Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Nederland, o Nederland… (30 reacties)

Geplaatst op vrijdag 19 juli 2013, 13:25 door Dirk A A

De afgelopen week heb ik de Here gesmeekt Zich over Europa en over ons land te ontfermen. Er is namelijk iets heel ernstigs gebeurd. De EU gaat Israel zwaar onder druk zetten. Konden we maar uit de EU stappen… Als ik het voor het zeggen had, zou ik in de EU-vergadering over deze kwestie hebben aangekondigd dat Nederland ogenblikkelijk uit de EU stapt wanneer deze maatregel van kracht wordt.

De EU-maatregel richt zich met name tegen Judea en Samaria en ook tegen Oost-Jeruzalem en de Golan. Gebieden die in de volksmond de ‘bezette gebieden’ worden genoemd. Terwijl de Here in Zijn Woord deze gebieden Zijn land noemt. Hiermee keert de EU, inclusief Nederland, zich tegen Gods oogappel, zoals Israel en het Joodse volk in Zacharia 2:8 worden genoemd. Daar klinkt een ernstige waarschuwing om dat nooit te doen, omdat je daarmee God zelf aanraakt. Europa, Nederland, pas op! Bekeer u! Laat onze regering zich hier zo snel mogelijk van distantiëren.

De EU keert zich tegen de Joodse nederzettingen op de Westbank. In de nieuwe verordening wordt het lidstaten verboden samen te werken met Israëlische instellingen in dit gebied of deze op enige manier te steunen. Douanefaciliteiten voor Israël worden in de toekomst niet langer gehandhaafd voor producten uit nederzettingen.

Verdragen tussen de EU-landen en Israël moeten in de toekomst een clausule bevatten, waarin uitdrukkelijk wordt verklaard dat Oost-Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte geen onderdeel zijn van de staat Israël en dat de verdragen dus niet voor deze gebieden gelden.
Een vertegenwoordiger van de EU zei dat Israël niet verrast mag zijn door de nieuwe regeling, omdat er immers al voldoende waarschuwingen zijn geweest. De nieuwe regeling weerspiegelt de houding die de EU al jarenlang heeft betreffende de nederzettingen in de Palestijnse Gebieden.

Israel reageerde verbolgen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken sprak van een ‘dramatische beslissing’, die ‘een echte aardbeving’ veroorzaakt.
Ook vanuit het kantoor van premier Netanyahu klonk tegenstand. ‘Het is een verkeerde en ongelukkige beslissing. Zulke stappen – voordat de Palestijnen verklaren dat zij bereid zijn terug te keren naar de onderhandelingstafel – verschuiven de vredesbesprekingen voor lange tijd, in plaats van deze te bevorderen.’
Verder stond in de reactie, dat Europa er kennis van moet nemen, dat de Westbank, het Bijbelse Judea en Samaria, ‘niet door Israël bezet is. Het is integendeel het thuisland van het Joodse volk.’

Israel staat onder druk, Israel zal meer onder druk komen te staan. Dat geeft de Bijbel duidelijk aan. De volken zetten Israel onder druk om het land te delen. Het is voorzegd in de Bijbel, we zien het voor onze ogen gebeuren, we lezen het in de krant, horen het in het nieuws, zien het in het Journaal. Lees maar, Joël 3:1-3a.
1 Want zie, in die dagen en in die tijd,
als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem,
2 zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen
en hen doen afdalen naar het dal van Josafat.
Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren,
vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël,
dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben.
Mijn land hebben zij verdeeld.
3 Zij hebben het lot geworpen over Mijn volk.

De Palestijnen worden niet onder druk gezet, nee, Israel vangt de klappen op van de wereld. Het zouden de Joodse nederzettingen zijn die een obstakel vormen voor de vredesonderhandelingen. Terwijl de Amerikaanse minister Kerry van Buitenlandse Zaken kortgeleden nog aangaf dat dit beslist niet het geval is. Het zijn de Palestijnen die niet met Israel willen onderhandelen. Ze willen niet een deel van Israel, nee, ze willen heel Israel.

Deze week maakten de Palestijnen weer een nieuwe serie voorwaarden bekend, waaraan moet worden voldaan voordat ze willen onderhandelen met Israel. Ze willen een eigen vliegveld in Ramallah, met bijbehorende luchtcontrole, ook boven delen van Jeruzalem. Israel zou zich moeten terugtrekken van een deel van de Dode Zee, omdat de Palestijnen daar een eigen hotel willen vestigen. Verder eisen de Palestijnen een deel van de territoriale zeegebieden buiten Gaza, om gas te kunnen winnen dat Israel in haar zeegebied heeft ontdekt. Ook eist de Palestijnse Autoriteit dat meer Palestijnen vergunningen krijgen om in Israel te werken. Je zou toch denken: een nieuwe staat creëert zelf nieuw werk en nieuwe banen. Deze bizarre eisen laten wel zien dat de Palestijnen telkens nieuwe eisen verzinnen om nieuwe onderhandelingen bij voorbaat te laten mislukken.

Misschien, en ik zeg dat voorzichtig, mogen we ook hier Gods hand in zien. Dat Hij het is, Die verhindert dat de Palestijnen een eigen staat krijgen. Israel steekt de hand uit, de Palestijnen keren Israel voortdurend de rug toe.

Verwonderd vraag je je af hoe het toch komt dat het altijd Israel is dat de klappen op moet vangen. Ook op die vraag geeft de Bijbel een antwoord. Ten diepste gaat het hier om een geestelijke strijd in de onzichtbare wereld, die zichtbaar wordt in het conflict tussen Israel en de Palestijnen.

Vergeet niet dat het broedervolken zijn, met dezelfde voorvader, Abraham. En er zijn ook Palestijnen en de Arabieren die de Here Jezus werkelijk kennen en die Israel en het Joodse volk zien als Gods land en Gods volk. Voor iedereen geldt, voor Jood, Arabier, Palestijn, maar ook voor ons, heidenen, gelovigen uit de heidenen, dat er slechts één Naam onder de hemel is gegeven door Wie we zalig moeten worden (Handelingen 4:12).

We blijven bidden om vrede voor Jeruzalem (Psalm 122:6). We blijven bidden om de bekering van Israel, de bekering van de Palestijnen, de bekering van de Arabieren. Er zijn rijke beloften voor Israel, maar ook voor landen als Egypte en Iran. Er komt een dag dat de wereld verbaasd zal staan. Heel Israel zal zalig worden (Romeinen 11:26), de Here zal zich over Egypte ontfermen (Jesaja 19:18-52), de Egyptenaren en de Assyriërs zullen samen met Israel de Here dienen (Jesaja 19:23) en de Here zal Zijn troon opstellen in Elam, dat is Iran (Jeremia 49:38).

Dit alles en nog veel meer gaat zeker gebeuren. Gods Woord zegt het immers. We mogen hoop hebben voor de toekomst. Hoe somber het vandaag ook mag lijken, de Here regeert. Alleen Hij is de Vredevorst. Zijn Rijk is komende.
Laten wij ondertussen, in Zijn kracht, tekenen van hoop oprichten, door ons vertrouwen op Hem te stellen en vredestichters te zijn in onze eigen omgeving.

Dirk van Genderen

30 Reacties

 1. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 juli 2013 om 14:39

  Er is een storm ontstoken in de christelijke kerken: onze oudste broeder Israël wordt in zijn bestaan aangevallen door de Europese Unie.…
  Niet dus! De meeste christenen zijn het met deze boycot wel eens, omdat de kerkleiding er mee instemt, wetteloos is en in het gareel van de EU wil functioneren. Over het martelen (verkrachten) en doden van christenen in de landen rond Israël geen woord.
  Dat Israël in die Arabische heksenketel realistisch te verdedigen grenzen nodig heeft, rechtmatig in Judea en Samaria verblijft en Bijbels gezien een passie ontwikkelt voor het eigen thuisland, dat gaat aan de wettelozen in de christelijke kerken voorbij. Schaamt u, christenen van Nederland, met uw schandelijke visie op de weg die Israël gaan moet, bent u onderweg naar de hel! De Arabieren beschikken over eindeloos grote gebieden die allemaal ontgonnen kunnen worden, maar uitgerekend dat landje Israël moeten zij hebben!
  Tot slot: voor Israël geldt een Bijbelse landbelofte met voorwaarden.
  De pioniers, de “settlers”, begrijpen die voorwaarden uitstekend, zij zijn dan ook de levende voorhoede van Israël en verdienen onze steun. Am Ysrael Chai

 2. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 juli 2013 om 21:05

  Beste Dirk,

  Uit deze ontwikkelingen wordt duidelijk hoe groot de haat is jegens het Joodse volk. Misschien is die haat nog groter
  dan jegens Christenen. Want de Joden moeten ook lijden door zogenaamde “Christenen” die Joden haten. Dat is omdat
  zij de waarheid van Gods woord niet liefhebben. Daarin staat duidelijk hoe God denkt over het Joodse volk. Ik vrees dat
  dergelijke jodenhaters nog eens zichzelf ernstig konden vergissen. Om een voorbeeld te noemen de door vele Christenen
  geroemde Maarten Luther was een jodenhater. En was de Reformatie wel zo’n zegen? Sola Scriptura is goed maar als het
  niet via Maarthen Luther was gekomen, dan had God een ander gebruikt. Het hangt niet van mensen af maar van God.
  En je kan beter God aan je kant hebben, dan wereldse machten. En het is vreselijk om te vallen in de handen van de levende
  God. Hebreeën 10:31. Dat geldt ook voor het Nederland dat niet hun knieën gebogen heeft voor Koning Jezus. Want God
  is met Zijn kinderen maar Zijn toorn rust op de goddelozen. Laten wij waakzaam zijn en de tekenen van deze tijd verstaan!

  Shalom! San

 3. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 juli 2013 om 9:42

  Dit zal zeker desastreuze consequenties hebben voor de E.U.! Wellicht een land dat failliet gaat en daarmee het gehele financiële systeem instort en de Euro crasht, of aanslagen door terroristische organisaties, of extreem weer? En uit die chaos zal de sterke man, de antichrist opstaan die een vals verbond met Israël zal sluiten.

  Heel de E.U. is een satanisch Bilderbergcomplot tegen de gewone man die middels harde maatregelen financieel geknecht wordt! Veel E.U.-politici zijn dan vaak ook lid van de occulte Vrijmetselarij.

 4. Likoed Nederland zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 juli 2013 om 12:41

  De EU staat achter de door de Arabieren gewenste apartheid: Joden mogen niet tussen Arabieren wonen.

  Ze moeten van de EU opnieuw – net als in 1948 – etnisch gezuiverd worden uit de Oude stad en de Klaagmuur.

 5. sandifort..lou zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 juli 2013 om 18:39

  Shalom Dirk en allen die dit lezen.

  Beste brs en zrs, het is zoals Dirk concludeert later dan wij denken, ook voor Nederland.
  Nog willen velen het niet zien, wat DE EEUWIGE bezig is te doen, ook in en met ons zogenaamde christelijke landje.
  Vele vele malen is er een woord door DE RUACH KODESJ (Heilige Geest) DOORGEGEVEN AAN REGEERDERS, SYNODES, GEESTELIJKE LEIDERS EN KONINGSHUIS.
  Hier zo’n Woord. EEN WOORD voor DE GEMEENTE van YESHUA Messias.
  Bloed, vuur en storm.
  Anarchie, wellust en tirannie. DE HEER zal spreken in storm en geweld tot dit christenvolk in Nederland.
  Omdat zij Mij en MIJN volk verachten en vergeten.
  Wat roept men om MIJ en doet niet wat IK WIL, zegt DE HEERE.
  BEROUW vraagt UW HEER, verbroken harten en bewogenheid wil IK zien bij Mijn kinderen, zegt DE HEERE.
  O Israel, Israel, Israel, MIJN OOGAPPEL!!
  Waar zijn uw liefhebbers??
  DE HEERE ZAL Zegenen wie U Zegent en vervloeken wie u vloekt.
  Dit is van Mijnentwege voor Mijn volk Israel, zegt DE HEERE, de Heere Die een rechtszaak voert met Nederland voor Zijn volk.
  O land, land, land HOORT DES HEREN WOORD.

  Toets alles en zie dat het gaande is. Allen wijsheid en shalom toegebeden in YESHUA Messias.

  uw oudere br Lou Sandifort

 6. Renskje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 juli 2013 om 18:41

  Laten we bidden en blijven bidden voor de vrede van Jerusalem en voor Gods volk.

 7. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 juli 2013 om 21:09

  Beste Dirk,

  Waarom ik ook denk dat Nederland onder een vloek komt te liggen, is dat de Europese Unie deze maatregelen tegen
  Israel treft en dat ze dat willens en wetens doet. Ze zijn bekend met de Bijbelse gegevens en kiezen willens en wetens toch
  voor de zondige weg. Waarschijnlijk vinden ze het geld belangrijker dan God. Ze willen wel geloven en komen misschien in
  de kerk maar omdat het hun zaak dient en andere bijkomstige voordelen oplevert. Ik heb van de week premier Rutte
  het woord “God” horen noemen wat op mij een enigszins ongeloofwaardige indruk maakte met hoe het land geregeerd
  wordt. De mensen in Den Haag weten niet wat zich afspeelt in de samenleving en werken met theorie in plaats van met
  mensen.De wetten worden goddelozer en zo stevent Nederland af op een totale anarchie waarbij het recht van de
  sterkste geldt in de samenleving. En daar krijgt de hele EU mee te maken. Aan de ene kant is er misschien bezorgdheid
  maar als wij ons oog alleen op Jezus gericht houden, dan zal Hij alles wel maken. En wie weet komt de Here spoediger
  dan wij denken. Zijn wij dan bereid om te gaan en alles achter te laten? Of zitten wij nog vast aan deze wereld waardoor
  onze visie op de hemel vertroebeld is? Maranatha!

  Shalom! San

 8. F. Dijkstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 juli 2013 om 21:21

  Leviticus 25:23 Het land zal niet voor altijd verkocht worden, want het land is van MIJ, en gij zijt vreemdelingen en bijwoners bij MIJ.
  Laten we bidden voor de vrede van Jeruzalem, dat die vrede de hele wereld vervult. (Daniel 2:45)

 9. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 juli 2013 om 21:50

  ALLES wat van God komt en/of wat Hem toebehoort, is een “onaangename geur” voor de wereld. Tot aan de wederkomst zal dat zo blijven!! De tekst, die mij kort geleden in dat verband zo aansprak staat in 2 Kor. 2:
  “14 Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren en de reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt, 15 want wij zijn voor God een geur van Christus onder hen, die gered worden, en onder hen, die verloren gaan; 16 voor dezen een doodslucht ten dode, voor genen een levensgeur ten leven. En wie is tot zulk een taak bekwaam? 17 Want wij zijn niet als zovelen, die winst maken uit het woord van God, maar wij spreken in Christus uit zuivere bedoelingen, ja, op gezag van God en voor Gods aangezicht.” De aken liggen nog duizenden malen erger, dan ik ooit besefte, want waar ik echt van schrok was wat je zelf op CIP schreef, Dirk, het slot van de eerste Korinthebrief:
  “22 Indien iemand de Here niet liefheeft, hij zij vervloekt. Maranata.” Wie Jezus liefheeft heeft ook Israël lief!! Wie zegt Jezus lief te hebben en Israël niet, is een leugenaar.
  Het gaat OM LEVEN EN DOOD en dat zei Mozes al in Deut. 30:
  “19 Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht”
  Veel christenen denken nog steeds, dat ze een beetje dood of een beetje levend kunnen zijn, maar die tussenweg bestaat NIET!!!

 10. Zanny zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 juli 2013 om 22:08

  Dat onze liefde voor het Joodse Volk steeds “dieper” mag worden, en we ook als kerkelijke gemeente
  “zicht” mogen krijgen op de situatie van het Joodse en Palestijnse volk, waar wij “staan” t.a.v. Israel! Gods Volk!
  Ten diepste is het een “geestelijke strijd”, alles wat er gebeurt rondom Israel.
  Mogen we toch altijd blijven bidden voor de vrede van Jerusalem, voor Israel, Gods “Oogappel”.

 11. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 juli 2013 om 22:51

  Sjalom allen,

  Opnieuw worden de maskers afgezet en laat de EU inclusief Nederland zijn ware gezicht zien naar de kinderen van Israël. Onbegrijpelijk dat de christelijke kerken blind zijn. Een vlammend protest zou op zijn plaats zijn geweest. Slechts een enkeling die zachtjes wat zegt, stel je voor dat je verbannen wordt uit je kerk of pastorie. Het lange stilzwijgen en wegkijken in de jaren 30 van de vorige eeuw breekt weer aan. Voor mijn volk is er geen plaats meer in Europa. Naar ons eigen door G’d gegeven thuisland mogen we van de omringende landen niet meer wonen.

  Systematisch is men bezig om een hetze te organiseren en ja hoor, de kerken doen daar schoorvoetend aan mee. De arme Arabier die geen enkele inspraak heeft in de omringende landen van Israël wordt niet getolereerd door de VN. Dan de inwonende Arabier in het land Israël, die gebukt gaat onder de eigen leiders die ze uitzuigen, hun kinderen en bejaarden als menselijk schild misbruiken worden als stakkers beschouwd. De gehele wereld zegt zo langzamerhand nee tegen mijn volk.

  Dat gaat de deur van christenen niet voorbij, ook zij laten geen krachtig geluid horen en komen telkens weer met zogenaamde vreedzame oplossingen: het decimeren en terugdringen zodat er een groot getto ontstaat. Arme christenen zijn het die telkens maar roepen dat mijn volk een deksel opheeft en de Messias niet kent of herkent. De sluier die er bij mijn volk opzit heeft G’d zelf er op gelegd. Wie zijn dan die christenen die zo langzamerhand een dikke sluier over zich heen trekken. Dat is geen werk van onze G’d maar puur mensenwerk.

  In een hoog tempo gaat het op weg naar de laatste dagen. Yeshua zegt zelf dat als Hij terugkeert nog nauwelijks geloof zal vinden. De ingrediënten daarvoor: het los laten van Israël is een oordeel over jezelf afroepen. G’d zal de EU niet verschonen, de ingeslagen weg loopt uit op een droge woestijn die uiteindelijk de dood in zich heeft.

  EU wordt wakker: de zegen naar Israël is herstel.

 12. AM zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 juli 2013 om 22:51

  Mijn hart breekt. Zover is het dus al gekomen…
  Dat de Almachtige Israël zal bij staan en dat Israël tóch mag ervaren dat er kleine hulp is, zoals de bijbel zegt.
  Ik bid de Heer, dat Hij spoedig komt en werkelijk heil brengt en het onrecht verbreekt!
  Dat Zijn kinderen wakker worden en zich omkeren! O Heer, ontferm U over Israël en vergeef onze regering en ons volk. Laat de blinde politici en mensen zien wat waarheid is!
  Het is tijd om kleur te bekennen, niet meer te zwijgen, om Sions wil! Onze kerken lijken vaak meer op gezelligheidsverenigingen dan levende bronnen van waarheid…
  Bekeer ons Heer, dan zullen wij bekeerd zijn. Herstel ons, Heer, dan zullen we hersteld zijn.

 13. AM zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 juli 2013 om 23:28

  Dit is de hoop die wij nooit mogen vergeten en die we zullen zien op Gods tijd:
  Zing voor de HEER een nieuw lied:

  wonderen heeft hij verricht.

  Zijn rechterhand heeft overwonnen,

  zijn heilige arm heeft redding gebracht.

  2 De HEER heeft zijn overwinning bekendgemaakt,

  voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld.

  3 Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw

  voor het volk van Israël.

  De einden der aarde hebben het gezien:

  de overwinning van onze God.

  4 Juich de HEER toe, heel de aarde,

  juich en jubel, zing het uit.

  5 Zing voor de HEER bij de lier,

  laat bij de lier uw lied weerklinken.

  6 Blaas op de ramshoorn en de trompetten,

  juich als de HEER, uw koning, verschijnt.

  7 Laat bruisen de zee en alles wat daar leeft,

  laat juichen de wereld met haar bewoners.

  8 Laten de rivieren in de handen klappen

  en samen met de bergen jubelen

  9 voor de HEER, want hij is in aantocht

  als rechter van de aarde.

  Rechtvaardig zal hij de wereld berechten,

  de volken oordelen naar recht en wet

 14. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 juli 2013 om 23:37

  Ik heb het zojuist op mijn www op Hyves gezet:
  “Als ik lees, hoe Europa Israël weer veroordeelt en sancties instelt, dan voel ik mij teruggezet in WOII en hoor ik weer: “Die Juden haben es getan” …..”
  Zolang Jeruzalem door de heidenen vertrapt wordt, zal Jezus niet terugkomen en dat weet Satan ook!!
  Luk. 21: 24
  “en zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen, en Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn.”
  Het eerste deel werd vervuld in het jaar 70. Hoelang nog totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn? Ik zie er naar uit!!

 15. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zondag 21 juli 2013 om 11:49

  Onze reacties komen vanzelf ook in de zoekmachine van Google.
  De plannen van de HEER zijn overigens een verborgenheid, dat die dag u niet overvalle als een strik… Het Israëlische leiderschap bevindt zich in de toenemende druk in de merkwaardige positie, dat voor de koningen van Israël bijzondere Wetten en verordeningen gelden, terwijl het moderne leiderschap vandaag in Israël daar geen boodschap aan lijkt te hebben.
  Zo is het de koningen van Israël verboden om een verbond te sluiten met de dood (de heidense inwoners van het land, het geestelijke “Egypte”). Daarop staan zware straffen! God heeft zulk een politiek besloten onder de ban(vloek)!
  Israël wordt dus gedwongen om te wandelen in de wegen des HEEREN. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo zijn.

 16. Derk zegt:
  Geplaatst op zondag 21 juli 2013 om 13:30

  Dirk, de EU en de NL regering is al veel verder dan we kunnen bedenken. Ik herinner je eraan dat er binnen het NL parlement een partij is die voor uittreding uit de EU is, maar deze partij wordt door “christelijk” Nederland voor het grootste deel uitgesloten. Tot het te laat is en uittreding niet meer mogelijk is. Er dringt zich een parallel op hoe het ging voor de 2e wereldoorlog. En we kunnen weten hoe dat is afgelopen, al denk ik dat er nog steeds in NL mensen rondlopen die niet wensen te weten. Onwil of opzet? U mag het zeggen.

 17. maartje zegt:
  Geplaatst op zondag 21 juli 2013 om 14:21

  Dat Israel in de verdrukking komt is erg; laten dan wij er tegen protesteren via mail naar Brussel en tot God roepen. Christenen doe uw best.

 18. loes zegt:
  Geplaatst op zondag 21 juli 2013 om 15:26

  Tja Israel land van mijn hart, volk van mijn God, ik bid of God grote verwarring in de ministersposten van de EU brengt die zo over Israel oordelen, en plaats Uw kinderen op deze positie.
  Elke keer als we bidden voor verwarring, kijk dan naar Iran en Egypte geeft onze Vader een diepe onrust over hen die Israel tegenwerken, van daaruit mag ik blijven geloven en hopen dat God dit zal bewerken.
  Wekelijks krijg ik de gebedsbrief van de IFI die elke vrijdag, onder gebed wordt samengesteld in Jerusalem, en wekelijks zien we wonderlijke antwoorden, besef dat 100.000 en vele malen meer dan dit getal, wereldwijd meebidden.
  Daarom zeg ik steeds als er zulke ernstige aanvallen op Israel worden gericht, maak handtekeningen lijsten en gebedsbijeenkomsten wees een krachtig leger en wil van geen wijken weten want onze God wil daardoor openingen doen doorbreken.
  Ik heb een aantal jaren geleden als vrijwilliger in een bejaarden huis in Jerusalem mogen werken, en het eerste wat ik wilde was een Gemeente bezoeken, de KKCJ.org voor mensen niet te vinden maar God heeft mij in dit netwerk gebracht.
  Het ging toen zeer slecht met de regering onder Olmert en men wilde een gebedsavond houden, gelovigen vanuit het hele land kwamen samen, maar toen de Messiasbelijdende Joden gingen bidden, was het of er een aardverschuiving aan de gang was, met hun hele lichaam BADEN zij God om hulp, deze ongerechtigheid kon niet langer doorgaan, dus Vader DOE iets.
  En de volgende dag was er ineens een landelijke staking, zei wisten niets van ons bidden, maar wij wisten dat intens gebed regeringen omver werpt, zoals nu ook in Egypte.
  Daarom vraag ik steeds: laat leiding gevende organisaties, gebedslijsten op internet plaatsen, zelf stuur ik ze naar zeker 30 mensen door en ook zij weer naar anderen.
  En laat gebedsorganisaties direct plaatsen bekend maken waar we kunnen samenkomen, en tegelijk uitzien wat God in die week bewerkt, dan pas voel je je een christen met wapens en geloof dat er overwinning te behalen is.

  Sjaloom Loes van Es.

 19. angela zegt:
  Geplaatst op zondag 21 juli 2013 om 17:12

  Slechts eenmaal staat in de bijbel dat God met heel Zijn hart en heel Zijn ziel iets zal doen. Zie Jeremia 32 vers 41. Daar mogen wij allen bij stilstaan.

  @Ernst van Offen. Velen denken dat deze tekst in 1967 in vervulling is gegaan, toen de stad onder Joods bestuur kwam.

 20. Gerda B zegt:
  Geplaatst op zondag 21 juli 2013 om 17:25

  Bedankt Dirk, heerlijk om te horen dat ook jullie je uitstrekken naar de Heer. Het valt Hem echt niet uit handen. Laten we bidden, dat in kerken politiek niet verward wordt met de geschiedenis die God heden ten dage nog steeds schrijft met Zijn Volk.

 21. Jannie zegt:
  Geplaatst op maandag 22 juli 2013 om 10:57

  Shalom allen,

  Heel basaal misschien, maar Dirks visie en alle reacties (tot zover) te hebben gelezen, geeft mij extra moed om de komende weken nog meer te doen voor onze oudste broer (5x woensdagzomermarkt) Nachamu Nachamu Ami. Het duwtje had ik nodig om de warmte te trotseren en veel extra werk. Nogmaals, Am Yisraël Chai!
  Deo vacare!

 22. San zegt:
  Geplaatst op maandag 22 juli 2013 om 15:08

  Beste Dirk,

  Ik wil niet op alle slakken zout leggen, maar is onze oudste broeder niet de Here Jezus in tegenstelling tot wat in reactie nr 1 en 21 wordt gezegd? Zie Hebreeen 2:11,12……..Daarom schaamt Hij Zich er niet voor hen broeders te noemen, want Hij zegt: Ik zal Uw Naam aan Mijn broeders verkondigen; te midden van de gemeente zal Ik U lofzingen……..

  Shalom! San

 23. Frans de Vries zegt:
  Geplaatst op dinsdag 23 juli 2013 om 2:34

  Het klinkt weer alom: “Die Juden sind schuld dran” en “Kauft nicht bei den Juden” en de Nederlandse regering en het gros van ons volk sjokt er heel gewillig achter aan en begeeft zich richting de nieuwe führer. Kom op Nederland, waar blijven de Corrie en Booms en vele andere troosters van Israël?

 24. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op woensdag 24 juli 2013 om 11:29

  Beste Dirk,
  Wij leven in de grote verdrukking, niet alleen de joden in Israel, maar ook de (heidense?) Christenen in de hele wereld en de eindtijd-profetieën voltrekking zich in een versneld tempo.
  Dirk, jij verwoordt heel goed, hoe de eindtijd profetieën zich aan het voltrekken zijn en verwijst naar de bijbelse citaten over deze profetieën. Ik begrijp jouw boosheid over het beleid van de E.U. en ook de Nederlandse regering inzake Israel. Ook lees ik in diverse reacties, de boosheid over de lauwheid en blindheid van diverse Christelijke gemeenschappen; de diverse Christelijke politici etc.

  Mijn eerste vraag over dit belangrijk thema is dan ook: wat kunnen wij als Christus-volgelingen, daadwerkelijk hier aan doen?
  Dirk, op de eerste plaats, jouw oproep ter harte nemen, in de laatste zin van het commentaar:
  Laten wij, in ZIJN kracht, tekenen van hoop oprichten, door ons vertrouwen op HEM te stellen en Frontsoldaten en Vredestichters te zijn in onze EIGEN omgeving (en land). Laat zien en horen dat wij Christus-volgelingen zijn.
  Dan het prachtige gebed van Zanny in reactie No10 en de dringende oproep van AM in reactie No 12:
  Het is tijd om kleur te bekennen en niet meer te zwijgen, om Sions wil! Hub.

 25. lydia switters zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 juli 2013 om 18:02

  Proclamatiegebed voor Israël

  Machtig God,
  Wij erkennen U als Heer,
  Wij geven U alle lof en eer,
  Vader, laat Uw macht zien,
  in Israël en in Jeruzalem,
  Vergeef dit land…vergeef Vader de ongerechtigheden!
  Scheur de hemel open en laat in dit land
  een krachtige beweging van Uw Geest ontstaan.
  Maak dat elke inwoner van Israël
  zal weten dat er maar één weg is tot Uw hart:
  YESHUA HAMASHIACH
  Toon Uw genade met Israël en de stad Jeruzalem.
  Maak Israël en Jeruzalem een land en een stad voor de toekomstige Koning
  YESHUA HAMASHIACH
  Heer gebruik ons.
  Werk door ons heen.
  Leg Uw gebed in ons hart.
  wij zien uit naar meer van U.
  In de naam van YESHUA HAMASHIACH, Amen!

 26. Harold zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 juli 2013 om 18:16

  Laat niemand zeggen, ik bemoei mij hier niet mee, of laat ze het maar uitzoeken want ik heb genoeg aan mijn eigen problemen. Nee, het gaat iedereen aan en zeker als we geloven in het Woord van God. Onze Messias, Yeshua, geboren uit een Joodse moeder zal terug komen niet alleen als Vredevorst maar ook om de volkeren te oordelen die zich tegen Zijn wil en terugkomst hebben gekeerd.
  Ik ben Dirk dankbaar voor zijn moed, liefde en passie voor het Woord en de familie van onze Messias.

 27. Peter Liefhebber zegt:
  Geplaatst op zondag 28 juli 2013 om 23:03

  Nu is in ieder geval duidelijk waar de Nederlandse politieke partijen staan. SGP en CU hebben duidelijk en helder uitgesproken het niet eens te zijn met de maatregelen tegen Israël, terwijl het CDA haar ware gezicht weer heeft laten zien.

 28. N.vd der Bent-Versloot zegt:
  Geplaatst op dinsdag 30 juli 2013 om 8:50

  Geen boycot tegen Israél,

 29. Harry zegt:
  Geplaatst op dinsdag 30 juli 2013 om 9:21

  Het doet pijn om te lezen hoe Israel wordt getroffen. Het is onze oudste broer. Door Israel mogen wij Yeshua kennen! Gelukkig hebben we Gods Woord met de grote beloften voor Zijn volk!

 30. Tjeerd Prosee zegt:
  Geplaatst op zondag 1 september 2013 om 16:31

  Ik heb een droom:!!! Bid en werk voor de vrijlating van JONATHAN POLLARD !!!
  Obama ,Obama Houd rekening met de G-D van ISRAEL !
  Nederland blijf achter ISRAEL staan ! dus geen boycot, maar juist WEL product, let op, WIE ISRAEL zegent zal gezegend worden. Ook het tegenovergestelde is waar ! Dus EU parlement wees gewaarschuwd
  Shalom en G-Ds Zegen IN YESHUAs naam

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden