingers kan zien. Hij verlangt ernaar dat de Zijnen heilig en rechtvaardig zullen zijn en zullen leven in verbondenheid en gehoorzaamheid aan Hem. Ik hoop dat het ook uw verlangen is er helemaal voor Hem te zijn.

Wie met een beroep op Gods liefde zegt dat hij aan alles van de wereld mee kan doen, moet er maar niet vanzelfsprekend van uitgaan dat hij op de smalle weg wandelt. En wie met een beroep op Gods liefde leeft in strijd met Gods geopenbaarde wil in de Bijbel, zou heel goed toch op de brede weg kunnen wandelen, die eindigt in de hel. Bid de Here dat Hij alles uit je leven weg wil doen wat je hindert op de smalle weg met Hem.
De smalle weg is niet altijd de gemakkelijkste weg. De smalle weg kan een eenzame weg zijn. Een weg die anderen niet willen gaan, omdat ze het er te bekrompen vinden, te weinig opwindend, ook geestelijk. Maar je weet dat je deze weg moet gaan, de weg waarlangs je eenmaal in het Vaderhuis met z’n vele woningen zult komen, bij de Here Zelf.

Het is je verlangen de Here Jezus te behagen in alles wat je doet, in hoe je bent. Je kunt geen dingen meer goedpraten, die Gods Woord afwijst. En misschien doet het wel pijn als je merkt dat je daardoor ‘vrienden’ verliest. Het zou wel eens kunnen zijn dat dit de consequentie is wanneer je trouw wilt blijven aan de Here en aan Zijn heilig Woord.

Het gaan van de smalle weg kan lijden om Christus wil voor je betekenen. Dat kan in de politiek zijn, op je werk, te midden van familie en vrienden, op school, in het open veld en zelfs in de kerk of gemeente waartoe je behoort.
Ik hoop en bid dat de Here je dan wil leren je erover te verheugen dat Hij je waardig acht voor Hem te mogen lijden (Handelingen 5:41). Dat kan de pijn verzachten en ons helpen ons oog alleen gericht te houden op Hem Die we zo onuitsprekelijk lief hebben en van Wie we weten dat Hij ons bemint.

Dirk van Genderen