Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

We praten elkaar de put in… (30 reacties)

Geplaatst op vrijdag 4 oktober 2013, 11:48 door Dirk A A

Zo langzamerhand zijn wij – Nederlanders – een heel negatief volkje aan het worden. Dat geldt op het politieke terrein en ook wat betreft de economische situatie. Ik kan goed begrijpen dat Lieke en Magno, onze dochter en schoonzoon, die missionair diaconaal werk doen in de sloppenwijken in Rio de Janeiro, hun hoofden schudden wanneer ze horen en lezen waar Nederland zich momenteel druk over maakt. Deze negatieve volkshouding is ook zichtbaar in de christelijke wereld. Helaas.

Met grote nadruk stel ik: Door onze negatieve houding in veel kerken en gemeenten doen we de Here God enorm tekort. Hij werkt, wereldwijd, maar ook in ons land. Dat wij het vaak niet zien, komt misschien wel door ons kleingeloof en door ons ongeloof. We zien uit naar grote dingen, naar machtige werken van God. En dat mag, dat doe ik ook, daar verlang ik naar. ‘Here, scheur de hemel, grijp in, schenk een herleving, een terugkeer tot U…’

Ondertussen zien we niet dat de Here ook vandaag werkt. Inderdaad, het zijn niet de massa’s die tot geloof in de Here Jezus komen, maar wel de enkelingen.
Onder veel kerkelijke jongeren is een grote honger naar de Waarheid. Tientallen, honderden komen er tot de Here Jezus. Zeker, we verlangen altijd naar meer, maar laten we de Here danken voor al deze jongeren die het leren, door genade, hun vertrouwen op de Here Jezus te stellen.

Wanneer je aan christenen vraagt hoe de kerkelijke situatie in ons land is, zullen velen negatief antwoorden. ‘De kerken lopen leeg’. ‘Kerken worden gesloten.’ ‘Mensen die vroeger elke zondag in de gemeente kwamen, zie je steeds minder.’
Ik zal dat niet ontkennen, maar veel mensen die wegblijven, waren meelopers, mensen die niet werkelijk hun leven in handen van de Here Jezus hadden overgegeven. Anderen maakten de overstap naar een andere kerk of gemeente, niet omdat ze geen geloof hadden, maar omdat ze misschien wel in een kerk zaten, waar ze geen geestelijke voeding ontvingen.

Vorige week benadrukte ik in de Nieuwsbrief al dat de Here werkt in ons land. Er komen mensen tot geloof. Er zijn nog meer gelovigen dan wij wel eens denken. Soms lijken we op Elia, die dacht dat hij alleen was overgebleven als volgeling van de Here, maar Hij antwoordt hem dat er in die tijd nog 7000 anderen waren die hun knieën niet voor Baäl gebogen hadden.

Ik kreeg verscheidene reacties binnen op dat bericht in de Nieuwsbrief van vorige week. Van lezers die vertelden wat de Here in hun leven had gedaan. Als je dat leest, word je stil en dank je Hem. ‘U verandert mensen, dank U wel.’

Eén van hen is Pierre Vonk (63 jaar). Hij schreef dat hij verslaafd was aan roken, gokken, seks, vrouwen en drank. Hij was ook occultist en wilde niets van het christelijk geloof weten. Door het lezen van een boek van Hal Lindsay (‘De planeet die aarde heette’), kwam hij in 1985 tot geloof.
God zij dank is hij volledig vrij geworden van alle vormen van verslaving en ook van occulte gebondenheid. ‘Als er voor mij hoop is, is er voor ieder mens hoop,’ schrijft hij.
Pierre is gelukkig getrouwd en ook zijn kinderen mogen de Here kennen en met Hem leven. Zij zijn aangesloten bij een evangelische gemeente.
Als pakketbezorger heeft hij soms de mogelijkheid om met andere mensen over de Here Jezus te spreken. ‘Ik heb ook mensen die occult gebonden waren, bevrijd zien worden. Als ik alle zegeningen van de Here zou moeten tellen of verwoorden, kwam ik jaren tekort.’

Later plaats ik wellicht nog meer getuigenissen, die ik heb ontvangen. Als u ook wilt vertellen wat de Here in uw leven doet of heeft gedaan, mag u dat naar mij mailen, als een getuigenis van de grote werken van de Here.

En weet u, er is blijdschap in de hemel over elke zondaar die zich bekeert (Lukas 15:7). Wereldwijd komen er zoveel mensen tot geloof, dat er in de hemel wel voortdurend blijdschap zal zijn. Oók blijdschap over mensen in Nederland die tot geloof in de Here Jezus komen.

Dirk van Genderen

30 Reacties

 1. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 oktober 2013 om 18:05

  Ik vind dat een deel van de samenleving zich verhardt jegens de zwakkeren in onze samenleving. Oorzaak is de hebzucht, de angst om te verliezen wat men nog heeft. Daardoor zijn velen niet bereid om ten gunste van de kwetsbaren in onze samenleving iets in te moeten leveren. Ik las ergens het volgende:

  “Angst voor armoede verklaart onze hebzucht en egoisme

  Nederland behoort nog steeds tot de rijkste landen ter wereld. Echter missen 2 a 3 miljoen mensen de boot (denk aan uitkeringsgerechtigden, AOW’ers) en leven met zorgen en stress om het einde van de maand voldoende geld voor voeding en huur over te houden. Hoe komt het dat het deze mensen niet gegund wordt ook in de welvaart te delen?”

 2. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 oktober 2013 om 19:13

  Dirk zegt: Wij praten elkaar de put in… ik zou er aan willen toevoegen, maar niet op deze site waar immers het Evangelie van Jezus Christus centraal staat!
  Over Bijbelteksten bestaat er bij dirkvangenderen.nl nooit onenigheid! En wat Nederland betreft, het volk dat volgens Dirk zo negatief denkt en spreekt, Jezus zei in Mattheüs 6:33 Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.
  Gebeurt dit? Ja, het zal blijken wie dat Koninkrijk hebben gezocht en gevonden. Bij mij in de omgeving zijn er echt wel “oases”, een school met de Bijbel, prachtig natuurschoon rond de speelplaats – en een milde atmosfeer, alsof je kunt voelen, hier is een sfeer van gebed, een soort stille beschaving.
  Je mag hopen dat die invloed doorwerkt in de levens van de kinderen die daar les krijgen. En het is mijn gebed dat zij weerbaar zullen zijn in hun omgang met de andersdenkenden, ook als die veel machtiger blijken te zijn en deel uitmaken van een wereldrijk, dat ons “het hert doorboort”, waarin wij getrouw zijn tot de dood, maar dat toch echt van de boze is.

 3. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 oktober 2013 om 19:33

  Beste Dirk,
  Ik heb gisteren van een Chinese voorganger in Nederland gehoord dat er in China dagelijks 10000 mensen tot geloof komen.
  Als je dat hoort, dan wordt je hart er blij van.
  Het is helaas wel zo dat Nederland een zendingsland geworden is en de Nederlanders vaak door mensen moeten bereikt
  worden uit andere landen en culturen. Hierin zie je dat Gods wegen wonderlijk zijn. Ook de vele buitenlanders die komen om
  bijvoorbeeld naar aanleiding van een uitwisselingsprogramma van een universiteit kunnen hier vrijelijk het evangelie horen
  wat misschien in hun eigen land niet mogelijk is. God is aan het werk ondanks de moeilijke omstandigheden die vaak aan de
  orde zijn in Nederland. Wat nodig is, zijn bidders die geloof hebben ontvangen voor de redding van zielen in Nederland en
  wereldwijd. En als het kan ook zelf aan de slag gaan om te getuigen van ons geloof. God forceert geen deuren. Daarom dat
  getuigen volgens mij de meest effectieve manier is. Langs vele schakels kan iemand tot geloof komen. Wij hoeven slechts ons
  deel te doen en de rest zal God doen.
  Shalom! San

 4. rene postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 oktober 2013 om 23:10

  Beste Dirk

  Harde uitspraak van u,..ik zal dat niet ontkennen, maar veel mensen die wegblijven, waren meelopers, mensen die niet werkelijk hun handen in de Here Jezus hadden overgegeven.
  Het is de zonde in de wereld, in kerken en gemeenten die dat mede mogelijk maken.
  Vele christenen en waaronder ik, vinden dit pijnlijk en zijn daar verdrietig over.
  Gelukkig hebben wij niet het laatste woord, maar de Here Jezus.

  Vr gr Rene Postma

 5. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 oktober 2013 om 12:14

  Jaren zijn wij naar de kerk gegaan zonder het evangelie werkelijk te hebben begrepen. Een PKN-kerk. Er waren daar veel meer mensen als wij. Heel veel meer. Zogenaamd spirituele mensen die het in allerlei hoeken zochten. Toen kwam die dag dat ons de schellen van de ogen vielen. Een gesprek met de predikant leverde op dat hij wel degelijk geloofde dat er verschillende wegen naar God leiden. Je moest er volgens hem de geesten voor beproeven,wat hij als moeilijk typeerde, maar dan zou je die wegen toch kunnen vinden. Als kinderen van de Heer konden we niet anders dan uit deze kerk weggaan, ons afscheiden van het kwaad. In al onze onvolkomenheid, jong in het geloof en onhandig, hebben we dit gedaan. In de bijbel zochten we onze voeding, in de hoop ook meer zicht te krijgen op mogelijkheden voor geestelijk onderdak, een veilige herberg. Nergens vonden wij de opdracht tot het vormen van instituten zoals aan de kerk in deze dagen vaak vorm wordt gegeven, met menselijke inzettingen erbij. Wel vonden we de opdracht eenvoudig samen te komen rondom de Heer Jezus, je met al Zijn kinderen verbonden wetende in dat Ene lichaam. Met elkaar dat ene brood te breken. Trouw aan Zijn Woord en niet aan onze eigen gevoelens. Heel kort gezegd.

 6. Wolter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 oktober 2013 om 18:42

  Het lidmaatschap van kerken en het kerkbezoek lopen in Nederland terug.
  Zondag 1 van de Heidelbergse Cathechismus kan troost bieden: mijn troost is dat ik het eigendom ben van Jezus Christus, want Hij heeft mijn zijn bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle macht van de duivel verlost. Daarom geeft hij Mij door Zijn Heilige Geest zekerheid van het eeuwige leven en maakt Hij mij van harte bereid om voortaan voor Hem te leven.
  Ondanks moeilijkheden mag een Christen zich aan Christus vastklampen.

 7. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 oktober 2013 om 18:46

  Sjalom allen,

  Laten eens zien hoe het er aan toe ging in de Bijbelse tijd. Er was toen geen reguliere kerk met een dogma. Op een eenvoudige wijze werd er door rabbijnen de Thora uitgelegd in de volle breedte van de samenleving. Jaarlijks waren er de hoge feesten, die gevierd werden op de door G’d vastgestelde tijden. Waren dat allemaal gelovigen in Israël? Ik denk van niet, want ook daar vinden we een zekere desinteresse voor het woord van G’d en de uitleg daarvan. Je moet het dus objectief bezien en in de juiste context plaatsen. Wat een verademing is het geweest voor mijn volksgenoten dat Yeshua zich openbaarde als de Zoon van G’d. Hij wees op een niet mis te verstane wijze onze dwalende leidslieden de juiste weg. Niet schofferen, of belerend, maar juist met liefde om hen te winnen. Men had een vrije keuze en moest zelf leren ondervinden wat de juiste keuze zou zijn. Dat was de meest eenvoudige wijze van onderwijzen. Velen hebben de lessen van Yeshua begrepen. Maar we lezen ook dat anderen zich terugtrokken, omdat zij in Hem een aardse verlosser zagen. Hij is gekomen voor de verloren schapen van Israël en geeft ook heel duidelijk aan dat er ook schapen zijn die niet van deze stal zijn. Dat is de goj die zich richt naar de G’d van Israël en die zich van hart bij de leer die G’d heeft ingesteld voor de kinderen van Israël. Meer is het niet, maar ook niet minder dat Yeshua de deur naar de goj heeft opengezet.

  Nu na vele eeuwen breekt opnieuw en met kracht de Joodse Messias belijdende door in Israël en onder de volkeren. Primair krijgen zij de taak om vanuit het heil, dat uit Jeruzalem naar de volken ging, opnieuw en met grote kracht te verkondigen. Zij lezen de Bijbel in hun oorspronkelijke tekst en kennen van binnenuit de bedoeling van de schriften. Vanuit Jesaja 25:7 geven zij, daar waar zij een podium krijgen, gedegen uitleg van de schriften zonder enig dogma.

 8. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 oktober 2013 om 18:58

  Beste Rene (nr 4),

  Ten tijde van Jezus’ omwandeling op aarde verdroegen velen Zijn leer ook niet. Zie Johannes 6:60-66.
  Het is wel de gezonde leer wat Dirk vertelt. Zie 1 Johannes 2:19. Maar je hebt gelijk dat het ook andere oorzaken kan hebben.
  Het is daarom goed om voorzichtig te zijn met het beoordelen van mensen, wanneer zij de gemeente verlaten.
  Het is goed met diverse redenen rekening te houden. Zo kan het bijvoorbeeld zijn, dat iemand toe is aan vaste spijs en die
  dat niet kan vinden in de huidige gemeente. Zo heb ik een gemeente verlaten voor een meer Bijbelse leer bij een
  andere gemeente. Sommigen vinden de leer niet belangrijk. Dat is echter een grote misvatting. Want welke visie iemand
  aanhangt op het geestelijk leven, bepaalt ook hoe het geloofsleven zich ontwikkelt. En de liefde van God zet niet het
  verstand opzij maar wil de geboden van de Bijbel in praktijk brengen. En wij worden opgeroepen om het geloof vast te
  houden en niet te verslappen in onze toewijding aan de Here. Want er is maar een weg in dit leven. Namelijk de weg van
  de gehoorzaamheid aan de wil van God. En dat kan al voor velen een harde rede zijn en te moeilijk om te verdragen. Die
  verlaten dan ook de gemeente des Heren. Maar niemand heeft gezegd dat het leven makkelijk zou zijn. Maar met God ontvangen we Zijn aanwezigheid en nabijheid om ons door dit leven heen te dragen. Daarom is het leven met God verre-
  weg te verkiezen dan onze eigen gang te gaan.

  Groeten van San

 9. H. Bakker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 oktober 2013 om 20:04

  Dirk, het is heerlijk om altijd toch weer jouw bemoedigende woorden te lezen. Dat houdt ons klein en maakt God groot. Eens zal alle knie zich voor Zijn Zoon buigen. Gelovig of ongelovig, dan kan er niets anders meer zijn dan erkenning van deze Lam van God. Een ieder die dan van Hem is zal bij Hem komen. Prachtig dat je wijst op de voortdurende blijdschap in de hemel over al die zondaren die zich bekeren. Dat zijn er weer minder in de hel. Laten we bidden dat de getuigenis van Jezus Christus allereerst in ons leven mag werken, zodat wij meer en meer van Hem mogen vertellen. Immers het komt nu ook vaak voor dat wijzelf zo weinig goed van Hem spreken. Daar bid ik ook veel voor dat alle kinderen van God dagelijks een getuigenis van Hem mogen geven in hun omgeving, op het werk, familie, op welke wijze dan ook.
  Hartelijke groet en een gezegende zondag.

 10. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 oktober 2013 om 21:09

  In een gesprekgroepje in de kerk wist ik van een aanwezig echtpaar, dat zij tegen depressiviteit aan zaten vanwege “de (sombere) toekomst” voor de ouderen. Toen het gesprek dreigde die kant op te gaan zei ik of eigenlijk schreeuwde ik het uit: “We hebben geen flauw benul hoe rijk wij zijn!!” Ik doelde op onze geestelijke rijkdom, maar dat echtpaar dacht aan de materiele rijkdom. Ik liet het bewust even zo. Wat me wel opviel was, dat er hierop een geweldige en onvoorstelbare positieve levendige discussie ontstond. Het leek of iedereen in de groep positief was aangeraakt!! De aanwezige predikant – die ook de discussie leidde wist niet wat hem overkwam! Iedereen ging daarop enthousiast naar huis!! Soms moeten de ogen van de mensen even geopend worden!!! Ik wees ook op het slot van het boek Habakuk: Habakuk begon ook zo negatief: “Waarom moet mijn oog zoveel ongerechtigheid zien….” En toen God antwoordde door een heel klein stukje van zijn heerlijkheid te laten zien spoot het er bij Habakuk uit:
  “17 Al zou de vijgeboom niet bloeien,
  en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn,
  de vrucht van de olijfboom teleurstellen;
  al zouden de akkers geen spijs opleveren,
  de schapen uit de kooi verdreven zijn
  en er geen runderen in de stallingen zijn,

  18 nochtans zal ik juichen in de HERE,
  jubelen in de God van mijn heil.
  19 De HERE Here is mijn kracht:
  Hij maakt mijn voeten als die der hinden,
  Hij doet mij treden op mijn hoogten.

  Ik juich volop mee als ik dit lees!!!Zo kunnen we ook elkaar opbouwen!!

 11. Hubée Buitendijk van Dartel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 oktober 2013 om 21:50

  Ik mocht vandaag aan 2 meisjes een evangelie van Johannes en een van Marcus geven.
  Ze waren voor één dag in Amsterdam en hadden er ook al een Bijbel gekregen.
  Ook kon ik mijn kaartje geven met mijn e-mailadres erop zodat ze vragen kunnen stellen als ze iets niet begrijpen. Evangelisatie in het klein, maar elke ziel die gered wordt, is er een.
  Bidden jullie mee, voor deze 2 tieners? Ik weet niet eens hun namen, maar de Heer weet het.

 12. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 oktober 2013 om 23:35

  Wat een zegen zou het zijn als elke christen op de uitkijk zou staan naar verloren dochters en zonen. Jezus dankte de Vader voor iedereen die zijn pad kruiste!! Het is de Vader Zelf, Die ons met anderen in aanraking brengt!!!

 13. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 6 oktober 2013 om 19:08

  Beste Dirk

  Toen we uit de kerk kwamen heb ik een moslimvrouw die aan de overkant liep gezegend in Jezus Zijn naam. Ik zeg dit niet omdat ik hiermee te koop wil lopen of wil horen ´wat goed van je´, maar wel om anderen aan te sporen ook deze dwalenden te zegenen. Voor ons is het toch ook niet vanzelfsprekend dat we de Heer mogen kennen. Laten wij als Gods kinderen in woord, daad en in gedachten de Blijde Boodschap verkondigen!

 14. Puck de Jonge zegt:
  Geplaatst op maandag 7 oktober 2013 om 11:15

  Het is gelukkig ook niet altijd zo, dat als wij mensen niet meer zien in onze kerk, ze “afvallig” zijn. Deze maand hoorde ik dat een echtpaar dat we niet meer zien, zich heeft laten dopen!!! Daar ben ik dan toch wel heel blij mee! Er is maar een lichaam van Christus, maar er zijn heel veel filialen!

 15. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 7 oktober 2013 om 20:26

  Beste Dirk,
  Jouw uitspraak: Wij (Nederlanders) praten elkaar de put in….. Lijkt een negatieve uitspraak, maar het is wel de harde REALITEIT die jij benoemt, zoals: Ook in de politiek weten ze maar niet, de lasten (bezuinigingen) rechtvaardig te verdelen. De kerken lopen leeg, vooral de R.K. kerk. Zelf ben ik ook een R.K. Kerkverlater, maar ik heb wel een heel goed alternatief per “toeval” gevonden:
  De wekelijkse T.V. uitzending op zondagmorgen van: Hour of Power. Waarmee ik wil zeggen, dat ook veel kerkverlaters een goed (beter) alternatief hebben gevonden en tot het ware geloof zijn gekomen.
  Ik vind het dan ook heel goed Dirk, dat jij al heel vlug begint met het “Goede Nieuws”.
  Zoals: Niet meer de massa’s komen tot geloof, maar wel massa’s enkelingen ( waarbij ondergetekende).
  Onder veel kerkelijke jongeren is een grote honger naar de waarheid. Dit ervaar ik ook in mijn naaste omgeving.
  Dan het prachtige getuigenis-verhaal van Pierre Vonk en hoe hij zijn Christen-zijn nu daadwerkelijk in praktijk brengt. De praktijk Christen.
  Dirk, ik juich jouw voorstel dan ook van harte toe, om in de toekomst wat meer van deze persoonlijke getuigenissen-verhalen te plaatsen. De bijbel (theorie) kennen is goed, maar deze in praktijk brengen is beter maar ook moeilijker. De Heilige Geest zal U wel verder leiden door dit aardse leven naar God toe. Hub.

 16. JanRene zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 oktober 2013 om 0:33

  Beste allemaal,
  De HEERE heeft na de wereldwijde vloed een persoon uitgekozen en aan hem het navolgende onder ede verklaard:
  En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.

  Het is onze eigen schuld, dat het met ons land niet zo bijzonder goed gaat.

  Wij zijn in Nederland en Europa verleerd om de nakomelingen van deze door God uitverkorene te zegenen en het goede voor hen te zoeken.

  Nee helaas nog erger: wij (de Dries-en en Greta’s en cs,) bedenken gezamenlijke strategieën om deze nakomelingen zo hard mogelijk te treffen.

  Wie u VLOEKT, zal de IK BEN vervloeken.

  Als je op een verjaardag of zo ook maar iets “positiefs” over Israel inbrengt, dan moet je de negatieve opmerkingen en verwensingen t.a.v. Israel en het Joodse volk horen.

  Verder klinken er in de voormalige “Christelijke” EU daarnaast ook nog 5 maal daags uit meerdere miljoenen islam aanhangers de kreet dat hun afgod groter is dan de enig ware SCHEPPER van hemel en aarde.

  De belangrijkste oorzaak is volgens de Bijbel echter:

  — er is geen vreze des HEERE meer en dus zijn wij allemaal “dwaas” geworden.

  Gedenk hieraan; de vijand heeft den HEERE gesmaad, en een dwaas volk heeft Uw Naam gelasterd.

  Zekerlijk, Mijn volk is dwaas, Mij kennen zij niet; het zijn zotte kinderen, en zij zijn niet verstandig; wijs zijn zij om kwaad te doen, maar goed te doen weten zij niet.

  Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker dezer eeuw? Heeft God de wijsheid dezer wereld niet dwaas gemaakt?

  Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden.

  Wij liggen in Nederland en in Europa bewust op RAMKOERS met GOD.

  Het verbaast mij alleen, dat wij nog niet veel harder geraakt worden door de toorn van de HEERE.

  Het is blijkbaar nog genadetijd.

  De HEERE is lankmoedig. Hij wil niet, dat er enige verloren gaan.

  Maar zelfs voor de eeuwige GOD, komt de dag, dat de maat van de ongerechtigheid vol is.

  HEERE wees ons volk genadig.

 17. Robbert zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 oktober 2013 om 12:01

  Beste Dirk

  In Visie nummer 40 staat iets wat ik de lezers niet wil onthouden. Ds Willem Glashouwer schrijft hier iets wat tot nadenken mag stemmen. Dat de steun voor Israël de afgelopen decennia ook in christelijke kring is afgebladderd, doet hem pijn. “Het is tot schade van de kerk en van ons land. God zegt: Wie Israël zegent, zal Ik zegenen.’ Die afkalving in christelijke landen, vooral in Europa… Alsof God zegt: ‘Jullie willen niet horen van Mijn volk?’ Ik stuur jullie andere volkeren met een andere god; eens kijken hoe jullie dát vinden…'”

  Dit zou dus verklaren waarom er zoveel moslims in onze (voorheen) christelijk landen zijn. Neem ook het feit dat waar mensen nog trouw naar de kerk gaan en ook Israël de aandacht geeft die zij verdient, er geen sprake is van welke afgodstempel dan ook.

 18. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 oktober 2013 om 14:26

  Sjalom allen,

  Het is onder mijn volk algemeen bekend wat de uitwerking is van de vernietiging. Dat de christenheid dit niet heeft onderkend heeft deze aan zichzelf te danken. Ten tijde van de ballingschap wilde Mordechai niet buigen voor Haman omdat hij zichtbaar een amulet droeg van een van zijn goden. Mordechai hield zich aan het Torahgebod door niet de buigen. Door het houden van dit gebod ontstond er een wrevel en haat die zou leiden tot uitroeiing. Wie het boek Esther kent weet hoe het afloopt.
  Scherp analyserend van Esther 7:4 zie je dat wanneer het plan van de tegenstander zou worden uitgevoerd dat tot grote schade zou leiden van de koning.

  Welnu, zij die de afkalving van de kerken zien, moeten inzien dat dit al lang bekend is. Opnieuw moet het ‘kwartje’ vallen.

  Niet het Joodse volk vraagt om gezegend te worden! G’d is het die een opdracht daartoe geeft. Leg je dat naast je neer, dan laat G’d je los en mag je het zelf naar eigen believen invullen. Natuurlijk is er ruimte voor de vreemdeling in een christelijke samenleving. Wat is het signaal wat de christenheid aangeeft? Blijf achter je voordeur en achter de deur van je kerk wordt vandaag openlijk toegepast. Is dat de juiste houding? Ik denk het niet. Een duidelijk statement afgeven waar je voor staat en waar je voor gaat. De moslims hebben ook, met enige nuances, een duidelijke missie en visie. Wat is het christelijke geluid? Stil achter de voordeur blijven en vooral niet je kleur bekennen, want dan val je op. Openbaring 3:15 is hoogst actueel geworden.

  Wat doet u er aan? Heeft u dan geen getuigenis meer naar uw buren en vrienden. Is het geloof een privé aangelegenheid geworden?

  We zoeken naar een verklaring van zaken die we niet begrijpen en vergeten dat de oplossing zo dicht bij ons is.

  Neemt u genoegen met het afkalven van de christenheid, blijf dan stil op uw stoel zitten. Neemt u daar geen genoegen mee laat dan zien wie u bent: een levende getuige van Yeshua, uw Verlosser.

 19. sandifort..lou zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 oktober 2013 om 19:15

  Shalom Dirk en de brs en zrs in Yeshua Massjiach.
  Al ge ruime tijd ben ik bezig met een boodschap van DE HEER voor christenen in ons land.
  Ik had er moeite mee, mede door mijn ziek zijn, stelde het steeds uit, maar zal om Sions Wil niet zwijgen.

  Maar ZIJN GEEST liet mij geen rust, allereerst moest ik dit woord op mijzelf toepassen.
  Hier nu dus met mijn excuus deze boodschap.
  Voor hen die willen zien en horen wat DE GEEST zegt.

  Nog heerst de Arrogantie, de Onverschilligheid en Liefdeloosheid, ook in Nederland.
  Of het gezien wordt of niet, er is al een Rechtsgeding over Nederland gekomen.
  Nog steeds heeft Uw oudste broeder iets tegen U. Verzoening met hem vraagt Uw HEER en geen offers van praise en grote samenkomsten. Christenen in Nederland, bekeert U.
  Zo niet, dan rest DE TOORN DES HEREN.

  Allen shalom, uw br lou sandifort

 20. Willy zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 oktober 2013 om 20:39

  sandifort..lou, volgens mij zijn Arrogantie, Onverschilligheid en Liefdeloosheid van alle tijden……Ik denk niet dat de weg tot bekering op deze wijze tot stand kan komen, met de woorden: zo niet, dan rest de TOORN DES HEREN. Dit is het juist wat mensen tegen staat naar mijn idee, het zal hun zeker niet doen bekeren zulke dreigementen. Het is mijns inziens juist van het grootste belang, de nadruk niet op het negatieve (Gods toorn) te richten maar juist op het positieve: de Liefde van God voor ons allen.
  Vele mensen dwaalden namelijk juist van de kerk af door dat het geloof vroeger op een verkeerde wijze gebracht werd, met het vermanende vingertje, en preken over zonde, schuld en straf, dit joeg de mensen juist angst aan. Wij weten tegenwoordig dat we een ons liefhebbende God hebben en dat ‘werkt’ heel wat beter….

 21. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op woensdag 9 oktober 2013 om 5:31

  Misschien zal ook dit bericht geen zielen tot Jezus leiden, maar de woorden van sandifort..lou hebben wel betekenis.
  Shalom Dirk en de brs en zrs in Yeshua Massjiach, zo begint sandifort..lou (19) zijn bericht. En nogmaals zegt hij dat hij geen boodschap heeft van de HEER voor iedereen, maar voor ons, christenen die “willen zien en horen wat de Geest zegt”. Broeder Sandifort zegt dat er een rechtsgeding over Nederland is gekomen. Dat is goed nieuws! Want dat zou betekenen dat heel veel onrecht en misdaad zal worden aangepakt! En dan komt het, onze oudste broeder (Israël) heeft iets tegen ons. Hoe verzoenen wij ons met hem? Geheel in deze geest fietste ik gisteren langs Havelte naar Steenwijk en genoot van het prachtige herfstweer. Daar was het alsof een Israëlische vriendin tegen mij zei, ja – dat prachtige herfstweer was er ook in Westerbork, het Durchgangslager in dit Drentse land.

 22. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op woensdag 9 oktober 2013 om 9:39

  Lieve broeder Sandifort, broeder Dirk,

  Dank u voor uw bericht. Ik wil zien en horen wat de Geest zegt. Ik neem uw berichten uiterst serieus. Met God valt niet te spotten. Hij is lankmoedig, maar ook rechtvaardig en heilig.
  Gods toorn rest er zeker als wij niet willen luisteren. Zie de geschiedenis van Noach. Er was een tijd van waarschuwen en de Ark bouwen, zichtbaar maken (evangelie) maar toen Gods tijd gekomen was, sloot God de ark toe. Het was genoeg. En wie er dan ook klopte, het was te laat. Er was geen redding meer. God is geen Silan wasverzachter, we hebben met een groot God te maken!!
  Hij heeft Zijn Zoon (de Ark) gegeven, maar velen willen niet in de Ark schuilen, dat is de realiteit. De bijbelse realiteit. De belofte van Jezus wederkomst is ook een realiteit, want het staat in Gods woord. En Jezus vertelt Zelf hoe de wereld er dan uitziet: zoals in de dagen van Noach!
  De mens moet tot het besef komen dat hij niet voor God kan bestaan zonder Jezus verzoenend offer. Dat hij schuldig is en zonde ís. Hij (Jezus) moet groeien, ik (ego) moet minder worden. En dat doet pijn want dat snijdt in ons vlees (ego). Jezus zegt zelf in Openbaring 3:19 “Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig, en bekeer u.” (negatief?)
  Haast u dan en spoed u, nu er nog tijd is.

  Elisabeth

 23. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op woensdag 9 oktober 2013 om 12:11

  Willy, Ik ben het volledig met jou eens. Wij moeten ons meer richten op het positieve: De liefde van God voor ons ALLEN. Zelf ben ik ook afgedwaald van de R.K. Kerk, met zijn altijd opgestoken vingertje en preken over zonden, schuld, straf enz. Wij Christenen hebben ALLEN een missionairende boodschap en opdracht: Wij moeten ons Christen-zijn, daadwerkelijk meer laten zien en horen in de maatschappij, niet alleen door de bijbel VOOR te LEZEN maar ook VOOR te LEVEN, (denk aan H. Franciscus, Moeder Theresia, Majoor Bosshardt etc), net zoals Jezus het ons 2000 jaar geleden heeft verkondigd en VOORGELEEFD. Ieder naar gegeven talenten en gaven Gods, op welke plaats dan ook in de maatschappij, zoals b.v.:
  De mantelzorgers, vrijwilligerswerk, bijbelonderwijs, Christelijke politiek etc. Maar ook door indirect de Christelijke, wereldwijde, missionairende en/of bijbelverspreidende organisaties te steunen, in alle opzichten, naar gegeven gaven Gods. En inderdaad willy: Ik ervaar nu, dat wij een liefhebbende God hebben, en dat “werkt” heel wat beter….. Hub.

 24. sandifort..lou zegt:
  Geplaatst op woensdag 9 oktober 2013 om 16:41

  Shalom allen.
  Ik ben bang dat sommige brs en zusters niet hebben begrepen, dat hetgeen, doorgegeven is;

  Een opdracht was en is om door te geven voor ons allen, die geloven in Yeshua Massjiach.
  Het is NIET wat ik zelf bedacht, ook ik moest mij dit woord aantrekken en ervoor buigen en belijden.
  Onze Hemelse Vader is HEILIG en Hoog Verheven, HIJ vraagt dit juist van de gelovigen.

  Wij leven in de eindtijd voor de Terugkeer van DE MASSJIACH van Israel YESHUA.

  HIJ Wil, dat wij ons volledig richten op HEM en eveneens ons verzoenen met onze oudste broeder
  cq zuster Israel, het joodse volk, ZIJN OOGAPPEL.

  Het gaat niet om mij, maar om ZIJN Wil te doen.

  Ik ben alleen maar een klein oud mannetje, maar wel jullie broeder in HEM.

  HEM zij alle EER; geprezen ZIJN NAAM JHWH.

  Nogmaals u allen Zijn shalom en wijsheid toegebeden.

  Lou.

 25. Willy zegt:
  Geplaatst op donderdag 10 oktober 2013 om 13:09

  In de bovenstaande reactie lees ik dat God Heilig en Hoog verheven is, dat is zeker zo, maar ik ben van een jongere generatie en mijn mening is dat God werkt onder de mensen, God is dichterbij dan u denkt, en ik heb dat ook aan den lijve mogen ondervinden. Kon ik u dat hier maar schrijven…… maar nee, u zou dat onmiddellijk als occult afdoen. Het is juist nu in deze tijd, dat GOD zich kenbaar maakt onder de mensen, en dan niet vanaf een verheven plaats…..Inderdaad meneer Hub. Eussen ik ben het met u eens, ook mij spreekt Hour of Power erg aan, om de wijze waarop zij het Geloof brengen.

 26. Greetje van beesten zegt:
  Geplaatst op donderdag 10 oktober 2013 om 21:15

  Lieve br. Dirk

  God dank dat ik van het begin wederomgeboren in Christus ben in 1996 en ik heel graag naar een kerk wilde gaan en dat heel veel strijd heeft opgeleverd door mijn ongelovige man die dat niet wilde. God dank door vele gebeden tot God en strijd en haat en nijd ik nu in rust tot God mag gaan en mijn man het goed vindt en ik nog steeds bij dezelfde gemeente ben waar de Heer me heeft gebracht en ik daar gegroeid in liefde ben en ik er al velen heb zien komen en gaan. God dank dat ik toch altijd trouw ben gebleven op de plek waar de Heer me wil en ik altijd blij naar huis fiets en het een ieder wil zeggen en vertellen van de liefde van Jezus, Johannes 3:16, en ik veel getuige mag zijn waar ik ook ben. God dank dat de Heer mij gelegenheden geeft veel vrijwilligerswerk te doen en daar mag getuigen en in die vele jaren er toch een paar bij de Heer mocht brengen. Dat maakt mij zo blij en door de liefde, 1 Korinthe 13, mijn man tot Jezus mag brengen. We zijn al 47 jaar getrouwd, ik hoop en bid dat hij Jezus vindt. Wat hem opvalt, is dat er zoveel ruzie in geloof is dat hij het niet wil. Oorlogen, waar is God, hij snapt het niet helaas. Nu bid ik dat als ik naar de kerk ben hij misschien kerk tv kijkt, wie weet, ik heb het los gelaten en ben trouw en ga door met de Heer aan mijn zij al ga ik door het diepe water, te weten de Heer is bij mij. Ik wil Zijn wil doen en getuige zijn elke dag, dat is een diep verlangen en dank de Heer in alles.
  Gods zegen in alles toe gebeden.

 27. Robbert zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 oktober 2013 om 12:27

  Beste Dirk

  Ik wil graag reageren op het schrijven van Greetje van Beesten.

  Lieve Grietje. Eens was ik net als jouw man. Ik stond op het punt om magnetiseur te worden. Het bordje voor de praktijk had ik bij wijze van spreken al klaar liggen. Ik ga je man op mijn gebedsgroep zetten die ik op facebook heb. Ik had wel enig besef van God door mijn RK opvoeding maar geloofde niet. Pas in 1986 ben ik tot geloof gekomen doordat de Here een kameraad van mij gebruikte om te getuigen. Houd wat je man betreft goede moed. Bij God is niets te wonderlijk en is alles mogelijk.

 28. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 oktober 2013 om 18:18

  Willy,
  Wij zijn geestverwante broeders van dezelfde Here en MENEER….ligt bij mij al jaren op de kapstok.
  Groetjes, van je ‘broeder’ Hub.

 29. Greetje van beesten zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 oktober 2013 om 20:23

  Hartelijk bedankt, lieve br. Robbert voor de bemoediging en gebed voor mijn man.

  Gods zegen voor de gebedsgroep en God dank voor alles.
  Zeker bij God is alles mogelijk.

  Gods zegen voor onze lieve br. Dirk en gezondheid u toe gebeden in liefde van JEZUS.

  zr. Greetje

 30. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 14 oktober 2013 om 13:52

  Lieve Zr Greetje heel graag gedaan hoor 🙂

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden