Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Een gebed (11 reacties)

Geplaatst op donderdag 11 juli 2013, 23:18 door Dirk A A

De vakantieperiode is een goed moment om stil te staan, ons te bezinnen. Om achterom te kijken en vooruit. Hoe staat het ervoor met u? In het leven van elke dag, en ook geestelijk. Laten we dit doen voor Gods aangezicht.

‘Trouwe God en Vader in de hemel,
We komen tot U
Danken U voor Uw trouw, Uw genade
U bent zeer te prijzen.

U kent ons, beter dan wij onszelf kennen
U ziet onze moeiten, onze pijn, ons verdriet.
Here, ontferm U over ons
Voorzie in al onze noden.

In ons naderen tot U
Verootmoedigen wij ons
Het zijn onze zonden die scheiding maken tussen U en ons
O Here, vergeef, wees ons genadig.

Wij danken U voor Uw werk in onze kerken en gemeenten
Voor gemeenschap van gelovigen
Voor allen die U kennen
Voor geloofsgroei, gebedsverhoring, genezing en bevrijding.

Niet altijd begrijpen we Uw weg
Soms doet ons leven pijn
Hebben we enkel vraagtekens
En lijkt de hemel van koper.

We klemmen ons vast aan U
Aan de beloften in Uw Woord
Gaan we door het water of door het vuur
U bent daar en zorgt voor ons.

Here, we belijden onze verdeeldheid
U kent ons verlangen naar eenheid
Samen zijn we Uw lichaam
Maak ons één.

We hebben verleerd te geloven
Een goed gevoel vinden we vaak belangrijker
Leer ons opnieuw geloven
Ook al zien we niets.

We bidden voor de media in ons land
Om ruimte voor U
Opdat velen de Boodschap zullen horen
En binnen mogen gaan in bij U.

We bidden voor de politiek
Om trouw en moed voor allen die U kennen
Dat ze zullen spreken en niet zwijgen
Volk, volk, volk, luister naar het Woord van de Here.

We zien op naar U
Vervul ons met Uw Geest
Zet ons in vuur en vlam voor U
Onblusbaar.

Help ons om te laten zien en horen
Dat we bij U horen
In woord en in daad
Tot eer van U en tot zegen van velen.

We bidden U voor onze geliefden
Speciaal voor onze kinderen en kleinkinderen
Voor hen die U de rug hebben toegekeerd
Bekeer hen, breng hen terug bij U.

Here Jezus, we buigen ons voor U neer
Belijden onze zonden en die van ons volk
We keerden U de rug toe
Breng ons terug bij U.

In vele kerken wordt Uw stem niet meer gehoord
Herstel Uw gemeente
Doe Uw aangezicht over ons lichten
Wees ons genadig.

Vader, we bidden U voor de wereld
Voor allen die vervolgd worden om hun geloof
Vervul Uw beloften aan Uw volk Israel
Geef verzoening tussen vijanden.

De wereld staat in brand
Het leven is niet kostbaar meer
Open onze ogen
Opdat we U zullen zien.

We bidden U voor allen die U niet kennen
Om hen te zien zoals U ze ziet
Dat ze U in ons zullen zien
Uw liefde en Uw bewogenheid.

Laat Uw Rijk van vrede en gerechtigheid komen
U komt toe alle lof, eer en aanbidding
Geprezen zij Uw heilige Naam
Voor eeuwig. Amen.’

Dirk van Genderen

11 Reacties

 1. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 juli 2013 om 7:12

  Beste Dirk,

  Een prachtig gebed!
  Vooral sprak het mij aan dat wij naar de mensen moeten kijken met Gods ogen. Mijn menselijke natuur is hierbij misleidend.
  Maar de Here wil desondanks dat wij een bewogen hart hebben voor de mensen. De liefde heeft Hij door Zijn Geest in ons
  hart uitgestort (Romeinen 5:5). Onze nieuwe natuur kan niet anders dan de mensen liefhebben. Niet zoals wij gaan invullen
  hoe wij moeten liefhebben wat vaak een kwestie is van gevoel, maar op een nuchtere en praktische manier. Mattheus 25:35,
  36. Gods onuitsprekelijke blijdschap zal dan ons deel worden. 1 Petrus 1:8,9.

  Shalom!
  San

 2. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 juli 2013 om 14:00

  Beste Dirk,

  Wat een geweldig en uitgebreid, maar compleet gebed tot de Here. Daar kunnen wij de vakantie-periode mee doorkomen door dit te overwegen en overdenken. Ik zal het voorin in mijn dag-gebedenboek plakken.
  Laten wij ook bidden tot de Here, dat de mensen aan ons Christenen kunnen zien en horen dat wij Christus volgelingen zijn, door Zijn-leer daadwerkelijk in praktijk te brengen en voor te Leven. Hub.

 3. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 juli 2013 om 18:55

  Beste Dirk,

  Dank je voor dit gebed. Ik bid mee. Amen.

  Elisabeth

 4. Frans de Vries zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 juli 2013 om 15:27

  Bedankt Dirk,
  Bij het doornemen van je gebed komt bij mij het volgende
  heerlijke smeeklied op:

  Maak mij een beeld van U
  Maak mij een beeld van U
  Zo vol van ootmoed, liefde en trouw
  Maak mij een beeld van U

  (Johan de Heer 187)

  Frans de Vries.

 5. annie mulder zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 juli 2013 om 16:12

  Mijn broer ligt op sterven, ik heb er veel moeite mee. Hij is van de trap afgevallen en in coma geraakt.

 6. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 juli 2013 om 17:15

  Beste Annie,

  Wat erg. We bidden met je mee voor hem. Ik hoop en bid dat hij de Here Jezus mag kennen, en dat Hij in zal mogen gaan in Gods heerlijkheid. Tegelijk weten we dat de Here bij machte is hem te sparen, maar wij weten niet wat de weg van de Here is.
  Van harte Gods kracht en Zijn nabijheid toegewenst, ook voor zijn vrouw en kinderen als hij die heeft.

  Een hartelijke groet,
  Dirk van Genderen

 7. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 juli 2013 om 20:04

  Beste Annie,

  Ik sluit mij bij Dirk aan met de toevoeging dat je het niet op moet geven maar door blijft gaan met je vertrouwen in de Here
  te stellen.
  Gods wegen kunnen wij niet altijd begrijpen maar dat is logisch want Hij is onbeperkt (ook in verstand). Zie Psalm 147:5.
  Wij kunnen alleen bidden en het in Gods handen leggen. Dan zal Hij alles wel maken.

  Veel sterkte toegewenst!

  San

 8. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 juli 2013 om 22:22

  Lieve broeders en zusters in onze Here Jezus Christus. In Zijn liefde zijn wij EEN, aanbidden, dienen, luisteren en volgen Hem alleen.
  Hij alleen heeft woorden van eeuwig leven, en heeft ook door lijden heen de gehoorzaamheid geleerd. Kan dus in al onze nood, strijd en moeite ook mee gevoelen.
  Dag en nacht mogen wij een beroep doen op Hem. Hij komt ons tegemoet, wanneer we zwak zijn, het fout hebben gedaan dan mogen we onze zonden belijden en met en door de bijstand v/d Heilige Geest ook die zonden nalaten.
  Een belangrijkheid is, dat er waarheid in ons binnenste is. En wat wij ook doen eten of drinken, dus gewone dingen, laten we het ter ere Gods doen, dankbaar zijnde voor de velerlei genade door Hem, aan ons geschonken.
  Zó kunnen wij uit (wederliefde) ook het goede (uit) werken.

  Allen Gods rijke zegen,
  Obbe

 9. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 juli 2013 om 22:49

  Soms kan van alles tegenzitten. Dat kan in het klein zijn maar een enkele keer kan dat alles ook de omvang aannemen van rampen voor jezelf…. Dat zou het begin kunnen worden van depressiviteit. Waar blijft dan onze “blijdschap in de Heer”?? Het leven blijkt zelden hiep, hiep hoera…… Het kan een overlijdensbericht of ziekte zijn, maar het kan ook jezelf betreffen. Mijn persoonlijke steun in moeilijke tijden is nog altijd mijn gebed geweest!! Vaak zeg ik vrolijk: “ik breng alles weg in gebed”!! Het heeft vele jaren geduurd, totdat ik er achter kwam, dat ik wel alles wegbracht, om het vervolgens weer mee terug te nemen om er morgen weer voor te bidden…… Ik heb er echt in moeten oefenen om niets mee terug te nemen, van wat ik heb weggebracht! Naar je gevoel lijkt zoiets harteloos, maar dat is het niet. Toen ik onlangs onderstaande tekst van Paulus door iemand kreeg toegestuurd, was dat een bevestiging van wat ik over een periode van veel jaren had moeten leren. Fil. 4: 6 en 7
  “6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. 7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.”
  De profeet Habakuk ging vooral gebukt onder de ongerechtigheid in de wereld (toen al!). Hij zag het niet meer zitten en vroeg God naar het “waarom”…. Het einde, maakt mij elke keer weer blij als ik het weer lees. Hoofdstuk 3 heet dan ook terecht: “Het gebed van de profeet”.
  17 Al zou de vijgenboom niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn,
  18 nochtans zal ik juichen in de HERE,
  jubelen in de God van mijn heil.
  19 De HERE Here is mijn kracht:
  Hij maakt mijn voeten als die der hinden,
  Hij doet mij treden op mijn hoogten.
  Niet prachtig?

 10. marie zegt:
  Geplaatst op maandag 15 juli 2013 om 14:35

  De laatste tijd lees ik vaak de reacties van lezers op stukjes die Dirk van Genderen op zijn website plaatst en ik vind ze heel goed. Ze snijden echt hout en ze zijn ook vaak heel oprecht. Bedankt hiervoor, ik leer er veel van!

 11. Greetje van beesten zegt:
  Geplaatst op maandag 15 juli 2013 om 21:16

  Beste Dirk

  Wat een prachtig gebed om stil van te worden, heel hartelijk bedankt hiervoor. En ook zoals die Marie zegt van die mooie reacties, zo vind ik die van Ernst zo prachtig ook alles weg brengen in gebed bij de Heer en dat doe ik ook maar, het daar laten en niet steeds terug nemen. Ja, dat moet ik nog beter leren dat los laten, het daar laten en ja, dan is het: de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus. Halleluja prijs en dank de Heer.
  God zegene jullie allemaal met Gods liefde en wijsheid en br. Dirk, BEDANKT VOOR DIT MOOIE GEBED en Gods zegene u.
  liefs van Greetje

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden