Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Strijd in de gebeden voor Israel (29 reacties)

Geplaatst op donderdag 24 januari 2013, 14:40 door Dirk A A

Hoe moet het verder in Israel, nu de kiezer heeft gesproken? De verdeeldheid is groot. Met zijn combinatie Likud/Beitanu is Benjamin Netanyahu wel de grootste gebleven en de kans groot is dat hij opnieuw premier zal worden. Verder is het schokkend dat juist deze week, waarin ook de Holocaust werd herdacht, oud-premier Dries van Agt namens ‘Sloop de muur’ met 65.000 handtekeningen naar de Tweede Kamer kwam.

De rechtse partijen samen hebben 61 zetels gehaald, een nipte meerderheid in de 120 zetels tellende Knesset. Maar nu al klinken waarschuwende geluiden dat een te rechtse regering de jaarlijkse miljardensteun van Amerika aan Israel op het spel zal zetten.

Het is schokkend dat juist in deze week, in de week van de verkiezingen in Israel en in de week van de herdenking van de Holocaust, oud-premier Dries van Agt namens de organisatie ‘Sloop de muur’ 65.000 handtekeningen aan kwam bieden in de Tweede Kamer. Met dit zogenaamde burgerinitiatief probeert hij de Tweede Kamer zover te krijgen dat Nederland Israel zal gaan straffen voor de Veiligheidsmuur.
Tal van lezers van de Nieuwsbrief mailden of belden mij hierover. ‘Wij kunnen toch niet zwijgen, wat kunnen we doen,’ is wat terugkomt in veel reacties.

En zeker, ik pleit ervoor dat we laten zien en horen dat we achter Israel staan en voor Israel opkomen: in de samenleving, in de politiek, in onze kerken en gemeente, ook al betekent dat lijden.

Terwijl ik bezig was met dit commentaar, kwamen voortdurend de volgende woorden mij in gedachten: ‘Strijd in de gebeden voor Israel’. De woorden ‘Strijd in de gebeden…’ vinden we in de Bijbel, in Kolossenzen 4:12. Daar staat: ‘Epafras groet u, die er een van u is, een dienstknecht van Christus, die altijd voor u strijdt in de gebeden, opdat u, volmaakt en volkomen, vaststaat in heel de wil van God.’

Van Epafras wordt dus gezegd dat hij een dienstknecht is van Christus en altijd voor de gemeente in Kolosse strijdt in de gebeden. En wel met een doel, namelijk ‘dat u, volmaakt en volkomen, vaststaat in heel de wil van God.’

In de Bijbel worden we ook opgeroepen om te bidden voor Israel. Denk maar aan de bekende tekst uit Psalm 122:6a: ‘Bid om vrede voor Jeruzalem.’
Paulus gaat ons voor in het gebed voor het Joodse volk, waarbij hij nadrukkelijk bidt om hun zaligheid, hun behoud: ‘Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid’ (Romeinen 10:1).

Ook elders in de Bijbel klinkt de oproep tot gebed en voorbede voor Israel, voor het Joodse volk en voor Jeruzalem.
Denk eens aan Jesaja 62:6 en 7: ‘Op uw muren, Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld.
Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de HEERE doet denken, gun u geen rust.
Ja, geef Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde.’

Opnieuw hoor ik de woorden: ‘Strijd in de gebeden voor Israel’. Ik geloof dat de Here ons daartoe roept. Als ik zie naar het Israel anno 2013, dat weet ik dat Israel Gods land is, dat het Joodse volk Gods volk is en dat Jeruzalem Gods stad is. Als we met onze natuurlijke ogen kijken, zien we dat lang niet altijd. Er is ook in dat land, in dat volk, in die stad, zoveel zonde, ongerechtigheid en wetteloosheid. Dan huilt mijn hart.

Maar als we met geloofsogen kijken, dan gaan we zien dat het Gods land, Gods volk en Gods stad is. En juist daarom heeft het zin om te bidden voor land, volk en stad. En niet zomaar een keertje, maar ‘strijden in de gebeden’, zoals we van Epafras lazen.

Wie van u kan de Here zo aanraken, dat u het zegt: ‘Ja Here, zo iemand wil ik zijn, door Uw genade, een bidder, een voorbidden, om te strijden in de gebeden.
Nogmaals luisteren we naar Paulus in Romeinen 10:1: ‘…de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israel is gericht op hun zaligheid’.

Weet u, als wij als Nederlandse christenen of in welk ander land u ook woont, zo in ootmoed en nederigheid tot de Here naderen en op de knieën liggen voor Zijn land, Zijn volk en Zijn stad, dan zal de Here dat zegenen, in uw eigen leven, maar ook voor ons eigen land.

Ik hoop en bid dat de Here u aan mag raken door Zijn Woord en met Zijn Geest. Nu kunnen we nog bidden, nu mogen we nog bidden. We weten niet hoeveel tijd er nog is. Dit zijn geen dramatische woorden, dit is de realiteit. Het is een voorrecht om door Hem ingeschakeld te mogen worden als ‘een strijder in de gebeden.’ En ondertussen luisteren we naar Zijn stem. En wie weet, welke taak Hij voor ons heeft… ingeschakeld in Zijn Koninkrijk.

Dirk van Genderen

29 Reacties

 1. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 januari 2013 om 21:11

  Beste Dirk,

  Zelf ga ik ervan uit dat premier Netanyahu zich niet door zelfs Amerika de wil laat opleggen en hij
  naar de pijpen van Obama zal dansen. Ik voorzie eerder een crisissituatie tussen Amerika en Israel.
  Het zal erop uit draaien dat Israel alleen zal komen te staan. Zie Zach 12:3, “Te dien dage zal ik
  Jeruzalem maken tot een steen, die ALLE natien moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk
  verwonden”. De boze en zijn demonen zijn druk bezig het gif van haat en vijandschap tussen de Joden en
  de natien in te blazen. Vaak zie je dat dergelijke haat geen redelijke grond heeft maar het een haat
  is tegen de Joden zoals Jezus ook zonder grond gehaat werd (Joh 15:25). Wat Joden van christenen willen
  zien, is ook het in praktijk brengen van het geloof. Wij kunnen beginnen met voorbede voor Israel maar
  als wij het Joodse volk jaloers willen maken, laten wij onze woorden vergezeld laten gaan met daden!
  Bedenk dat het Joodse volk een begaafd volk is die uitmunt op tal van disciplines. Ook hebben ze de
  Tweede Wereldoorlog meegemaakt dat in deze tijd gebagatelliseerd wordt met de oppervlakkige smoes
  dat er nu een andere situatie is en we wat geweest is moeten vergeten. Velen vergeten dat zoiets weer
  kan gebeuren want er is een vloek gekomen over hen die aan de Holocaust hebben meegedaan. En er komt
  ook een vloek over hen die het Joodse volk vervloeken. Wat dat betreft kan je beter niet in de handen
  vallen van de levende God!

  Shalom! San

 2. dag zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 januari 2013 om 22:19

  Het woord leest als een gebed. En is dat waarschijnlijk ook, een woord in de geest der gebeden.
  Zo’n woord vindt weerklank bij… God, de Heer.
  Indien wij in het gebed beginnen te begrijpen wat de wil is van onze Heer, bewerkt Zijn Geest het werken en het willen. Iedereen ontvangt zo zijn eigen taak en bediening, in overeenstemming met aanleg en kwaliteiten. Hoe bijzonder!
  Ontwikkeling brengt ons de mannelijke volheid, de wasdom in Christus, waarin de Heer ons toestaat om volkomen onszelf te zijn, vrijgemaakt in de Wetten van Christus. Is dit in het leger des Heeren, wat voor een goede strijder onvermijdelijk is, dan ontstaat er toch ook een eigen woning, in het Huis van de Vader, in de wereld.
  Zo is de orde in het koninkrijk van God. Het is adembenemend om te ervaren dat deze christelijke orde ten diepste in harmonie is met wat men in het geloof in Israel kan zien gebeuren.
  Zeer ernstige tijden zijn aangebroken. De goddeloosheid is wetteloos. De zegenende liefde van God blijft onbeantwoord over het algemeen en verandert daardoor in vuur, zoals ook de zoete waterbronnen kunnen omslaan in stinkend gif. En geen mens kan er iets aan veranderen. De één zal met vreugde zich baden in de waterstromen, terwijl anderen verbranden tot kaf dat wegwaait in de wind. Psalm 1 (..) dag

 3. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 januari 2013 om 19:43

  Rene Postma zegt: Alleen bidden is niet genoeg, je hebt ook doeners nodig. Helemaal mee eens Rene.
  Graag wil ik dit gezegde aanvullen met een oud volksgezegde hier in het Katholieke? zuiden, als er een noodsituatie zich voordeed, dan werd gezegd: Hier helpt geen bidden, hier moet eerst aan gewerkt worden.
  Dit geldt nu ook voor het in “nood” verkerend Israel. Vooral daadwerkelijk hulp via de Christelijke politiek is nu hard nodig. Is Dries van Agt nog het CDA-lidmaatschap waardig? Waar blijft de mening van het hoofdbestuur hierover? CDA-ers, laat Uw Christelijke stem in praktijk zien, dan bidt en werkt u tot en voor God. Hub.

 4. Jan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 januari 2013 om 23:15

  Beste Hub,

  Dries van Agt nog het CDA lidmaatschap waardig?
  Kijk eens op de site The Rights Forum.
  De stichting en dan raad van advies aanklikken.

  En verbaas u welke CDA kopstukken deze man/stichting steunen.
  Er is niemand die deze man binnen het CDA een strobreed in de weg zal leggen.

  Groet, Jan.

 5. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 januari 2013 om 15:40

  Beste Jan,
  Ik heb deze site, The Rights Forum, bekeken en mij inderdaad verbaasd hoeveel prominente CDA-ers hier opstaan. Voor mij een extra bevestiging dat wij in de eindtijd en de grote verdrukking leven, want in de grote verdrukking kunnen zelfs je eigen familieleden vijanden zijn. Laten wij dus in vol vertrouwen op God, ons Christen zijn blijven laten zien en horen, op welke plek wij dan ook voor geroepen zijn door de Here. Hub.

 6. Dik van den Dool, Spijkenisse zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 januari 2013 om 20:51

  Laten we vooral voor Israel blijven bidden, het is Gods oogappel. Op de website Petities.nl: kan je een petitie tekenen voor het behoud van het veiligheidshek.

 7. Jan Willem van Es zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 januari 2013 om 21:32

  Het CDA is niet voor niets zo diep gezonken.

 8. svanhoeve zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 januari 2013 om 23:46

  Regelmatig kom ik twee opmerkingen tegen in ons Christelijk Nederland
  1 Ze zijn nog niet bekeerd maar wat zegt hun God: al waren uw zonden rood als karmozijn Ik zal ze nog witter maken dan sneeuw en op een andere plaats zegt Hij: Ik ken ze allen bij name maar tot alle haters van zijn volk [meestal kerkmensen] zegt Hij: Gaat weg van mij gij werkers der ongerechtigheid.
  Dan de 2e opmerking: ze houden het land bezet [of gedeelten]. Ieder kan weten dat er in israel tientallen christelijke kerken staan veelal van rk zijde, allen op wederrechtelijk toegeëigende grond.
  Laat van Agt en icco en sabeel en al hun aanhang [die zeer groot is) daar hun energie eens op botvieren
  gr kerkganger uit zaamslag

 9. Herman Degenhart zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 januari 2013 om 23:53

  Beste mensen,
  Als Amerika zijn steun aan Israël intrekt, dan zal in de eerste plaats Amerika zelf daar de wrange vruchten van plukken. Want Amerika staat allang niet meer aan de top van het technische kunnen in de wereld. Daar staat Israël. Dus niet Israël heeft Amerika nodig, Amerika heeft Israël nodig. Alle wapensystemen die Israël uit de VS importeert, worden in Israël omgebouwd en verbeterd tot een veel beter wapensysteem, zoals de F16’s die Fokker indertijd bouwde ook veel beter waren dan de F16’s die de Amerikanen zelf bouwden. En wat de financiën betreft, Amerika geeft de Arabische landen om Israël heen zeven keer zoveel geld als Israël. Ook de EU geeft meer aan landen als Egypte dan aan Israël. Volgens mij geeft de EU helemaal geen geld aan Israël maar onlangs wel vijf miljard euro aan Egypte. Het komt erop neer, dat als al deze betalingen worden stopgezet, dat ik het voordeel van Israël is.

 10. duinsnip zegt:
  Geplaatst op zondag 27 januari 2013 om 11:57

  Amen op je overdenking hierboven Dirk en op je prediking vanmorgen.
  Israel maar ook trouwe christenen worden gehaat door de duivel en allen die de verschijning van de Heer Jezus niet liefhebben. Sterkte ook toegebeden in de strijd, als je de brullende leeuw hoort.
  We zullen meebidden voor onze en andere afgedwaalde kinderen, voor de zaligheid en bescherming van het volk Israel en voor de bekering van vele blinde leidslieden.
  Wellicht is het een idee om een handtekeningenactie te organiseren voor een verzoek aan de regering om het burgerinitiatief van de hr. v. Agt naast zich neer te leggen.
  Dit met het oog op de belofte van God aan Abraham gedaan, dat Hij zou zegenen die Abraham en zijn nageslacht zegenen maar zal vloeken die hem en zijn nageslacht vloeken, Gen. 12:3, terwijl God ook beloofd heeft het land voor eeuwig aan zijn nageslacht te geven, Gen. 13:15. Wie Gods plannen dus dwarsboomt, stelt zich onder de vloek en we willen Nederland daar voor behoeden.

 11. cor ijsselstijn zegt:
  Geplaatst op zondag 27 januari 2013 om 13:32

  Dick van de Dool vraagt steun voor het ondertekenen van de petitie voor het behoud van het veiligheidshek. Kan duidelijker worden aangegeven hoe en waar ik moet ondertekenen?

 12. loes van es zegt:
  Geplaatst op zondag 27 januari 2013 om 14:22

  Tja als ik voor Israel bid dan bid ik voor eenheid, en in mijn gedachten kwam het op dat nu er 2 sterke partijen in Israel zijn gekozen, die zullen samengaan regeren, dit juist tot eenheid brengt.
  Men zal zien dat deze 2 sterke charismatische mannen elkaar gaan overtuigen over wat het land en volk van Israel nodig heeft maar ook dat Nethanyahu altijd begint vanuit de Torah en gezamenlijk de studies hierover zeggen plus dat God ook spreekt over je verdedigen en niet in slaap vallen.
  Als wij voor dit punt [eenheid leiders 2 partijen-/orthd. meewerken-leger-zorg-/ onderzoeken hoe de bijbel spreekt OT] dan zal dat in de achterban verootmoediging bewerken en begrip hoe te besturen land.
  Wat ik al een tijdje heb is bovennatuurlijk bidden, tenslotte bemoedigt God ons om veel meer te vragen, Joodse volk is zeer getalenteerd, het heeft na 7 jaar zeer veel geregend dus laat in de woestijn zaden van wonderlijke geneeskrachtige planten die de hele wereld o zo nodig heeft [malaria-niet te behandelende ziekten] groeien dat de wereld roemt over die bijzondere planten, kruiden, uitvindingen, behandelingen kennis etc.
  Zout water zoet maken, irrigatie ook en in zeer grootte landen helpen Israeliers om dit ook in hun landen te bewerken.
  Het gasveld voor de kust van Israel moet nog worden aangeboord. Heer geeft U hun dan een makkelijke techniek om te winnen dit gas waarbij Israel nummer 1 is in exploitatie en zie hoe het land financieel stabiliseert en zelfs een grote aliya kan bekostigen.
  Mijn God is zo groot en heeft verdriet hoe de wereld net zoals in de crisisjaren van de vorige eeuw,
  Israel in het nauw drijft, maar Here God wilt U dan diepe eenheid en liefde voor Uw Volk onderling bewerken, en in de geloofsgemeenschappen wereldwijd gebed, liefde, zorg, hulp, het blijven opkomen in een verblinde wereld voor dit zo mooie volk en leer ons creatief te zijn in dit alles om hen bij te staan.
  Dank U Vader dat ik liefde kreeg voor een volk wat ik niet kende, maar daardoor U beter ben gaan kennen.

  Vader, als het in Uw wil is genees Ariel Sharon dan volledig, en breng de haters en smaders van Uw volk tot diep berouw belijden en openbaring van hun gehele achterban [van Agt-Duizenberg-etc.] Omdat wij leven in die laatste dagen waarin U gaat openbaren wat leugen en waarheid is, maak Uw kinderen als een machtig leger, haal de bedekkingen weg, en plaats ons op die plekken waardoor mensen gaan zien dat U die Enige God bent en zich zullen bekeren naar Uw hart.
  Amen.

 13. Dirk zegt:
  Geplaatst op zondag 27 januari 2013 om 14:39

  Reactie Dirk van Genderen:

  U kunt de petitie ondertekenen op via de volgende link https:\/\/petities.nl/petitie/laat-het-veiligheidshek-staan

 14. Egbert zegt:
  Geplaatst op zondag 27 januari 2013 om 14:56

  Inderdaad heeft het CDA veel zetels verloren, maar….. het is nog steeds een democratische partij, waar ieder z’n zegje mag zeggen, dus ook dhr Dries van Agt. Wat mij heel erg verbaast iedere keer dat op deze site zo weinig over vrede/liefde en geluk tussen de mensen in dit gebied wordt gesproken. De vriend Israel tegen de vijand Palestina. In beide kampen zijn hele scharen mensen die dolblij zouden zijn met vrede. Daar hoor ik Dirk en de zijnen nooit over. Jammer, heel erg jammer!!!!

 15. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 27 januari 2013 om 18:13

  Sjalom,

  Vandaag is het 68 jaar geleden dat het vernietigingskamp Auschwitz bevrijd werd door het ondemocratische Rusland. Dit land was door G’d gebruikt om een einde te maken aan de gruweldaden die plaats vonden. Al heel snel gingen de fotobeelden de wereld door. Welk een wreed regime die zo gehandeld heeft naar het Joodse volk. Zij stonden daar niet alleen in en hadden een illustere voorganger in de rk kerk gedurende de voorgaande eeuwen. Het heeft hen niets gekost, sterker nog, het heeft hun veel geld opgeleverd. De dikke rook van de ovens daalde neer in de broodbakkerij. Letterlijk is uitgekomen wat in Psalm 102 staat geschreven over mijn volk: ik eet mijn as. De antisemitische uitspraak van Luther was voor de Oostenrijker H. een vrijbrief om een vernietigingsplan te steunen en te propageren. Hebben wij, het Joodse volk, gevraagd om een vernietiging? Was het gerechtvaardigd om zoveel pogroms te organiseren, rk kerk? Het is nog maar enkele jaren geleden dat er een boetedoening plaats zou vinden in Portugal. Een plaatselijke Joodse (rk) priester was daarbij aanwezig bij de schulderkenning, het waren immers ook zijn Joodse volksgenoten. Vanuit Rome kwam een instructie: geen schuldbelijdenis maar we hebben het verkeerd gezien in die dagen.

  Diezelfde lijn zie ik ook nu naar voren komen: genoeg met al die rampen die over het Joodse volk zijn gekomen. Dat beeld wordt sterk gevoed door de haters van Israël die wereldwijd een sterker wordende groep is. Hoe dom is het om op te merken dat Israël een vijand is van zijn Arabische medeburgers. Vele mediterrane bevolkingsgroepen noemen zich ineens Palestijn en gedragen zich vijandig in een land wat hun welvaart biedt.

  Wie zijn geschiedenis niet kent moet die overdoen vanwege het feit dat de valkuilen nog steeds aanwezig zijn. Men kan heel beschaafd en humaan overkomen. Israël wil niets liever dan vrede maar wat krijgen we als tegenprestatie: raketten en zelfmoordenaars omhangen met bomgordels. Diepe haat vanuit de wereld omdat wij nog bestaan bij de gratie van onze G’d.

  Niets zal er van overblijven die tegen Israël zich keren.

 16. F. Dijkstra zegt:
  Geplaatst op zondag 27 januari 2013 om 20:11

  Als het Heil uit de Joden is, zullen de Palestijnen dit ook ervaren. Eerst de Jood en dan de Griek.

 17. San zegt:
  Geplaatst op zondag 27 januari 2013 om 20:18

  Beste Dirk,

  In onze visie op Israel is heel belangrijk hoe wij tegen Gods volk aankijken. Het hebben van de gezonde leer is zeer belangrijk en het zal onze visie op het geestelijk leven inhoud geven als wij volhardend voorbede willen doen. Ikzelf ben na een hevige geestelijke strijd weer op het niet-charismatische spoor terechtgekomen. Ik denk dat alleen vanuit de eindtijdvisie de juiste houding ten opzichte van Israel gehanteerd kan worden. Als wij beseffen welk een geestelijke strijd er in de hemelse gewesten woedt, is gebed noodzakelijk voor Israel. God roept wachters voor Israel die voor Zijn geliefde volk op de bres willen staan. Wij moeten niet vergeten dat wij geënt zijn op Israel en niet andersom! Zie Romeinen 11. Wij zijn veel verschuldigd aan Israel. Daarom past het ons nu Israel te ondersteunen in de geestelijke strijd.

  Shalom! San

 18. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 27 januari 2013 om 22:49

  Beste lezers en alle medebewoners van de gehele aarde. Wij zullen allen ons moeten buigen voor de Allerhoogste Heer. En ‘verootmoediging gaat vooraf aan eer’. Zouden wij ook in onze/deze crisistijd(en) anno 2013, waarin we verkeren, ja, ook wereldwijd in terechtgekomen zijn. Maar niet meer iets van onszelf gaan verwachten?! Omdat wij verzaakt hebben de leidraad Gods op te volgden (in het algemeen gesproken), is er rampspoed ontstaan toch? Terwijl God, door Jezus het levende brood uit de hemel gaf, om ons te voeden en te laven, gingen we geld afwegen voor hetgeen niet verzadigen kan. Drinken uit onze eigen uitgehouwen regenbakken, welke geen water houden. Terwijl het Levende water gratis wordt aangeboden. Beetje dom! Jesaja spreekt hierover. We mogen kopen zonder geld, brood en wijn. Toch leven we maar armoedig verder. Wat is het in ‘t algemeen gesproken een geestelijke bloedarmoede geworden. We kunnen nog steeds wél rijk worden, mits we een goede koopman worden. De parel in ons bezit krijgen van waarde. Jezus vertelde een gelijkenis (die in: Matth. 13:45 en 46 staat opgeschreven) deze is echter, zonder uitleg erbij gegeven. Laten we daarom een ieder, persoonlijk, maar een invulling geven hieraan. Hopend gaan wij die PAREL van grote waarde ontdekken in ons leven. Tot slot graag geëindigd met een Lied: Jeruzalem, Jeruzalem! Voorheen met eer gekroond; De woning waar vol majesteit eens David heeft getroond. Zovele malen reeds verwoest, Ten prooi aan hoon en spot. Jeruzalem, Jeruzalem! Wij wenen om uw lot.
  Waar eenmaal ‘s HEREN lof weerklonk In ‘t plechtig tempellied, Daar klaagt en bidt nu weer uw volk Vol heimwee en verdriet Gebogen bij uw tempelwand Schreit daar hun ziel tot God, Jeruzalem, Jeruzalem! Wij wenen om uw lot.
  Jeruzalem, Jeruzalem! Dra komt uw Vredevorst. De Zoon van God in u gekruist, Die dan zijn volk verlost. Op de Olijfberg zal Hij staan En keert dan gans uw lot. Jeruzalem, Jeruzalem! Uw Koning en uw God!

 19. rene postma zegt:
  Geplaatst op zondag 27 januari 2013 om 23:44

  Beste Dirk… Alleen bidden is niet genoeg, je hebt ook doeners nodig.

  Mooi om te lezen hoe mnr duinsnip tot ommekeer is gekomen, in zijn gedachten, want op 29 nov. schreef hij dat God nog een appeltje te schillen had met het joodse volk. Het joodse volk is Gods oogappel… laat het oordelen aan de Here over.

 20. dag zegt:
  Geplaatst op maandag 28 januari 2013 om 4:41

  In de reacties wordt gesproken over ‘bakken die geen water dragen’, verschrikkelijke waarheid! Wat een gepraat toch overal, maar de kroon en de scepter in dit land zijn gebroken! Herstel kan alleen maar geschieden via onze gelijkvormigheid aan de kruisdood van Jezus.
  Een teken in onze tijd is Jad Vashem, het holocaust museum. Ook die zaak hangt nog als een molensteen om onze nek. Welke zaak? De moord op zes miljoen onschuldige Joden, in wat nu de EU is.
  Ook de uitdelging van die schuld loopt via de kruisweg en het bloed van Jezus, terwijl de kroon en de scepter in ons land, ons gereedschap, zijn verbroken… Er moet dan ook iets nieuws komen. Zoals er is geprofeteerd door Jesaja dat de dorre, dode boomstronk weer levend groene twijgen gaat voortbrengen. Ook dit verwijst (volgens mij) naar het ruw houten kruis.
  Zou God de Vader Zijn zoon Jezus laten kruisigen en dan vervolgens genoegen nemen met een andere oplossing voor onze problemen?
  In het sterven van Jezus werd Satans macht verbroken en ontstond er een nieuwe weg ten leven… In deze nieuwheid krijgen ook wij, heidenen uit de wereld… een Vader in de hemel, de God van Israel. Ook de verlossing van Israel loopt via de dood des Heeren, omdat er staat geschreven dat God Zijn wetten in ons hart zal schrijven.

 21. duinsnip zegt:
  Geplaatst op maandag 28 januari 2013 om 10:44

  Een vergissing is het om te denken dat Gods plannen met Israel geen oordeel over dat volk meer inhoudt. God heeft nog steeds een appeltje te schillen met Zijn verbondsvolk en dat staat ook duidelijk in de Schrift vermeld. Alleen door een hevig oordeel heen zal God een gedeelte bekeren tot geloof in degenen die Zijn Zoon hebben gekruisigd. Het huidige Israel wordt geleid door een afgodische vrijmetselaarsregering, een zionistische oplossing voorstaand. Het is ook duidelijk dat een gedeelte de antichrist zal aannemen. God zal alle hoogmoed uit de handen slaan van degenen die menen in eigen kracht deze staat te kunnen verwezenlijken. Dat neemt niet weg dat God ook alle volken die Israel haten omdat dit volk hen er aan herinnert dat God bestaat en Zijn plannen zal gaan uitvoeren, zal oordelen in de “Dag des Heeren”. Achter dit volk staan in hun overlevingsstrijd vanwege de beloften aan de vaderen gedaan moet gepaard geen met gebed voor hun bekering, Maranatha.

 22. rene postma zegt:
  Geplaatst op maandag 28 januari 2013 om 13:47

  Beste Dirk.

  Natuurlijk staat er in de schrift dat er nog oordelen komen over Israel. Maar is dat aan ons om daar nog eens extra zout in de wond te strooien. De Here vindt het verschrikkelijk, en heeft daar verdriet van. Het zijn, Zijn oogappels.
  Door de eeuwen heen is het joodse volk vervolgd. En wij christenen hebben alleen maar toegekeken.
  Ook nu weer. In plaats dat wij het joodse volk helpen, achter ze staan….ons christen zijn, daadwerkelijk te laten zien, kijken wij de andere kant op.
  Velen kunnen de Schrift aangrijpen om over het joodse volk te oordelen, en dat kan aanwakkeren tot nieuwe vervolgingen van het joodse volk.
  Wij, heidenvolken die tot het christelijk geloof zijn gekomen, wij zijn gezegend. Wij hebben het nagelaten met die zegeningen het joodse volk te steunen. Het mag ons aangerekend worden dat het joodse volk tot heden ten dage, door ons in de steek gelaten voelt.
  Eerst de jood dan de griek.

 23. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op maandag 28 januari 2013 om 14:27

  Sjalom Dirk,

  Het is triest om de reactie van Duinsnip te lezen. Blijkbaar fixeert hij zich alleen op wat in zijn visie niet juist zou zijn. Op een democratische wijze is er een parlement gekozen die het mandaat heeft van mijn volk. Een lichte verschuiving laat zien dat er iets gaande is. De invloed van de olim neemt toe. Het is tegenwoordig niet meer toegestaan om negatief te spreken over Yeshua. Alle ogen in deze wereld zijn gericht op Israël en wat zij doen. De ogen van Israël zijn ook gericht naar de volkeren: hoe staan deze tegenover ons?

  Het ergste wat Duinsnip beweert is dat de Joden de oorzaak zijn van de dood van Jezus. Dat is raar, blijkbaar kent hij de Bijbel niet en roept wat vele duizenden voor hem ook deden wat de dood werd van vele miljoenen volksgenoten. Yeshua zegt zelf dat Hij Zijn leven aflegt en het weer opneemt. Slechts een deel van mijn volk was daar verantwoordelijk voor, dat waren de Sadduceeën die Yeshua uit nijd overleverden in de hand van de Romeinen. Met dit deel, die openlijk de opstanding loochent zal G’d gericht houden.

  Ik vind het zo ongelofelijk vroom klinken in de mond van een niet Jood dat mijn volk zich moet bekeren. Wij hebben al zoveel moeten slikken van die zogenaamde vrome mensen die menen dat ze gelijk hebben.

  Zijn woorden lijken zo oprecht maar komen als een gesel op mijn volk terecht. Israël is net als Nederland een democratische staat. Daar wonen, net als hier, gelovigen en ongelovigen door elkaar heen! G’d heeft mijn volk thuis doen komen geheel volgens de voorzeggingen. Er is een proces aan de gang wat van binnenuit aan een rijpingsproces bezig is. Ongeduldige christenen verlangen, eisen en schrijven voor hoe het moet gaan in hun ogen.

  Wat ik mis is dat de kerk tot nu toe geen enkele intentie heeft om mijn volk tot jaloersheid te verwekken, inclusief de heer Duinsnip. Hij is daar geen enkeling in.

  Bidden om bekering in de kerken lijkt mij nu op zijn plaats.

 24. corry heesen zegt:
  Geplaatst op maandag 28 januari 2013 om 17:11

  Toen ik al de berichten las dacht ik aan de geweldige tekst die staat in Jeremia 29:11.
  Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.
  Wat een bemoediging voor ons, maar bovenal voor Israël, God heeft alles onder contrôle. We bidden voor de vrede van Jeruzalem en zien uit naar de komst van de Koning der Koningen!!!!
  Shalom
  Corry

 25. Shalom zegt:
  Geplaatst op dinsdag 29 januari 2013 om 17:54

  Laten we voor onze oudste broer blijven bidden en hen zegenen.
  Zonder het Joodse volk waaruit de Messias is voortgekomen, zouden we nog steeds in een godverlaten wereld leven zonder een sprankje hoop.

  Ef.2:11-13) Bedenk daarom dat u – u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn – bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed.
  Dank u Heer voor uw allesomvattende liefde voor de mensheid.

 26. Robbert zegt:
  Geplaatst op woensdag 30 januari 2013 om 11:20

  Beste Dirk

  Het is goed om te bidden voor de enige democratie te midden van al die dictaturen cq moslimstaten. Israël wees gezegend in Jezus’ heilige naam.

 27. sandifort zegt:
  Geplaatst op woensdag 30 januari 2013 om 16:34

  Shalom Dirk en brs en zrs. Hartelijk dank voor dit stuk, Dirk.
  En ook dank aan diegenen die het opnemen voor Israel c.q. het totale joodse volk.
  Ik blijf erbij dat er een enorme bloedschuld rust ook op de zich christelijk noemende kerk. Heel vaak is er opgeroepen tot terugkeer en tot schuld belijden aan DE EEUWIGE en aan onze joodse brs en zrs.
  Zeker, er zijn er die luisteren en doen wat ABBA van ons vraagt, maar het merendeel wil er zelfs niet van weten en steunt het anti-semitisme en de vijanden van Israel.
  Ik ben er van overtuigd dat als juist de christenen zich niet bekeren (tejouva) dat DE EEUWIGE ZIJN rechtsgeding, ook met Nederland zal voltooien.

  Troost, weest getroost, DE EEUWIGE ZAL NOOIT MEER TOESTAAN DAT ER NOG EENS EEN SHOA OVER ONS VOLK KOMT.

  ZIJN NAAM ZIJ GEPREZEN, YESHUA KOMT OM TE RICHTEN EN TE HERSTELLEN.

  Waakt en sta op de bres voor Israel, voor elkaar.

  jullie br in HEM, lou.

  Shalom baruch Adonai.

 28. Hans zegt:
  Geplaatst op maandag 29 juli 2013 om 21:07

  Dank voor dit initiatief!!
  Rond WOII hoorden wij de zelfde slogan: “Koop niet bij Joden”, helaas herhaald de geschiedenis zich.
  Laat Israël , het Joodse volk weten dat wij een gedurig gebed tot de Here hun God zenden en achter hen blijven staan.
  Laten wij ook actief zijn en zoveel mogelijk de winkels boycotten die die Israël boycotten.

  Ps. 122 Bidt voor de vrede van Jeruzalem. Maar ook voor de Arabieren die zuchten onder de dictatuur van hun Islamitische regeringen.

 29. peter leeftink zegt:
  Geplaatst op woensdag 12 maart 2014 om 15:23

  Ik bid voor de vrede van Jerusalem! Israel is God’s volk!!!!!!!!!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden