Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Zondag 15 september – oproep tot gebed en vasten voor Syrië (13 reacties)

Geplaatst op vrijdag 13 september 2013, 17:00 door Dirk A A

Wereldwijd hebben vele gelovigen de afgelopen dagen indringend gebeden voor Syrië, in het geloof dat de Here een militaire aanval op het land kan afwenden en kan voorzien in een andere oplossing. Syrië krijgt nog tijd. Hoe de situatie zich verder ontwikkelt, is onzeker. Bijzonder is ondertussen dat er momenteel op geestelijk terrein opzienbarende dingen gebeuren in Syrië.

Vanuit verscheidene nieuwsbronnen is het volgende artikel samengesteld, ter bemoediging. De Here heeft Syrië niet afgeschreven, laten wij het dan ook niet doen.

Zondag 15 september – oproep tot gebed en vasten voor Syrië
In veel kerken en gemeenten wereldwijd wordt op zondag 15 september speciaal gebeden voor Syrië, terwijl sommigen deze dag ook in vasten doorbrengen. Graag sluit ik me bij deze oproep aan. Laten we met elkaar de Here aanroepen in onze gebeden voor Syrië. Enkele geestelijke leiders wereldwijd reageren op dit initiatief.

Dr. Joshua Bogunjoko, internationaal directeur van zendingsorganisatie SIM
‘Heel erg bedankt voor deze oproep tot gebed. Als volk van God, als evangelische christelijke gemeenschap, ons door deze oproep bewust te worden van onze gebedstaak. Onze christelijke broers en zussen liggen letterlijk onder vuur. Er zijn al vele duizenden mensen omgekomen, vele anderen zijn gewond, christenen en moslims. Het zijn ook mensen die Christus wil redden, Hij heeft immers Zijn leven gegeven. Het minste dat we kunnen doen, is bidden. Het is niet slechts waardevol, maar noodzakelijk om zoveel mogelijk mensen op te roepen tot gebed.’

Voorganger Timothy Olonade, een bekende kerkleider uit Nigeria
‘Ik ben blij met deze oproep, om wereldwijd onze stem op te heffen tot God voor de situatie in Syrië. Het raakte mij afgelopen week zeer dat tijdens verschillende bijeenkomsten in totaal 4000 mensen tot God baden voor de moslimwereld en speciaal voor Syrië. Ik ben ervan overtuigd dat God over de hele wereld harten van gelovigen aanraakt en ons nu samen verenigt in dit gebed voor Syrië.’

Dr. Stanley Lin uit Singapore
‘Amen. Dank u wel voor dit klaroengeschal voor gebed. In Oost-Azië zullen we zondag mee bidden en vasten. Ik zal mijn boodschap passend maken en allen aanmoedigen om mee te doen.’

Laten we bidden voor Syrië, voor de christenen en de moslim daar, in plaats van hen te bombarderen. Jakobus 5:16 zegt immers dat een krachtig gebed van een rechtvaardige veel tot stand brengt.

Een Syrische christen, die we voor haar bescherming Maria noemen, vertelt:
“In deze tijd van vervolging beleven we de beste geestelijke tijd voor Syrië en andere landen, zoals Egypte. We zien dat christenen door het lijden groeien in het geloof. Mensen vluchten voor de beschietingen en voor de bombardementen. Ze komen naar Damascus, komen ook de kerken binnen en vinden daar de waarheid van de echte God.
Veel moslimfamilies komen naar onze kerk. Er zijn nu al 2000 gevluchte families bij onze kerk. Die moslims zeggen: ‘We weten niet of dit de echte islam is.’ Onze reactie is dan: ‘Ja, dit is islam. Dit is wat de koran leert.’
Zij zeggen dan: ‘Wij willen Mohammed niet meer volgen. We willen de islam niet meer. We willen de echte God leren kennen.’
Dan geven we hun Nieuwe Testamenten. We geven hun eten, organiseren bijeenkomsten, prediken het Evangelie. We danken God, dat Hij werkt onder deze families. Voorheen konden we hen niet bereiken. Velen wisten zelfs niet dat er ook christenen in Syrië woonden. We danken God, het is Zijn goedheid dat we dit kunnen en mogen doen.

We zien deze strijd in Syrië niet als van God. De terroristen komen en proberen de christenen uit te roeien. Ze zeggen tegen hen: ‘Dit is ons land.’ Er vindt heel veel kwaad plaats. Tegelijkertijd hebben we veel mogelijkheden om Jezus Christus te laten zien. We bidden voor ons land, voor Soennieten, Sjiieten, Joden en christenen en alle andere religies.
We geloven dat God wonderlijke dingen aan het doen is, omdat we overtuigd zijn van Zijn belofte van een grote opwekking. Het gaat echter anders dan wij hadden verwacht. Het is geen opwekking in de vorm van massabijeenkomsten, eerder precies tegenovergesteld. De Here geeft de opwekking door de oorlog heen. We wachten en geloven en zien uit naar de verandering die God zal geven, Zijn overwinning. In deze tijd van lijden worden de gelovigen sterker.

Maria wijst erop dat het belangrijk is dat christenen elders in de wereld wakker moeten worden en moeten beseffen dat andere leden van het Lichaam van Christus moeten lijden. Als we op straat lopen, zijn er overal mortieren en wordt er geschoten. We danken de Here dat Hij voor ons zorgt en dat ons leven in Zijn hand is. Als we de straat opgaan, weten we niet of we weer levend thuis komen.
Velen vertrekken uit Syrië, uit Damascus en Aleppo. Ze verlaten hun huis en weten niet of ze ooit weer terug komen. Het is een heel zwaar leven, ieder moment worden we met de dood geconfronteerd. We horen van martelingen, ontvoeringen, moorden, 200, 500, 700 mensen. Het gebied waar ik woon, is zeer gevaarlijk, we danken God dat we nog leven.

Ze vraagt aan christenen elders om te bidden voor hun regeringen. Bid dat ze gaan beseffen dat de groepen die ze nu steunen, op een dag hun mensen zullen doden. Geloof me, dat is hun doel. Wilt u bidden dat de Syrische strijdkrachten stoppen met hun strijd, met het moorden, bid ook dat de terroristen niet langer zullen worden gesteund door andere landen.
Bid dat God de terroristen zal stoppen. Er zijn hier 600.000 terroristen uit tal van landen, uit Afghanistan, Libië, Egypte en veel andere landen.
Meer en meer mensen in Syrië komen tot geloof in Jezus Christus. Bid u mee voor de verspreiding van het Nieuwe Testament? Jaren geleden hadden we al de droom dat iedere Syriër een Nieuwe Testament zou hebben, zo’n 23 miljoen mensen.
We kregen toestemming van de regering en verspreidden al meer dan 300.000 Nieuwe Testamenten.
Tijdens deze oorlog hebben we al 70.000 Nieuwe Testamenten op audio verspreid en 3000 kinderbijbels. We danken God dat Hij dit werk zegent in de levens van mensen die deze Bijbels ontvangen.
We vragen speciaal om gebed voor onze kinderen, en ook voor de economische situatie. Veel mensen zijn erg depressief en werken niet meer. Wat we nodig hebben, is bescherming en we bidden dat God deze oorlog zal laten stoppen.

Omdat we christen zijn, kunnen we zo ontvoerd worden. Ze kunnen onze dochters meenemen. Het leven is niet gemakkelijk. We kijken de dood in ogen. We zijn bereid te sterven. Ik vertel mijn dochters dat er opeens iemand kan komen, die ons in de deuropening zal doodschieten.
Er zijn zoveel terroristen in dit land. Je ziet misschien bloed, je lijdt misschien pijn, maar als ze ons doden, zal God de hemel voor ons openen en dan zullen we ons mogen verheugen met Jezus en met de engelen. Dan zal Hij zeggen: ‘Ik vergeef je, God heeft je lief, Jezus heeft je lief.’ Hij gebruikt ons om Zijn Naam de eer te geven door ons leven heen, maar we bevinden ons in een buitengewoon gevaarlijke situatie.

We hebben uw gebeden nodig. We worden gezegend door dit lijden, en zijn gericht op de overwinning. Wat gebeurt er in het Westen? Veel christenen daar slapen. Ze beseffen zo weinig van het lijden in andere landen. Ze zijn blind.

We steunen dit huidige regime niet, we accepteren het wel. Voor de strijd begon, hadden we veel vrijheid om de Here te aanbidden, we konden evenementen organiseren en niemand belemmerde het ons. Onze regering gaf ons zelfs een kerk.
Aan een vriendin van mij werd gevraagd: ‘Waarom heb je een Nieuwe Testament op school’. Zij is een gelovige met een moslimachtergrond. De directeur van de school is het daar niet mee eens, maar de regering steunt ons wel en geeft daar alle ruimte voor, ook om Bijbels te drukken en uit te delen. De politie beschermt zelfs de drukkers van de Bijbels.

Assad maakte de fout om iedereen alle vrijheid te geven die ze wilden. De afgelopen tien jaar zijn er verschrikkelijk veel moskeeën gebouwd. We zijn bang dat het op een dag is afgelopen met de vrijheid van godsdienst.”

Dringende oproep van een Syrische voorganger
Een Syrische voorganger schrijft: “Ik huil om mijn land. Ik ben zo bedroefd en sprakeloos. Ik kreeg het advies om mijn land te verlaten. Mijn antwoord is:
Ik blijf voor de kerk van Jezus. Dat de boodschap van Jezus Christus een licht mag blijven, dat leiding geeft aan hen die verdwaald zijn.
Ik blijf want de oogst is groot en het lijden enorm.
Ik blijf om te volgen in de voetstappen van mijn Meester, Die rondging en genezing bracht.
Ik blijf want ik wil veel mensen vertellen over de redding door Jezus Christus. Here, geef mij kracht.

Bid dat de oorlog in ons Syrië zal ophouden.
Bid dat de Here God de samenzwering en de oorlogsplannen van de boze zal verpletteren.
Bid dat Hij de kracht van de Heilige Geest laat neerdalen op Zijn kerk, zodat de kerk zal uitreiken naar hen die lijden, die geteisterd en hulpeloos zijn, als schapen zonder herder.
Bid dat de Here ons helpt om met grote vrijmoedigheid te spreken, dat er wonderen en tekenen gebeuren en mensen zullen terugkeren tot Jezus Christus. Dat er gezang en lofprijzing zal zijn.
Bid dat de Here meer hulp zal zenden, zodat de kerk voedsel kan uitdelen en kan voorzien in noden van hen die op de vlucht zijn in eigen land, van wie er vele honderden dakloos zijn.
Bid dat de Here meer steun stuurt om gewonden en zieken, die operaties, medicijnen en genezing nodig hebben, te helpen.
O, Here, hoor en verhoor onze gebeden.”

Dirk van Genderen

(Bronnen: Capitol Hill Prayer Partners, Charisma News en Open Doors)

13 Reacties

 1. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 september 2013 om 21:30

  Je ziet dat er een weerhoudende macht aanwezig is die de aanval op Syrië door de V.S. of Israël tegen weet te houden. Dit zal best eens de Gemeente kunnen zijn die opgenomen wordt, voordat de antichrist zich openbaart in een tijd van oorlog en chaos.

  2 Tess 2,7

  Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is

 2. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 september 2013 om 1:30

  Beste Dirk,

  Zou het ook kunnen zijn dat nu de oorlog daar woedt in Syrie, het contrast van de hardheid van de oorlog tegenover
  de liefde van de gelovigen in de Here Jezus des te groter is en ook dat ze de dood in de ogen moeten zien? Nu blijkt
  dat de God van de Here Jezus het tegenovergestelde is van de god van Mohammed. Wat voor troost biedt de Islam nu?
  Zelfs al ben je trouw tot aan je dood, dat nog geen reden is dat je behouden bent volgens de Koran. Bovendien is het een
  geloof van werken. De Bijbel leert een God van genade en liefde. De Bijbel leert ook dat in tegenstelling tot andere geloofs-
  opvattingen dat je behouden bent uit genade zonder eigen werken, maar slechts op grond van het geloof in het werk van de Here Jezus. Temidden van een islamitisch bolwerk lukt het de duivel niet om het vuur van Gods liefde uit te doven. Dit is tot eer van God want wat bij de mensen zwak is, is bij God sterk. Wij kunnen nog veel leren van de beproevingen van de
  Lijdende Kerk. Hier in het vrije Westen zitten we geestelijk vast aan een ver doorgevoerde consumptie-maatschappij.
  Hier kunnen wij het ons permitteren om geld uit te geven aan de luxe van deze wereld, terwijl ons hart daardoor lauw aan
  het worden is voor de heilige zaken van God. Bestuderen wij wel de Bijbel serieus en willen wij dat ook doen? En is er ernst
  en vuur in ons gebed? Leven wij een leven in volmaakte gehoorzaamheid aan God of is dat ons ook te veel? Want het kost
  ons leven als wij de Here Jezus willen volgen. Niets van wat wij bezitten en kunnen hebben wij daar de zeggenschap over.
  Als je niets hebt, dan heb je ook niet veel te verliezen. Maar dan kan God net als in Syrie de gelovigen (geestelijk) rijk
  maken. Om Hem te kennen, die Zijn leven voor ons gegeven heeft, is meer waard dan wat wij in deze wereld kunnen krijgen.

  Groeten van San

 3. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 september 2013 om 14:53

  Beste Dirk,

  Zelf kom ik uit Indonesie maar ook met Chinees bloed in de aderen en ik was dan ook aangenaam verrast om in de Nieuwsbrief te lezen dat
  er een gebedsbeweging in de grootste moslimland ter wereld aan de gang is. Vaak ben ik gevraagd of ik ooit nog naar
  Indonesie wilde terugkeren, maar ik spreek de taal daar niet en de cultuur ben ik ook ontwend. Maar het geeft mij ook
  vertrouwen dat Indonesie ook voor Christus gewonnen zal worden, zoals dat in China ook gebeurt.
  Ik was een tijdje geleden op facebook en daar kreeg foto”s te zien van een man wiens rug met brandplekken was gemerkt
  De haat is groot jegens de Christenen en ik vermoed dat het een Christen is geweest die zo moest lijden. Omdat Aziatische
  mensen over het algemeen meer geloven in het bovennatuurlijke dan de rationele Westelijke cultuur, is er ook meer sprake
  van de kracht van God omdat Hem de ruimte gegeven wordt te werken op bovennatuurlijke manier. En het kan zijn dat wat
  in Indonesie gebeurt de voorbode kan zijn van een machtige beweging van de Heilige Geest door heel de wereld. Zie Joel
  2:23,24. Naar nog een laatste uitstorting van de Heilige Geest die mogelijk nog groter is dan bij Pinksterdag in het boek
  Handelingen. Daar is wel waar ik naar verlang. Dat Gods Koninkrijk met kracht baan zal breken door de hele wereld.
  Dat is het gebed van mijn hart.

  Groeten van San

 4. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 september 2013 om 17:03

  Ik zou willen dat iemand mij antwoord kon geven op een vraag waar ik mee zit!
  ~”Wat we nodig hebben, is bescherming” staat er in dit artikel.
  Onder Assad mochten de christenen kerken bouwen en Bijbels uitdelen, maar mochten zij zich ook organiseren op militair terrein, dus met politie om hun dorpen te beschermen?
  Het is echt verschrikkelijk als je tegen je dochter moet zeggen: Ze kunnen je elk ogenblik komen ophalen – en ons doodschieten in de deuropening. Psalm 91 spreekt over de Toevlucht en de schuilplaats bij de Heer.
  Weet iemand wat de Bijbel zegt over politiebescherming?

 5. B. van Rijssel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 september 2013 om 20:53

  Al heel lang bid ik voor Syrië, of God wil ingrijpen en het geweld stoppen, om hulp voor de vluchtelingen en kracht voor de hulpverleners. Maar vooral of de liefde mag komen in het land, in de harten van de mensen, want de liefde overwint alles! Ik bid of God Zijn kerk en werk in Syrië in stand wil houden en dat zal Hij ook doen. De Heere ondersteune Zijn volk en geve uitkomst. We bidden en danken voor het goede dat er nog is en voor de besprekingen van de grootheden van deze wereld; God heeft alles in Zijn hand!

 6. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 september 2013 om 23:23

  We kunnen natuurlijk Matt.24 naast de krant leggen, maar daarmee bevredigen we alleen onze nieuwsgierigheid! Wel kunnen verder kijken in het Woord, waarin we lezen dat er juist over Syrië en Egypte apart en in combinatie geweldige profetieën geschreven zijn. Maar ook daarmee zijn we er niet!! Wat we bovenal zien, is, dat er een eindstrijd plaats vindt in de hemelse gewesten!! Alle “krachten” in de wereld bundelen zich samen, met maar één doel, het voorkomen dat de weinige overgebleven profetieën in vervulling zullen gaan!! En wij?? Ik citeer in dit geval de Willibrord vertaling, omdat dit de enige vertaling is die klopt met diverse Engelse vertalingen: 2 Petrus 3: 12 ” 12 Kijk vol verwachting uit naar de dag van God en bespoedig zijn komst.” JA, het is ONZE TAAK die dag te bespoedigen!! Het zal gaan zoals bij de troonsbestijging van David, die op de troon werd geholpen door zijn vrienden (soms vertaald als “helden”), al waren die vrienden “een zooitje ongeregeld”!! Helden waren het wel!! David bedankte hen!! Zal Jezus ons ook bedanken als Hij de troon van David bestijgt???? Gebeuren ZAL het, maar wij kunnen het bespoedigen en dat bespoedigen begint bij ons gebed!!

 7. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zondag 15 september 2013 om 10:07

  Ernst, dus de datum van de Wederkomst staat niet eens vast, maar is dus afhankelijk van onze gebeden en onze goede werken?

 8. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 15 september 2013 om 14:22

  Sjalom Peter Schilperoord

  Dank voor je vraag, hopend dat mijn antwoord wordt goedgekeurd door Dirk van Genderen.

  Er worden aan de kinderen van Israël veel regels en geboden gegeven die indirect antwoord geven op je vraag over het beschermen in de breedste zin. Om Syrië in de juiste context te plaatsen lees daarvoor Jesaja 19 in zijn geheel. Waarin de positie van Egypte en Syrie wordt weergegeven.
  Daarna het hoofdstuk Leviticus 19, de kern van de Thora. Onze wijze koning Salomo benoemd een aantal zaken in Spreuken 19 het gehele hoofdstuk.

  Veel wordt er in de Bijbel gesproken over het recht van de wees en de weduwe onder mijn volksgenoten. Echter is het ook zo, dat een ieder die zich aansluit bij de G’d van Israël, troost en bemoediging mag putten voor regels die breder perspectief geplaatst mogen worden. Zie daarvoor Deuteronomium 27:19, Spreuken 24:23-29, Psalm 146:9, Jesaja 1:17, Jeremia 7:6, Zacharia 7:10, Maleachi 3:5

  Vanuit de tien woorden die G’d ons gaf op de berg Sinaï krijgen de kinderen van Israël en de vreemdeling die daarbij aanwezig was 613 geboden en verboden. Dat is geen keurslijf, maar een heilzame begrenzing die onze G’d ons gaf. Een hele klus om daaraan te voldoen.

  Gisteren vierden we Yom Kipoer en mochten we als Joodse volk ons geheel richten naar G’d om verzoening te krijgen met G’d. Daarbij is het ook noodzakelijk en zelfs geboden om ons ook met onze naaste te verzoenen. Hier raak ik al een kern van je vraag aan. Zij, die los van de G’d van Israël leven hebben daar geen boodschap aan en staan vijandig tegenover Israël en de Christenen. Zij hebben geen referentiekader meer dan hun eigen norm en waarde.

  Aan de gelovigen geeft G’d gewoon de opdracht: je zult je naaste liefhebben als jezelf. Er is dus veel werk te verrichten. Als eerste mogen het wapen van het Woord gebruiken. En het gebed van een rechtvaardige doet veel.En daar waar mogelijk is hulp bieden.

 9. Lenie v.Schuijlenburg zegt:
  Geplaatst op zondag 15 september 2013 om 15:49

  Ik ben tijdens een gebedsreis in 1997 in Maalula geweest, Maalula waar de rebellen nu hebben huisgehouden, de christenen hebben verdreven. Verschrikkelijk. We hebben daar de kinderen gezegend, we hebben gebeden, het klooster bezocht. Als je er geweest bent spreekt het je nog meer aan. Toch zie ik in dit alles de hand van God, er ontgaat God niets. Hoe komt het dat Rusland nu een belang rijke rol speelt? Rusland is tegen homohuwelijken, Rusland walgt van de Westerse decadentie. Dit is m.i. niet zomaar. We moeten letten op alle tekenen. Overigens: Na het bekijken van de toespraak van de Palestijnse regeringswoordvoerder zeg ik uit mijn hart: Ik wijs de islam af maar heb de moslim lief en bid voor hem.

 10. Shalom zegt:
  Geplaatst op zondag 15 september 2013 om 15:51

  Ik vind de tekst van 2 Petrus 3: 12 ” 12 duidelijk genoeg. Er wordt hier niet over een datum gesproken en ook niet over goede werken, maar wel over GEBED. Onze gebeden zijn in alle ernst nodig want we leven in een ernstige verdrukking. Laten we in Jezus naam onze “spijkers op laag water” over boord gooien. Zie met geestelijke ogen wat er in de wereld gaande is. Leer de wapenuitrusting uit je hoofd en zie met geestelijke ogen wat er in de wereld gaande is ook al is het hier in het vrije westen moeilijk voor te stellen. ER WORDEN MENSEN ONTHOOFD……!

 11. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 15 september 2013 om 16:00

  Beste Moi,

  Volgens de Telos-vertaling, de mening van dr WJ Ouweneel in een van zijn boekjes over Gods plan met Zijn kinderen,
  en diverse Engelse vertalingen, staat dat er inderdaad geschreven. Volgens dr WJ Ouweneel durven de Bijbelvertalers dat
  niet altijd zo te vertalen. Maar God is veel welwillender ten opzichte van Zijn kinderen en de wereld dan wij wel denken.
  Natuurlijk is Gods plan volmaakt en weet de Vader alle data, maar op ons rust een verantwoordelijkheid. Wij bidden
  toch ook in het “Onze Vader”:…….Uw Koninkrijk kome, zowel in de hemel als op aarde…….”? Alles is uit Hem en door
  Hem en tot Hem gewerkt. Dat geldt ook in dit geval. Waar het uiteindelijk op aankomt, is gehoorzaamheid. Als wij dat zouden
  doen, zou de wereld er veel beter uitzien. Je kan eigenlijk stellen dat Gods werk kan worden belemmerd door ongehoor-
  zaamheid. Maar wijzelf dragen daarvoor de gevolgen en Gods plan gaat toch verder.

  Groeten van San

 12. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op maandag 16 september 2013 om 18:45

  @ 8 Troost Mijn Volk. Frappant hoe nauwkeurig de huidige situatie in Egypte en Syrië overeenstemt met wat geschreven staat in Gods Woord in Jesaja 19. Dat het daar in die gebieden ooit vrede zal zijn, is nu nog onbegrijpelijk.
  U geeft zes teksten die gaan over de vreemdeling, de wees en de weduwe.
  De HEERE ontfermt Zich over hen, staat er geschreven, (Deut. 27:19 Vervloekt zij, die het recht van den vreemdeling, van den wees en van de weduwe buigt! En al het volk zal zeggen: Amen), ons wordt opgeroepen om naar hen om te zien en bescherming te bieden.
  Helaas ontbreekt deze (bescherming) vandaag in de oorlogsgebieden, dus als de Thora ons richtsnoer is, zou je kunnen zeggen: laat ik dan alvast in mijn eigen leven proberen om die bescherming (ontferming) te bieden, op mijn eigen, kleine schaal. Ook als dit in de praktijk maar weinig verandert, dan mag je toch hopen dat de HEERE dit initiatief wil zegenen, o.a. door er leiding aan te geven. Ook mag je hopen dat niet allerlei lieden er misbruik van zullen gaan maken, dus wijsheid en de leiding des HEEREN zijn een voorwaarde, zeker als God ons inderdaad goed werkende politiesystemen wil geven.

 13. JanRene zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 september 2013 om 19:37

  Die moslims zeggen: ‘We weten niet of dit de echte islam is.’ Onze reactie is dan: ‘Ja, dit is islam. Dit is wat de koran leert.’
  Zij zeggen dan: ‘Wij willen Mohammed niet meer volgen. We willen de islam niet meer. We willen de echte God leren kennen.’

  De HEERE gebruikt zelfs de gruwelijke misdaden van Zijn tegenstander, om verloren zielen voor eeuwig te redden, zodat zij erkennen, dat de IK BEN is de enig ware schepper van hemel en aarde en alle anderen naast HEM zijn afgoden.

  Dit is volgens mij wel een erg “hardhandige manier” om achter de waarheid te komen, opdat je je bekeert van je dwaalwegen, maar Mattheüs 19:17 zegt:
  …….. Niemand is goed dan Een, namelijk God. (de Vader).

  Ik bid voor Syrie vooral, HEERE
  – bewaar Uw kinderen voor het kwade;
  – breng hen in contact met Uw tegenstanders;
  – geef hen dan kracht om vanuit uw liefde te handelen;
  OPDAT …… uw tegenstanders tot inzicht in de waarheid komen en zich bekeren van hun heilloze weg.
  (Net zoals in het verleden mijn weg heilloos was, zonder de ware GOD te kennen.)

  Realiseren wij ons, dat in Nederland 5 keer daags uit ca. 1 miljoen moslim kelen de provocerende islam proclamatie klinkt dat hun afgod groter is dan onze levende GOD!!

  .. iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen;
  want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is. (1 Joh.4:3-4)

  Realiseren we ons verder, dat er wekelijks (vrijwillig) EEN kerkgebouw in Nederland gesloten wordt?
  Laten we ons hier maar drukker over maken dat wat er in het MO gebeurt, anders
  leven we binnen 15 jaar hier ook onder de Sharia.

  Maar wie weet, zou dat wel eens de enige redding van het Christendom in Europa kunnen betekenen.

  Ik vertrouw er rotsvast op, dat de Heilige Israels Zijn kinderen beschermt.

  Shalom.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden