Pasen: leven uit de dood!

Op de Paasmorgen klinkt het: ‘De Here is waarlijk opgewekt. Hij leeft.’ Pasen! Leven uit de dood.
Het leven heeft zin, lieve mensen, omdat de Here Jezus leeft. Daarom moet het Evangelie worden verkondigd. Opdat dode zondaren levend worden, opgewekt worden van tussen de doden vandaan.

De afgelopen dagen heb ik een nieuw boekje gelezen, dat mij een wonderlijke blijdschap en vreugde in mijn hart heeft gegeven. Pasen wordt zichtbaar in de getuigenissen in deze uitgave, met de spannende titel ‘Kapitein wordt Bijbelsmokkelaar’.
De hoofdpersoon in dit boekje is Warmolt Houwing. Jarenlang voer hij als kapitein over de wereldzeeën. Hij had God vaarwel gezegd. Maar de Here had een plan met hem.

Warmolt had gelukkig een biddende moeder. Toen hij de wijde wereld introk, net als de verloren zoon, gaf zijn moeder hem een Bijbeltje mee. Ze had daar iets heel bijzonders ingeschreven:

‘O zoon, uit een huis
Waar Jezus Naam in eere is.
Bemin Hem, dien Hem, hang Hem aan.
Nooit werd die keus te vroeg gedaan.
Heb de moed en kracht te huiveren als de zonde lacht.’

Ik ben ervan overtuigd dat biddende moeders veel meer voor Gods Koninkrijk betekenen dan wij beseffen. Denk eens aan de moeder van Samuel. ‘HERE van de legermachten, wanneer U (…) aan Uw dienares een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die al de dagen van zijn leven aan de HERE geven…’ (1 Samuel 1:11).

Jarenlang leefde Warmolt in de zonde. Hij heeft alles gedaan wat God verboden had. Gokken, vloeken, vrouwen, drank, sigaretten…
Tot het moment kwam dat de Here in ging grijpen. Hij maakte Zichzelf aan hem bekend.
Opeens wist hij het zeker: God bestaat. Toen herinnerde hij zich het Bijbeltje weer en las hij ook die woorden die zijn moeder erin had geschreven. Hij had inmiddels ook weer contact met zijn moeder. Diep geraakt was hij door haar opmerking: ‘Zonder Jezus had ik het niet volgehouden.’

Warmolt kwam tot geloof in de Here Jezus. Nieuw leven. Leven uit de dood. Pasen. De Here gooide hem letterlijk uit zijn stoel op de knieën. Hij riep het uit: ‘Jezus!’ En in zijn hart zei hij, als in een flits: ‘God, zonder U is alles hopeloos.’
Hij wist het toen absoluut zeker: ‘De Here Jezus heeft ook voor mij Zijn leven aan het kruis gegeven.’ Direct begon hij in het Bijbeltje te lezen, wel 8 uur per dag. En wat een wonder, zijn moeder was er nog getuige van dat hij tot geloof kwam. Wat was zij blij en dankbaar.

Warmolt is zendeling/evangelist geworden. Hij wist zeker dat de Here hem daartoe riep. Eerst ging hij naar de Russische schepen in de haven van Antwerpen. Daar werd hij actief in de Bijbelsmokkel. Op spannende wijze beschrijft hij hoe het hem – met Gods hulp – lukte om duizenden Bijbels en geïllustreerde Evangeliën, met de titel ‘Hij leefde onder ons’ aan Russische zeelieden uit te delen, in een tijd dat het communisme nog heer en meester was in Rusland.
En zoals Nikita Chroetsjov in 1962 met Russische schepen raketten naar Cuba stuurde, zo smokkelde Warmolt tussen 1989 en 1991 met Russische schepen Gods raketten – Spaanse Nieuwe Testamenten – naar Cuba.

Later werd Warmolt wereldwijd actief met de verspreiding van de geïllustreerde Evangeliën. Tientallen miljoenen exemplaren van ‘Hij leefde onder ons’, in tientallen verschillende talen, konden er al worden verspreid. Velen, zeer velen zijn daardoor tot geloof gekomen. In het boekje leeft u verscheidene krachtige getuigenissen.

Nog steeds zet Warmolt zich in voor de verspreiding van het Evangelie, ook al is hij al 75 jaar. ‘In Gods Koninkrijk ga je niet met pensioen. Er zijn nog zoveel mensen die het Evangelie moeten horen. Daarom: volle kracht vooruit, want de komst van de Here is aanstaande. Laten we redden wie we nog kunnen redden.’

Wat een kracht er in het Evangelie is, wordt duidelijk uit het verhaal van de Rus Stanislav, die vertelt wat er met zijn oma gebeurde toen zij zo’n geïllustreerd Evangelie als geschenk ontving.

‘Ze zat daar en huilde. Zo ontroerd was ze door dit geschenk in haar eigen taal. Ze zei: Ik ben 74 jaar oud en bereid om te sterven. Ik was lid van de communistische partij. Ik leefde de idealen van Lenin. Maar jouw geschenk bracht onbeschrijfelijke herinneringen naar boven. Ik zag mijn moeder, met in haar handen een schoolschrift met handgeschreven Bijbelse verhalen. Zij onderwees mij om vertrouwen in God te hebben en Hem lief te hebben. Als kind geloofde ik in God. Daarna kwamen er goddeloze mensen die onze familie uiteenrukten en ook mij beschadigden. Deze slechte mensen vernietigden al de zaadjes van het geloof in mijn hart. Dankzij jouw geschenk herinnerde ik mij plotseling mijn vader en mijn moeder en zag hen op hun knieën voor een grote God.
Bella Totrebkova Kargeeva knielde neer voor de machtige God en huilde, huilde en vroeg zachtjes aan Hem om haar vele zonden te vergeven. Ik was vol vreugde over mijn huilende oma, die vergeving van zonden ontving en terugkeerde naar de God van haar ouders.’

Dirk van Genderen

Het boekje ‘Kapitein wordt Bijbelsmokkelaar’ wil ik van harte bij u aanbevelen. Het is ook een prachtig boekje om weg te geven als evangelisatieboekje of ter bemoediging.
Het kost € 9,99, wordt uitgegeven door Johannes Multimedia en is verkrijgbaar in de boekhandel of te bestellen via internet, onder andere via johannes-multimedia.nl[1]

Endnotes:
  1. johannes-multimedia.nl: https://www.johannes-multimedia.nl