Gezegend is het land dat biddende christenen heeft

Nog een paar dagen, dan is het zover. Als de Here het geeft, zal dinsdag 30 april koningin Beatrix afstand doen van de troon, waarna Willem-Alexander zal worden ingehuldigd als onze nieuwe koning.

Een paar weken geleden riep ik al op tot gebed voor de nieuwe koning en koningin. Verscheidene kerken en gemeenten organiseren de komende dagen speciale gebedsdiensten. Er zijn zelfs preken geschreven voor de koning en ook gebeden en liederen gemaakt.

Het is mijn voortdurende gebed dat de Here Zich aan ons nieuwe koningspaar zal openbaren. Dat ze Hem zullen kennen en met Hem zullen wandelen. Dat Hij Zich door hen heen zal openbaren. Wat zou dat een zegen voor ons land en voor ons volk zijn!

De ophef over het koningslied laat ik hier maar rusten. Hoewel God er wel in genoemd wordt, is het jammer dat het zo vaag is. Veel liever had ik gezien dat we als volk ons nieuwe koningspaar ‘gewoon’ het eerste en het zesde couplet van het Wilhelmus hadden toegezongen.

In de Bijbel worden we opgeroepen tot voorbede voor de koning. In 1 Timotheüs 2:1 en 2 lezen we: ‘Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen worden gedaan voor alle mensen, voor koningen en voor allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid.’

Deze oude woorden hebben nog steeds hun geldingskracht. Hoewel, oud? Het zijn Gods eigen woorden, die Hij spreekt, ook tot ons, nu, anno 2013.
…smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen voor… de koning. De Here zal Zijn zegen daarover geven. Dat staat er ook: ‘…opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid.’

Ik wil schuld belijden en mij verootmoedigen. Ik geef vaker kritiek op onze politici en soms ook op onze koningin, dan dat ik voor hen bid. Ik vraag de Here om vergeving.
‘Here, vergeef mij en leer mij voor hen te bidden, en aan te houden in de ‘smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen.’

Wat een zegen zou het zijn wanneer we met alle gelovigen deze weg gaan, wanneer duizenden, tienduizenden, misschien wel enkele honderdduizenden mensen in ons land op de knieën gaan om te bidden voor ons land en ons volk, voor allen die over ons geplaatst zijn, voor ons nieuwe koningspaar.

In de geciteerde verzen in 1 Timotheüs 2 wordt ook de reden genoemd waarom we worden opgeroepen tot gebed: ‘Opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid.’
In deze tijd is dit buitengewoon actueel. Het lijkt er immers op dat de ruimte voor christenen om in het openbaar hun christen-zijn te laten horen en zien, minder wordt. Laten we ook daarom bidden voor allen, en zeker voor hen die boven ons geplaatst zijn.

Opdat, bedoelt vers 2, de overheid vrijheid van allerlei vormen van godsvrucht (vroomheid) zal garanderen, zodat de gelovigen in waardigheid God kunnen dienen en hun geloof zichtbaar mogen maken. De woorden ‘in waardigheid’ wijzen erop dat er dan geen enkele angst of vrees hoeft te zijn bij het dienen van de Here.

Laten we met elkaar deze weg gaan, de weg van gebed en voorbede. Laten we de hemel ‘bestormen’ voor onze nieuwe koning.
Ik wil u wel vertellen dat ik een heel specifiek gebed heb, namelijk dat koning Willem-Alexander en koningin Maxima spoedig op staatsbezoek naar Israel zullen gaan en Israel zullen zegenen, troosten en bemoedigen…

Dirk van Genderen

We feliciteren prins Willem-Alexander met zijn 46e verjaardag, op zaterdag 27 april en we wensen hem Gods rijke zegen toe.