Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Lijkt u al op de Here Jezus? (21 reacties)

Geplaatst op vrijdag 1 maart 2013, 9:53 door Dirk A A

Kent u het verlangen om meer en meer te gaan lijken op de Here Jezus? Dat anderen Hem in u zien? Dat u spreekt zoals Hij, handelt zoals Hij, denkt zoals Hij, kijkt zoals Hij en bidt zoals Hij? Het is absoluut genade van God als dat verlangen uw hart vervult.

Dit is toch wat de Bijbel ons voorhoudt… Zie maar, Galaten 4:19, het diepe verlangen van Paulus dat Christus gestalte zal krijgen in ons: ‘…mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben totdat Christus gestalte in u krijgt.’
Lees ook maar 2 Korinthe 3:3: ‘Het is openbaar geworden dat u een brief van Christus bent…’ Christus werd zichtbaar in hen. Als je naar hen keek, als je met hen sprak, met hen werkte, zag je iets van Christus in hen.

We veranderen echt niet vanzelf naar het beeld van de Here Jezus. Dat is Gods werk, door de Heilige Geest. Dat kan in een weg van zegen gaan, maar de Here kan daar ook moeilijkheden voor gebruiken, tegenslagen, om ons Zijn nederigheid te leren, te leren ons eigen ‘ik’ te kruisigen en ons vertrouwen voor honderd procent op Hem te vestigen.

Te vaak kijken we daarbij naar anderen, en willen we hen imiteren, of zijn jaloers op hen. Maar de Here wil met ieder van ons Zijn eigen weg gaan. Kijk niet teveel naar anderen, naar de zegen die de Here hun geeft of lijkt te geven. Bij u gaat het heel anders. Alles wat u wil ondernemen, lijkt misschien te mislukken. U roept tot de Here om genade, U roept tot Hem om ontferming.

U vraagt zich vertwijfeld af welke weg de Here met u gaat. Voor uw gevoel is het een heel diepe weg. Maar de Here vergist Zich niet. Hij heeft er Zijn wijze bedoelingen mee. In die weg wil Hij ons ootmoed en nederigheid leren en ons veranderen naar het beeld van de Here Jezus. ‘Here, hier is mijn leven, het is voor U, ga Uw gang, verander mij naar Uw beeld.’

Weet u, als de Here Zijn zegen schenkt, is het risico zo groot dat we de eer ervan niet aan Hem geven, maar naar onszelf toe trekken. Dan roven we de eer die Hem toekomt. Het is nog Gods genade dat de Heilige Geest ons dan zal proberen te corrigeren en ons zal laten weten dat we Hem de eer moeten geven.

U verlangt ernaar om door Hem gebruikt te worden. En opnieuw kijkt u naar anderen. Was ik maar zoals hij of zij… Maar het lijkt niet erg te vlotten in uw leven. ‘Here, waarom duurt het zo lang?’
Weet u, Hij wil iets heel moois in ons leven formeren, heerlijk geurende vruchten. En die vruchten hebben tijd nodig om te rijpen. Hij wil Christus gestalte laten krijgen in ons leven, Hij wil ons een leesbare brief van Hem laten worden.

De Here werkt vaak in het verborgene aan ons. Niet op het podium. Dat zouden wij wel willen, maar Hij neemt er de tijd voor. Hij wil ons leren voor 100 procent afhankelijk van Hem te zijn.
In Romeinen 8:29 lezen we dat God de gelovigen, allen die de Here Jezus mogen kennen als hun Heiland en Verlosser, hun Here en Koning, er van tevoren toe bestemd heeft gelijkvormig te zijn aan het beeld van Zijn Zoon. Wat een wonder! Wat een genade!
En het moment is aanstaande dat het werkelijkheid zal worden dat we aan Hem gelijk zullen zijn. 1 Johannes 3:2 zegt immers: ‘Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.’

Denk eens aan Mozes. Het volk Israel was in Egypte en Mozes bedacht een plan om het volk uit Egypte te verlossen en naar Kanaän te voeren. Maar dat plan liep in het honderd en Mozes moest vluchten voor zijn leven. In de woestijn zocht hij een veilig heenkomen.
Stelt u zich de situatie eens voor. Een creatief leider, met een groot plan, die zich moet verbergen in de woestijn…. Niet zomaar een paar dagen, voor een retraite, niet een paar maanden, ook niet een jaar, als een soort sabbatsjaar. Nee, veertig lange jaren duurt zijn woestijnperiode. Hij zal tot God geroepen hebben om redding, om verlossing, om bevrijding. Maar de Here vergist Zich niet, ook al denken wij dat wel eens.

Gods klok loopt anders als de onze. De Here neemt de tijd. Veertig jaar lang. Daar in de woestijn, maakt hij Mozes tot een man Gods (Psalm 90:1). Een woestijnperiode kan de Here gebruiken om Christus in ons gestalte te laten krijgen. Dan zorgt Hij voor oases en palmbomen in de woestijn. Een ontmoeting met Hem, ook al is dat in de woestijn, is kostbaarder dan al het zilver en het goud van deze wereld. De zegen van Hem is oneindig veel rijker dan het applaus van mensen.

Ik hoop dat ook u het verlangen hebt dat Christus meer en meer gestalte in u zal krijgen. De Here neemt daar de tijd voor. Vertrouw maar op Hem. Laat u maar leiden door Zijn Woord en door de Heilige Geest.
Zie uit naar wat Hij doet in uw leven. Niemand is bekwamer dan Hij om dit in u uit te werken. ‘Gods bouwwerk bent u,’ zegt 1 Korinthe 3:9.

Dirk van Genderen

21 Reacties

 1. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 maart 2013 om 14:37

  Beste Dirk,

  Ik denk dat wij wel op de Here Jezus willen lijken maar willen wij daar de prijs wel voor betalen?
  Vaak is de Christen-weg een hele moeilijke weg. Ook een eenzame weg omdat de Here vraagt ons kruis op
  ons te nemen en achter Hem aan te gaan. Het kost ons alles om de Here te willen volgen en op Hem te
  gaan lijken (Lukas 14:26). Het kost ons niet iets wat bijzaak in onze ogen is, maar het kost ons het
  meest dierbare wat wij hebben: ons eigen leven!

  Groeten van San

 2. dag zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 maart 2013 om 18:33

  Een strijdkracht ontvangt na trouwe dienst uit handen van de HEER, een militaire onderscheiding.
  Deze brengt de wapenrusting tot leven, ook “een bruidslint” komt er in mee, om het spannend te maken, naar Zijn beeld en gelijkenis. De bruiloft van het Lam, het perfecte huwelijk. Klaar! De nieuwheid des levens in de Wetten van Christus.
  Voor wat betreft de vorming van het karakter bid ik om betrouwbaarheid, integriteit, in overeenstemming met de Goddelijkheid van de Getrouwe en Waarachtige heerser. Het zwaard van de geest is het woord. Jezus gaat Zijn vijanden doden door de adem van Zijn mond, dat is het Woord van God.
  Om in dat beeld en gelijkenis te kunnen zijn, in “de trouwe dienst”, moet ieder spoor van zonde van ons wijken. Dit is de Wederkomst. Voor mij, als strijdkracht, is deze begonnen.

 3. Robbert zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 maart 2013 om 20:09

  Beste Dirk

  Ja, ik ken dit verlangen en soms lukt het wat beter dan de andere keer om dit in de praktijk te brengen. Ik weet dat dit een proces is en dat het met vallen en opstaan gebeurt, maar ik weet dat hoe dan ook Jezus steeds meer in mij en dóór mij zichtbaar zal worden.

 4. rene postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 maart 2013 om 23:35

  Mooi verwoord Dirk.

  Ik ben u dankbaar voor deze woorden die u schrijft.
  Alle eer komt de Here toe, die ons vormt naar zijn evenbeeld.

  Vr gr Rene Postma.

 5. H.T.Land-vd.Meulen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 maart 2013 om 16:03

  Hallo Dirk

  Dit sprak mij geweldig aan, omdat ik telkens bid maak mij een volgeling van U, oprecht en
  met blijdschap.
  En dan komt telkens bij mij op: Vertrouw op Mij en Ik zal maken dat jij je zult verwonderen.
  En nu dit verhaal, geweldig, dat mij vertrouwen geeft.

  Hart. groetend Riek Land

 6. Shalom zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 maart 2013 om 18:34

  God kent ons hart en hij kent ook onze tekortkomingen, uit liefde en genade gaf hij zijn zoon om de wereld niet verloren te laten gaan. Jezus leert ons hoe wij weer in relatie met God kunnen komen en als we hem blijven volgen dan is het aan God om te bepalen of we wel of niet op hem lijken.

 7. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 maart 2013 om 19:29

  Wat mij de laatste tijd zo bezig houdt, is de volgende tekst:

  Want gij (wij) zijt gestorven en uw (ons) leven is verborgen met Christus in de Here God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij/wij verschijnen met Hem in….. HEERLIJKHEID, Kolossenzen 3 vers 3 en 4.

  Om dit te weten, geeft mij rust. Hoe ik zelf ook mijn best doe om op de Here te lijken: ik /mijn leven is/ ben reeds verborgen met Christus in de Here God.
  En als wij verschijnen met Hem dan zullen wij met Hem verschijnen in Heerlijkheid. Dat is Hij in mij.

  Wat moeten wij dan doen? Niets? Jawel….
  Onze leden doden.
  Geen hoererij. Geen onreinheid. Geen boze begeerte. Geen hebzucht. Geen afgoderij. We doen weg alle toorn, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit de mond. We liegen niet.

  En we doen aan:
  Innerlijke ontferming. Goedheid.. Nederigheid. Zachtmoedigheid. Elkander verdragen. Elkaar vergeven. En geduld. En bij dit alles de Liefde aan doen. Kolossenzen 3 vers 5-14.

  En dat alles in de Naam des Heren Jezus, God de Vader, dankende door Hem.

  W/lelie

 8. Gabriëlle Kuisch-Kleinpenning zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 maart 2013 om 21:33

  Beste broeder;

  Hoe waar is dit woord en hoe zeer kan ik ervan meespreken.

  Als je het Opwekkingslied met de navolgende tekst:

  “Jezus, alles geef ik U, wat ik ben en wat ik heb en…wat ik ooit zal zijn”,

  in overgave zingt, weet dan wat je zingt! God zou je gebed nog eens kunnen verhoren!

  Kennelijk gaan verlies (loslaten) en vertrouwen (geloof in Gods’ regie) hand in hand om tot de werkelijke geur van Christus te komen.

  Blessy; Gabriëlle

 9. Arie Mijnlieff zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 maart 2013 om 22:07

  Bedankt Dirk voor het voorbeeld van Mozes. Een van de grootste mannen uit de Bijbel. En dan 40 jaar
  in de woestijn te moeten rond dwalen met zo’n volk……. Als wij dan ons eigen leven beschouwen, dan
  past alleen maar dankbaarheid dat God ons nog genadetijd geeft.
  Ik moet denken aan een versje wat ik vroeger heb geleerd:
  O, Vader, dat Uw liefde ons blijk’,
  O, Zoon, maak ons [aan] Uw beeld gelijk,
  O, Heilige Geest, daal op/in ons neer:
  Drie-Enig-God, U zij al de eer!

  We zijn op weg naar Pasen, beste mensen………..

 10. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 3 maart 2013 om 8:11

  Net als Arie Mijnlieff in reactie No.9, wil ik ook benadrukken : Dirk bedank voor het voorbeeld van Mozes. Voor mij de belangrijkste man en leider van het Oude Testament. Aan hem is Gods-wil geopenbaard via de 10 geboden (de stenen tafelen). Zijn 40 jarige dwaal- en zoektocht met zijn volk door de woestijn spreekt mij persoonlijk heel erg aan. Omdat ik zelf een 40-jarige pelgrims-zoektocht naar God heb “bewandeld” (1959-1999. Zie mijn getuigenisverhaal: 31 Oktober 1999: mijn bevrijdingsdag).
  Verlangen om op Hem te lijken vind ik moeilijk, omdat Hij nog te ver van mij afstaat, door mijn R.K.Kerk-verleden. Ik zag de Here toen, in mijn beeldvorming altijd met het opgeheven vingertje.
  Mijn verlangen is meer wat de Amerikaanse voorganger vanuit de gevangenis in Iran schrijft:
  Bid en zoek de Here, dat Hij u zal GEBRUIKEN en de WEG zal wijzen in de druk en de moeilijkheden in uw leven.
  Laten wij dus bidden tot de Here dat Hij ons zal gebruiken als missionairende Heil- en Frontsoldaten voor Zijn Vredesrijk dat weldra komende is. Hub

 11. Dieuwke de Vries-Huismans zegt:
  Geplaatst op zondag 3 maart 2013 om 16:05

  Het is zeker genade om dit in je hart en leven te willen ontvangen. Want als je op de Here Jezus wilt lijken, dan zal ‘de wereld’ je gaan haten. En dat is niet gemakkelijk. Gelukkig weet Hij precies hoe dat voelt, want ook die verzoeking is Zijn deel geweest. Dus zal Hij ook de uitkomst geven.

 12. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 3 maart 2013 om 16:31

  Beste Dirk,

  Vanmiddag werd ik bepaald bij 2 Tim 2:12,13. Ook kwam in gedachten 1 Kor 3:10-15. Het was weer een van
  de vele moeilijke momenten die ik moest ondergaan. Wij hebben volgens mij geen besef van wie de Here
  Jezus is, tenzij wij door lijden heen moeten gaan. Het is makkelijk te denken en te zeggen dat wij als
  de Here willen zijn maar willen wij dat ook zijn in Zijn lijden? Wij zullen niet gekruisigd worden
  maar een kleiner deel van dat kruis is voor de meesten van ons al meer dan genoeg. Willen wij met Hem
  smaad lijden en hoon verdragen omwille van het Evangelie? Ik denk niet dat wij er komen met de makke-
  lijke weg zonder de weg van het Kruis. De Here heeft dat voorzegd dat wij door alle volken gehaat
  zullen worden (Mat 24:9). Als mensen goed van ons spreken, dan hebben wij onze loon reeds. Zie Lukas 6:26
  Neen, aan het Christen-zijn valt geen enkele eer te behalen als wij werkelijk in Jezus willen zijn.
  Als Petrus de Heiland driemaal verloochend heeft, denken wij dan dat wij het beter zullen doen?
  De discipelen van Jezus waren heel radicaal en toegewijd (op Judas Iskariot na). Ze hadden letterlijk
  alles achtergelaten om Jezus te kunnen volgen. Dat zal de Here ook van ons vragen. Want Jezus volgen
  is niet iets vrijblijvends maar een keuze voor het leven. Wel de beste keuze die iemand kan maken.

 13. Hanneke zegt:
  Geplaatst op maandag 4 maart 2013 om 11:06

  Shalom Dirk,
  De gedachte die ik kreeg, onze gedachte en ons hart eensgezind te laten zijn, dan kunnen we onze hand in die van Hem leggen, anders zitten te vaak onze gedachten in de weg.
  Dan kunnen we dragen en de weg gaan, zonder vragen……zwaar? ja en nee, vreugdevol? ja en nee
  eng? ja en nee.
  Durven we dit met hart en ziel en alles wat in ons is, aan? om deze heilzame weg te gaan?

  Mooie waarheden allemaal, dank ervoor.
  Hanneke

 14. Jannie zegt:
  Geplaatst op maandag 4 maart 2013 om 12:07

  Dag Dirk,

  Ik ben erg geschrokken en onder de indruk van je bericht over de Amerikaanse voorganger Saeed Abedini in de Iraanse Evingevangenis.
  Ik heb een voorstel en wens om allemaal te gaan bidden voor deze voorganger en voor alle christenen in gevangenschap. (Niet alleen vandaag maar ook andere dagen.) Dat ze de kracht krijgen van de Here God om vol te blijven houden om voor hun medegevangenen en bewakers te blijven bidden. Voor kracht en bemoediging en troost. Ds. Abedini gaf een bewaker die hem aanviel een knuffel en de bewaker schrok daarvan!! En ze letten op hem tijdens martelingen etc. Wat een liefde en vertrouwen in zijn Heiland straalt deze dominee uit.
  Dat is een grote voorbeeld voor hen maar ook voor ons in onze warme en veilige omgeving.
  Wij leven nu in de lijdenstijd en gedenken wat de Here Jezus voor ons heeft gedaan.
  Ik hoop dat vele mensen dat beseffen en de Here daar ook voor danken en voor onze vrijheid, nog steeds.
  Dankjewel voor de gelegenheid,Dirk.
  Hartelijke groet van
  Jannie

 15. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 4 maart 2013 om 16:30

  Beste Dirk

  Net even het blad van de SDOK gelezen. Wat kan ik een voorbeeld nemen aan hen die op een afschuwelijke manier vervolgd worden door o.a moslims. Weet je, als ik lees over de moed die deze mede broeders en zusters hebben, dan denk ik wel eens: was ik maar zo….

 16. Frans de Vries zegt:
  Geplaatst op dinsdag 5 maart 2013 om 10:02

  Mijn lievelingslied, Johan de Heer 187: Maak mij een beeld van U.

 17. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op donderdag 7 maart 2013 om 1:04

  Met de Heilige Geest ontvangen wij het karakter van Jezus!! Dat karakter wordt omschreven in Galaten 5, ofwel de 9 “vruchten van de Geest”!! Zonder de vruchten krijgen we ook de gaven niet!! Wie geen karakter heeft, zal karakter krijgen door de Geest!! Voor mij was dat een 50-jarig groeiproces….. De zelfbeheersing vind ik nog de lastigste……. Ik troost me met de gedachte, dat Mozes een driftkop was….

 18. berend zegt:
  Geplaatst op donderdag 7 maart 2013 om 12:11

  Wat ook helpt, is gereinigd worden van dingen uit het verleden. Als je bv. met valse leringen in
  aanraking gekomen bent zoals ik, zijn de adviezen uit War on the Saints (Jesse Penn Lewis, de on-
  verkorte uitgave) zeer nuttig. Gedachten uit het verleden die samanhangen met boze geesten, die niet
  zomaar zijn uit te drijven. Wel zijn de hierin beschreven principes alleen toe te passen door het
  offer van onze Heer.

 19. Simon zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 maart 2013 om 22:32

  Mooi verwoord Dirk.. “De Here vergist Zich niet..”!

 20. Henk zegt:
  Geplaatst op maandag 11 maart 2013 om 0:13

  Beste Dirk, bedankt maar weer voor deze nieuwsbrief
  met goede woorden, in deze tijd van barensween.
  Ik wens jou, en iedere lezer Gods nabijheid.
  Laten we ook vooral voor Israel bidden, en hen
  vooral laten weten, dat wij in Nederland nog steeds
  pro Israel zijn, en hen SHALOM toewensen!
  Het is immers Gods wil, dat wij voor de vrede van Jerusalem bidden.
  groet, en SHALOM aan allen. Henk

 21. Juultje zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 april 2013 om 13:39

  Meer op Jezus lijken is wat ik heel graag wil! Maar het is net alsof hoe meer ik daarvoor bid, hoe minder dat lijkt te gebeuren. Ik ben snel boos en gefrustreerd en lang niet altijd aardig voor mijn omgeving. Ik doe mijn best om te veranderen, bid God of Hij mij wil vullen met liefdevolle gedachten, of Hij mij meer op Jezus wil doen lijken, maar ik heb het idee dat mijn gebed alleen maar meer strijd en stress met zich meebrengt.
  Ik heb een occulte achtergrond, ik ben Christelijk opgevoed en toch verstrikt geraakt in het occultisme. Ik heb dit beleden, ben bij een bevrijdingsconferentie geweest, bid ervoor, maar misschien is er nog iets waardoor ik God nog steeds niet kan ervaren. Soms denk ik wel eens, laat maar, als God je wil, dan merk je het wel… Het is nagenoeg onmogelijk om op Jezus te gaan lijken, ook al bid je er voor en probeer je naar Gods wil te leven.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden