Hedendaagse slavernij in Nederland

Hedendaagse slaven. Dat is volgens mij een treffende typering voor een groot deel van de duizenden meisjes, vrouwen, jongens en mannen die in de prostitutie zitten. Geronseld door mensenhandelaars. Gedwongen door pooiers en loverboys. Afschuwelijk. Hun leven, hun lichaam wordt kapot gemaakt, omdat anderen zo nodig seksueel ‘plezier’ willen hebben en bereid zijn daar ook nog eens grif voor te betalen.

Nooit vergeet ik de uitspraak van een medewerker van de vereniging Tot Heil des Volks in Amsterdam, dat Nederland en zeker ook christelijk Nederland, verbaasd zou zijn als bekend zou worden welke ‘klanten’ bij de prostituees gesignaleerd worden. Keurige heren en bekenden uit christelijk Nederland, wellicht met een vrouw en kinderen thuis. De genoemde organisatie doet veel goed werk en zet zich in om prostituees uit het circuit te krijgen.

Het zijn juist de hoerenlopers die de prostitutie in stand houden. Wanneer prostituees geen ‘klanten’ – vreemd woord eigenlijk – meer zouden krijgen, betekent dat het einde van de prostitutie en vrijheid voor de prostituees. Dan komen er immers geen inkomsten meer binnen.

Het is absoluut terecht dat de politieke discussie over de huidige prostitutiepraktijk weer wordt aangezwengeld. Gedwongen prostitutie is mensonterend. Tweede Kamerleden Myrthe Hilkens (PvdA) en Gert-Jan Segers (CU) zijn deze week op bezoek in Zweden om te zien of de harde Zweedse aanpak werkt. Het is schokkend dat Hilkens de afgelopen week ernstig is bedreigd vanwege haar uitlatingen over prostitutie.

Al in september vorig jaar pleitte Lodewijk Asscher, die daarna minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd, voor invoering van het Zweedse model. In Zweden staan forse geldboetes op het hoerenlopen. Wie betrapt wordt, krijgt een brief thuisgestuurd. Omdat niemand wil dat dit bekend wordt, heeft dit een afschrikkende werking. Ook een pooier – iemand die prostituees exploiteert – riskeert een hoge boete. In Noorwegen is het hoerenlopen al sinds 2009 verboden. Door deze strenge inperking is de prostitutie in deze landen sterk gedaald.

Het lijkt mij goed hier ook op de invloed van internetporno te wijzen. Hoerenlopers vertellen in het boek ‘The Johns’ van de Canadese onderzoeksjournalist Victor Malarek, dat het kijken van hardcore porno hen aanmoedigde om prostituees te bezoeken en de dingen die ze op film hadden gezien in praktijk te brengen. Vorige week was het bericht in het nieuws – ook vermeld in de Nieuwsbrief – dat IJsland overweegt het internet pornovrij te maken.

Elke maatregel die gedwongen prostitutie tegengaat, juich ik toe. Een verbod en een hoge boete of straf zal zeker een afschrikwekkende werking hebben. In de huidige situatie tolereren we een vorm van slavernij. Uit onderzoek blijkt dat mogelijk wel 80 procent van de prostituees tegen hun wil zich laat gebruiken/misbruiken. De loverboys, de pooiers, de mensenhandelaars zijn de moderne slavendrijvers.

Als christenen komen we vaak niet verder dan met de veroordelende vinger te wijzen naar al het zondige wat er in de prostitutiewereld plaatsvindt. Poelen van verderf, waar we het beste maar zover mogelijk vandaan kunnen blijven.

Hoe voorkomen we dat nog meer onschuldige slachtoffers zo de vernieling ingaan? Hier ligt een belangrijke taak voor de overheid, maar ook kerken en christenen zouden zich het lot van de slachtoffers van de prostitutie aan moeten trekken. Sommigen gaan op bezoek bij hen, met een luisterend oor, een gebed, een lach en een traan. Vanuit bewogenheid, de bewogenheid van de Here Jezus zelf. Hij had immers oog en hart voor de mensen in nood, die door de samenleving met de nek werden aangekeken. Laten we zijn zoals Hij.

Dirk van Genderen