Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Bidt u mee voor prins Friso en ook voor Ariel Sharon, voormalig premier van Israel? (35 reacties)

Geplaatst op vrijdag 28 september 2012, 15:56 door Dirk A A

Ik wil iets met u delen en daarbij moet ik denken aan de woorden van de Here Jezus in Johannes 11. Daar zegt Hij, wanneer Hij bericht krijgt over de ziekte van Lazarus: ‘Deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt’ (Johannes 11:4). Verderop vertel ik u wat ik met u wil delen. Het gaat over prins Friso en Ariel Sharon.

Voor de Here Jezus is niets te wonderlijk. Dat blijkt in de geschiedenis van Lazarus overduidelijk. Wanneer Hij bij hem komt, is hij reeds gestorven. Maar de Here heeft de macht over de dood en wekt Lazarus op uit de dood. Wat een getuigenis!

Mijn gedachten gingen vervolgens naar koning Hizkia. We lezen in 2 Koningen 20 en in Jesaja 38 over zijn ziekte. Hij was zo ernstig ziek, dat hij stervende was. De profeet Jesaja kwam op bezoek en zijn boodschap was weinig hoopgevend: ‘Zo zegt de HERE: regel de zaken van uw huis, want u zult sterven en niet leven’ (Jesaja 38:1). Nadrukkelijk wordt toegevoegd dat Hizkia intens huilde.

Vervolgens roept Hizkia tot de Here om genade en om ontferming. Hij verootmoedigt zich en we mogen meeluisteren naar zijn gebed: ‘Och HERE, bedenk toch dat ik in trouw en met een volkomen hart voor Uw aangezicht gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in Uw ogen’ (Jesaja 38:3).

Jesaja krijgt opdracht van de Here om opnieuw naar Hizkia te gaan en te zeggen: ‘Zo zegt de HERE, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien. Zie, Ik zal vijftien jaar aan uw levensdagen toevoegen…’ (Jesaja 38:5).
‘Laat men een klomp vijgen nemen en die als een pleister op de zweer leggen, dan zal hij genezen’ (Jesaja 38:21).

Aangrijpend zijn zowel het smeekgebed als het dankgebed van Hizkia, in de verzen 10 tot 20 van Jesaja 38. Uit beide kies ik één tekst.

Vers 14:
‘Als een zwaluw of kraanvogel, zo piepte ik,
Ik kirde als een duif.
Mijn ogen waren smekend opgeslagen naar omhoog:
Here, ik word neergedrukt;
Wees U mijn Borg.’

Vers 20:
‘De HERE was er om mij te verlossen.
Daarom zullen wij mijn snarenspel doen klinken,
Al de dagen van ons leven,
In het huis van de HERE.’

U vraagt zich wellicht af wat ik met u wil delen over prins Friso en Ariel Sharon.

Beiden liggen in coma. Over beiden weet ik dat er gelovigen, christenen, zijn die zich zeer betrokken bij hen weten, voor hen bidden en geloven dat God iets bijzonders gaat doen, wat tot zegen voor velen zal zijn.

Prins Johan Friso werd afgelopen week 44 jaar. Sinds 17 februari jl. ligt hij in coma, na een ernstig skiongeval.
Ik ken christenen die geloven dat de Here prins Friso weer zal herstellen, wat een geestelijke zegen voor ons Koningshuis en voor ons volk zal betekenen. Ik geef het maar aan u door. Bid u mee voor hem, voor zijn vrouw, prinses Mabel, en voor hun kinderen? De Here is machtig om in te grijpen in zijn gezondheidssituatie en hem weer op te richten.

Oud-premier Ariel Sharon van Israel ligt al bijna zeven jaar in coma. Hij wordt verzorgd op zijn boerderij in de Negev-woestijn. Ik weet van mensen die geloven dat God hem op zal richten uit zijn coma, wat een zeer grote impact zal hebben op Israel. Ook dit geef ik maar aan u door. Wilt u ook voor hem, voor Israel en voor het Joodse volk bidden. De Here kan ook hem herstellen en tot een grote zegen doen zijn.

Geloof ik dat dit zal gebeuren? Mij heeft de Here niet duidelijk gemaakt dat dit zal gebeuren. Hun levens zijn in Gods hand en ik ken Zijn plannen niet. Wel weet ik dat we een machtig God hebben. Van harte bid ik mee en roep ik u op ook mee te bidden…

Dirk van Genderen

35 Reacties

 1. Christi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 september 2012 om 14:32

  Shalom Dirk,
  Vanmorgen voor deze 2 belangrijke mensen gebeden!
  Maar er liggen zoveel meer mensen in coma in het ziekenhuis.
  Zijn Prins Friso en Ariel Sharon belangrijker voor de Here God dan de anderen?
  Nee, natuurlijk en het is goed om voor ze te bidden.

 2. Tanny van Ouwerkerk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 september 2012 om 15:32

  Ik moet nu denken aan het verhaal in de bijbel waar vrienden hun zieke vriend bij Jezus brachten.
  Ze deden er moeite voor. Ze konden niet bij Jezus komen dus lieten ze hem zakken door het dak voor de voeten van Jezus.
  De Here zag het geloof van de vrienden en genas hun vriend.
  Als wij als vrienden om Prins Friso en oud-premier Sharon gaan staan in gebed en hen voor Gods troon brengen in het geloof dat God het antwoord is voor hun genezing geloof ik dat God ze zal genezen.
  Tot Eer en Glorie voor God en De Here Jezus.

 3. Wolter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 september 2012 om 18:07

  Beste Dirk,
  Ik vind het niet verstandig te schrijven: ik ken christenen die geloven dat de Here prins Friso of Ariel Sharon zal herstellen.
  In het Oude Testament deden profeten wel voorspellingen. Als die niet uitkwamen waren het geen echte profeten. Hoe moet onze houding zijn tov christenen die een keer ten goede voorspellen in de gezondheidstoestand van prins Friso of Ariel Sharon? Misschien komt het niet uit: zijn die hedendaagse profeten dan geen echte christenen?

 4. T vd Have zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 september 2012 om 18:12

  Zo heb ik ook eens voor een broeder waar geen hoop meer voor was, aan de voeten van de Heere Jezus mogen brengen. Hij leeft nog de Heere heeft ons gebed verhoord van heel de gemeente, het was een wonder en zulke wonderen doet de Heere nog. Zo hoop ik ook op een wonder voor Friso, en bid graag mee. Ik ben blij dat er nog meer mensen zijn die hoop hebben voor herstel van Friso.

 5. Lineke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 september 2012 om 18:37

  Beste Dirk,

  Dankjewel voor deze woorden. Hoe snel leg ik me neer bij het schijnbaar onvermijdelijke en door deze oproep word ik bepaald bij onze God voor Wie niets te wonderlijk is.
  Is het uit angst voor teleurstelling dat je niet voor durft ervoor te gaan bidden?

 6. semerel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 september 2012 om 18:50

  Maar ik hoop ook dat men dan niet teleurgesteld is als DE HERE anders beslist.
  Hun leven en ook die van ons liggen in zijn handen.
  Het zou natuurlijk heel fijn zijn voor hun familie, wie wil dat niet?
  Blijven bidden, dat is alles wat we kunnen doen.
  Wat dat betreft kunnen wij mensen heel veel…… MAAR ONZE VADER IN DE HEMEL VEEL MEER.
  Hoe het ook zij, heb vertrouwen, ook voor andere zieken mogen we voor genezing bidden.
  Gezegende zondag toegewenst.
  B. Semerel

 7. T.Blokland zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 september 2012 om 19:06

  Indien men al zo lang in coma ligt, en men zou er uit ontwaken aan deze zijde van de tijd, is men dan niet lichamelijk en/of geestelijk bijzonder ernstig beschadigd? Zodat men mogelijkerwijs (zeer) invalide zou zijn? Mag men er om bidden, dat men toch nog/weer “goed ” ontwaakt als bedoeld? Zeker. Maar niet minder bidden, wellicht zelfs meer en eerder, dat men moge ontwaken aan de andere zijde van de tijd, in het zonlicht van de Zon der gerechtigheid, alwaar geen moeite en ziekte en verdriet en dood meer zal zijn, maar alleen overstelpende dankbaarheid en vreugde bij de aanbidding en de lofprijzing van Het Lam. HIJ houdt ons vast, ook als onze levensweg door diepe dalen of hoge zeeën moet gaan; HIJ meert ons levensscheepje af in het land der ruste. Bij HEM.

 8. Aalt zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 september 2012 om 20:03

  Heel goed om voor hen te bidden.
  Doe uw mond wijd open, en Ik zal hem vervullen, zegt de Heere in Psalm 81.
  De Heere is almachtig. Hij is ook vrij om te doen wat Hij wil. We zullen Hem niets afdwingen.
  We leggen het allemaal in het gebed voor Hem neer, en we zeggen: Heere, wij willen zo graag dat deze mensen beter worden, en dat ze goed gaan spreken van U. We verwachten dat er een zegen vanuit zou gaan. Maar U weet wat het beste is; U werkt aan op Uw eigen eer; Uw wil geschiede.

 9. Frederieke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 september 2012 om 20:43

  Bij deze wil ik een oproep doen voor gebed om genezing van een jonge moeder van 26 jaar, die kanker heeft. Ze heeft een man en twee kleine kinderen en is naar de mens gesproken niet meer te genezen. Momenteel is ze al erg verzwakt en zo heel erg ziek. Laten we eenparig bidden of God haar door Zijn genezende kracht wil aanraken en genezen. En bidden om kracht voor haarzelf en haar gezinnetje. Want zou voor de Here iets te wonderlijk zijn?

  Heer….ontferm U over dit jonge gezin. Strek U liefdevolle en genezende kracht uit naar deze jonge vrouw. En laat Uw kracht en genade ook neerdalen over allen die met ernstige ziekte te kampen hebben. Strek ook naar hen Uw liefdevolle en genezende kracht uit. Maar bovenal, dat ze allen die rust mogen ontvangen, die U alleen maar kunt geven! Want dwars door al het lijden heen geeft U ook déze belofte.

 10. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 september 2012 om 22:41

  @Dirk … weet je voldoende ZEKER, dat Jezus die opdracht plus belofte (aan jou) gaf …!?

 11. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 september 2012 om 23:13

  Ik weet vaak weinig raad bij ziekte of toestanden zoals bij prins Friso en Sharon. Zelf roep ik, dat geloof niet is, “God kan”, maar “God DOET”…… Het laatste is pas “geloven”…. Het gebed van een “rechtvaardige vermag VEEL!!” Toch beslissen niet WIJ, maar onze Schepper, zoals het genoemde voorbeeld van koning Hizkia….. Het laatste vind ik een van de mooiste geschiedenissen uit de Bijbel. De Heer ziet het hart aan….. Zo was het ook bij Hizkia!! Zo was het bij Jezus en de Samaritaanse vrouw bij de bron.. Heel veel voorbeelden daarvan zijn te noemen in de Bijbel. Wanneer kunnen we bij een zieke zeggen:‘Deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt’ Het is de Heer, Die beslist wat er gebeurt…. Zou God werkelijk verheerlijkt worden bij de genezing van deze mensen?? Misschien wel, maar moet er dan niet meer gebeuren, opdat niemand er onder uit kan, dat de Heer het heeft gedaan?? Dit zijn zo enkele gedachten, weten doe ik het niet…

 12. Jenny de Haan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 september 2012 om 23:59

  Vanaf het begin heb ik het gevoel gehad dat God iets bijzonders voorhad met de koninklijke familie toen dat met Friso gebeurde. Ik liet ook via Google steeds de berichten over hem doorkomen. Ik hoop zo dat de koninklijke familie de Heer weer oprecht gaat aanbidden in Geest en Waarheid. Soms gebeurt daaraan vooraf wel eens iets bijzonders. Daarom bid ik om een opwekking van Friso uit zijn coma en van de familie in geestelijke zin opdat ook Nederland zijn God zal erkennen en prijzen!

 13. anke zegt:
  Geplaatst op zondag 30 september 2012 om 0:20

  Lieve broeders en zusters,
  Gisteravond is mijn vader overleden. Na een ziekte van 9 maanden.
  Mijn vader is een kind van God en mocht naar de hemel gaan. Hij getuigde daar veel over. Zijn hele leven stond in teken van God grootmaken en Hem dienen. Hij had een belofte van de Heere gekregen dat hij nog 30 jaar mocht leven. Mijn moeder zelfs de bevestiging. Meerdere malen kregen ze teksten enz dat het ook daadwerkelijk zo zou gaan. Maar toch is hij overleden. Wij staan ook voor een raadsel want God liegt nooit!!! Maar wat zou daar dan mee bedoeld zijn? Hij kreeg aanwijzingen wat er in het plan van God moest gebeuren. En wij als kinderen kregen ook steeds allerlei bevestigingen voor dat plan. Nu is hij dood!! Ik wil daarmee alleen zeggen dat onze plannen niet altijd Gods plannen zijn. Er gebeuren heel weinig grote wonderen in Nederland. Als iemand kanker heeft kun je er van uit gaan dat als hij in een stadium is waar artsen niets meer kunnen doen, dat het dan ook werkelijk is afgelopen hoe erg dat ook klinkt. Wij zitten hier ook ontnuchterd naar een onwerkelijk iets te kijken. Maar Gods plan is Gods plan. Daar kunnen we niets aan veranderen.

 14. Jan Hartman zegt:
  Geplaatst op zondag 30 september 2012 om 9:41

  Geliefde zus Anke, wat fijn dat we elkaar broer en zus mogen noemen door het volbrachte werk van de Here Jezus.

  Nu naar je droevig bericht. Gecondoleerd met dit groot verlies. Er is een lege plek ontstaan in jullie dierbare familie kring. Een lege plek die nooit weer gevuld gaat worden, omdat jullie pa er niet meer is! Is Gods Plan niet vervuld? Ja zeker, jullie pa is nu in het Vaderhuis, wil je dit voor ogen houden?

  Ik weet van je pijn, ik voel dat mee, want ik heb ook drie ouders al moeten missen. Mijn ouders op een gezegende leeftijd, mijn schoon pa, werd geveld door kanker, hij werd 54.

  We leven in een gebroken wereld, laten we dat voor ogen houden. De Here Jezus is gekomen om Leven aan te bieden! Door Zijn volkomen Offer, mogen we Eeuwig leven ontvangen, in die Hoop is de de vader van Anke ontslapen en ook mijn drie ouders! Gebrokenheid, dat is wat niet was past in genezings bedieningen, maar dat laat ik hier maar even rusten! Laten we onze zuster en haar familie bemoedigen in hun verdriet! Anke, heel veer sterkte nu en voor straks, als jullie je vader moeten begraven. Mijn gebed is, dat jullie dan met elkaar over een geopende graf heen mogen kijken, dat jullie mogen zien, de Here Jezus die de dood heeft Overwonnen, dat Zijn opstandings kracht bijzonder merkbaar mag zijn op die dag! Gods bijzonder nabijheid toegebeden, voor de tijd die komt, als gezin, als familie.

  Met een hartelijke broeder groet, verbonden in Jezus Christus, Jan Hartman

 15. Peter Bloem zegt:
  Geplaatst op zondag 30 september 2012 om 10:04

  Wie gelooft zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben zal verdoemd worden. En hen die gelooft zullen hebben zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen ze demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks drinken, zal het hen beslist niet schaden, op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. (Marcus 16)

  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar Mijn vader. En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. (Johannes 14)

  Als wij dat bidden wat Gods wil is zal dat geschieden. Daar twijfel ik niet aan. Jezus zelf sprak de woorden die hij sprak niet uit hem zelf maar uit de Vader. Wat is ons geloof soms klein. Hij is bij machte te doen ver boven alles wat wij bidden of denken overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. (Efeze).

  Laten wij open staan om Gods werk te doen op deze aarde. God kiest ervoor door zijn discipelen te werken. Laten wij instrumenten zijn in zijn hand.

  God gebruik ons zodat uw naam verheerlijkt wordt op de ganse aarde.

 16. Lineke zegt:
  Geplaatst op zondag 30 september 2012 om 10:04

  Lieve Anke,

  Heel veel sterkte en troost toegebeden.

 17. Christi zegt:
  Geplaatst op zondag 30 september 2012 om 10:33

  Aan Anke
  Ja, bij erge ziekte zijn het vaak onze eigen wensen, die de boventoon voeren en in genezing geloven, zelfs met Bijbelteksten…heel begrijpelijk, maar het is altijd weer “Uw wil geschiede” en daar rust in te vinden is een heel proces.
  Gods beloften zijn niet eerder te zien en te bewijzen, nadat ze vervuld zijn.
  En dat is ook Bijbels.

 18. Dick zegt:
  Geplaatst op zondag 30 september 2012 om 13:16

  Beste allemaal,

  Ik geloof dat de tijd rijp is om te geloven wat God in Zijn Woord zegt n.l. leg zieken de handen op.
  Het komt niet van God dat mensen ziek worden of in een coma liggen. De dief komt om te roven en stelen. God heeft aan ons zijn gerechtigheid gegeven dat is Zijn Zoon. Dat is de enige Waarheid voor ons als wederom geboren kinderen van God.
  Laten we daarom opstaan en dat verkondigen tegen de wereld. God heeft door Christus ons laten zien hoe goed Hij is. Hij is de Hoeksteen van ons leven. Dat moet onze getuigenis zijn.
  2 Korinthe 5 vers 17 zegt: Daarom ook is iemand die één met Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daaronder toevertrouwd.

 19. rene postma zegt:
  Geplaatst op zondag 30 september 2012 om 13:19

  Beste Dirk.

  Een mens regelt zijn leven het liefst helemaal zelf. Onafhankelijk willen wij zelf de touwtjes in handen houden. Vaak hangen wij aan dit menselijk leven.
  Wij moeten ons zelf niet voor de gek houden. Het is allemaal genade, in volle afhankelijkheid van de HERE.
  Hij bepaalt, hij zaait, hij oogst.
  Menselijk klinkt dit hard. En vooral als je met intens verdriet te maken hebt om je dierbaren. En voor ons is het ook niet te begrijpen.
  Maar wij mogen ook weten dat er hierna weer een hemels leven is. En dat dit leven maar tijdelijk is.
  God heeft met ieder van ons een bedoeling en een plan. Ook in mijn leven, ervaar ik dat zo, waarom gebeurt dit of dat. En als je dan achteraf kijkt hoe wonderlijk alles is gegaan, en de zegeningen die daar uit voortkomen… of niet. Hoe is dit mogelijk.
  Laat de Here toe in je leven, in volle afhankelijk…in de wetenschap dat alles genade is.

  Het zal mij niks verbazen dat Ariel Sharon weer uit zijn coma ontwaakt. Ariel Sharon heeft ook een bewogen leven achter de rug. Te vergelijken met vele leiders uit het Oude Testament. Maar de HERE bepaalt.

  Vr gr Rene Postma.

 20. ali v d bos zegt:
  Geplaatst op zondag 30 september 2012 om 13:43

  Wij hebben leren bidden in vol vertrouwen op HEM die alle macht heeft in hemel en op aarde. Niet mijn wil maar Uw wil geschiede. Begrijpen doen wij niet alles maar je leert te vertrouwen.

 21. Johannes zegt:
  Geplaatst op zondag 30 september 2012 om 14:23

  Na het lezen van bovenstaand commentaar bekroop mij dezelfde vraag van die van Hero de Jong (reactie 10).

  Buiten deze “voorspellingen” is de oproep tot gebed voor Friso 1 ding, maar het verband dat dit een zegen voor het volk zou zijn ontgaat me enigszins? Indien we bidden dat Friso als wedergeboren Christen mag ontwaken dan kan ik de conclusie nog wel volgen.

  Overigens zijn we ons nog wel bewust van de reden waarvoor we bidden voor ons koningshuis en overheden? Het antwoord vindt u in 1 Timoteus 2:2, het gaat dan vooral om de tekst na het woord “opdat”.

 22. Antoon Koornstra zegt:
  Geplaatst op zondag 30 september 2012 om 14:40

  Beste br. Dirk en mede lezers, er gebeuren dagelijks wonderen, zowel in het leven van ongelovigen als
  in die in christen gezinnen en families. Ook genezingen, maar dit is geen garantie dat ongelovigen hun genezing als een wonder van God zien! Mijn inziens gaat het er om dat men de Here Jezus leert kennen als hun Heer en Verlosser, Hem loven en grootmaken! Ons gebed zal in deze altijd hier op gericht moeten zijn, want wat baat het de mens dat hij genezen wordt, en Hem, de genezer Jezus niet leert kennen! Want dan pas geschiedt Gods wil in mensen levens, het is goed voor hooggeplaatsten te bidden voor genezing, maar nog belangrijker voor hun eeuwig behoud en die van hun gezin. Soms zijn ook wij wat ziekte en sterven betreft wereldgelijkvormig in ons denken geworden, hangen te veel aan dit leven. Door Genade mag ik net als Paulus leven uit de rijke belofte; Het Leven is mij Christus en het sterven brengt mij winst ! Dit wilde ik graag met u delen.

 23. THea zegt:
  Geplaatst op zondag 30 september 2012 om 16:21

  Als meisje van ongeveer 7 jaar heb ik meegemaakt, dat een jonge buurvrouw van 20 jaar aan kanker is overleden. Wat een blijmoedig ziekbed heeft zij gehad, nooit klagen, met een vaak blije glans op haar gezicht. Zij ging naar haar Heer! Midden jaren vijftig was het een heel pijnlijk ziekbed, niet de pijnbestrijding die er nu is. Bijna 60 jaar later denk ik er nog regelmatig aan.

 24. Mirjam zegt:
  Geplaatst op zondag 30 september 2012 om 21:57

  Ook ik heb in het begin sterk vernomen dat God iets heel bijzonders gaat doen, en dat daardoor ons volk tot bezinning zal komen!! Mooi om te horen dat er dus meerderen waren die dit opgemerkt hebben, en dus had God al een heel team voorbidders uitgezocht. Ik bid mee..
  Ook voor Israel!

 25. Waarheid2012 zegt:
  Geplaatst op maandag 1 oktober 2012 om 6:48

  Sharon, die niet de Koning der Joden, Jezus Christus heeft willen belijden en Friso, die willens en wetens de pistegrenzen heeft genegeerd en God heeft verzocht, zijn niet zoals de vriend van Jezus, Lazarus en de Godvrezende Koning, Hizkia…

  Zelfs al zou er iemand uit de doden ontwaken, dan nog zal men de Christus niet willen geloven en dát is de realiteit anno 2012, net als in de dagen van Jezus op aarde.
  Er is slechts een rest, die Hem als De Christus(h)erkent en belijdt, als:
  DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN!

 26. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op maandag 1 oktober 2012 om 14:17

  Ik ben het met nummer 25 eens. Ik geloof en ervaar dat we in een tijd leven waarin men niet in Jezus wil geloven en dat de vijandschap tegen God en Jezus groot is. Ik vind ook dat er verschil is tussen Lazarus en koning Hizkia aan de ene kant en Sharon en Friso aan de andere kant. Wat er met Friso en Sharon gebeurd is, zie ik meer als een waarschuwing van God en dat Hij laat zien dat er met Hem niet te spotten valt. God wil dat we naar Zijn wil leven en onze gaven die we van Hem gekregen hebben, gebruiken tot eer van Hem. Ik hoop dat er nog mensen tot nadenken worden gezet en zich bekeren tot de levende God. Intussen mag je voor deze mensen en vele anderen met problemen en ziektes bidden en als het naar Gods wil is, kunnen er wonderen gebeuren.

 27. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 1 oktober 2012 om 20:43

  Beste Dirk,
  Ik had er even moeite mee, met jouw oproep om te bidden voor Friso en Sharon. Mijn eerste reactie was dezelfde als wat Christi in Reactie 1 zegt: Maar er liggen nog zoveel mensen in coma in het ziekenhuis. Wat ik nog wil aanvullen met: Denk ook aan alle familieleden, vrienden en kennissen die ongeneeslijk ziek zijn. Het is toch heel menselijk dat je het eerst voor jouw “naaste” tot God bidt en vervolgens zoals jij terecht zegt: Laten wij alle levens (ook dus van Friso en Sharon) in Gods-handen leggen en biddend, Zijn plannen (Gods-wil) met hen, proberen te aanvaarden. Leven of Dood. Maar ik weet ook zeker, dat God wil dat wij daadwerkelijk in actie moeten komen en ons Christen-zijn in PRAKTIJK brengen en dit meer moeten laten zien en horen in de maatschappij. Frontsoldaten moeten wij zijn voor Gods-Vredesrijk dat weldra komende is. Hub.

 28. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op maandag 1 oktober 2012 om 23:12

  In reactie 26) kan ik mij ook goed in vinden. Ariel Sharon hield mij eerder ook al eens bezig. Wanneer hij zal overlijden, zou ook de Messias verschijnen, laten wij waakzaam blijven (Zijn precieze tijdstip weet niemand!). De eertijds zéér geliefde en gewaardeerde Rabbi Kaduri die op hoge leeftijd in 2006 is overleden, heeft een jaar voor zijn heengaan een visioen en openbaringen gehad met Messias Jezus Christus. In een achtergelaten briefje vertelde hij erover. Via onderzoek op Google en You Tube deed ik wel ontdekkingen, en denk: ,,Ja wat is, in welke situatie wel het beste?” Daar komen we mijns inziens niet uit. Mensen denken dat zo’n beetje álles regelbaar is zonder JWHW er bij te behoeven te betrekken, vergeet dat maar!
  Voor het skiongeluk van onze prins Friso heb ik het Koninklijke van de Elfsteden eraf te krijgen, en het was op een zondag dat de dooi intrad zodat de ijspret niet kon doorgaan. Een mens kan buiten God om NIETS. Toen prins Friso helaas! dat noodlottige skiongeluk kreeg, is paleis Noordeinde Den Haag direct in kennis gesteld, dat ik af ging zien van de procedure. Ook kreeg koningin Beatrix het boek van wijlen ds. H. Roscam Abbing toegestuurd met de titel: ,,Nederland schik u om God te ontmoeten” waarvoor zij via haar personeel bedankte. Misschien wil de Almachtige Here God nog iets moois geven? Laten we ervoor bidden in ieder geval. Verdiend hebben we geen van allen iets. Het zou me zeer verheugen voor Mabel en hun kinderen en vorstin Beatrix en aanverwanten. Wie weet horen we nog een blijde tijding in haar kersttoespraak?!

 29. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op maandag 1 oktober 2012 om 23:12

  Shalom Anke,
  Wat je vertelt is verschrikkelijk…. Bij mijn vader ging het net zo (1953) alleen met dit grote verschil, dat de boodschap via een “medium” (helderziende!) werd uitgesproken….. Ik weet het niet, laat ik dat voorop stellen… Wel weet ik zeker, dat wat God zegt WAAR is en altijd gebeurt!!!! Misschien ook goed om eens op CIP te luisteren naar wat Willem Ouweneel hierover zegt (staat er vandaag net op). Hij stelt zich hierin ook heel bescheiden op, zonder wijsvingertje, wees gerust!! Bij mijn (2de) zoontje (1966) kreeg ik ook een profetie, via iemand anders, maar hierin werd het woord “overwinning” gesproken…. Ik vatte dat ook op als genezing. Achteraf weet ik, dat God “de overwinning” over de dood bedoelde…… Onze eigen wensen en profetieën lopen wel eens door elkaar heen…

 30. catsburgccatsburg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 2 oktober 2012 om 19:37

  Toen mijn lieve man zeer ernstig ziek was in 1997, kreeg ik terwijl ik bezig was met huishoudelijke zaken, zomaar uit het “niks” deze tekst uit Joh. 11 : 4, maar dan in het engels, “not to death “herhaaldelijk te “horen”. Ik wist niet eens waar dat stond in de Bijbel, maar enkele weken later op een vrouwen ochtend bijbelstudie ging het over dit gedeelte uit Joh. 11 en begreep ik dat de Here er iets mee voorhad, maar wat? In mijn verlangen naar het weer gezond worden van mijn man, hij was pas 58 jaar, geloofde ik dat mijn man beter zou worden, hij zou niet overlijden, niet “doodgaan”.
  Maar enkele maanden daarna overleed mijn man. Ik heb geschreeuwd naar de Here: hoe kan dat nou? U heeft het toch gezegd: not to death?
  Maar op hetzelfde ogenblik ervoer ik rust en vrede, ondanks het ontzettende verlies en gemis, met name ook voor mijn kinderen: zij hadden nu geen vader meer.
  MAAR wat deed God?! Hij ging verder met Zijn plan en liet mijn toen 85 jarige moeder zien, door dit grote verlies ook voor haar, ze hield heel veel van haar schoonzoon, mijn man, dat zij zonder de Here Jezus en Zijn verzoenend werk aan het kruis, geen LEVEN had. Ze is op de knieën gegaan en heeft de Heiland gevraagd haar verdere leven te leiden. Ze heeft vergeving van zonden ontvangen en is op bijna 97-jarige leeftijd als een blij kind van God overleden en wij mochten bij haar begrafenisdienst getuigen van het grote wonder wat de Here in haar leven heeft gedaan tot EEUWIG LEVEN.
  Mijn moeder heeft tegen ieder die het wilde horen getuigd van de liefde van Jezus en ze verwachtte de Here elk moment van haar leven.
  Dus: toch “not to death,” maar leven!! eeuwig leven!!

 31. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op dinsdag 2 oktober 2012 om 19:44

  Beste Dirk,

  Hoe wij ook mogen denken over genezing, ik denk dat God bewogen is over de patienten die in coma
  liggen. De Here Jezus genas zieken. Niet om zijn Godheid te tonen, maar in de eerste plaats omdat het
  ter ere Gods is en Hij bewogen was. Zie bijvoorbeeld het geval van Lazarus (Joh 11:4). Jezus weende
  aan het graf van Lazarus terwijl Hij wist dat Hij hem weer uit de dood zou terughalen. Hij is de
  Schepper. Zou hij dan niet weten hoe kostbaar een ziel is? Laten wij niet te veel redeneren en worden
  als de kinderkens. Jezus vraagt niet onze “verstandige” gedachten maar om geloof. En het is een feit
  dat er wonderbare genezingen vandaag de dag nog plaatsvinden. De Here zocht niet de publiciteit. Hij
  vertelde meer dan eens om de genezing niet rond te bazuinen. Hij wist dat een geloof van wonderen
  niet zo diep zou zitten als zijn werk aan het kruis. Hij vertelde van zichzelf dat Hij God is. En na
  zijn opstanding uit de dood, vertelde Hij dat alle macht in de hemel en op de aarde Hem gegeven was
  (Mat 28:18). Hij kan zo de coma-patienten terughalen uit de comateuze toestand. Als Hij het niet doet,
  kan het twee redenen hebben: of wij bidden te weinig en hebben geen geloof of de Here wil ons iets
  leren uit deze situatie. Maar laten wij niet uitsluiten dat het toch niet gebeurt. Hierin ga ik hele-
  maal met jouw gedachtegang mee, Dirk.

  Shalom! San

 32. Roel Elsinga zegt:
  Geplaatst op donderdag 4 oktober 2012 om 11:18

  Beste Dirk.

  Sinds oud premier Sharon in coma ligt, bid ik regelmatig voor hem. Niet zozeer voor zijn herstel, maar wel voor zijn behoudenis. Dat hij een levende relatie met de Heer heeft en als hij die nog niet heeft, dat hij die alsnog mag krijgen.
  Iedere dag bid ik voor prins Friso. En ik heb de Heer beloofd, dat als hij beter wordt en niemand zowat in deze wereld gelooft dat nog, dan ga ik getuigen in die zin, dat ik iedereen, die het wil horen, ga vertellen, dat mijn gebed is verhoord door mijn machtige God.

  Wees gezegend, Roel.

 33. Els Bos zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 oktober 2012 om 12:37

  Gebeden en geschreven heb ik Ariel voor hij Gush Katif liet ontruimen en laat hem nu in G’ds Hand, daar is hij veiliger.Wat betreft je voorbeeld van Hizkia wil ik de kanttekening zetten,niet mijn wil maar Uw wil geschiede, want in de 15 jaar die G’d aan Hizkia’s leven toevoegde werd de latere koning Manasseh geboren, die het Joodse volk tot de ergste afgoderij bracht tot dan toe.
  Zelf vind ik het een zegen dat prinses Mabel haar activiteiten bij “The Elders” anti semieten club heeft gestopt om voor haar gezin te zorgen.

 34. Tietia Bouma zegt:
  Geplaatst op zondag 7 oktober 2012 om 12:55

  Mooi dat er mensen zijn die voor Sharon en Friso bidden.
  En als het uitkomt dat deze mensen gaan opstaan?
  We weten niet altijd de plannen die God voor ons heeft.
  Het is vaak het verlangen dat alles goed komt, Hoop op God.

 35. willem zegt:
  Geplaatst op donderdag 25 oktober 2012 om 12:54

  Mijn zeer gelovige ma stelde dat men onze lieve heer niet voor de voeten moet lopen: met andere woorden: laat de natuur zonder hulpmiddelen zijn gang gaan.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden