Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Roep gevoelens voor een nieuwe liefde direct een halt toe (38 reacties)

Geplaatst op vrijdag 25 oktober 2013, 10:40 door Dirk A A

Soms zijn er Bijbelteksten die je opeens raken. Zo’n tekst las ik deze week, in het Bijbelboek Maleachi. In hoofdstuk 2 wordt gesproken over het huwelijk. De waarschuwing klinkt richting de man om niet trouweloos te handelen tegen de ‘vrouw van uw jeugd’ (vers 14). God haat het wanneer de man zijn vrouw wegstuurt (vers 16). Daarom klinkt de waarschuwing in vers 15: Wees op uw hoede met uw geest en handel niet trouweloos. Pas op met je hartstocht. Roep eventuele gevoelens voor een andere vrouw direct een halt toe, opdat je niet ontrouw wordt aan je eigen vrouw.

Deze meer dan tweeduizend jaar oude woorden zijn buitengewoon actueel. Ontrouw en overspel vieren hun triomfen. ‘Second love’ wordt gepromoot. Ben je uitgekeken op je eigen vrouw, ga op zoek naar een ander. Volg je gevoelens. Doe waar je zin in hebt. Lekker spannend.
‘God zal het wel goed vinden,’ denken wellicht steeds meer christenen. ‘Hij begrijpt het wel. Het gaat er toch om dat ik gelukkig ben. En met deze man (of vrouw) ben ik veel gelukkiger.’

En zo maken we een god naar ons eigen beeld. Hij moet denken zoals wij. Hij moet voelen zoals wij.
Lieve mensen, zo manipuleren we God. Hij is zo oneindig veel wijzer dan wij. Zijn woorden zijn woorden ten leven. Wat Hij zegt over het huwelijk, is de absolute norm, het enige richtsnoer voor ons leven.

Neem de waarschuwing in Maleachi 2 buitengewoon serieus. Wees op uw hoede met uw geest en handel niet trouweloos. Pas op met je hartstocht. Kijk niet naar porno. Verlustig je niet in overspel op televisie. Sluit je ogen voor wat je opwindt en in verleiding brengt. Verheug je in de Here.

De verzen 10 en 11 van 1 Korinthe 7 laten aan duidelijkheid niets te wensen over:
10 Maar de gehuwden beveel ik – niet ik, maar de Heere –dat een vrouw niet zal scheiden van haar man,
11 – en als zij toch gaat scheiden, moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen – en dat een man zijn vrouw niet zal verlaten.

Liefhebben is een werkwoord. ‘Ik voel niets meer voor hem of haar,’ hoor je nogal eens. Alsof dat reden genoeg is om te stoppen met liefhebben. We zijn zo zwak geworden. We geven zo snel op. Als het gevoel even wat minder is – dat kan – ga dan verplicht liefhebben, met je verstand. Dan zal het gevoel ook weer terugkomen.
In Efeze 6:25 klinkt het: Mannen, heb uw eigen vrouw lief. Doe dat, niet alleen als het vanzelf gaat, maar zeker in moeilijke perioden. Geef niet op.

Voor gelovigen geldt – als het goed is – dat ze van God houden en de Here Jezus van harte lief hebben. Dan wil je toch leven zoals Hij wil dat je zult leven. Toch ook in je huwelijk!
Of zeg je dan: ‘Dat staat er wel, dat ik mijn vrouw lief moet hebben, maar Here, U weet het, het is over. U vindt het vast wel goed als ik met iemand anders verder ga…’

Beseft u de pijn van degene die u verstoot? Of het nu uw man of uw vrouw is, dat maakt niet uit. Afgewezen, weggegooid, vernederd, gedumpt. Vreselijk.
En als er kinderen bij betrokken zijn, zijn ook zij het slachtoffer. Het is voor kinderen uit gebroken gezinnen veel moeilijker om later zelf een stabiele relatie te hebben.

Ga met uw nood naar de Here Jezus. Wanneer u bidt om herstel van uw relatie, bidt u een gebed naar Gods wil. Hij is bij machte te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, (Efeze 2:20a).
Maak uw liefde zichtbaar naar uw man, uw vrouw, ook al heeft hij u verlaten. De Here is bij machte gebroken relaties te herstellen.

In Efeze 6 wordt heel helder aangegeven waarom het huwelijk zo belangrijk is. De band tussen man en vrouw is een afspiegeling van de relatie tussen Christus en Zijn gemeente.
25 Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven,
26 opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord,
27 opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn’
(Efeze 5:25-27).

In vers 22-24 wordt tot de vrouwen gezegd:
22 Vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Here,
23 want de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd is van de gemeente; en Hij is de Behouder van het lichaam.
24 Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn.

Pas op: met onderdanig wordt niet bedoeld dat de man kan doen en laten wat hij wil. Zeker niet. Het woord onderdanig vloeit logisch voort uit vers 21: ‘Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods’. Gelovigen behoren elkaar hoog te achten, in de vreze Gods.

De zonde van overspel, ontrouw begint bijna altijd met kijken. Kijken, begeren, doen. Dat zag je al bij het zien, plukken en eten van de vrucht in het paradijs door Eva. En denk eens aan David. Hij zag Batseba, zag haar bloot, begeerde haar en pleegde overspel.
Daarom zijn de woorden van Maleachi, aan het begin geciteerd, zo belangrijk. Voor mannen, maar zeker ook voor vrouwen.

Wees op uw hoede voor de hartstocht. Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen; hoe kan ik dan begerig naar een jonge vrouw kijken, lezen we in Job 31:1. Hoe is bij u? Is uw hart misschien vol van een andere man, een andere vrouw? In de Naam van God, smeek ik u: Stop dat, het maakt u, uw huwelijk, uw gezin kapot. Leg dit in gebed neer voor het aangezicht van de Here. Praat erover.

U denkt misschien dat niemand het weet, niemand het ziet, zeker uw man of uw vrouw niet. Maar de Here ziet het wel. Misschien wil Hij juist deze tekst wel gebruiken om u stil te zetten, om u te stoppen, om uw huwelijk te redden, om u te laten beseffen waarmee u bezig bent.
Verboden vruchten zijn begeerlijk, maar ze brengen geen geluk. Ze maken je kapot.

Mannen, heb uw eigen vrouw lief als uw eigen lichaam (Efeze 5:28). Koester en voedt haar, zoals de Here de gemeente, ons, voedt en koestert (vers 29). ‘Here, help ons daarbij.’

Dirk van Genderen

38 Reacties

 1. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 oktober 2013 om 13:19

  Een tipje van de sluier wordt opgelicht door de apostel Paulus, wanneer hij begint te schrijven over de wapenrusting die wij, mannenbroeders, moeten aantrekken. (Ef. 6)
  Man en vrouw schiep God ons, naar Zijn beeld en gelijkenis, in de geestelijke engelenwereld voorbestemd om gemeenschap te zijn in deze wapenrusting.
  Op het scherpst van de snede is de geest van de bruid… een bruidslint, alleen God kan dit lint borduren in de wapenrusting van haar man.
  Staat dan (zegt Paulus in vers 14), uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid;
  15
  En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes;
  16
  Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen.
  17
  En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.

 2. Willy zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 oktober 2013 om 13:41

  Ik ben zo’n gescheiden vrouw. Hoe kan je ooit in je huwelijk blijven als je man je keer op keer verdriet doet en je geen aandacht geeft en gewoon z’n eigen gang gaat? Ik heb hoe vreemd het ook klinkt, juist toen in die tijd, toen het echt crisis was, Gods’aanwezigheid volop gevoeld. Hij heeft mij uit dat huwelijk begeleid en geholpen. Ondanks dat ik alles had achtergelaten, had ik in drie weken een geheel ingericht huis. Nu zou ik volgens de Bijbel ongehuwd moeten blijven omdat ik gescheiden ben? Ik vind het complete onzin. Het zijn nu andere tijden. Ik ben twintig jaar getrouwd geweest, ben dus heel trouw, maar er kan een dag komen, dat de weegschaal door kan slaan naar de andere kant…..Ik weet zeker dat God wil dat ik niet alleen blijf omdat ik uit een negatieve situatie ben weggegaan. Ik denk dat vandaag de dag het probleem in veel relatie’s is, dat mensen niet goed en regelmatig met elkaar communiceren.. Helaas komt daar nog bij, dat mensen vandaag de dag erg veel waarde hechten aan aardse goederen en hun bezit i.p.v. hemelse schatten te verzamelen…..

 3. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 oktober 2013 om 13:59

  Beste Willy,

  Waarom het geen onzin is om ongehuwd te blijven na een scheiding? Ik weet zeker dat je (geestelijk) er niet gelukkiger
  op wordt als je het advies van de Bijbel negeert. Kom onder de (geestelijke) invloedssfeer van de Bijbel en luister naar wat God
  te zeggen heeft en niet wat jij voelt en denkt dat goed is. Bespreek dit in je gemeente met de oudsten en sta open voor
  pastorale correctie. Want God heeft Zijn geboden niet gegeven om je ongelukkig te maken maar om jou te beschermen.
  Moge Gods vrede je hart en gedachten behoeden in Christus Jezus!

  Shalom! San

 4. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 oktober 2013 om 14:02

  Beste Dirk,

  Ik dank je voor dit stuk. Mijn man en ik staan hier helemaal achter. De duivel is gebeten op het christelijke huwelijk. Mijn man en ik hebben ook in ons huwelijk vele stormen moeten doorstaan. Dat zelfs eigen ouders (zwaar christelijk) je huwelijk aantasten en proberen het stuk te maken. Maar dat mijn man dacht aan hetgeen hij ondervonden heeft toen we elkaar voor het eerst ontmoetten nl. een vrouw door God aan mij gegeven. En wij hebben ervaren dat je niet éénmaal “ja” tegen elkaar zegt maar dat je vele keren in je huwelijksleven “ja” tegen elkaar zegt en voor elkaar kiest. Ons huwelijk is gezegend met drie kinderen (14, 12 en 7 jaar)en het zou verschrikkelijk zijn als het mis zou zijn gegaan of mis gaat. Ik weet daar zelf van mee te praten want toen ik 14 jaar was, gingen mijn ouders scheiden. En dat heb ik als traumatisch ervaren. En daarom waken mijn man en ik voor verleidingen en inbreuken. Maar inderdaad is de liefde ook bij jezelf niet altijd zo aanwezig. Maar God in Christus wil alles geven wat we nodig hebben.
  Dirk, ga zo door met je stukjes. Ze zijn zeer duidelijk en bijbels onderbouwd.
  Elisabeth

 5. Willy zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 oktober 2013 om 15:22

  San Tjoa, u zult uw reactie ongetwijfeld goed bedoelen, echter ik lees er veel in waardoor ik begrijp waarom velen zich tegen het geloof afzetten en de kerk de rug toe keren…..Staat er ook niet in de Bijbel: Het Koninkrijk Gods is binnen in u? Hetgeen mij heel veel zegt.

 6. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 oktober 2013 om 15:42

  De bijbel is duidelijk. De valkuil van het menselijk gevoel blijft een grote waar dit gevoel zo makkelijk de bouwsteen wordt en dan de plaats van het Woord in gaat nemen. Gevoel is geen feit, de bijbel is dit wel. Alleen op Jezus Christus kun je werkelijk bouwen omdat de Waarheid alleen in Hem is.
  Ook mijn ervaring is dat je soms eerst puur verstandelijk gehoorzaam moet zijn aan wat er staat om dan later alsnog diepe, innerlijke vreugde te kunnen ervaren. En soms kan dit best even op zich laten wachten. Maar het is de moeite waard. Altijd. De Heer heeft zeker het beste met ons voor en vergist zich niet.

 7. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 oktober 2013 om 16:33

  Willy.
  Jij hoeft je bij géén enkele mens te verantwoorden, alleen bij de Here en laat je verder door dit leven leiden, door de ingevingen van de Heilige Geest. Het zal nog af en toe een heftige strijd zijn, want satan zal voorlopig nog nadrukkelijk aanwezig zijn in jouw leven. Veel sterkte, met Gods-zegen. Hub.

 8. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 oktober 2013 om 18:03

  Het moet altijd om de Waarheid gaan. En dan is het soms toch goed wel naar anderen te luisteren en hun woorden biddend, aan de hand van de Schrift te onderzoeken. De Waarheid stelt de Heer Jezus voor ogen.

 9. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 oktober 2013 om 18:49

  Beste Dirk,

  Bij dit onderwerp rest mij verder nog de stilte. Maar diegene die denkt dat wij de makkelijkste weg kunnen
  nemen, zal zich schromelijk vergissen. Wie weet hoevelen van Gods kinderen onpeilbaar moeten lijden?
  Zullen wij in het relatief vrije westen daar dan gevrijwaard van blijven? Het treft al Gods kinderen. Wij kunnen
  nog veel leren van de Lijdende Kerk! Waarom zegt Paulus eigenlijk dat wij beter ongetrouwd kunnen blijven?
  Ook ik heb mijn trauma, mijn paniekaanvallen en zwoegen op het land om te kunnen blijven functioneren.
  Teveel psychologisch denken om het lijden uit de weg te gaan, is menselijk maar niet goddelijk. Wij zullen moeten
  lijden!

  Shalom! San

 10. Dirk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 oktober 2013 om 19:05

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste mensen,
  Uw reacties stel ik zeer op prijs, maar denkt u aan het maximum aantal van twee reacties per persoon. Alleen deze week maak ik nog een uitzondering, door drie reacties toe te staan.

 11. Willy zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 oktober 2013 om 19:40

  Hub.Eussen, waarom zou satan voorlopig nog nadrukkelijk aanwezig zijn in mijn leven? Ik denk wel bij iedereen…..

 12. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 oktober 2013 om 20:45

  Ik vind echtscheiding, van de ene naar de andere vrouw gaan en zogenaamde “one night stands” verschrikkelijk. Het veroorzaakt allerlei drama’s op sociaal en financieel gebied. Denk maar aan kinderen die door echtscheidingen getraumatiseerd raken, en moeders die in de Bijstand terechtkomen met alle nare gevolgen van dien.

 13. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 oktober 2013 om 1:02

  Beste Dirk

  Beste Willy, jammer dat er altijd nog christenen zijn die de wijsheid in pacht denken te hebben. Als wij het kruis dragen als christen, betekent nog niet dat ons leven alleen moet bestaan uit lijden. Kennen ze uw achtergrond. Weten ze wat u heeft doorgemaakt. Alleen de Here weet dat. Juist met allerlei Bijbelteksten slaan christenen om zich heen, om te vertellen dat zij denken te weten wat juist is. Ze halen dan teksten uit de bijbel die hun argumenten als waarheid beschouwen.De bijbel is een leidraad, wat van begin tot eind serieus genomen moet worden. In mijn geval betekent dat bidden en volharden. Uw relatie met de Here Jezus is het belangrijkst. Laat uw geloof niet afdwalen door christenen die met hun vinger wijzen. Zij zullen ook verantwoording moeten afleggen aan de Here, als iemand door hun toedoen van het geloof afdwaalt en verliest. De Here Jezus zegt daarover dat zij zeker het koninkrijk niet zullen betreden.
  Wat u zegt over dat het andere tijden zijn, dat is waar, maar de schrift is nog steeds het zelfde. Wij leven nu in de tijd van Sodom en Gomorra, het is niet anders als toen.
  Als ik door mijn leven heen kijk, zijn er veel dingen gebeurd die menig christen als afkeurend zouden beschouwen. Zo ben ik getrouwd in de kerk, mijn vrouw was gelovig en ik niet. Ik deed het alleen om haar een plezier te doen. De Here wist gewoon dat wij bestemd voor elkaar zijn. Zo zie je maar, uitzondering op de regel.

  Vr gr Rene Postma

 14. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 oktober 2013 om 11:11

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste mensen,

  Laten we voorzichtig zijn in het gebruiken van grote woorden richting degenen die uit liefde voor de Bijbel en voor de Here Jezus iets schrijven op deze site. Dat is zeker niet bedoeld als hoogmoed of als veroordelend met de vinger wijzen.
  Filippenzen 2:3 zegt tegen ieder van ons: ‘Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.’

 15. ferona zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 oktober 2013 om 15:44

  Is het niet zo dat als we trouwen in geloof een belofte doen voor God.
  Als we gaan scheiden blijft deze belofte staan voor God.
  Hoe kun je dan hertrouwen, je tweede belofte zegt dan toch niets.
  Ferona

 16. Ria zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 oktober 2013 om 17:17

  Het kan ook zo zijn dat je als vrouw vele jaren lang door je man wordt bedrogen en gekwetst, zoals mij is overkomen. Ik heb 45 jaar huwelijk volgehouden en steeds opnieuw vergeven. Maar als de ander blijft doorgaan met deze zonde en alle hulp weigert, dan kan er een einde komen aan je draagvermogen. Ik kon niet meer, moest het alleen verwerken. Met anderen er over praten ging niet, alleen met de Here en met mijn predikant. Nu is het tot een scheiding gekomen, en heb ik psychologische hulp nodig door alles wat ik meegemaakt heb. God is al die jaren mijn Toevlucht geweest en nu nog. Zonder Hem had ik het niet zo lang vol kunnen houden.
  Ferona zegt : “hoe kun je dan hertrouwen, je 2e belofte zegt dan toch niets”. Niet dat ik zal of wil hertrouwen, maar mijn man heeft zijn belofte aan God en aan mij verbroken, ik heb dit niet gewild.

  vr. gr. Ria.

 17. Johanna Peacock zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 oktober 2013 om 17:36

  De “hele wapenrusting” aantrekken, waar #1 aan refereert (Efeze 6) is bedoeld ter bescherming, ter lering en onderwijzing van iedere gelovige. Als we dit uit genade mogen zien en geloven, dan krijgen we ook de kracht om dit uit te voeren. De grote zegen die hierop volgt is: inwendige vrede en vreugde en het ontneemt satan om verdere inmenging in ons leven te krijgen, omdat met deze wapenrusting zijn vurige pijpen hierop afketsen. Kortom: houdt alle deuren en ramen dicht, zodat hij niet binnen kan komen. Ieder kiertje wordt gebruikt om invloed te krijgen, onze vrede te ontroven, en ons getuigenis als christen aan te tasten/te verzwakken.
  Het zwaard des Geestes = Gods Woord = Zijn beste leidraad en advies om dit te bemachtigen.
  Gods zegen toegewenst,
  Johanna

 18. Willem Lingeman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 oktober 2013 om 18:31

  Beste mensen,

  Wat een verwarring over dit zeer belangrijke punt. Is het niet zo dat het huwelijk, zoals mensen dit sluiten, een afspiegeling is van de relatie tussen de Heer Jezus en zijn Bruid? Wat hebben we er als christenen wat van gemaakt! We doen een beroep op Gods liefde als we hertrouw na scheiding verdedigen en spreken verwijtende en soms veroordelende woorden uit naar mensen die het wagen om te zeggen dat hertrouwen niet kan en daarbij op de Heilige Schrift wijzen. Mensen die niet zomaar wat roepen en niet zomaar iets vinden!

  Na het verschijnen van ons boek “Verbonden voor Leven” hebben we het allemaal over ons heen gekregen. Opmerkelijk is dat we vanuit katholieke hoek (Nederland en België) positieve reacties krijgen. Weet u waarom? Het huwelijk is bij katholieken een sacrament en ze hebben daar gelijk in. Paulus spreekt over een geheimenis en dat is nu precies wat een sacrament is. Vanuit het geheimenis is het huwelijk heilig. Gaat het dan toch fout dan zegt Paulus daarover dat je alleen blijft of je verzoent met die partner waarmee je eens een verbond voor het leven sloot. Lees 1 Corinthiërs 7:10-11.

  Lees alstublieft Romeinen 7:3 waar Paulus de vrouw een overspeelster noemt als zij bij het leven van haar man een ander trouwt.

  Het is uiterst droevig dat wij christenen, evangelisch én reformatorisch, kennelijk niet meer of onvoldoende in staat zijn de Heilige Schrift hierin te verstaan. Het is uiterst droevig dat er steeds meer mensen opstaan die menen dat een huwelijk voor de tweede soms derde keer gemeentelijk kan worden ingezegend omdat God zo genadig is. Gebaseerd op de Bijbel? Ogenschijnlijk wel maar ten diepste niet. Een verwijt wat wij al meerdere malen hoorden was dat wij Bijbel gedeelten zomaar, klakkeloos, overzetten naar deze tijd zonder daarbij de context in het oog te houden. Gods Woord(en) zijn van eeuwigheidswaarde; voor toen, voor nu en voor morgen!

  Graag wil ik ieder die in een moeilijke huwelijkssituatie zit of zat Gods onmisbare zegen toewensen maar bovenal toe bidden. 
   
  meer info http://www.verbondenvoorhetleven.nl

 19. Henk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 oktober 2013 om 18:38

  Lieve mensen,

  Op een bepaald moment, toen ik God niet meer begreep en er verwarring kwam, heb ik God gevraagd:
  “Wat is waarheid”?

  Antwoord van Hem: “Alles wat uit liefde voor Mij wordt gedaan,
  onder restrictie van 1 Korintiërs 13”.

  Lees en breng dit Bijbelgedeelte biddend in praktijk.
  God houdt van jullie allemaal.

 20. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 oktober 2013 om 20:12

  Wie ontrouw is, spot met de trouw van onze Vader!! Wie scheidt, maakt de vereniging van de Bruid en de Bruidegom, waarnaar wij bij de wederkomst mogen uitzien, tot een bespotting!! Het gaat helemaal niet om de vraag of iets wel of niet mag!! Wij zijn vrij in Christus, maar, met het kapot maken van een relatie, maken we ook onze relatie met Jezus Christus kapot!! Het is heel duidelijk en daar hoef je echt niet lang over na te denken. Bij ontrouw gaat veel meer kapot dan een huwelijk! Als we het “Onze Vader” bidden, bidden wij: “Leidt ons niet in verzoeking”. Aan God zal het dus niet liggen, als we zelf de verleiding opzoeken!! Satan zit echt niet stil, want hij zal ons daar aanvallen, waarin wij zwak zijn! Ontrouw is een “ziekte” van deze tijd!! Momenteel loopt al 1 op de 3 huwelijken (= 33%!!) op de klippen…… Steeds meer verlagen de mensen zich op het niveau van de dieren!! Ik vind het nog altijd droevig, dat de reformatorische kerken het huwelijk als een “sacrament” hebben afgeschaft. De consequenties van “gemeenschap hebben met”, worden helaas niet meer serieus genomen! Paulus waarschuwt in 2 Kor. 6: 14 “Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?” Gemeenschap is en blijft samen ÉÉN worden!!Ik weet zeker dat deze tekst zelfs voor heel veel christenen volkomen nieuw is!! Ik kan alleen waarschuwen, weet waarmee je bezig bent!! Ik haal mijn schouders op als gesproken wordt over “tegenwoordig” of “in deze tijd”, alsof God zich veranderd zou hebben!! Matt. 24 is duidelijk genoeg: “11 En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. 12 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.”

 21. Lieuwe Rekker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 oktober 2013 om 22:02

  Het huwelijk is een verbond, het gaat verder dan een belofte. Het vraagt toewijding van beide kanten, toewijding naar God en naar elkaar. Dit m.i. niet los van elkaar. Wij hebben de liefde van God nodig op momenten dat we het zelf even niet hebben. Gods liefde bindt samen, maar het is ook steeds opnieuw een keuze voor elkaar die door God gezegend wordt. Een keuze die niet toe staat dat er iemand anders tussen deze relatie kan komen.

 22. Irene zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 oktober 2013 om 22:18

  Ieder mens heeft leed te dragen en moet strijden tegen zijn/haar verkeerde neigingen, verlangens en de zonde, laten we niet vergeten, we hebben een “arglistig hart.” Alleen Het Woord is betrouwbaar en dat hebben we te gehoorzamen wat het ons ook kost, dan alleen kan de Here God ons zegenen en rust geven! De Heilige Geest gaat nooit tegen Het Woord in.
  Wat een genade dat we Hem kunnen aanroepen voor hulp en vergiffenis kunnen ontvangen door het kostbare bloed van de Here Jezus. Geprezen zij Zijn Naam!

 23. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 oktober 2013 om 22:31

  Sjalom allen,

  Wat een teer onderwerp deze week, die in de Nieuwsbrief wordt ingeleid door de verschrikking van de Sjoa. Wat is het bemoedigend dat na 50 jaar de vrede neerdaalt in het hart van Eva en Miriam als zij de verschrikkingen van Auschwitz hebben meegemaakt. Haat en wrok verbleken als het licht van G’d je omstraalt. Een bijzonder genezingsproces is dat voor de overlevenden uit de Sjoa. Soms vervagen dingen en plotseling komen die weer boven, het verdriet ons aangedaan raakt ook mij persoonlijk. Het is moeilijk om daarmee om te gaan, zou de vijand dan met het verdriet het toch gewonnen hebben. Ik gun die vijand uit het verleden die ruimte niet in mijn leven.

  Dan over het huwelijk en de enorme druk die vanuit de samenleving op ons afkomt. Het lijkt wel of je een mastodont bent als je 46 jaar getrouwd bent. Wittebroodsweken zijn vervlogen tijden, rimpels en gebreken komen tevoorschijn. Langzamerhand ontdekken we in elkaar de innerlijke schoonheid die als een extra dimensie wordt toegevoegd: zorgzaamheid, respect voor elkaar, een luisterend oor een helpende hand en zoveel andere dingen. Vind je dat overal terug in een huwelijk? Daar waar dit ontbreekt wordt gezocht naar compensatie en zoek je naar een compensatie van je gevoelens.

  Als een voorbeeld: Het huwelijk is als een ruwe diamant die nog geslepen moet worden. In je huwelijk moet je samen delen, en als G’d het geeft ook met je kinderen, voorspoed en tegenspoed vormen je leven. De scherpe kantjes gaan er vanaf en je leert elkaar waarderen. Dat is het slijpen van die diamant. Een diamant geeft alleen zijn glans als deze wordt gedragen.

  Hoe langer je gehuwd bent des te moeilijker wordt het om het vol te houden. Je leert elkaars zwakke punten herkennen, die kunnen resulteren in stokpaardjes en ivoren torens. Het klinkt zo goedkoop om te zeggen blijf met elkaar in gesprek, want dan doe ik zoveel anderen die juist het gesprek zijn aangegaan schromelijk tekort.

  Gelukkig is er een perspectief: elke dag komen we dichterbij de terugkeer van de Messias. Dan zal er geen verleiding meer zijn.

 24. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 27 oktober 2013 om 9:06

  Beste mensen,
  Zoals ik in reactie No.7 al schreef: Onze Christelijke broeders en zusters die gaan scheiden, hoeven zich geestelijk alléén te verantwoorden bij de Here en wereldlijk, zakelijk, financieel, bij de rechter. Wij mede-Christenen kunnen hen wel geestelijk bijstaan, steunen en bemoedigen, maar inderdaad niet met het opgestoken vingertje. Dat houdt niet in, dat wij Christenen, ook de realiteit in onze samenleving onder ogen mogen zien in deze, zoals: De progressief toenemende echtscheidingen, met als hoofdoorzaak: vreemdgaan. Het steeds groter wordende kwaad, in onze maatschappij. Denk ook aan het grote verdriet van de kinderen en niet vergeten de grootouders van beide kanten.
  Misschien kent u het verhaal nog, hoe ik bij het CDA ben gekomen: 2 CDA-Wethouders, ieder met 2 kinderen, kregen een verhouding met elkaar en zijn moeten aftreden, inmiddels getrouwd en in 2002 bij de gemeenteraadsverkiezingen werd de mannelijke wethouder door het bestuur unaniem weer voorgesteld als lijstrekker. Via een leden actiecomite is dit niet doorgegaan met 1 stem verschil en die reken ik mij toe. En nu bij het samenstellen van de kieslijst: Gemeenteraadsverkiezingen 2014, wordt helemaal niet meer gevraagd of de kandidaat gescheiden is en als ik er eens (stilletjes) naar vraag, dan zeggen de mede bestuursleden: Jij bent nog van voor het Concilie.(?)
  Dan staat toevallig vandaag een artikel in het Limburgs Dagblad over de Website: Secondlove?
  Dit is een website voor mannen en vrouwen die openstaan voor een slippertje(?) of een flirt buiten hun eigen relatie. Ze mogen een profiel aanmaken in discretie. De Nederlandse versie van Secondlove telt inmiddels 400.000 accounts, waarvan 70% mannen. De SGP heeft nog geprobeerd om de reclameborden: Secondlove Gratis Publiciteitmachine (SGP) te verbieden helaas van de hand gewezen.
  Dirk, ik kan hier maar een conclusie en bevestiging uit trekken:
  Nederland is Sodoma en Gomorra aan het worden.
  Mijn moeder had het daar 50 jaar geleden al vaak over, toen begreep ik dat nog niet, maar nu wel. Hub.

 25. Willy zegt:
  Geplaatst op zondag 27 oktober 2013 om 10:05

  Henk, u schrijft dat God antwoordde op uw vraag wat waarheid is: “Alles wat uit liefde voor Mij wordt gedaan”. Is het echter niet zo dat een mens zichzelf ook dient lief te hebben? Immers in de Bijbel staat: Hebt uw naaste Lief, GELIJK u zelve. Welk mens zal zich dan in een (niet goed) huwelijk moedwillig door zijn partner (in mijn geval niet gelovig) ten gronde willen laten richten? Ik denk zeker niet dat dit God’s wil is…….

 26. Johanna N zegt:
  Geplaatst op zondag 27 oktober 2013 om 10:43

  Ook God scheidde van zijn volk toen ze het te bond maakten. Het verbond met Zijn beloftes moet dus van twee kanten komen. Dat wil niet zeggen dat God niet ontzettend veel geduld had in dit verbondshuwelijk, maar uiteindelijk is de maat vol en móet zelfs de scheiding komen. God is God, en Hìj deed er uiteindelijk alles aan om zijn “vrouw” weer terug te winnen. Wìj zijn onvolmaakte mensen, en moet een vrouw daarom voor altijd met haar beul leven, die ook nog eens de kinderen mishandelt? Nee, dat niet, zegt u misschien, maar wanneer je gescheiden van elkaar woont voor de broodnodige veiligheid en rust, dan vindt men dat er absoluut niet meer getrouwd mag worden. Ik heb dit zelf ook heel lang vertwijfeld geloofd, totdat ik tot het besef kwam dat wìj niet volmaakt zijn, en dat in dit leven het echt wel de bedoeling is om een geweldig huwelijksverbond te hebben met God helemaal aanwezig in het huwelijk. Dat is een enorme grote zegen en bedoeld door God. Helaas, dit is een onvolmaakte wereld; zijn we soms allemaal gezond? Zijn we allemaal zonder zonden? Waarom is Jezus eigenlijk voor ons gestorven? Omdat dit een afschuwelijke wereld is geworden. Wanneer een man of een vrouw moedwillig zich niet houdt aan het huwelijks verbond en daarbij Gods wegen niet volgt en zeker ook God niet meer volgt en/of zelfs afwijst, dan is er geen huwelijk meer, het verbond is stuk, kapot, verscheurd. Dank God voor nieuwe mogelijkheden en voor een nieuw huwelijksverbond met een gelovige partner, waarbij de de kinderen van elkaar, de families en de omgeving uitermate gezegend worden door deze verbintenis. Ik ben daar zelf het bewijs en getuige van.
  God zegene jullie allemaal in het zoeken naar wijsheid en liefde wat dit onderwerp betreft, maar altijd ook door en met de aanwezigheid en hulp van de Heilige Geest.

 27. J.Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zondag 27 oktober 2013 om 13:55

  Epheziërs 5 de verzen 32 en 33 zeggen het volgende over het huwelijk:

  “Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Jezus Christus en Zijn Gemeente.
  Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zó liefhebben als zichzelf en
  de vrouw moet ontzag hebben voor haar man”

 28. Hanneke zegt:
  Geplaatst op zondag 27 oktober 2013 om 16:12

  Shalom,
  Dank aan Dirk en allen met waardevolle bijdragen.
  Als mensen niet meer kunnen en op hun dieptepunt van vermogen komen, dan is Yeshua daar om je Zijn liefde te laten ervaren, dan zijn alle bijbelteksten zo waar en aktueel, HIJ ziet het hart aan, HIJ veroordeelde de vrouw bij de put ook niet, ontmoette haar eerst en gaf toen iets mee, ZICHZELF. En zo vinden we talloze bijbelgedeelten waar dit ook zo ging. Zacheus (de onschuldige betekent zijn naam), na de ontmoeting met Yeshua kwam zijn ware hart tevoorschijn, mensen veroordelen, Yeshua nooit, mensen gebruiken bijbelteksten, Yeshua komt eerst Zelf. ‘t Gaat om de ontmoeting met HEM en ZIJN liefde te hebben kunnen proeven, soms is de weg ernaar toe, het volhouden, hoe zwaar ook, ja lijden op diep niveau, te zwaar, en het doet zeer, maar weegt niet op tegen de heerlijkheid die ons wacht, ons hart ons hoofd gericht houden op HEM en in dat vertrouwen, die afhankelijkheid, leert HIJ aangaande de weg die wij mogen gaan en kracht te krijgen om die te kunnen gaan.
  Genade mogen we elkaar betonen, elkaar steunen, zodat Yeshua in elke kamer van ons hart kan wonen, door de zichtbaarheid van HEM in elkaar te proeven en helaas te vaak in de moeilijkste situaties kunnen de mensen om je heen ‘t niet aan en kom je te vaak alleen te staan!
  En in dat dieptepunt van ons bestaan, wil HIJ juist met ons verder gaan, een bemoediging voor ieder,
  hoe, waar je ook zit, laat je slijpen, hoe pijnlijk ook, aan ZIJN borst, de beste plek, HIJ nr. 1 en vanuit daar, maakt HIJ ons één.

 29. Hadassa zegt:
  Geplaatst op zondag 27 oktober 2013 om 18:45

  Lieve mede gelovigen, Halleluja Jezus leeft. Daarom geloof ik dat Hij alles zal herstellen. Zijn liefde zal onze lege plekken invullen en ons geloof naar een ongekende hoogte tillen áls wij Hem willen volgen. Denk bij keuzes niet alleen aan jezelf maar breng offers voor je kinderen zoals God Zijn eigen zoon heeft geofferd voor onze zonde. Denk niet te licht over de waarschuwingen van de Bijbel. Ik heb helaas van dichtbij een paar keer meegemaakt wáárom God deze waarschuwing heeft gegeven…… Hij is in Zijn oneindige wijsheid beter dan wij die op de aarde wonen.

 30. Willy zegt:
  Geplaatst op zondag 27 oktober 2013 om 20:32

  Johanna N, dank voor je reactie, heel goed verwoord, ben het helemaal met je eens…..

 31. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op dinsdag 29 oktober 2013 om 19:53

  Beste San Tjoa, in reactie no. 9 stelt u een vraag die verder onbeantwoord blijft: Waarom zegt Paulus eigenlijk dat wij beter ongetrouwd kunnen blijven?
  Als “ervaringsdeskundige” (ook kortstondige relaties eindigen in een soort echtscheiding) denk ik dat er heel goede redenen zijn om tenminste voorlopig dan nog even alleengaande te blijven.
  In ieder geval tot de problemen en zonden die zijn ontstaan en hebben geleid tot echtbreuk, zijn opgeruimd. Dat mensen hier niet de tijd voor nemen, is een groot probleem waardoor in een nieuwe verkering ongewild er weer zonde op zonde wordt gestapeld.
  Als u verder spreekt over een Lijdende kerk, vervolgingen en verdrukking, dan ben ik het met u eens, is dat een slechte toerusting vol gebreken!

 32. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op dinsdag 29 oktober 2013 om 23:47

  Beste Peter (31),

  Het was een retorische vraag want het antwoord is dat getrouwde mensen veel meer problemen zullen tegenkomen waar
  dit commentaar en de reacties van spreken.Het ging mij niet om het antwoord op de vraag maar meer dat mensen anders
  zouden gaan denken over dit onderwerp.Dat zij de consequenties zouden overdenken als zij aan een relatie zouden beginnen.In deze moeilijke tijden zegt Paulus dat omwille van het werk des Heren en hoe het gesteld is met mensen die
  getrouwd zijn,dat zij beter single kunnen blijven omdat dat veel minder zorgen en problemen geeft.Dat was het advies van
  Paulus.Maar hij zegt erbij dat het een gave van God is (zie 1 Korinthe 7:7).Getrouwde mensen hebben meer problemen
  (1 Korinthe 7:28B).Ook kunnen singles beter de Here dienen (1 Korinthe 7:32,33).Als je de vrijheid hebt om te kiezen (dus
  als je jezelf kan beheersen) is dat een gave maar tevens een zegen omdat volgens Paulus dat te verkiezen is.Getuige het
  feit dat Paulus zelf ongetrouwd bleef.Dit is volgens mij ook een kwestie van openbaring en het te kennen van de Here Jezus
  dat veel beter en mooier is dan een menselijke relatie.Ook van blijdschap en vreugde om single de Here te kunnen dienen.
  God alleen weet wat het beste voor ons is.Een verstandige vrouw is van de Here,staat er in Spreuken 19:14.Zelf ben ik van
  mening dat gezien de druk van deze tijd,de woorden van Paulus serieus genomen moeten worden.Dat wij ons voegen in het
  plan van God.Ook als het betekent dat wij single moeten blijven om een of andere reden.De Here laat ons de keuze maar Hij
  geeft wel advies wat voor een ieder het beste is.Hij verbiedt het zeker geenszins niet!Zie 1 Timotheus 4:1-5.In mijn eigen situatie ben ik door een belofte gebonden aan God.Als je trouwt spreek je een belofte naar de Here toe en aan elkaar.Dat
  weegt zeer zwaar net als dat het voor mij geldt.

 33. Ria zegt:
  Geplaatst op woensdag 6 november 2013 om 20:31

  Beste Mensen
  Mijn man is bijna 9 weken geleden bij ons weggegaan. Er waren problemen in de communicatie, stokpaardjes werden bereden en er werden stokken gezocht om mee te slaan. Mijn liefde voor mijn man is er nog steeds, ik kies daar ook voor, ondanks de moeilijkheden in het verleden en nu! Ik wil God gehoorzamen en niet scheiden! Het geeft een grote strijd dan mijn man dit wel wil. De kinderen lijden er enorm onder. Maar ik zie ook de strijd van mijn man en de wonden die ik heb aangericht bij hem. Ik heb dit beleden naar God en mijn man, maar mijn man gelooft mij niet meer en keert zich volledig van mij af. Ook therapie wil hij niet! Mij is aangeraden om mijn man met rust te laten, ik kan dus enkel voor hem bidden! Ook blijf ik bidden voor herstel van ons huwelijk. We zijn meer dan 20 jaar samen, vorig jaar nog gaf mijn man een getuigenis in de gemeente dat hij koos voor zijn vrouw en gezin, in gehoorzaamheid. Slechts een jaar verder, heeft hij een advocaat in de arm genomen! Heel graag wil ik om jullie gebed vragen in deze donkere tijd!

 34. Robbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 7 november 2013 om 11:53

  Beste Ria

  Ik zet je meteen op mijn Gebedsgroep op Facebook. We mogen weten dat ondanks al deze (geestelijke) strijd (want iets anders ís het niet) De Here uiteindelijk het laatste woord heeft. Wees gezegend in die wonderbare naam van Jezus, de naam boven alle namen. Hij die de Koning der koningen is en de Here der heren. Weet ook dat je een parel bent in Zijn hand. Amen.

 35. Ria zegt:
  Geplaatst op donderdag 20 februari 2014 om 15:11

  Lieve Mensen

  In november reageerde ik al, toen was mijn man 9 weken bij mij weg en intussen is dit al opgelopen naar 5 maanden. Intussen heeft mijn man de echtscheiding eenzijdig ingezet, ik heb na veel Bijbellezen en gebed besloten hier niet aan mee te werken. Er is geen Bijbelse grond te vinden voor echtscheiding. Hoewel ik weet dat ik mijn aandeel heb ik de problemen die zijn ontstaan,heb ik deze alles beleden aan God en aan mijn man, alle punten heb ik stuk voor stuk benoemd en vergeving voor gevraagd. Ik heb er nooit reactie op gehad, maar God heeft mij dit vergeven. Vele christenen proberen mij aan te moedigen om maar te gaan scheiden, dan is het snel achter de rug en kan ieder weer verder. Ook zegt men dat ik vechtscheiding moet willen, maar niet meewerken is geen vechtscheiding, want dan probeer je elkaar op alle manieren te dwarsbomen, ik laat slechts de echtscheiding aan mijn man over, omdat dit ook zijn keuze en uiteindelijk zijn verantwoording is. Hoewel ik een Advocaat heb, voelt dat eigenlijk helemaal niet goed, er is geen begrip voor mijn strijd. Moet ik het niet gewoon bij God neerleggen, niet meewerken en Hem mijn Advocaat laten zijn? Misschien word ik dan financieel uitgekleed en heb ik niets te vertellen, maar ik geloof echt dat God hierin het laatste woord heeft. Durf ik mij zo kwetsbaar op te stellen en het allemaal in Gods hand te leggen? Hij zal immers voor mij en mijn dochtertje zorgen?! Dit is echt een gebedspunt, willen jullie bidden?

  Ik draag mijn man dagelijks op aan God, vraag of Hij mij wil helpen voor liefde te kiezen en niet voor haat of wrok. Want hoewel ik boos en verdrietig ben om wat mij en mijn dochtertje aangedaan wordt, wil ik blijven gaan voor liefde!

  Ik hoop dat mijn man scheiding van tafel en bed wil overwegen, zodat er een fase van rust ingevoerd wordt waarbij we apart van elkaar kunnen herstellen, tot verwerking komen en ons met God kunnen beraden over de goede weg.

 36. Dirk zegt:
  Geplaatst op donderdag 20 februari 2014 om 16:00

  Antwoord van Dirk van Genderen:

  Beste Ria,

  Ik wens je heel veel sterkte toe en Gods zegen. Ik zal ook voor je bidden!

 37. Ineke. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 oktober 2015 om 22:03

  Beste allemaal ik zit in dezelfde situatie als Willy. Voor de 4e keer weggestuurd door overspel. Ditmaal met iemand die 40 jaar jonger is. Mijn man is 65! De laatste vijf jaar bestond uit porno verslaving en heb hem nooit laten vallen. Heb ook nooit willen scheiden, maar ik heb nu geen keus meer. Er staat ook in Deuteronomium dat een weggezondene door overspel (hoererij) mag hertrouwen! Ik moet er niet aan denken, maar het staat er wel. Ben zo dankbaar dat ik altijd alles met de Heer heb gedaan en wat is Hij mij nabij geweest, ook nu! Hij heeft mij al die jaren bijgestaan en zal dit ook nu doen. Ik moet scheiden, heb geen andere keus!

 38. Cynt zegt:
  Geplaatst op maandag 16 december 2019 om 18:40

  Wat G’d samenbrengt scheidde de mens niet, zoiets staat er.
  Maar denk ik dan… heeft G’d in alle huwelijken, deze mensen wel samengebracht????
  Hebben de mensen dat niet zelf gedaan?? Tenzij de mannen en vrouwen hebben gebeden en op Hem hebben gewacht voor bevestiging, dán alleen heeft G’d hen samengevoegd!!
  En als G’ d het huwelijk niet heeft gearrangeerd, dan kan er volgens mij gescheiden worden omdat G’d hen niet eens samen bedoeld heeft.
  Mooi wat je verwoordt Johanna N. En Robbert, wat een mooie actie om er meteen werk van te maken en te bidden.
  En wat mooi dat G’d antwoordt met dat alles wat in Liefde wordt gedaan, goed is, dank voor het delen en nog zoveel mooie reacties!!!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden