Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Gezegend is het land dat biddende christenen heeft (16 reacties)

Geplaatst op donderdag 25 april 2013, 11:43 door Dirk A A

Nog een paar dagen, dan is het zover. Als de Here het geeft, zal dinsdag 30 april koningin Beatrix afstand doen van de troon, waarna Willem-Alexander zal worden ingehuldigd als onze nieuwe koning.

Een paar weken geleden riep ik al op tot gebed voor de nieuwe koning en koningin. Verscheidene kerken en gemeenten organiseren de komende dagen speciale gebedsdiensten. Er zijn zelfs preken geschreven voor de koning en ook gebeden en liederen gemaakt.

Het is mijn voortdurende gebed dat de Here Zich aan ons nieuwe koningspaar zal openbaren. Dat ze Hem zullen kennen en met Hem zullen wandelen. Dat Hij Zich door hen heen zal openbaren. Wat zou dat een zegen voor ons land en voor ons volk zijn!

De ophef over het koningslied laat ik hier maar rusten. Hoewel God er wel in genoemd wordt, is het jammer dat het zo vaag is. Veel liever had ik gezien dat we als volk ons nieuwe koningspaar ‘gewoon’ het eerste en het zesde couplet van het Wilhelmus hadden toegezongen.

In de Bijbel worden we opgeroepen tot voorbede voor de koning. In 1 Timotheüs 2:1 en 2 lezen we: ‘Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen worden gedaan voor alle mensen, voor koningen en voor allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid.’

Deze oude woorden hebben nog steeds hun geldingskracht. Hoewel, oud? Het zijn Gods eigen woorden, die Hij spreekt, ook tot ons, nu, anno 2013.
…smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen voor… de koning. De Here zal Zijn zegen daarover geven. Dat staat er ook: ‘…opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid.’

Ik wil schuld belijden en mij verootmoedigen. Ik geef vaker kritiek op onze politici en soms ook op onze koningin, dan dat ik voor hen bid. Ik vraag de Here om vergeving.
‘Here, vergeef mij en leer mij voor hen te bidden, en aan te houden in de ‘smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen.’

Wat een zegen zou het zijn wanneer we met alle gelovigen deze weg gaan, wanneer duizenden, tienduizenden, misschien wel enkele honderdduizenden mensen in ons land op de knieën gaan om te bidden voor ons land en ons volk, voor allen die over ons geplaatst zijn, voor ons nieuwe koningspaar.

In de geciteerde verzen in 1 Timotheüs 2 wordt ook de reden genoemd waarom we worden opgeroepen tot gebed: ‘Opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid.’
In deze tijd is dit buitengewoon actueel. Het lijkt er immers op dat de ruimte voor christenen om in het openbaar hun christen-zijn te laten horen en zien, minder wordt. Laten we ook daarom bidden voor allen, en zeker voor hen die boven ons geplaatst zijn.

Opdat, bedoelt vers 2, de overheid vrijheid van allerlei vormen van godsvrucht (vroomheid) zal garanderen, zodat de gelovigen in waardigheid God kunnen dienen en hun geloof zichtbaar mogen maken. De woorden ‘in waardigheid’ wijzen erop dat er dan geen enkele angst of vrees hoeft te zijn bij het dienen van de Here.

Laten we met elkaar deze weg gaan, de weg van gebed en voorbede. Laten we de hemel ‘bestormen’ voor onze nieuwe koning.
Ik wil u wel vertellen dat ik een heel specifiek gebed heb, namelijk dat koning Willem-Alexander en koningin Maxima spoedig op staatsbezoek naar Israel zullen gaan en Israel zullen zegenen, troosten en bemoedigen…

Dirk van Genderen

We feliciteren prins Willem-Alexander met zijn 46e verjaardag, op zaterdag 27 april en we wensen hem Gods rijke zegen toe.

16 Reacties

 1. Robbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 25 april 2013 om 18:59

  Beste San

  Ik zou de islam geen godsdienst willen noemen maar alleen een heel gevaarlijke niets ontziende ideologie waar Hitler (bij wijze van spreken) nog een puntje aan zou kunnen zuigen. Dat het een duivelse leer is (ik zou dan nog het woordje ‘dwaal’ voor dat ‘leer’ willen zetten) is wel duidelijk. Waar deze als godsdienst vermomde ideologie opduikt zaait deze dood en verderf en sticht ze verwarring en chaos.
  Wat de voorbede betreft zou ik willen zeggen dat het gebed zoiets wonderlijks is. Ga maar na, God wil gebeden worden door ons maar in feite heeft Hij dat niet eens nodig omdat de Here alles bestuurt en leidt. Hij heeft ons als Zijn kinderen de mogelijkheid gegeven door gebeden op te zenden, veranderingen te bewerkstelligen. Op deze wijze is het ook mogelijk dat de Koning en Koningin Hem als Heer te kennen.

 2. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op donderdag 25 april 2013 om 20:38

  Laten we ook bidden voor het kabinet Rutte II die bezig is met het doorvoeren van de noodzakelijke hervormingen in de zorg en in de arbeidsmarkt. Denk maar aan het Sociaal Akkoord. Laten we bidden deze hervormingen en bezuinigingen ook op een sociaal-verantwoorde manier zullen doorgevoerd worden en dat het kabinet stand weet te houden in deze moeilijke tijden.

  Een val van het kabinet en weer nieuwe verkiezingen zijn funest voor ons land en volk en ook funest voor de werkgelegenheid en de economie. Bovendien kan dit de flankpartijen als de SP en de PVV flink in de kaart spelen.

 3. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op donderdag 25 april 2013 om 21:18

  Beste Dirk,
  Ik heb er alle vertrouwen in dat Willem-Alexander en Maxima, wel eens een voorbeeld functie zullen gaan uitoefenen, als Koning en koningin v.w.b. de oecumenische gedachte, want hij is protestant en zij katholiek: Door gezamenlijk daadwerkelijk hun Christen-zijn in praktijk te brengen buiten de kerkmuren kunnen zij een voorbeeld zijn voor de oecumenisch denkende en handelende Christenen. Hub.

 4. Lenie v.Schuijlenburg zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 april 2013 om 21:34

  Beste Dirk, bewogenheid en zorg over de situatie in ons land, ik voel met je mee. Ken je het gebed voor de overheid: Op de Bres voor Nederland? Ieder uur van de dag, ieder dag van de maand wordt er gebeden n.a.v. 1 Tim 2 : 1 e.v. Ieder bidt dus 1 uur per maand, thuis, aan de hand van een gebedsbrief. Wie meer wil weten kan contact opnemen met Cees Vork, 0613543887. We hebben nooit teveel bidders en zoals jij aangeeft: Het is een Bijbelse opdracht. Hartelijk dank voor je brieven. Ons land zal alleen gered worden als de christenen op de knieën gaan. Lenie

 5. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 april 2013 om 21:45

  Helaas zien we geen korenschoven meer op het land staan……. Mogelijk is DAT de oorzaak, dat christenen deze tekst niet meer kennen: (Matt. 5: 15) “Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn.” Of…..??? Er zijn toch echt nog wel genoeg christenen in Nederland, die hun licht kunnen laten schijnen, maar ze “doen” het niet…. Anderen hebben waarschijnlijk geen “licht” en kunnen het onmogelijk laten schijnen!! Het was in 1958, dat ik de eerste keer Anne van der Bijl ontmoette op een jongeren weekend. Ik zal nooit zeggen, dat ik op dat weekend “tot geloof” gekomen was, want ik geloofde al wat er in de Bijbel stond. Maar…… mijn grote ontdekking was, dat geloven is: D O E N wat er in de Bijbel staat!! De belangrijkste daarvan is wel: MIJN LICHT LATEN SCHIJNEN!!! Dat zie ik als mijn roeping. Een jaar na die eerste ontmoeting met Anne, deed ik belijdenis en ik kon geen toepasselijker tekst meekrijgen dan Hand. 1: 8!!! Het waren de laatste woorden van Jezus Christus op deze aarde!! Ik ben hiermee niets meer dan welke christen ook, alleen denk ik dat “zwijgen” een heel groot misdrijf is naar mijn zusters en broeders, van welke denominatie ook!!! Openb. 3: 2 en 3: “2 Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven, want Ik heb uw werken niet vol bevonden voor God.
  3 Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen.
  Hier spreekt Jezus als RECHTER!!!! (zie de inleiding op deze brieven in Openbaring 1)…. Wie “zwijgt” stemt toe, in de toestand zoals deze nu in Nederland en de wereld IS !!!

 6. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 april 2013 om 22:42

  Beste Dirk,

  Naar aanleiding van Ernst van Olffen wil ik opmerken dat het grootste gevaar voor de wedergeboren
  christen is wel de wereldsgezindheid. Dat ontneemt de kracht aan de getuigenis. Wereldsgezindheid
  heeft vooral daarmee te maken dat men het niet meer zo nauw neemt met Gods woord. Het is in feite
  zondigen door de Geest te doven (1 Thessalonicenzen 5:19). Wat wij dan ook vooral nodig hebben, is
  een nieuwe vervulling of doop in de Geest. Dat staat volgens mij in Openbaring 3:2,3. Want doordat
  kracht ontbreekt door een lakse houding, gaat er van ons getuigenis weinig kracht uit en de gemeente
  dreigt dan ook te sterven. De Here roept ons op om te bekeren van onze lauwe houding. Wij moeten geen
  mensen volgen maar de Here Jezus.

  Misschien is het ook goed om voorbede te doen dat er tijdens de inhuldiging geen wanklank zal zijn door acties van
  extremisten in wat voor richting dan ook, zoals gebeurd is bij de marathon van Boston (USA). Dat alles ordelijk en in goede harmonie zal verlopen. Er zal veel beveiliging zijn maar tegen een extremist met rare ideeen kan je je haast niet beveiligen.
  Daarom blijven wij te allen tijde van God afhankelijk. Het is het gebed dat de wetteloosheid zal vertragen maar het is wel zo dat ons land, net als de andere landen om ons heen, aan het afglijden zijn. De Islam is waarschijnlijk de gevaarlijkste godsdienst die er is. Hun duivelse leer eist veel mensenlevens. Zij zijn misleid en haten Christenen en Joden het meest vanwege de Koran die hen dat zo leert. Johannes 16:2, “….ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen.” Daarom dat voorbede heel dringend gewenst is op 30 april.

  Groeten van San

 7. Hanneke Veldkamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 april 2013 om 23:48

  Dag Dirk,

  Ik zeg volkomen AMEN op jouw oproep tot gebed. Dat is wat ons land nodig heeft, biddende christenen.
  Laten we ook dagelijks bidden voor onze vervolgde broeders en zusters in deze wereld en voor de Vrede van Jeruzalem.
  Groeten van Hanneke

 8. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 28 april 2013 om 9:08

  Ernst,

  Ik ben het volledig met jouw stelling eens. Geloven is: DOEN wat er in de bijbel staat! (Jezus-leer)
  Bijna in al mijn reacties op DirksVisie, verkondig ik deze stelling en roeping, wel met uitgebreidere bewoording, maar wij bedoelen hetzelfde:
  Wij Christenen, uit welke Christelijke kerken dan ook, moeten ons Christen-zijn getuigenis, in éénheid (de oecumenische gedachte) méér DAADWERKELIJK laten zien en horen en in PRAKTIJK brengen, buiten de kerkmuren, ieder op zijn plek met gegeven talenten en gave Gods, zoals Jezus het ons 2000 jaar geleden heeft voorgeleefd en verkondigd.
  San Tjoa, ik begrijp niet Uw opmerking over de stelling van Ernst:
  Dat het grote gevaar voor de wedergeboren Christen is: De wereldsgezindheid.
  Als ik U goed begrijp, bedoelt U vermoedelijk: De grote wereldse verleidingen en de grote verdrukking waarin wij leven, die steeds zichtbaarder en heftiger wordt? Hub.

 9. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 28 april 2013 om 12:20

  Sjalom allen,

  De oproep tot gebed voor elkaar wordt ons gegeven in Jeremia 29:7. Duidelijk krijgt mijn volk een instructie wat hun positie is. Als eerste het aanroepen van G’d en ten tweede het zoeken naar de vrede voor de stad waarin men als vreemdeling verkeert. Daar zit automatisch huiswerk in: het bidden is ook je directe buurman/buurvrouw als je naaste en de plaatselijke overheid. Natuurlijk zijn we het niet eens met het beleid wat gevormd wordt, maar toch gaat er invloed uit door het gebed.

  Enige jaren geleden was er sprake van een disco in onze gemeente. Alle vergunningen werden verleend en de christelijke partijen konden geen meerderheid vinden in de raad. Op een doordeweekse avond kwam er een oproep uit de kerken om G’d te vragen de plannen te niet te doen. De disco kwam en werd in gebruik genomen. Enkele dagen later kon deze sluiten wegens gebrek aan belangstelling. Het was een zucht van verlichting dat de disco leeg stond. Echter vergat men om ook een dankdienst te organiseren om G’d te danken dat het gevaar van onze jeugd was afgewend in onze plaatselijke gemeente.

  Een historisch voorbeeld: Van Alkmaar begint de victorie! De ouderen onder ons kennen dit spreekwoord. De Spanjaarden hebben Alkmaar niet kunnen veroveren en uitmoorden. Wat helaas niet in de geschiedenisboekjes staat geschreven is dat in de Stad Alkmaar als eerste in de Lage Landen de vluchtende Portugese Joden van harte welkom waren in hun stad en dat zij onbelemmerd waren om hun G’d te dienen op hun eigen wijze. Zij handelden volgens de instructie van Jeremia 29:7. De zegen van G’d daalde neer over deze Stad en hoewel zij vele malen zwakker was dan de andere steden is zij niet gevallen. De kracht zit niet alleen in het gebed maar ook in de beschermende hand van G’d.

  Deze Stad wilde niet gelijk zijn als andere steden in de Lage Landen en gaf een duidelijk statement af. Hierdoor werden twee bevolkingsgroepen beschermd: de ingeborene en de vreemdeling.

  De oproep om te bidden is een Bijbels gebod!

 10. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 28 april 2013 om 20:48

  De kracht van het gebed wordt door velen zwaar onderschat, helaas…. Ik woon nu 33 jaar in Oldenzaal, ben PKN-lid in een overwegend “vrijzinnige” gemeente!! Jarenlang was ik bezig met “overtuigen” en verwonderde me, dat het totaal geen vruchten afwierp….. ongeveer 7 jaar geleden realiseerde ik mij na veel gebed (samen met een paar mensen van buiten mijn kerk), dat ik niet serieus genomen werd, omdat ik mijn medechristenen nooit serieus genomen had! Ik “bekeerde” mij van “OVERtuigen” naar “GEtuigen”, ofwel gehoor geven aan mijn belijdenistekst in 1959, Hand. 1: 8. Ik besloot nergens meer “tegen” te zijn, zonder te verloochenen waar ik vóór ben!! Bidden en getuigen werd mijn credo!! Wat ik nu zie gebeuren, is een steeds meer positief groeiende gemeente!! Er komen steeds meer jonge gezinnen en kinderen in de gemeente!! De boodschap die NU wordt gebracht, veranderde mee!!! Het leuke is, dat ze het zelf niet merken!! God GEBEURT gewoon in mijn kerk!!! Gebed verandert mensen!! We hebben geweldige nagesprekken na elke dienst op zondagmorgen!! God HOORT onze gebeden!!
  De volgende tekst prijkt aan de ingang van de kerk, naar aanleiding van de nieuwbouw in 1935: 2 Kronieken 6: 20
  “Dat uw ogen dag en nacht geopend zijn over dit huis, de plaats waar Gij naar uw belofte uw naam zoudt doen wonen, – zodat Gij hoort naar het gebed dat uw knecht te dezer plaatse opzenden zal.”
  Ja, Spreuken 15: 29 is waar!!!
  “Ver is de HERE van de goddelozen, maar het gebed der rechtvaardigen hoort Hij.”

 11. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 28 april 2013 om 21:56

  Beste Hub,

  Wat ik bedoel, is dat christenen een lauwe houding gaan krijgen omdat hun hart de Here niet meer zo
  is toegewijd, door wat de wereld te bieden heeft. Hun belangstelling gaat dan deels (ook) naar de wereld uit.
  Dat zie je ook bij het volk Israel in het Oude Testament als voorbeeld voor ons. Want keer op keer dwaalde het volk
  naar de andere (af)goden. Maar hoewel God daar soms straffen op liet volgen, bracht Hij ze keer op keer
  bij Hem terug omdat Hij een God is van liefde en barmhartigheid. Zo doet Hij dat ook bij ons. Maar Hij
  straft ons dan niet in negatieve zin, maar Hij tuchtigt en kastijdt ons opdat wij van onze
  (dwaal)wegen bekeren en bij Hem blijven.
  Wereldgezindheid is volgens mij dat iemands hart ook vervuld is van de dingen in deze wereld en dat
  de Here Jezus niet meer alleen op de troon zit. Die dingen hoeven niet slecht te zijn, maar ze kunnen
  wel iemand van een volledige toewijding aan God aftrekken. God wil ons hele hart en niet een hart,
  dat met andere zaken is gevuld dan die van Hem. Het is Gods wil dat wij toenemen in heiligheid en meer en meer
  op de Here Jezus gaan lijken. Dat proces vindt binnen in ons hart plaats. Dat hart moet gevuld zijn
  met het Woord van God en de Geest van God. En dat doen wij als wij het Woord serieus nemen en dat ook
  gehoorzamen onder de leiding van de Geest.
  Zie: Spreuken 4:23, Kolossenzen 3:16, Spreuken 2:1, Spreuken 3:3, Spreuken 7:1-3.

  Groeten van San

 12. Johanna Peacock zegt:
  Geplaatst op maandag 29 april 2013 om 1:32

  N.a.v. #10 (Ernst)
  Bedankt voor deze bemoedigende woorden. Zo staan we niet alleen! Ik herken wat je zegt: “God gebeurt gewoon op het gebed”. Op on-spektaculaire en mysterieuze wijze gebeuren er veranderingen, wonderen, die ons alleen achteraf maar kunnen verwonderen en vooral verblijden, als we het opmerken, en dat op het oprechte gebed van wedergeboren zondaren. Wat een wonder! We hoeven niet stil te zitten, want er is genoeg werk te doen!
  In Christus zijn we allen EEN.
  Hartelijke groet,
  Johanna

 13. Cor Barten zegt:
  Geplaatst op maandag 29 april 2013 om 21:06

  Broeder Dirk en anderen,

  Ik heb van de Heere tot tweemaal toe een last op mijn hart gekregen een nieuw Koningslied te schrijven. Op de vroege morgen van 23 april 2013 heb ik het geschreven. Het kan gezongen worden op de melodie van het lied van Horatio Spafford (It is well with my soul). De muziek is van Philip Bliss (zie Joh. de Heer lied 264).

  In het gebed dat het tot eer van onze God en heil van het volk met haar nieuwe koning is.

  KONINGSLIED

  Tekst: Cor Barten geb. 13-03-1952 mel. Philip Bliss.

  1. Geboren als kind in de koninklijke lijn,
  als prins en bestemd voor de troon.
  Al tijden bezet door ’t oranje vorstenhuis,
  dat regeerde en diende dit land.

  Refrein:
  m (v)
  Met Gods hulp (met Gods hulp)
  m (v)
  zal het gaan (zal het gaan).
  allen:
  Met Gods hulp, in Zijn kracht zal ’t bestaan.

  2. De jaren verstreken, gevormd voor deze taak,
  gesteund door geliefden en land.
  Verwachtingsvol uitzien naar ’t grote moment,
  Soms ook vragend: kan ik dat wel aan?

  Refrein.

  3. En nu weer een koning van ’t rijk van Nederland.
  Voor allen een koning te zijn.
  Ook wensen en bidden wij u wijsheid toe
  in het die – nen: fier en oprecht.

  Refrein 2x.

  © 23-04-2013

 14. Robbert zegt:
  Geplaatst op dinsdag 30 april 2013 om 0:06

  Beste Cor

  Je hebt werkelijk een prachtige tekst op dit bekende lied gemaakt en dit ook weloverwogen gedaan. Grote complimenten!!

 15. Uwlydia naam zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 mei 2013 om 18:37

  Israels lot.
  Laten wij jubelen om Jacobs God!
  En wenen om Israels lot.
  Wat wordt Gods oogappel aangedaan?
  Wee u die zich keert tegen dit volk,
  onze gebeden; zijn ze achter Gods wolk?..
  Kunnen ze er niet meer door dringen
  vanwege onze kerkelijke leringen?
  Zo zwaar als onze dogmatiek is in ons denken,
  kunnen wij ze daarom niet meer de “Shalom” schenken?
  Laten wij ons tot een volk samen spannen
  En de leuze van ons denken! Vrede wil God aan Jeruzalem schenken.

  Naar Deuteronomium 32:43.

 16. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 mei 2013 om 21:43

  @San Tjoa:
  “Misschien is het ook goed om voorbede te doen dat er tijdens de inhuldiging geen wanklank zal zijn door acties van extremisten in wat voor richting dan ook, zoals gebeurd is bij de marathon van Boston (USA). Dat alles ordelijk en in goede harmonie zal verlopen. Er zal veel beveiliging zijn maar tegen een extremist met rare ideeen kan je je haast niet beveiligen.”

  Laten we De Heere God danken dat er bij de inhuldiging van Koning Willem Alexander geen aanslagen of andere nare dingen gebeurd zijn!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden