Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Laat Nederland maar schrikken! (26 reacties)

Geplaatst op donderdag 14 februari 2013, 22:07 door Dirk A A

Twee moslimmannen zaten op een bankje aan de rivier. Kennelijk hadden ze een afspraak. En inderdaad, even later kwam er een jongeman aan, een Nederlander. Ik zat dicht genoeg bij hen, om het gesprek te kunnen volgen. Wat bleek? Die jongeman had het christelijke geloof vaarwel gezegd en was moslim geworden.

Nu werd hij niet meer geaccepteerd door zijn familie en omgeving. Niemand wilde meer iets met hem te maken hebben. Wie haalt het in zijn hoofd om moslim te worden?
De beide moslimmannen probeerden hem te bemoedigen om het vol te houden. Ze lieten duidelijk merken dat zij achter hem stonden, dat hij altijd bij hen terecht kon.

Vol afschuw spraken ze over Nederland. En met name over het feit dat Nederlanders – ook veel christenen – het niet zo nauw nemen met normen en waarden.
Want ‘je kunt je wel christen noemen, maar als je dan met dit meisje en een week later weer met een ander meisje naar bed gaat, dan is dat niet best,’ zo spraken ze met elkaar. En ik kon ze niet eens ongelijk geven.

‘Wees sterk en moedig. Houd vol. Lees de Koran. Kom naar de moskee. Wees een goed moslim. En vergeet de beloning niet die je wacht, straks, na dit leven.’
De jongeman knikte. Staarde naar de rivier. Keek omhoog. Je zag de geestelijke strijd die nog rondom hem woedde.

De relatie met zijn vriendin had hij verbroken, vertelde hij. En eigenlijk durfde hij niemand over zijn beslissing te vertellen. Hoe moest hij verder? Terug wilde hij niet meer, vooruit durfde hij bijna niet. Zou het een idee zijn om naar Saoedi-Arabië te gaan? Daar zou hij toch zeker welkom zijn…
Toen vertrokken ze. Hij op de fiets, de beide mannen lopend. Ze spraken af nauw contact te houden. Toen kon ik ze niet verstaan…

Dit gesprek greep mij aan. Het is een aanklacht van deze jonge Hollander tegen de christenen, ook tegen mij. Kennelijk was hij meer onder de indruk geraakt van de islam dan van de Here Jezus.

Ik dacht hieraan weer las wat de huidige minister Ronald Plasterk alweer geruime tijd geleden schreef in een column in ‘de Volkskrant’. Hij stelde dat ‘Nederland zo langzamerhand niet meer gewend is aan echte gelovigen. De meeste kerkelijken nemen de leerstellingen van hun kerk en hun heilige schriften niet meer echt serieus. We schrikken dus als er een kerk is waar men werkelijk gelooft wat er in de Bijbel staat.’

Ik zou zeggen: Laat Ronald Plasterk maar eens goed schrikken! Laat Nederland maar schrikken! Hoe? Door te laten horen en zien dat er nog vele tienduizenden christenen in dit land zijn die zich willen laten leiden door wat de Bijbel zegt en die geloven dat Jezus Christus de enige Waarheid is.

Laat u wakker schudden door de brief aan Laodicea: ‘Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen.
Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien.
Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u’(Openbaring 3:15-19).

Wees dan ijverig en bekeer u! Schaam u niet langer voor het Evangelie van de Here Jezus. Geloof het en leef ernaar. In uw kerk, in uw gemeente, in de samenleving, in de politiek! In de kracht van Gods Geest.
Opdat mensen als Ronald Plasterk en die jongeman die moslim was geworden het zullen zien! En laten we hopen en bidden dat zien geloven wordt! De Here is machtig!

Dirk van Genderen

26 Reacties

 1. San zegt:
  Geplaatst op donderdag 14 februari 2013 om 22:55

  Beste Dirk,

  Ik denk persoonlijk dat de huidige crisis is gekomen om mensen wakker te schudden en zich tot de Here God te wenden.
  Als ze dan God nog niet willen erkennen, wat blijft er dan over om mensen nog te bekeren van hun dwaalwegen en zich naar de ware en levende God uit te strekken? De Koran is totaal iets anders dan de Bijbel. Maar dat ga je pas opmerken, als je de Bijbel serieus wil nemen en daarnaar wil leven. Waarschijnlijk heeft die jongeman een verkeerd beeld van het geloofsleven van Jezus. En dat is te wijten aan de mensen die naar de kerk gaan maar de geboden van God licht achten. Het feit dat hij buitengesloten is vanwege zijn geloof in de Islam, zorgt ervoor dat zijn verkeerde beeld van Christenen versterkt wordt.
  Daar spreekt geen liefde uit, alhoewel je Bijbelse gronden kan aanvoeren om een christen-moslim buiten te sluiten omdat hij de godheid van Jezus ontkent. Maar vaak is naar de letter van de Bijbel leven in tegenspraak met de geest van de Bijbel. Men vergeet dat alles uit genade is wat ons heil betreft. Laten wij daarom ook genade uitdelen aan de mensen om ons heen. Want wie geen barmhartigheid heeft betoond in zijn geloofsleven, kan zichzelf serieus afvragen of hij wel een levend geloof heeft in de Here Jezus. Ik vrees dat op de goedkoopste manier je naastenliefde in praktijk brengen je voor een gesloten hemelpoort doet staan. Laten wij dit serieus nemen want God laat niet met zich spotten! Zie Galaten 6:7.

 2. Thea zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 februari 2013 om 10:14

  De demonstratie tegen het homohuwelijk van bijna een miljoen mensen in Frankrijk, vond ik verrassend. Er voor uit te komen dat het huwelijk iets exclusiefs tussen man en vrouw. Waar waren deze demonstraties toen in Nederland, als eerste land ter wereld, het homohuwelijk werd ingevoerd?

 3. M. de Vries zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 februari 2013 om 17:24

  Wakker worden hoe? Waar is de eenhied te vinden tussen refo en evangelischen?? Laten wij elkaar opzoeken en elkaars doop erkennen. Als ik mij als refo laat dopen in een evangelische gemeente, kom ik in een censuur terecht in mijn eigen gemeente. Er komen dan allerlei spanningen in mijn familie, omdat dominees deze Bijbelse daad afkeuren. Begrijpen jullie nu dat iemand moslim wordt. Ik wel. Als je bij moeilijke vragen geen liefde ontvangt! gelukkig heb ik de Heere leren kennen. De Heere heeft mij wel een weg aan gewezen en mag aan iedereen doorgeven [stelt u eens voor als geloofsdoop binnen de bestaande kerk wordt toegelaten?] Laten wij blijven bidden tot onze machtige God, die ook voor moslims wonderen doet opdat zij zich laten verzoenen door Jezus Gods Zoon. M. de V

 4. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 februari 2013 om 17:38

  Dirk:
  Om heel deel eerlijk te zijn, vind ik het gesprek niet erg overtuigend….

  Natuurlijk wordt er door de twee moslims slecht gesproken over Nederland tegen deze jongeman….
  Hij is immers een serieuze kandidaat om deze jongeman over de streep te trekken om moslim te worden. Dan ga je toch zeker alle slechten dingen opsommen van de andere partij…!

  We zouden moeten weten waarom deze jongeman moslim wil worden. Wat zijn zijn motieven/beweegredenen daarvoor??? Omdat de jongens elke week een andere meisje hebben??

  Lijkt me stug!!Daar behoeft hij toch niet aan mee te doen!!!

  En dan dit: als Nederland zo slecht is, waarom wonen deze twee moslims dan in Nederland?? Ze maken wel gebruik van alle goede en sociale voorzieningen van een land die besmet is volgens hen.

  Nee. Het stuk hierboven geeft mij een zekere weerstand …. Er klopt iets niet!!

  Mijn idee.
  W/lelie

 5. Herben zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 februari 2013 om 17:56

  Beste Dirk

  Is wel jammer dat de jongeman zich heeft laten winnen voor het moslimgeloof temeer omdat het loskomen van dit geloof soms heel moeilijk kan zijn. Veel dingen in de koran zijn gewoon overgenomen uit de bijbel en daar heeft mohammed een eigen draai aan gegeven, zoals bijvoorbeeld mohammed kon niet geloven dat deze is vader, zoon en heilige geest. De kern van het evangelie is weggehaald door mohammed een lege God zonder gevoel is wat de moslims aanbidden. Laten we hopen dat de jongeman tot inkeer mag komen.

 6. J. J. Koppe zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 februari 2013 om 22:54

  Het mag sterker dan ‘hopen’ dat deze jongeman tot inkeer mag komen. Laten we er voor bidden dat dit mag gebeuren. Dat hij de ware Jezus mag ontmoeten en hij tot een levend getuige mag worden van Christus. En hij niet alleen, maar ook al die anderen die tot de Islam, of wat voor een andere godsdienst dan ook zijn afgedwaald of dreigen af te dwalen.

  En dat allen die theoretisch in Jezus geloven, tot levende gelovigen mogen worden. Och, schonk Gij ons de Hulp van Uwe Geest. Dat Die ons op ons paan ten Leidsman strekke.

 7. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 17 februari 2013 om 0:37

  Ik zit zo vaak bij de besprekingen, wat ze een dialoog met de moslims noemen!! Ik schijn de enige te zijn, die sneller dan de moslims is in het antwoord geven op de vraag (of vragen) wat wij als christen geloven…. Moslims weten het precies. Christenen draaien om de hete brei heen en hopen, dat die brei misschien een keer net zo lauw wordt als zij zelf….. Ook ben ik de enige die weet hoeveel keer Isa (Jezus) in de Koran staat!! Moslims geloven zelfs in de wederkomst van Jezus Christus!! Bij mij in de kerk moet ik ze met een lantaarntje zoeken, die dat ook geloven….. Vanavond preekte ik erover namens de kerk in een bejaardentehuis en over de komende heerschappij van Jezus Christus, die er achteraan komt: “de wet zal van Sion uitgaan….” Na mijn preek kreeg ik al gelijk een aantal mensen uit mijn eigen kerk over mij heen…. Toch zal ik NIET zwijgen!!! Waarom mag dat niet gezegd worden??? Waar predikanten over zwijgen, zal ik echt mijn mond niet dichthouden….. De mensen wordt voorgehouden dat iedereen naar de hemel gaat, want God is toch goed……? In mijn hele Bijbel kan ik dat nergens vinden!!! Noch de hemel, noch dat het heil voor iedereen is…… Wat ze wel geloven begrijp ik zelfs niet eens, laat staan, dat moslims het zouden begrijpen….. Jezus wordt liefst 300 keer in de Koran genoemd!! Ik ben de enige, die er met moslims over spreekt!!
  In de Koran staat ook, dat Jezus de Geest van God is! Dat Jezus genezingen verrichtte. Dat Jezus doden opwekte. Dat Jezus naar de hemel voer…… Aangezien weinig christenen dat allemaal geloven, hoe zouden moslims dan over christenen denken??? Tijdens de zogenaamde dialogen met moslims, wordt over deze essentiële dingen met geen woord gerept….. Door mijn medechristenen wordt mij bij zo een dialoog de mond gesnoerd. De wereld gaat inderdaad ten onder door gebrek aan kennis!! Waarschijnlijk willen ze het niet eens weten….. Zo is wel de huidige toestand in Nederland……

 8. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 17 februari 2013 om 1:08

  Beste Dirk

  Het lijkt erop dat de duivel bezig is wie hij nog kan in zijn netten te vangen. Heel veel mensen in Duitsland hebben zich ook al ‘bekeerd’ tot de islam ideologie en ook in ons eigen land zijn er al tientallen ‘bekeerlingen’. Het lijkt of de fabrikanten handig op deze ‘bekeringen’ inspelen door zowat alles al halal te laten zijn. Van de week vernam ik dat ook de firma Mars BV al overstag is gegaan en vandaag las ik dat nagenoeg alle kip al volgens de islamitische wijze geslacht is teneinde deze met een gerust hart te kunnen exporteren naar moslimlanden. De firma Haribo die vooral snoep vervaardigd heeft alles ook al naar de wensen van de islamieten aangepast. We leven in een heel vreemde tijd. Soms denk ik weleens dat het gegeven over het niet meer kunnen kopen en verkopen al steeds naderbij komt.

 9. Wim Goedegebuure zegt:
  Geplaatst op zondag 17 februari 2013 om 6:10

  Lieve mensen,

  Het is geen geval op zich dat mensen overgaan tot de Islam. We weten alles zo goed dat we oordelen zonder te luisteren. Het is moeilijk verkeerde gedachten aan te horen zonder er tegen in te gaan, maar wij kunnen geen mensen veranderen, dat is Gods werk. Wat we wel kunnen en moeten doen is de juiste vragen stellen, waardoor mensen aan het denken gezet worden. Ook moeten we zichtbaar zijn als Christenen juist door onze liefde tot anderen, en dat zijn ook de Samaritanen van deze tijd, onze Turkse, Marokkaanse, Poolse buren en collega’s of werknemers. Verder moeten we steeds beseffen dat we meer spreken door onze daden dan met duizend woorden.

  Ook is het belangrijk in te zien dat de geest van de Islam in onze kerken zijn duizenden verslagen heeft. We worden niet zalig door de wet te houden, maar omdat we uit genade overgegaan zijn en deel gekregen hebben aan het lijden en sterven van Christus, wat bevestigd is in onze doop. Met Hem gestorven… opgestaan om in een vernieuwd leven te wandelen. Alles is nieuw, het oude heeft afgedaan. We zijn niet onder de wet maar onder de genade.

  Laten we medelijden hebben met onze moslimbroeders. Ze werken zich dood omdat dat gevraagd wordt en weten nooit of het genoeg is geweest. Leeft u uit de zekerheid en de vrijheid van Romeinen 8? Geen slaaf meer, maar vrijgekocht… Zoek de vrijheid in Christus, leef dicht bij God, brand van liefde voor uw medemensen en wees een licht op de kandelaar.

 10. San zegt:
  Geplaatst op zondag 17 februari 2013 om 8:14

  Beste Dirk,

  Doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen,s taat er in Mattheus 24:12 geschreven. Dat geldt zeker voor de tijd waarin wij nu leven. Wie neemt nu nog de Bijbel serieus? En als wij de Bijbel niet kennen, zal ons leven zonder kracht zijn. Wij zullen eerder misleid kunnen worden. Echt, een heleboel geestelijke problemen hoeven kinderen Gods niet te hebben, als zij kennis van de Bijbel zouden hebben. Watchman Nee heeft gezegd, dat de Bijbel ons van de zonde zal houden of dat de zonde ons van de Bijbel af zal houden. Om in liefde en genade toe te nemen is de Bijbel een onmisbaar en kostbaar middel want daarin wordt het hart van God geopenbaard. Boven alles wat wij mogen bezitten, is de Bijbel ons kostbaarste bezit. Van alle kennis die wij mogen bezitten, is kennis van de Bijbel ons kostbaarste bezit. Wij zullen dan een heldere blik krijgen op de mensen en op het geloof. Wij zullen dan niet misleid kunnen worden door andere denkbeelden en minder gauw afhaken in ons geloofsleven als mensen ons teleurstellen. En dat laatste proef ik een beetje uit het verhaal van de jongeman die moslim is geworden. Hij is duidelijk misleid door de leugen. Hopelijk worden zijn ogen daarvoor op tijd geopend.

  Groeten van San

 11. datdenkik zegt:
  Geplaatst op zondag 17 februari 2013 om 11:04

  Opmerkelijk is dat in moslimlanden men zich bekeert tot christendom.

  De mens is zoekende.
  In de islam kan men het niet vinden en bekeert zich tot christendom.
  In christendom kan men het niet vinden en bekeert men zich tot de islam (meestal geloven ze nergens meer in).

  Misschien is het eens tijd dat de Echte God eens wat van Zich laat horen, in plaats van de schuld te leggen bij christenen/mensen.
  Dat deze jongeman christendom vaarwel zegt is ook een aanklacht naar God toe.
  We zeggen vaak zo mooi, dat Jezus aan de deur staat en klopt, en wil binnenkomen.
  Wat als je de deur opendoet, maar er staat niemand??

  Denken we werkelijk dat wij (mensen) invloed hebben op zijn keuze?
  Dat door het onvolkomen van christenen andere mensen verloren zullen gaan?
  Staat het niet in jullie bijbel dat God Zijn woord zal bevestigen door wonderen en tekenen?
  Ik denk dat we eerlijk moeten zijn, en deze (zoekende) jongeman gedreven wordt naar een andere geloof, vanwege de afwezigheid van die wonderen en tekenen.

 12. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 17 februari 2013 om 11:43

  Beste Wim

  Inderdaad kunnen wij geen mensen veranderen maar God kan wel door ons heen werken als we ons daarvoor openstellen. Moslims weten nooit hoe allah’s petje staat of hij/zij/het niet met het verkeerde been uit bed is gestapt. Ze hebben inderdaad nooit zekerheid. Wij die de Here kennen hoeven ook zeker niet te roemen van ‘kijk mij nu eens’ want ook voor ons is het enkel genade dat we vanuit de duisternis in het Licht konden komen. Indien Jezus niet voor onze zonden was gestorven, dan waren wij in dezelfde toestand als de moslims. Ze worden maar iedere dag voortgejaagd door de duivel die hun de afschuwelijkste dingen laat doen. Ik ben van mening dat de Here God ook vandaag nog precies dezelfde is, en ook mensen finaal en totaal kan veranderen. Hij heeft dat met ons gedaan en zal met moslims geen uitzonderingen maken. Nu zijn ze nog slaaf die maar achter die allah aanhobbelen maar als God dat wil kan dat in een klap zomaar veranderd zijn. Ze zullen dan niet meer naar hun afgodstempels gaan omdat ze dan de waarheid zullen kennen.

 13. rene postma zegt:
  Geplaatst op zondag 17 februari 2013 om 12:00

  Beste Dirk… wellicht had u zich met deze discussie moeten bemoeien. Dat u zelf christen bent. En dat u Jezus kent, die voor ons een lijdensweg is voorgegaan. Zodat onze zonden vergeven kunnen worden en daardoor eeuwig leven hebben.
  Ook al zijn wij een roepende in de woestijn, en kunnen wij eindeloos discussies voeren dat christelijk ned/europa aan het afnemen is, en het allemaal zo slecht is in de samenleving… zoals in de dagen van Noach. Het is aan ons om de waarheid (Jezus) te verkondigen, ook al is iedereen tegen ons.

  Vr gr Rene Postma.

 14. P.Kruit zegt:
  Geplaatst op zondag 17 februari 2013 om 12:17

  beste Dirk, ik vroeg me af waarom ben jezelf niet naar hen toegegaan om de kracht van jouw geloof
  uit te leggen. Wij moeten er toch altijd klaar voor staan om te getuigen. Misschien had je een ziel
  kunnen redden met behulp van de Heilige Geest.

 15. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 17 februari 2013 om 14:12

  Sjalom Dirk,

  Fijn dat je openhartig dit voorval aan ons toevertrouwt. Daarbij vraag ik mij af: wat was het geestelijke gehalte dat je zomaar de Bron van het leven loslaat. Je schrikt er van in het rappe tempo dat de kerk leegloopt. Deze jongeman heeft gekozen voor een godsdienst die blijkbaar meer heeft te bieden. Hij zal veel moeten leren wat totaal in tegenspraak zal zijn van wat hij in de kerk (spaarzaam!) heeft eenmaal heeft gehoord. De overtuigingskracht blijkt sterker te zijn dan het geestelijk opvoedkundige gehalte wat deze jongeman heeft genoten.

  Dat brengt mij tot de volgende opmerking: wie is zijn geestelijke leermeester geweest? Heeft deze er alles aan gedaan om de volle rijkdom uit de Bijbel te laten glanzen als vele parels. In de Bijbel kom ik maar al te vaak leidslieden tegen onder mijn volksgenoten die geen goede herder zijn. Van hen wordt rekenschap geëist over het hoeden van de kudde.

  De inhoud van de prediking komt zwaar onder druk te staan; er moet steeds meer gebeuren in een dienst wat ten koste gaat van de Schriftuitlegging. Vraag maar eens waar de kerkdienst over is gegaan na een week. Wat is daar van over gebleven na een paar dagen is het bij velen al weg! Onvoldoende geestelijk voedsel is uitgedeeld vanaf de kansel. Velen zullen mij tegenspreken: we hebben een goede voorganger die het heel goed doet. Maar wees eerlijk wat weet u nog van de afgelopen zondag te vertellen?

  Aanschouwelijk onderwijs blijft wat langer in het geheugen. Als men meent dat de kinderen in de kerk aandacht krijgen is dat beperkt tot het praatje voordat zij naar hun kindernevendienst gaan. Als ze wat ouder worden is dan de drempel behoorlijk hoog. Zij missen de aansluiting en van de in hun ogen oubollige gebruiken snappen ze niets.

  Waar zijn de ouderen die nog met volle overtuigingskracht de blijde boodschap over brengen aan de jongere generatie? Moet die ook worden afgeschreven omdat er geen kennis onder hen is? Durft dan niemand meer de voorganger aan te spreken als er een verhaal naar voren komt zonder Boodschap?

 16. dag zegt:
  Geplaatst op zondag 17 februari 2013 om 19:36

  Laten wij hopen dat de jongeman nog bijtijds tot bezinning komt.
  Er is nog altijd gelegenheid om te bidden en te studeren, de uitnodiging van de Here Jezus is nog altijd geldig. Maar, de praktijk is weerbarstig; het is toch een feit dat er alweer een zondag voorbij is en dat dit huis aan huis de hele stad door geen enkel verschil te zien geeft. Niet iedereen is vervuld van blijdschap om verlossing en bezig de Heer te danken voor Zijn grote daden! Heel veel ongeloof in een land geeft een verkeerde geest en maakt het leven voor gelovigen in Christus moeilijk. En dan is daar de islam! Ruig, politiek bewust, goed georganiseerd, zelfs militair actief. Een krachtiger dwaling is nauwelijks denkbaar, daar kunnen de Israeli’s van meepraten die tegen de islamitische landen oorlogen moeten voeren.
  Gods Koninkrijk is in oorlog in gerechtigheid en voert een rechtsgeding. De jongeman mag wel haast maken met zijn bekering, de tijd is aan het verstrijken.

 17. duinsnip zegt:
  Geplaatst op zondag 17 februari 2013 om 19:46

  De meest openbare bron in de samenleving waar het evangelie nog zou moeten worden uitgedragen is de EO.
  Daar zijn ze echter op de TV meer met een groot gezelligheidscircus bezig, terwijl de kopstukken als Knevel en Ouweneel openlijk belijden de schepping niet meer zo serieus te nemen. De Nederland zingt uitzendingen worden steeds meer vergiftigd met de charismatische dwaalleringen en de katholieke dwaalleringen en de EO jongerendag lijkt wel een groot festijn van wereldgelijkvormigheid. Wij kiezen voor eenheid beweert men, maar men zou moeten zeggen, wij kiezen voor de Heer, de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand, niemand, niemand, nee echt niemand komt tot de Vader dan door Hem.
  Gaat weg uit hun midden, wat overeenstemming heeft Christus met Belial. Geen enkele! Is het dan een wonder dat zelfs de Heer zegt, IK ZAL U UIT MIJN MOND SPUWEN!

 18. erik kolvoort zegt:
  Geplaatst op maandag 18 februari 2013 om 8:20

  Jezus zegt:aan de Liefde onder elkaar herken ik mijn discipelen. Daar zijn we dus niet in geslaagd.
  Dus tijd voor hand in eigen boezem.

 19. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 18 februari 2013 om 10:52

  Beste Duinsnip. Ook wij zijn zéér kritisch naar de EO toe maar herkennen ons niet in het beeld dat u schetst van deze omroep.

 20. Lies zegt:
  Geplaatst op maandag 18 februari 2013 om 12:32

  Heer/mevrouw Duinsnip,
  De Heer heeft in Openbaring 3: 16 gezegd: Zodan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal ik u uit mijn mond spuwen maar ook tegelijkertijd wordt aan deze gemeente te Laodicéa aangeboden om van Hem goud te kopen dat gelouterd is etc. te lezen in vers 18. Jezus biedt hier genade aan om zich te bekeren. God wil dat de goddeloze zal leven en wil niet dat iemand zal sterven in zijn zonde. In heel de Bijbel kun je lezen dat God altijd de mens er toe zal bewegen om voor Hem te kiezen. Zijn liefde gaat uit naar zijn schepping, de mens, die Hij geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis. De Heer biedt altijd weer kansen aan. God zegen u.

  Lies

 21. Shalom zegt:
  Geplaatst op maandag 18 februari 2013 om 17:54

  Beste Dirk,
  Dank voor je openhartigheid. Wat betreft deze jongens is niets bekend over hun achtergrond enz. en kun je dus ook niet weten waarom de nederlander interesse in de Islam heeft gekregen. Jammer dat je niet in gesprek bent gegaan. Dat er tegenwoordig mensen geinteresseerd zijn in de Islam is op zich geen wonder want ze wonen onder ons. Godzijdank blijkt de interesse onder miljoenen moslims, over wie God is en wie Jezus is, enorm te groeien, ook in landen als Iran! Besef dat Jezus eeuwenlang een verborgenheid/geheimenis is geweest volgens de bijbel.
  Onder jongeren (incl NL)blijkt ‘n grote honger naar DE WAARHEID te zijn en ze laten zich niet met een kluitje in het riet sturen. In Amsterdam is 3 jr. geleden een jongerenkerk gestart met een groep van 25 jongeren. Nu zijn er 600/700 die bij elkaar komen.

  INHOUD van de preek. Willen mensen de bijbelse waarheid wel horen, of klinkt het verpakt beter? Een zeer aktueel onderwerp om bij de les te blijven is de WEDERKOMST van Jezus. In de Bijbel wordt hierover 10.385 keer gesproken en ca. 1000 keer worden de “tekenen” genoemd, voorafgaand aan zijn komst. 18 x wordt Israel als grondgebied genoemd waar zich de oorlogen in de eindtijd afspelen.
  Als sprekers dit onderwerp vermijden en de kerk er niet over spreekt, hoe kunnen we dan niet-gelovigen hierover benaderen? We vertellen wel over de grote daden van God maar de realiteit van alle dag confronteert ons met een chaotische wereld waarin de waarheid over de positie van de God van Israel geen kans maakt.

  De profeet Joel schrijft: “in de laatste dagen zal Gods Geest op alle vlees uitgestort worden, zonen en dochters zullen profeteren, jongelingen zullen gezichten zien, ouden zullen dromen dromen” enz.
  In Afrika en moslimlanden gebeurt dit al… dat komt niet door de zoete wijn. Zouden wij in Nederland hierop ook mogen hopen?

 22. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 19 februari 2013 om 16:31

  Ik ben het helemaal eens met Rene Postma : Wij kunnen wel eindeloze discussies voeren, dat Christelijk Ned./Europa aan het afnemen is, maar het is aan ons om de waarheid (Jezus) te blijven verkondigen en voor te leven, ook al is iedereen tegen ons. Al 13 jaar probeer ik binnen het CDA de Christelijke normen en waarden te verdedigen, helaas ik blijf een roepende in de woestijn en met lede ogen moet ik blijven aanzien hoe de Christelijke normen en waarden steeds verder afbrokkelen in ons land, en de Christelijke kerken steeds verder leeglopen.
  Maar deze massa “afvalligen” blijven wel “zoekende” en behoren tot de “Grote Oogst” zoals het in het Bijbelverhaal staat: Matteus 9: 36-38.
  De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig. Bid tot de Here van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende voor Zijn oogst.
  Laten wij dus Oogst-Arbeiders blijven voor de Grote-Oogst en Frontsoldaten zijn voor Gods-vredesrijk dat weldra komende is. Hub.

 23. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 19 februari 2013 om 20:03

  Sjalom Dirk,

  Als tweede reactie valt mij op dat deze en gene opmerkt waarom je geen initiatief hebt genomen om met de jongeman in gesprek te komen. Ik vind dat te kort door de bocht. Je luistert onwillekeurig een gesprek af en je voelt aan of het wel of niet goed is om daarop in te gaan. Je deelt een gedeelte met ons met als ik het goed begrijp ook als een doel. Kritische lezers komen dan (terecht?) met een beschouwende opmerking. Ik vraag mij af hoe zij zich zouden hebben opgesteld als zij deelgenoot waren van het gesprek wat jij ten dele gehoord hebt…

  Ik vraag me ook af of er wel een wervingskracht van christenen uitgaat! Een christengelovige verschilt niet veel van ongelovigen. Een moslim krijgt in de koranscholen pittig onderwijs en weet dat goed onder woorden te brengen. Welke geestelijke bagage heeft een christen als hij/zij in gesprek komt met een moslim. De zoekende jongere wordt vrij snel door de moslim opgemerkt; zijn uitstraling laat zien dat hij/zij niet tevreden is.

  We hoeven de koran niet te leren om een weerwoord naar voren te brengen. Het is vele malen beter dat we de Bijbel goed kunnen uitleggen. Iedere gelovige heeft daarin een taak. Je hoeft helemaal geen talenten te hebben om een goed woord over G’d te spreken, de Bijbel staat er vol van! Ik kan er zo weinig mee met alle goed bedoelde raadgevingen als daar geen eigen daadkracht uit naar voren komt.

  Wat zou toch de reden zijn waarom zoveel zaken in de Bijbel vanuit verschillende invalshoeken belicht worden. Zou dat niet een training zijn die G’d daarin heeft gelegd om te anticiperen op elke situatie in het huidige tijdsbestek. De Bijbel is hoogst actueel en geeft hetzelfde onderwijs als vele eeuwen voor ons.

  Stel dat u op straat een vraag krijgt wat gelooft u nu werkelijk? Kunt u mij uw geloof uitleggen? Deze vraag is gericht aan allen die dit lezen… Wordt het dan stil ….?

  Zou dat niet een zaak van gebed moeten zijn om een levende getuige te worden.

 24. Shalom zegt:
  Geplaatst op woensdag 20 februari 2013 om 16:09

  Inderdaad, wat zouden wij doen in Dirk’s plaats? Godzijdank ben ik nu zover dat ik wel in gesprek zou gaan mede door interesse in de Islam (tot op zekere hoogte). We leven in een tijd dat we onze mond moeten openen. Er is altijd wel een moment/gelegenheid voor een opmerking van “christelijke” betekenis. De mensen verlangen naar harmonie, geluk maar vooral rechtvaardigheid, ik hoor het overal om me heen. Christenen weten van Gods grote heilsplan met de wereld en de tijd waarin we leven. Was de bliksem op het Vaticaan een toevalligheid??? of is dat onzin om te denken?

  Zondag jl zag ik een STRAATinterview in een programma van David Maasbach, met als eerste vraag aan de mensen “weet u wie God is”? Gelukkig waren er mensen die dit redelijk konden verwoorden, sommigen echter reageerden afwijzend of spraken hun teleurstelling uit over ervaringen met mensen in de kerk, en zijn daarom afgehaakt. Wat me zeer verbaasde was de reactie van de oude heer die meteen antwoordde met de wedervraag “weet u het”? En vervolgens ja, ik kom al jaren in de kerk, maar ik zou het u niet kunnen zeggen.!
  Schiet het onderwijs op zich zoveel te kort of ligt het aan de schapen zelf?

 25. rene postma zegt:
  Geplaatst op woensdag 20 februari 2013 om 22:21

  Beste Dirk.. het gaat er niet om wat wij zouden doen in Dirks plaats, maar eigenlijk wat wij zouden moeten doen. Niks menselijks is mij vreemd. En het gaat ook niet om wat voor gevoel wij hebben. Sodom en Gomorra werden vernietigd om de zonde. Abraham offerde zijn eigen zoon voor God… dat getuigt van een groot geloof. Maar ook van een barmhartig God, want Abrahams zoon hoefde niet geofferd te worden. Waren er maar maar genoeg gelovigen geweest in Gomorra, dan had God deze stad gezegend en niet vernietigd. Waren er maar genoeg gelovigen in Nederland, die openlijk getuigden, dan werd Nederland gezegend. Waren er maar genoeg gelovigen die voluit achter Israel en het joodse volk staan, en daar van getuigen… dan werd Nederland gezegend. Als wij het lijdend kruis niet willen dragen, zal er geen zegening plaats vinden. Wij moeten het goed maken met Gods oogappel. Het joodse volk. Je hebt bidders en doeners.
  Een herder gaat op zoek naar dat ene verdwaalde schaap… hij zoekt net zolang door, tot hij dat ene schaap gevonden word.
  Jezus en de apostel Paulus gingen ons voor. Het lijden, en de genade van God als vooruitzicht.

  Vr gr Rene Postma.

 26. Trijnie Korbee - de Boer zegt:
  Geplaatst op donderdag 28 februari 2013 om 18:04

  Aan het eind van het verhaal zien we Jezus de gekruisigde Christus voor ons staan met wijd open armen. Hij zegt: kom maar bij Mij voor alles wat je nodig hebt. IK BEN HET LEVEN EN OVERVLOED. Dan kun je anderen laten zien dat zij MIJ nodig hebben.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden