Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Spaar Here Uw volk (17 reacties)

Geplaatst op zaterdag 22 september 2012, 12:49 door Dirk A A

Er gaat momenteel een brief rond op internet, waarin wordt gemeld dat Israel op het punt staat Iran aan te vallen. Er wordt gesproken over grote troepenbewegingen, het plaatsen van luchtafweergeschut in Jeruzalem en bussen vol militairen die komen bidden bij de Klaagmuur. Ook zou de militaire top een ontmoeting hebben gehad met de belangrijkste rabbijn van het land, wat in het verleden altijd plaatsvond aan de vooravond van een militair conflict.

Deze informatie zou afkomstig zijn van de ‘broer’ van Steve Quayle, die in of nabij Jeruzalem zou wonen. Hij zou volgens het schrijven een ex-Navy Seal zijn, de zeer speciale gevechtseenheid, die ook Osama bin Laden doodde.
Navraag bij Messiaanse leiders en christelijke voorgangers in Jeruzalem wijst uit dat de informatie in dit schrijven totaal niet klopt en dat niemand een ‘zekere Quayle kent, die in Jeruzalem of omgeving zou wonen.

Wel is Steve Quayle bekend. Hij heeft een eigen website, waarop hij allerlei angstaanjagende informatie over de eindtijd plaatst. Wellicht wil hij zijn lezers zoveel angst aanjagen, dat ze overlevingsmaterialen en zijn eigen boeken bij hem bestellen. Die biedt hij namelijk ook aan op zijn site.

Ondertussen blijft de situatie in het Midden-Oosten complex en gevaarlijk. Iran dreigt met de totale vernietiging van Israel. Momenteel vindt in de Perzische Golf een grote militaire oefening plaats, waaraan onder meer Amerika, Engeland en Frankrijk deelnemen. Volgens de Engelse media participeren in totaal 25 landen in de grote armada in de Perzische Golf. Voor de kust van Syrië liggen Russische oorlogsschepen. En afgelopen woensdag meldde debka.com dat het Israëlische leger een omvangrijke oefening is gestart in het Golan-gebied.
Een oorlog lijkt onvermijdelijk. Maar laten we geen paniek gaan zaaien op grond van geruchten en speculaties.

Afgelopen zondag en maandag vierde Israel Rosh Hashana, het Joodse nieuwjaar. De sjofar werd geblazen: wordt wakker!
Aanstaande week, van dinsdag- tot woensdagavond, is het Yom Kippoer, Grote Verzoendag. Rosh Hashana en Yom Kippoer worden tezamen ook wel de Jamiem Nora’iem, de ontzagwekkende dagen, genoemd. De tien dagen vanaf Rosh Hashana tot en met Yom Kippoer zijn de dagen van inkeer, dagen waarop berouw en schuldbelijden centraal staan.

Na afloop van Rosh Hashana, afgelopen maandagavond, is er op veel plaatsen in ons land gebeden voor Israel en voor het Joodse volk. Vele honderden mensen kwamen samen om zich voor de Here te verootmoedigen en Zijn aangezicht te zoeken.
Juist nu is het zo noodzakelijk om biddend om het volk heen gaan staan. Hoe treffend zijn de woorden uit Joel 2:17: ‘Spaar Here Uw volk’.
We roepen de Here aan, voortdurend. ‘Spaar Here, Uw volk. Wees Israel, wees het Joodse volk, wees ook ons genadig. Vergeef hun en onze zonden. Uw bloed, o Here Jezus, reinigt van alle zonden.’

De God van Israel is oneindig veel machtiger dan alle machten van de duisternis. Dat mag een troost zijn voor ons en zeker ook voor Israel. Laten we daarom ook bidden dat het Joodse volk meer en meer haar vertrouwen leert stellen op haar God en niet alleen op het leger of op Amerika.

Heeft Israel recht op Gods genade? Dat niet, het is pure genade dat Hij Zijn volk genadig zal zijn! Hij heeft Zijn volk niet verstoten (Romeinen 11:2).
We mogen Hem herinneren aan Zijn Woord, zoals we lezen in Jesaja 62:1: ‘Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans, en haar heil als een brandende fakkel.’

Teveel christenen hebben te lang gezwegen. Open uw mond. Zwijg niet langer. Ga als een wachter op de muur staan, zoals ook de verzen 6 en 7 van Jesaja 62 aangeven:
‘Op uw muren, Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de HERE doet denken, gun u geen rust.
Ja, geef Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde.’

Zo’n wachter is een voorbidder, iemand die de Here geen rust gunt, totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde.
Dat moment gaat komen. Jeruzalem zal gesteld worden tot een lof op aarde. Wanneer? Wanneer de voeten van de Here Jezus weer zullen staan op deze aarde (Zacharia 14).

Dirk van Genderen

17 Reacties

 1. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 september 2012 om 12:55

  Door een fout van mij is er iets misgegaan. Vandaar dat deze en de volgende vier reacties opnieuw door mij zijn ingevoerd.

  Met vriendelijke groet,
  Dirk van Genderen

  San schreef:

  Beste Dirk,

  Als God liefde is……..dan spaart Hij toch zijn volk? Maar wij kunnen niet doorgronden en begrijpen
  hoe God met het volk Israel handelt. Zij zijn vijanden van het evangelie maar geliefden om der vaderen
  wil (Rom 11:28). De Here Jezus is gekomen om de twee tot een nieuwe mens te maken in het gehei-
  menis van wat wij nu als de Gemeente kennen (Efeze 2:14-16,3:4-10). Het heeft ook te maken welke eindtijd-
  visie we hanteren. In jouw visie Dirk, zal het volk Israel gespaard worden maar in de meer gangbare
  visie zal het volk Israel nog door een verdrukking van drieenhalf jaar en een grote verdrukking van drie-
  enhalf jaar heen moeten. Wij moeten zeker voor Israel blijven bidden opdat Gods plan kan doorgaan
  met deze wereld en de wereld via Israel opnieuw gezegend zal worden (Rom 11:12), dat zich
  manifesteert in het komende Duizendjarige Vrederijk.

  Groeten van San

 2. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 september 2012 om 12:56

  Natsal schreef:

  Beste Dirk, zo zie je maar.

  Laat je door Jezus redden, dan is dat gratis.
  Wil je jezelf redden dan moet je dure overlevingsmaterialen kopen.

 3. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 september 2012 om 12:56

  Dag schreef:

  We roepen eenparig de Here aan, voortdurend. ‘Spaar Here, Uw volk. Wees Israel, wees het Joodse volk, wees ook ons genadig. Vergeef hun en onze zonden. Uw bloed, o Here Jezus, reinigt van alle zonden.’ Amen

 4. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 september 2012 om 12:57

  Troost mijn volk schreef:

  Sjalom,
  Dat een “eindscenarioschrijver” ergens munt uit wil slaan is meer dan schandalig. Als je zo je brood moet verdienen dan mankeert er iets aan. Wellicht staat bij hem op de laatste plaats dat de G’d van onze voorvaderen de regie nimmer uit handen zal geven. Hij bepaalt immers van seconde tot seconde het gehele wereldgebeuren. Dat er iets staat te gebeuren is vastgelegd in het plan van G’d.

  Waar gaat het nu om in de actuele situatie in het midden-oosten? Twee mogelijkheden doen zich voor. Je kunt offensief aanvallen en al je agressie laten botvieren. Je kunt ook defensief aanvallen met als doelstelling: de agressie beteugelen, het gevaar terug te brengen tot een normale verhouding. Onze volksaard is het zoeken naar vrede met in de laatste plaats een defensief handelen als het echt niet meer kan.

  Hoe gaat u daar mee om? Er bestaat geen “neutrale houding” tegenover mijn volk. Het is heel scherp: “voor of tegen”. Velen laten zich leiden door een emotie en medelijden om een keuze te maken. Dat is echter niet de juiste basis. Als je voor G’ds oogappel Israël kiest zal Zijn zegen over u komen. Wie tegen Israël kiest zal de toorn van G’d zeker niet ontlopen.

 5. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 september 2012 om 12:57

  San Tjoa schreef:

  Beste Dirk,

  Billy Graham heeft al in een preek in 1979 gezegd dat er iets staat te gebeuren in deze wereld omdat
  het zo niet langer kan doorgaan. En alle tekenen wijzen erop dat het niet lang meer duurt. Alhoewel
  nog veel werk gedaan kan worden aan evangelie-arbeid, moeten wij steeds in het oog houden, dat alhoewel
  de problemen van de crises alsmaar opstapelen, de komst van de Here nabij is. Dat moet onze drijfveer zijn
  om juist nu energie in het werk des Heren te steken zoals voorbede doen voor Israel en zelf getuigen
  van ons geloof. Het moge duidelijk zijn dat de duivel werkt met schijn en de wereld in de leugen leeft.
  Terwijl alles en iedereen gefocust is op wat over deze wereld allemaal staat aan te komen aan onheil, heeft de Here alleen maar gedachten van vrede en niet van onheil over ons (Jer 29:11).
  Dat kunnen wij niet begrijpen als wij op de omstandigheden letten, maar wel als wij ons vertrouwen
  op de Here zetten. Laten wij volhardend ons aan de Schrift vasthouden en bidden voor het volk Israel
  (Mat 24:20-22) en op onszelf toezien wat betreft onze wandel en leer (1 Tim 4:16). Want er is geen
  dag dat Hij niet zou kunnen komen (Corrie ten Boom). Let op het volk Israel als teken van de vervul-
  ling van de eindtijdprofetieen (Mat 24:32-34)!

  Shalom! San

 6. Bas van Twist zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 september 2012 om 17:59

  Shalom Dirk,

  Jesaja 62 roept ons op om niet te zwijgen omwille van Sion en om niet stil te zijn omwille van Jeruzalem, maar om wachters te zijn op de muren van Jeruzalem en zo God dag en nacht te herinneren aan Zijn beloften van herstel en eenheid van Zijn uitverkoren volk Israël.

  Hartelijke groet, Bas

 7. Marco zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 september 2012 om 18:51

  Beste Dirk,
  Bedankt voor je columns.
  Ik wil graag benadrukken dat het niet goed is om de macht van de Here Jezus met de macht van het
  rijk der duisternis te vergelijken. De Here Jezus hoeft maar 1 Woord te spreken en het hele rijk der duisternis zit in de poel des vuurs. Hoe zal men het schepsel met de Schepper vergelijken.
  Het rijk der duisternis heeft op aarde macht omdat wij door onze zonden daar grond voor hebben gegeven.
  Als wij niet zouden zondigen had het rijk der duisternis geen enkele macht.
  Alles wat het rijk der duisternis doet kan het alleen doen omdat God het toe staat. Als God het niet toestaat kan het rijk der duisternis werkelijk niets doen. Door onze zonden moet God het toestaan.
  Vriendelijke groet en zegen, Marco

 8. Elly Kieviet zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 september 2012 om 20:03

  Beste Dirk

  We mogen bidden Here spaar uw volk, maar net als San schrijft, het volk Israel zal wel door een moeilijke tijd heen moeten, de grote verdrukking. Dit vind ik altijd moeilijk in het gebed. Maar we zullen toch voor zover mogelijk van onze kant, voor Israel in de bres moeten staan, en dat is in de eerste plaats het gebed voor Israel. Onbegrijpelijk dat in veel kerken bijna nooit voor Israel wordt gebeden, het lijkt wel of ze ziende blind zijn, of ze de tekenen der tijden niet zien.

  Hartelijke groet Elly

 9. J.Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 september 2012 om 20:25

  Oorlogen zullen gaan toenemen. De meeste conflicten zullen hun oorsprong hebben in historisch etnische verwondingen. Er zullen enige nucleaire conflicten plaatsvinden, echter op kleine schaal en voornamelijk tussen landen uit de derde wereld. Het openbreken van de Sovjet Unie, wat één van de grootste kansen voor een alomvattende wereldvrede leek te zijn, zal juist de grootste bedreiging voor de wereldvrede gaan vormen. Veel nucleaire wapens van de voormalige Sovjet Unie en de materialen om ze te bouwen, die op allerlei plaatsen opgeslagen liggen, zullen in handen komen van landen die terrorisme ondersteunen en zij zullen die wapens ook gaan gebruiken. Tegelijkertijd zal er een nieuwe golf van terrorisme komen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de ondersteuning van “high-tech”-specialisten en dat zal meedogenloze vernietiging met zich meebrengen, zoals wij nooit eerder hebben meegemaakt. Toch zullen er gedurende die periode meer mensen sterven door rampen en ziekten, dan door oorlogen.

 10. Conny zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 september 2012 om 20:41

  Shalom Dirk,

  Wij moeten allen wachters zijn. Er zijn al – daadwerkelijk fysiek – elke dag wachters op de muren van Jeruzalem! Laten wij hen indien mogelijk ook metterdaad helpen om een wachter daar te zijn, en anders ook op onze eigen plek. Om Sions wil mogen we niet zwijgen….! (Jesaja 2)

 11. M. de Vries zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 september 2012 om 20:57

  Beste Dirk,

  Allereerst bedankt voor je nieuwsbrief!
  Het is goed om de berichten vanuit Israel in het licht van de Schrift te zien.
  Tijdens het lezen van je artikel, moest ik denken aan de bijeenkomst die 6 oktober 2012 DV.
  op het Malieveld gehouden hoopt te worden.
  Dat er verzoening mag komen tussen de grote kerkgroepen in Nederland. Ik hoop en bid dat dit ook tot belijdenis en verzoening mag komen richting het Joodse volk. Daarnaast moest ik ook terugdenken aan de troonrede jl. Koningin Beatrix citeerde, hoe ons land in de geschiedenis al uit vele crisissen is gekomen. Hier zie ik een duidelijke verhoring op de gebeden tot God.

  Hartelijke groet en Gods zegen toegewenst!

  Marinus

 12. Christi zegt:
  Geplaatst op zondag 23 september 2012 om 9:54

  Zacharia 8:13-15
  “Gelijk gij onder de volken een vervloeking geweest zijt, o huis van Juda en huis van Israel, zo zult gij, doordat Ik u heil schenk, een zegen worden; vreest niet, laten uw handen sterk zijn. Want zo zegt de Here der heerscharen: Zoals Ik Mij voorgenomen had u kwaad te doen, toen uw vaderen Mij vertoornden, zegt de Here der heerscharen, en het Mij niet berouwde, zo heb Ik in deze dagen Mij weer voorgenomen Jeruzalem en het huis van Juda wel te doen; vreest niet!

  “Zo zal de Here, hun God, hen te dien dage verlossen als een kudde, die Zijn volk immers is, ja, zij zijn Zijn KROONJUWELEN, die zullen blinken in Zijn Land” Zacharia 9:16

  Romeinen 15:10
  “En verder zegt Hij: Verheugt u, heidenen (gelovigen uit de volken), met Zijn volk!

 13. Johanna Peacock zegt:
  Geplaatst op zondag 23 september 2012 om 18:47

  Aan Christie #12: Wat een prachtige teksten heb je hier neergezet. Wat een genade, wat een vooruitzicht en vreugde ligt hierin. Kroonjuwelen nota bene, hoort u het?
  Houdt aan, grijpt moed, medereizigers naar dit Beloofde Land. Want wij zullen niet beschaamd worden.
  Bedankt en vriendelijke groeten,
  Johanna

 14. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 23 september 2012 om 21:07

  Zou onze Heer één van Zijn beloftes niet vervullen?? Zou ik geloven in een God, die zijn beloftes niet vervult? Uiteraard niet!!! De wereld zal zich daarover zelfs VERBAZEN!!
  Jer. 30
  10 Gij dan, vrees niet, mijn knecht Jakob, luidt het woord des HEREN, en wees niet verschrikt, Israël, want zie, Ik verlos u uit verre streken, uw nakroost uit het land hunner gevangenschap; Jakob zal terugkeren en rustig en veilig zijn, door niemand opgeschrikt. 11 Want Ik ben met u, luidt het woord des HEREN, om u te verlossen; want Ik zal met alle volken waaronder Ik u verstrooid heb, voorgoed afrekenen, maar met u zal Ik niet voorgoed afrekenen, doch naar recht u tuchtigen, al zal Ik u zeker niet vrij laten uitgaan.
  Jer.33
  7 ja, Ik zal een keer brengen in het lot van Juda en Israël en hen opbouwen als weleer; 8 Ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid, waardoor zij tegenover Mij gezondigd hebben, en Ik zal hun vergeven al hun ongerechtigheden, waardoor zij tegenover Mij gezondigd hebben en van Mij afvallig geworden zijn. 9 Dan zal zij Mij tot een blijde naam worden, tot lof en eer bij alle volkeren der aarde, die van al het goede dat Ik aan hen doe, horen zullen; ja, zij zullen zich verbazen en verwonderen over al het goede en al het heil, dat Ik aan haar doe.

 15. Henk van den Berg zegt:
  Geplaatst op maandag 24 september 2012 om 17:57

  Shalom waarde broeders en zusters, laten wij als een blok achter het volk Israel gaan staan.
  Laten we onze etiketjes nou eens vergeten, dit volk is toch Gods oogappel.
  Henk

 16. Riemer Lap zegt:
  Geplaatst op zondag 30 september 2012 om 12:42

  Het mooie van de groeiende liefde voor Israël onder christenen is dat het ditmaal niet vanaf de gebruikelijke kerkelijke top-down hiërarchie komt, maar juist bottum-up vanuit de bijbel-getrouwe kerkleden verspreid over verschillende stromingen. Is dit niet een duidelijk signaal dat hier de Heilige Geest aan het werk is? Geen doctrine ditmaal, geen kerkleer, maar pure letterlijke uitleg van de Schrift. 🙂

  Het lijkt erop of Israël de kerk in tweeën zal splitsen in bijbel-getrouwe volgelingen en iets dat uiteindelijk zal uitmonden in de hoer van Babylon? De valse profeet die de anti-christ in het zadel helpt? In tegenstelling tot de kleine verschillen die tot nu toe leidden tot vele stromingen, gaat het ditmaal werkelijk om iets belangrijks…..

  Heeft Jezus niet gezegd dat Zijn Woord als een tweesnijdend zwaard dwars door families en gezinnen heen zal snijden? Dus ook door Zijn gemeente?
  Matteus 10
  34 Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.
  35 Want ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder;

  Openbaringen 1
  16 In zijn rechterhand had hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon.

  Shalom,

 17. Rien Molenaar zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 oktober 2012 om 2:58

  Beste Dirk,

  Iedere keer weer word ik door je artikelen en je duiding van de ernstige tijd waarin we leven getroffen. En dat in een wereld die gaat voor sport, geld, sex en eer. Terwijl slechts God alle eer en roem waard is.
  Ik hoop dat de Heere je arbeid nog tot rijke zegen mag stellen.

  met br. groet

  Rien

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden