Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Operatie Wolkkolom (50 reacties)

Geplaatst op donderdag 15 november 2012, 22:22 door Dirk A A

Na maandenlange raketbeschietingen door Hamas-terroristen vanuit Gaza, is voor Israel de grens bereikt. Om een einde aan het geweld te maken, is Israel Operatie Wolkkolom gestart. Een bijzondere benaming. De wolkkolom wees op de aanwezigheid van de Engel van God tijdens Israëls reis door de woestijn, na de verlossing uit Egypte, onderweg naar het beloofde land. In de wolkkolom wees de Here Zijn volk de weg en beschermde Hij hen.

Zuidwest-Israel is veranderd in een oorlogsgebied. Scholen zijn gesloten, en ruim 1 miljoen mensen leven in angst en vrees. Vele tientallen raketten worden vanuit Gaza afgevuurd op doelen tot zo’n vijftig kilometer vanaf de grens met Israel. Zelfs Tel Aviv ligt onder vuur. Vrijdagmiddag werden ook de eerste twee raketten afgeschoten Jeruzalem, zo’n zeventig kilometer van Gaza vandaan. Tot nog toe zijn drie Israëli’s om het leven gekomen, een aantal anderen is (zwaar) gewond geraakt.

Israel bracht de Hamas-terroristen een zware slag toe door Ahmed Jabari met een precisieaanval te doden. Hij was de leider van de militaire tak van de Hamas in Gaza. Hij werd ook verantwoordelijk gehouden voor de ontvoering van de Israëlische militair Gilad Shalit.

Israel voert luchtaanvallen op Gaza uit om zoveel mogelijk militaire doelen, zoals lanceerinstallaties en raketopslagplaatsen, uit te schakelen. Dat is trouwens niet eenvoudig. De lanceerinstallaties zijn vaak opgesteld in woonwijken, bij scholen, speelplaatsen en moskeeën. Ook heeft de Israëlische luchtmacht honderdduizenden pamfletten uitgeworpen boven Gaza, waarop de bevolking wordt opgeroepen uit de buurt te blijven van militaire installaties. Het lijkt erop dat ook grondtroepen Gaza binnen zullen trekken om zo mogelijk de oorlogsmachine van Hamas het zwijgen op te leggen.
Inmiddels is bekend geworden dat het fabriekscomplex in Soedan, dat enkele weken geleden werd gebombardeerd, als opslagplaats diende voor raketten die bestemd waren voor Gaza. Vrijwel zeker werd die aanval uitgevoerd door Israel.

Volgens informatie die via de diverse Israëlische media naar buiten komt, verloopt Operatie Wolkkolom zeer voorspoedig. Het is opmerkelijk dat Amerika en Europa alle begrip hebben voor de actie van Israel. De Arabische wereld reageert echter zeer verontwaardigd.

Bizar is het om te horen dat het NOS-Journaal meldt dat de Palestijnse raketbeschietingen een antwoord zijn op de uitschakeling door Israel van Hamas-leider Jabari. Het is juist andersom: die uitschakeling van Jabari was een antwoord van Israel op jarenlange beschietingen door Hamas.

Maar Gaza is niet de enige dreiging voor Israel. Er zijn ook al enkele raketten vanuit het Egyptische deel van de Sinaï afgeschoten op Israel. Egypte heeft Israel scherp veroordeeld vanwege de vergeldingsacties tegen Hamas. Ook heeft Egypte aangekondigd haar troepenmacht in de Sinaï verder te versterken.

Tevens lopen de spanningen op de Golan-hoogte, aan de grens met Syrië, op. Al enkele keren werd vanaf Syrisch grondgebied het vuur geopend op Israel, waarbij een Israëlische soldaat gewond raakte. Het Israëlische leger heeft inmiddels met scherp teruggeschoten.
Ook Iran en Hezbollah spreken dreigende taal richting Israel. Is dit een voorbode van wat er nog meer staat te gebeuren? Zal ook op andere fronten de strijd tegen Israel worden geopend?

Zeker nu heeft Israel de hulp en de bijstand van de Wolkkolom nodig, de God van Israel. Het is heel bijzonder dat Israel deze actie de naam Wolkkolom heeft meegegeven. Ik ben heel benieuwd wie met het idee voor juist die naam is gekomen.
In het Engels wordt de operatie ‘Pillar of Defense’ genoemd, maar in het Hebreeuws klinkt de verwijzing naar ‘Pillar of Cloud’ (Wolkkolom).

In Exodus 14 lezen we over de Wolkkolom. Het volk Israel is door de Here bevrijd uit Egypte en bevindt zich voor de Schelfzee. Dan ontdekken ze dat ze achtervolgd worden door het Egyptische leger. Het volk raakt in paniek, maar dan zegt de Here via Mozes: ‘De HERE zal voor u strijden en gij zult stil zijn’ (vers 14).

We lezen dan dat er een wolkkolom voor het leger was, die het volk de weg wees. In vers 19 lezen we dat de Wolkkolom die plaats verlaat en zich achter het volk plaatst, tussen het volk Israel en het Egyptische leger. In datzelfde vers staat dat de Engel van God, Die vóór het leger van Israel uit ging, Zich naar achter het leger verplaatste.

Aan de kant van Israel was de Wolkkolom licht, aan de kant de Egyptenaren duisternis. De wolk scheidde Israel van de Egyptenaren.
Dan maakt de Here een pad door de zee, om het volk te bevrijden. Wanneer het volk veilig aan de overkant is, zien de Egyptenaren wat er is gebeurd. Ze willen ook door het pad in de zee.

Dan staat er in vers 24 en 25: ‘Maar het gebeurde bij het aanbreken van de dag, dat de HERE in de vuur- en wolkkolom neerzag op het leger van de Egyptenaren, en Hij bracht het leger van de Egyptenaren in verwarring.
Hij liet de wielen van hun wagens wegzakken en liet ze met moeite vooruitkomen. Toen zeiden de Egyptenaren: Laten wij voor Israel vluchten, want de HERE strijdt voor hen tegen de Egyptenaren.’

Mozes krijgt opdracht van de Here om zijn hand uit te strekken over de zee, waarna het droge pad door de zee verdwijnt. Vers 27: ‘Zo stortte de HERE de Egyptenaren midden in de zee.’
In vers 30 klinkt het dan: ‘Zo verloste de HERE Israel op die dag uit de hand van de Egyptenaren.’

Het kan heel goed zijn dat degenen die de naam voor deze actie kozen, hebben gedacht aan deze geschiedenis.
Het is mijn gebed dat de Here ook nu voor Zijn volk zal strijden. ‘Here, spaar Uw volk’ (Joel 2:18). Velen in Israel vertrouwen ook op het leger. Het is mijn verlangen dat het volk zal gaan beseffen dat alleen hun God hen kan redden. Het moment zal komen dat de Here Jezus Zich aan hen zal openbaren als hun Messias. Wat een dag zal dat zijn!

Dirk van Genderen

50 Reacties

 1. Sandra zegt:
  Geplaatst op donderdag 15 november 2012 om 22:56

  En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.Genesis 12 vers 3

  Onze God zij al de eer! Hij zal de wereld laten zien, de God van Israel te zijn en blijven, amen.

 2. Moi zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 november 2012 om 10:19

  Goede zet van Israël door zich van zich af te bijten. Van mijn part gaat Israel Iran ook keihard aanpakken!

 3. Peter D zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 november 2012 om 12:20

  Mijn gebed is dat de ogen van het volk van Israël en van de andere volken der aarde zullen gaan zien (ogenzalf) dat Israël Gods oogappel is en dat ze het volk gaan zegenen i.p.v. aanvallen/vervloeken. De HERE strijdt voor Israël.

 4. Betty Goezinnen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 november 2012 om 13:19

  Dat deze Wolkkolom ook Israel weer mag beschermen, wetende : God is getrouw zijn plannen falen niet.

 5. Ed zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 november 2012 om 14:58

  Met alle oproer in Syrië erbij, waar volgens sommigen straks ook de antichrist vandaan komt, en alle andere gelijktijdige ontwikkelingen onder de heidenvolkeren – zoals het ontkennen van de schepping en de zondvloed, de spotters die Petrus aankondigde, en de zich uitbreidende crisis in Europa – krijg je langzaamaan het gevoel dat we een nieuwe fase ingaan. De roep om ‘vrede’ en dus een vredesverdrag zal steeds luider worden. Alles valt met elkaar samen in de profetieën. Uiteraard houdt de satanische haat tegende Joden uit de islamitische wereld nooit vanzelf op. Het gaat daar óf een keer gigantisch ontploffen, óf er komt straks eerst dat vredesverdrag, maar met als die duidelijke bewegingen in de arabische wereld lijkt het mij moeilijk te ontkennen dat er een nieuwe fase is aangebroken.

 6. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 november 2012 om 15:07

  Beste Dirk,

  Ik denk dat je gelijk hebt dat op andere fronten ook de strijd tegen Israel zal worden geopend.
  De talloze vijanden die het volk Israel heeft, zullen zelfs de moslimstaten steunen. Het volk Israel
  moet het hebben van Gods bescherming. Waar het op uit loopt, zou weleens catastrofaal kunnen zijn
  voor het Midden-Oosten en misschien de hele wereld. Ons veilige Nederland hoeft dan niet meer veilig
  te zijn buiten het bereik van langeafstandsraketten. Europa zou best erin betrokken kunnen worden.
  Ik geloof ook dat de oorlog zal escaleren en dan zal blijken hoe het gesteld
  is met de steun die Amerika nog wil bieden. Omdat wij technologisch ook beschikken over kernwapens,
  lijkt mij dat destructiever dan dit het haast niet mogelijk is. Wij leven echt in de eindfase
  vlak voor de komst van de Here Jezus op de wolken.

  Shalom! San

 7. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 november 2012 om 20:37

  Beste Dirk,
  In de laatste twee commentaren verwoord en verduidelijk jij heel goed de bijbelse verhalen over de eindtijd-profetieën en hoe deze zich nu in de realiteit, in een versneld tempo, aan het voltrekken zijn. Zelf ben ik al lang overtuigd en gesterkt door mijn gevoel, dat wij in de eindtijd leven. Kijk maar om ons heen, hier in de maatschappij: Het Christelijk geloof, de kerkgangers, de Christelijk politiek, de ontwikkelingshulp, etc. brokkelt steeds verder af, terwijl het aantal echtscheidingen steeds verder toeneemt. Wie dit geestelijk verval niet ziet is “blind”.
  Dirk, ik sluit mij dan ook aan bij jouw gebed tot de Here voor zijn volk Israël en dank voor de duidelijke bijbelse uitleg over de eindtijd-profetieën en hoe die zich nu in werkelijkheid aan het voltrekken zijn. Ik ben dan ook overtuigd, net als San Tjoa in Reactie No.6 : Wij leven echt in de eindfase.
  Maar wij blijven roependen in de woestijn. Als laatste boodschap en spreekwoord: Wie niet horen wil, moet voelen. Hub. (dit is nog een gezegde uit mijn R.K.Kerk verleden.)

 8. dag zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 november 2012 om 9:21

  Goedemorgen broeders en zusters. De Slag om Jeruzalem is weer ontbrand in gewapende strijd. In mijn gebed gedenk ik de jongens en meisjes in het IDF. Ik bid voor de commandanten, dat zij begrijpen wat er gebeurt en koel beslissingen kunnen nemen. Ik bid voor de regering in Israel die de taak heeft burgers te beschermen en ook rekening moet houden met de publieke opinie en de politiek in het buitenland.
  Het gaat in deze Operatie Wolkkolom om een terreurnest in Gaza, een vooruitgeschoven post van Iran.
  Israel zal deze strijd alleen maar kunnen winnen als het begrijpt dat er ook moet worden afgerekend met de machten, de bolwerken in de hemelse gewesten.
  Op deze site van Dirk hebben wij onlangs kunnen nadenken over de verlossing die wij zo fel begeren. Maar diep in mijn hart weet ik dat die verlossing er niet kan komen zolang wij ‘dhimmies’ zijn die worden gedoogd door onze machtige tegenstanders. Christenen hebben toegang tot de troon van God de Vader, zullen dus bij uitstek moeten weten hoe de geestelijke strijd moet worden gevoerd. In Jezus’ Naam, Am Israel Chai

 9. Ad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 november 2012 om 11:41

  Een heel goed commentaar Dirk!! Hartverwarmend!

 10. Ad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 november 2012 om 11:48

  Hello Dirk,

  Nu dan, de lont in het kruidvat. Hopelijk zal de zaak niet verder escaleren. En zal het beperkt blijven tot de strijd rond de Gazastrook. Een verdere escalatie in het M.O. zal de olieprijs tot ongekende hoogte doen opstuwen. En dat zou wel eens de genadeklap kunnen zijn voor de kwakkelende economiën in veel landen. Begrijpelijk dat Israel zich verdedigt tegen al die raketten die met duizenden worden afgeschoten vanuit de Gaza. Al moeten we natuurlijk ook niet blind zijn voor het feit dat Israel nu niet bepaald zijn best doet om de banden met de Palestijnen op te krikken. Ook van Israelische zijde worden er fouten gemaakt. Getuigenissen van mensen die er geweest zijn, spreken er schande van hoe er soms door de Israeli’s met Palestijnen en andere Arabieren wordt omgegaan. Dat laat overigens onverlet dat we nu volledig achter Israel moeten staan. En daarom was het interview van Twan Huys in nieuwsuur met de Israelische ambassadeur, iets waarvoor je je als Nederlander schaamde. Walgelijk gewoon. En om dan ook nog van Agt en vd Broek er bij te halen. Wat een haat tegen Israel sprak daaruit. Dan kan je beter de columns van Leon de Winter in de Telegraaf lezen. Hopelijk is het snel weer voorbij allemaal. Er zijn alweer teveel onschuldige slachtoffers gevallen. Maar of dat zo is? Er is er één die het weet. Laten we daarop vertrouwen en blijven bouwen.

 11. Janny zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 november 2012 om 12:10

  Ondanks dat ik Isrël een warm hart toedraag, schrok ik gisteren van de toon waarop een Israëliër reageerde, bitter, hard, woorden als : “uitroeien, alle mannen en vrouwen en kinderen doden”. Laten we bidden dat Israël niet verbitterd raakt en eigen wegen gaat, maar dat ze God aanroept in hun nood en van Hem redding verwachten.

 12. Peter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 november 2012 om 12:30

  @Janny

  Ik snap je reactie heel goed Janny. Ik heb het gisteren ook gezien (en schrok ook). Vergeet echter niet dat ook deze man “niets menselijks vreemd is”. De dag ervoor (meen ik) had hij familieleden verloren bij een raketaanval. Zeer begrijpelijk dat hij reageerde in en door zijn emotie

  Waar ik van schrok (en ben dat helemaal eens met Dirk) was de vreselijk éénzijdige berichtgeving van het programma. Waarbij de toon richting de Israëlische ambassadeur haast vijandelijk en aanvallend was. Beschamende journalistiek

 13. Ed zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 november 2012 om 12:53

  @Janny ik heb dat ook enkele keren gezien, die man die zijn neef verloren had. Het is inderdaad natuurlijk buitenproportioneel. Maar wat er bij die man denk ik ook achter zit, is het feit of de wetenschap dat Palestijnse kinderen daar al van kleins af aan worden opgevoed met haat tegen de Joden. Ze worden de broers van apen en varkens genoemd. De antisemitische karikaturen in Arabische media is soms zelfs nog erger dan uit de tijd van nazi-Duitsland. Ze maken zelfs videobeelden van baby’s in gevechtstenue gekleed, die niet niet eens zelf rechtop kunnen blijven zitten.

  Dat een Twan Huys van Agt en van den Broek noemt, vind ik ronduit schandalig.

 14. Willem zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 november 2012 om 12:59

  Helaas is dit een vertrouwen op de eigen wolkkolom van raketten. Het merendeel van Israël vertrouwt op eigen kracht.
  Ook zal deze operatie geen oplossing bieden. Tegen een macht strijden die hoe dan ook en met alle beschikbare middelen Israël wil vernietigen is het opnieuw in beslag nemen van het grondgebied met een totale uitroeiing van die organisatie. Maar dat zal de wereld nooit toestaan en dus zal Israël dat ook niet gaan doen.
  Misschien dat we nu en beetje begrip krijgen voor de opdracht van G-d, waar de christenen altijd een beetje van ontdaan raken, om alle volken in Kanaän uit te roeien omdat ze anders nooit rust zouden krijgen.

 15. Erik zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 november 2012 om 13:01

  Beste Dirk,
  Israël steunen met gebed!
  Ook roep ik de mensen in Nederland op om een Israëlische vlag te kopen (als u d’r nog niet één hebt)
  en zolang de oorlog duurt die vlag elke dag uitsteken. Laat zien dat u achter/naast Israël staat.
  De Nederlandse bevolking wordt compleet geindoctrineerd door de NOS en andere linkse actualiteitenprogramma’s, dus laat merken dat er ook mensen zijn die van Israël houden.

 16. Karel Hofland zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 november 2012 om 13:58

  Wij hopen van 31 januari 2013 tot 7 februari 2013 Israel te bezoeken en dit niet voor de eerste keer. Mijn vrouw en ik hebben geen angst om te gaan want we weten dat het Gods volk is en door Hem wordt beschermd. Helaas zijn vijanden van Israel ook actief met hun negatieve gedoe zoals Dries van 8 en magic women Gretta D. Zij veroordelen zichzelf door zich tegen Gods volk te keren. Wij gaan er heen als bemoediging! Voor “wijzen” en “verstandigen” zijn de geheimenissen rond Israel verborgen gehouden.

 17. D.J. van Loghem zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 november 2012 om 14:11

  Beste Dirk,

  Het Joodse volk moet wel oppassen om niet het’symbool'( wolkkolom) van Gods aanwezigheid te stelen, zonder de God van Israel erin te kennen. Zie 1 Sam 4, waarin de Ark van het Verbond zonder toestemming van God in de strijd tegen de Filistijnen wordt meegenomen. Waarbij ze de strijd verliezen en de Ark kwijtraken. God laat zich niet chanteren! We bidden dat Israel onze God oprecht om hulp vraagt!

  Dick

 18. Renskje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 november 2012 om 14:17

  Ook ik ben zeer geschrokken van de toon van Twan Huys.
  Laten we ook bidden voor hen, dat hun ogen geopend worden.

 19. Hans zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 november 2012 om 14:30

  Dirk en anderen,
  Haast gevaarlijker dan de Hamas-raketten zijn de Westerse progressieve media die de leugens van de ‘bemiddelaars’ (egypte/tunesië etc.) soms klakkeloos na papegaaien. Laten we dus (ook) bidden voor een juiste berichtgeving! Dat zou een welkom wonder zijn.

 20. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 november 2012 om 16:56

  En nu is het aan ons om steun te betuigen.
  Alleen door gebed, of zoals Dirk zegt… steun te betuigen aan de Israelische Ambassade Nederland.
  Of een Israelische vlag kopen. Wat gaan wij als christenen doen!!!
  Wellicht gaat de hele wereld escaleren. Als wij openlijk onze steun betuigen, zal het in begin nog wel meevallen. Maar hoe verder het escaleert zal de wereld zich tegen Gods kinderen keren. Niet alleen tegen het joodse volk, maar ook tegen de wedergeboren christenen.
  Wij zullen vervolgd worden als wij openlijk steun geven aan het joodse volk en Israel.
  Nu komt het erop aan. Er is geen tussenweg.
  Weet u nog… dat het joodse volk door de eeuwen heen is vervolgd en bijna is uitgeroeid, het zal voor ons in toekomst niet anders zijn.
  Laten wij volop Israel steunen en het Joodse volk.

 21. Ed zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 november 2012 om 17:33

  Steun Israël door gebed en door het verspreiden van juiste informatie, Amen … maar bedenk dat er ook Messiasbelijdende Joden zijn en andere Joden, die symbolen zoals de davidsster verwerpen als occult. Een voorbeeld van een Messiasbelijdende Jood die zowel de davidsster als de kipa verwerpt, is Avraham Yehoshua.

  Je hoeft niet per se de vlag te eren om het Joodse volk te steunen. Mijn persoonlijke visie is overigens ook dat wanneer Israël straks de antichrist als valse messias aanneemt, de vlag voor dat doel al de ‘juiste’ is. Zelf had ik liever de Menorah op de vlag gezien. Als voormalig slachtoffer van het occulte en als iemand die zich daarin lang heeft verdiept, kan ik niet anders dan mij achter Avraham Yehoshua scharen. Het zal hopelijk duidelijk zijn dat je vlag en volk gewoon van elkaar kunt loskoppelen. Ik doe dat in ieder geval wel.

 22. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 november 2012 om 17:34

  Beste Dirk

  Inderdaad erg bijzonder dat als naam voor de operatie Wolkkolom is gebruikt. Wat bijzonder dat we wat voorzegt is nu mee maken. Net als toen zullen de vijanden in grote verwarring worden gebracht want de Here was en is met Israël. Hij zal niet toestaan dat land en volk worden vernietigd. Ik denk dat een en ander ook wel gevolgen heeft voor de Joodse inwoners van Europa die nu nog meer als anders te maken zullen krijgen met antisemitisme door vooral moslims. Laten we niet alleen voor Israël bidden maar ook voor hen die verdrukt worden in onze eigen steden.

 23. Willem zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 november 2012 om 17:58

  Geschrokken van Twan Huys? Stuur een mail naar de NOS.
  Als je hart niet gericht is op de God van Israël, dan heb je een totaal ander beeld van het wereld gebeuren. Dus geen enkel zicht op het profetisch Woord. enz.

 24. Thea zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 november 2012 om 18:00

  Naar aanleiding van het interview, gisteren in nieuwsuur van Twan Huys met de israelische ambassadeur, heb ik een email van afkeuring gestuurd naar de redactie. Ook heb ik een opmerking gemaakt over zijn interview met de palestijnse meneer, waar hij teveel tegenaan zat te schurken. Het is tenslotte publieke omroep betaald van ons belastinggeld. Hoop dat meer mensen hun afkeuring laten horen.

 25. Chr. Levi Zoutendijk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 november 2012 om 18:01

  Van de vergelijkbare operatie van 2008/2009 was er achteraf een filmpje gemaakt, waarin een soldaat zijn verhaal deed. Voor het oversteken van de grens baden alle soldaten samen o.l.v. een rabbi de tekst uit de Torah voor de strijd. Er raakte haast niemand gewond en de soldaten kregen een grote rust en zekerheid over zich. Bij afloop terug in Israël was er een grote regenboog en de vreugde van de Heer vervulde velen op onverklaarbare wijze. Zo zal het deze keer vast ook gaan.
  Am Yisrael Chai! (Leve het volk Israël!)

 26. Willy zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 november 2012 om 19:41

  Ik weet dat Israël volgens de Bijbel het uitverkoren volk van God is, maar zijn wij niet allen uitverkorenen bij God? Ik heb sterk de indruk dat veel mensen Israël door een te roos kleurige bril bekijken. In Israël wonen ook mensen van goed en kwaad gedrag…..

 27. Ellen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 november 2012 om 19:45

  We keken net naar het nieuws (wij wonen in Zwitserland) en mijn man vroeg aan mij: Waarom noemen ze de Taliban “Terroristen” en de Hamas niet?

  Een paar minuten later kom ik via via hier bij u terecht en één van de eerste woorden die ik lees “Hamas-terroristen”

  Dank u. We bidden voor het volk Gods.

 28. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 november 2012 om 20:19

  Beste Dirk,

  Aangezien deze strijd in de eerste plaats een geestelijke strijd is, zou ik kunnen aanbevelen om
  naast voor Israel te bidden, ook onze Here God groot te maken met woorden en muziek. Hierover heb je
  al eens een commentaar geschreven, Dirk. Wat ik bedoel, staat in 2 Kronieken 20:1-30 en in Psalm 22:4 (HSV)
  staat: “Maar U bent heilig, U troont op de lofzangen van Israel.” Ik denk dat het niet veel zin heeft
  om net als de moslims, deze strijd met openlijk vertoon te voeren. Demonen raken daardoor niet ge-
  imponeerd. Geestelijke strijd voeren, doen wij met geestelijke wapens en die zijn anders dan van deze
  wereld. De duivel wil internet gebruiken om een vleselijke eenheid te kweken. Wij strijden in een
  Geestelijke eenheid door samen te bidden. Als ons hart oprecht is, heeft God daar een welgevallen aan.
  Want aan het gebed van de oprechten heeft Hij een welgevallen (Spr 15:8; NBG). En door gebed kunnen
  wij de koers van de geschiedenis veranderen. Want God wil met ons samenwerken. En hoe dan ook Hij
  komt tot zijn doel met wat er in de wereld allemaal gebeurt. God kent geen problemen, alleen plannen
  (Corrie ten Boom).

  Shalom! San

 29. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 november 2012 om 21:48

  Sjalom,
  Wij, het Joodse volk, mogen terecht de wapens gebruiken. Het is zelfs een Thora gebod om het gezin, die de directe naaste is, te beschermen. Dat daarvoor codenamen gebruikt worden, zoals wolkkolom is geen diefstal of een blind vertrouwen. Steeds meer vindt het besef plaats dat niet de slagkracht de overwinning geeft. G’d is het die deze strijd aanziet. Hij weet maar al tegoed hoe wij als volk geplaagd worden. We worden ten diepste geplaagd door hen die een regelrechte tegenstander zijn van G’d. Het is een geestelijke strijd die hier aan de gang is, die gaat om de vernietiging van G’ds uitverkoren volk. Worden wij vernietigd, dan kunnen de laatste profetieën niet uitkomen. Maar let op: G’d zelf zal er voor zorgen dat alles zal gaan volgens Zijn bestek. Niets meer, maar ook niets minder! Hoe staat de tot op het bot verdeelde kerk daar tegenover? Velen daaronder veroordelen mijn volk op een directe én indirecte wijze. De ene partij kiest tegen mijn volk, en roept luid: het is zo buitenproportioneel. Een handvol doden tegenover tienduizenden dodelijke raketten, die als G’d het niet heeft verhoed vele honderdduizenden slachtoffers had kunnen zijn. Deze daad van agressie is buitenproportioneel te noemen.
  Een ander deel wil niet eens een mening vormen en verdeelt bij voorbaat ons land. Zou er dan echt vrede komen? Nee, het is onze vijand eraan gelegen om ons volledig uit te roeien. De PA is nimmer van plan om Israël te erkennen, een onbetrouwbare club binnen de landsgrenzen. Een groot aantal voorgangers kiest voor de arme Arabieren, die zo zwaar moeten lijden. Ze hebben een punt, want ze lijden niet onder Israël maar onder hun eigen wrede, zakkenvullende leiders. Kinderen worden ingezet. Scholen en bejaardenhuizen zijn wapenarsenalen. Welk normaal mens maakt gebruik van de zwakken in de samenleving. Als er een voltreffer valt, dan sneuvelen met opzet de zwakkeren. Dat wordt wereldwijd veroordeeld. Wat echter niet wordt veroordeeld is de regen raketten en de geniepige opstelling van raketinstallaties onder de burgers.
  Met smart wacht ons volk op de Messias!

 30. Ria zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 november 2012 om 23:11

  Sjalom Troost mijn volk.
  Jouw interpretatie raakt me diep.
  Het is waar wat je zegt.
  G’d gaat door met ZIJN werk en ik schaam me diep voor de houding van vele kerkleden.
  Ik vertel vaak over de lijnen die bekend gemaakt zijn in de Bijbel en hoe we nu in de tijd van zegen voor de heidenen (wij) leven maar velen haken af, omdat ze geen kennis hebben.
  Ten diepste is hier een geestelijke strijd aan de gang en de Arabieren / moslims weten beter hoe de profetieën aan het uitkomen zijn dan het gemiddelde kerkvolk. Dit is beschamend.
  Ik wens jullie en het hele volk van Israel veel sterkte en blijf G’d aanroepen in jullie benauwdheid ZAL HIJ HOREN! Hij heeft het beloofd.
  Ik bid ook om wijsheid voor Nethayahu en alle mensen die moeilijke beslissingen moeten nemen. Dat zij de G’d van jullie volk ook zullen betrekken in hun besluiten.

 31. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 november 2012 om 23:41

  Ik denk dat wij er vooral voor moeten bidden, dat Israël geen fouten maakt….. Er is heel weinig nodig om de momentele “goodwill” van de wereld om te buigen in vernietigende veroordeling… Laat ons gebed bovenal gebaseerd zijn op: Geloof, dat “vertrouwen” betekent, en “vertrouwen” betekent: “volkomen overgave” aan Hem, Die ons liefheeft!! Het gebed van de rechtvaardige vermag veel!! HEEL VEEL!!

 32. Semerel.B.C.E zegt:
  Geplaatst op zondag 18 november 2012 om 2:14

  Golda Meir zei.

  Peace will come,
  when the Arabs, will love their children more, than they hate us.

  gezegende zondag
  BE

 33. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 18 november 2012 om 16:23

  Laasnag het in my drome, ‘n wonderbeeld verskyn.

  Ek staan in ou Jerusalem en ek sien die tempel daar.

  Ek hoor die sang van kinders, net soos ‘n Englekoor.

  En saam sing hul ‘n loflied wat self die Heme’le hoor.

  En saam sing hul ‘n loflied wat self die Heme’le hoor.

  Jerusalem!

  Jerusalem, sing nou ‘n loflied saam.

  Hosanna, in die hoogste.

  Hosanna, prys Sy naam.

  Instrumenteel

  En daar verander toe my droom en stilte daal daar neer.

  Weg is die bly Hosannas, geen kinderstemme meer.

  Die son het toe verduister, die oggend koud en kul.

  En die skadu van ‘n kruis verrys, verrys om ons ontwil.

  En die skadu van ‘n kruis verrys, verrys om ons ontwil.

  Jerusalem!

  Jerusalem, sing nou ‘n loflied saam.

  Hosanna, in die hoogste.

  Hosanna, prys Sy naam.

  En weer verander die toneel, ‘n helder glans verskyn.

  Ek sien die heilige stad daar, die son begin weer te skyn, die poorte word wyd oopgemaak, die duister het verdwyn.

  En almal kan nou binnegaan, geeneen sal buite staan.

  ‘n Nuwe dag het aangebreek, die kinders sing weer saam.

  Die heil’ge stad Jerusalem sal nooit weer kan vergaan.

  Die heil’ge stad Jerusalem sal nooit weer kan vergaan.

  Jerusalem!

  Jerusalem, sing nou ‘n loflied saam.

  Hosanna, in die hoogste.

  Hosanna, prys Sy naam.

  Hosanna, in die hoogste.

  Hosanna, prys Sy naam.

 34. sandifort zegt:
  Geplaatst op zondag 18 november 2012 om 16:43

  Shalom allen die dit lezen. Troost je ziet het goed.
  Het is helaas nog steeds zo, dat we wachten op de goym die waarachtig geloven, dat JESHUA ook hun MASSJIACH is. Toch zijn er nog weinigen die niet willen erkennen, dat als je tot echte bekering bent gekomen (tesjouva) dat je dan medeburger en mede-erfgenaam bent geworden van ISRAEL. Gedraag je dan ook daarnaar. Alle zich noemende kinderen van JHWH dienen op de bres te staan voor het joodse volk. Net zoals Ruth deed. Vrees echter niet. DE EEUWIGE (GEPREZEN ZIJN GROTE NAAM) heeft alles onder controle. Doe wel aan de minste broeders en zusters van JESHUA (het joodse volk).
  JHWH STAAT op en HIJ zal de zgn. macht van allah teniet doen. Vertrouw daarop.
  Daarom waakt en sta op de bres voor Israel en voor elkaar totdat MASSJIACH komt.

  jullie oude br Lou.

 35. Henk zegt:
  Geplaatst op zondag 18 november 2012 om 18:42

  Lieve broers en zussen,

  In de afgelopen week werd ik i.v.m. Israël bepaald bij Psalm 108.

  Een lied. Een psalm van David.

  Mijn hart is gerust, o God,
  ik wil zingen, psalmzingen, ja van harte.
  Waak op, harp en citer,
  ik wil het morgenrood wekken.
  Ik zal u loven, o HERE, onder de volken,
  U psalmzingen onder de natiën,
  want hoger dan de hemel is uw goedertierenheid,
  tot aan de wolken reikt uw trouw.
  Verhef U boven de hemelen, o God,
  uw heerlijkheid zij over de ganse aarde.

  Opdat uw geliefden ten strijde toegerust zijn,
  geef overwinning door uw rechterhand en antwoord mij.
  God heeft gesproken in zijn heiligdom.
  Ik wil juichen, ik wil Sichem verdelen,
  het dal van Sukkot uitmeten.
  Mij behoort Gilead, mij behoort Manasse,
  Efraïm is de schutse van mijn hoofd,
  Juda is mijn heersersstaf;
  Moab is mijn wasbekken,
  op Edom werp ik mijn schoen,
  over Filistea zal ik juichen.

  Wie zal mij naar de versterkte veste brengen,
  wie zal mij naar Edom geleiden?
  Zijt gij het niet, o God, die ons verstoten hadt,
  zult gij, O God niet uittrekken met onze heerscharen?
  Bied ons hulp tegen de tegenstander,
  want mensenhulp is ijdel.
  Met God zullen wij kloeke daden doen,
  want Hij zelf zal onze tegenstanders vertreden.

 36. Jan R zegt:
  Geplaatst op zondag 18 november 2012 om 21:09

  Mocht dit conflict uitmonden in een alles omvattende oorlog tegen Israël (zoals de bijbel ons leert, dat het zal gebeuren in de eindtijd).
  Dan moeten we huilen om Israël.

  God ziet om naar Zijn volk, maar voordat er een overwinning komt, zal Israël (bijna) worden vernietigd.
  Deze oorlog zal dan niet zijn als de 6 daagse oorlog
  Als alles bijna uitzichtloos is voor Israël dan zal de Here voor hen strijden.
  Als de legers in Israël staan en de Joden niet langer op hun eigen wapens kunnen vertrouwen, dan pas komt de overwinning.
  God zal horen, Hij zal overwinnen.
  Maar Israël heeft God verlaten, vertrouwen op hun eigen kunnen, en niet meer op God.
  God heeft lange tijd geleden al gezegd dat dit hun loon zal zijn.
  En tijd van benauwdheid die Israël nog nooit heeft gekend.
  Aan eind van deze benauwdheid zullen zij zien Degene die ze doorstoken hebben.
  Eindelijk zullen ze de Messias zien en aannemen.
  Maar voordat dat gebeurt……. kunnen we alleen maar huilen om Israël.

 37. Moi zegt:
  Geplaatst op maandag 19 november 2012 om 12:28

  Mocht de boel in het Midden-Oosten uit de hand lopen, is de kans dat radicale Moslims in Europa terreuraanslagen gaan plegen op bijv. het Openbaar Vervoer, infrastructuur, enz.

  Is dit wat nu aan de gang is tussen Israël en Hamaz de trigger voor de start van de laatste 7 jaar voor de Wederkomst?

  @20 rene postma:

  Op wat voor manier zouden wij christenen in den lande vervolgd worden wanneer wij openlijk het Joodse Volk steun betuigen? Moet ik daarbij denken aan verbod op openbare steunbetuigingen, of dat Moslims hier in ons land christenen gaan aanvallen?

 38. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op maandag 19 november 2012 om 15:05

  Sjalom,
  Wij, kinderen van Israël, huilen om onze kinderen die sneuvelen in de strijd die ons wordt opgedrongen. De eindtijd is al lang ingegaan en door de eeuwen heen hebben wij van de christenen alleen maar klappen ontvangen. Daar huilde de kerk niet om, ze waren blij om hun prestaties.

  Met alle geweld probeerde Luther het deksel er vanaf te rukken. Toen hem dat niet lukte deed hij antisemitische uitspraken die aangehaald werden om ons systematisch in WO-II uit te roeien! Massaal keek men de andere kant uit, want we waren niet bekeerd zoals de christenheid dat wenste! We hebben de kerk niet zien huilen. Die enkele lastige Joodse gelovige in de kerk mocht ook de mond niet open doen. Hij mocht blij zijn dat hij/zij in leven is gebleven.

  Het is goed om ook op deze plaats te melden dat Yeshua zich in een besloten kring zal bekend maken aan mijn volk. Geen media zal daar bij zijn. Wel zal dit bericht na onze vreugdetranen de wereld ingaan met een proclamatie: Yeshua Leeft. Wij, het Joodse volk, zullen de dankbare taak krijgen om de wereld te onderwijzen, onder een zeer strakke regie uit Jeruzalem. De in vele duizenden stukken gebroken kerken zullen hun dogma’s moeten herroepen en komen tot de erkenning van Yeshua als de Messias die op de troon van Zijn vader David zal regeren. Eindelijk zullen wij de Joden de boodschap van Yeshua uitdragen in deze wereld. De van hoog tot laag op macht beluste kerkleiders zijn uitgespeeld en zijn ongeschikt in deze taak.

  Paradoxaal dat de vijand van mijn volk, inclusief de op macht beluste kerkleiders, weet dat dit staat te gebeuren. Zij zullen en er alles aan doet om dit proces tegen te gaan. Het moet toch lopen volgens hun dogma…..!

  Dan degene die bidt en huilt met mijn volk als slagen haar treffen: Israël je mag je niet verdedigen hoor, keer je andere wang ook maar toe, verlaat je land om vrede. Dat zijn slagen die G’d verafschuwt. Laat de toorn van G’d niet op je neerdalen!

 39. Jan R zegt:
  Geplaatst op maandag 19 november 2012 om 19:10

  @troost mijn volk

  Met alle respect voor je volk.
  Maar de strijd is jullie niet opgedrongen.

  de tijd van het wijzen met vingertjes is voorbij.
  Noch christenen, noch Joden kunnen de schuld bij een ander leggen.
  ik ben niet trots op de christelijk geschiedenis, en de Jood zou niet trots op hun geschiedenis moeten zijn.
  Het is de mens die faalt, God die waarschuwt, en God die ingrijpt.

  Maar er waren en zijn ware christenen.
  En er waren en zijn ware Joden.
  En Jezus is voor iedereen gestorven.
  Het de Zoon van God die we moeten aannemen.
  daarin is noch Jood noch Griek.

  Er zijn mensen die menen christen te zijn, maar het niet zijn, maar de ware christen vestigt zijn hoop op Christus, en is rechtvaardig, vrij van oordeel.
  En na een periode van verdrukking, zal ook het Joodse volk tot erkenning (moeten) komen.
  En ook zij zullen Hem aanzien, die zij doorstoken hebben. (Elk oog zal Hem aanschouwen)
  En zullen Diegene aannemen als Messias.

  Maar tot die tijd ligt de taak van het verkondigen van het evangelie bij de christenen.
  En wij kijken naar Israël, en zien het herstel van Gods volk.
  Daarmee mogen we weten dat het niet lang meer duurt, God zal komen en de Zijnen tot Zich nemen.
  We zullen voor eeuwig bij God zijn, en God zal Zich dan weer richten tot Zijn volk.
  Wat een heerlijke toekomst voor de Jood en de christen.

 40. Rosita zegt:
  Geplaatst op maandag 19 november 2012 om 19:37

  Dank Dirk voor de goede stukken die je altijd schrijft, duidelijk gegeven door de Heilige Geest.
  De reacties vind ik ook altijd goed om te lezen, weet je hoe je br. en zr. erover denken.
  De reacties van 29, 34 en 38 vind ik heel goed en mooi om te lezen, ze raken mij diep.
  Ook ik schaam mij diep voor Nederland t.o.v. Israël, maar nog meer schaam ik me voor de kerken,
  ze hullen zich weer in stilzwijgen. Heb recent “van Rome tot Jeruzalem” van Bart Repko gelezen en ben
  me rot geschrokken van ons chr. gedrag t.o. de Joden. Het boek bevestigde ook wat ik allang vermoedde,
  maar geen woorden kon geven. Ik zou werkelijk wel elke Jood die ik tegen zou komen plaatsvervangend
  excuses willen aanbieden, zo erg vind ik het wat de kerken gedaan hebben, ik heb zelfs het kruisje
  van de muur gehaald, voor de Jood erg aanstootgevend en ik weet nu waarom. Ik hoop dat het joodse volk
  zich realiseert dat er heel veel Jeshua volgelingen zijn die nu wel degelijk achter hen staan, ook ik weet
  dat ik op een dag vervolgd word, omdat ik van Israël houd. Shalom voor allen!

 41. Els zegt:
  Geplaatst op maandag 19 november 2012 om 19:41

  Dirk,
  ‘t Is God, aan tijd nog plaats gebonden,
  Wiens toezicht over alles gaat,
  Die ‘t harte vormt en kan doorgronden,
  Die aller werken gadeslaat.
  Schilden, bogen, dolken, dappere oorlogsvolken,
  wijsheid, moed noch kracht,
  kunnen ooit in ‘t strijden
  enig vorst bevrijden
  zonder ‘s Heeren macht

  Het briesend paard moet eindelijk sneven
  hoe snel het draaf in ‘t oorlogsveld,
  ‘t kan niemand de overwinning geven,
  zijn grote sterkte baat geen held
  Neen de Heer der Heren
  doet ons triomferen,
  Hij geducht in macht,
  slaat elk gunstig gade,
  die op Zijn genade
  In benauwdheid wacht.

  Ik las deze psalm en vond hem erg mooi
  Gods onmisbare zegen
  Els

 42. rene postma zegt:
  Geplaatst op maandag 19 november 2012 om 22:06

  Moi, het zal zo zijn als in de tijd van de eerste christen gemeenten. Toen de apostelen het goede nieuws verkondigen.

  Vr gr Rene

 43. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 20 november 2012 om 11:52

  Beste mensen,
  Wat prachtige psalmen en lofliederen tot de HERE lees ik in diverse reacties. Ook de verschillende uitleg en meningen over de bijbelverhalen van de eindtijd-profetieën zijn heel leerzaam en geloofs-verdiepend.
  De Reactie No 39, van Jan R. is mij uit het hart gegrepen en vooral zijn oproep in de laatste samenvatting onderaan: Maar tot die tijd, (totdat het Joodse volk HEM erkent) ligt de TAAK van het VERKONDIGEN van het Evangelie bij de CHRISTENEN.
  Beste Jan R. Ik ben het helemaal met je eens en wil dan ook nog eens voor de laatste keer dit jaar, (want hierna moet ik een “radio-stilte” houden tot het einde van het jaar), mijn ingegeven boodschap en oproep in deze nog eens verkondigen:
  De wereld heeft hard nodig dat Jezus-woorden door zijn volgelingen, (Christen getuigen) DAADKRACHTIG in PRAKTIJK gebracht worden, want Zijn-liefde, Zijn-vrede, Zijn-kracht en blijdschap moeten weer zichtbaar worden in deze wereld, vóór Zijn-Wederkomst!
  Wij Christenen zullen daarom, in éénheid met Jezus-Christus, ons Christen-getuigenis, daadwerkelijk méér moeten laten zien en horen in woorden maar vooral in daden, met de gegeven talenten en gaven Gods, op welke plek dan ook in de maatschappij, vooral buiten de kerkgebouwen in het open veld, ook in de politiek, want daar worden de ethische en moralistische beslissingen genomen. Anders-denkende en niet gelovigen bekeer je niet door uit de bijbel Voor te LEZEN, maar door de bijbel Voor te LEVEN.
  “Levende stenen” moeten wij zijn voor Gods-Tempel en Frontsoldaten voor Gods-Vredesrijk dat weldra komende is. Door te leven en te handelen naar de Geest van de bijbel, zoals Jezus het ons 2000 jaar geleden heeft verkondigd en Voor-geleefd. Hij heeft ons de Wil van de Vader geopenbaard en ons Zijn Geest nagelaten, die ons wil bezielen en ons zal leiden op onze pelgrimstocht door dit aardse leven. Dan aanvaard je ook in vol vertrouwen, iedere dag, de eindtijd-profetieën, die steeds zichtbaarder worden in deze wereld. Zo beleef je ook in vrijheid en blijheid de wederkomst van Jezus! Boodschapper Hub.

 44. Egbert zegt:
  Geplaatst op dinsdag 20 november 2012 om 16:22

  Hallo Dirk,

  Ik vind je verhaal wel heel eenzijdig. In bovenstaande weet je te melden dat er drie Israëli’s zijn omgekomen. Niks over de andere kant, in Gaza, waar ondertussen tientallen mensen en vooral kinderen zijn gedood. Hier geen luchtalarm, hier geen schuilkelders. Toen Jezus zei: “Laat de kinderen tot mij komen” bedoelde hij toen alleen de “Israëlische kinderen”? De TV-beelden spreken iedere avond voor zich. Ik hoop een beetje genuanceerder verhaal van je Dirk.

  Egbert

 45. Robbert zegt:
  Geplaatst op dinsdag 20 november 2012 om 19:04

  Johannes De Heer 769: 1,2,3

  Vol verwachting blijf ik uitzien,
  Tot die dag eens dagen zal,
  Dat de Heiland op de wolken
  Weerkomt met bazuingeschal.
  Welk een vreugde zal het wezen.
  Als mijn oog Hem schouwen mag
  En mijn oor Zijn stem zal horen
  Op die grote, blijde dag!
  Al de teek’nen onzer dagen
  Zeggen mij: de komst genaakt
  Van de Bruigom, die Zijn liefste
  tot Zich roept en haar volmaakt.
  O, hoe blijde zal ik wezen,
  Op te trekken met die stoet,
  Juichend, met ontelb’re zaal’gen
  Onze Bruigom tegemoet!
  O, soms voel ‘k een sterk verlangen,
  Heimwee in mijn hart ontstaan;
  ‘k Vraag mij af dan, dierb’re Heiland
  Zijt Gij reeds op weg gegaan?
  Neen, het zal niet lang meer duren:
  Hij verlangt nog meer dan wij.
  Maranatha blijv’ ‘t wachtwoord
  Voor een elk, maar ook voor mij.

 46. MHJochanan zegt:
  Geplaatst op donderdag 22 november 2012 om 12:08

  Woorden van de G’d van Israel.

  Wie Israel zegent wordt gezegend, wie Israel vervloekt, wordt vervloekt!

 47. Willy zegt:
  Geplaatst op donderdag 22 november 2012 om 12:16

  Egbert, ik ben het volledig met je reactie eens. Jezus is er inderdaad niet alleen voor de Israëlische kinderen. Zelf denk ik dat Israël van God los is, gezien hun handelen……(Ja, ze mogen zich verdedigen natuurlijk).

 48. corry heesen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 november 2012 om 14:05

  Shalom Dirk

  Na het lezen van al deze berichten kan ik alleen maar toevoegen GOD HEEFT ALLES ONDER CONTROLE !!!
  Weest niet bang, alle profetieën gaan in vervulling.
  We bidden voor Israël en zegenen hen.
  Corry

 49. svanhoeve zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 november 2012 om 22:30

  N.a.v. reac 43 39: De Heer Jezus heeft o.a. gezegd: ga alle heidenvolken vertellen dat er door mijn offer ook genade is voor een ieder die schuilt achter mijn bloed; maar mijn eigen volk [dat in zijn geheel geheiligd is door mijn bloed] die zal ik dat zelf vertellen als jullie klaar zijn. Wel mogen jullie [de kerk] ze reeds jaloers maken.
  gr kerkganger uit Zaamslag

 50. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 april 2013 om 21:35

  Dirk,
  Je weet ik ben geen O.T.-kenner, maar ik weet wel dat wij bloed-verwanten zijn van dezelfde God.
  Wij Christenen en ook het Joodse volk leven in de Grote Verdrukking.
  De taak van de Christenen in deze verdrukking, die steeds heftiger wordt, is: De Christelijke leer te Verkondigen en voor te leven tegen de verdrukking in op welke plek of plaats dan ook.
  Het Joodse volk zal uiteindelijk ook tot de erkenning komen en Jezus gaan aanzien en aannemen als de Messias, zodat wij uiteindelijk één Gods-volk worden. Wij beiden volkeren zullen nog een heftige geestelijke strijd moeten voeren, maar uiteindelijk is voor ons allen, het beloofde eeuwig leven. Voor Jood en Christen. Hub.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden