Koop Israëlische producten!

In ruim een week tijd steunden al meer dan 2000 mensen de oproep om NEE te zeggen tegen de boycot van Israëlische diensten en producten uit de betwiste gebieden. En dat in vakantietijd. Uit de teksten die u erbij zette, blijkt een grote verbondenheid met Israel en het Joodse volk, bij velen gegrond in de Bijbel en voortkomend vanuit het geloof in de Here Jezus. Velen gaven de tip: ‘Koop Israëlische producten’. Heel goed! U kunt nog steeds uw stem toevoegen. Klikt u dan op ‘Wij zeggen NEE tegen de boycot tegen Israel[1]’.

De actie loopt nog enkele weken door in verband met de vakantietijd. Vraagt u ook andere mensen om hun steun te betuigen: uw vrienden op Facebook misschien, de kring van uw kerkelijke gemeente, familieleden, vrienden…

Reken maar dat de Palestijnen zich gesteund weten door de dreigende boycot. Maar vergeet niet dat ook zij de dupe zullen worden van een boycot. Veel Palestijnen werken immers bij Israëlische bedrijven op de Westelijke Jordaanoever. Als hun producten geboycot worden, raken zij hun werk kwijt en dus ook hun inkomsten.

De beschuldiging in het dagblad Trouw dat de supermarkten Aldi, Hoogvliet en Jumbo producten uit de betwiste gebieden zouden boycotten, blijkt niet te kloppen. Niet zo fraai van Trouw! Wel is het zo dat ze geen producten uit die gebieden verkopen.

Waarom wel Israel boycotten, maar niet de producten uit Saoedi-Arabië, zoals hun olie? In dat land hebben christenen geen millimeter ruimte en mag geen kerk worden gebouwd.
Waarom wel zaken doen met Turkije, terwijl zij een deel van Cyprus bezet houden?
Waarom wel het verzet in Syrië steunen, terwijl zij de christenen uitmoorden?
Waarom wel Engelse producten kopen, terwijl zij aanspraak blijven maken op de Falkland eilanden bij Argentinië.
Waarom… waarom… waarom…
Onze verontwaardiging is vaak zo selectief…

Ondertussen zijn de vredesbesprekingen tussen Israel en de Palestijnen gestart. In Washington, onder leiding van John Kerry.
Het is werkelijk bizar dat Israel 104 Palestijnse gevangenen vrijlaat, velen met bloed aan hun handen. Terrorisme werkt! De Palestijnen feesten, Israel treurt. Premier Benjamin Netanyahu stelt dat het in het belang van het land is dat dit gebeurt. Maar waarom staat er niets tegenover? Denk aan iemand als de Amerikaanse Jood Jonathan Pollard (59), die in 1987 door Amerika werd veroordeeld tot levenslang, op beschuldiging van spionage voor Israel.

In hoeverre wordt Israel onder druk gezet, met name door Amerika, om eenzijdige stappen te zetten? Vermoedelijk is die druk zeer groot. Denk eens aan de eerdere teruggave van Gaza aan de Palestijnen. Bracht dat de vrede dichterbij? We weten inmiddels wel beter.
En nu is de eerste bespreking geweest over de Westelijke Jordaanoever. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken verwacht over 9 maanden resultaat.

Een belangrijke Palestijnse eis is dat alle Israëliërs worden verwijderd van de Westelijke Jordaanoever. Een zogenaamd Jodenvrij gebied. Dit maakt de echte bedoelingen van de Palestijnse leiders duidelijk. Afgelopen maandag werd deze eis nog eens bevestigd door de Palestijnse leider Mahmoud Abbas, die nadrukkelijk stelde dat er in een zelfstandige Palestijnse staat geen ruimte is voor ook maar één enkele Israëliër, hetzij burger, hetzij militair. Israel bestempelde de uitspraken van Abbas terecht als antisemitisch.

De Palestijnse minister Mahmoud Al-Habbash van Religieuze Zaken stelde vorige week dat het politieke vredesproces slechts een list is, en deel vormt van een groter plan om hun vijand te verslaan. Hij zei dit in een preek, die hij hield in aanwezigheid van zijn leider Mahmoud Abbas en die werd uitgezonden via de Palestijnse tv.
Zet hier eens tegenover hoe Israel zich opstelt tegenover Arabieren en Palestijnen. Als zij zich aan de wetten houden, is er alle ruimte voor hen. En als ze gewond zijn geraakt in de strijd, zet Israel zich in om hun medische zorg te geven.
De Bijbel zegt dat Israel een zegen is voor de wereld. Zo is Israel ook tot een zegen voor de Arabieren, voor de Palestijnen. Als ze hun wapens maar eens neer zouden leggen… Als ze Israel maar konden accepteren…

Het is ook niet zo dat het onbetwistbaar vaststaat dat de Westelijke Jordaanoever toekomt aan de Palestijnen. Integendeel. Ook voor 1948 woonden er Joden. De Jordaniërs hebben het gebied bezet, tot aan 1967 aan toe. Alles wat Joods was, werd verwijderd. Zelfs de VN spreken niet over bezet gebied, zoals bijna iedereen nu doet. Het is betwist gebied, dat volgens de Bijbel toekomt aan Israel. God zegt dat het gebied van Hem is, dat Hij het aan Israel heeft gegeven en zal geven. Of dat nu al gebeurt, of later, het zal gebeuren. Israel zal groter worden, of de wereld dat nu wil of niet. Daar staat de Here zelf garant voor! Hij zal voor Zijn volk strijden (Zacharia 14).

Wat Israel ook doet, het is nooit goed. Nog maar weinig landen staan te boek als vriend van Israel. Het is ook niet verwonderlijk. God heeft juist dit volk uitgekozen als Zijn volk. Dat roept de haat van de wereld op, jaloezie.
Onzichtbaar, maar nog belangrijker om de situatie te begrijpen, is de geestelijke strijd die om het volk en het land en ook om Jeruzalem woedt. De satan, Gods tegenstander, weet welke plannen de Here heeft met dit land, dit volk en deze stad. Hij wil dat voorkomen door alles uit te roeien. Maar dit zal hem nooit lukken. De Here waakt over Zijn volk.

De toekomst van het Joodse volk, van Israel en van Jeruzalem is adembenemend. Hoe meer ik erover lees in de Bijbel, hoe duidelijker me dat wordt. Maar voor het over is, wachten er nog zware tijden. Laten wij er dan zijn voor volk, land en stad. We roepen het uit met Joël 2:17: ‘Here, spaar Uw volk, ontzie Uw volk’.

Laten het de christenen zijn die pal achter Israel gaan staan! Als heel de wereld hen in de steek laat, dat ze het zien en horen dat wij dat niet doen. Laten we het volk zegenen. Wie Israel boycot, loopt Gods zegen mis.
We hebben zoveel aan dit volk te danken. Via hen is het Evangelie tot ons gekomen. Uit dat volk is de Here Jezus geboren. ‘De zaligheid is uit de Joden’ (Johannes 4:22).

Ter afsluiting de woorden uit Amos 9:14 en 15. Wat een toekomstperspectief!
14 Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël.
Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen,
zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken,
zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten.
15 Ik zal hen in hun land planten,
en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land,
dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de HERE, uw God.

Dirk van Genderen

Verwijzingen:
  1. Wij zeggen NEE tegen de boycot tegen Israel: https://www.dirkvangenderen.nl/2013/07/27/wij-zeggen-NEE-tegen-de-boycot-van-Israel-door-de-EU