Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Nederland is geestelijk de weg kwijt… (32 reacties)

Geplaatst op donderdag 13 september 2012, 23:11 door Dirk A A

Er is iets wat ik met u wil delen. Ik voel de pijn over ons volk. Het grootste deel ervan heeft de Here de rug toegekeerd. We hebben Zijn zegen niet verdiend. We kunnen alleen maar een beroep doen op Zijn genade en Hem smeken Zich over ons land en ons volk te ontfermen.

Het waren spannende verkiezingen. Groot was de blijdschap bij VVD en PvdA, de grote winnaars. Dramatische verliezen waren er voor de PVV, het CDA en de SP.
De ChristenUnie behoudt gelukkig haar vijf zetels, de SGP stijgt verrassend naar drie zetels, terwijl het CDA duikelt van 21 naar dertien zetels.
Een regeringscombinatie VVD, PvdA en CDA lijkt mij kansrijk, omdat er dan ook in de Eerste Kamer een meerderheid is.

Wanneer we het CDA, de SGP en de CU bij elkaar optellen, kom je op 21 zetels, slechts iets meer dan 14 procent van het totale aantal. We moeten reëel zijn, het ‘meelevende’ christelijke volksdeel is niet veel groter, hoewel het CDA wellicht nog meer rooms-katholieke mensen had kunnen trekken.

Het is opmerkelijk dat de SGP groeit en dat de CU stabiel blijft. Beide christelijke partijen hebben niet geleden onder de tweestrijd tussen de VVD en de PvdA. Dat is verheugend.
Tegelijk is het jammer dat het CDA bijna halveert. Nu de partij bezig is met een herbezinning op de toekomstige koers en bouwt aan een nieuw CDA, is mijn advies: leg extra accent op de C van het CDA. Maak van het CDA weer een voluit christelijke partij.

Nu het CDA zoveel kleiner is geworden, biedt dit wellicht kansen voor meer samenwerking met de CU en de SGP, zeker op levensbeschouwelijke terreinen.
Ik hoop en bid dat deze drie partijen, die zich alle drie christelijk noemen, in hun daden trouw zullen zijn aan Gods Woord, en in hun spreken vrijmoedig de naam van de Here zullen gebruiken.
Ook bid ik dat zij op zullen komen voor Israel en voor het Joodse volk. Dat zal door de Here gezegend woorden. Denk aan de woorden, toegezegd aan Abraham, richting hem en zijn nageslacht: ‘Ik zal zegenen wie u zegenen’ (Genesis 12:3).

Ook de vorming van een nieuwe regering mogen we in onze gebeden voorleggen aan de Here. Laten we bidden dat er vrijheid zal blijven om ons geloof in het open veld, op straat of waar dan ook te kunnen blijven belijden. Laten we bidden dat de nieuwe regering zich positief tegenover Israel zal blijven opstellen. Ook is het belangrijk dat de christelijke partijen een Bijbels geluid laten horen over de islam.

Ik zie de uitslag van deze verkiezingen als een appèl op alle christenen: Ook buiten de politieke arena zijn er volop kansen en mogelijkheden om het Evangelie door te geven. Daarin zijn we vaak te terughoudend.
Paulus zegt in Romeinen 1:16: ‘Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft.’

Ook al heeft de SGP een zetel gewonnen en al is de CU gelijk gebleven, toch is er geen enkele reden om triomfantelijk verder te gaan. Nederland is geestelijk de weg kwijt. Het is genade van de Here dat Hij ons land nog niet aan de vernietiging heeft overgegeven. Zijn goedheid hebben we totaal niet verdiend.
Allen die de Here liefhebben en dienen, roep ik op Hem te smeken om genade voor ons land en voor ons volk. Laten we ons voor de Here verootmoedigen. ‘Here, ook wij hebben gezondigd, ontfermt U Zich over ons, vergeef ons onze zonden. We verwachten het van U alleen. Schenk een terugkeer naar U, een herleving. Tot eer van U en tot zegen van velen. Amen.’

Dirk van Genderen

32 Reacties

 1. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 14 september 2012 om 0:16

  Beste Dirk,

  Deze verkiezingsuitslag is niet zo positief voor ons land. Wij gaan een pro-Europees beleid voeren.
  Het herrezen Romeinse rijk krijgt steeds meer gestalte. Het moet helaas zo zijn. Want wij hebben ge-
  beden en de Here heeft dit toegelaten. De zwakken worden nog minder ontzien en de lasten komen bij
  diegenen terecht die het niet hebben. Wat een zegen dat wij desondanks mogen weten dat wij van de Here
  zijn! Bij Hem loopt het niet uit de hand. God is zijn plan aan het uitwerken. Een kabinet met VVD, PvdA
  en D’66 zou rampzalig zijn. Volgens mij is dat de slechtste coalitie, geestelijke gezien, die gevormd zou
  kunnen worden. D’66 is fel anti-Israel. De vraag komt bij mij boven, wat kunnen wij als
  christenen nog doen dan bidden? 1 Timotheus 2:1-4. Maar ook geldt de waarschuwing: laten wij niet verdwalen
  in het politieke moeras want de Here is het nog steeds die alles in handen heeft (Ps 2:1).

  Beste Dirk, er zouden meer christenen jouw nieuwsbrieven moeten lezen! Dan zou een stukje bewust-
  wording kunnen plaatsvinden hoe geestelijk ons land ervoor staat. Ik geloof ook dat Nederland
  aan het afglijden is. De zonden van Sodom en Gomorra stapelen zich op tot aan de hemel. Maar de Here
  is genadig en wacht en wacht……en Hij blijft werken in de harten van mensenkinderen dat zij zich
  zullen bekeren. 2 Petrus 3:9 Laten wij deze dagen gebruiken om wijs te leven in het besef dat de komst
  van de Here nabij is! Dat deze dingen alzo moeten geschieden en dat de Here zijn kinderen niet in de
  steek laat. Dat boven de politiek Gods woord bepalend is.

  Groeten van San

 2. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 14 september 2012 om 11:36

  “Nederland is geestelijk de weg kwijt. Het is genade van de Here dat Hij ons land nog niet aan de vernietiging heeft overgegeven. Zijn goedheid hebben we totaal niet verdiend.”

  Het is nu nog genadetijd, iedereen kan nu vrijwillig voor de Heere God kiezen. Pas wanneer de Gemeente is opgenomen en de 7 jaar durende Grote Verdrukking begint, zal ons land net als de rest van de wereld te maken krijgen met de oordelen die in Openbaringen staan beschreven.

  Laten we verder ook bidden voor de kabinetsformatie, opdat er een kabinet mag komen dat ons land op een sociaal verantwoorde manier door de crisis weet te loodsen.

 3. dag zegt:
  Geplaatst op vrijdag 14 september 2012 om 15:10

  ~Het is genade van de Here dat Hij ons land nog niet aan de vernietiging heeft overgegeven~ Pardon?
  “Ons land” maakt inmiddels deel uit van de Europese Unie.

 4. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 14 september 2012 om 21:03

  Beste Dirk,
  Nederland is verslaafd geraakt aan: Hebzucht, graaicultuur, bonussen, steeds meer consumeren, genotsmiddelen, echtscheidingen, groei-groei-groei van de economie, ik-ik-ik- etc. Dadelijk wordt het werkwoord: NAASTENLIEFDE nog geschrapt uit het woordenboek. Sorry voor deze harde woorden, maar ik moest even mijn teleurstelling over de CDA-uitslag verwerken.
  De Hr. San Tjoa, reac. No1 bracht mij weer met beide benen op de grond met de bijbelse uitspraak: Dat deze dingen moeten geschiedde, maar de Here zal zijn kinderen niet in de steek laten.
  Deze teleurstellende uitslag van het CDA, motiveert mij nu extra om mijn missionairende opdracht, nog meer te laten zien en horen in de maatschappij op welke plek dan ook, ook dus in de Christelijke politiek.
  De theorie van de Christelijke-leer en het BELIJDEN van je Christen-zijn gebeurt in de Kerk, maar het GETUIGEN van je Christen zijn, moet je daadwerkelijk laten zien en horen in het open-veld en dus ook in de politiek. Praktijk-Christenen noem ik deze. Denk aan Kees v.d. Staay.
  Veel reactie-schrijvers hebben naar mijn inschatting een theologische achtergrond en ik mis de verhalen van de praktijk-Christenen.

  Wij (praktijk?) Christenen zullen vooral nu in AKTIE moeten komen en frontsoldaten zijn voor Gods-Vredesrijk dat komende is.
  Vandaag stond op mijn dag-scheurkalender het toepasselijk, symbolische gezegde :
  Als je de hoofdprijs in de loterij wilt winnen, zul je eerst in AKTIE moeten komen en een LOT kopen.

  Hub.

 5. Erwin de Bruijn zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 september 2012 om 17:07

  Om dan maar meteen een opmerking te plaatsen van een praktijk Christen.
  Ik heb het jammer gevonden al meer dan 20 jaar dat ik stem dat de “C” van het CDA niet voldoende vertegenwoordigd is in het getuigenis wat de partij zal moeten uitstralen. In plaats daarvan zag ik een linker en een rechtervleugel die niet altijd door één deur gingen getuige de laatste jaren. Ik vond Balkenende prima, maar vanuit de partij werd het m.i. niet gemakkelijk gemaakt. Het is maar dat je het weet: hij was een belijdend Christen zover ik kan zien. De CDA stemmers zijn juist bij hem weggelopen die z’n beetje het enige getuigenis was van die partij. Ook de CU is zeker na de regeringsdeelname niet echt radicaal meer te noemen. Het Christelijk getuigenis raakt steeds verder zoek, zo is het wat ik helaas moet constateren en dat stemt mij treurig. Natuurlijk vind ik het een verantwoording om op te komen voor de zwakkere, maar deze zwakkere moet wel leren om z.s.m. weer op eigen benen te staan. Niet het zalvende we geven je wel een uitkering en zoek het lekker uit. Eerlijk gezegd neigde ik dan ook naar de VVD, ik heb dan ook lang lopen dubben omdat er nog een christelijke partij is die in elk geval nog duidelijk de Bijbel laat horen in de
  Kamer. Toen de CU de mogelijkheid opende om anders geaarde personen in de partijtop toe te laten brak bij mij de klomp. Er zijn goede bewindslieden die anders geaard zijn, en het ook prima doen, maar als een christelijke partij steeds meer gelijkvormig moet worden aan de Wereld, wat is dan de meerwaarde dat ik stem op een Christelijke partij? Dan kan ik mijn stem net zo goed aan de VVD of PvdA geven. Zoals ik al zei er is nog een derde christelijke partij die al ben ik het niet altijd eens met bijv. hun vrouwenstandpunt, ze blijven koste wat kost wel bij hun overtuiging al is die Staatkundig Gereformeerd. Mede aan mij hebben ze hun 3e zetel te danken !

 6. martha zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 september 2012 om 17:46

  Het is zo boeiend om te praten en mensen bewust te maken van een keuze voor of tegen God. We zijn met een groep mensen allerlei manieren aan het verzinnen en uitwerken om dit als kerkgemeenschap in de praktijk te brengen. Maar zelfstandig is het natuurlijk mogelijk in werk en op straat. Wat een weerstand kan je krijgen! Je moet zelf goed gevoed blijven in Gods woorden, en met zijn Geest om vooruit te kunnen wat dit betreft. Het is ook belangrijk om gewoon vriendschappen te ontwikkelen en mensen te bemoedigen van uit Zijn Liefde.
  Wij zelf hebben geen liefde, geen kracht en geen energie, maar Hij geeft het ons. Laten we het dan ook inzetten om te getuigen! Dat is niet alleen Praten over Hem, maar ook zijn Liefde laten zien in daden en activiteiten.

 7. Aliyah zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 september 2012 om 17:56

  Dat Yahweh, de Heere God ons land nog niet aan de vernietiging heeft overgegeven? Dit land vernietigt zichzelf, de tekenen zien we alreeds!

  shalom

 8. Ad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 september 2012 om 18:05

  Beste Dirk,

  Inderdaad kunnen we slecht met weemoed terugdenken aan de tijd dat het CDA nog iets liet blijken van de C. Nog niet zo lang geleden kwam Jan Peter Balkenende er openlijk voor uit dat hij politiek bedreef vanuit zijn geloof. Nu vertelt Mona Keijzer dat ze er trots op is dat we in Nederland het homohuwelijk hebben en gaat onderwijsminister Marja van Bijsterveld voor in een zogenaamde homo kerkdienst. Uitspraken en zaken die je kan verwachten bij Groen Links en de PVDA maar die bij het CDA toch een gevoel van vervreemding opwekken. Geen wonder dan ook dan menigeen niet meer voor het CDA kiest. Waarom zou je dan immers niet voor de VVD of PVDA kiezen. Zeker wanneer het om een tweestrijd gaat. Het christelijke geluid bij het CDA is immers niet meer hoorbaar. En men onderscheidt zich in bijna niets meer van seculiere partijen. Jammer en erg triest. Positief dat de SGP er één zetel bij heeft en CU stabiel is gebleven. Te hopen valt dat de SGP het vrouwenstandpunt gaat versoepelen. Dan valt er zeker nog meer winst te behalen. Maar dat zal voorlopig gezien een gedeeltelijk “zware” achterban wel even niet aan de orde zijn.

 9. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 september 2012 om 20:20

  Zijn WIJ, de christenen niet zelf schuld aan deze verkiezingsuitslag?? In mijn eigen kerk met 1200 pastorale eenheden (zoals dat heet), ben ik de enige, die zijn geloof niet onder stoelen of banken steekt. WIJ zijn het zelf, die ons geloof tot een privé zaak hebben gemaakt!! Slechts enkelen, zoals ook Dirk, zijn het, die nog uitkomen voor wat zij geloven en die nog weten wat “getuigen” is en wat het getuigenis in deze wereld betekent! WIJ roepen ach en oh, wij willen dat zij, die voor wereldse partijen kiezen, waarvan de een nog harder liegt dan de andere, veranderen! Echter, NIET zij, maar WIJ moeten EERST eens veranderen!! Welke christen kent deze tekst überhaupt, het staat 2 x in de Bijbel staat (Matt. 10: 27 en Luc. 12: 3)? “Wat u in het donker (fluisterend) hebt vernomen, moet van de daken worden gepredikt”. DAT verwacht Jezus van een christen. Alleen DAT is Jezus volgen!! Niet alleen geloven wat Jezus heeft gezegd, maar bovenal DOEN wat Jezus heeft gezegd!! Ook de laatste woorden van Jezus op deze aarde waren: “je zult van Mij getuigen”….. (Hand. 1:8) Zo kan ik de hele Bijbel doorgaan!!! Als christenen hun STEM niet laten horen, hoe kunnen we dan verwachten dat ze stemmen krijgen?? Als ik zeg dat christenen HUN STEM moeten laten horen dan kan ik alleen Petrus citeren (1 Petr. 4: 11). “Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! Amen.” Op de kieslijst van de CU stonden er wel een paar, die volgens mij wel redelijk voldoen aan 1 Petr. 4: 11, maar ze stonden op de laatste plaats op de lijst……. (als een soort toegift…). De christenen die ik dat (vóór de verkiezingen) had verteld, hadden het niet eens gezien….. DAT is pas triest!!

 10. Johanna Peacock zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 september 2012 om 20:56

  De grote vraag is inderdaad: “hoe zullen wij dan (ons christen zijn) uitleven?” Velen beleven dit als een moeilijke opdracht vanwege de dagelijkse beslommeringen, inclusief ons werk/reistijd en verplichtingen. Satan dooet er alles aan om onze vrije tijd zo beperkt mogelijk te houden. Ik voor mij denk dat wij een lichtend zout moeten proberen te zijn allereerst in onze eigen omgeving en familie. Extra moeilijk, want “ons kent ons” kan tegen ons getuigen. Dat is een extra reden om onberispelijk te wandelen en ons kwetsbaar op te stellen en onze fouten te erkennen. Eerlijk en niet hoogmoedig leven.
  In mijn familie wil ik mij wijden, zoveel als ik kan. Ik wil hen kennen, vooral hun hart. Ik wil gekend worden. Ik wil mijn levenservaring (vooral op geestelijk gebied) ten voordele delen als er plaats voor is. Ik wil alles met deze geliefden delen, vooral hen informeren en opscherpen wat betreft de tijd waarin wij leven. Bovenal vraag ik de Heere om veelvuldig gebed voor hen allen, van jong tot oud, en om hen allen in de Ark te brengen, zonder uitzondering. Ik mag ook getuigen dat de Heere dit zegent, en hen een voor een opwekt en inbrengt, vooral onder de jongeren is dit merkbaar. Zij staan open en hebben vragen. Zij hebben bijna allemaal een christelijke opvoeding gehad, maar meer theorie als praktijk vanwege de orthodoxie en de “onmogelijkheid”. Zij zijn niet goed opgeleid als het farizeistisch ongeloof overheerst, zij blijven “hangen” tussen hemel en aarde. Ik probeer hen daarin tot hulp te zijn door mijn persoonlijk getuigenis. De Heere is mij altijd nabij geweest en heeft mij ononderbroken (hoewel niet altijd opgemerkt) onderhouden als een kleinood. Zijn grote Naam zij geprezen tot in alle eeuwigheid. Als wij allen in onze eigen omgeving deze taak volbrengen, dan komt er al veel goed. De Heere wil dat wij allereerst daar fungeren en actief zijn. Daarnaast mogen wij ook (seculiere) vrienden en bekenden opdragen en liefhebben. De Heere ons onze “vijanden” lief te hebben en aan hem op te dragen en ze zo in het Licht te stellen.

 11. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 september 2012 om 21:55

  Beste Dirk,

  Nederland is net als de andere landen, gegrepen door de geest van deze tijd. Dat VVD de grootste partij
  is geworden, kan te maken hebben dat veel mensen de Mammon dienen. Dat is een bepaalde geest die als
  een duisternis in Nederland aanwezig is. Mensen offeren hun idealen op voor de god van het geld.

  Ook bespeur ik meer angst onder de mensen en meer toepassen van geweld. Ook in Nederland is de
  Islam nadrukkelijk aanwezig. Het kan zelfs je leven kosten als je de naam van de profeet
  Mohammed door het slijk haalt. Zelfs hier in Nederland heeft de Islam al voet op Nederlandse bodem
  kunnen zetten. En in feite heeft de Islam met een anti-christelijke geest te maken want zij ontkennen
  dat God een Zoon heeft.

  Het grootste gevaar komt wel van naam-christenen, die doen wat zij willen en niet zich onder-
  werpen aan het gezag van God. Zij maken hun eigen godsdienst en hun eigen godsbeeld. Wie niet door de
  Here getuchtigd is en gecorrigeerd, kan gezag van God niet erkennen. Hoeveel christenen dulden nog
  gezag boven hen? Dezulken trekken anderen die geen onderscheid hebben de eeuwigheid zonder God in.
  In dit leven vraagt God van ons nadrukkelijk om in zijn plan te leven en niet hoe wij het denken
  in te kunnen vullen. De meest verheven ideeen zijn ongerechtigheid bij God als dat niet Zijn
  wil is. Het doet ertoe of wij in de gezonde leer wandelen. Dat is geen bijzaak, zoals wordt beweerd!
  Het kan het verschil tussen hemel en hel uitmaken. En in Nederland wemelt het van de leerstellingen
  zodat men door het bos de bomen niet meer ziet. Bovendien moeten wij ook uitkijken voor een charis-
  matische verwarring.

  Op alle fronten is Nederland aan het afglijden. Wat zou Gods bedoeling hiermee dan zijn? Ik denk dat
  de weg voor de definitieve Anti-Christ moet worden vrijgemaakt. Dat wordt ook wel het geheimenis van
  de wetteloosheid genoemd. 2 Tes 2:7: “Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds werking….”

  Groeten van San

 12. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 16 september 2012 om 0:48

  Sjalom allen,

  In het jaar 1948 gebeurde er een wonder: G’d zag om naar mijn volk en de Joodse staat werd herboren, zoals voorzegd is in de Bijbel. Een kerkgenootschap viel op dat de vooroorlogse woorden van Johannes de Heer waarheid zijn geworden. Na een rijp beraad kwam de kerkleiding tot de conclusie: we moeten onze visie op Israël herzien op grond van de nieuwe feiten. Men was overtuigd dat haar predikanten omgeschoold moesten worden op dit punt. Het synodebesluit volgde: we zitten in een nare situatie van heel hard werken aan de naoorlogse wederopbouw, we hebben niet voldoende financiële middelen. Ach ja, we weten wel dat er iets moet gebeuren, maar ja, we laten maar zoals het is en vervolgen onze weg.
  Het gevolg: dit kerkgenootschap is vanaf het moment van het besluit niet meer gegroeid en jaarlijks daalt haar ledenbestand. Dit is geen leedvermaak van mijn kant, eerder een betreuren van deze uitspraak.

  Hier was een sprake van een officieel synodebesluit. Hoeveel andere kerken hebben de moeite genomen om er over na te denken? Wordt het niet hoog tijd om de wortel weer eens op te zoeken zoals het was in de eerste eeuw toen er nog ooggetuigen van Yeshua op aarde rondliepen! Het zeer grote aantal kerken en groeperingen is onvoorstelbaar groot geworden door het loslaten van de wortel.

  Het afglijden zit dieper dan we denken…..
  De vraag is wat gaat u er aan doen? Zoeken naar de wortel of het laten zoals het is …..

 13. angela zegt:
  Geplaatst op zondag 16 september 2012 om 13:48

  Ook bid ik dat zij op zullen komen voor Israel en voor het Joodse volk. Dat zal door de Here gezegend woorden. Denk aan de woorden, toegezegd aan Abraham, richting hem en zijn nageslacht: ‘Ik zal zegenen wie u zegenen’ (Genesis 12:3).

  Ik vraag me af of hier niet een oorzaak ligt van alles.
  Het SGP heeft het meest bijbelse standpunt t.a.v. Israel
  DE CU beschrijft in haar programma een twee staten oplossing, maar zij hebben in Joel Voordewind wel een sterke Israel strijder.
  Het CDA heeft zijn standpunt verhard op hun laatste congres. Zij verwoorden in hun programma twee staten (onderdruk van van Agt en de zijnen).

  De tekst uit Genesis gaat immers verder. Als God die de overheden aanstelt, christenen een plaats geeft om Zijn volk te beschermen, en zij doen het niet dan zal het tweede gedeelte van de tekst in werking treden.

  Ooit zei een rabbijn: Je moet niet kijken naar de stok die je slaat, maar naar de hand die aan de stok vast zit.
  Wat moeten ons dus afvragen waarom God dit zo beschikt heeft en wat wij hiervan moeten leren.

 14. Thea zegt:
  Geplaatst op zondag 16 september 2012 om 15:47

  Vooral treurig is het, dat zoveel kerken wereld gelijkvormig zijn geworden. Men komt bijna niet meer op voor het ongeboren leven, meerdere kerken waar het homohuwelijk is toegestaan, de bijbel is niet meer het Woord van God, Jezus is een weg, niet meer de Weg, dezelfde God als de islam. De wereld is de wereld, het oordeel begint bij het huis van God.

 15. tsjikke zegt:
  Geplaatst op zondag 16 september 2012 om 17:41

  Beste Dirk,
  U haalt ook aan dat wij als christenen ons moeten laten horen over de Islam. Dit is de antichrist – lees de brief van Johannes. Toen de Here Jezus naar de hemel is gegaan heeft Hij een opdracht aan de discipelen na gelaten dat zij het evangelie moeten verspreiden over de hele wereld. Er kwamen veel mensen tot geloof in de Here Jezus, maar ook veel tegenstand, zodat er veel Christenen in de verstrooiing kwamen. Dit was ook Gods bedoeling om zo sneller het Evangelie over de hele wereld te verspreiden. De Satan is een echte na-bouwer. In de moslimwereld zijn er overal opstanden en burgeroorlogen. Veel moslims vluchten weg naar de westerse wereld en zo verspreidt de Islam zich ook over de hele wereld om steeds meer aanhang te krijgen om tenslotte de mensen te dwingen tot de Islam. Maar de Here Jezus heeft gezegd dat we niet bang hoeven te zijn, want Ik heb de wereld overwonnen. Met Hem zijn wij meer dan overwinnaars.
  groeten Tsjikke

 16. Frederieke zegt:
  Geplaatst op zondag 16 september 2012 om 17:51

  Voor het eerst in mijn leven heb ik op de SGP gestemd. Want helaas heeft er er alle schijn van dat de CU heel langzaam kleine barstjes gaat vertonen, die naar het CDA neigen. En die kant moeten ze zeker niet op. Hopelijk gaan ze dat inzien, want een duidelijk en helder bijbels geluid, zal hen behoeden voor het verlies van stemmen en zetels. Ondanks de zeer integere en sympathieke uitstraling van Arie Slob.

 17. Ed zegt:
  Geplaatst op maandag 17 september 2012 om 0:51

  God doet pas een werk wanneer Zijn volk eensgezind zich achter Zijn wil schaart en bidt dat Zijn werk gedaan mag worden. Waarom wachtte God 400 jaar voordat Hij het geklaag van de Hebreeërs verhoorde? Was Hij dan wreed en liefdeloos? Nee. Hij had geen groep mensen die zich aan Zijn wil verbond. Dat gebeurde pas toen Hij Mozes vond, een man die Zijn wil wilde doen. En later Aäron en Jozua. Waarom had Israël 450 jaar geen koning in de tijd van de richters? Omdat er niemand was die zich aan de kant van Gods wil schaarde, totdat Hij Samuël en David en zijn mannen vond. Hoe zwakker de Gemeente wordt, hoe sterker de vijand wordt. We lezen dit ook in de brief aan Laodicea, daarin lezen we helaas over de toestand van de eindtijdgemeente in het algemeen. Wij moeten eensgezind bidden, bidden en nog eens bidden. God ziet de Gemeente als Zijn mede-arbeider, maar zien wij dat ook nog wel zo?

 18. Ad zegt:
  Geplaatst op maandag 17 september 2012 om 9:16

  Dat bepaalde partijen zich christelijk noemen, wil nog niet zeggen dat ze het ook zijn!!!!

 19. corry heesen zegt:
  Geplaatst op maandag 17 september 2012 om 16:04

  Als je al deze berichten leest over het wereldgebeuren en vooral in Nederland, dan zie je om je heen dat we inderdaad in de eindtijd leven, zie naar Israël, de terugkeer van het Joodse volk, oorlogsdreiging enz enz, de schepping zucht, maar… we hebben een geweldige toekomst, ondanks alles wat er gebeurt; Hef je hoofd omhoog, want Koning Jezus komt, God de Vader heeft alles onder contrôle en voor iedere dag krijgen we de bemoediging VREEST NIET. Laten we als christenen bidden om de eenheid, zodat de wereld ziet dat we een LEVENDE God hebben, we leven nog steeds in de genadetijd, hoe lang nog.
  Shalom
  Corry Heesen

 20. MHJochanan zegt:
  Geplaatst op dinsdag 18 september 2012 om 10:06

  Sjana Tova allemaal !

  Nederland is geestelijk de weg kwijt? Ook vele “christelijke kerken” zijn de weg al lang kwijt.
  Kom toch allemaal naar HUIS, het HUIS van YESHUA.

  Leer JEZUS / YESHUA, de G’d van Israel echt kennen.

 21. MHJochanan zegt:
  Geplaatst op dinsdag 18 september 2012 om 10:41

  Voor Christenen ter overweging.

  LATEN WE ZIJN WIL DOEN , DE TORAH GEHOORZAMEN , TERUG NAAR ONZE WORTELS DUS !

  Mattitjahoe 5
  De wet
  17 ‘Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet/ TORAH of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze hun volle betekenis te geven. 18 Ik verzeker u: zolang hemel en aarde bestaan, zal niet één lettertje of streepje uit de wet geschrapt worden totdat alles gebeurd is. 19 Wie dus een van deze geboden afschaft, al is het nog zo klein, en anderen leert hetzelfde te doen, zal de kleinste genoemd worden in het hemelse koninkrijk. Maar wie zich aan de geboden houdt en anderen leert hetzelfde te doen, die zal een grote naam hebben in het hemelse koninkrijk.

  Mattitjahoe 7

  21 Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie HANDELT naar de wil van mijn hemelse Vader. 22 Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” 23 En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, WET/ TORAH verkrachters!”

 22. Robbert zegt:
  Geplaatst op dinsdag 18 september 2012 om 14:15

  Beste Frederieke

  Ook WIJ hebben SGP gestemd omdat de CU steeds meer barstjes vertoonde. We hopen dat de ChristenUnie door de uitslag inziet dat ze niet door moeten gaan op de ingeslagen weg.

 23. dag zegt:
  Geplaatst op dinsdag 18 september 2012 om 15:14

  Dirk verzucht in gebed: ~Het is genade van de Here dat Hij ons land nog niet aan de vernietiging heeft overgegeven~
  Dit doet denken aan Jer. 30:11 – …Ik zal een voleinding maken (voorgoed afrekenen) met al de heidenen, waarhenen Ik u verstrooid heb…
  Jer. 46:28a – Wees niet bang, mijn volk,
  ik blijf bij je,
  dat beloof ik.
  Maar vernietigen zal ik al die volken
  waaronder ik je verspreid heb.
  .
  Deze laatste tekst uit de Groot Nieuws Bijbel. Er wordt in deze teksten een heerlijke toekomst beloofd aan… Israel!
  Diep in mijn hart geloof ik dat er ook iets nieuws gaat ontstaan (in de komst des Heeren, wanneer Hij Zijn grote Naam heiligt) in de levens van Zijn volk uit de heidenen, de Christenen!
  Herstel van levens, families, gemeenten! Laat ons oog gericht zijn op Jezus! Wil God ons misschien ook een land geven?

 24. Ed zegt:
  Geplaatst op dinsdag 18 september 2012 om 16:26

  Laat je bemoedigen door getuigenissen uit de moslimwereld! Je leest en hoort veel over moslims die in dromen een ontmoeting hebben met een Man die Zich aan hen bekend maakt als ISA. Iedereen zou deze 5 bekeringsgeschiedenissen eens moeten bekijken:

  https:\/\/morethandreams.org/

  Klik op ‘more’ en dan ‘watch this video’.

  @MHJochanan: belangrijk is te weten dat het ‘Ik heb u nooit gekend’ geschreven wordt met het Griekse woord ‘oida’, in tegenstelling tot ‘ginosko’. Het betekent niet dat Jezus dezen nooit gekend (ginosko) heeft, maar nooit gekend (oida) heeft. Oida betekent een intiemer kennen, maar ook een ‘goedkeuren’ of ‘erkennen’. Discipelen die een werk voor God doen zonder daar van Hem de opdracht voor te hebben gekregen, of zonder Zijn werkwijze te volgen maar hun eigen methoden van hooi, hout en stoppelen gebruikten. Hier gaat het ook niet over de vraag van eeuwig leven, maar over het deelhebben aan het Duizendjarig Koninkrijk.

  De context van Matt. 7 is ook belangrijk. Het wordt gesproken tot gelovigen, christenen, de context is tevens de Bergrede, tot christenen gesproken, en het gaat hier over de voorwaarden voor in het ingaan tot het Koninkrijk, niet om het beërven van eeuwig leven. De Bergrede behandelt het verkrijgen van eeuwig leven niet, omdat de geadresseerden al gered zijn. De verzen 21-23 gaan niet over geloof, maar over gedrag. We worden gered door geloof, niet door werken. ‘Te dien dage’ is de dag van het oordeel voor de oordeelstroon van Christus (de ‘bema’), niet de dag van het oordeel voor de grote witte troon, dat is pas na het Duizendjarig Rijk.

 25. sandifort zegt:
  Geplaatst op dinsdag 18 september 2012 om 16:35

  Shalom Dirk en brs en zrs.
  Het moet ons niet verbazen dat het in ons land zo’n terugval plaatsvindt.
  Dit is nu een raadsbesluit van DE EEUWIGE, waarom??
  Profetie is gegeven door DE RUACH HA KODESJ juist voor de gemeente van gelovigen, en dat verwerpt men massaal. Hoe vaak en hoelang roept HIJ al niet dat de lauwe gemeente zich moet bekeren en terug moet naar de EERSTE LIEFDE en terug naar de EERSTE WERKEN. Jochanan ziet dit heel scherp, en onze broeder Dirk was en is geroepen hier in NEDERLAND een SJOFAR te zijn namens DE HEERE DER HEIRSCHAREN.

  En hoe je het ook wendt of keert:
  DE VADER voert een RECHTSGEDING over NEDERLAND, dit naar aanleiding van hoe wij hebben gehandeld en nog vaak handelen tegenover ZIJN OOGAPPEL.

  DAAROM lieve mensen, sta op de bres, volhardt in het gebed en volg YESHUA NA.

  Ieder van ons sterkte en wijsheid toegebeden. Totdat HIJ komt.

  Shalom baruch ADONAI.

  Lou.

 26. Kees zegt:
  Geplaatst op dinsdag 18 september 2012 om 21:45

  Beste Dirk, als ik je stukje lees en al deze reacties moet me toch iets van het hart. Ik denk dat het goed is om te beseffen wat God in Zijn woord van de overheid vraagt, nl. geen geloof in Jezus, maar vooral ook recht en gerechtigheid. De volgende tekst geeft dat mooi weer over een koning die regeert: “Hij beschermde het recht van armen en behoeftigen – en hij leefde in voorspoed. Is dat niet: mij kennen? – spreekt de HEER.” Jeremia 22:16. En voor al die onheilsprofeten die aankondigen dat God de Vader een rechtsgeding voert over Nederland: “Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven, (Joh. 5:22).” God de Vader oordeelt niet meer! En over Jezus staat geschreven dat Hij tussentijds ook niet oordeelt, maar alleen op de laatste dag: “Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. Wie mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt heeft al een rechter: alles wat ik gezegd heb zal op de laatste dag over hem oordelen (Johannes 12:46-48). Hartelijke groet, Kees

 27. Bep zegt:
  Geplaatst op woensdag 19 september 2012 om 9:08

  Beste Dirk,

  Laten we trouw blijven aan onze schepper.
  En blijven bidden voor Nederland, dat we toch weer een land mogen worden dat de Heere vreest.

  Gods zegen toegewenst op jouw werk.

 28. Hellendoorn zegt:
  Geplaatst op woensdag 19 september 2012 om 14:30

  Openbaring 1:9 Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en de volharding in Jezus, was op het eiland, genaamd Patmos, om het woord Gods en het getuigenis van Jezus.
  Op Patmos ! Kun je daar je stem ook uitbrengen voor een aards Koninkrijk ? Nee, alleen voor het Koninkrijk van God ! Ik wil niet anders ! Nergens !
  JH.-

 29. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op donderdag 20 september 2012 om 15:26

  @Ed: Mattitjahoe hst 5 tot 7 Richt Yeshua zich aan mijn volksgenoten de kinderen van Israël en een enkele vreemdeling die zich onder de schare mengt. Zijn intentie is een correct handelen volgens het Thoragebod. Het gaat niet om de Griekse interpretatie, deze is te arm ten opzichte van het Hebreeuws. Het grote gebod samengevat: G’d liefhebben en je naaste als jezelf werd in die dagen niet zo netjes toegepast onder mijn volksgenoten. Daar slaat ook die corrigerende woorden en voorbeelden op.

  De leiders van mijn volk wisten heel goed dat Yeshua hen direct aansprak.
  Yeshua spreekt over zaken die plaats hebben gevonden, de uitzending van Zijn discipelen om wonderen en tekenen te verrichten. Yeshua geeft de discipelen de opdracht verkondig het woord aan alle volken: met andere woorden geef een goed getuigenis af als een representant van Israël die een priestertaak kreeg om de volkeren te onderwijzen.

  De apostelen hebben die taak op zich genomen. Bekwame mannen waren hun opvolgers, en kregen al snel tegenstand te verduren door hen die een geheel eigen interpretatie aan gaven. Paulus ziet deze al aankomen, het rommelt al in de eerste eeuw. De Bijbelse feestdagen, waar de Sjabbat ook toe behoort werd terzijde geschoven. De “Kerkvaders” gingen hun eigen weg die langzamerhand afweek van het Bijbelse principe en geboden. (de grootste dwaling Maria hemelvaart enzovoort)

  Daar zit nu juist het probleem: het eigenmachtig optreden en de wetten als zijnde afgedaan beschouwen. Wij, het Joodse volk hebben 70 jaar in ballingschap gezeten vanwege het niet houden van een wetsonderdeel. G’d is rechtvaardig in Zijn oordeel over mijn volk. Dat is de reden waarom de woorden van Yeshua zo nauwkeurig worden opgetekend.

  En de afvalligen dan? Om zich mogelijk vrij te pleiten zullen zij tevergeefs een beroep doen op het feit dat anderen door hen tot geloof zijn gekomen. Waar gaat het uiteindelijk om? Hebben we een innige levende relatie met G’d opgebouwd in ons leven dan is dat een zegen, dan zal Hij die opschrijven in het Boek des levens.

  Een herleving is een zegen voor heel de wereld!

 30. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 23 september 2012 om 20:34

  Het was in de zestiger jaren, dat mijn Bijbelleraar, Sidney Wilson aan zijn toehoorders vroeg: Wil je een bewijs van het bestaan van God? Hij zei, dat hij het met één woord kon zeggen: ISRAËL. Heel even nadenken, voordat je het hier niet mee eens mocht zijn……

 31. Riemer Lap zegt:
  Geplaatst op woensdag 3 oktober 2012 om 20:28

  @ Ernst van Olffen:
  Geplaatst op zondag 23 september 2012 om 20:34
  Het was in de zestiger jaren, dat mijn Bijbelleraar, Sidney Wilson aan zijn toehoorders vroeg: Wil je een bewijs van het bestaan van God? Hij zei, dat hij het met één woord kon zeggen: ISRAËL. Heel even nadenken, voordat je het hier niet mee eens mocht zijn……

  Inderdaad, ruim 200 maal noemt g’d Zich Zelf in Zijn Woord, de G’d van Israël !
  En wat een prachtige wonderbaarlijke vervulling van de profetieën heeft JHWH gedaan in 1948.

  En wat betreft je reactie op Geplaatst op zaterdag 15 september 2012 om 20:20?
  Inderdaad, schaam u het evangelie niet !
  Lucas 9
  26 Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij zal komen in Zijn heerlijkheid en in die van de Vader en in die van de heilige engelen.

  Zijn we binnen onze kerken niet veel te veel naar binnen toe gekeerd? Als prive-clubjes werkzaam?

  Kortom, mooie reacties, dank !

 32. Gerard van der Torren zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 oktober 2012 om 19:31

  Beste Allen,

  Laten we de handen uit de mouwen steken. Niet praten maar ECHT helpen. Ik zeg al bij het verlaten van de cliënten gewoon Sjaloom! Meer niet!! We dienen naast elkaar te staan, niet hooghartig te zijn!! Laat de trotsheid varen, want heel veel mensen hebben er schoon genoeg van die ‘arrogante’ houding van christenen. Sorry…maar we dienen zelf vaker een SWOT analyse te doen en niet verschuilen achter heilige huisjes!! Gerard, oprichter van St. Kledingbank Wageningen e.o..
  Pro Joods, pro Israël!! Sjaloom!!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden