Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Het reinigende vuur (10 reacties)

Geplaatst op vrijdag 10 mei 2013, 11:24 door Dirk A A

In juli 1995 verwoestte een grote bosbrand twee miljoen bomen van het Jeruzalem Bos, in de Judese heuvels. Een deel van dit bos werd gevormd door het ‘Nederland-Israël Solidariteits Woud’, met 20.000 bomen. Nu, 18 jaar later, is de reinigende werking van het vuur duidelijk zichtbaar. Zo kan de Here ook in ons leven vuur en reiniging brengen. Met het oog op het Pinksterfeest klonk het al in Mattheus 3:11: ‘Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.’

Ruim tweeduizend hectare bos ging in vlammen op. Wat voorheen een prachtig bos was, veranderde in een enorme ravage. Zou er ooit weer een nieuw bos komen op diezelfde plaats?
Deskundigen waren niet zo negatief. ‘Vuur is niet per definitie slecht,’ merkten ze op. ‘Het kan een natuurlijk onderdeel zijn van het ecosysteem van een bos. Het betekent het einde voor parasieten en ongedierte, en ook voor dennennaalden en –kegels, die de zuurgraad negatief beïnvloeden. Na een brand krijgt de bodem de kans de zuurgraad weer te herstellen.’

Nu, 18 jaar na die gigantische brand, staat het Jeruzalem Bos er prachtig bij. We vinden er nu allerlei bomen en planten die er in 1995 niet konden groeien. Het bos is door de brand sterker geworden. De grond is gereinigd door de hitte van het vuur. Je zou kunnen zeggen dat de grond vernieuwd is. Het is opmerkelijk dat er nu in de omgeving van het bos ook meer regen valt, veroorzaakt door de vochtige lucht boven het bosgebied.

Toen ik dit bericht las, raakte mij de geestelijke diepte van deze gebeurtenis. Het kan ons toch ook overkomen dat we het gevoel hebben in het vuur terecht gekomen te zijn. Het blussen ervan is onbegonnen werkt. De stormen razen over je leven. Je vreest te zullen omkomen.
God kan toelaten dat het vuur ook in ons leven komt. Dat vuur doet pijn, heel veel pijn… wanneer je je baan kwijtraakt, je gezondheid, je geliefde, je bezittingen en vul maar in.

Voor degenen die God weerstaan, de ongehoorzamen, de ongelovigen, is het vuur verwoestend, maar voor Zijn kinderen, de gelovigen, kan Hij het vuur toelaten om hen te reinigen, te louteren en hen meer op de Here Jezus te laten lijken.

God is niet wreed wanneer Hij het vuur in ons leven toelaat. Dat denken wij misschien wel. Dat past niet in het plaatje dat sommigen van de Here hebben. Velen schilderen Hem voor als degene die ons zal voorzien van uitsluitend voorspoed, welvaart, zegen en gezondheid. Maar dat is een totaal verkeerde voorstelling. En daarom raken velen zo in de war als er moeilijkheden in hun leven komen.

Denk nog eens aan die enorme bosbrand in Israel. Een totale verwoesting bleef over, maar nu, jaren later, heeft die brand ertoe geleid dat er iets heel moois is ontstaan. Zo kan de Here een brand in ons leven – moeilijkheden, tegenslagen of wat dan ook – gebruiken om er iets heel moois uit voort te laten komen. Wonderlijk, toch?

Het kan ons helpen om onze situatie in een groter perspectief te zijn. Ons leven bestaat niet slechts uit onze jaren hier op aarde, of dat er nu 60, 70, 80, 90 of misschien maar 5, 15 of 25 zijn, maar ons leven nu is een voorbereiding op een eeuwigheid die voor ons ligt. In dit leven maakt de Here ons klaar voor die eeuwigheid. En dan is er soms vuur nodig om ons te reinigen, te zuiveren, om iets heel moois tot stand te kunnen brengen. En zeker, dat kan heel pijnlijk zijn. Misschien schreeuwen we dan wel tot de Here en begrijpen we werkelijk niets van de weg die Hij met ons gaat. En dat mag!

Denk eens aan Hebreeën 12. Daar lezen we:
5 En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken: Mijn zoon, acht de bestraffing van de Here niet gering en bezwijk niet, als u door Hem terechtgewezen wordt.
6 Want de Here bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt.
7 Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt?
8 Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen.
9 En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders, en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten, en leven?
10 Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goed dacht bestraft, maar Hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid.
11 En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid.

Vers 10 zegt het zo duidelijk: Bestraffingen, moeilijkheden, vuur in ons leven, wil de Here tot ons nut laten zijn, opdat we deel zullen krijgen aan Zijn heiligheid. Zo wil Hij ons tot zegen doen zijn op deze aarde, en ons klaarmaken voor de eeuwigheid.
Lieve mensen, als we door genade de Here Jezus mogen kennen, wacht ons een geweldige toekomst. Dan zullen we eenmaal voor altijd bij Hem zijn en deel hebben aan Zijn heiligheid en Zijn heerlijkheid. Dat mag ons uitzicht zijn, dat mag ons verlangen zijn.

Dan is er geen vuur meer nodig. Dan is alles rein en heilig. Daar straalt het licht van God, altijd.
En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp (Openbaring 21:23).
En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Here God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid (Openbaring 22:5).

Ter bemoediging nog een paar verzen uit Jesaja 43.
2 Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn,
door rivieren, zij zullen u niet overspoelen.
Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden,
geen vlam zal u aansteken.
3 Want Ik ben de HERE, uw God,
de Heilige van Israël, uw Heiland.

Dirk van Genderen

10 Reacties

 1. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 mei 2013 om 12:57

  Beste Dirk,

  In april 1983 kwam ik tot geloof in een charismatische huisgemeente. Het ging me toen voor de wind. In mijn studie psychologie
  had ik alle tentamens in een keer gehaald. In november 1983 werd ik ineens ziek: schizofrenie. Ik was halverwege mijn studie
  maar dat was toen onbereikbaar geworden om het af te ronden. De dieptes van het psychisch lijden zijn niet te omschrijven.
  Sinds 1985 leef ik van de medicatie om te kunnen functioneren en het lijden aan te kunnen. Ik had geen doel meer voor ogen
  hier op aarde maar ik werd gedwongen mijn oog te richten op de Here Jezus en de eeuwigheid. Een positief punt was dat een
  hele goede vriend van mij door mijn lijden tot geloof is gekomen. Hij kon anders niet verklaren dat ik mijn geloof niet los heb
  gelaten. En hij studeerde nota bene theologie aan een universiteit. Ik kan daarom zeker jouw visie bevestigen dat het geloofs-
  leven eerder een lijden inhoudt dan welvaart en voorspoed. De manier om God dieper te kennen gaat vaker via het lijden dan
  via het genot. Het ene is het ware evangelie. De ander is een namaakevangelie en heel gevaarlijk als leer, als wij geloven dat
  God strooit met aardse zegeningen. Natuurlijk zegent Hij ons ook, maar Hij wil alleen datgene geven wat goed voor ons is.
  Hij handelt daarbij vanuit zijn Vaderhart en Hij zal ons niet alles geven waar wij om vragen. Hij zal ons zelfs tuchtigen en
  kastijden. Anders zijn wij geen echte kinderen van Hem. Dat staat zo geschreven in de Bijbel.

  Een voorbeeld uit de Bijbel van lijden is wel het boek Job. Job had niets gedaan maar ter wille van de eer van God werd
  hij tot tweemaal toe door de satan in ellende gestort. Aan het eind zegt hij dan, dat Hij de Here beter heeft leren kennen
  (Job 42:4-6), en hij verootmoedigt zich dan zeer in ontzag voor God. Het is een heel moeilijke thema waarom sommigen
  zwaar moeten lijden en anderen niet. Maar bij God is geen onrechtvaardigheid. Het lijden bewerkt een eeuwig gewicht van
  heerlijkheid (2 Korinthe 4:17). Sommige gelovigen hebben het leven reeds nu ontvangen. Andere gelovigen ontvangen het
  leven als wij bij Jezus zullen zijn. CH Spurgeon heeft gezegd dat als gelovigen te maken krijgen met lijden, Zijn aanwezigheid
  hen zal omringen. Jezus te kennen is veel mooier dan het beste van wat de wereld te bieden heeft. Dat neemt het lijden niet
  weg maar het geeft hoop als wij de Here mogen ervaren. Het is een geheimenis wat alleen aan Zijn kinderen is geopenbaard
  (zie 1 Korinthe 2:9,10). Wat ons te wachten staat in de komende eeuw (zie Hebreeen 6:5).

  Groeten van San

 2. Ruurd de Vries zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 mei 2013 om 14:44

  Goed stuk!
  Ik moet hierbij denken aan koning Hizkia van Juda.
  2 Koningen 18 zegt: 5 Hizkia stelde zijn vertrouwen in de HEER, de God van Israël. Nooit, noch voor noch na zijn tijd, is hij geëvenaard, door geen van de koningen van Juda.
  Toch wordt Juda enorm belaagd, verdrukt en gehoond door Koning Sanherib van Assyrie.
  Psalm 73 vers 16 zegt: Dus bleef ik nadenken, ik wilde weten waarom – het was een vraag die mij kwelde. Maar dan in 2 Koningen 19, slaat een engel van de Heer toe: 185.000 gesneuvelde Assyriers.
  Hizkia heeft het met Juda zeer benauwd gehad ondanks dat hij alle offerhoogten en dergelijke verbrijzelde.
  Het voorlopige eindresultaat mocht er wezen.

  Groet,
  Ruurd

 3. rene postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 mei 2013 om 23:05

  Beste Dirk.

  San, jouw reactie greep mij aan.
  Van een afstand heb ik moeten aanzien, en dan bedoel ik machteloos moeten aanzien hoe mijn broer ook aan schizofrenie leed. Als er een Hel op aarde is, dan zat mijn broer erin. Helaas is hij jong overleden. Ik berust in de wetenschap dat allen die ziek van geest zijn, de Here er zich over zal ontfermen. Van dichtbij heb ik het lijden van mijn broer mee kunnen/mogen maken. Ik kon hem niet helpen.

  San… een klein beetje kan ik aanvoelen wat jij doormaakt… een klein beetje.
  Ik ben altijd verheugd om jouw reacties te lezen… ongelofelijk, de Here zij gezegend.

  Vr gr Rene Postma

 4. Dick zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 mei 2013 om 11:33

  Beste Dirk,

  Je eindigt je schrijven met een tekst uit Jesaja 43. Ik wil onze focus graag verleggen naar Jesaja 53.
  Laten we daar als kinderen van de Vader over mediteren. Zie jezelf als met Hem gezeten. Zie jezelf als meer dan een overwinnaar. Zie jezelf als een ambassadeur van deze zegevierende boodschap. Zie jezelf als iemand die gevuld is met de Meerdere, Die in je is.
  De gave van de Geest en de kracht van de Naam.
  Wij zijn geen slachtoffers. Wij zijn overwinnaars.
  Wij zijn meer dan overwinnaars, omdat wij ons vereenzelvigen met Hem.
  Wij zijn gekruisigd met Hem, Galaten 2;20
  Wij zijn begraven met Hem, Kolossenzen 2;12
  Wij zijn levend gemaakt met Hem, Romeinen 3;24
  Wij zijn opgewekt met Hem, Kolossenzen 2;13
  Wij zijn gezeten met Hem, Efeziers 2;6

  Prijs God.
  Laten we dat met ons meenemen en er naar gaan handelen.

 5. Peter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 mei 2013 om 13:46

  Beste Dirk,
  Altijd lees ik jouw nieuwsbrief, soms reageer ik hierop; zo ook deze keer.
  1. Mijn vrouw was afgelopen zondag jarig: Bevrijdingskind: geboren 5 mei 1945. Zij kreeg voor haar verjaardag een certificaat waarop stond dat er voor haar een boom werd geplant in Israël. Misschien een idee voor anderen.
  2. Ook het lijden gaat mij niet voorbij. De ziekte van Meniere, duizeligheden en absoluut geen geluiden kunnen verdragen, doofheid enz.: Ik weet dat God aan mijn kant staat, maar ik voel me vaak onverschillig, heb maling aan alles, geen zin in vakantie enz. (medicatie?) Ik wilde dat het vuur van de Heilige Geest mij meer inspiratie gaf en mij dichter bij God bracht. Dat gevoel heb ik niet, hoewel we beiden “Bevrijdingskinderen” zijn.

 6. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 mei 2013 om 21:36

  Beste Dirk,

  Alhoewel in dit leven veel leed kan zijn, hoeft het niet God te zijn die dit veroorzaakt heeft. Sommige zaken kunnen wij toe-
  schrijven aan de zondeval. De gebrokenheid waarin de schepping nu is. Zo zijn ziektes en verlammingen en onvolkomen-
  heden bij de geboorte een gevolg van de zondeval. Verder kan het zijn dat wij misschien Gods wetten onbewust hebben
  overtreden als ons iets overkomt. Maar de Here wil al dat leed ten goede uitwerken in ons leven. Daarom zegt Hij dat Hij
  ons tuchtigt en kastijdt. Geestelijke, psychische en lichamelijke ziektes kunnen wij niet aan God toeschrijven als de Veroor-
  zaker van dit alles. Er gelden nu geestelijke, psychologische en fysiologische wetten in deze schepping en als wij die
  overtreden, krijgen wij daarvan de rekening gepresenteerd en is het niet God die dat veroorzaakt. Datzelfde geldt voor
  bijvoorbeeld aardbevingen. Er gelden wetten in de natuur die veroorzaken dat er aardbevingen ontstaan. Maar dit is ook
  een gevolg van de zondeval. De hele aarde is met die vloek meegesleept. Anders maken wij God tot een wrede Heerser
  en dat is per definitie niet waar. God is te groot om Hem te kunnen volgen in het handelen met de mens. Wij kunnen Hem
  niets verwijten. Wij moeten vasthouden dat God ons liefheeft en ons vasthoudt, hoe zwaar de wegen ook mogen zijn.

  Groeten van San

 7. Janny ter Beek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 mei 2013 om 22:00

  Beste Dirk, even iets anders. Heb ervaring met de ziekte van Meniëre; het is een aandoening van het maagslijmvlies. Kook 2 eetlepels lijnzaad op 1 liter water 20 minuten. Laten afkoelen en zeven. Op de nuchtere maag en voor iedere maaltijd een glas langzaam opdrinken. Je mag de lijnzaad ook opeten of op het brood doen met b.v. geitenkaas. Heel goed ook voor darmproblemen. Melkproducten vermijden door de schadelijke bewerkingen. Neem noten zoals amandelen en walnoten er voor in de plaats. Aan ‘s Heeren zegen is alles gelegen. groetjes Janny.

 8. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 12 mei 2013 om 0:23

  Het is nooit eenvoudig om jezelf prijs te geven!! Het belang van “Jezelf” wordt vaak overschat!! Als je jezelf prijsgeeft of “sterft aan je IK” komt er zoveel geweldigs voor in de plaats!! We “zien” het vaak helaas niet! Ik zou zeggen, dat het het grootste geheimenis is voor deze wereld!! Daarvoor is heel veel vertrouwen nodig in onze Vader en Schepper!! De Israëlieten deden er 40 jaar over in de woestijn om het te leren!! Voor veel mensen kan het leven vaak als een woestijn zijn…. Het loon is en blijft het “Beloofde Land” of voor ons: “Gods Koninkrijk”!! Heel vaak probeer ik het zo uit te leggen:
  GELOOF = VERTROUWEN en VERTROUWEN= 100% of VOLLEDIGE overgave aan Hem, die Zichzelf 100% of VOLLEDIG overgaf aan ons!! HIJ is ons vertrouwen waard!!! Hem is gegeven ALLE MACHT in de hemel als op de aarde!! Geen enkele wereldse heerser is ons vertrouwen waard!!

 9. martha zegt:
  Geplaatst op zondag 12 mei 2013 om 10:40

  Wat een mooie tekst, het reinigende vuur! Een stuk overgave is nodig om het te laten gebeuren. En continue op God vertrouwen ook als je niet / juist als je niet weet waartoe het leidt. God geeft rust en vrede in je hart en daarbij komt telkens meer een openbaring waartoe het vuur je leven reinigt.
  De Heer zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Bijzonder. Dit sterfelijk leven is bedoeld om Hem steeds meer te leren kennen en te aanbidden. Door je problemen heen mag je leven als Kind van God. Hij leidt je leven. Je mag je overgeven aan Zijn leiding.
  Je verstand gebruikend natuurlijk, ook dit in gesprek met Hem.

 10. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 13 mei 2013 om 21:09

  Ons geestelijk leven is een levenslange pelgrimstocht, door diepe dalen van verdriet, lijden, vrees, verlies, geloofscrisis, etc. Maar ook over “hoge bergtoppen” vanwaar men Hemelse uitzichten heeft en de Schepper ervaart. En de Heilige Geest is jouw gids op deze pelgrimstocht. Hub.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden