Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Pasen: leven uit de dood! (13 reacties)

Geplaatst op vrijdag 29 maart 2013, 10:10 door Dirk A A

Op de Paasmorgen klinkt het: ‘De Here is waarlijk opgewekt. Hij leeft.’ Pasen! Leven uit de dood.
Het leven heeft zin, lieve mensen, omdat de Here Jezus leeft. Daarom moet het Evangelie worden verkondigd. Opdat dode zondaren levend worden, opgewekt worden van tussen de doden vandaan.

De afgelopen dagen heb ik een nieuw boekje gelezen, dat mij een wonderlijke blijdschap en vreugde in mijn hart heeft gegeven. Pasen wordt zichtbaar in de getuigenissen in deze uitgave, met de spannende titel ‘Kapitein wordt Bijbelsmokkelaar’.
De hoofdpersoon in dit boekje is Warmolt Houwing. Jarenlang voer hij als kapitein over de wereldzeeën. Hij had God vaarwel gezegd. Maar de Here had een plan met hem.

Warmolt had gelukkig een biddende moeder. Toen hij de wijde wereld introk, net als de verloren zoon, gaf zijn moeder hem een Bijbeltje mee. Ze had daar iets heel bijzonders ingeschreven:

‘O zoon, uit een huis
Waar Jezus Naam in eere is.
Bemin Hem, dien Hem, hang Hem aan.
Nooit werd die keus te vroeg gedaan.
Heb de moed en kracht te huiveren als de zonde lacht.’

Ik ben ervan overtuigd dat biddende moeders veel meer voor Gods Koninkrijk betekenen dan wij beseffen. Denk eens aan de moeder van Samuel. ‘HERE van de legermachten, wanneer U (…) aan Uw dienares een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die al de dagen van zijn leven aan de HERE geven…’ (1 Samuel 1:11).

Jarenlang leefde Warmolt in de zonde. Hij heeft alles gedaan wat God verboden had. Gokken, vloeken, vrouwen, drank, sigaretten…
Tot het moment kwam dat de Here in ging grijpen. Hij maakte Zichzelf aan hem bekend.
Opeens wist hij het zeker: God bestaat. Toen herinnerde hij zich het Bijbeltje weer en las hij ook die woorden die zijn moeder erin had geschreven. Hij had inmiddels ook weer contact met zijn moeder. Diep geraakt was hij door haar opmerking: ‘Zonder Jezus had ik het niet volgehouden.’

Warmolt kwam tot geloof in de Here Jezus. Nieuw leven. Leven uit de dood. Pasen. De Here gooide hem letterlijk uit zijn stoel op de knieën. Hij riep het uit: ‘Jezus!’ En in zijn hart zei hij, als in een flits: ‘God, zonder U is alles hopeloos.’
Hij wist het toen absoluut zeker: ‘De Here Jezus heeft ook voor mij Zijn leven aan het kruis gegeven.’ Direct begon hij in het Bijbeltje te lezen, wel 8 uur per dag. En wat een wonder, zijn moeder was er nog getuige van dat hij tot geloof kwam. Wat was zij blij en dankbaar.

Warmolt is zendeling/evangelist geworden. Hij wist zeker dat de Here hem daartoe riep. Eerst ging hij naar de Russische schepen in de haven van Antwerpen. Daar werd hij actief in de Bijbelsmokkel. Op spannende wijze beschrijft hij hoe het hem – met Gods hulp – lukte om duizenden Bijbels en geïllustreerde Evangeliën, met de titel ‘Hij leefde onder ons’ aan Russische zeelieden uit te delen, in een tijd dat het communisme nog heer en meester was in Rusland.
En zoals Nikita Chroetsjov in 1962 met Russische schepen raketten naar Cuba stuurde, zo smokkelde Warmolt tussen 1989 en 1991 met Russische schepen Gods raketten – Spaanse Nieuwe Testamenten – naar Cuba.

Later werd Warmolt wereldwijd actief met de verspreiding van de geïllustreerde Evangeliën. Tientallen miljoenen exemplaren van ‘Hij leefde onder ons’, in tientallen verschillende talen, konden er al worden verspreid. Velen, zeer velen zijn daardoor tot geloof gekomen. In het boekje leeft u verscheidene krachtige getuigenissen.

Nog steeds zet Warmolt zich in voor de verspreiding van het Evangelie, ook al is hij al 75 jaar. ‘In Gods Koninkrijk ga je niet met pensioen. Er zijn nog zoveel mensen die het Evangelie moeten horen. Daarom: volle kracht vooruit, want de komst van de Here is aanstaande. Laten we redden wie we nog kunnen redden.’

Wat een kracht er in het Evangelie is, wordt duidelijk uit het verhaal van de Rus Stanislav, die vertelt wat er met zijn oma gebeurde toen zij zo’n geïllustreerd Evangelie als geschenk ontving.

‘Ze zat daar en huilde. Zo ontroerd was ze door dit geschenk in haar eigen taal. Ze zei: Ik ben 74 jaar oud en bereid om te sterven. Ik was lid van de communistische partij. Ik leefde de idealen van Lenin. Maar jouw geschenk bracht onbeschrijfelijke herinneringen naar boven. Ik zag mijn moeder, met in haar handen een schoolschrift met handgeschreven Bijbelse verhalen. Zij onderwees mij om vertrouwen in God te hebben en Hem lief te hebben. Als kind geloofde ik in God. Daarna kwamen er goddeloze mensen die onze familie uiteenrukten en ook mij beschadigden. Deze slechte mensen vernietigden al de zaadjes van het geloof in mijn hart. Dankzij jouw geschenk herinnerde ik mij plotseling mijn vader en mijn moeder en zag hen op hun knieën voor een grote God.
Bella Totrebkova Kargeeva knielde neer voor de machtige God en huilde, huilde en vroeg zachtjes aan Hem om haar vele zonden te vergeven. Ik was vol vreugde over mijn huilende oma, die vergeving van zonden ontving en terugkeerde naar de God van haar ouders.’

Dirk van Genderen

Het boekje ‘Kapitein wordt Bijbelsmokkelaar’ wil ik van harte bij u aanbevelen. Het is ook een prachtig boekje om weg te geven als evangelisatieboekje of ter bemoediging.
Het kost € 9,99, wordt uitgegeven door Johannes Multimedia en is verkrijgbaar in de boekhandel of te bestellen via internet, onder andere via johannes-multimedia.nl

13 Reacties

 1. Robbert zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 maart 2013 om 12:21

  Wat hebben wij toch een groot God, dat wij, omdat Zijn Zoon Jezus aan het kruis stierf, eeuwig leven mochten ontvangen. Mij trof in het bijzonder die Russiche grootmoeder die ‘Hij leefde onder ons’ ontving. Wat geweldig dat we mogen weten dat de tegenstander kan proberen wat hij kan, maar dat uiteindelijk de Here God overwinnaar is. Hij zal die slechte mensen die haar familie uiteenrukten hebben gebruikt om de zaadjes te vernietigen. Toch kon hij níet haar herinneringen uitwissen. Erg bijzonder dat deze 74 jarige vrouw nu ook Jezus mag leren kennen.

 2. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 maart 2013 om 21:44

  We leven inderdaad in de eindtijd en daarom ben ik momenteel bezig met het boek Openbaring!! In de eerste hoofdstukken zien we Jezus als Rechter. In hoofdstuk 3, in de brief aan Sardis, lees ik aan het begin: “2 Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven, want Ik heb uw werken niet vol bevonden voor God.
  3 Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer u.”
  Het belangrijkste vind ik in deze brief: “versterk het overige dat dreigt te sterven”!! Het is een opdracht aan ALLE christenen in deze wereld…… Er is zo veel afgunst!! Hoe weinig christenen bemoedigen elkaar….. Hoe weinig besef, om te getuigen van de grote rijkdom, die wij ontvangen hebben!!! Daarvoor hoeven we geen kapitein te worden op een schip, want deze opdracht begint thuis, bij de buurman, in je kerk (of kerken!!, in je stad, je land en overal waar wij mensen ontmoeten!! Laat christenen opstaan van achter hun televisie!! Elke minuut tv, is een verloren minuut!! Kan een verloren mens betekenen!! Miljarden dreigen in deze wereld te sterven, ook christenen…..!!! Wat is dan één minuut of jaren televisie op de eeuwigheid, die wij dreigen te missen?? Dit is een boodschap voor ELKE christen!!

 3. Wolter zegt:
  Geplaatst op zondag 31 maart 2013 om 13:16

  Beste Dirk,
  Het is mooi dat de kapitein is bekeerd. Als christen kun je inderdaad blij zijn dat je bent gered. Het is aan de andere kant echter ook zo dat het leven als christen erg moeilijk kan zijn. Dan vraag je je af: hoe houd ik het vol? Neem Jona. Die moest de mensen waarschuwen in Nineve, maar had daar geen zin in. Neem de profeten. Die wensten zichzelf wel eens dood, als ze het erg moeilijk hadden. Het leven als christen kent vaak bergen en dalen.

 4. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 31 maart 2013 om 17:37

  Sjalom allen,

  Is het zo dat een christen zonder meer gered is vraag ik mij af. Het klinkt zo goedkoop en naïef we zijn gered. We moeten ons dan onmiddellijk de vraag stellen: waarvan zijn we gered. Telkens weer komen de zwakke schakels bij de mens naar voren. De goed bedoelde voornemens kunnen we in de praktijk niet waarmaken. Velen doen dat dan ook maar niet meer, vanuit de wetenschap dat het je toch niet lukt. De gezapigheid zit bij velen ingebakken en menigeen denkt dat hij/zij verlost is en kunnen het gewoonweg niet benoemen waarvan dat expliciet is. Zit daar niet het grote probleem, want bij menigeen naar voren komt: we kunnen het niet zelf dus laten we het maar aan G’d over.

  Schaarste is er overal, de olie in de lampen zijn van inferieure kwaliteit en walmen behoorlijk. Met de olie in de lamp bedoel ik de matige prediking en het ontbreken aan diepgang. Ik besef dat vele voorgangers mij dit kwalijk zullen nemen. Het gaat hun deur beslist niet voorbij. Hoeveel holle frasen worden er niet uitgestrooid over de toehoorders. Vaak ontbreekt het aan goed huiswerk en wordt er liturgisch een schepje boven op gedaan. Het lijkt wel of de liturgie met allerlei niet Bijbelse franjes het hoofdbestanddeel gaan vormen.

  Hoeveel nieuwe paaskaarsen worden er plechtig ingewijd? Is dat Bijbels te onderbouwen of meer ten faveure van de dienst. Als ik lees wat de aangehaalde Bijbel smokkelaar doet dan brengt hij uitsluitend het woord tot de mensen. Geen paaskaars en totaal overbodige liturgische fratsen zoals het liturgisch bloemschikken voor pinksteren met zeven soorten bloemen.

  Zo wordt de zuivere olie in de lamp tot een inferieure kwaliteit, die als deze wat hoger zou moeten branden verschrikkelijk gaat walmen en stinken. Geeft u zo gehoor aan de oproep van de Bruidegom om u gereed te houden? Weet en besef dat de zuivere olie een persing nodig heeft van zeven dagen. Krijgt u voor zeven dagen brandstof van uw voorganger? De weerbarstige praktijk leert dat het slechts voor enkele uren is. Dan zijn we de boodschap kwijt…

 5. Lenie Anderiesen zegt:
  Geplaatst op zondag 31 maart 2013 om 18:37

  Ik weet wat de moeder van deze kapitein heeft doorleeft, ik bid al heel lang voor onze jongste zoon, dat hij tot bekering mag komen. Dank voor deze bemoediging.

 6. Lydeke Roelfsema zegt:
  Geplaatst op zondag 31 maart 2013 om 21:44

  Ik wil graag iets zeggen tegen br. Wolter. Ik begrijp wat u bedoelt dat u zegt dat het leven als
  christen diepe dalen kent en dat je soms niet weet hoe je verder moet leven. Ook de Here Jezus weet
  wat diepe dalen zijn. Hij heeft die ook gekend. Leest u maar in Psalm 69: “Verlos mij, o God, want het water is gekomen tot aan de lippen, ik ben verzonken in bodemloos slijk, waar ik niet kan staan; ik ben gekomen in diepe wateren, een vloed overstroomt mij.” De Here Jezus is in die diepte gekomen juist om heel dicht bij ons te zijn in onze diepte en ons te verlossen. Hij hoort en ziet u. Stel uw vertrouwen op Hem en verwacht het van Hem. Hij zal u nooit begeven noch verlaten.

 7. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 31 maart 2013 om 22:36

  Troost mijn volk,
  Ben het niet ten volle met je eens.

  Vertoef reeds bijna 70 jaar in de gemeente (kerk) en zie veel “vreugde Olie” bij gelovigen.

  Walmende lampen?
  Kan de ene lampdrager tegen de andere lampdrager zeggen: jouw lamp walmt..?

  Weet dat de discipelen op de eerste dag der week na de Opstanding van hun Meester “achter gesloten deuren” bijeen gekomen waren. En… Christus Jezus de Heere wilde juist bij hen in het midden zijn.

  Hun lampen brandden op dat moment helemaal niet. En toch was de Groet: Vrede zij U!! Ja Vrede zij U!!

  Ben blij dat ik weet: Alle tien de maagden sliepen. Ook zij die genoeg Olie bij zich hadden en..
  zodra de roep er is: De Bruidegom komt, ga uit Hem tegemoet, dat dan de lamp zo in één keer weer gaat branden. Het gaat erom dat je Olie mee neemt in je kruik (hart)

  Voor mij persoonlijk betekend het: niemand heeft het recht om tegen de ander te zeggen: jouw lamp walmt….. Wie weet hoeveel “olie” deze persoon mee draagt in het hart.. Het zal niet eerder gebruikt worden en zichtbaar bij het ontwaken en als de roep klinkt: ga uit Hem tegemoet..

  Tot zolang moeten we voor onszelf zorg dragen om Olie in de kruik mee te nemen. En dan met name “vreugde Olie”.
  Vreugde in het hart dat je weet: Christus Jezus de Heere stierf voor mij. Hij droeg de straf die ik had verdiend. Hij werd verbrijzeld en heeft Zijn Leven uitgegoten in de dood. Voor mij!!

  Vreugde Vreugde
  Louter Vreugde
  Is bij U van Eeuwigheid.
  Schepper die ‘t heelal verheugde
  Bron van eeuwige vreugde zijt.

  Wil ons van die vreugde geven
  hef ons op tot U omhoog
  Gever van het onsterfelijk Leven
  die tot ons U nederboog.
  Dan gaan wij hier zingend voorwaarts
  onbevreesd in smart en pijn
  Laat ons , Heer, door Uwe Liefde
  Eeuwig in Uw vreugde zijn.

  W/lelie

 8. jenneke zegt:
  Geplaatst op maandag 1 april 2013 om 11:13

  Heel bemoedigend stuk, wat prachtig en wat laat het weer zien hoe belangrijk gebed is.

  Troost mijn volk,

  ik herken wat u zegt. Ik zie uw opmerkingen ook niet als een oordeel over mensen persoonlijk,
  maar herken de schaarste aan ware voeding. Ook ik heb jaren gehongerd maar geen voeding gevonden.
  Gelukkig heb ik door Gods leiding voeding gevonden door zelf buiten de gemeente om overal te zoeken, in bijbelstudies, boeken, en goede preken op internet, maar wat heb ik me hier vaak eenzaam in gevoeld omdat ik niemand had waar ik mee kon delen, of die me écht leerde, terwijl ik iedere zondag in de dienst zat, waar ik psychologisch voedsel aan geboden kreeg. Maar ik hongerde naar geestelijke voeding, om te mogen leren wie God precies is, want naast een liefdevolle Vader (wat wekelijks gepreekt wordt) is Hij ook een Rechtvaardig en Heilig God.

 9. Thea zegt:
  Geplaatst op maandag 1 april 2013 om 14:48

  Helemaal mee eens, Jenneke! Heb precies dezelfde ervaring.

 10. San zegt:
  Geplaatst op maandag 1 april 2013 om 16:23

  Beste Dirk,

  Weten wij wel wat het betekent dat Jezus is opgestaan uit de dood? De dood kon Hem niet vasthouden. Waarom eigenlijk
  niet? Omdat Hij een onvernietigbaar leven bezit. Hij heeft zijn leven vrijwillig afgelegd. Door Zijn opstanding heeft Hij bewezen te zijn wie Hij was. Zonder de opstanding uit de dood heeft het Evangelie geen kracht en zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Alle beloften zijn in Hem ja en amen. Het Evangelie is de meest betrouwbare zekerheid die wij bezitten.
  De Opname van de Gemeente is een grotere zekerheid dan ons sterven. Onze blijdschap mogen wij in de hoop op Zijn
  komst bezitten. Het geeft ons ook kracht als wij Hem verwachten om voor Hem te getuigen en te leven. Wij mogen terugkijken naar tweeduizend jaar geleden en ook vooruitkijken naar het Duizendjarige Vrederijk en de Eeuwigheid. En dan zien wij dat God getrouw is en niet een van Zijn beloften onvervuld laat. Dat heeft Hij voor ons bereid, die geloven. Laten wij voor alles op zoek zijn naar Hem en Zijn eer. Dat is de wil van God. De Naam van Jezus moet verhoogd worden, opdat velen tot geloof zullen komen. Het gaat niet langer meer om ons, maar om Jezus alleen.
  Een aanrader zou ik willen geven voor hen die zoeken naar verdieping van hun geloof. Leef dicht bij de Bijbel en heb een leven dat de Here welgevallig is. Bestudeer Zijn Woord mbv een goede naslagwerk en laat de Geest het openbaren. Wees ook bereid om geestelijke inzichten te toetsen. Want een discipel van de Here Jezus raakt nooit uitgeleerd. En bidt vaak met de Here. Leg Hem alles voor en bespreek het met de Here. Hij zal ons datgene geven wat wij nodig hebben en het is Zijn wil om zichzelf aan ons te openbaren. Want het eeuwige leven is dat wij Hem kennen. Zie Johannes 17:3.

  Groet van San

 11. San zegt:
  Geplaatst op maandag 1 april 2013 om 23:50

  Beste Dirk,

  Ik moest nog denken aan een Bijbeltekst en een lied uit de bundel “Opwekking”.

  Efeze 5:19 (HSV)
  ‘…….en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart…..”

  Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen.
  Omdat Hij leeft, mijn angst is weg.
  Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst.
  En het leven is het leven waard omdat Hij leeft.

  Because He lives, I can face tomorrow.
  Because He lives, my fear is gone.
  Because I know, He holds the future.
  And life is worth the living,
  just because he lives.

  Opwekking 47

  Groet van San

 12. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 2 april 2013 om 19:47

  Beste Dirk,
  Een wonderbaarlijk getuigenis-verhaal met geweldig missionair werk daarna van hem, voor Gods-Vredesrijk dat komende is. Zijn boekje: Hij leefde onder ons. Zou ik willen aanvullen met:
  Hij leefde onder ons en heeft ons Zijn-leer voorgeleefd. Waarmee ik altijd maar wil zeggen: Laten wij Zijn leer daadwerkelijk in praktijk brengen, met gegeven talenten, capaciteiten en mogelijkheden op welke plek dan ook. En ik ben er vast van overtuigd dat iedere dag, misschien wel iedere uur zo’n getuigenis verhaal (wel misschien niet zo spectaculair) plaats vindt op deze wereld. Het kiezen van de nieuwe Paus is ook voor mij weer zo’n wonderbaarlijk verhaal, waar God (via de H.Geest, denk aan de bliksem-inslag op de St.Pieter op de aftredings-dag van Paus Benedictus) de kardinalen heeft “beinvloed” om voor Paus Fransiscus te kiezen, want als ik de nieuwe Paus hoor en zie, is het echt een vaderlijke leider, die de Christelijke leer zelf gaat VOOR_LEVEN, net als de H.Fransiscus : Naastenliefde, dienstbaar, vredelievend, rechtvaardig, sober levend, opkomen voor de armen en zwakken enz. Misschien is het wel de laatste Paus voor de Wederkomst van Jezus. Hub.

 13. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 7 april 2013 om 10:56

  Sjalom Watersnip,

  Daar zit nu juist de kneep. De gelijkenis van Yeshua richt zich ondubbelzinnig naar alle genodigden. Hoe ontvangen deze genodigden de uitnodiging? Zijn zij zich er ten volle van bewust wat de intentie van deze uitnodiging is?

  Daarmee laat Yeshua haarscherp zien dat er zorgvuldige en onzorgvuldige mensen zijn. Alle tien meisjes gaan op weg ieder heeft een eigen lichtje om in het donker van deze wereld gezien te worden. De omstanders kennen maar al tegoed Psalm 119 vers104 en 130. Yeshua appelleert met deze gelijkenis aan deze woorden. Als eerste gaat het om het brengen van het woord wat een licht op je levenspad is.

  Iedereen weet dat onzuivere olie een walmende vlam geeft. De zuivere olie geeft een helder licht en zal beslist niet walmen. Het betonen van respect of eerbied naar de bruidegom vindt je terug in Maleachi 1 vers 6. De combinatie van beide, en nog veel meer andere teksten zitten verweven in deze gelijkenis. Mijn volksgenoten wisten heel goed wat Yeshua bedoelde.
  Wanneer op de 18e nissan Yeshua, zijnde de derde dag van de Pesachweek zich bekend maakt als de levende aan Zijn discipelen klinkt de daar de eeuwenoude begroeting: Sjalom. Mijn volksgenoten kennen de diepe intentie van die dagelijkse groet.
  De afloop is bekend.

  Waar gaat het ten diepste om? Je geestelijke bagage op peil te houden en de gastheer niet te schande te maken om met een walmende pit de feestzaal te betreden!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden