Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Profeet, spreek! (44 reacties)

Geplaatst op donderdag 17 oktober 2013, 23:26 door Dirk A A

Waar blijft de profeet die ons land terugroept tot God? We hebben honderden predikers, die helder en duidelijk kunnen aangeven hoe je tot geloof in de Here Jezus komt en wat het inhoudt om christen te zijn. Maar de profeten, waar zijn die?

Mensen die de werken van de duisternis kunnen ontmaskeren. Die de tijd waarin we leven, kunnen duiden. Die oog hebben voor de onzichtbare geestelijke strijd. Die helder kunnen analyseren waar bepaalde theologieën de betrouwbare lijn van de Bijbel verlaten. Die met gezag kunnen spreken, omdat ze door God Zelf geroepen zijn tot profeet. Die helder en scherp de aanwezige eenzijdigheden zien, ook in de kerk, en durven aan te snijden. Die de geesten kunnen onderscheiden en de wijsheid hebben om te kunnen aangeven wat van God is en wat van de satan is.
Die ook het oog van de christenen weer op de toekomst kunnen richten. Op de toekomst van de mens die Jezus Christus niet kent. Op de toekomst van Gods kinderen. Op de toekomst van Israel en van de gemeente.

Waar is de profeet die, zoals in Bijbelse tijden, vlijmscherp de zonden aan de kaak durft te stellen en de weg terug tot God wijst? Ik bedoel niet iemand die wel eens even – vanuit de hoogte – zal vertellen wat er allemaal niet goed is. Maar iemand, die de pijn van het oordeel in z’n eigen hart voelt en bewogen is met het volk.

Beseffen we wel wat er allemaal gebeurt om ons heen? Het bloed van miljoenen in de moederschoot vermoorde kinderen schreeuwt tot God om wraak. Denk aan de pornografie, waar het internet vol van is, prostitutie, pedofilie, verkrachtingen…
Hoe zal er in de hemel worden gekeken naar de ontwikkelingen op deze aarde? Naar Nederland? Naar Israel? Geloven we nog dat God de wereldgeschiedenis leidt? Zien we Zijn hand nog in allerlei gebeurtenissen? Gebeuren sommige dingen misschien om ons wakker te schudden?

Terwijl ik dit schrijf, moet ik denken aan de roeping van de profeet Jesaja, waarover we lezen in Jesaja 6. Jesaja heeft een ontmoeting met de Here. Hij ziet Hem zitten op een hoge en verheven troon. Serafs staan boven Hem. De één roept de ander toe: ‘Heilig, heilig, heilig is de HERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid.’
Jesaja is zo onder de indruk van deze ontmoeting, dat hij het uitroept: ‘Wee, mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de HERE van de legermachten gezien.’

Dan vliegt één van de serafs naar hem toe en raakt met een gloeiende kool van het altaar zijn mond aan. En de woorden klinken: ‘Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend.’ Dan hoort hij de stem van de Here: ‘Wie zal er voor Ons gaan?’

Ik hoor ook nu de vraag van de Here: ‘Wie kan Ik zenden, wie zal voor Ons gaan?’
Is het ook ons antwoord, net als van Jesaja, misschien heel voorzichtig en schuchter: ‘Zie, hier ben ik, zend mij.’

Als we ergens behoefte aan hebben, is het aan herders en leraars die door God Zelf geroepen zijn om onverschrokken Zijn Woord te brengen en de gemeente te leiden. Het Evangelie is immers een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft (Romeinen 1:16).
Toch signaleer ik ook eenzijdigheden. Steeds vaker wordt het leven als christen voorgesteld als een leven van enkel voorspoed, blijdschap en enkel vreugde. Je komt tot Jezus, neemt Hem aan en de rest volgt vanzelf. Halleluja!

Toch is dit niet het Evangelie. Christen zijn betekent ook kruisdragen. Zou een volgeling van Jezus Christus meer zijn dan Zijn Meester? En dat kruis – moeilijkheden, beproevingen in ons leven – kan Hij gebruiken om ons leven met Hem te verdiepen. Maar wie opent onze ogen hiervoor?
Daarom: Profeet, sta op! Eigenlijk kun je dat niet zeggen. Beter is: Ben jij, bent u bereid om door God geroepen te worden tot profeet? Dat kan gewoon op de plek zijn waar u woont, werkt, naar school gaat, lid bent van uw gemeente. Maar de Here zoekt ook mensen die Hij breder in kan zetten. In de samenleving, via de media, internationaal, zodat iedereen het hoort en niemand meer kan zeggen: ‘Ik wist het niet’.

Dirk van Genderen

44 Reacties

 1. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 oktober 2013 om 0:57

  Als wij er vanuit gaan, dat God leiding wil geven aan onze levens, dan zal ook ‘de profeet die ons land terugroept tot God’, Zijn leiding ervaren en willen gehoorzamen!
  Dus wat is het probleem? Om inzicht te krijgen in het probleem, moeten wij eens nadenken over de geschiedenis van de Evangelische Omroep, gesticht (ook met mijn tientjes!) als een binnenlandse zendingsorganisatie. Of deze omroep “duizenden tot zegen is geweest”, of niet, het land is niet teruggekeerd tot God! Modern, via televisie- en radioprogramma’s, is het “niet gelukt”.
  Met het koninkrijk van God in beweging, denk ik dan ook dat het niet meer goed komt, dat de Gemeente zich moet voorbereiden op de slag om Jeruzalem, met Nederland in de EU, nu echt onder het oordeel.

 2. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 oktober 2013 om 10:06

  Beste Dirk,

  Omdat wij in een informatietijdperk leven waarin van alles en nog wat te horen valt, is wat wij nodig hebben, christenen die
  bereid zijn de handen uit de mouw te steken en te lijden voor het evangelie. Mensen die bereid zijn hun leven te geven voor
  Jezus en de zaak van het evangelie. Jezus vraagt alles van ons om dat aan Hem te geven (Lucas 14:26,27). Dan kan Hij
  door ons heen werken. Het is een zaak van de Here, om mensen te geven die een Bijbelse invloed kunnen uitoefenen op
  de samenleving. Omdat Gods weg volmaakt is (Psalm 18:31), mogen wij weten dat God ook Zijn hand nog steeds in het
  wereldgebeuren heeft. Hij heeft nog steeds alles onder controle. Het kwaad krijgt nog een korte tijd de mogelijkheid zich uit te
  leven, maar het oordeel zal zich daarover voltrekken.

  Groeten van San

 3. sandifort..lou zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 oktober 2013 om 17:43

  Shalom Dirk, broeder en alle brs en zrs die dit lezen.
  Dirk ik versta je pijn en bezorgdheid en weet als geen ander, wat je bedoelt.
  Jij weet, ook van mij, dat al vanaf 1967 er profetische boodschappen zijn geweest en geloof mij, ze zijn indertijd onder veel tranen en gebed door gegeven, slechts enkelen hebben er in de jaren gehoor aan gegeven, ook van hen zijn er inmiddels weinig nog onder ons.
  Weet je Dirk en brs en zrs, zelf ben ik lichamelijk niet meer in staat zoals vroeger om te gaan waar DE HEERE mij heen wilde zenden.
  Nu ga ik heel persoonlijk worden om ZIJN HEILIGE WIL door te geven.
  Geliefde Broer Dirk, heeft DE VADER jou niet gezonden? Als de SJOFAR in DIT Land aan de kust, Nederland?
  Ik wist en weet zeker van wel. Er zijn er door jouw roepen gaan geloven in de HEILAND YESHUA MASSJIACH.

  Dan denk ik terug aan jouw Bijbelstudie over Daniel, dat was echt een enorme oproep, want dat is het.
  Wij allen die geloven in DE ZOON van JAHWEH behoren Daniels te zijn.
  En dat is wat ontbreekt in onze kerken en gemeenten, Daniels die voorgaan in het Belijden.
  Als dat gaat gebeuren en Verzoening met onze oudste broeder Israel, dan zal je ZIJN almacht zien.
  Maar het rechtsgeding van JHWH is al bezig.
  HIJ zegene je Dirk, wij staan biddend achter je als Sjofar van DE HEERE.
  Hartelijk shalom en Baruch .. je br Lou.

 4. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 oktober 2013 om 19:42

  Beste Dirk,

  Waar ik mij zorgen om maak, is dat in Nederland ieder (nog) koninkje over zijn gemeente kan spelen. Dat de voorgangers
  te weinig naar de gezonde leer luisteren maar preken afleveren die geen diepgang en kracht hebben vanwege de gedachte
  dat een welvaartsevangelie geen kwaad kan, als er maar mensen tot geloof komen. Maar is dat dan wel zo? Wat is dat dan
  voor evangelie als alle strijd en lijden weggeredeneerd wordt met allerlei psychologisch theoretische gedachten. God is zowel
  een God van liefde als van het lijden. Beide componenten moeten wij in het oog houden anders raken wij uit balans. Als ik
  soms hoor of lees van wat er voor toestanden zich afspelen in ongecontroleerde charismatische gemeentes,
  vrees ik voor het ergste wat het geestelijk leven betreft in zo’n gemeente. Is dat wel het ware evangelie, kan je met reden je
  afvragen? Of worden mensen misleid met een valse evangelie? Wee de valse herders die zichzelf verrijken ten koste van
  de gemeenteleden! Hen wacht een zeer zware straf! Bekeert u van deze weg en wordt waarlijk wijs! Zie Mattheus 7:15-20.

  Shalom! San

 5. Meindert Leerling zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 oktober 2013 om 22:39

  Dat er geen profeten opstaan heeft denk ik meerdere redenen. Steeds meer voorgangers/geestelijken weten zelf niet meer precies hoe de Bijbelse boodschap concreet naar het leven van alle dag moet worden vertaald. Men gaat twijfelen. Of men durft het niet om ‘herrie’ in de gemeente te voorkomen. Ook de EO zwijgt bij voorbeeld al jaren. Geeft geen richting meer in het publieke debat uit angst niet voor vol te worden aangezien. En het gevolg: het volk gaat ten onder door gebrek aan kennis en onderscheidingsvermogen. En dus protesteren we niet meer tegen de duizenden abortussen, maar ook niet tegen materialistisch denken en handelen,vtegen het maken van onjuiste politieke keuzes bij de stembus en noem maar op. De wereldgelijkvormigheid neemt hand over hand toe. Het zout bederft.

 6. Dick zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 oktober 2013 om 11:48

  Beste Dirk,

  bij “Profeet spreek” moest ik meteen denken aan Elia, een profeet die een woord van God had ontvangen en met dat woord naar Achab ging om te zeggen dat het jaren niet zou regenen.
  Een profeet die van God had gehoord wat hij moest doen. Elia stapte uit in een hele moeilijke tijd.
  Stapje voor stapje werd Elia geleid, zelfs de raven die van nature alles voor zichzelf houden, brachten hem eten. Drie jaar lang voorzag God de weduwe van eten, elke dag genoeg, en niet alles in één keer.
  Zo werkt God, stap voor stap.
  Ik geloof met heel mijn hart dat het nu in onze tijd ook zo gaat. God is mensen aan het voorbereiden om uit te stappen in geloof. Laten we onderzoeken in Zijn Woord wie Hij is en vragen om Zijn plan met ons leven. Elia dacht ook dat hij de enige profeet was, maar er zaten er nog honderd in grotten.
  God heeft ons lief door Zijn Zoon en wij mogen die Liefde uitdelen.
  Laten we de woorden van Wijsheid die Elia sprak doorgeven aan elkaar.
  “ik hoor het geruis van de stortregens al”
  Jezus leeft en wij met Hem

 7. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 oktober 2013 om 11:59

  Gaat het ten diepste niet om de vraag wie nog wil luisteren naar wat de Heer door Zijn Woord te zeggen heeft? Zowel in gemeenten met vaak ook zo hun eigen “etiketten” (helaas!) als daarbuiten?
  Er zijn zeker nog wel mensen die vanuit liefde voor het onversneden Woord aanspreken op zonde,gerechtigheid en oordeel, op verkeerde leer. Onder leiding van de Heer en niet in eigen kracht, want dat is van fundamenteel belang. Want hoe makkelijk wordt het menselijke eergevoel niet aangesproken en staan mensen op vanuit eigen kracht? Zelfbenoemde profeten die buiten Gods Woord omgaan, er zijn er teveel van.

 8. kramp s.j. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 oktober 2013 om 12:13

  Ben het grotendeels eens met allen hierboven.

 9. Frans de Vries zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 oktober 2013 om 13:19

  Beste Dirk, Velen hebben zeker gezegd en gezongen: “Heer, zend mij”. Dat schijnbaar nog niemand is gezonden zoals de oudtestamentische profeten zijn gezonden geeft inderdaad te denken. Is überhaupt na zeg het jaar 100 na Christus een profeet opgestaan? En dan denk ik aan gezondenen van hetzelfde “kaliber” als de OT-profeten. Je vraagt je dan heel aarzelend af of het wel Gods plan is.
  Blijft over om stamelend naar de Allerhoogste te vragen: “Maak mij een beeld van U … en zend mij”.

 10. Astrid Mathot zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 oktober 2013 om 13:43

  Beste Dirk,
  Ga jij nu op de stoel van God zitten en profeten roepen?

 11. Julia Falger zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 oktober 2013 om 15:20

  Prijs de HEER, wat een mooie oproep vind ik dit.
  In Kenia mocht ik wel degelijk een oud testamentische profeet ontmoeten. Zijn naam is David Owuor. De kerk in Nederland, en in heel Europa slaapt nog. Een geestelijk coma. De oudtestamentische profeet roept op tot oud testamentische gehoorzaamheid. Daar ligt het probleem.

 12. basvanduijn zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 oktober 2013 om 15:34

  Wie G”d verlaat heeft smart op smart te vrezen, in sommige kerken en in de politiek is het juiste Evangelie wel wat zoek geraakt, men keert de Heere de rug toe. Dikwijls is het een welvaarts-evangelie, terwijl mattheus 24 en de profeet Zacharia nooit aan het LICHT komen. Veel Christenen weten niets over het eind-gebeuren, en dat Jezus komst al wel eens heel dichtbij kan zijn: ‘DE OPNAME’!!!!!

 13. manja huizinga zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 oktober 2013 om 16:40

  De oproep van Dirk is een Bijbelse oproep. Volgens de brief van Paulus aan de Corintiërs geeft God verschillende gaven tot opbouw van de gemeente. Paulus roept ons op om de liefde na te jagen en te streven naar de gaven van de Geest, vooral die van profetie.
  Als Gods kinderen dit doen, zullen de gaven van de Geest zowel ‘binnen’ als ‘buiten’ de kerk/gemeente gaan functioneren.

 14. Emma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 oktober 2013 om 16:52

  De heer Meindert Leerling schrijft: dat het volk ten onder gaat aan gebrek aan kennis. Dit is een stukje tekst uit Hosea 4 vers 6 waar staat:
  Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Omdat u de kennis verworpen hebt, heb Ik u verworpen om als priester voor Mij te dienen. Omdat u de wet (Thora) van uw God hebt vergeten, zal Ik ook uw kinderen vergeten.
  Laten we niet een paar woorden uit een tekst halen als het ons goed uit komt maar de hele tekst/schriftgedeelte citeren en m.i. is het laatste stukje de sleutel. We hebben de Thora afgeschreven. Als wij in Nederland gaan leven naar Zijn Thora krijgen we een heel vernieuwd Nederland. Er hoeven geen profeten meer te komen, Yeshua heeft precies geleefd zoals JHWH het bedoeld heeft, Hij citeerde de profeten en leefde naar de Thora. Alles staat beschreven wat willen we nog meer!!??

 15. conny zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 oktober 2013 om 20:03

  Beste Dirk

  Ik bezoek een gemeente waar de bidstonden heel goed bezocht worden.
  Waar we ons willen laten leiden door de Heilige Geest.
  Waar we b.v aangespoord worden om onze stem te laten horen tegen abortus
  Wanhoop niet, veel mensen willen God heel serieus volgen.
  Laten we op de knieen gaan
  Conny

 16. Daan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 oktober 2013 om 20:20

  Ha Dirk en broers en zussen!
  Ik zit op een bijbelschool midden in het land, God heeft mij daar heen geroepen! En ik geloof dat God nog veel meer mensen heeft geroepen. Ik denk alleen dat het probleem is, dat veel te weinig mensen ja durven te zeggen. Lekker zitten op je plekje in de kerk. Terwijl toch echt in alle 4 de evangeliën gezegd wordt; Ga! 2/3 vh woord GOD! GO!! Stap uit de boot, net als Petrus en zelfs als je dan bent uitgestapt en je loop over water, je loopt al! Kan het mis gaan, maar dan zal Jezus je weer in de boot halen. Dat is wat ik wil delen met jullie, Ga, durf en merk dat God je zal zegenen! De bijbel staat vol met beloftes, dat als je gaat, God met je zal zijn. Dus inderdaad ik geloof ook dat er veel meer profeten en mensen met andere mooie gaven zijn! Sta op! Ga! Doe het voor God! Kol 3:23 doe ALLES van harte voor de HEERE en niet voor de mensen.
  Be blessed!

 17. Frea Timmerman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 oktober 2013 om 21:21

  Beste Dirk,

  Soms huilt mijn hart vanwege de lauwe prediking in sommige kerken, waardoor mensen niet tot een persoonlijke relatie met Jezus Christus komen. Zelf op zoek gaan, door de Bijbel intensief te gaan lezen, is voor velen geen optie. Kerkgangers genoeg, maar te weinig (VUUR)gangers. Het heilig Vuur kan immers niet gaan branden als het gedoofd wordt door te weinig Bijbelkennis. Laten we blijven bidden voor hen die het Vuur van Christus (nog) niet kennen. Toch er is hoop!!!! God is gelukkig niet afhankelijk van lauwe mensen. Nee, Hij gaat gewoon door om Zijn plan te volvoeren, dwars door predikanten en kerkmensen heen, die zich wél laten leiden door Zijn woord en Geest. Die wél inzien welke grote plaats Israël daarin heeft, zonder hoogmoedig te willen lijken. God gaat zich een machtig leger vormen van mensen die met hart en ziel voor Hem willen leven. De tijd is rijp dat er mannen en vrouwen durven op gaan staan, die met een hart vol van vuur en liefde,een lichtend licht en een zoutend zout willen zijn.Die kleur durven bekennen in het Koninkrijk van God. Temidden van Sodom en Gomorra, ons huidige Nederland. Gebed: Heer, leer mij met een liefdevol hart te kijken naar al die mensen, die verloren dreigen te gaan. En leer mij naar ze te kijken, zoals U naar ze kijkt. Leer mij om niet te oordelen, maar te zegenen. Laat mijn kerkbank a.u.b. geen roestbank worden. Help mij om daarvan op te staan en die bewogenheid laten zien, die ook in U is. Want Nederland wacht op het openbaar worden van de zonen/dochters Gods. En… daar wil ik zo heel graag bij horen, ondanks al mijn falen en tekortkomingen. Amen….

  Waar zijn de maaiers, o wie wil gaan.
  En straks in de glorie van de Meester staan.
  O, wie wil helpen in ‘t laatste uur.
  Om schoven te zaam’len voor ‘s hemels schuur. Glorieklokken 656

 18. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 oktober 2013 om 22:28

  Sjalom Dirk,

  In de Bijbelse tijd sprak men over profeten, die een oproep deden onder mijn volksgenoten om terug te keren tot de Torah in al haar veelzijdigheid en dat ook in het dagelijkse leven toe te passen. Men hoorde er naar en slechts een enkeling trok zich daar wat van aan. Dan blijft het heel lang stil totdat Yeshua komt en Zijn onderwijs geeft: de Torah te houden. Kort voordat Yeshua terugkeert naar Zijn Vader krijgen zijn leerlingen de volgende opdracht: verkondig de blijde boodschap en maak zij, die het horen tot Mijn volgelingen.

  Er wordt dus niet gesproken zorg dat er profeten komen! De voorbeelden in de Bijbel zijn universeel genoeg om de wereldbevolking het goede nieuws te brengen. Die taak is aan iedereen die al een volgeling van Yeshua is. Niet met veel woorden, doch in alle eenvoud het brengen van het Evangelie. Natuurlijk zijn er mensen die G’d heeft aangeraakt om daar een dagtaak van te maken. Zij dienen zich zeer bescheiden te gedragen en moeten beseffen dat zij slechts een gezondene zijn.

  De gezondene dient zich te gedragen volgens de richtlijn die G’d in de Torah bepaald heeft. Hij of zij dient deze zaken te eerbiedigen en die waarde daaraan te hechten die nuttig is voor de groep waar hij/zij voor staat. Grondige kennis van de Bijbel is noodzakelijk, want hoe zou je de Bijbel kunnen uitleggen als dat ontbreekt.

  Hij/zij die Yeshua kent als zijn/haar persoonlijke verlosser kan al een getuigenis afgeven naar anderen toe. Dat is lang niet altijd een gezondene, maar een levende getuige die verantwoording aflegt.

  Als gastspreker ervaar ik iedere keer weer dat ik voor 100% afhankelijk ben van het Woord van G’d. Ik besef maar al te goed dat het G’d is die Zijn Woord opent in het hart van de spreker en de luisteraar.

  Het is niet moeilijk om vanuit de Bijbel zaken aan het licht te stellen die hoogst actueel zijn. Er is immers niets nieuws onder de zon. G’d laat Zijn Licht stralen over mensen die Hem van harte dienen.

 19. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 oktober 2013 om 23:01

  Niet ik, noch iemand anders “kan” dat!!! Net zo min als Jesaja het kon!! Maar……… het is Hij Die in ons woont!! Zo ging het ook bij Jesaja. Hij was bereid om zijn leven op het spel te zetten, want bedenk wel, dat wat je hierboven aangeeft, Dirk, is een levensgevaarlijke opdracht!! Soms denk ik, zou Jesaja het ook geweten hebben, dat het zijn leven ging kosten?? Ook Paulus liet zijn leven in Rome!!
  Rom. 1:
  “14 Van Grieken en niet-Grieken, van wijzen en onwetenden ben ik een schuldenaar. 15 Vandaar mijn bereidheid om ook u te Rome het evangelie te brengen.
  16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. 17 Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.”
  De wereld waarin wij als christenen worden losgelaten bleek in de tijd van Paulus in een enkel opzicht afweek van de tijd waarin wij nu leven, want hoofdstuk 1 eindigt met:
  “29 vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid; 30 oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam; 31 onverstandig, onbestendig, zonder hart of barmhartigheid. 32 Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk, dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven.”
  Herkenbaar of verrassend?? Vooral het laatste viel mij op!! Als Jezus vandaag, zonder zijn legermacht, terug zou komen, zou Hij morgen weer aan het kruis hangen!! DAT is de wereld, waarin wij leven!!! Omdat mijn zoon predikant is hoor ik nog wel eens wat over zijn collega’s. Wie zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt, heeft binnen de kortste tijd een burn-out…… Gemeenten leunen op hun predikant, weinig predikanten kunnen leunen op hun gemeente!! Ik preekte vanavond over Ex. 17: 8 – 13.

 20. Roos Hazelzet zegt:
  Geplaatst op zondag 20 oktober 2013 om 14:43

  Staat er niet in Efeze 4 dat God in de Gemeente, apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars heeft gesteld, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon.
  Totdat wij allen de volle wasdom hebben bereikt, de mannelijke rijpheid, zodat we niet meer heen en weer worden geslingerd door allerlei wind van leer??
  In onze vijftig jarige ervaring in de diverse gemeenten, treden er wel degelijk profeten op die spreken in de naam van de Heer, maar werd er naar geluisterd of werden profetieën veracht??
  Wat ben ik blij, dat onze Heer Zelf wandelt te midden van de kandelaren, de gemeenten en ALLES weet en er ook Zijn oordeel over heeft en geeft.
  Hij is het, die zijn Gemeente bouwt en het zal worden, een reine bruid zonder vlek of rimpel!!
  Elia dacht dat hij alleen was overgebleven, maar wat zegt het Schriftwoord: Ik heb er nog zevenduizend overgelaten die hun knieën niet voor Baal hebben gebogen!!
  Laten we de dag van de kleine dingen, niet verachten maar er acht op slaan in geloof en verwachting.

  Roos Hazelzet

 21. Monique van den Doel zegt:
  Geplaatst op zondag 20 oktober 2013 om 14:47

  Hallo iedereen die de gezonde leer wil verstaan, uit de Bijbel! Want Zijn woorden zijn kracht en zullen vrijmaken! Wij, mijn man en ik, doen heerlijke diepe bijbelstudies met bv. pastor Mike Hoggard. Geweldige bijbelleraar, en Kent Hovind over de gevaren van evolutietheorie. CHuck Missler. Stuk voor stuk mensen die het Woord met het Woord uitleggen en er heel veel van houden. Jezus en die gekruisigd! Alleen dat maakt werkelijk vrij, maar is wel de smalle weg…willen we die nog gaan? Gelukkig een heleboel christenen wel en kunnen we samen het Woord overdenken, weerleggen en elkaar opbouwen, met Zijn komst in het vooruitzicht!

 22. Monique van den Doel zegt:
  Geplaatst op zondag 20 oktober 2013 om 14:57

  San Tjoa, Mike Hoggard heeft geweldige diepe studies over: another Jesus, another Spirit, another gospel. Wel heftig, maar zeer herkenbaar in deze tijd van vele dwaalleren.

 23. A.M.E. Kassies zegt:
  Geplaatst op zondag 20 oktober 2013 om 15:36

  Emma: Je schrijft er hoeven geen profeten meer te komen, maar God heeft ze wel gegeven aan de gemeente dat kun je op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament lezen, er wordt daar over gesproken: in Epheze 4:11 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, evangelisten als herders en leraars om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon. Ook wordt er in Handelingen 11:27, 13:1, 15:32 en in 21:10 gesproken over profeten, deze zijn Nieuw Testamentische profeten. Dit is ook nog aktueel voor vandaag totdat Jezus terug komt, de vraag is of wij vandaag nog profeet van God willen zijn! Emma en anderen nog een hele fijne zondag.

 24. Marion zegt:
  Geplaatst op zondag 20 oktober 2013 om 16:32

  Emma (14) heeft juist gesproken!
  Shalom

 25. Gerry zegt:
  Geplaatst op zondag 20 oktober 2013 om 16:36

  Beste Dirk,
  Je boodschap is helder en duidelijk, en daar kan ik alleen maar ‘amen’ op zeggen.
  Ook ik vraag me af, wanneer het volk gaat luisteren naar de stem van de ware profeten.
  Bij onze bekering hebben we allemaal de Geest van God gekregen, die met onze geest getuigt dat wij kinderen Gods zijn. De Geest van God overtuigt van zonde.
  Ook leven we in een samenleving waarin de Bijbel vrij voorhanden is.
  Echter, veel mensen hebben zich laten verleiden door valse profeten, waardoor ze de waarheid niet meer kunnen onderscheiden. Trots en een onafhankelijke geest hebben ons verwijderd van de Waarheid.
  Je kunt kerken (denominaties) de schuld geven van de dwalingen die er heersen, deels is dat ook zo, maar iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid om het Woord te onderzoeken, waar kennis ontbreekt geeft de Geest Gods inzicht.
  Het digitale tijdperk kan zegen brengen, zeker als een boodschap zoals bovenstaande doorgegeven wordt. Aan de andere kant kan het gelovigen misleiden en zeker lui maken, consumenten die alles eten wat hen voorgekauwd wordt, en die zelf de geesten niet meer beproeven.
  Er zijn ware profeten in Nederland en België, die Gods stem laten horen, en hier en daar zijn er ook mensen die ontwaken, maar het is geen grote massa…
  En inderdaad, zoals een paar mensen hier opmerkten, kan de EO misschien ook overwegen om een groter steentje bij te dragen… net als vroeger. Ben destijds net na mijn bekering enorm gezegend door de Bijbelstudies.

 26. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 20 oktober 2013 om 20:10

  Sjalom Dirk,

  Er hoeven geen profeten meer te komen. De Visie van Emma (14)is correct. We lezen wel van profeten in het boek Handelingen. De Joodse geschriften hielden op bij Kronieken-II. Daar moest mijn volk het mee doen. Nergens mag dan ook door iemand een dikke streep worden getrokken na Kronieken-II.

  Evangelisten hebben echter opgetekend hoe het verloop van onze Joodse geschiedenis was ten tijde van Yeshua. Er was nog een naschrift die zo wezenlijk was dat deze in de Bijbelse canon is opgenomen: het eenvoudige optreden van Yeshua en Zijn opdracht aan mijn volksgenoten, de discipelen. En uiteraard ook de aanvankelijke groei van de Joodse Messiaanse Gemeente, waar de heidenen zich van harte bij aansloten.

  Er waren onder mijn volk altijd profetenscholen die een missie had om de Schriften te bestuderen en uitleggers te zijn aan mijn volksgenoten. Zij bezaten niet die autoriteit die G’d gaf aan de geroepen profeten.

  Wanneer onze eigen grote leraar Mosje over Eldad en Medad spreekt over profeteren, dan staat dat in de context: hadden alle kinderen van Israël de Geest van G’d in zich.

  Vele christenen menen dat er nog steeds profeten zijn, zoals die beschreven staan in de Bijbelse canon, helaas is dat niet zo. De opdracht van Yeshua was ondubbelzinnig: maak een ieder Mijn verlossingswerk bekend en maak ze tot mijn volgelingen. Er was dus een hogere taak: het onderwijzen in het verlossingswerk.

  Het is een gotspe van de christenen dat er nog steeds profeten zouden zijn. Wat beoogd men daarmee? Een hogere autoriteit, die hen niet toekomt, zich toegeëigend als bezit van de kerk, die notabene de Thorageboden als achterhaald zien! De kerken dienen zich bescheidener op te stellen! Juiste titulatuur: “verkondigers van het Woord”, meer hoeft niet.

  Wie de Thorageboden ziet als een gepasseerd station heeft niets van de Bijbel begrepen.
  Met velen ben ik het eens dat de Bijbelkennis ver onder de maat is. Vele inspanningen hebben niet bijgedragen, eerder is er een grotere verwijdering gekomen. Eigen verantwoordelijkheid? Prima, maar wie legt dan wel op de juiste wijze de Bijbel uit?

 27. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 20 oktober 2013 om 21:45

  Het grootste gevaar van de zogenaamde profeten is, dat ik ze altijd dingen hoor verkondigen, die mensen graag willen horen!! Op hetzelfde moment weet ik, dat de woorden dan niet van God komen, want geen enkele profeet in de Bijbel, noch de Zoon Zelf, verkondigde dingen, die mensen graag wilden horen!! De eerste profeet, die iets verkondigt, waar “de wereld” tegen in opstand komt, of die wordt bespot, zal mij op de eerste rij zien zitten!!

 28. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op maandag 21 oktober 2013 om 17:09

  Er is zo wij kunnen lezen, over dit onderwerp wel weer enig verschil in opvatting. Wat wij gemeenschappelijk hebben, is dat wij allen wel willen zien, dat Gods arm ook nu in 2013 niet verkort zál zijn.
  Dat Hij tot zijn doel en recht gaat, en zal komen. Daarom zullen wij ons allen ook als levende stenen ook moeten laten invoegen/gebruiken, tot een woonstede Gods in de Geest (Efez.2:22). Dan zijn we geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus zelf de (kostbare) hoeksteen is.
  Het gaat erom dat wij op de plaats komen te liggen, waar Hij ons plaatste. De Bouwmeester en ontwerper weet precies waar we komen te liggen en hoeveel we kunnen dragen.
  De taken en/of het werken voor Hem zal daarom nooit te zwaar op ons gaan drukken.
  Laten we ook bouwers zijn, en veiligheidsmuren(gemeentes) zijn, waar mensen zich veilig en geborgen weten.

 29. sandra de roos zegt:
  Geplaatst op maandag 21 oktober 2013 om 18:19

  Maatbeker? Ernst van Olffen gezegend ben je door het te zien en het blijkt dat het u wel puur om Gods boodschap door zo iemand heen gaat. Als het een mens, gemeente, er meer gaat om ‘hoe’ het gebracht wordt dan gaat het al niet meer om boodschap zelf. Jesaja en Jeremia bijv. zijn mensen , anders had God ze e.e.a. niet toevertrouwd, die “puur” overbrengen wat God hen opdraagt. Dit zijn de meest gehate mensen die je kunt bedenken….dus beste mensen als wij zeggen van “nou das wel hard”…willen we dan verwachten dat God meer en meer zal gaan opbouwen profetisch gezien…is dit niet de God van Israel die zegt dat Hij afbreken wil en dan wil gaan bouwen naar Zijn wil?

  Laten we gedenken dat Hij een God is die ‘zonder reden’ geëerd wil worden wat niet betekent Hem de maatbeker te nemen door zonen en dochters Gods oordelen “hoe pastoraal en zachtmoedig” zij in Hem het ‘horen’ te brengen. Het is Zijn verkiezen want wie God wil veranderen hoeft niet te denken dat hij of zij werkelijk profetisch opgebouwd kan worden. Boodschappers komen en gaan en spreken waar de zere plek is omdat God poogt grond om te ploegen, waarvoor? Tja dat is aan uzelf hoe heilig onze grond mag worden nietwaar? “U bent trouw gebleven over weinig en al u over veel aanstellen”….staat geschreven.

  Niemand wordt ‘zomaar’ geroepen , eerst maar eens ontdekken in heiliging waarvoor Hij je in moederschoot gelegd heeft zoals in het leven van Jeremia blijkt.

  Israel en gemeente?? het is geen wonder dat God niet de ruimte krijgt die Hij verlangt; eerst eens los van Rome mensen, de Baäl geest, de zondagkerk, een dienst die gewijd is aan… jawel we weten inmiddels dat je en Hem kunt eren en tegelijkertijd geestelijk ergens aan vast kunt zitten wat God niet behaagt…. Mattheus 8: 11,12 en toch worden ze buitengeworpen staat geschreven. Wie getrouw is over zulke dingen als getuige vanuit De Gemeente Gods zal Hij meer geven onder Zijn zalving, de wereld in.

 30. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op dinsdag 22 oktober 2013 om 6:55

  23 En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!
  24 Een iegelijk dan, die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft;
  25 En er is slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond.
  26 En een iegelijk, die deze Mijn woorden hoort en dezelve niet doet, die zal bij een dwazen man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft;
  27 En de slagregen is nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangeslagen, en het is gevallen, en zijn val was groot.
  28 En het is geschied, als Jezus deze woorden geeindigd had, [dat] de scharen zich ontzetten over Zijn leer;
  29 Want Hij leerde hen, als macht hebbende, en niet als de Schriftgeleerden.
  (Matth. 7)

 31. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 22 oktober 2013 om 16:49

  De Hr. Meindert Leerling schrijft in reactie No. 5: Het volk gaat ten onder door gebrek aan (bijbel)kennis. Mijn visie in deze is:
  Het is niet belangrijk of wij Christenen de bijbel van buiten kennen, maar of wij de belangrijke Christelijke leer, denk aan Jezus-bergrede en Zijn zaligsprekingen, daadwerkelijk in PRAKTIJK brengen met onze gegeven talenten en gaven Gods.
  De 1-ste zaligspreking is: Zalig de armen van geest, want hun is het Koninkrijk der Hemelen.
  Waarmee ik wil zeggen, dat men niet een echte bijbel kenner hoeft te zijn, om een praktijk-volgeling van Christus te zijn. Hub.

 32. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op dinsdag 22 oktober 2013 om 22:41

  Beste Hub Eussen (31),

  Het gaat niet om de Bijbel uit je hoofd te kennen, maar om God beter te leren kennen.
  Want het eerste zit in je verstand, terwijl het tweede in je hart zit. Volgens mij kan het geen kwaad om teksten uit de Bijbel
  te memoriseren om de geestelijke strijd te kunnen voeren. Want zoals Jezus verzocht werd in de woestijn, was Zijn
  verdediging steeds: “Er staat (ook) geschreven….”. Als Jezus dat nodig had, dan wij des temeer! Zie Mattheus 4:1-11.
  En Hij citeerde alleen uit het OT, wat inhoudt dat het OT ook belangrijk is in de geestelijke strijd!
  Het heeft meerdere voordelen om de Bijbel te kennen. Hierin speelt misschien de RK achtergrond bij u een rol dat veel
  Bijbel lezen niet gewaardeerd wordt?

  Groeten van San

 33. Petra zegt:
  Geplaatst op woensdag 23 oktober 2013 om 11:38

  Aangezien de Bijbel HET woord van God is en hier in staat HOE wij een volgeling van Jezus moeten zijn, lijkt het me toch tamelijk belangrijk om WEL een Bijbel-kenner te zijn. Zeker in het voeren van de geestelijke strijd. De duivel viel Jezus in de woestijn immers ook aan met citaten uit de Bijbel!

 34. A.M.E. Kassies zegt:
  Geplaatst op woensdag 23 oktober 2013 om 16:13

  Hub Eussen,

  Het Woord van Christus wone rijkelijk in u Colossenzen 3:16.

  Groet van Lies.

 35. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op woensdag 23 oktober 2013 om 16:38

  San Tjoa.
  God ervaren en aanvaarden doe je inderdaad met je hart en ziel en uit eigen ervaring kan ik zeggen : maar daar hoef je geen bijbelkenner voor te zijn. Wel vind ik in de bijbel de belangrijke Christelijke leefregels, die Jezus ons 2000 jaar geleden is komen verkondigen en VOOR-leven, via Zijn boodschappen, lessen en opdrachten, denk aan de bergrede, de zaligsprekingen en Zijn missionairende opdracht aan ons allen : Gaat en verkondig Mijn boodschap aan alle volkeren en breng Mijn lessen en boodschappen , daadwerkelijk in praktijk. Hub.

 36. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 oktober 2013 om 10:16

  Naschrift Reactie 35.
  Beste mensen,
  Ik wil altijd, alleen maar benadrukken, hoe belangrijk het is om ons Christen-zijn daadwerkelijk in praktijk te brengen, want daar worden wij ‘later’ toch uiteindelijk op beoordeeld en ik weet wel dat je eerst de bijbel (de theorie) moet kennen en begrijpen, alvorens je een praktijk-Christen kunt worden.
  Misschien heb ik in deze, een begrijpelijk Symbolisch-verhaal hierover:
  Vroeger op de ambachtschool leerde ik een vak. Op het rapport stonden 6 theorievakken en 1 Praktijkvak. Als je van alle 6 theorievakken een voldoende had, maar voor het praktijkvak een onvoldoende, dan kreeg je géén diploma.
  Mede Christen Hub. Die nog steeds bezig is met het Christelijk Praktijk-examen.

 37. Gineke zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 oktober 2013 om 12:31

  Ik lees dat de profeten de HEILIGEN moeten toerusten tot DIENSTBETOON !
  Zodat de heiligen de wereld kunnen ingaan om de werken van Jezus te doen, nl het koninkrijk van God op deze aarde te brengen, zoals Jezus dat deed. Hij gaf ons de opdracht mensen tot navolgers te maken, de zieken te genezen en gebonden mensen vrij te zetten!
  Jezus heeft ons macht gegeven over de gehele legermacht van de vijand, en NIETS kan ons enig kwaad doen!
  Als we door de kracht van de Heilige Geest deze werken gaan doen, leren uitstappen in geloof, zullen we het GROTE verschil maken en zullen mensen zich graag naar Jezus wenden, omdat Hij, door ons heen, de grote nood lenigt die er in levens is.
  Mijns inziens is dat de grote opdracht, als er brood is in het Huis zullen de mensen komen in het Huis om hun enorme honger te stillen!
  Christenen mogen en moeten opstaan in de liefde en de kracht van de Heilige Geest,en de werken van Jezus doen!

 38. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 oktober 2013 om 12:42

  In God (willen) ervaren buiten het Woord om schuilt het grote gevaar jezelf over te leveren aan allerlei dwaalgeesten, mee te gaan met allerlei wind van leer. De satan doet zich voor als een engel van het licht en buiten Gods Woord om raken mensen makkelijk misleid. Hoe mooi de dingen verder dan soms (vaak?) ook mogen lijken. De Heer laat zich kennen door Zijn Woord. Jezus Christus, het vleesgeworden Woord. Het is dit Woord dat doet leven. Groeien in de genade en kennis (2 Petrus 3: 18) is een bijbelse opdracht. De Bereers werden geprezen om hun navorsen van de Schriften om te zien of de dingen werkelijk zo waren als Paulus vertelde. Het Woord van God hoort bij de wapenuitrusting van de christen. Weten wat er staat geschreven. Petrus maakt duidelijk dat zoals baby´s verlangen naar melk, christenen begerig moeten zijn naar het voedsel voor de ziel dat zij kunnen vinden in het Woord. Paulus maakt duidelijk hoe belangrijk het is de overstap van melk naar vast voedsel ook te maken en ook de diepere Waarheden van het Woord te leren kennen.

 39. Bert van den Top zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 oktober 2013 om 20:00

  Hallo iedere belangstellende;

  Heeft u tijd luister dan de preek eens van Dato Steenhuis van 8 februari j.l. Onderwerp “Is er nog toekomst voor Israël?”

  Daarin zitten woorden die profetisch zijn en blijven, met perspectief voor Israel en de kerk.
  Of hij de profeet voor Nederland is dat weet ik niet , maar zijn woorden zijn heel sterk!

  van harte aanbevolen en veel zegen bij het luisteren.
  Bert van den Top

 40. Willy zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 oktober 2013 om 20:43

  Hub. Eussen, ik kan uw boodschap volledig onderschrijven. Het gaat inderdaad om de PRAKTIJK. Je kunt bij wijze van spreken de hele Bijbel uit je blote hoofd op zeggen, maar het zegt niets. God ziet ons hart aan en Hij vraagt niet of we de Bijbel wel goed bestuderen. Hij vraagt van ons om vrucht te dragen, ons om andere mensen te bekommeren. (Wat gij aan uw minste broeder hebt gedaan, hebt ge aan MIJ gedaan). Laat het een Levend geloof zijn en niet volgens de letter, want die is dood. Over profeten gesproken: Matteüs 24 10-14: Er zullen vele valse profeten opstaan en menigeen verleiden……

 41. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 oktober 2013 om 9:34

  Toevalliger voorbijganger,
  Mijn stelling en ervaring in deze:
  God ervaar ik met hart en ziel door het in PRAKTIJK brengen van Het Woord (de Christellijke leer) Hub.

 42. sandradeR zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 oktober 2013 om 17:51

  Woord & Geest gaan samen toch? Is het dan niet meer dan verstandig vertrouwd te raken met het Oude Testament en het zoals wij het noemen Nieuw Testament? Zeker belangrijk voor wie het Levende Woord die Jezus de Messias zelf is, zoals geschreven staat, wil navolgen. Wel eens nagedacht hoe je je wedergeboorte wil verdiepen. Voor wie daarin is geinteresseerd, is het Woord juist meer dan voedsel! Vòòrdat de aarde voorbijgaat zal niet 1 jota en tittel verloren gaan als we Mattheus lezen. Wie scheiding maakt tussen Woord en Geest loopt risico in “Mijn volk komt om omdat het niet vertrouwd is met Mij” (zoals Hub zei).

  Vraag ook tegelijkertijd aan alle gelovigen is deze: in welke ‘mate’ bent u vergeven? Lucas 7:47 “…wie weinig wordt vergeven, betoont weinig liefde”. Dit omdat hierin de boodschap ligt of Hij wel uw Heer en Meester is op ‘alle’ gebieden wat bepalend is voor overgang van melk naar vast voedsel.

  Daarom: wie zich meer en meer laat reinigen door Jezus de Messias verstaat meer en meer de diepten en hoogten in de Heilige Geest en dus Zijn Woord en zal in de werkelijke wil van de Vader gaan wandelen. Strek u uit geroepenen!

 43. Wim zegt:
  Geplaatst op woensdag 30 oktober 2013 om 11:56

  Er zijn veel goede predikers in ons land die het Woord van God brengen. Zij hebben vaak een HBO/Universitaire opleiding gevolgd. Dit zijn nogal pittige opleidingen. Er zijn misschien veel jongeren/volwassenen die graag voorganger/dominee willen worden, maar afhaken vanwege het niveau.
  In bepaalde kerkelijke kringen worden jongeren/volwassenen zelfs intern opgeleid.

 44. J.C. Soudijn Falken zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 november 2013 om 9:13

  Ja, waar zijn de profeten ik vraag er ook steeds naar. Ik zou ze ook heel graag ontmoeten.
  Hier in Nederland is het volk zo doof en blind geworden en er wordt steeds meer new age toegestaan in de kerken, yoga, je wordt er zo lekker rustig van, kleuren analyse boeddhabeeldje omdat het zo modern is en het toch maar steen is, ook kinder yoga omdat er zoveel adhd kindjes zijn en ga zo maar door. Zelfs de ouderling van een vrijgemaakt ger. gem. heeft boedeha in huis, accupunctuur, reflexologie is het vreemd dat kerken leeg lopen? Zij doen zelf dingen waarvan dit volk bevrijd zou moeten worden, ze hebben geen weet hoe deze zaken een gruwel zijn in Gods ogen, alles wordt goed gepraat. Ik mag mijzelf ook weten als profeet geroepen te zijn en spreek ook zo de Heer het geeft vaak op. Dat is best moeilijk, je maakt er vaak geen vrienden mee. Ik ween over dit volk het wordt als maar duisterder in Nederland.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden