Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Werk aan de winkel (13 reacties)

Geplaatst op vrijdag 11 oktober 2013, 10:01 door Dirk A A

Mattheus 24 spreekt over de verkondiging van het Evangelie in de hele wereld, waarna het einde zal komen, de komst van de Here Jezus: ‘En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen’ (vers 14). Er is nog volop werk aan de winkel om het Evangelie aan iedereen te brengen. Via de nieuwe media, maar ook in de vorm van Bijbels en Bijbelgedeelten.

Er wordt door allerlei christelijke organisaties hard gewerkt om de laatste onbereikte bevolkingsgroepen op zo kort mogelijke termijn te bereiken met het Evangelie. Iedereen, wereldwijd, moet horen over de Here Jezus.
Vertalers zijn op tal van plaatsen bezig om Bijbelgedeelten, ja, de hele Bijbel te vertalen in de taal van kleinere of grotere taalgroepen die nog niets van de Bijbel in hun eigen taal heeft. Groot is dan de vreugde wanneer de eerste Bijbels of Bijbelgedeelten kunnen worden uitgedeeld. En er is blijdschap op aarde en in de hemel als er mensen in zo’n groep tot geloof gaan komen.

Tientallen, honderden organisaties, kerken en gemeenten zetten zich in om het Evangelie door te geven aan mensen die de Here Jezus nog niet kennen. In het buitenland, wereldwijd, en ook in ons eigen land, soms bij de buren om de hoek of naast ons. En vaak zal zendingswerk gepaard gaan met praktische hulpverlening.
Veel christenen – zeker ook jongeren – weten zich door de Here geroepen om uit te gaan om anderen over de Here Jezus te gaan vertellen, om zich in de zetten voor mensen, kinderen in nood.

Sommige gemeenten collecteren regelmatig voor een algemeen zendingsfonds, waaruit allerlei zendingsprojecten worden gefinancierd. Andere gemeenten geven financiële steun aan zendingswerkers die een speciale band met de gemeente hebben. Mijn advies aan elke gemeente is om één of meer zendelingen (of missionair diaconaal werkers) te ondersteunen, financieel en in de gebeden. Dat geeft veel meer betrokkenheid met zending en hulpverlening.

Wanneer je leest wat er momenteel op het gebied van de verspreiding van het Evangelie gebeurt, krijg je de indruk dat God haast heeft. Duizenden, honderdduizenden, miljoenen mensen komen er tot geloof. We kunnen het ons nauwelijks voorstellen wat er allemaal gebeurt in met name Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

Maar nog steeds zijn er tientallen miljoenen mensen die het Evangelie niet kennen. En nog steeds geldt dat de Here niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen (2 Petrus 3:9).
Denk niet te snel dat dit alleen werk is voor kerken en specifieke organisaties. Er is werk aan de winkel voor ons allemaal. Zonder onze steun en onze gebeden kunnen die organisaties niets doen. Het is belangrijk dat er mensen zijn die dit werk financieel ondersteunen.

Laten we voortdurend blijven bidden voor de verkondiging van het Evangelie. Het blijft waar dat het Woord van God levend en krachtig is en mensenlevens verandert.
Een bekend lied zingt: ‘Grijp toch de kansen door God u gegeven.’ Laten we de mogelijkheden die er zijn, optimaal benutten. In tal van landen kunnen Bijbels in alle vrijheid worden uitgedeeld. Elders, zoals in diverse islamitische landen, kan het niet anders dan in het geheim. De mogelijkheden om mensen – bijna – wereldwijd te bereiken via de nieuwe media zijn vrijwel onbegrensd.
‘Ga dan heen,’ zegt de Here Jezus, ‘onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen’ (Mattheus 28:19 en 20).

Dirk van Genderen

13 Reacties

 1. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 oktober 2013 om 20:35

  Beste Dirk,
  Ik vind het heel goed, dat je dit thema: Het belangrijke, wereldwijde, missionair werk van de Christenen, onder de aandacht brengt. Voor mij is het een Hemelse opdracht, wat u kunt lezen in mijn getuigenis-verhaal (31 Oktober 1999: mijn bevrijdingsdag). Maar ook een bijbelse opdracht. (zie dit Commentaar). In mijn reacties op de commentaren van Dirk, kom ik vaak (misschien wel te vaak)terug op mijn oproep: Steun de wereldwijde Christelijke missionairende en bijbelverspreidende organisaties in alle opzichten, daadwerkelijk, door gebeden en/of financieel, naar gegeven mogelijkheden en gaven Gods. Als ik de positieve verhalen lees in dit commentaar, maar ook via de moderne media, bij Hour of Power speekt iedere zondag een getuigenis-Christen zijn verhaal en hoe hij/zij hun Christen-zijn nu daadwerkelijk in praktijk brengen, soms wereldwijd, dan is het Christendom zich steeds verder in meerdere landen en in de wereld aan het verspreiden. Het is wel een heftige strijd, als wij horen en zien op T.V. hoe de Christenen vervolgd en vermoord worden in het Midden-Oosten.
  Tot slot nog even over de politieke situatie in ons land en onze CDA afdeling.
  Ik kan maar niet begrijpen en het stoort mij steeds meer, dat de regering en de Tweede Kamer al 3 maanden alléén maar bezig is over de financiën.
  Daarom wil ik mijn verhaal vertellen: Afgelopen week hadden wij in onze plaatselijke CDA-afdeling een bijeenkomst voor het vaststellen van het verkiezings-programma (gemeenteraadsverkiezingen Maart 2014) Voor mij is het de 4e periode dat ik het verkiezings-programma mee mag samenstellen.
  Afgelopen 3 perioden waren de 5 hoofduitgangspunten altijd:
  Het CDA staat voor Normen en Waarden.
  Het CDA staat voor Solidariteit met de hulpbehoevenden,
  Het CDA staat voor Betrokkenheid en Voorlichting aan de burgers,
  Het CDA staat voor het Welzijn van de Burgers,
  Het CDA staat voor het instandhouden van Het Cultureel en Historisch erfgoed.
  Nu staat als 1ste hoofduitgangspunt: FINANCIËN. Doordat de verkiezingscommissie nu 3 nieuwe jongere leden heeft gekregen en die hadden de meerderheid en zo brokkelt de Christelijke politiek steeds verder af.

 2. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 oktober 2013 om 8:13

  Mattheus 24:46
  Zalig die slaaf die door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden.

  In verband met de eindtijd waarin wij leven, is het beter dat wij bezig zijn voor Zijn Koninkrijk dan dat wij passief gaan wachten
  op Zijn komst. Het hebben van kennis van de eindtijd heeft nut, als wij daardoor ijveriger aan het werk zullen gaan in getuigen
  en het verkondigen van de Naam van Jezus. Naar mijn mening is het belangrijkste wat je als christen kan doen, de barmhartig-
  heid van Jezus in praktijk brengen. Wat voor loon heb je als je alleen aardig tegenover je vrienden bent? Help hen die in de
  benauwdheid zijn in woord en daad! Help hen die onbeminnelijk zijn en die in de ogen van de wereld afgeschreven zijn! Het
  gaat niet om onze gaven en talenten maar hoe wij ze voor Gods Koninkrijk kunnen inzetten en de zaak van God daarmee
  gediend kan worden. In deze harde wereld heerst de liefdeloosheid maar wij als christenen moeten het verschil uitmaken.

  Shalom! San

 3. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 oktober 2013 om 11:22

  Naschrift Reactie 1
  Wel moet de plaatselijke CDA-afdeling, in een algemene-ledenvergadering, hier nog over beslissen en stemmen. Er is dus nog veel: WERK AAN DE WINKEL , voor de C….aanhangers van onze partij. Hub.

 4. Thea zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 oktober 2013 om 13:52

  De YouVersion bijbelapp is wereldwijd al meer dan 100 miljoen keer gedownload. Deze app is verkrijgbaar in 700 vertalingen in 444 talen. Om blij van te worden. Voor ons land geldt: ‘ Als het volk Gods boodschap niet meer hoort, raakt het uit koers ‘ Spreuken 29 vers 18.

 5. J.Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 oktober 2013 om 18:55

  Volgens de apostel Paulus in 1 Corinthiërs 4 de verzen 20 +21
  bestaat het Koninkrijk Gods niet in woorden , maar in kracht.
  Paulus bedoelt hier dat het Koninkrijk Gods geen gewone menselijke
  religie is, maar het ontvangen van het opstandingsleven van Jezus
  Christus in onze harten door onze eigen wil. Het ware Christendom
  is de verering van een persoon d.w.z. Jezus Christus, de Zoon van
  de levende God.

 6. A. van den Berg zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 oktober 2013 om 19:11

  Beste Dirk,

  Ik had net gisteren een Bijbelstudie gevolgd over dit zelfde gedeelte waarbij werd aangegeven dat al die tekenen zoals oorlogen / hongersnoden / ziekten / aardbevingen en volken die tegen elkaar opstaan, er altijd al geweest zijn, maar juist datgene wat er gezegd wordt door de Heere Jezus over dit Evangelie van het koninkrijk dat over de gehele wereld gepredikt zal worden tot een getuigenis voor alle volken, dat is nog niet volkomen vervuld, dus dat is HET teken voor de wederkomst van Christus.
  Zoals je al schrijft gaat dit razendsnel en men verwacht dat in 2020 de gehele mensheid bereikt is met het Evangelie.
  We zien er reikhalzend naar uit, want de schepping zucht en is in barensnood!

 7. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 oktober 2013 om 20:47

  Ook de Evangelisten verdienen onze steun, zij staan immers aan het front!
  Mensen die al vijfenveertig jaar bewust met Jezus Christus leven, praten graag met elkaar over hun leven met de Heer.
  Maar het is natuurlijk geen kwestie van wat nu belangrijker is! Het is en/en… hoe zullen de onbekeerden horen van de weg, als niemand hun die weg wijzen wil?

 8. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 oktober 2013 om 22:19

  Weer een artikel van Dirk van Genderen waar we door aangespoord, opgebouwd, bemoedigd, vertroost en/of geruggesteund worden.
  Kortom warm door worden. Laten wij als christenen nooit lauw en laks worden. Blijf ijverig en vurig brs en zrs. Door de Heilige Geest van God. Onze eigen ijver of daden zijn van minder belang dus helemaal niet zo belangrijk, nuttig. Uit ervaring ben ikzelf bankroet geworden, Jezus kan op die manier, dan ook onze lasten, zorgen (‘t rugzakje) overnemen. Zodat de wedloop van ons leven, tot een goed eind gebracht zal worden.
  Arbeid álleen voor Hem, en laten we doen wat we kunnen; en zo de opdracht (van boven) verstaan-, en kunnen volvoeren.
  Ik ben ook zó blij dat wij elkander dan dienende mogen verwarmen, tot eer en glorie van Zijn Naam, de naam boven álle naam.

 9. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 oktober 2013 om 22:31

  Sjalom Dirk,

  Fijn dat je doorborduurt op mijn opmerking van vorige week om een duidelijke keuze te maken! We leven in de blessuretijd en elk moment kan het signaal klinken: nu is het genoeg. Daarbij moeten we ons afvragen hebben wij er alles aan gedaan om de ander te winnen voor G’d. Er komen mensen tot G’d die slechts een deel van de Bijbel hebben gehoord, wat dat betreft heeft elk woord in de Bijbel zeggingskracht.

  Iedereen die Yeshua als persoonlijke verlosser is ervan overtuigd dat hij/zij in beweging moet komen. In de eerste plaats door gebed en in de tweede plaats om een offergave te geven om het Evangelie te brengen. Slechts een klein deel van de mensheid is in staat om actief deel te nemen bij de verkondiging van het Woord.

  Werk aan de winkel is ook werk in uitvoering. Zij, die zich daarmee actief bezig houden, gunnen zich vaak geen rust omdat zij ten volle beseffen dat er nog maar weinig tijd gegeven wordt. Nu is wereldwijd nog de mogelijkheid aanwezig. Andere tegenkrachten zullen daar alles aan doen om de boodschap van het Goede Nieuws te niet te doen. Velen van u weten dat die tegenkrachten niet op kunnen tegen de Almachtige G’d.

  In een tijd van moderne media, waarin alles in een zeer rap tempo op ons afkomt, mogen we profiteren van de mogelijkheden die daarin opgesloten zit.

  Dank aan Thea, die mij blij maakt dat de Bijbel zo eenvoudig bereikbaar is geworden. Op deze manier wordt het Evangelie ook op de meest afgelegen plaatsen ter wereld bereikt. Jesaja 55 vers 11 heeft ook betrekking op onze dagen en is hoogst actueel geworden.

  De ironie van alles: de techniek die dit mogelijk maakt ontwikkeld is door Joodse geleerden. Hierbij gaat Jesaja 2 vers 3 eveneens in vervulling en krijgen de kinderen van Israël deel aan de verkondiging van de Bijbel. Zij dragen op hun wijze een steentje bij aan de haastklus om de wereld te bereiken. Wat een Liefdevolle G’d hebben ook zij die hen ongemerkt inschakelt in Zijn raadsplan.

 10. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zondag 13 oktober 2013 om 17:31

  Het Rode Kruis en andere hulporganisaties hebben gewaarschuwd dat de honger in Europa aan het toenemen is t.g.v. het bezuinigingspolitiek opgelegd door de occulte Bilderberggroep. Met als doel om de wanhopig geworden Europese bevolking in de handen van de antichrist te drijven!

  Er ligt een enorme taak voor de kerken klaar om diegenen te helpen die door armoede en honger getroffen worden te helpen. Mits de christenen nog wel in vrijheid kunnen leven.

 11. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 13 oktober 2013 om 22:51

  Het is zo jammer, dat 2 Petr. 3: 9 in heel veel vertalingen zo slecht is vertaald. De beste (duidelijkste en Nederlandse) vertaling vond ik in de Willibrord vertaling! Ik trek altijd parallellen met de vrienden van David, die David op de troon hielpen, zodat David tegen hen zei: “Dat heb ik aan jullie te danken”!!
  2 Petr. 3: “12 Kijk vol verwachting uit naar de dag van God en bespoedig zijn komst.” Ik heb een Engelse vertaling die het nog mooier en duidelijker zegt: “work and hasten his coming”!! God beloofde, dat “de tijden zullen worden ingekort”…… (Matt. 24: 22 en Marc. 13: 20) Werken wij zo, dat Jezus straks tegen ons zegt: “Dat heb ik aan jullie te danken”??? Elke dag zucht ik en ik roep tegen iedereen: “Wij christenen hebben geen flauw benul, HOE RIJK wij zijn!!” We zijn nu al steenrijk en er komt nog een geweldige erfenis achteraan!! DEEL DAT en je zult de vruchten zien!!! Wie niet gelooft heeft NIETS, zelfs geen hoop!!

 12. lubach zegt:
  Geplaatst op maandag 14 oktober 2013 om 19:33

  Ik lees in het bovenstaande over het evangelie van het koninkrijk, maar dat wordt nu toch niet verkondigd. Dat komt toch straks als de gemeente is opgenomen. Toen het evangelie van het koninkrijk werd verkondigd, toen hebben de joden het afgewezen en is het evangelie van de genade er voor in de plaats gekomen. Straks als de gemeente weg is, dan gaat GOD toch weer beginnen met de vervallen hut van david om die te herstellen, als ik het goed heb.

 13. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op woensdag 16 oktober 2013 om 13:30

  Mattheus 24:13, 14
  Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. (vers 13)
  En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal
  het einde komen. (vers 14)

  Beste Dirk,

  Ik denk dat vers 13 slaat op hen die in de grote Verdrukking zullen standhouden, die komt na de Opname van de Gemeente.
  En vers 14 plaats ik op de verkondiging van het Evangelie door de 144.000 Joden, een engel uit de hemel en de Twee Ge-
  tuigen (Mozes en Elia). Zie Openbaring 14:1-7, 11:3) tijdens de grote Verdrukking (de laatste 3.5 jaar van de 7 jaar, na de
  Opname van de Gemeente).
  Anders zou het van mensen (kunnen) afhangen maar het is God zelf die het werk afmaakt.
  Het einde komt pas na het Duizendjarig Vrederijk komt, als de satan in de poel des vuurs geworpen
  is en het laatste oordeel plaatsgevonden heeft en de Eeuwigheid aanbreekt (Openbaring 21,22).

  Groeten van San

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden