Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Als de opwekking komt… (36 reacties)

Geplaatst op vrijdag 11 januari 2013, 12:02 door Dirk A A

Velen verlangen naar een opwekking en bidden er ook om. Mogen, kunnen we een opwekking verwachten? Mijn wortels liggen in de Alblasserwaard. Vandaar dat het mij bijzonder aansprak toen ik las over een opwekking in de Alblasserwaard, 250 jaar geleden.

De informatie komt uit het boekje ‘Kort verhael van eenige ongewoone gemoedsbewegingen onder de inwoners van verscheiden dorpen in de Alblasserwaard’, uitgegeven door D. Balk, uitgever te Workum.

In januari 1752 worden Hardinxveld en Giessendam door God bezocht. De opwekking begint niet in de kerk, maar op de scholen onder kinderen, soms nog maar 6 jaar oud. Zonder dat er enige aanleiding voor is, beginnen de kinderen luidkeels te roepen en te huilen. Hun lichamen schokken en ze worden zo overweldigd door zondebesef, dat ze uitroepen: ‘Weg duivel, weg, weg; ik heb u lang genoeg gediend. Ik moet de Here Jezus hebben’.

Sommige kinderen vallen plotseling op de grond en worden zo hard door elkaar geschud dat er soms vijf of zes volwassen mannen nodig zijn om ervoor te zorgen dat de kinderen zich niet bezeren. Als het kind rustig wordt, valt het op de knieën en begint onder tranen te bidden om bekering en genade. In plaats van spelen, beginnen deze kinderen voor elkaars bekering te bidden.
Al snel worden de omliggende dorpen ook bezocht door deze bijzondere werking van Gods Geest. In Schoonhoven en Nieuwpoort worden soms meer dan 100 kinderen aangeraakt door God. De opwekking begint zich nu ook te verspreiden in de kerken.

Na de kinderen worden ook anderen aangeraakt door Gods Geest. Sommigen heffen hun handen op naar de hemel en roepen luid: ‘Wat moeten wij doen om zalig te worden?’ Anderen vallen op de grond en weten niet waar ze het zoeken moeten. Wanneer ze weer rustiger worden, beginnen ze zeer ernstig te bidden om bekering en genade.

Wanneer een predikant, die geen raad weet met alles wat er gebeurt, in een kerkdienst de mensen verzoekt rustig te blijven, staat er iemand op en roept het uit: ‘Ik kan niet zwijgen’, om er vervolgens in tranen aan toe te voegen: ‘Lieve Here, wat moet ik doen om zalig te worden?’
Dan valt hij als een dode ter aarde. Hij verkeert zo in doodsangst en benauwdheid, dat hij allerlei vreemde bewegingen begint te maken. Om te voorkomen dat hij zichzelf zou beschadigen, moeten anderen hem vasthouden.

Velen worden op datzelfde moment ook aangeraakt door de Here Zelf. Meer dan honderd aanwezigen zijn in tranen, roepen, bidden. Wanneer de kerkdienst voorbij is, blijven velen in de kerk. Anderen verlaten wel de kerk, maar knielen weer neer als ze buiten zijn en roepen tot God om genade en om redding. Ze worden zo krachtig geconfronteerd met de eeuwigheid en dat ze op het punt staan om verloren te gaan en naar de hel te gaan.

Natuurlijk zijn er ook mensen die de opwekking zien als het werk van satan. Maar als duidelijk wordt dat overal waar mensen door elkaar worden geschud, bekering plaatsvindt, moet er toch gezegd worden dat de duivel mensen niet tot bekering kan laten komen. Toen er op een dag een tweetal spotters naar de kerkdienst kwam om de boel belachelijk te maken, werden ze dusdanig door God aangeraakt, dat ze onder groot zondebesef kwamen en vier dagen en vier nachten, zonder eten of drinken, op de grond lagen te roepen om genade. Het duurt niet lang of de kerken zitten overvol en de kroegen staan leeg en nutteloos langs de straat.

Wanneer een bezoeker van buiten het gebied naar een herberg komt, vindt hij er niet zoals gewoonlijk veel volk dat speelt, vloekt en drinkt. Er is niemand, alleen de eigenaresse van de herberg. Zij zit in de Bijbel te lezen. Hij hoort haar klagen over haar verloren staat en dat zij naar de hel zal gaan als er niets verandert.
Vervolgens gaat ze naar het huis van de schoolmeester, waar nog veel anderen zijn, die ook willen horen over de weg naar de hemel. Enkele dagen en nachten blijven ze daar. Ook hier werkt Gods Geest zo krachtig, dat velen aangeraakt worden en tot de Here roepen om genade en ontferming. Velen komen er tot geloof, sommigen keren echter weer terug naar de wereld.

Iets dergelijks vindt in diezelfde tijd plaats in Nijkerk, wat ook wel bekend staat als de ‘Nijkerkse beroerselen’. Het is de tijd van de grote opwekkingen in Amerika, Schotland en Engeland.
‘Op zondag 17 november 1749 preekt ds. Kuijpers over Psalm 72. Terwijl hij Gods Woord brengt, beginnen overal in de overvolle kerk mensen te beven en te huilen. Zo groot is de verslagenheid over hun besef van zonde. Mensen roepen ook hier om Gods genade. Er woedt een geestelijke strijd om mensenzielen.

Nijkerk verandert. In plaats van getier en gevloek komen uit alle huizen geluiden van psalmgezang en gebed. Zelfs in de kroegen komen de mensen samen om God te zoeken. De kerken zitten overvol en het opwekkingsvuur breidt zich uit.’
Bij een opwekking denken velen aan ‘Glorie, Hallelujah, Prijs de Heer’. Op zich mooi en fijn, maar opwekking is veel eerder en veel meer een diep besef van zonde en schuld. Dat is kenmerkend voor elke opwekking – ga de opwekkingsgeschiedenis maar na. Zo werkte de Here ook tijdens de opwekking in Korea in de vorige eeuw en in de opwekking in Wales.

God is bij machte om ook nu een opwekking te geven. Dat geloof ik met heel mijn hart. Het zuidelijk halfrond staat geestelijk in vuur en vlam. Daar is opwekking gaande.
Het gaat ook hier gebeuren. De Bijbel spreekt over een opwekking in de eindtijd. Wordt het dan niet alleen maar zwaarder, moeilijker en zondiger, reageert u misschien. Daar spreekt de Bijbel toch over, als het over de eindtijd gaat. Dat ook, maar toch geloof ik in grote herleving, een grote opwekking, vanaf het moment dat het Joodse volk tot bekering zal komen.

Luistert u maar: ‘Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achterop komen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid!’ (Romeinen 11:12).
Ook vers 15 van datzelfde Romeinen 11 spreekt van een heerlijke toekomst: ‘Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden?’

Dirk van Genderen

(Dit artikel is eerder geplaatst. Op verzoek plaats ik het nogmaals.)

36 Reacties

 1. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 januari 2013 om 12:28

  Beste Dirk,

  Ik ben het helemaal met je eens dat we grote dingen van God mogen verwachten. Als de duisternis van de afvallige Kerk
  en het oprukkende duisternis van de Islam zich aan het verspreiden is, wil God een tegenbeweging geven van de Heilige
  Geest zoals aan het begin van de vorige eeuw in de charismatische beweging. De Geest breekt alle muren af van kerken
  en denominaties en Hij is het die ons een maakt.

  Shalom! San

 2. dag zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 januari 2013 om 14:17

  Weer een fantastisch stuk van Dirk, ik begrijp de emotie, maar neem het verhaal pas serieus bij de laatste regel:
  leven uit de doden,
  zoals Jesaja profeteerde dat de dorre boomstronk nieuw leven voortbrengt.
  Onze Here Jezus Christus is gestorven. En opgestaan, wie deel heeft gekregen aan Zijn volbrachte werk, komt ook tot nieuw leven, rein en heilig door het bloed van Jezus.
  Dit noemen wij wedergeboorte, de mens is een nieuwe schepping geworden en leeft in de wetten van het koninkrijk van God, de één als een strijdkracht. De anderen als iets anders.
  Laat ik het voorzichtig formuleren: die wetten zijn inderdaad wetten, zoiets als de zwaartekracht (denk aan de steen die alles verplettert in het boek Daniel).
  Die Wet van Christus regelt de komst van het koninkrijk van God. (“Uw Koninkrijk kome!”).
  1 Dit is in de sterkte Zijner macht
  2 Dit is gaande, ook in Isra

  Hier hapert mijn woord. De mensen die dit niet begrijpen, gaan zien dat het Woord oorlog voert in gerechtigheid.
  Terwijl de bruid wordt bekleed met hoogwaardigheid, verscheurt het beest zijn hoer. Een dwaling… beschermt ons!
  3 Het is een opwekking… maar vooral: de komst van het Koninkrijk. Amen

 3. rene postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 januari 2013 om 23:13

  Beste Dirk…wachten op een opwekking tot het joodse volk tot bekering komt. Dat hoeft niet zo te zijn. Als wij diep in ons hart kijken en wij kennen de waarheid (Jezus). Wij kennen de gebeurtenissen die in handelingen beschreven staan. Apostel Paulus als voorbeeld. Moeten wij niet zijn sporen volgen. Wellicht moeten wij ons schamen, dat wij het kruis niet dragen. Het is naar mijn inziens allang tijd voor een opwekking. Wellicht dat de wil ontbreekt.

  Vr gr Rene Postma.

 4. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 januari 2013 om 10:57

  Wat is opwekking? Is dat hetzelfde als “opstaan”?
  Antw: Nee
  Als iemand slaapt dat wordt hij eerst”gewekt/opgewekt” uit de slaap. Wakker worden dus.
  En als dat is gebeurd dan “staat” de gewekte persoon op.

  Als er dus een opwekking zal moeten plaats moeten vinden, dan is het “Wakker worden of opgewekt worden” uit de (geestelijk) dood/slaap.

  Ik denk dan ook dat het “wakker worden/opgewekt worden” uit de geestelijk dood dan ook in de eerste plaats voor het volk Israel bedoeld is.

  Openb 14 vers 12 en 13 zegt dan ook dat: zalig zijn de (geestelijke) DODEN, degenen die in de Here sterven als zij volhardend zich houden aan de geboden en het “GELOOF” in Jezus.

  Openb 14 gaat over de tijd als Israel in de benauwdheid van Jacob zal zijn (na de ontmoeting in de lucht van de gemeente en Christus Jezus de Heere).

  Israel zal dan opgewekt/wakker worden en zal dan “opstaan” vanuit de (geestelijke) dood.

  W/lelie

 5. Jochanan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 januari 2013 om 19:42

  Maar, we verwachten toch allen dat onze Heer en Heiland ons zeer spoedig zal wegnemen? Waar plaats ik 2 Thes. 2:3 dan?
  De grote opwekking vindt plaats na de Joodse bekering, dat is dan toch na opname, en tijdens grote verdrukking?

 6. Moi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 januari 2013 om 19:52

  Laten we bidden dat de voortgaande economische crisis met de daarmee gepaard gaande stijgende werkloosheid en de vele bezuinigingsmaatregelen op de zorg en de sociale zekerheid er toe mogen leiden dat velen hun heil bij de Heere Jezus zullen zoeken en dat velen tot geloof mogen komen!

 7. Rien Molenaar zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 januari 2013 om 19:53

  Wie van het boek “De Nijkerkse beroeringen in Bleskensgraaf” van mijn oud-leerling Aries van Meeteren kennis neemt, destijds door ant.-uitg. Blassekijn te Bleskensgraaf op de markt gebracht, leest over hetgeen in Bleskensgraaf onder de schooljeugd gebeurde aangrijpende zaken.
  En wat vroeger kon gebeuren, kan ook nu nog gebeuren. En als ik me niet vergis, zijn de eerste ritselingen in de Alblasserwaard – maar ook daarbuiten – al zichtbaar.
  Wat te denken van het werk van stichting “Jij daar” en van evangelist Arjan Baan? Laten we veel bidden om een opwekking en doorwerking door de Heilige Geest. Juist in deze tijd waarin een koude antichristelijke D66/VVD-wind door ons land raast, komt het aan op standvastigheid en vrijmoedigheid om de Heere te belijden in het alledaagse leven.
  Vroeger leerde ik het volgende gedicht. Wat ik me er nog van herinner, schrijf ik op.

  Zeg aan het volk er is zwaar weer op til
  Maar Heer!!! het is al jaar en dag zwaar weer

  Dit is een volk dat brood en spelen wil,
  Niet voor één keer, maar telkens, telkens weer

  Wel zie ik hier en daar nog enkele getrouwen,
  maar ach ze zijn zo weinig in getal.
  En meestal zijn het kinderen en vrouwen

  Profeet sta op, profeet ga profeteren,
  want voordat ik als Rechter komen zal,
  Moet zich Mijn Volk GEHEEL tot MIJ bekeren!!!

 8. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 januari 2013 om 20:44

  In het rijtje “opwekkingen” mis ik de opwekking in Cali (Colombia). Als je ooit zou spreken over een bolwerk van de duivel, dan was het Cali wel…. Het drugs-kartel oefende daar een ware dictatuur en terreur uit. Dagelijks werden 15 mensen vermoord. Het kartel heette dan ook Cali-kartel en was wereldwijd berucht. Zoiets kan heel wonderlijk beginnen….. Een evangelist volgde zijn roeping en kwam naar Cali. Hij begon in Cali met een kleine gebedsgroep. Ineens begon die gebedsgroep zich in razend tempo uit te breiden, en vulde op een dag zelfs het grootste stadion van de stad tevens de grootste van heel Colombia. Het drug-kartel voelde zich nu bedreigd…. De bestaande kerken en gemeenten in Cali werkten in de opwekking niet mee, want ze waren veel te druk met hun onderlinge conflicten, totdat de evangelist in opdracht van de drugs-baronnen werd vermoord…. De schok van de moord was zo groot, dat alle kerken en gemeenten van de stad zich tijdens de rouwdienst verenigden. Samen rouwden ze om de evangelist. De “eenheid” was geboren….. Mensen knielden op straat… Het drugskartel verdween in een klap als sneeuw voor de zon, de drugs-baronnen moesten de stad uit vluchten…. Het gebeuren heeft in die tijd bij ons de krant gehaald…. Voor mijzelf leer ik daaruit, dat geloof en gelovig gebed de enige voorwaarden zijn om net die kleine vonk te geven, die een hele stad in brand zet… Geen enkel bolwerk of dictatuur blijkt groot genoeg om een opwekking tegen te houden… Het begon heel klein met een kleine gebedsgroep en een evangelist…. Had Jezus het niet over een geloof dat bergen verzet?? Spreekt Jezus ook niet over wegen die geëffend worden? Kijk nooit naar de onoverwinlijke bergen en/of bolwerken…. Richt je op Hem, aan wie alle macht gegeven is…. (Col. 3: 1 -4).

 9. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 januari 2013 om 22:16

  Beste Dik,

  Ik lees het boek Handelingen als zowel een historische gebeurtenis en als een voorbeeld van wat in deze tijd nog herhaald kan worden. Ook de profetie uit Joel 2:28-32 blijft toepasbaar, want het woord van God is niet verouderd. Jezus vroeg ook in Lucas 10:26 hoe de Schrift gelezen moet worden. Wij kunnen de Bijbel lezen als een historisch boek, wat in veel kerken voor komt, en als een hedendaags boek zoals het veelal wordt gelezen in charismatische kringen. Volgens de historische invalshoek zou men niet zo gauw rekening houden met een opwekking, omdat het al in het boek Handelingen heeft plaatsgevonden. Maar onder invloed van de charismatische beweging is men de Schrift anders gaan lezen. Belangrijker wordt wat het Woord nu in deze tegenwoordige tijd te zeggen heeft. Ook heeft een profetie meerdere vervullingen. En ook om die reden kan een opwekking nog altijd plaatsvinden. Wat is kenmerkend voor een opwekking? Dat de Geest komt met kracht op de mensen, zoals je dat leest in Handelingen 2. Als wij het geloof hadden van een kind, zouden wij niet al die obstakels zien voor een opwekking, omdat Jezus, de doper met de Geest, alle macht heeft.

  Shalom! San

 10. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 13 januari 2013 om 0:41

  Hoe groter de obstakels, hoe groter de opwekking…. Zo was het in Cali!! Het speelde in de tachtiger jaren en is dus hooguit 30 jaar geleden….

 11. Johan Schep zegt:
  Geplaatst op zondag 13 januari 2013 om 2:43

  Juist vandaag heb ik weer een nieuwe open deur
  om Zijn Woord te brengen in de Alblasserwaard.
  Het is in Nieuw lekkerland en ik had het juist
  op mijn hart om over de eerste opwekking in
  Europa te spreken vanuit Handelingen 11:19-21.
  Het was een heerlijkheid om dit artikel te lezen.
  We weten dat de Heere DEZELFDE is Hebreën 13:8.
  Laten we het blijven verwachten van de Heere
  want Hij wil niet dat er mensen verloren gaan.
  Mag ik u of jullie voorbede vragen voor mij om het Goede
  Nieuws met vreugde in de Alblasserwaard te proclameren.
  De Genade deur is nog open Johannes 9:4 Johan Schep.

 12. Henk zegt:
  Geplaatst op zondag 13 januari 2013 om 9:12

  Amen ja amen.

 13. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 13 januari 2013 om 9:13

  Dirk,
  Door mijn R.K.kerk achtergrond (60 jaar) moet ik bekennen dat ik nog weinig over het woord: Opwekking, heb gehoord. Ook niet van de opwekking in Alblasserwaard in 1752 en het interkerkelijk evenement in Biddinghuizen, jaarlijks.
  Ik ben dan ook eens op Google gaan opzoeken wat de betekenis is van: Opwekking, en daar kom je 26 betekenissen tegen, zoals: Aanmoediging, aansporing, bemoediging, oproep, reveille etc. Ook: Geestelijke herleving en vernieuwing binnen de Kerk en een moreel herstel in het gedrag en uitingen. In jouw uitgebreid commentaar en uitleg hierover, vind ik veel van deze betekenissen terug n.l. Oproep, reveille, aanmoediging, aansporing, bemoediging etc. Wat de geestelijke herleving en vernieuwing binnen de kerken betreft, daar hoeft de opwekking niet alleen massaal voor in deze kerken te gebeuren, maar kan ook individueel, thuis of alleen in de natuur. Mijn getuigenisverhaal over “mijn opwekking”: 31 oktober 1999: Mijn bevrijdingsdag. De opwekking zie ik dan ook als een bevrijdingsdag.
  Dirk, al wat jij beschrijft wat gebeurt tijdens zo’n opwekking, is voor mij heel herkenbaar: Eest in huilen uitbarsten en op de knieén gaan voor het kruisbeeld en je zonden erkennen en belijden, daarna alleen wandelen in de natuur, daar ervaar je God maar ook de aanvallen van satan. Met letterlijke trappen met de wandelschoenen, heb ik hem van mij afgehouden, daarna kwam een weldadige rust over mij heen en had het gevoel alsof ik in het paradijs liep.
  Wat ik met mijn Opwekkingsverhaal alleen maar wil zeggen: Iedereen kan nu al tot een opwekking komen, als hij maar wil en eerst zijn zonden belijdt. In de komende eindtijd zal dat op massale wijze gebeuren maar wacht daar niet op want u weet niet wat u mist in uw geestelijk welzijn. Mede broeder in de Heer. Hub.

 14. Marlaine zegt:
  Geplaatst op zondag 13 januari 2013 om 10:49

  Beste Dirk. Ik geloof ook in een opwekking. De HEER raakt vele zielen aan en het is wonderbaarlijk hoe HIJ in ons leven werkt. Vanuit eigen ervaring mag ik spreken over de aanraking van de HEER. Dagen aan een stuk heb ik gehuild en berouwvol gebeden, mijn zonden beleden, de genade ontvangen en mijn hele leven aan de HEER gegeven. De HEER vervult mij zo met enorme vreugde. Ik ben met HEM samen door woestijntijden gegaan en geleerd wat HIJ mij wilde leren. Ik ben vervuld van lof voor onze PAPA die mij een heel nieuw leven schonk. Ik ben dankbaar dat ik waardevol ben voor HEM. De HEER gebruikt mij nu voor wat HIJ geplant heeft in mijn leven. Ik mocht van HEM opnieuw studeren, liederen schrijven en schilderen voor het Koninkrijk. Ik mag evangeliseren op de bus, de trein, op school, op straat bij familie en vrienden. Als we voor een berg staan en we weten niet wat daar achter ligt, weet dat GOD ons reeds het antwoord heeft gegeven. HIJ beloofde een hoopvolle toekomst. Mijn hoop is dat vele mensen zich bekeren, mijn geloof is dat er velen dit ook zullen doen en mijn liefde is de naam van JEZUS te delen en het goede nieuws dat GOD van ieder van ons houdt. Veel zegen. 🙂

 15. Frea Timmerman zegt:
  Geplaatst op zondag 13 januari 2013 om 11:05

  Beste Dirk,

  Als geen ander verlang ook ik naar een geweldige Opwekking! Ik ben van nature een optimistisch christen, maar als ik in mijn Bijbel lees, zie ik nergens staan dat er in het begin van de eindtijd, de tijd waarin we nu leven, een opwekking zal komen. Wel lees ik dat er zwáre tijden zullen komen en dat we als christenen alert moeten zijn op de dingen die gaan gebeuren. En dat we moeten letten op wat er in Israel gaande is. Wat ik wel zie gebeuren is, dat er een groot verlangen komt onder de mensen om God écht te leren kennen. En dat er buiten vele kerken om, elke dag mensen tot een persoonlijk geloof in Jezus Christus komen. Omdat ze geen religie meer, maar een relatie willen met de levende God. Vaak door het getuigenis van hun medemens, komen er mensen tot een persoonlijk geloof. Een reden des te meer, om in ons dagelijks leven en in de kerken te laten zien wie God werkelijk is. Is dat geen opwekking? Bijbels gezien komt er binnenkort dus nog geen massale opwekking. Deze zal pas veel later komen. Of zie ik dat verkeerd?

 16. A. Klein (vd Eindtijdbode) zegt:
  Geplaatst op zondag 13 januari 2013 om 13:01

  Beste Dirk,

  Goed artikel, fijn om te lezen over Gods krachtige werking in harten en levens van (zondige) mensen.
  Zou alleen nog iets willen zeggen (zie het vooral als toevoeging/aanvulling) over de zin:
  • “Dat ook, maar toch geloof ik in grote herleving, een grote opwekking, vanaf het moment dat het Joodse volk tot bekering zal komen.”
  Romeinen 11 gaat over Israël, en Israël bestaat uit 12 stammen. Slechts één van die stammen is Juda (“die Jude” in het Duits, waarvan “de Joden” m.i. de Nederlandse vertaling is).
  In de Bijbel wordt trouwens niet voor niets regelmatig gesproken over “huis van Juda” (2 stammen) en “huis van Israël” (10 stammen). De meeste mensen die men tegenwoordig Israëlieten noemt, zijn echter Joden (van het “huis van Juda”). De afstammelingen van het “huis van Israël” zijn namelijk verstrooid onder de volken en weten vaak zelf niet dat ze afstammelingen zijn. Zij worden vaak de “verloren stammen” genoemd, maar… God weet wie ze zijn en zal ze “oprichten” en dus “openbaar maken”.
  Ik zou daarom bovenstaande zin uit jouw artikel als volgt willen formuleren:
  • “Dat ook, maar toch geloof ik in grote herleving, een grote opwekking, vanaf het moment dat ISRAËL (d.i. in eerste instantie: het “huis van Israël”, de 10 verloren gewaande stammen) tot ECHTE bekering zal komen (d.i. zich OMkeren en/of AFkeren van al hun zonden en/of ongerechtigheden)”.

  Als iemand meer wil weten over dit boeiende onderwerp kan ik het boek ‘De geschiedenis van Kelto-Saksisch Israël’ van W.H. Bennett van harte aanbevelen en/of ‘mijn’ (vast onvolmaakte) artikel ‘ANDER nieuws over ISRAËL – De zoektocht naar de Israëlische identiteit van ALLE 12 stammen’.

  Wat volgens mij het bijzondere gevolg van deze “herleving van Jacob” (Gods plan met GEHEEL Israël) zal zijn, is het volgende (zeer beknopt weergegeven):

 17. A. Klein (vd Eindtijdbode) zegt:
  Geplaatst op zondag 13 januari 2013 om 13:09

  Eerst zijn er de 12 zonen van Jacob (later, door God, Israël wordt genoemd).
  Dan de 12 stammen van Israël (voortkomend uit/genoemd naar de 12 zonen van Jacob/Israël).
  Deze 12 stammen splitsen zich in 2 “koninkrijken” (“huis van Juda”+“huis van Israël”).
  Het “huis van Israël” verspreid zich –na hun ballingschap– over de aarde, voornamelijk in de landen van Noord-West-Europa, van waaruit velen later weer zijn geëmigreerd naar landen als Amerika/Canada/Australië/etc. (veel landen met “rood-wit-blauw” in hun vlag, de door God ingegeven kleuren van de gordijnen/voorhangsels uit de Israëlitische Tabernakel).
  Velen uit het “huis van Israël” bekeren zich in hun nieuwe thuisland tot het christendom (en behoren vanaf dan dus tot de “Gemeente van Christus”).
  Na een aantal generaties verdwijnt bij de meeste het besef dat ze afstammelingen van het “huis van Israël” zijn.
  De huidige “Gemeente van Christus” bestaat dus uit bekeerlingen van het “huis van Israël”, uit bekeerde Joden (uit het “huis van Juda”) en uit bekeerde heidenen.
  De “Bruid van Christus” komt straks voort uit deze “Gemeente van Christus”.
  Deze Bruid wordt NA de Bruiloft met Christus, het Lam van God, Zijn Vrouw genaamd (=de vrouw uit Openb.12:1-6,13-17) net zoals in het natuurlijke leven het geval is.
  Deze Vrouw baart (d.i. brengt –in geestelijke zin– voort) een “mannelijke zoon” (Openb.12:5).
  Deze “mannelijke zoon” is het beeld van de 144.000 “zonen Gods” (gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam, Openb.14:4).
  Deze 144.000 zijn dus LETTERLIJK afstammelingen uit de 12 stammen Israëls (Openb.7:3-8).
  En deze 144.000 staat een korte maar zeer krachtige bediening Gods te wachten, totdat de antichrist komt en hen wil doden, het moment waarop God hen tot Zich haalt (Openb.12:4-5).
  Hoe WONDERLIJK zijn Zijn wegen!

  Deze 144.000 zijn degenen die met Christus wederkomen (Openb.19:14-15+Judas1:14b-15, waar staat: “de Here is [weder]gekomen met Zijn tienduizenden heiligen”).

 18. duinsnip zegt:
  Geplaatst op zondag 13 januari 2013 om 19:51

  Paulus zegt dat de Dag van de Heer niet zal komen voordat eerst de grote afval zal hebben plaatsgevonden en de mens der zonde zal zijn geopenbaard. Die afval zal dus plaatsvinden voordat deze periode aanbreekt, 2Thess. 2. Wie dus droomt van
  een opwekking, terwijl het de laatste dagen zijn, en om je heen vrijwel alle evangelische gemeenten worden geïndoctrineerd met de charismatische toverijen en verzet tegen het gezag van Gods Woord, loopt met oogkleppen en is horende doof.
  Om nog maar te zwijgen over de vernietiging van de kerk in alle islamitische staten. Voor hen die de Heer trouw willen blijven zal eerder gelden, houdt vast wat u hebt opdat niemand uw kroon neemt. Dat klinkt totaal niet naar opwekking, maar eerder naar: zal Ik nog geloof vinden op de aarde? We weten het antwoord. Een arm en ellendig volk, maar met eeuwige toekomst.

 19. Christine de Gier zegt:
  Geplaatst op zondag 13 januari 2013 om 22:45

  Opwekking is niet hetzelfde als de Dag van de Heer. De afval is er en zal nog groter worden. Misschien passeert God de kerken als oude wijnzakken, wie weet. Laten we in elk geval waakzaam zijn. Tegelijk is er nog steeds de belofte om tot Zijn rust in te gaan (Hebr. 4:1). God is een verrassend God. Hij past niet in onze systemen. Voor wijzen is het verborgen, dwazen en eenvoudigen vinden Hem.
  Eerst Israël? Hebben wij Israël dan al tot jaloersheid verwekt?

 20. christi zegt:
  Geplaatst op maandag 14 januari 2013 om 11:19

  Beste Dirk,
  Waar kan ik in Gods Woord vinden, dat er voor de grote verdrukking nog een opwekking over de naties komt?

  In Jesaja 60:1-3 staat:
  “Sta op, word verlicht, want uw licht komt (over Israel) en de heerlijkheid des Heren gaat over u op.
  Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natien, maar over u zal de Here opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.
  Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang.

 21. B.Melissen zegt:
  Geplaatst op maandag 14 januari 2013 om 13:29

  Broeder Dirk
  met zeer veel interesse lees ik elke week je zeer interessante mail want het bouwt ook mijn geloofsleven, ik denk dat dit hoort bij wandelen met de HERE GOD en dat wil en doe ik heel graag. gr Bert

 22. Arie van\'t Hof zegt:
  Geplaatst op maandag 14 januari 2013 om 14:34

  Beste Dirk
  Ook ik kom uit de Alblasserwaard en wie ben ik om de waarheidsbetrouwbaarheid van dit artikel te beoordelen of te veroordelen.
  Toch hoop ik van harte dat we in de Alblasserwaard bespaard blijven van dergelijke “ongewoone gemoedsbewegingen.” Ik heb in dertig jaar teveel gezien en gehoord van uitingen die volgens de “kerkleiders” het werk zijn van de H. Geest, en uiteindelijk alleen maar leiden tot veel spanning en kerkscheuringen.
  Ook ik hoop dat vele hun knieen buigen voor de Here Jezus maar dan wel op basis van gezonde prediking.

 23. Stadina zegt:
  Geplaatst op maandag 14 januari 2013 om 22:16

  Beste Dirk,

  Sterk verhaal, vier dagen en vier nachten op de grond liggen roepen zonder eten of drinken?? Met de laatste reactie zeg ik ook: wie ben ik om de waarheidsbetrouwbaarheid van dit verhaal te beoordelen of te veroordelen en ik ben het met de schrijver eens, ook ik heb al te veel zgn.”uitingen van de Heilige Geest” meegemaakt waarvan later bleek, dat er een andere geest achter zat. En op de laatste zin van Br. Arie van ‘t Hof zeg ik van harte “Amen”!!

 24. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op maandag 14 januari 2013 om 23:32

  Bij enkele reacties zie ik helaas veel parallellen met de opmerkingen en veroordelingen die Jezus te horen kreeg tijdens zijn korte wandeling op aarde….. In zijn tijd op aarde stelde Jezus ook heel veel van de bestaande “orde” op zijn kop…. Velen zeiden daarom, dat Jezus zijn kracht van de duivel ontving….. Als ik de verslagen lees van “opwekkingen” dan wordt de orde zoals die door mensen is ingesteld elke keer inderdaad volledig op zijn kop gezet….. Ik vermoed dat hetzelfde gebeurde in Israël, 2000 jaar geleden. Op het moment, dat tijdens een opwekking de menselijke “orde” weer de overhand krijgt, is de opwekking altijd weer heel snel afgelopen…. GELOOF is en blijft VOLLEDIGE OVERGAVE aan Hem, Die ons liefheeft.. Volledige overgave is 100% VERTROUWEN op WAT Hij DOET en dat HIJ HET DOET!!!! Vaak ontbreekt het aan dat vertrouwen…. Is wat wij “geloof” noemen geen “vertrouwen”?

 25. Robbert zegt:
  Geplaatst op dinsdag 15 januari 2013 om 10:25

  Beste Dirk

  Vorig jaar schreef ik een stukje waarin ik waarschuwde om Jezus te blijven dienen. Ik plaats een deel hiervan om met de andere lezers te delen. De Nederlandse vertaling is: HET IS HEEL BELANGRIJK DAT WE JEZUS BLIJVEN DIENEN. Naar mijn mening kan geestelijke verwatering een opwekking danig in de weg staan.

  DIS BAIE BELANGRIK DAT ONS JESUS BLY DIEN!!

  Vooral in deze tijd waar er allerlei wind van leer is, die evenwel niets uitstaande heeft met het Woord van God is het heel belangrijk dat we als Christenen ons niet laten ringeloren maar Jezus blijven dienen. Met de Bijbel kán eenvoudigweg niet gemarchandeerd worden en predikers van allerlei slag die denken een aanslag op dit Boek denken te kunnen plegen moeten wij als Christenen links laten liggen. Of deze ‘dominees’ nu elke Zondag voorgaan in de diensten en/of erg vriendelijk en sympathiek overkomen, we dienen hier verre van te blijven. Pas ook op uw tellen als zo’n ‘prediker’ op een gegeven moment oppert om samen met bijvoorbeeld moslims af en toe diensten te willen gaan houden omdat volgens zo’n predikant “we immers allemaal in dezelfde God geloven”.

  Geloof niet in deze leugens want onze Here God heeft niets met een of andere afgod zoals deze allah van doen. Iemand die zoiets voorstelt is al een voorstander van één universele godsdienst waarin het Evangelie van Jezus Christus niets meer voorstelt. Vergelijk het met het ‘nieuwe’ officiële Zuid Afrikaanse Volkslied waar in de tweede helft nog heel even, als u goed luistert een couplet uit Die Stem weerklinkt.

  De rest is onverstaanbaar en de ‘Nkosi’ die in het lied opduikt heeft geen enkele overeenkomst met de Here die wij belijden. Op deze wijze willen de vele dwaalleraars die een vals Evangelie verkondigen, ook proberen Gods kinderen in hun bedrieglijke netten te vangen. Neem gerust de proef op de som in uw gemeente of kerk en als u merkt dat het Woord van God niet meer centraal staat of dat de Bijbel anders wordt uitgelegd, spreek dan de persoon er op aan. Wij hebben de plicht als Christenen mensen (ook al zijn dit voorgangers) die op de verkeerde weg zijn te vermanen. Ook boeken naast de Bijbel die geen enkele toegevoegde waarde hebben zijn een aanwijzing dat een dominee van de Weg is afgedwaald. Als de namen van God of Here vervangen worden door bijvoorbeeld ‘de Bron’ en ‘het Licht’ moeten ook de alarmbellen gaan rinkelen. Een dominee die zegt uit vrouwvriendelijk oogpunt de Here in plaats van Hij ‘zij’ te gaan noemen zodat de dames in kwestie zich niet (meer) achtergesteld hoeven voelen, is ook niet meer zuiver op de graat, maar kan zo in de leer bij ‘herders’ die menen met een klein vleugje moderniteit een kerk of gemeente weer wat groei te laten doormaken. We moeten echter niet denken dat dit geestelijke groei is. Integendeel!

 26. Robbert zegt:
  Geplaatst op dinsdag 15 januari 2013 om 10:26

  Geloof niet in deze leugens want onze Here God heeft niets met een of andere afgod zoals deze allah van doen. Iemand die zoiets voorstelt is al een voorstander van één universele godsdienst waarin het Evangelie van Jezus Christus niets meer voorstelt. Vergelijk het met het ‘nieuwe’ officiële Zuid Afrikaanse Volkslied waar in de tweede helft nog heel even, als u goed luistert een couplet uit Die Stem weerklinkt.

  De rest is onverstaanbaar en de ‘Nkosi’ die in het lied opduikt heeft geen enkele overeenkomst met de Here die wij belijden. Op deze wijze willen de vele dwaalleraars die een vals Evangelie verkondigen, ook proberen Gods kinderen in hun bedrieglijke netten te vangen. Neem gerust de proef op de som in uw gemeente of kerk en als u merkt dat het Woord van God niet meer centraal staat of dat de Bijbel anders wordt uitgelegd, spreek dan de persoon er op aan. Wij hebben de plicht als Christenen mensen (ook al zijn dit voorgangers) die op de verkeerde weg zijn te vermanen. Ook boeken naast de Bijbel die geen enkele toegevoegde waarde hebben zijn een aanwijzing dat een dominee van de Weg is afgedwaald. Als de namen van God of Here vervangen worden door bijvoorbeeld ‘de Bron’ en ‘het Licht’ moeten ook de alarmbellen gaan rinkelen. Een dominee die zegt uit vrouwvriendelijk oogpunt de Here in plaats van Hij ‘zij’ te gaan noemen zodat de dames in kwestie zich niet (meer) achtergesteld hoeven voelen, is ook niet meer zuiver op de graat, maar kan zo in de leer bij ‘herders’ die menen met een klein vleugje moderniteit een kerk of gemeente weer wat groei te laten doormaken. We moeten echter niet denken dat dit geestelijke groei is. Integendeel!

 27. Cok V. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 15 januari 2013 om 10:32

  Ik ben het met Christine (no.19) eens. M.i.komt er eerder afval en verdrukking. Dat neemt niet weg dat er min of meer lokale oplevingen zullen komen, maar m.i. geen massale opwekking. En wat Israel betreft….wat schieten we tekort. De vervangingsleer is eerder in opmars dan dat we Israel jaloers maken.

 28. dag zegt:
  Geplaatst op dinsdag 15 januari 2013 om 16:16

  In het boek ‘Wanneer komt Jezus?’ van Dave Hunt, is sprake van de Dag des Heeren: de Wederkomst van de Heer in macht en glorie, voorafgegaan op een eerder tijdstip door de Opname.
  Het gaat om een geweldig mooi en eeuwig plan van God. En als deze dingen in kerkelijk verband geen al te hoge prioriteit hebben, dan moet je er zelf tegenaan! Hoe moeilijk dit ook is, om er achter te komen wat jouw taak is in dit grote geheel.
  Onze kennis blijft onvolkomen, tot de Heer een licht wil zijn in de weg die wij gaan en wat je dan weet, weet je zeker. Geloof wordt in de weg geloofsgehoorzaamheid.. Als een fanatieke radicaal beleef je geen ander gezag dan de leiding die de Heer jou geven wil! Deze strijd wordt echter niet meer door iedereen gevoerd.
  Opwekking? Er vóór of er ná?
  Volgens mijn inzichten is er een tijd van oordeel aangebroken, terwijl de heilige engelen kinderen en gelovigen bijeen vergaren. De rest ziet het niet, heeft seks, loopt vast in de dood en is over het algemeen te druk met de zorg om het bestaan om zich intensief bezig te houden met wat de bijbel er over zegt.

 29. Robbert zegt:
  Geplaatst op woensdag 16 januari 2013 om 19:13

  DE OPWEKKING IN WALES: In 1904 op een Zondagmorgen bidstond voor jongeren vroeg de voorganger om te getuigen van geestelijke ervaringen. Sommigen probeerden andere onderwerpen aan te snijden, maar de voorganger hield ze tegen. Uiteindelijk stond er een jong meisje op dat een paar dagen ervoor een geweldige bekering had meegemaakt. Florrie Evans sprak met bibberend stemmetje: IK HOUD VAN JEZUS CHRISTUS MET MIJN HELE HART! Met deze simpele woorden barstten de vonken die God in zoveel harten had geplant in vlammen uit en de grote Opwekking in Wales begon. Het vuur breidde zich snel uit tot Blaenanerch, Newcastle, Emlyn, Capel Drindod en Twrgwin (Zuidwest-Wales). Als lava uit een vulkaan bereikten stromen het buitenland en snel brandde in vele duizenden harten het vuur van het getuigenis van de Heilige Geest over de glorierijke Zoon van God.

 30. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op woensdag 16 januari 2013 om 20:27

  Na nog eens de verhalen over de opwekkingen in de Alblasserwaard in 1752 gelezen te hebben en de vele bovenstaande reacties hierover gelezen te hebben, wil ik mijn visie proberen te geven op de vraag: Mogen en kunnen wij verlangen en bidden voor een opwekking?
  Voor mij is een opwekking hetzelfde als een bekering, getuigenis, Gods-ervaring, die door direct contact, via de Geest met God. Die massale opwekkingen in kerken of gebouwen via een prediker, dominee, pastoor, goeroe etc. zijn niet vereist voor een opwekking. Zoals ik in mijn reactie No13 al schreef: 60 jaar ben ik lid van de r.k. kerk geweest, met wekelijkse kerkgang, maar mijn bekering en “opwekking” heeft plaatsgevonden nadat ik geen wekelijkse r.k. kerkganger meer was.
  Waar ik voor bid en mijn verlangen is: Dat alle Christelijke kerken, het oecumenisch Christelijk gedachtegoed, via de Geest van de bijbel, overdragen aan de kerkgangers en laten wij (Oecumenische) Christenen ons Christen-zijn meer daadwerkelijk in praktijk brengen en voor-leven. Vooral nu, omdat alles waar Christelijk voor staat, in de grote verdrukking al is. Hub.

 31. Shalom zegt:
  Geplaatst op woensdag 16 januari 2013 om 21:34

  De naam opwekking zegt al: iemand of velen worden opgewekt uit de geestelijke dood c.q. geestelijke slaap. Die opwekking bestaat uit: toewijding aan God, levensvernieuwing, gebed, getuigenis en het bestuderen van de Bijbel. Al vallen er tienduizend ondersteboven – het is nog steeds de vraag of er iets zinvols gebeurt. Al valt er niemand, al klinken er geen kreten en toejuichingen, al gaat het er heel tam aan toe, maar worden velen gered, bevrijd, geheiligd en vervuld, zodat een hele kerk, dorp of gebied verandert, dan is er een opwekking. Daar moeten we op letten, en niet bijzaken tot hoofdzaken maken. God wil ieder mens een opwekking geven. De Bijbel zegt, dat het Gods wil is dat we Hem dienen en volgen, en dat Hij ons wil zegenen. We hoeven niet naar een opwekking te zoeken, we moeten God zoeken en de opwekking volgt wel.

 32. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op donderdag 17 januari 2013 om 16:46

  Sjalom allen,
  Een opwekking? Willen wij die wel? Iedereen gaat heel gezapig zijn/haar eigen weg in hun kerk of gemeente met het krampachtige vasthouden aan de dogma’s. Als er dan een opwekking gaande is dan staan velen aan de kant te kijken met de gedachte: wat is daar aan de hand. Het gaat niet volgens ons boekje en kan het niet goed zijn. Blijf maar weg bij dat onbekende want voordat je er erg in hebt slokt het je op. In voorgaande eeuwen gebruikte men dezelfde Bijbelvertaling en was er een kleine diversiteit in geloofsgemeenschappen.

  Het loslaten van de Joodse bron heeft de kerken niet veel goeds gebracht. Natuurlijk is onze G’d er alles aan gelegen om mensen te trekken naar Zijn heilzaam woord. Helaas komen daar hooggeleerde heren aan te pas die ieder in zijn eigen kerkelijke straatje een mening verkondigen. Moet dat dan de bron van een opwekking worden? Mogen we daar geen kritische kanttekeningen bij plaatsen want dat doen we toch zo graag.

  Vele voorgangers hebben al moeite met de lichamelijke opstanding van Yeshua. Je mag dat natuurlijk niet zo expliciet zeggen want er moet een nuance worden aangebracht. En dan pas mag je een mening vormen over die uitspraak en twijfel. Is het niet zo dat het huidige theologische onderwijs afwijkt van de oorspronkelijke Bijbeltekst. Het Hebreeuws is men niet machtig en men gaat meer uit van wat anderen geschreven hebben. Het gevolg: een grote verwarring die uitgestrooid wordt over de kerkgangers.

  De geweldige kramp die er elke keer weer ontstaat als Romeinen 11 vers 12 en 15 wordt aangehaald. Onbegrijpelijk dat deze verzen zoveel misverstand geven. Wij Joden moeten ons eerst bekeren! Het is juist de kerk die deze bekering in de weg staat doordat wij iets moeten!

  Persoonlijk ben ik er van overtuigd dat de bekering onder mijn volksgenoten een noodzaak is. Maar de kramp bij de kerken zit ons behoorlijk dwars. Staat er niet geschreven dat de gelovige uit de heiden mijn volk tot jaloersheid dient te verwekken.

  G’d klopt op de deur van de kerk doe mij open….

 33. MHJochanan zegt:
  Geplaatst op donderdag 17 januari 2013 om 22:08

  Sjalom beste mensen ,

  “Opwekking” oftewel wakker worden is herkenbaar als mensen G’ds wil, Zijn geboden, Zijn Torah met hart en ziel WILLEN gaan gehoorzamen. Zijn Geest wil u daarbij helpen, Hij klopt aan de deur van uw hart, laat u Zijn wil in uw hart schrijven?

  Jirmejahoe 31 Het Briet Chadasja / het vernieuwde verbond / foutief vertaald met het nieuwe testament.

  31 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten,
  32 niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt de HEERE.
  33 Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn.
  34 Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken.

  Sluit U aan bij Israel. De G’d van Israel, mens geworden in Yeshua zegt:
  Jochanan 10
  16 Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.

 34. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 20 januari 2013 om 21:21

  Dirk.
  Opwekking:

  Je mag van mij weten dat ik en velen met mij wel verheugd en blij zijn. We weten dat Hij spoedig komt en we zien er naar uit. En hoe gebrekkig ook: we bereiden ons er op voor. We staan klaar…

  Het wordt je niet altijd in dank afgenomen en ik kan mij voorstellen dat sommigen daarop afhaken. Het schijnt niet te mogen dat je als Christen/gelovige je lamp laat branden en je aan de mensen duidelijk maakt dat ze Olie voor onderweg mee moeten nemen. Dat wil zeggen dat zij niet alleen uiterlijk goede dingen moeten doen, maar dat we de Heilige Geest volop in onze harten moeten laten stromen/toelaten.

  Zoals de Knecht van Abraham (type van de Heilige Geest) Rebekka ophaalde en haar allerlei geschenken gaf en met haar terug reisde op weg naar Isaak haar Bruidegom en de Knecht zelfs alles voor haar deed tot aan de overdracht aan haar Bruidegom toe, zo moeten wij ook de Heilige Geest Zijn Werk ÏN ons hart laten doen. De Knecht, de Heilige Geest, brengt ons bij de Bruidegom. Tot de ontmoeting in de lucht aan toe. De Heilige Geest brandt nooit van zich zelf op….

  Dirk, het is aan de Christenen/gelovigen hun lauwheid en onkunde te danken dat er geen positieve actie te zien of te horen is. Men denkt dat wij zelf niets meer behoeven te doen en dat De Here God wel zal komen aan Zijn doel. Zo zijn wij passieve Christenen geworden.

  IK hoop dat de Here God toch nog harten aanraakt en de gelovigen, voordat ze in slaap vallen toch nog zich gaan voorzien van OLie in de kruiken/hart. (OPwekking)
  Dat de Heilige Geest hen mag begeleiden in de kruiken/hart, op weg naar de Bruidegom. Die komende is. Spoedig zal Hij gaan naar het veld/Luchtruim om Zijn Bruid daar te ontmoeten…

  Dat de Knecht/Heilige Geest tegen De Bruidegom kan zeggen: IK heb alles gedaan wat Uw Vader mij heeft opgedragen!!!
  (Genesis 24 vers 57-67)

  W/lelie

 35. Ton Verhoeven zegt:
  Geplaatst op zondag 10 januari 2016 om 16:34

  Ja, wij kunnen bidden en vasten om een opwekking, maar de belangrijkste voorwaarde voor een opwekking is vooral Gods wil. Hij alleen zet zijn kinderen aan om te gaan bidden. De Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden gaan een opwekking beleven zoals nooit tevoren in Nederland gezien is. Niemand gaat dit tegenhouden. Hij zal uitstrekken van het westen tot aan het oosten en in het noorden en zuiden begrenst worden door de grote rivieren, met enkele uitlopers. Zelf gaan mijn vrouw en ik naar een kleine, onaanzienlijke gemeente in Meerkerk en we zien dat God personen met bijzondere liefdesgaven aan het toevoegen is. Ikzelf ben vele malen in het prinsendom Wales geweest en begin met het vertalen van DE OPWEKKING IN WALES van Jessie-Penn- Lewis. Ik nodig iedereen die dit leest alle menselijke leringen en tradities te vergeten en zich te onderwerpen aan de wil van God.

 36. coby hetharia zegt:
  Geplaatst op maandag 2 mei 2016 om 19:26

  Kan The Last Reformation (te zien op youtube) een nieuwe opwekking zijn?

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden