Bevrijdingsdag

Op 4 mei herdenken we allen die hun leven hebben ingezet en gegeven voor onze vrijheid, onder wie 102.000 Joodse medeburgers. En op zondag 5 mei vieren we de bevrijding van ons land, nu 68 jaar geleden, in 1945. Laten we deze waardevolle herdenkingsdagen in stand houden!

Momenteel is er discussie over de vraag of de herdenking op 4 mei moet worden uitgebreid tot een herdenking van allen die waar dan ook hun leven hebben gegeven voor de vrijheid. Het lijkt mij onverstandig om dat te doen. Het zal het einde betekenen van de herdenking van wat ons land en ons volk is overkomen in de Tweede Wereldoorlog.

Ook in de Bijbel lezen we over vrijheid en bevrijding. In Johannes 8:34-36 lezen we:
34 Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde.
35 En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis; de zoon blijft er eeuwig.
36 Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.

Met name vers 36 wil ik benadrukken: Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.
Met de Zoon wordt hier de Zoon van God bedoeld, de Here Jezus. En voor het woordje u mag u uw eigen naam invullen.
Dus: wanneer de Here Jezus u – Jan, Piet, Marja, Dieke of hoe u ook heet – zal hebben vrijgemaakt, zult u werkelijk vrij zijn.

Als hier wordt gesproken over vrijmaken, bevrijden, houdt dat in dat je gebonden bent.
Waaraan eigenlijk? Gebonden aan de zonde, zegt vers 34: Wie de zonde doet, is een slaaf van de zonde.

Wat is dat, zonde? In het hedendaagse spraakgebruik betekent zonde zoiets als ‘jammer’.
Het is zonde dat er een deuk in je auto zit.

Maar in de Bijbel betekent zonde totaal iets anders. Het is opstand tegen God, je eigen weg gaan, het niet geloven in Hem.
Het is doen wat God verboden heeft. Ten diepste is de betekenis van zonde: het doel missen.

God heeft de mens geschapen met een doel: opdat de mens tot eer van Hem zou leven en tot zegen van anderen.
Het goede nieuws is dat Jezus Christus ook u, jou wil bevrijden als je nog gebonden bent. Hij wil je vrij maken van de zonde. Als Hij je bevrijdt, ben je werkelijk vrij. Dan ben je geen slaaf meer van de zonde.

Hoe gaat dat dan, vraagt u zich misschien af. De Here God kan u plotseling aanraken, zodat u het kristalhelder weet: Ik heb gezondigd, ik heb vergeving, bevrijding nodig.
Dat u het uitroept: ‘Here, ik heb gezondigd, vergeef mij, wees mij genadig.’ Dan zal het gebeuren dat Hij uw zonden vergeeft, wegdoet en u bevrijdt.

Vaker zal het niet van het ene op het andere moment gebeuren. Maar je ontdekt wel dat je interesse begint te krijgen in het christelijke geloof, in de Bijbel. Je wilt er meer van weten.
Je pakt die Bijbel, gaat erin lezen. De Here Jezus wil dan tot u spreken. Als u Hem nog niet kent, wil Hij u bevrijden. Misschien wil Hij u wel bevrijden op deze Bevrijdingsdag.

O, ik smeek u, ga naar de Here Jezus toe.
Buig u voor Hem neer.
Zeg maar heel eenvoudig:
‘Here Jezus, red me, ik heb gezondigd.
Vergeef mij mijn zonden.’

Stel uw vertrouwen op Hem.
Geloof in Hem.
Dan wordt het vandaag uw bevrijdingsdag.
De Here zegene u.

Dirk van Genderen