Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Stop discriminatie van Israel (28 reacties)

Geplaatst op vrijdag 15 maart 2013, 11:07 door Dirk A A

Minister Timmermans toont nu zijn ware gezicht. Kennelijk wil hij dat op producten afkomstig van Joodse nederzettingen in Judea en Samaria een sticker komt met het woord Palestina. Zijn inzet is duidelijk. Deze actie past in het plan een Palestijnse staat dichterbij te brengen. Beste minister, weet wel: u spreekt niet namens mij. Stop de discriminatie van Israel.

De minister beroept zich op het internationale recht. Israel zou de Westelijke Jordaanoever bezet houden. Ik meen echter dat hij ongelijk heeft. Tijdens de zitting van de Volkerenbond in 1920 is dit hele gebied bestemd als Joods Nationaal Thuis. En dat is nooit herroepen.

De minister wil verbieden dat op producten afkomstig uit Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever staat dat ze afkomstig zijn uit Israel. Dit is niet nieuw. Zo gaat het heel de geschiedenis van het volk Israel al. Er is iets in het Joodse volk dat altijd afkeer en ergernis oproept. Het volk is immers het uitverkoren volk. Uitverkoren door God zelf.

De wereld voelt dit. Niet dat het volk beter of vromer is, maar God heeft Zich verbonden aan dit volk. Dit geldt voor geen enkel ander aards volk. Jazeker, de gelovigen, de christelijke gemeente, hoort ook bij Hem, allen die de Here Jezus kennen als hun Heiland en Verlosser, hun Here en Koning.

Dit roept weerstand op van de wereld. Wij, als volgelingen van Christus, merken dit, maar ook het Joodse volk wordt daar telkens weer mee geconfronteerd.
In de Tweede Wereldoorlog werden Joodse mensen verplicht een gele Davidsster op te doen, met daarin het woord ‘Jood’. Straks mogen producten uit de Joodse nederzettingen alleen nog maar verkocht worden als er een sticker op staat met ‘Niet-Joods’.

Ten diepste speelt hier een geestelijke strijd. Een strijd die niet getoond wordt op televisie, een onzichtbare strijd, een strijd in de hemelse gewesten. De satanische machten van de duisternis voeren voortdurend aanvallen uit op de wereld van het licht. Dat wordt zichtbaar in en rond Israel en het Joodse volk en ook de christenen bevinden zich in de vuurlinie van deze strijd.

Wat Israel ook doet, de weerstand en de vijandschap zal voortduren tot op het moment dat Jezus Christus, de Messias, terug zal keren naar deze aarde. Voor de christenen geldt dit net zo. Wanneer zij leven zoals Christus wil en duidelijk Zijn boodschap verkondigen, roept dat weerstand en vijandschap op.
Dit moet ons niet verbazen. De Here Jezus heeft het immers al voorzegd: ‘In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen’ (Johannes 16:33b).

Moeten we ons hier bij neerleggen? Ja en nee. Het is mijn gebed dat de Here mij leert om zo te kunnen reageren als de apostelen deden toen ze moesten lijden vanwege hun geloof: ‘Zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de Raad en waren verblijd dat zij waardig geacht waren, omwille van Zijn Naam smaadheid te lijden’ (Handelingen 5:41).

En wat betreft Israel, mag het ons een eer zijn ons verbonden te weten met Israel en met het Joodse volk. Ik moet denken aan wat we lezen over Mozes, in Hebreeën 11:25: ‘Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben.’

Dat volk bestond toen waarachtig niet uit allemaal gelovigen. Dat bleek later wel tijdens de woestijntocht. In 1 Korinthe 10:5 staat immers: ‘Maar in de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn neergeveld in de woestijn.’
En toch zag Mozes dat volk als het volk van God. Dat is nu niet anders. Dat mag ook onze keuze zijn. We kiezen voor het volk van God, het Joodse volk, net als we kiezen voor, deel uitmaken van Gods volk, de gemeente. Ook als dat lijden betekent.

We bidden voor het Joodse volk, voor Israel, we troosten, we zegenen, we steunen waar mogelijk en ondertussen is het ons gebed dat we hun jaloersheid opwekken. Dat ze in ons iets zien of gaan zien van de Here Jezus, de Messias.

Een poosje geleden kwam er na een spreekbeurt over Israel iemand naar me toe. Hij vertelde dat hij een Joodse man was, die vanuit Noord-Afrika in Nederland was komen wonen. ‘Vroeger,’ zo vertelde hij, ‘haatte hij christenen en wist hij zeker dat Jezus niet de Messias was.’ Maar nadat hij in Nederland christenen had leren kennen die van Israel houden en van het Joodse volk, veranderde zijn houding.
Hij stelde: ‘Ik haat de christenen niet meer en ik ben niet tegen Jezus meer. Ik weet het niet, misschien is Hij de Messias wel.’ We hadden een goed gesprek en ik heb hem gezegd dat ik geloof dat de Heilige Geest in hem aan het werk was en dat ik voor hem zou bidden. Misschien is hij ondertussen wel tot geloof in de Here Jezus gekomen.

Dirk van Genderen

28 Reacties

 1. Dirk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 maart 2013 om 11:10

  Aanvulling van Dirk van Genderen:

  Ik verwijs u naar de handtekeningenactie die de ChristenUnie is gestart tegen het selectief labelen van Israel. Klikt u daarvoor op de link
  https:\/\/www.christenunie.nl/k/nl/n8447/news/view/552794/363763/ChristenUnie-start-handtekeningenactie-tegen-selectief-labelen-Israel.html

 2. Dirk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 maart 2013 om 11:25

  Dirk van Genderen schrijft:
  De heer Verhoeven verzocht mij onderstaand schrijven als reactie op het commentaar te plaatsen.

  Aan de heren Rutte en Timmermans,

  U durft aan, 73 jaar na het begin van de Holocaust, Israel, het Joodse volk, Gods volk, Gods oogappel, Gods uitverkoren volk, opnieuw de gele Davidsster op te spelden, door producten uit de zogenaamde bezette gebieden van een speciaal label te willen voorzien.
  Heer Timmermans, hoe durfde u bij uw beëdiging hardop te zeggen: ‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’? Weet u eigenlijk wel wie die God is? Ik zal u daarbij helpen. Die God van Wie u de Naam durft te gebruiken, is niemand minder dan de God van Israel en van het Joodse volk. En dat volk is Zijn oogappel. Blijf daar dus met uw vingers vanaf, om te voorkomen dat u en wij allen in Nederland niet iets ergers gaat overkomen!

  U in Den Haag hebt altijd de mond vol over de bezette gebieden. Doe eerst uw huiswerk eens goed voordat u in Den Haag uw mond bevuilt! Laat het voor u allen in Den Haag voor eens en voor altijd duidelijk worden dat er geen door de Joden bezette gebieden bestaan in Israel!

  De Romeinen hebben het Joodse volk, Gods volk, uit Israel verbannen. En weet u waarom? Dat liet God gebeuren, omdat Hij niet alleen van Zijn volk, de Joden, houdt, maar Hij houdt ook van u, heren Timmermans en Rutte. Door hun verbanning uit Israel, kwam geheel Europa in aanraking met Gods Woord, de Bijbel. Wij krijgen nu de kans de Heere Jezus aan te nemen als eeuwige Verlosser van onze zonden!

  Besef dat niet het Joodse volk gebieden heeft bezet, maar dat vanaf 1948 de Arabieren die bewuste gebieden hebben bezet! Arabieren, ja, want Palestijnen bestaan niet.
  Werk niet mee aan het opnieuw opspelden van de gele Davidsster op het Joodse volk, zoals eens Hitler deed! Laat nooit toe dat Israel een label van melaatsheid krijgt opgespeld.
  Nogmaals, voordat u Gods Naam in uw mond neemt, lees eerst de Bijbel en voordat u Gods volk veroordeelt, neem eerst de Heere Jezus aan als uw eeuwige Verlosser.

  A.W. Verhoeven, Rijksstraatweg 127, 4254 XB Sleeuwijk, Tel. 0651171954.

 3. Likoed Nederland zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 maart 2013 om 11:32

  Klopt helemaal.

  Het is zelfs nog gekker van Timmermans, want iedereen met kennis weet dat de grotere Joodse woonwijken bij Israël zullen blijven in een definitief vredesverdrag.
  Dat is door de bemiddelaar de VS toegezegd en door de Palestijnen zelf als realiteit onderkend, zo bleek uit de ‘Palestine Papers’.

 4. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 maart 2013 om 15:39

  Beste Dirk,

  Het is heel ernstig wat er aan het gebeuren is. Wij moeten beseffen dat de geest van deze wereld de
  geest van de anti-christ is. En wij zouden de vergelijking kunnen trekken met WO II. Daar was een voor-
  loper van de Anti-Christ ook aanwezig. Het zou kunnen zijn dat de Opname van de Gemeente heel nabij is, voordat de grootste Anti-Christ geopenbaard wordt. Zie 1 Johannes 4:3.

  Groeten van San

 5. dag zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 maart 2013 om 19:22

  Ja, dat valt wel even tegen! Denk je de Heer te kunnen gaan “loven en prijzen”, blijkt het te gaan om een dal van diepe duisternis.
  God háát zonde! De zonden van ons en ons volk hebben geleid tot een geestelijke duisternis die iedere dag alleen maar erger wordt.
  Het is nacht, broeders en zusters, om ons heen. Bij het schaarse licht van de morgenster zien wij dat het Woord klopt, dat de wereld zich op Israël stort, in overeenstemming met het Woord van God. De machten der duisternis háten het licht, net zo onverbiddelijk als God de zonde HAAT.
  Deze haat is een belangrijk kenmerk in deze strijd. Je kunt op straat zo maar klappen oplopen! Ook in de geestelijke strijd zie je misdaden die onvoorstelbaar zijn, ‘onbegrijpelijk’, ontstaan in haat.
  Kunnen wij deze krachten beheersen? Onmogelijk, als je moet vechten in geest en waarheid, kun je alleen maar bidden. Laat iedereen verder doen waartoe hij of zij geroepen is. De Heer zegene u!

 6. svanhoeve zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 maart 2013 om 19:42

  Stop discriminatie Israel; Ja natuurlijk, maar 8 mrt. jl. kreeg ik
  ons kerkblad in huis met een voorpagina vol met leugens over Israel
  en ook durven ze nog om geld te vragen voor een asielzoeker in
  israel, die zich niet wenst aan te passen aan de in Israel geldende
  regels; conclusie: het zijn weer de kerken die voorop lopen in de golf
  van antisemitisme die over ons land gaat.
  gr kerkganger uit zaamslag

 7. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 maart 2013 om 1:20

  Gelukkig dat SGP, PVV en CU krachtig protest hebben aangetekend en dat ook een enkele VVD’er zijn bedenkingen heeft geuit. Feit is wel dat de overgrote meerderheid dit blijkbaar heel normaal vindt. We leven in een heel vreemde tijd….

 8. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 maart 2013 om 15:18

  Dapper dat je Gods woord hebt laten klinken in Den Haag, nu maar bidden dat God hun bedekking zal weghalen, en dat ze zich bekeren van deze weg en het weer terugdraaien.

 9. F. Dijkstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 maart 2013 om 16:04

  Minister Timmermans heeft de mond vol over internationaal recht, maar welk recht hij bedoelt, is nog steeds onduidelijk. Velen slaan Israel aan de schandpaal en geselen hen met het “zogenaamde internationaal recht”, mijn vraag aan minister Timmermans is: Welk internationaal recht bedoelt u?????

 10. Gerard van der Torren zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 maart 2013 om 16:22

  Beste allen,

  Wie zijn wij eigenlijk om daarover te oordelen? Niet dus. Wij als mensjes kampen met emoties. Laten we AUB de hand uitstrekken en niet heel ‘zwart wit denken’. Even concreet: laten we gewoon ECHT brood uit delen en niet in de kerkbanken blijven hangen. Uit de comfort zone! Dat is wel iets anders dan alleen maar te bidden. Kom eens kijken bij de Kledingbank Wageningen. Ik zet je graag aan het werk, kom gerust. Zelfs een politica van Groenlinks heeft de handjes uit de mouwen gestoken, heel bewust, niet alleen maar koffie drinken.-) Waar was de ChristenUnie? Shalom, Gerard.

 11. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 maart 2013 om 16:42

  Dirk, net als Nienke de Boer vind ik het ook dapper van jou om Gods-woord te blijven laten klinken in De Haag, ook al blijven wij “roepende in de woestijn”, vooral in deze steeds meer seculariserende maatschappij. Wij leven nu echt in de grote verdrukking. Het enigste wat wij in deze als (gewone) Christenen kunnen doen is inderdaad de handtekeningenactie van de C.U. ondertekenen. Bij deze de mijne. Hub

 12. Tanny van Ouwerkerk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 maart 2013 om 17:00

  Het is belangrijk onze stem te laten horen.
  Wij zien wat er gebeurt, wij herkennen de tijd waarin we leven.
  Net als in de tijd voorafgaande aan WO 2 moeten we besluiten:
  negeer ik wat ik hoor en zie of steun ik Israël en het joodse volk,
  op welke manier dan ook.
  Antisemitisme neemt grotere vormen aan.
  God zei tegen Abraham: Ik zal zegenen wie u zegent….

 13. Ad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 maart 2013 om 17:14

  Beste Dirk,

  Het is niet anders dan symboolpolitiek. Beetje zielig eigenlijk. Maar helaas de tijden zijn wat dit betreft veranderd. Is er in de PVDA nog iemand als wijlen minister Vredeling. Die destijds Israel op eigen initiatief steunde. Wel moeten we natuurlijk eerlijk blijven. De houding van Israel jegens Palestijnse boeren en ander mede Arabische inwoners. Is op zijn zachtst gezegd niet altijd even kosher. En begrijpelijk dat dit leidt tot haat tegen Israel. Een Palestijnse boer zijn land afpikken. Die er jaren woonde, om er huizen te bouwen. Palestijnen pesten en rechten ontzeggen, die Joden wel hebben enz. Heb dit vernomen van mensen die er drie weken geweest zijn en dit met eigen ogen hebben gezien. En diegene die met deze verhalen terug naar Nederland kwamen. Waren echt niet van de PVDA o.g. Dus iets meer genuanceerder denken over Israel, lijkt me geen kwaad te kunnen.

 14. Willem zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 maart 2013 om 18:45

  Natuurlijk maakt Israël fouten. Een land in nood (kan) rare sprongen maken.
  We hebben het hier over Timmermans en nog meer leden van het kabinet, die niet erg positief staan t.o.v. Israël. Één van de aandrijfmotoren in deze is de heer Van Agt en zijn club. Diezelfde heer Van Agt maakte rare sprongen met de inzet van de F16 straaljagers om snel en grondig iets op te lossen.
  Hij verwacht van Israël dat men zich ter slachtbank laat leiden. Geloven deze mensen nog in de God van Abraham, Izaäk en Jacob? Aan hun ambtseed in het heden en het verleden zou men geneigd zijn te denken van wel. In ieder geval achten zij het profetisch Woord niet erg hoog. Judea en Samaria horen wel ter dege bij Israël. Het is bevrijd gebied. Arafat heeft wel gerept over een Palestijns land, maar dat heeft nimmer bestaan. Het lijkt wel hoe geleerder, hoe dommer. Laat uw stem met regelmaat horen via een brief of een email aan de kamer-leden. Mogelijk komen er dan nog enkelen tot een beter inzicht.

 15. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 maart 2013 om 19:28

  Beste Dirk,

  Wij als wedergeboren gelovigen zijn geroepen om te lijden voor de Naam van Jezus. Dat houdt ook in dat wij Israel steunen moeten omdat God daar een behagen in heeft, omdat Hij dat in Zijn Woord aangegeven heeft (zie Mattheus 25:31-46).
  Daar gaat het om hoe de heidense volken met het Joodse volk zijn omgesprongen tijdens de verdrukking. En God zegt ook
  heel duidelijk dat het volk Israel een gezegend volk is, want wie Israel zegent zal gezegend worden en wie Israel vervloekt, zal vervloekt worden. Zie Genesis 12:3 bijvoorbeeld. Denk ook aan het verhaal met Bileam dat hij het volk Israel niet kon vervloeken in opdracht van Balak (zie Genesis 22-24). Het is duidelijk dat er een Gemeente is maar ook dat er een volk is, waar God door de geschiedenis heen daar doorheen heeft gewerkt. In de Bijbel is de rol van Israel helemaal niet uitgespeeld.
  Als men heeft ervaren in welke mate Joden gehaat en vervolgd worden, dan leven wij in Nederland op een manier die vaak
  niets met het echte geloof te maken heeft. Wij ondervinden (nog) niet de zware vervolging van de Lijdende Kerk en de vervolging van het Joodse volk. In de onzichtbare wereld moeten wij wel beseffen dat de geest van deze wereld niet samengaat met de Geest van het Licht. Wij worden steeds meer gedwongen om kleur te bekennen. Een groot gevaar zie ik dat men met iedereen dialogen aangaat terwijl de Bijbel duidelijk zegt dat licht en duisternis niet samen kunnen gaan. Als de Nederlandse regering niet de Bijbel kent en die wil naleven, zal Nederland steeds meer verwilderen. Zie Spreuken 29:18.

 16. Wim Pranger zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 maart 2013 om 19:44

  Was het ook bekend dat Robert Serry een bij de VN volgens de Israëlische krant Ma’ariv heeft geprobeerd om de coalitievorming van Netanyahu te beinvloeden. Hij verklaarde tegen een groep activisten dat de benoeming van Uri Ariel als Minister van Huisvesting een vergissing was. Dat zou nl. leiden tot de bouw van meer Joodse woningen in Judea en Samaria.
  Ariel reageerde daarop dat dit een ongelooflijk arrogante uitspraak en een schaamteloze bemoeienis met de Israëlische soevereiniteit is.
  Deze Serry is een partijgenoot van Minister Timmermans!!!

 17. angela zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 maart 2013 om 20:05

  Wie de studies over de bloedmanen kent weet dat er volgend jaar op bijbelse feesten weer bloedmanen zullen zijn. Dat betekent dat er iets groots staat te gebeuren voor het Joodse volk.
  onlangs las ik een column van een rabbijn over de weigersoldaten in Israel. Deze rabbijn zei: jullie kijken naar de stok die jullie slaat (diensttijd voor hen) maar Iemand heeft die stok in Zijn hand, je moet je afvragen wat Hij jou wil zeggen. Misschien moeten we zo ook wel naar het huidige antisemitisme kijken en ons afvragen: wat wil God ons duidelijk maken?
  Voor WO2 was er ook een vreselijk antisemitisme. Hadden mensen het begrepen dan hadden ze waarschijnlijk anders gehandeld. Toen men begreep wat er gebeurde was het voor velen te laat.
  Misschien roept God de gemeente wel op om zich klaar te maken voor Zijn volk. Misschien roept God Zijn volk wel naar huis.
  Misschien is het een jager die God gebruikt voor Zijn wil.
  Neemt niet weg dat ik het vreselijk vind en echt wel mijn mond open doe.

 18. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 maart 2013 om 21:25

  1933 begon zogenaamd democratisch….. 12 jaar later bestond er geen Duitsland meer!! Iedereen weet, dat, als de Arabieren vandaag de wapens neerleggen, dat het morgen vrede is in het hele Midden Oosten. Als Israël vandaag de wapens neerlegt, is er morgen geen Israël meer……..

 19. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 maart 2013 om 21:57

  Het lijkt mij dat wij stelling moeten nemen. Dirk verwoordt dat heel goed. Ik dacht dat de CU voor een twee-staten oplossing was… te lezen in hun laatste verkiezingsprogramma. Het zou mooi zijn als wij bij de SGP ook terecht kunnen voor dit initiatief. Die zijn tegen een palestijnse staat. Wij moeten ten alle tijden achter het Joodse volk blijven staan. Ook moeten wij schuld bekennen aan het joodse volk. Wij christenen moeten het goed maken met het Joodse volk. Ik ben in het algemeen tegen, in de trant van wij en zij denken. Maar voor het joodse volk moeten… met de nadruk MOETEN, wij een uitzondering maken. Maar wie de schrift kent weet dat het Joodse volk Gods oogappel is. Wij Christenen hebben het verzaakt om door de eeuwen heen de Joden te helpen te steunen en te verdedigen. Met als dieptepunt de holocaust in de tweede wereldoorlog. Israel is er voor de Joden. Zo heeft God dat aan Abraham gezegd. Wij moeten niet tegen het woord van God ingaan. Zegeningen gaan alleen plaats vinden als wij Gods volk steunen. Ook voor ons persoonlijk leven. Wij christenen moeten niet alleen het kruis dragen voor de zonde in de wereld. Maar wij moeten ook het kruis dragen voor het Joodse volk. Wij zullen beoordeeld worden, hoe wij ons gedragen tot het Joodse volk.

  Vr gr Rene Postma.

 20. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 maart 2013 om 22:50

  Laten we een duidelijk standpunt innemen, zolang we nog van een heden der genade kunnen spreken. Wij/ik, behoor de Geduchte God van onze vader Abraham, Izaäk en Jakob, de God van Israël toe. Hij is ook de Schepper van ‘t ganse heelal. Een andere God als Hij is er géén. Elke knie zal zich éénmaal moeten buigen voor deze Allerhoogste Heer. Jezus is Zijn Naam, Naam boven alle andere namen. Laten de onbereikte mensenzielen der aarde Hem nog leren kennen, zich gaan bekeren van hun zonden, en behouden worden, uit dit kromme en verdraaide geslacht.

  Er is immers wel genoeg tijd verloren gegaan met het volbrengen van de wil der heidenen dunkt mij.

 21. Martin meijer zegt:
  Geplaatst op zondag 17 maart 2013 om 10:49

  Shalom Dirk, wat je van die van die Sixtijnse kapel schrijft wist ik ook niet, wat een vervalsing van de werkelijkheid. Zelf ben ik RK opgevoed en ik heb in deze kerk een functie gehad tot ik de Bijbel ging lezen. Laten wij niet vergeten voor de mensen in Rome zo als ook voor de EU, en onze regering te bidden dat er nog velen tot Gods werkelijkheid kunnen komen. De Here Jezus komt niet in Rome terug maar in Tsion! En wat een troost dat onze Heiland alles in zijn hand heeft wat de naties ook beslissen. Zijn plan gaat door.

 22. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 17 maart 2013 om 11:28

  Sjalom allen,

  Iedereen in deze wereld maakt, zonder dat zij het beseffen, gebruik van de kennis die ontdekt en ontwikkeld is door Joodse geleerden. Wanneer men toch mijn volk wil boycotten, ga gerust je gang en maak dan ook geen gebruik van het internet, medische kennis, handelskennis, kunsthandel, literatuur, godsdienst, onderwijs ethiek en vele andere facetten van het leven. Je belandt dan in de tijd van de vroege Germanen ontdaan van alle moraliteit.

  Nee, zo bedoelen de leiders het niet, zo consequent willen ze het niet doorvoeren! Maar toch die lelijke speldenprik, een geniepige houding die zeker niet zal zijn tot het heil van de rest van de wereld.

  Hoe is het mogelijk dat zoveel “afgestudeerde” regeringsleiders een tunnelvisie er op na houden. Zij menen breed te zijn opgeleid maar zijn ten diepste enghartig in hun gedrag en uitspraken.

  Aan de andere kant zie ik ook een ander beeld naar voren komen: wij, het Joodse deel in de samenleving, krijgen nu nog de kans om op te trekken naar het land wat G’d ons heeft beschikt. Op een gegeven moment zal dat steeds moeilijker worden en zijn/worden we gegijzeld door een vijandige omgeving waaruit we niet meer kunnen ontsnappen.

  De leiders in deze wereld hebben gewoon een zondebok nodig om hun fouten en tekortkomingen te camoufleren. Wel, men heeft daar in de loop van de eeuwen tot schande van hun volk misbruik van gemaakt.

  De Engelse invloed was zeer groot voor WO2, nu is het een armlastig land geworden. Zij hebben de belofte aan mijn volk verbroken en hebben willens en wetens ons niet gered uit de handen van de Arabieren in 1947/1948. Deze woordbreuk zette de diepe val in van het machtige Engels rijk.

  Nu zien en horen we de Nederlandse overheid, die zich eveneens ontpopt als een onbetrouwbare partner van Israël. Geluiden die helaas ook worden overgenomen door hen die naar de kerk gaan en openlijk roepen dat Israël heeft afgedaan en dat zij daarvoor in de plaats zijn gekomen.

  Met open ogen gaat men als een blinde op weg naar de ondergang.

 23. S.Kuipers zegt:
  Geplaatst op zondag 17 maart 2013 om 17:17

  Dirk schreef: ‘We bidden voor het Joodse volk, voor Israel, we troosten, we zegenen, we steunen waar mogelijk en ondertussen is het ons gebed dat we hun jaloersheid opwekken. Dat ze in ons iets zien of gaan zien van de Here Jezus, de Messias.’

  Wij kunnen hun jaloersheid niet opwekken. Het is God Die dat doet, zie Romeinen 10:19; Deuteronomium 32:21. God gebruikt het ‘succes van de evangelieprediking’ om bij Zijn volk jaloersheid te wekken.

  Laten we als gelovigen bescheiden zijn…

 24. Shalom zegt:
  Geplaatst op zondag 17 maart 2013 om 18:44

  Israel is de bedding waar God doorheen werkt naar het herstel van alle dingen. Zonder inzicht in de bijzondere positie van Israel en zonder inzicht in de bijzondere relatie van Christus met zijn volk is onze getuigenis van het evangelie voor het Joodse volk onverstaanbaar. Jezus is de Koning der Joden op de 1e plaats die zijn volk voorbereidt op de komst van zijn koninkrijk. Hij is ook de bevrijder van de vijanden van Israel en zal de verstrooide stammen thuisbrengen en de breuk met Israel herstellen. De volkeren zijn wachters op de muren van Sion die God herinneren aan zijn belofte om Jeruzalem te stellen tot lof op aarde. Elke natie zal gevraagd worden een beslissing te maken zich te voegen naar Godsplan met Israel. “God zegt: ik zal zegenen wie u zegenen” Joel 3:12. Waarom kost Gods plan zoveel moeite? Hij wil dat er bewijzen zijn voor zijn bestaan en de bevoegdheid van Jezus Christus gegrond zou zijn als Hij op aarde terugkomt. Gods vijanden doen er alles aan om dit te voorkomen.

 25. Cornelia VandenWildenberg zegt:
  Geplaatst op zondag 17 maart 2013 om 20:23

  Deze Psalm kwam in mijn gedachten bij het lezen van al dit schrijven: Hoop op de Heer gij vromen, is Israel in nood, Er zal verlossing komen, ZIJN Goedheid is zeer Groot. Groeten vanuit Canada.

 26. Ad zegt:
  Geplaatst op maandag 18 maart 2013 om 17:02

  Dirk!

  Een hartverwarmende column (!!) waar ik niet voor 100, maar voor 200% AMEN op zeg!!

  Wat ene minister Timmermans betreft: Al vanaf het begin van z’n aantreden heeft deze meneer z’n best gedaan om Gods Volk in de hoek te trappen! Verschrikkelijk!!

 27. Klaas Hartholt zegt:
  Geplaatst op maandag 18 maart 2013 om 22:21

  Jesaja4:8 Maar gij Israël, mijn knecht, Jacob, dien ik verkoren heb, nakroost van mijn vriend Abraham…en: 10 vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn heilrijke rechterhand.
  :14 Ik ben het die u help, luidt het woord des Heren en uw verlosser is de heilige Israëls.

  Wij bidden voor bescherming en de vrede van Jeruzalem. Dat het Joodse volk Jezus als Verlosser en Messias mogen leren kennen.

 28. Henoch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 maart 2013 om 23:09

  Wij zijn al een tijdje bezig om de heer Timmermans hierover op de vingers te tikken.
  Voorlopig is hij zeer overtuigd van zijn utopische (on)gelijk.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden