Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Baarmoeder meest gevaarlijke plaats op aarde (20 reacties)

Geplaatst op donderdag 5 september 2013, 7:58 door Dirk A A

Ik wist niet wat ik hoorde. Schokkend. Bij onderzoek van een zwangere vrouw in het Haagse HagaZiekenhuis was ontdekt dat er maar twee bloedvaten door de navelstreng naar haar ongeboren kindje liepen in plaats van drie. Verder was alles goed met het kindje. Toch is bij de aanstaande ouders al twee keer aangedrongen op abortus.

Een goede kennis vertelde me dit over zijn zwangere dochter. Zij denkt er geen moment over om haar kindje te laten aborteren, maar toch is het heftig om zoiets te horen.
In wat voor land leven we eigenlijk? De baarmoeder is de meest gevaarlijke plaats op aarde. Nergens vallen zoveel slachtoffers. In ons land alleen al meer dan 30.000 per jaar.

Het is ook weer niet zo dat ziekenhuizen zo graag ongeboren kinderen aborteren. Het komt voor dat in de ene ‘operatiekamer’ een kindje wordt geaborteerd, terwijl in een andere kamer op enkele meters afstand in hetzelfde ziekenhuis wordt gevochten voor het leven van een ongeboren of pasgeboren kindje. Dat zijn vreemde tegenstellingen.

Dat het HagaZiekenhuis erop aandrong op dit kindje te laten aborteren, komt waarschijnlijk voort uit angst. Angst voor claims als er na de geboorte toch iets met het kindje blijkt te zijn. Er was immers geconstateerd dat er een ader te weinig door de navelstreng loopt.
Dit soort zaken komt vaker voor de laatste tijd. Ziekenhuizen willen dat voorkomen en komen daarom met dit soort vreselijke adviezen.
Abortus is het grootste kwaad op deze aarde. Vijftig miljoen ongeboren kinderen worden jaarlijks op een gruwelijke wijze gedood in de moederschoot. Drie keer de bevolking van ons land. Ze mogen niet geboren worden. Het levenslicht is hun niet gegund. Massamoord. Een ander woord kan ik er niet voor bedenken. Lees Psalm 139 maar eens, hoe mooi daar geschreven wordt over nieuw leven dat God in de moederschoot wonderlijk weeft. Ons leven is Zijn kunstwerk.

Bijna niemand doet iets aan om dit vreselijke kwaad een halt toe te roepen. De Verenigde Naties zwijgen. President Obama vuurt geen kruisraketten af op abortusklinieken om de moordenaars te stoppen.

Enkele jaren geleden zei een abortusarts in de Volkskrant: ‘De foetus is medisch afval. Het wordt verwerkt door een speciale unit van het afvalverwerkingsbedrijf. In de abortuskliniek wordt het curettement, dat wat wordt weggezogen, ingevroren. Omdat het afval maar één keer per maand wordt opgehaald.’

Walgelijk om te lezen wat er in de abortusklinieken gebeurt, die verhullend gezondheidscentra worden genoemd. Wat moet zo’n ongeboren kindje een vreselijk lijden ondergaan als het wordt verbrijzeld. We zouden meer op de bres moeten staan voor het ongeboren leven! Of hebben we ons er al bij neergelegd dat de strijd verloren is?
Ik heb buitengewoon veel bewondering voor mensen die geregeld bij abortusklinieken waken en bidden, in de hoop ongeboren kinderen te redden. Dat zouden meer mensen moeten doen, als een getuigenis dat het leven heilig is.

In Genesis 4 lezen we dat het bloed van Abel, die gedood werd door zijn broer Kaïn, vanaf de aardbodem roept tot God (vers 10). Leviticus 17:11-14 zegt dat de ziel van het vlees in het bloed is. Ook al vertelt Kaïn niet wat er is gebeurd, God weet het. Hij weet alles.
Roept zo ook niet het bloed van alle geaborteerde kinderen vanaf de aardbodem tot God in de hemel? Laat we hier niet lichtvaardig over denken. We roepen Gods oordelen over ons heen door onze ongeboren kinderen op te offeren aan de goden van vrijheid, welvaart, gezondheid en luxe. Wat kunnen we anders doen dan tot de Here naderen en Hem vragen of Hij Zich over ons land wil ontfermen.

Hoe zal er vanuit de hemel gekeken worden naar wat er in onze abortusklinieken gebeurt? Ongelooflijk groot zal de schare zijn van alle kinderen die nooit geboren mochten worden. Ooit zullen de aborteurs alle kinderen weer terugzien die ze gedood hebben wanneer ze voor God rechterstoel zullen staan. Wat zullen ze dan een spijt hebben. Nu is er voor abortusartsen echter nog bekering mogelijk.

En ik weet het: veel vaders en moeders worstelen ermee dat ze ooit hun kind hebben laten aborteren. Wat een wroeging, wat een spijt. Maar ook voor hen is er vergeving als ze door genade hun vertrouwen op de Here Jezus leren stellen. Wat een goed werk doen hulpverleners die deze mensen bij de hand nemen, met hen praten, hen begeleiden en hun laten zien dat er ook voor hen vergeving en hoop is.

Zal er in de hemel wel een plaatsje zijn voor deze kinderen die op de aarde niet welkom waren? Dat geloof ik zeker. De Here Jezus zei immers: ‘Laat de kleine kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God’ (Lucas 18:16).

Dirk van Genderen

20 Reacties

 1. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 september 2013 om 21:27

  Met een kleine groep ouderen uit de gemeente hielden wij wel stille wacht bij de plaatselijke abortuskliniek. Ik herinner mij de emmer water die wij over ons heen kregen van lachende tienermeisjes. Ook sneuvelde er in die jaren een wetsvoorstel inzake het ongeboren leven in de Eerste Kamer.
  De nacht is vergevorderd, er zijn nog veel meer misdaden die om aandacht vragen.
  Maar wie zal er iets tegen beginnen? Wie stelt zijn leden in dienst van de gerechtigheid? De kerk / de gemeente / het lichaam van Christus op aarde, is machteloos en ligt daarom ook onder het oordeel.

 2. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 september 2013 om 11:23

  Abortus is een kwalijke uitvloeisel van het huidige neoliberale klimaat in ons land. Door dat egoïstische neoliberale denken van veel politici en burgers, verdwijnt de compassie met de chronisch zieken, gehandicapten en zorgbehoevende ouderen in onze samenleving! En dat zien we nu al terug met al die bezuinigingen op de zorg waarbij de kwetsbare burger hard geraakt wordt. Ik vrees dan ook dat gedwongen euthanasie op chronisch zieken, gehandicapten en ouderen op zijn minst aangemoedigd zal worden en mogelijk zelfs verplicht wordt, mocht de economische crisis zich voortwoekeren en er daardoor nog meer bezuinigd moet worden.

  Laten we die trend toch keren en nooit meer op seculiere partijen als de VVD, PVV, PvdA, SP, D66, GroenLinks, enz. stemmen! Want al die partijen promoten abortus en euthanasie!

  NEDERLAND, BEKEER JE!

 3. Robbert zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 september 2013 om 12:29

  Beste Moi

  Dat abortus een vreselijk iets is daar ben ik het volmondig mee eens maar om de PVV nu samen in het rijtje te plaatsen van degenen die alleen maar abortus en euthanasie promoten is m.i. toch een brug te ver. Toegegeven de PVV is geen christelijke partij en ook bij hun is bijvoorbeeld de Zondagsrust en Heiliging allerminst in veilige handen. Bedenk ook dat al die partijen die u noemde faliekant tegen Israël zijn en dat kunt u van de PVV niet zeggen.

  Beter zou het zijn de PVV voor de troon van God te brengen want dat zult u wel met me eens zijn: Bij de Here is NIETS onmogelijk.

 4. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 september 2013 om 15:37

  Beste Dirk,

  Wat een ellende is er op deze wereld! Wat er naar buiten komt,is maar een deel van wat er in feite gebeurt op tal van
  terreinen in deze tijd.Soms vraag ik mij af of de techniek een vloek is of een zegen.Want we zijn toegenomen in
  moordkrachf.En waardoor? Omdat de mensen niet de liefde van God kennen en Zijn woord willen aannemen.Dit kunnen
  wij niet alleen op de geestelijke strijd gooien maar de mensen zijn zelf ook verantwoordelijk voor de keuzes die zij
  maken.Alleen de meesten zijn verblind.Echter het geweten wat God aan de mensen gegeven heeft,zou moeten bepalen
  wat goed en fout is.Daarom houdt God de mensen voor hun daden verantwoordelijk.Maar omdat Hij de mensen zeer
  liefheeft,zoekt Hij naar wegen dat mensen niet verloren gaan,maar behouden worden.Daarom is Hij nog genadig in deze
  tijd dat de Here Jezus nog niet terug gekomen is.Wij waren vroeger ook zondaars en zijn uit Zijn genade gerechtvaardigd
  om niet door het geloof.Wij waren ook verblind en leefden in zonde.Hoe krom kan een mens redeneren als hij de Bijbel
  niet kent.Of de Bijbel wel kent maar het afwijst,wat nog erger is.Hoeveel geduld heeft God nog met deze wereld? Daarom
  is de straf die op de zonde volgt gerechtvaardigd.Wij mensen hebben geen besef hoe groot de prijs is geweest die de
  Here Jezus heeft moeten betalen om ons vrij te kopen van de macht van de zonde en de werken van de duivel te ver-
  breken.Dat over een enkele behouden ziel grote blijdschap is in de hemel,geeft aan hoe kostbaar de mens voor God is.
  En het is nog wel een troost,dat kinderen die geen besef hebben van goed of kwaad behouden zijn als zij komen te
  overlijden.Want God stelt wel paal en perk aan de donkerste en zwartste duisternis van de boze en van slechte mensen,die
  niets van liefde en waarheid van God willen weten en wier begeerten te allen tijde boos zijn.

  Groeten van San

 5. marian zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 september 2013 om 14:34

  Wat ik mij al heel lang afvraag is, wat gebeurt er met de ziel en geest van het geaborteerde kind, ik mag toch hopen dat deze naar de hemel gaan ?
  Kan iemand mij daar iet meer over vertellen ?

 6. Cees van Herpeb zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 september 2013 om 15:06

  In Exodus 34 lezen we dat de HEERE zelf zijn Naam uitroept. (Heel apart dat de enige die Hem eer kan geven, de HEERE zelf is). God is daar degene die daar barmhartig en genadig genoemd wordt. Het woord barmhartigheid wat hier staat, is afgeleid van het Hebreeuwse woord Racham. De betekenis van dit woordje is, in de rijkdom van het Hebreeuws, ook die van de baarmoeder van de vrouw. Barmhartig zijn is dus eigenlijk iemand in de baarmoeder nemen, waar het rustig en veilig is. Zo is God, en zo openbaart Hij zich. Wat een tegenstelling in vergelijking met wat Dirk ons beschrijft in zijn artikel, hoe we omgaan in Nederland met de ongeboren kinderen. En hoe gaat dat dan verder, als we ouder worden? Blijven we dan zo op ons zelf gericht, of willen we barmhartig zijn, voor de kleinen en de groten die onder ons zijn. Net zoals de HEERE barmhartig is, die wil dat iedereen bij Hem komt, omdat we bij hem veilig zijn. Hoe was het ook al weer: De HEERE is mijn herder….

 7. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 september 2013 om 16:06

  Beste Marian,

  Ik denk dat de ziel naar God gaat, omdat het kind geen onderscheid tussen goed en kwaad kon maken. Het heeft nog niet
  de leeftijd des onderscheids bereikt. Zie Jesaja 7:15.
  Wat de geest betreft, dat gaat ook mee met de ziel maar omdat wij allen in zonde (Psalm 51:7)
  geboren worden, is de geest van het kind dood. Alleen bij de wedergeboorte komt de geest tot leven. Maar het kind zal
  niet hoeven te lijden.
  Dat het kind behouden is, kan je ook lezen in het verhaal dat David een zoon verwekt bij Bathseba, die zal sterven en dat David de weg van het kind zal gaan (2 Samuel 12:13-23). Dit verhaal staat in het OT en er zijn mensen die argumenteren dat er verschil is tussen de plaats van de doden in het OT en in het NT. Van die discussie onthoud ik mij.

  Groeten van San

 8. Thelma Groen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 september 2013 om 17:44

  Ben het helemaal met je eens Robbert. Ik bid ook regelmatig voor de heer Wilders.
  Marian, ik heb een boekje over een openbaring die iemand kreeg wat er gaat gebeuren met ongeboren kinderen. Zij worden door de engelen gedragen, naar de hemel en zo worden zij verzorgt en groeien ze daar ook verder. Ik geloof dit ook echt. Volgens dit boek gaat dat ook heel liefdevol.
  Het komt mij heel betrouwbaar en bijbels over.

 9. Erik zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 september 2013 om 17:56

  Moi (CDA-lid).
  U moet de geschiedenis eens napluizen, b.v. welke partij de doorslaggevende stem gaf om abortus toe te staan in Nederland. Het is niet voor niets dat het (C?)DA zo gemarginaliseerd is!
  Helaas, helaas, alleen de SGP is nog enigszins betrouwbaar.
  Bid voor ons land, onze regering, koningshuis.

 10. Marja zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 september 2013 om 19:48

  Al wijs ook ik abortus af, toch wil ik attenderen op Exodus 21 : 22 “wanneer mannen vechten en een van hen stoot een zwangere vrouw, zodat haar vrucht afgaat, maar zonder ander letsel, dan zal zeker een boete worden geëist, naarmate de man van die vrouw hem oplegt, en hij zal het volgens besluit van de rechters geven”. Hier is dus slechts sprake van een boete, terwijl de consequenties voor de ongewilde doodslagen veel zwaarder zijn; hij moest zijn leven redden door naar een vrijstad te vluchten en daar blijven tot de dood van de hogepriester. Er is dus in de wet verschil tussen het -in dit geval ongewild- doden van een mens en het doen afgaan van een vrucht.

 11. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 september 2013 om 20:25

  Is er voor kinderen überhaupt nog een veilige plaats??? In WOII heb ik heel veel angsten uitgestaan, maar ik kon altijd terugvallen op mijn ouders, die voor mij een veilige haven waren. Wat denken wij van de kinderen van gescheiden ouders…… Eén op de drie huwelijken loopt op de klippen!!! Kinderen zijn in de baarmoeder niet meer veilig, maar als ze eenmaal geboren zijn is er voor een op de drie geen veilige haven meer!! Het is de liefdeloosheid, waar Jezus al twee duizend jaar geleden waarschuwde. Ouders denken eerst aan zichzelf en dan misschien pas aan de kinderen….. Wanneer een foetus “afval” wordt genoemd, hoe ziet dan de toekomst voor de geboren kinderen er dan nog uit?? Ik zie de ellende bij mijn eigen kleinkinderen. Elke dag begin ik er meer aan te twijfelen of ze ooit “het Leven” met een hoofdletter zullen vinden…. “Wat mamma mag, mag ik ook”………. Daar kan ik van mijn geloof getuigen tot ik een ons weeg, want dat “andere leven” is toch veel leuker…….. De entertainment werkt er hard aan mee om het leven vooral “leuk” te houden…

 12. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 september 2013 om 21:17

  @ 5 marian Ik geloof dat de conceptie het begin is van een mensenleven, dat de vrucht dan al een geest wordt geschonken en alles wat nodig is om verder tot ontwikkeling te komen.
  Als dat kind niet gewenst is, vraag je je af, waarom verwek je het dan? Precies, een storm van protest steekt op, verwarring al om en in deze chaos is er Eén Rechter, die ook heeft gezegd: Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet. Matth. 19:14 Maar Jezus zeide: Laat af van de kinderkens, en verhindert hen niet tot Mij te komen; want derzulken is het Koninkrijk der hemelen.
  Als priesters kunnen wij kinderen tot aan de voeten van Jezus brengen, maar HIJ is het die hen en ons dan verder leidt tot God de Vader. Dit vertrouwen komt Jezus toe! Hij is de liefdevolle Heer en Hij alleen weet wat er speelt in onze duistere harten en wat de toekomst is van de vrucht van onze schoot, ook als die voortijdig sneuvelt.

 13. Aad en Joke van Rijn zegt:
  Geplaatst op zondag 8 september 2013 om 13:17

  Toen Christus geboren werd, werden alle jongetjes tot twee jaar omgebracht door een keizer. In die tijd kon je dat de bevolking niet aanrekenen want zij leefden in een dictatuur. In die tijd was alleen de keizer verantwoordelijk. De bevolking had hierover geen zeggenschap want er was in die tijd geen stemrecht. Dit betekent dat de keizer alleen verantwoordelijk was voor dit besluit. Wij leven in een democratie waarbij wij allemaal verantwoordelijk zijn voor hetgeen wij doen. Dat betekent als wij gaan stemmen op een politieke partij die regeringsverantwoordelijkheid neemt, ook als dit een christelijke partij is, vroeg of laat wij allemaal verantwoordelijkheid moeten afleggen over die keuze. Wie beschermt de ongeboren baby’s die geen stem kunnen laten horen?

 14. Lida zegt:
  Geplaatst op maandag 9 september 2013 om 20:55

  Laten wij vooral niet vergeten dat ook wij alleen door genade kunnen leven en nog steeds veel rijkdom hebben. Vrijheid van Godsdienst, geen oorlog, vervolging, honger. Een goede ziekenzorg, al besef ik dat daar veel zorgen om zijn. Laten we de Here prijzen en danken dat het hier nog zo goed mag gaan.
  Laten wij voorbidders zijn voor alle pijn, verdriet gemis en de vreselijke praktijken zoals abortussen, moorden plegen, drank, drugs waardoor steeds meer jongeren zelfmoord plegen. Vaak hebben ze geen goede ondergrond gekregen v/h Evangelie, als ouders afhaken hoe moeten kinderen dan leren wie Jezus voor ze wil zijn. Hoe lang zal God het nog tolereren al onze zonden en ongerechtigheden.
  God geeft nog steeds genadetijd en je zou willen dat je er met iedereen over zou kunnen praten, maar zelfs Familie en vrienden zijn al zo afgeweken, en zien je niet meer staan, want al zeg je nog niets dan zien ze het aan je uitstraling of liefde .

 15. Jolande zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 september 2013 om 11:43

  Lieve Dirk,
  Als ik de eerste drie regels lees moet ik denken aan onze dochter, bij de geboorte bleek dat er maar twee bloedvaten in de navelstreng zaten. Naar aanleiding hiervan heeft zij een aantal onderzoeken gehad, daar is het bijgebleven. Ze is 12 jaar en kern gezond. Ik snap het niet, vind het absurd.

 16. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 september 2013 om 12:50

  Aad en Joke van Rijn (13) zegt: Wie beschermt de ongeboren baby’s die geen stem kunnen laten horen?
  Antw.: Niemand!
  Jaarlijks eindigt bijna 1 op de 3 zwangerschappen in Israël door abortus provocatus: bijna 50.000 abortussen op 160.000 zwangerschappen. Dat komt neer op gemiddeld 900 ongeboren kinderen per week. Abortus komt in Israël verhoudingsgewijs ongeveer 3x zoveel voor als in Nederland (anno 2009)[16]. De motieven zijn overwegend van economische aard [1]. Tegenstanders van de abortuspraktijk maken een vergelijking met de vroegere afgodische kindoffers aan de god Moloch in het Hinnomdal buiten Jeruzalem. In de plaats Latrun een Tuin van het Leven kunnen vrouwen die een abortus hebben laten uitvoeren een boom planten ter nagedachtenis aan geaborteerde kinderen.
  Orthodoxe Joden wijzen abortus af. Volgens sommige rabbijnen is abortus geoorloofd binnen veertig dagen na de bevruchting indien de lichamelijke of geestelijke gezondheid van de moeder gevaar loopt[17]. Bron: Israël (staat) – Christipedia.nl

 17. petervg zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 september 2013 om 16:34

  Helemaal eens met je artikel Dirk. Abortus is inderdaad het grootste kwaad dat er is. Wie geeft onze vriend Dorenbos (Schreeuw om Leven) nog een podium? Is er nog een omroep die de moed heeft de film ‘De Schreeuw’ (die ik overigens niet eens zien wil, zo verschrikkelijk vind ik het) durft uit te zenden? Div. politici staan op hun achterste benen als ze horen dat Dorenbos een model van een foetus van 10 weken wil toesturen aan alle parlementariërs. Als je een eitje uit een vogelnest zou halen (ook niet o.k. overigens) zou je een werkstraf worden opgelegd. Vermoord je een kind in de moederschoot dan ga je vrijuit. We spoeden ons naar het einde, het moet duidelijk worden wie je bent… een (Ge)heilig(d)e door ganade van God in en door de Here Jezus Christus of één die nog ligt onder de vloek van het oordeel dat aanstaande is. We hopen en bidden dat Hij spoedig zal komen en dat er nog velen zullen zijn die zich voor de Heilige Israëls zullen verootmoedigen. De Heere zij ons genadig om het ook in de praktijk van het dagelijks leven manifest te maken dat Hij onze Heere en Koning is. Wees heilig zegt de Heere want Ik ben heilig!

 18. JanRene zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 september 2013 om 2:08

  Petervg.

  Door het geloof in evolutietheorie (zelfs 95 % van onze Nederlandse voorgangers gelooft in evolutietheorie = Genesis 1 is onwaar = God “liegt”) is menselijk leven niet meer heilig.

  De vreze des HEEREN neemt met rasse schreden af = ongerechtigheid neemt met rasse schreden toe.

  En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden.
  WANT de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, ……… onheilig,
  zonder natuurlijke liefde, ………, wreed, zonder liefde tot de goeden,
  …………. meer liefhebbers der wellusten, dan liefhebbers Gods.
  MAAR:
  blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, ……..
  Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;
  Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.

  De Schreeuw klinkt elke (werk)dag ca. 200.000 keer geluidloos (maar hoorbaar voor God!) uit het geaborteerde (door God waanzinnig mooi in de moederschoot geweven) ongeboren kind.

  In de afgelopen 30 jaar zijn er inmiddels op deze wijze meer dan 1.200.000.000 (1,2 miljard!) kinderen op een legale wijze vermoord, opgeofferd aan de afgod hedon (=afgod van plezier,vermaak,lol, genot)
  Er is geen periode, dat er zo veel kinderoffers gebracht worden, dan in onze moderne tijd.
  Waar is het christelijke protest hiertegen.

  Abortus is de meest wrede, gelegaliseerde en in alle openheid, vrijwillig uitgevoerde massamoord op God’s onschuldigen.
  Zelfs binnen de christenheid is abortus al bijna gemeengoed geworden.

  Hitler kon in 12 jaar tijd slechts enkele miljoenen argelozen afslachten.
  Stalin stuurde in enkele decennia ca. 60 miljoen ongewenste medeburgers de dood in.
  Zelfs de Islam wist in 1400 jaar tijd “slechts” ca. 270 miljoen mensen af te slachten.

  Maar ons westers afgodisch hedonisme heeft in krap 30 jaar tijd al ruim 1,2 miljard kinderoffers gebracht:
  legaal, in alle openheid en vrijwillig.
  De moderne vrouwenbeweging noemt abortus onverbloemd een verworven vrouwenrecht.
  En morgen gaan we gewoon enthousiast met deze slachtpartij door.

  Denken wij dat de HEERE dat onrecht toelaat!

 19. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 september 2013 om 12:07

  Beste mensen

  Ik durf te stellen dat door de kerkverlating, abortus, euthanasie de Here toelaat dat wij worden overheerst door volkeren die afgoden aanbidden. Ik wijs alleen maar op tempels die in Nederland kunnen verrijzen, maar ook op de talloze moskeeën. Naar mijn overtuiging laat de Here dit toe, omdat velen op Zondag liever gaan joggen of wielrennen of voetballen of winkelen in plaats dat ze de kerk bezoeken.
  Het is nog genade van God dat de SGP in de peilingen op 4 zetels staat en de ChristenUnie op 5-6.

 20. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 15 september 2013 om 14:57

  Sjalom allen,

  Een ongeoorloofde moord, die wereldwijd plaats vindt, wordt ook door G’d opgemerkt. Weinigen in deze wereld beseffen dat oorzaak en gevolg heel dicht bij elkaar liggen. Als de mensheid kiest en er willens en wetens op los blijft moorden zal het gevolg daarvan niet lang op zich laten wachten. G’d zal dit bestraffen en nu al merken we dat er wereldwijd een crisis ontstaat. Zichtbaar is dat de rijken nog meer naar zich toehalen en dat de armen het met nog minder moeten doen. Dat krijg je als je de heilzame instellingen die G’d gaf: het bouwen en bewaren van deze aarde loslaat.

  Voor ieder geboren en ongeboren kind is er ruimte en voedsel op deze aarde. Niemand hoeft tekort te komen. Echter door de toenemende hebzucht; door onkunde verspilzucht; door corruptie vernietiging enzovoort merken we steeds meer dat G’d dit toelaat. We lezen dat G’d een tijd van geduld heeft: 120 jaar bij Noach, 400 jaar bij de Kanaäniet, Sodom en Gomorra is eveneens bekend. Eens zegt G’d het is genoeg. Elke dag komen we dichter bij dat moment. Zien we verlangend uit naar die dag? Dan zal die dag een verlossing zijn. Schuiven we dat voor ons uit en hopen we maar dat G’d ons genadig zal wezen? Zijn we dan niet bezig om tegen het hellende vlak op te klauteren!

  Het leven in deze tijd met al haar technische mogelijkheden zijn lang niet altijd een zegen voor de mensheid.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden