Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Syrië en Egypte staan in brand (17 reacties)

Geplaatst op vrijdag 23 augustus 2013, 19:46 door Dirk A A

Syrië en Egypte staan bijna letterlijk in brand. Onvoorstelbaar groot is daar de ellende. En de wereld kijkt toe. Niemand doet wat, waarbij het de vraag is of het wel zin heeft om in te grijpen. ‘Volk zal opstaan tegen volk,’ voorzegde de Here Jezus al in Mattheus 24:7. Broedermoord in eigen land.

Eerst Syrië. Groot was de verbijstering afgelopen week toen de schokkende beelden in het nieuws verschenen van vele honderden doden in Syrië. Het heeft er alle schijn van dat de oorzaak een aanval met zenuwgas is. Onduidelijk is nog wie ervoor verantwoordelijk is. President Assad ontkent, evenals de opstandelingen/rebellen. Het is onbegrijpelijk dat er geen onderzoek wordt ingesteld naar de oorzaak van dit drama en naar de verantwoordelijken ervoor. Dit moet alsnog zo snel mogelijk gebeuren, maar wel door onafhankelijke deskundigen.

Ondertussen hebben de Syrische christenen zwaar te lijden van de strijd. Het zijn de opstandelingen, de rebellen, die de christenen systematisch uitmoorden in de gebieden waar zij het voor het zeggen hebben. Maar dat wordt niet getoond in het nieuws… Wat een lijden! Heel letterlijk wordt het daar werkelijkheid wat de Here Jezus ooit sprak: ‘Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen’ (Johannes 15:20).

Laten we blijven bidden voor onze Syrische broeders en zusters in het geloof. Als één lid van de gemeente lijdt, horen we allen mee te lijden. Hun pijn is onze pijn. Hun angst onze angst. Hun verdriet ons verdriet. Hun rouw onze rouw.
Te vaak kijken we ernaar, lezen we erover en leven we rustig verder. Dat kan niet en dat mag niet. ‘Here, ontfermt U Zich over hen, schenk vrede.’

Dan Egypte. Ook daar is veel gebeurd de afgelopen tijd. Het leger heeft president Morsi en zijn Moslim Broederschap afgezet en probeert deze beweging nu totaal te ontmantelen. Ook in Egypte is er veel strijd en vallen er honderden doden.
Evenals in Syrië richt de haat zich ook tegen de christenen. Hier zijn het Moslimbroeders die hun geweren op de christenen richten. Bid ook voor hen. Ik las dat de Koptische christenen onlangs weer een grote gebedsbijeenkomst hadden, waarop werd gebeden voor vrede en verzoening.

Een jaar geleden dacht bijna iedereen nog dat de Moslim Broederschap op een vreedzame wijze Egypte meer democratisch zou maken. Maar ze waren de afgelopen tijd druk bezig Egypte te slopen en te veranderen in een strenge moslimstaat, waar iedereen zich zou moeten onderwerpen aan de sjaria-wetgeving.

Ik treur er geen moment om dat de Moslim Broederschap het niet meer voor het zeggen heeft in Egypte. Wel kan de terechte vraag worden gesteld of dit de manier is waarop de Moslim Broederschap een halt moest worden toegeroepen. Maar misschien was er wel geen andere mogelijkheid.
Het is opmerkelijk dat Amerika en met name president Obama niet blij lijkt te zijn met de ontwikkelingen in Egypte. Hij steunde de Moslim Broederschap, waarmee hij duidelijk kleur bekende. Tegelijkertijd zette hij Israel zwaar onder druk om niet meer te bouwen in de betwiste gebieden en opzienbarende eenzijdige stappen te zetten op weg naar een gedwongen vrede met de Palestijnen.
Laat Obama de stap van het Egyptische leger steunen. Het leger is in staat Egypte veiliger en democratischer te maken en de christenen te beschermen. Als dit niet gebeurt, zullen ook in Egypte Syrische toestanden uitbreken.

Israel is ondertussen een baken van rust en vrede in het Midden-Oosten. Als je christen bent in een land als Syrië of Egypte, ben je vrijwel vogelvrij. Dan kun je toch maar beter in Israel wonen. Laat Israel een voorbeeld zijn voor het hele Midden-Oosten en voor heel de wereld. En laten we Israel steunen, in plaats van het land te veroordelen of dreigen het te gaan boycotten. Bid voor de vrede van Jeruzalem.

De situatie in Syrië en Egypte lijkt hopeloos. Inderdaad, vanuit menselijk oogpunt bezien wel. De situatie is ook ellendig. Maar gelukkig mogen we toch hoop hebben. Bijbelse hoop. Er komt eenmaal vrede, waar Egypte, Assyrië en Israel gezamenlijk in zullen delen (Jesaja 19:23-25).

Dat verandert de situatie op dit moment niet. Wie weet hoeveel mensen er nog zullen omkomen. De moslimstrijders die in de hemel denken te komen als beloning voor hun strijd, zullen de meest verschrikkelijke verschrikking meemaken die een mens mee kan maken. Ze zullen niet in het paradijs welkom worden geheten, maar in het dodenrijk, waar ze een verschrikkelijk lijden te wachten staat. Een lijden waar nooit een einde aan zal komen.

Maar iedereen die de Here Jezus kent en liefheeft, komt na zijn of haar dood direct al in de hemelse heerlijkheid, in het paradijs. De Syrische en Egyptische christenen die de afgelopen weken zijn vermoord, zijn er al. Het lijden op deze aarde is maar tijdelijk. De heerlijkheid die volgt, is eeuwig. Wat een heerlijk vooruitzicht voor allen die de Here Jezus mogen kennen en liefhebben.

Dirk van Genderen

17 Reacties

 1. angela zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 augustus 2013 om 13:49

  Wie niet alleen wil bidden ,maar ook wil helpen kan op de website van Open Doors terecht.

 2. Moi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 augustus 2013 om 15:14

  Verschrikkelijke toestanden daar in Syrië en Egypte. Nu wil Obama militair ingrijpen in Syrië vanwege de gifgasaanval daar. Militair ingrijpen in Syrië zal het gehele Midden-Oosten in vuur en vlam doen zetten. Waardoor de olieprijs omhoogschiet en belangrijke handelsroutes geblokkeerd zullen raken. Dat zal catastrofale gevolgen hebben voor de Europese economie die nu al in zwaar weer zit. Ook nog daarbij de oplopende rentes op staatsobligaties, waardoor landen die nu al een hoge staatsschuld hebben, het helemaal moeilijk zullen krijgen en daardoor de kans een stuk groter wordt dat het financiële systeem instort. Volgend jaar de verkiezingen van het Europees Parlement. Ik denk dat die een hele belangrijke profetische betekenis zullen hebben, namelijk de opkomst van de antichrist. Verder zullen er de komende twee jaar belangrijke zons- en maansverduisteringen zijn rondom de Joodse feestdagen. Kortom, de Wederkomst van de Heere Jezus en onze verlossing is nu wel heel nabij!

 3. Peter Matla zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 augustus 2013 om 15:14

  In Richteren lezen we vaak dat er geen koning in het land was en de Israëlieten deden wat kwaad was in de ogen van de Here. Een Richter en later sommige koningen brachten vrede in het land. Uiteindelijk zal Koning Jezus over de wereld regeren. Zover is het nog niet. Wat mij opvalt is het feit dat landen als Jordanië, Marokko, Emiraten en andere landen wel een koning/vorst hebben. Daar vind je geen “Syrische en Egyptische toestanden”. Ook in Noord-Europa met vele koningshuizen mag er vrede zijn, ondanks de “onvrede” over de recessie. Dat is iets anders.Israël heeft ook een Koning, al wordt Hij nog niet als zodanig erkend.Het is onbegrijpelijk dat de massahysterie van de moslims maar doorgaat. Laten we daarom bidden dat vele moslims (vaak te goeder trouw in woord en werken) onder het gehoor van het Evangelie komen.De enige die juicht is de satan. Maar de strijd is des Heren!

 4. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 augustus 2013 om 16:10

  Het kan zijn dat de conflicten in het Midden-Oosten kunnen leiden tot een mondiaal conflict.En dan hebben wij echt de
  poppetjes aan het dansen! Wij zien niet wat er in de onzienlijke wereld plaatsvindt maar het is een gevecht tussen licht
  en duisternis.En wij als kinderen Gods,hebben ook deel aan deze strijd.Het zijn moeilijke tijden waarin wij leven.

 5. Cornelia VandenWildenberg zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 augustus 2013 om 16:36

  Dank je Dirk voor altijd zo trouw ons de wekelijkse nieuwsbrief te sturen via the internet. Ik waardeer het heel erg hier in Ontario en wens je dan ook veel kracht en lust om dit werk te doen! Ik kreeg deze Psalm in mijn hoofd toen ik deze brief las ” GOD de HEER regeert, Beeft gij volken eert”. Gods zegen.

 6. Sjouke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 augustus 2013 om 20:04

  Beste broeder Dirk, fijn dat je een goede vakantie mocht hebben.Van harte gegund!
  Je wijst, in je commentaar over Syrië en Egypte, op Jesaja 19 : 23 – 25. Ik bid de laatste tijd vaak of de Heere de beloften in genoemd gedeelte spoedig wil waar maken. Wat zal het een groot wonder zijn Syrië, Egypte en Israël, de Heere dienen. Eigenlijk is het vanaf : 18 al bijzonder. Trouwens wat er vooraf staat vanaf : 1 hoort er ook allemaal bij. Ik denk wel eens, zou iedereen het weten wat de profeet daar heeft geschreven? Ik heb over dit gedeelte nog nooit een preek gehoord in onze gemeente.
  Ik kan het mij in elk geval niet herinneren. Heel goed dat je attendeerde op Jesaja 19.
  Een gezegende zondag gewenst!

 7. Wolter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 augustus 2013 om 21:45

  Als ik het goed hebt noemde Churchill democratie de minst slechte regeringsvorm.
  Het is belangrijk dat in een democratie rekening wordt gehouden met minderheden.
  In de Islamitische wereld gebeurt dat vaak niet en dan kun je beter een dictatuur hebben van mensen die van Christenen, Joden en heidenen geen tweederangs burgers maken.
  Democratie is soms niet de minst slechte regeringsvorm.

 8. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 augustus 2013 om 23:37

  Sjalom Dirk en andere lezers,

  Het zoveelste conflict in het Midden-Oosten zie ik als een geestelijke strijd. Het maakt de tegenstander van G’d niet uit hoeveel slachtoffers er zullen vallen. Een wereldwijde chaos zal er ontstaan. Analisten uit de gehele wereld zullen luisteren naar de leugengeest die Israël de uiteindelijke schuld geeft van het uit de hand gelopen conflict.

  Wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon, vele eeuwen al krijgen de kinderen van Israël de schuld. Mijn wens is dat dit dreigende conflict zal uitlopen op de roep om de Messias onder mijn volksgenoten. Daar heeft Israël het meeste baat bij. Er zal een moment komen dat onze G’d zal zeggen: het is nu genoeg en dat Hij daadkrachtig zal ingrijpen.

  Tot het moment wat G’d bepaald heeft blijft het voor ons zeer spannend. Een deel van mijn volksgenoten gelooft in Yeshua als Messias. Vele orthodoxe Israëli weten dat Yeshua een volksgenoot is. Voor hen is het wachten tot het moment dat G’d de sluier van hen wegneemt en dat wij collectief gaan roepen om de terugkeer van de Messias.

  Met spanning wachten wij dus op het moment dat G’d zegt: dajenoe, het is genoeg.

  De gelovigen uit de volkeren weten dat Yeshua regeren zal vanuit Jeruzalem. Dus niet Rome, Geneve of andere bedevaartplaatsen in deze wereld die voor veel christenen heilig zijn.

  Ik zie met vol vertrouwen uit naar de ontwikkeling in deze dagen die zouden kunnen leiden naar de terugkeer van Yeshua naar deze aarde.

  Psalm 102 Hebreeuws spreekt over de laatste generatie. De sjoa 1939-1945 wordt letterlijk geciteerd. Daarna volgt de terugkeer en de daaropvolgende Psalm wijst op het mededogen van G’d voor de kinderen van Israël.

  Ik zie deze hele dreiging in een breder perspectief, wetend dat deze ten gunste zal keren naar mijn volk en allen die zich daarbij aansluiten.

 9. Antoon Koornstra zegt:
  Geplaatst op zondag 25 augustus 2013 om 13:40

  Beste Dirk en allen die reeds hebben gereageerd. De “Arabisch lente” is veranderd in een niets ontziende verstikkende woestijn storm. Het is toch wonderlijk dat deze parallel loopt met de vele crisissen in de wereld. In Zach. 12:2-3 lezen we een profetie die duidelijk zichtbaar in deze tijd in vervulling is gegaan ! Deze staat niet los van de stichting van de Staat Israël en de vele oorlogen die hierop volgden en die allen verloren werden door de Arabieren (Palestijnen). Voeg hierbij de oorlogen van de V.S. en haar bondgenoten uit het Westen en een diepe haat is het gevolg !
  Ik verbaas mij al vele jaren over de blindheid van het Westen, de Islam verdraagt geen democratie, zij is veelmeer dan een godsdienst, is tevens de basis voor een cultureel en sociaal leven. Zij is in extreme vorm intolerant en streeft naar een wereld omvattende theocratie ( godsregerinh na met de sharia als wegeving gestoeld op de O.T. wetten van oog om oog, en tand om tand ! De strijd die zich in de hemelse gewesten afspeelde, heeft zich verplaatst naar de aarde ( Openb. 12:7). Israël is na het drama van de Holocaust vandaag opnieuw de Zondebok, voor vele westerse wereldleiders is Godsvolk een Twistappel geworden welke zij zich deerlijk aan zullen verwonden; zie ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming ( blinde haat) voor alle volken in het rond. Tot een steen die alle Natiën moeten heffen. allen die hem heffen zullen zich deerlijk verwonden ! De wereldleiders zoeken de oplossing in “land voor Vrede,” de zgn. tweestaten oplossing, men wil niet zien dat de Arabische en Palestijnse bevolking de vernietiging van Israël voor ogen heeft. Vele christenen hebben nog niet begrepen dat met hun doel en houding, zij Gen. 12:3 over zich afroepen ! Ik zal zegenen wie ( Abrahams geslacht) zegent, en vervloeken die die hen vervloekt. we zien vandaag de Profetie uit Jes. 18:2-5 in vevulling gaan: Dan zal Ik de Egyptenaren ophitsen tegen
  de Egyptenaren, zodat ze strijden, een ieder tegen zijn broeder, en een ieder tegen zijn naaste, stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk ! Duidelijker kan Godswoord het ons niet zeggen ! Gods oogappel Israël zal in de nabije toekomst niet meer tot een Vloek, maar in en door hun Messias Jezus de wereld tot een Zegen zijn !

 10. A.M.E. Kassies zegt:
  Geplaatst op zondag 25 augustus 2013 om 14:00

  Dirk: hartelijk bedankt voor deze gebedsbrief en alle gebedsbrieven die we van je mochten ontvangen. Persoonlijk ben ik er altijd door gezegend.Ik wens je ook Gods rijke zegen toe in het komende jaar na deze vakantie. Het is inderdaad een spannende tijd nu in het Midden-Oosten en wat er binnenkort daar gaat gebeuren, wat het besluit zal zijn van het Westen, met name Amerika en in ander Europese landen na deze gifaanval in Sirië, wat dat verder voor gevolgen zal hebben in deze regio, maar ook voor de Westerse wereld, daarvan ben ik wel overtuigd. Maar we hebben een God in de hemel die alles leidt en in Zijn hand heeft, die we kunnen vertrouwen voor de dag van heden en in de toekomst! Mijn gebed is voor Israël te midden van de strijd in Egypte en Sirië, hun bewaring daarin, ook voor de volken die in opstand zijn gekomen en tegen elkaar vechten.
  God komt tot zijn doel met de mensheid. Ik zie uit naar de komst van de Here Jezus naar deze aarde, maar nog meer naar Zijn komst voor de gemeente, die in een oogwenk zal worden opgehaald,Hem tegemoet. Maranatha, de Heer komt.

 11. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 25 augustus 2013 om 15:27

  Efeze 6:14,Houd dan stand,……(HSV)
  Volgens Watchman Nee heeft Christus de overwinning reeds behaald aan het kruis.Wij hoeven in de geestelijke strijd
  alleen stand te houden omdat wij ons reeds op overwinningsgrond bevinden.Ook in het bidden voor de Lijdende Kerk
  is dat de positie die wij bezitten,alhoewel wij vele slachtoffers zien op het natuurlijke vlak.In geestelijk opzicht bevinden
  wij ons aan de kant van de overwinnaars.Maar wij moeten nog door het lijden heen,wetende dat de overwinning geestelijk
  gezien al zeker is.Want God heeft alles onder controle en er gaat niets om buiten zijn gedogende wil.Aan ons de roep om
  onze positie in te nemen en te bidden voor de Lijdende Kerk.Wij mogen ons verheugen in de heerlijkheid die ons te
  wachten staat bij de komst van onze Here en Heiland Jezus Christus.Die hoop is de kracht van de volharding bij de Lijdende
  Kerk evenals bij ons.

 12. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 25 augustus 2013 om 21:00

  De komende regering met Jezus Christus (Gods Koninkrijk) zal een dictatuur zijn van VOLKOMEN onderwerping aan Hem, Die ons liefheeft!! Aan Jezus Christus zal ik mij vanaf vandaag VOLKOMEN ONDERWERPEN!! Gods koninkrijk begint daar, waar Jezus Christus als Koning wordt erkent!! Eigenlijk heel simpel!!!

 13. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zondag 25 augustus 2013 om 21:38

  Met grote dankbaarheid lees ik hier de reacties van medegelovigen. Het is goed dat wij elkaar bemoedigen en getuigen van Jezus’ liefde in deze strijd.
  Het belangrijkste is gebed: zonder te weten wat de Heer van ons vraagt, tasten wij als blinden in het duister. Zien wij onze taak, laten wij dan bedenken dat veel broeders en zusters ernstig beschadigd zijn en niet alleen maar voorbede behoeven, maar ook praktische priesterlijke hulp! Met wonden kun je niet vechten. Wat kapot is, is kwetsbaar.
  Voor ons, christenen, is deze strijd vooral geestelijk. Dank voor uw bemoedigende woorden.

 14. Marloes Schouten zegt:
  Geplaatst op woensdag 28 augustus 2013 om 12:39

  Ook ik wil jou bedanken Dirk, voor je evenwichtige informatieverstrekking, vanuit Bijbels perspectief belicht. Heel kostbaar! Onlangs werd ik (opnieuw) attent gemaakt op de profetie die een Noorse vrouw in 1968 van de Heer ontving. Degene die de profetie optekende, borg zijn notities in eerste instantie op met de gedachte dat dit echt niet mogelijk was. In 2011 werd de profetie (voor zover ik weet voor het eerst) openbaar gemaakt en de tekst is te vinden op https:\/\/eindtijdnieuws.blogspot.nl/2011/08/profetie-van-een-90-jarige-oude-vrouw.html De vrouw vertelt over een Derde Wereldoorlog die zal uitbreken, vlak nadat Jezus de Zijnen heeft opgenomen.De situatie die zij beschrijft, vertoont een zeer grote gelijkenis met de huidige situatie in de wereld. Een ander document,in het kader van de huidige gebeurtenissen zeer de moeite van het lezen waard: Droom van een orthodoxe Jood over de Messias. De Engelse tekst is te vinden op https:\/\/rapturewatch.proboards.com/index.cgi?board=signs&action=display&thread=5958). Een Nederlandse vertaling heb ik tot mijn beschikking; belangstellenden kan ik deze toe-mailen. Mijn mailadres is M.Schouten22@kpnplanet.nl. Ik evangeliseer geregeld in het centrum van mijn woonplaats,en op een sjabbat enkele weken geleden, de dag waarop ik niet evangeliseer omdat ik rust neem, meende ik de stem van de Heer te verstaan dat Hij wilde dat ik toch ging. Ik twijfelde, besloot niet te gaan en toen belde een vriendin op. Zij was kasten aan het opruimen en had ‘zo’n leuk verhaaltje’ gevonden, dat ze me niet wilde onthouden. Er waren drie personen: Iemand, Niemand en Iedereen. Iemand wilde een bepaalde taak aan Iedereen geven, maar Iedereen dacht dat Iemand het wel zou doen. En Niemand deed het. Ik zat in no time op mijn fiets om naar de stad te gaan! Ook door andere gebeurtenissen merk ik, dat vertellen van het Goede Nieuws een zeer hoge prioriteit op Zijn agenda heeft! Er is nog plaats tot ank’ren… Warme zegengroet, Marloes

 15. Willy zegt:
  Geplaatst op donderdag 29 augustus 2013 om 20:21

  Troost Mijn Volk, het spijt me het u te moeten zeggen, maar ik stoor me nogal aan uw taalgebruik. Het gaat om het woord God, waar u G’d van maakt. Mijns inziens is dit namelijk niet eerbiedig naar God toe. Het is zo’n klein woord, dat behoeft mijns inziens niet nog eens ingekort te worden. Bovendien verdiend onze God het om voluit genoemd te worden!

 16. Troost mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 1 september 2013 om 12:30

  Sjalom Willy,
  Dank voor uw reactie waarmee u mij in de gelegenheid stelt om dit Joodse gebruik uit te leggen.
  Deze Bijbelse taal is een bron van inspiratie en de lezer weet exact waar het over gaat. Het sleutelwoord is vaak de voorafgaande of de opvolgende woorden die de context vormen wat er geschreven staat.

  De tegenstander van G’d was er alles aan gelegen om hen, die deze taal spraken, te vernietigen. Satan heeft heel dankbaar gebruik gemaakt van de kerkelijke overheid om het Joodse volk uit te roeien. Alle Joden geloofden tot aan de kruistochten in de letterlijke opstanding van Yeshua. Daarna betoonden alle christenen zich een vijand van het Joodse volk gevoed vanuit het heidense Griekse denken. Die onherstelbare breuk is tot op de dag van vandaag zichtbaar aanwezig.

  Het ging er om spannen voor mijn volk. Om de oorspronkelijke uitspraak vast te stellen werden er masoreten toegevoegd aan de boekrollen om zo de Hebreeuwse taal te behouden voor onze kinderen. Echter voor de Naam waarbij G’d zich bekend maakte bij Mosje wist men niet waar deze masoreten geplaatst moesten worden. Het gebod om de naam van G’d niet ijdel te gebruiken heeft er toe geleid dat wanneer we de Naam van G’d zien staan we daarvoor Adonai gebruiken. Geen afkorting maar volledig analoog aan de Hebreeuwse tekst gebruiken we de Naam van G’d.

  De Bijbel is een Joods boek. Namen die daarin staan dienen beslist niet vergriekst te worden. De taal van mijn volk is Hebreeuws en niet Grieks.

  Het klinkt heel hard om te zeggen dat de Christenheid een grote schuld op zich heeft geladen richting het Joodse volk.

  Als daarover geen verzoening plaats zal vinden zal voor de Christen de Bijbel een ondoorgrondelijk boek blijven. Het Woord van G’d blijft voor hen die geen schuld erkennen of belijden onder een dikke sluier verborgen.

  Het wordt dus de hoogste tijd voor velen om de glans van G’ds Woord te gaan ontdekken.

  Het sleutelwoord is verzoening, maar dan wel in de juiste context.

 17. JanRene zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 september 2013 om 10:05

  Medebroeders en -zusters,

  Wie u (Israel, mijn uitverkorenen) vloekt, zal IK vloeken.

  De beelden en informatie uit het MO laten het machtige handelen van onze HEERE zien.
  HIJ brengt de tegenstanders van Zijn volk in verwarring.
  Laten we ons oog gericht houden op HEM. en ons verheugen, Gods Woord is de enige waarheid.

  Bid voor de Syrische Christenen, dat zij de kracht hebben om juist in dit moslim tumult de liefde van de HEERE uit te blijven stralen in in praktijk te brengen door moslims in nood zo goed mogelijk te blijven ondersteunen.

  Laten we deze Syrische broeders en zusters ook met materiele middelen ondersteunen, zodat zij staande kunnen blijven in deze chaos en ook de middelen hebben om mensen in nood te kunnen bijstaan.

  Ik ben dankbaar, dat er ook berichten komen, dat veel moslims zich bekeren tot het Christendom, omdat de Syrische Christenen hen ondanks al het aangedane leed en onrecht toch zo goed mogelijk proberen te helpen.

  In de afgelopen 50 jaar blijkt telkens weer, dat elke militaire “hulp” terechtkomt bij de tegenstanders van Gods volk. Militaire hulp blijkt uiteindelijk te worden gebruikt om de Islamitische umma te bevorderen.
  De door het westen verstrekte wapens worden dus uiteindelijk gebruikt, om het westen te onderwerpen aan de islam.

  DAAROM: geen miltaire hulp en ZEKER geen westerse militaire interventie.

  Sinds de aanslag op 11 september op de twin towers zijn er inmiddels meer dan 22.000 aanslagen door moslims over de gehele wereld gepleegd. (bron: Jihadwatch.com)

  Er is een doelgerichte aanval van de islam ingezet om de wereldoverheersing via continue aanslagen, de taktiek van de duizend wonden, te realiseren, ongeacht het aantal doden dat dit (ook voor de islam) met zich meebrengt.

  Bestudeer de koran. Dan wordt duidelijk:
  – de God van de Bijbel is de geheel andere, de IK BEN,
  – Islam is de godsdienst van de WREDE. (Sura 5:33, etc.)
  – hun god is de tegenstander van mijn GOD;
  – Islam en democratie zijn ONVERENIGBAAR.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden