Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

‘Waarom kwam u niet een half uur eerder? (27 reacties)

Geplaatst op donderdag 23 augustus 2012, 21:08 door Dirk A A

Het gebeurde in India. Een man was zeer ernstig ziek. Zijn vrouw had al hun bezittingen al uitgegeven voor zijn genezing. Ze had vele offers gebracht aan hun goden, maar zijn gezondheid verslechterde alleen maar. Ze konden nog één offer brengen: hun dochtertje van 12 jaar. Op een ochtend nam de vrouw haar mee naar de rivier de Ganges, hun heilige rivier. Daar offerde ze haar dochtertje, in het water van de rivier, in een uiterste poging de goden gunstig te stemmen.

Toen ze uit de rivier kwam, werd ze aangesproken door een voor haar onbekende man. Hij begon te vertellen over God in de hemel, over de Here Jezus Christus, over het Leven. Door Gods genade raakte die boodschap haar hart. Opeens riep ze het uit: ‘Waarom was u hier niet een half uur eerder… Dan had ik mijn dochter nog gehad…’

Hartverscheurend. Deze woorden kun je toch niet onbewogen lezen. Ik hoorde dit verhaal van K.P. Yohannan, de leider van Gospel for Asia.

Waar is onze bewogenheid met onze medemensen die de Here Jezus niet kennen? Denk eens aan dat moment, bijna 2000 jaar geleden, toen de Hij rondtrok door Israel en het Evangelie van het Koninkrijk predikte en ziekten en kwalen genas. Een grote schare volgde Hem. ‘Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben’ (Mattheus 9:36).

Het Evangelie moet worden verkondigd. Ik denk dat wij opnieuw moeten leren dat de Here Jezus ons deze – misschien wel belangrijkste – opdracht heeft gegeven. ‘Ga!’ Opdat mensen nooit tegen ons hoeven te zeggen: ‘Waarom kwam u niet een half uur eerder.’
Is het u ooit opgevallen dat aan het slot van alle vier de Evangeliën een dringende oproep klinkt om het Evangelie te verkondigen aan een wereld, die in nood is?

Soms is het nodig om bekende woorden opnieuw tot ons te laten spreken. Het zijn woorden van de Here Jezus zelf. Eerst uit Mattheus: ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld’ (Mattheus 28:18-20).

In Markus 16:15 en 16 klinkt het zo: ‘En Hij zei tegen hen: ‘Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.’

Ook het slot van Lukas laat aan duidelijkheid niets te wensen over: ‘En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden worden gepredikt, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen. En zie, Ik zend de belofte van de Vader op u…’ (Lukas 24:47-49a).

Vanuit Johannes 20:21 komen de woorden van de Here Jezus tot ons: ‘Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.’

Soms hoor je mensen zeggen: ‘Ik wil het Evangelie wel gaan verkondigen, maar dan moet de Here mij eerst duidelijk maken dat ik dat moet doen…’
Maar kan Hij het nog duidelijker tegen ons zeggen dan in de hierboven geciteerde teksten?
Ga! Breng de boodschap van Leven aan een stervende wereld. Laat het Licht schijnen in de duisternis.
Hij roept u, jou, mij. Op de plaats waar Hij ons gesteld heeft: op ons werk, in onze straat, in onze familie/gezin, op school, in de politiek, op straat, in het open veld, in de kerk, in de gemeente, via de moderne media en waar dan ook.

En nog iets: Het is een voorrecht om ingeschakeld te zijn in de verkondiging van het Evangelie. In de geciteerde verzen uit Mattheus 28 belooft Hij dat Hij met ons zal zijn als we heengaan om Zijn boodschap door te geven. Dit is toch de beste boodschap die we kunnen doorgeven?
Opdat mensen de Here Jezus leren kennen en Zijn grote Naam zullen verheerlijken en heiligen. Het gaat om Hem, om Zijn eer, om Zijn glorie. En het is pure genade wanneer Hij onze zonden vergeeft en ons redt, zodat we voor eeuwig met en bij Hem zullen zijn.

De wereld gaat kapot zonder het Evangelie van de Here Jezus. Crisisdreiging alom. Kijk maar om je heen. Ondertussen hebben wij het vaak zo druk met van alles en nog wat, dat we er niet aan toe komen om het Evangelie door te geven.

Bidt u het mee: ‘Here, hier is mijn leven, het is voor U. Leer mij, om de tijd die U me nog geeft, niet meer te leven naar de begeerten van mensen, maar naar Uw wil’ (1 Petrus 4:2).
De tijd is kort, de wederkomst van de Here Jezus is aanstaande. Als we ons leven hebben toevertrouwd aan God, is de tijd die we ontvangen niet meer onze tijd, maar Zijn tijd.

Dirk van Genderen

27 Reacties

 1. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 augustus 2012 om 10:30

  Beste Dirk,

  Ik weet dat jij komende week jarig bent en ik had mij geen beter geestelijk verjaardags-geschenk voor jou kunnen bedenken dan dit missionair commentaar van jou zelf. Jij deelt de cadeaus uit. Amen en dank je wel.
  Inderdaad Dirk en dit wil ook benadrukken: Wij hebben allemaal een missionaire opdracht met onze gegeven talenten en mogelijkheden, op welke plek dan ook in de maatschappij en laten wij bidden tot de Here, dat Hij ons zal “gebruiken” als frontsoldaten voor Zijn Vredesrijk dat komende is. Hub.

 2. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 augustus 2012 om 10:56

  Beste Dirk,

  We weten niet onze dagen. Want wij zijn een damp (Jacobus 4:14). Het is helemaal niet vanzelfsprekend dat
  wij oud worden. Ook kan de Here elk moment komen. Daarom is het goed om te beseffen hoe wij onze dagen
  en ons tijd moeten doorbrengen op een manier die wijs is (Psalm 90:12). Wat is wijzer en verstandiger dan
  voor God en onze medemensen te leven? Als wij voor ons geloof willen uitkomen, zullen wij leren om men-
  sen niet meer te vrezen (Jesaja 2:22). Dat zal ons geloof enorm versterken en ons geestelijke genezing
  aanbrengen. Het zal ons ook vrijmaken als wij leren om Gods geboden te vrezen en niet meer naar de
  gedachten van mensen te leven. Het zal ons een schat in de hemel geven. Als wij beseffen dat een
  ziel meer waard is dan alle schatten van deze wereld, dan hebben wij ons levensvisie op de juiste wijze
  ingesteld en zal dat ons helpen om op een verstandige en geestelijk overwinnende manier te leven.

  Groeten van San

 3. Dirk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 augustus 2012 om 14:16

  Beste Hub,

  Dank je wel. Amen.

 4. Henny Groenhout zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 augustus 2012 om 16:06

  Hallo Dirk,

  Een prachtige getuigenis met een zeer waardevolle opdracht.
  Heel erg bedankt en God’s zegen toegewenst.

  Hartelijke groet,

  Henny Groenhout

 5. Lucy zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 augustus 2012 om 19:22

  Ik vertel andere mensen ook graag over God, maar ik vind het vaak zo moeilijk, hoe breng je zoiets en hoe voorkom je dat men negatief reageert, ondanks dat ik het moeilijk vind, doe ik het toch, voorzichtig.
  Zo ook pas, ik werk in de zorg en was bij een cliënte, samen zagen we op tv alles rondom de gayparade in A’dam. Ik zei tegen haar: “net Sodom en Gomorra he”. Ze wist werkelijk niet wat ik bedoelde, was niet gelovig, daar schrok ik van en legde haar het uit……, al vertel ik graag over Gods goedheid, toch zoek ik altijd maar naar woorden.
  Ik had het ook beloofd aan God, na mijn chemobehandeling en nu weer gezond terug op de werkvloer, doe ik niets liever. Ik bid dat God me de juiste woorden in de mond legt, want voor Hem is alle eer. Amen.

 6. Els zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 augustus 2012 om 20:58

  Lucy,
  Ik wil graag en reactie geven op jouw stukje.
  Wat heerlijk dat je Gods woord onder de mensen wil brengen.
  lucy, vraag maar aan God of Hij jou daarmee wil helpen om het zo eenvoudig mogelijk te doen, zodat je het zelf ook nog begrijpt.
  Dit heb ik zelf ervaren, het gebeurt echt.
  Vertel maar aan de mensen wat God voor jou betekent, let maar op, God gaat je de woorden geven.
  Niet bang zijn het is God die het gaat doen.
  Heel veel sterkte

  Els

 7. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 augustus 2012 om 23:13

  Is niet IEDEREEN (!!!!), die zich christen noemt een zendeling?? Mijn belijdenistekst in 1959 was Hand. 1: 8. Het waren de laatste woorden van Jezus Christus op deze aarde: “8 maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.” In 1959 kon ik mij nog niets voorstellen van “getuigen tot het uiterste der aarde”….. Nu 53 jaar later is dat laatste, dank zij Internet, de gewoonste zaak van de wereld….. De wereld ligt aan onze voeten!!! Alhoewel???? Hoeveel christenen, die “gezegend” zijn met een Internet verbinding, “getuigen tot het uiterste der aarde”??? Als ik zoiets lees over Hezbollah, dan denk ik waarom kunnen zij dat wel?? Waarom maken christenen geen dankbaar gebruik van Internet om te getuigen?? “Getuigen” is NIET wijzen met je vinger, NIET oordelen over die anderen, die het in onze ogen allemaal verkeerd doen, maar doodgewoon aan de hele wereld vertellen wie Jezus Christus is en wat HIJ voor jou (en mij) betekent! Vaak zijn wij bezig met “overtuigen”, maar dat STAAT er NIET!! Er staat GE-tuigen”!!! Als ELKE christen en tevens computer-bezitter dat vanaf vandaag eens zou gaan doen, hoe zou de wereld er dan morgen uit zien?? Of weet die christen misschien niet wat hij te getuigen heeft?? Misschien goed om daar eens aan te werken…… Wij bidden vaak om Gods zegen, maar bidden we ook om “een zegen te zijn”?? Misschien zijn we daarmee een half uur te laat, maar “te laat” is nog altijd veeeeeeeel beter dan NOOIT!!! Er is echt nog hoop voor deze wereld!!! Bij belangstelling weet ik eventueel wel een paar christelijke sites waar we getuigen kunnen!

 8. A vda zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 augustus 2012 om 23:44

  Lucy, ooit las ik dat iemand de raad gaf: “Vertel je eigen leven en wat de Heer voor je betekent. Mensen zitten echt niet te wachten op een preek!” Dat sprak mij zeer aan en heeft me goed geholpen. Ik merkte dat het waar was! En de Heer bemoedigde mij ooit door mij ervan te overtuigen dat wij “uitverkorenen zijn om te vertellen dat Hij echt bestaat”. Goeie moed, ik bid voor je en ik hoop dat je, net als ik, beseft dat we van onze Heer deze opdracht gekregen hebben omdat alle mensen voor Hem belangrijk zijn en de moeite waard en dat Hij bij ons is om te helpen. En waar het “vertellen” niet zo lukte… enkele jaren later hoorde diezelfde persoon het duidelijk wel.

 9. dag zegt:
  Geplaatst op zondag 26 augustus 2012 om 11:05

  Het is iedere keer weer een vreugde om de commentaren te lezen.
  De zendingsopdracht is voor ons allemaal een stuk eenvoudiger geworden, met zo ongeveer de halve wereld om ons heen.
  In mijn straat zit echter niemand op mijn getuigenis te wachten. “Ze” zien wel een houten kruisje achter de voordeur, maar zijn in de betekenis niet geïnteresseerd.
  In de binnenstad had ik een winkeltje, in dienst van Evangelisatie en Publicatie; dat is met de grond gelijk gemaakt. Kinderclub, een uitgegeven boek, er is niets van terecht gekomen. Wèl heb ik (gratis – en in grote verdrukking) politiewerk gedaan.
  Je zit dan in de sfeer van ‘opbouw en toerusting van het lichaam van Christus’. Het was voor mij heel moeilijk om goed toegerust de wapenrusting uit Efeze 6 te kunnen aandoen. Na levenslange strijd in eenzaamheid is dit gelukt en is er een basis ontstaan voor herstel van relaties. Maleachi 4:6 gaat in mijn leven in vervulling. – En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen – Dit gebeurt in de Wet van Christus! waarin de Geest des Heeren komende is, zodat ook de komst des Heeren in het werk realiteit is. Wat begint te lopen, is mijn vaderschap in de Wet des Heeren. En dat noem ik voor mijzelf “de Wederkomst”. Maar met deze boodschap ga ik de straat niet op.
  Anderen evangeliseren, doen politiek, en/of pastoraal werk. Een goede zondag, iedereen!

 10. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 26 augustus 2012 om 12:53

  Lucy, een prachtig voorbeeld, hoe jij je missonaire opdracht als Christen zijnde in praktijk probeert te brengen (in de zorg) en jouw worsteling om soms de goede woorden te vinden zijn ook voor mij heel herkenbaar. De reactie van Els in Rec. 6 hierop zijn voor mij heel bemoedigend geweest en ik weet zeker ook voor jou. Veel “sukses” met jouw missionairwerk voor Gods-vredesrijk.
  Ernst van Olffen,
  Ik ben het volledig met jouw visie eens dat via de moderne media-middelen het wereldwijde “zendelingen-werk” van de toekomst wordt (het is het nu al). Ik heb in een eerdere reactie al eens verteld dat de media-kerk Hour of Power mijn zondagse R.K.Kerkgang volledig heeft vervangen en op de site Dirksvisie kan ik mijn missionairende “ingevingen” verkondigen. En door de bemoedigende of corrigerende reacties, gesterkt worden in mijn Christen-zijn. Hub.

 11. Hetty zegt:
  Geplaatst op zondag 26 augustus 2012 om 15:12

  Dankjewel Dirk, voor deze boodschap. Je hebt mij/ons allen even weer met de neus op de feiten gedrukt! Heel mooi, voorafgaand aan het grote project rond de glossy MEER, die zaterdag 1 september van start gaat.
  @Ernst: getuigen op CHRISTELIJKE sites? Bereik je dan wel de mensen die je op het oog hebt?
  Voor allen: SHALOM!

 12. Antoonkoornstra zegt:
  Geplaatst op zondag 26 augustus 2012 om 15:31

  Beste Dirk, Lucy(5) en Els(5), ga zo door! Getuigen is gemakkelijker dan we vaak denken, maak gebruik van situaties waar anderen hun zorg op welk terrein ook met je willen delen. Er is zoveel zorg, verdriet, pijn, onzekerheid en moeite, zowel binnen als buiten je directe omgeving. Leer hier gebruik van te maken, luister, en vertel hoe jij hier mee om bent gegaan, welke rol het geloof hier in heeft gespeeld.
  Ik vraag mij af of ik een vreemdeling in Jeruzalen ( ons land) ben, want tot nu toe heeft nog niemand geschreven over het Projekt “IS ER MEER?” Broeders en zusters uit zeer vele denominaties, van gemeenten en kerken gaan 1 September huis
  aan huis op pad met het eerder genoemde blad om het persoonlijk te overhandigen aan hen die thuis zijn, anders gewoon door de brievenbus. Ruim 30 jaar geleden heb ik ook meegedaan aan een dergelijke actie, ik heb daardoor vrijmoedig leren spreken over mijn geloof! Sindsdien kan ik door genade Paulus na zeggen: Want ik schaam mij het Evangelie niet, het is een Kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft!

 13. maartje zegt:
  Geplaatst op zondag 26 augustus 2012 om 16:29

  Laten wij allen gaan stemmen op de partijen die voor als de vergadering begint in het gebed gaan. In de Tweede Kamer zijn er die dat doen, die vragen om Gods bijstand om te regeren: SGP, ook CDA en CU het is toch zo: Zonder Mij Kunt Gij Niets Doen.

 14. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 26 augustus 2012 om 21:15

  Beste Dirk,

  Ondanks de goede bedoelingen om via internet te evangeliseren, geloof ik meer in een meer directe
  contact met de mensen. Waarom? Omdat de eerste gemeente in het boek Handelingen zo werkte. Zonder
  de moderne communicatiemiddelen werden meer mensen bereikt dan wij nu ertoe in staat zouden zijn
  met al onze high-tech. Het zit hem niet in de informatie maar de liefde van Jezus met een bewogen
  hart doorgeven. Dat kan het beste op een praktisch niveau gedaan worden. Op de plek waar de Here
  ons gesteld heeft, zijn wij getuigen van onze Here Jezus Christus. Ik zou evangelisatie via internet
  alleen aan hen overlaten die de Here daartoe roepen zal. Anderen kunnen beter in praktisch opzicht de
  liefde van Jezus laten zien, want de mensen lezen niet de Bijbel maar wel ons als leesbare brieven
  van Christus; 2 Korinthe 3:2,3.

  Groeten van San

 15. dag zegt:
  Geplaatst op maandag 27 augustus 2012 om 4:09

  De lieflijke waarheid van het Evangelie is: Jezus is opgestaan, Zijn koningschap is van voor de grondlegging der wereld.
  In Mal. 4:6 (@ 9) staat nòg iets: – opdat Ik niet kome, en de aarde met den ban sla –
  De tijd begint te dringen; er is een dag die komt in vuur!
  (De wan is in zijn hand; hij reinigt zijn dorsvloer met onuitblusbaar vuur).

 16. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 27 augustus 2012 om 10:20

  Beste Maartje

  Het spijt me maar voor ons is de SGP de enige optie. De CU durft niet te zeggen dat onze Here en de demon allah twee totaal verschillende begrippen zijn. Over het CDA zullen we maar zwijgen want dat is al bijna een moslimpartij. De SGP is de enige partij die recht voor zijn raap zegt dat allah niets van doen heeft met de Here God.

 17. Corstiaan zegt:
  Geplaatst op maandag 27 augustus 2012 om 17:26

  Beste Dirk,

  Het is inderdaad hartverscheurend om te lezen hoe ver een mens kan gaan in zijn wanhoop. Hartverscheurend ook als je bedenkt dat velen in onze tijd Jezus niet meer kennen en weten van Zijn heil. Het Evangelie moet verkondigd worden; laten we daar helder over zijn. Zoals jijzelf ook wel weet, gaat dit niet altijd zonder strijd. Met dankbaarheid denk ik terug aan de vele jaren dat ik als ouderling in Zijn peloton van ‘Heilsoldaten’ mee mocht lopen. Denk ik aan de tijd dat ik in verschillende koren (als zanger, maar ook als bestuurslid) mijn steentje mocht bijdragen door middel van een zingend getuigenis. Er is een lied dat in mijn gedachten opkomt.
  Een enkel couplet en refrein:

  ‘Nog zijn er velen die Jezus niet kennen,
  dwalen hier zonder Zijn Woord.
  Zij, die de Boodschap van Jezus niet kennen,
  hebben er nooit van gehoord.

  Zeg het aan al die mensen,
  over de aard verspreid.
  Breng hen die Blijde Boodschap,
  over de aard’ verspreid.

  Ga dan op weg met de hulp van de Vader,
  laat al je vrienden alleen.
  Stel je geheel dan in dienst van Zijn opdracht,
  luister en ga er nu heen.

  Zeg het aan al die mensen,
  over de aard verspreid.
  Breng hen die Blijde Boodschap,
  over de wereld wijd.’

  Ik vind dat altijd weer indrukwekkende woorden. Nog steeds: ik ben inmiddels de 65 gepasseerd.
  Nog altijd raken mij de Woorden van de Heiland om er mee bezig te zijn. Het was voor mij heel bijzonder en ik ben er de Here dankbaar voor dat er eind vorig jaar, vlak voordat ik 65 jaar mocht worden, een klein boekje van mij is uitgekomen. De titel is ‘Hout-Moet…….blijf Hem verwachten!’ Het hout verwijst naar het kruis van Golgotha, waar onze Heiland voor onze zonden stierf. Hout-Moet kan ook zo gelezen worden: Houd moed! Blijf Hem verwachten, elke dag, totdat Hij terugkomt om alle tranen van onze ogen te wissen en alles nieuw te maken. Hij zij geprezen, dag aan dag, tot in eeuwigheid!

 18. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op dinsdag 28 augustus 2012 om 9:56

  Ik roep jullie allemaal op om te bidden voor de verkiezingen op 12 september as. Opdat er een goed en daadkrachtig kabinet moge komen dat ons land op een sociaal verantwoorde wijze door de crisis weet te loodsen.

 19. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 28 augustus 2012 om 17:09

  Robbert,
  Ik kan niet begrijpen dat u als SGP’er, zo je geestverwante Christelijke partijen C.U. en het CDA beoordeelt. Wij hebben alle 3 hetzelfde programma, boodschap en leerboek: De bijbel En in Johannes 17:21 bid Jezus tot de Vader:
  Laat hen allen één zijn, Vader, zoals U in mij bent en ik in U. Laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden. De verkiezingen van 12 September zullen zeer belangrijk worden door de krediet-crisis. Wij zullen moeten kiezen tussen:
  Welvaart of Welzijn…….. Egoïsme of Solidariteit (naastenliefde)….. Eenheid met Europa of onafhankelijk, enz.
  Laten wij Christenen in ÉÉNHEID volgens het bijbelse programma de goede keuze maken! Hub.

 20. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op woensdag 29 augustus 2012 om 0:32

  Heel even een antwoord Hetty,
  In mijn eerste chat op “Christia.net” had ik een uitgebreide chat met een moslima, een studente in Jordanië, die zei op zoek naar de “waarheid” te zijn. Ondanks dat voor haar de Koran “waarheid” was, bedankte ze me aan het einde van de chat…… Verder is er ook onder christenen op christelijke sites heel veel “geestelijke hongersnood”…… We hebben echt een belangrijke taak en daar hoeven we zelfs niet voor uit onze stoel op te staan!!

 21. Robbert zegt:
  Geplaatst op woensdag 29 augustus 2012 om 19:33

  Beste Hub

  Ik heb deze reactie weloverwogen geplaatst. Ik zal een en ander uitleggen. Het CDA wás een christelijke partij maar niet meer dan dat. Zitten er dan geen oprechte christenen in die partij. Natuurlijk wel maar dat zijn er maar weinig. Dan over de ChristenUnie. Toen Geert Wilders een tijdje terug aan Arie Slob een normale vraag stelde wenste deze hier niet op te antwoorden. Dan de SGP (ik ben overigens GEEN SGP’ er) : Deze is recht voor zijn raap en bedient zich niet van wollig taalgebruik. Deze partij zal zeker NOOIT moslims toelaten tot de partij en zo hoort het ook. de woestijngod allah heeft totaal niks te maken met de HERE GOD. Ik hoop een en ander te hebben verduidelijkt.

 22. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op donderdag 30 augustus 2012 om 13:12

  Dirk, mag ik nog een laatste vraag stellen aan Robbert ?
  Robbert, welke partij (van de 21) heeft dan wel volgens U als Christen zijnde, het meest Christelijke (bijbelse) programma en gaat U op stemmen ? Hub.

 23. Robbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 30 augustus 2012 om 16:53

  Dirk als je me toestaat op Hub te antwoorden: Dat is de SGP. Ik heb eenvoudigweg geen andere mogelijkheid.

 24. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 31 augustus 2012 om 9:34

  Robbert, nou begrijp ik je niet meer, in reac. No 21 zeg je: Ik ben geen SGP’er. Maar je gaat wel nu stemmen op de SGP. Wij zijn dus toch geestverwante broeders (stemmers) in dezelfde Here en met dezelfde opdracht en boodschap. Hub.

 25. Greetje van beesten zegt:
  Geplaatst op vrijdag 31 augustus 2012 om 23:20

  Beste Dirk

  Wat een geweldige woorden van dat we moeten gaan om de opdracht te vervullen door het evangelie overal waar we zijn te vertellen zoals Paulus zegt: de LIEFDE dringt mij om te getuigen van Jezus van het kruis wat Hij voor ons heeft gedaan ons te redden uit de duisternis naar het licht van Jezus onze redder en verlosser. De Heer zal de woorden in onze mond leggen en waar je hart vol van is stroomt je mond over van liefde van Jezus. Dat Hij spoedig mag komen, dus laten we opschieten, de tijd gaat dringen er is nog steeds TIJD te evangeliseren, een ieder op zijn plek. Ik bid ieder vrijmoedigheid toe, ik schaam mij het evangelie niet en GA UIT. God dank dat Hij ons helpt en met ons mee gaat en we ALLEMAAL GAAN. Gods zegen en rust en vrede voor allen toegebeden, in liefde van Jezus, liefs Greetje

 26. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 september 2012 om 1:04

  Beste Hub

  Ja ik ben geen SGP ‘er maar zie geen andere mogelijkheid dan op deze partij te stemmen. De CU is veel te veel naar links opgeschoven dus dat is geen optie

 27. Willy zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 oktober 2012 om 21:20

  Robbert, helemaal met jou eens. Islam is een afgod. Het CDA heeft Moslims binnen haar partij, dat maakt haar ongeloofwaardig. Jezus zegt: IK ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door MIJ. Allah is niet onze God. Islam ontkent het bestaan van Jezus als Gods Zoon. Islam heeft tot doel alle mensen op deze wereld te bekeren tot Islam, vandaar hun haat tegen Christenen.
  Geert Wilders waarschuwt alleen maar tegen de gevaren van Islam, en wordt zelf als de boosdoener gezien.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden