Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Verlangen naar herleving (21 reacties)

Geplaatst op donderdag 31 oktober 2013, 10:02 door Dirk A A

Op 31 oktober 1517 sloeg Maarten Luther 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg. Nu, bijna 500 jaar later, is het hoog tijd voor een nieuwe Reformatie. Op tal van plaatsen in ons land zijn de afgelopen week Reformatieherdenkingen gehouden. Veel predikanten verzorgden meditaties. Maar brengen deze bijeenkomsten ook een nieuwe Reformatie?

Ondanks alle Reformatieherdenkingen lijken we wel verder van een reformatie, een opwekking verwijderd dan ooit sinds de Hervorming. We kunnen beter een bidstond houden dan een reformatieherdenking.

Mij raakte wat ik las in Hebreeën 7:25: ‘Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.’ Onvoorstelbare woorden. De Here Jezus is aan de rechterhand van Zijn hemelse Vader, in de troon en Hij leeft om altijd voor ons te pleiten, voorbede voor ons te doen.

Als Hij altijd voor ons pleit, voorbede voor ons bidt, zouden wij dan niet altijd bidden? Ook bidden voor degenen die de Here Jezus nog niet kennen. Onze buren, familie, kennissen, vrienden…
En misschien juist wel omdat we leven in zo’n geestelijk donkere tijd, leeft er in mij een sterk verlangen naar een herleving, een opwekking. Toch zal er geen opwekking komen zonder aanhoudend gebed. Dat blijkt uit elk onderzoek naar opwekking. Elke opwekking werd voorafgegaan door gebed.

Waarschijnlijk hebt u wel eens gehoord over de opwekking in het Engelse Wales, in het begin van de vorige eeuw, 1904/1905. Maar wist u dat een paar jaar eerder, in 1902, groepen jonge christenen intens begonnen te bidden om een herleving?
Lieve mensen, verlangt u ook naar een herleving, een opwekking? Zeg nu niet: Dat zal niet gebeuren, het zal alleen maar slechter gaan met Nederland. Dat is de dood in de pot, ook geestelijk.

Kunt u met droge ogen de mensen om u heen verloren laten gaan, omdat ze de Here Jezus niet kennen en niet in Hem geloven? Nee, toch? Ga op uw knieën, zoek anderen op om samen tot de Here te roepen om ontferming, om genade. Verootmoedig u voor de Here.
Met heel mijn hart geloof ik dat de Here bij machte ons land geestelijk te laten herleven. Een Opwekking. Een Reformatie. Een Hervorming. Of welke naam we er ook aan geven.

Zo´n herleving zal zichtbaar worden in de praktijk. De politie zal minder werk krijgen en gevangenissen lopen niet langer vol. Ook wij, de gelovigen, mogen nu al een opwekkingsleven leiden. Een leven waarin ons christen-zijn zichtbaar zal worden voor iedereen. Een leven dat door genade steeds meer gaat lijken op het leven van de Here Jezus.

Als alle kerken, alle gemeenten, alle christenen in ons land zich voor de Here zouden verootmoedigen, op hun knieën zouden gaan en zouden roepen om een herleving, dan gaat dat zeker gebeuren. De Here laat immers geen bidder staan. Bidt en u zult ontvangen.
Wanneer uw hart vol is van dit verlangen, zult u niet zomaar één keer hierom bidden, maar aanhoudend, voortdurend. Totdat het zover is. Bidt u mee?!

Dirk van Genderen

21 Reacties

 1. Corina van Barneveld zegt:
  Geplaatst op donderdag 31 oktober 2013 om 13:38

  beste `Dirk,

  Heb je de 95 stellingen van ds. Maarten Ezinga al gelezen op http://www.cip.nl ? Die liegen er niet om
  Wij bidden mee . Vandaag en hopelijk ook blijvend.

  Groet,
  Corina van Barneveld

 2. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op donderdag 31 oktober 2013 om 19:48

  Beste Dirk,

  Vaak wordt ons het blik op een opwekking ontnomen door onze eigen menselijke inzichten en wijsheden of zelfs door een
  bepaalde leer binnen de Geloofsgemeente. Wat wij moeten leren, is niet alleen het Woord maar ook de kracht daarvan. Een
  opwekking komt in kracht want het is Jezus die doopt met de Heilige Geest. Dat is volgens mij het definitie van een op-
  wekking: een machtige en massale doop in de Geest. Zondaars worden geraakt door een diep zondebesef en een besef van de heiligheid van God, en dat zij op weg zijn naar de eeuwige verlorenheid. Ik ben met je eens dat dat het is wat Nederland
  nodig heeft. Er staat immers geschreven dat zonder openbaring het volk verwildert. Nu Nederland steeds meer van de Bijbelse
  principes afdwaalt en loslaat, komt zij steeds meer in de greep van de boze. Dit tij is alleen te keren door een bovennatuurlijk
  ingrijpen. Laten wij maar op de knieen gaan voor Nederland en de zonden van het land belijden, opdat er geen hindernissen zijn die een mogelijke opwekking in de weg staan. Denk maar eens aan de abortuspraktijken, homohuwelijken, euthanasie-
  praktijken, een onbarmhartig regeringsbeleid jegens de zwakken van de samenleving, het zomaar op straat zetten van uitge-
  procedeerde asielzoekers enz.

  Shalom! San

 3. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 november 2013 om 9:01

  Ik geloof niet dat er nu een grote opwekking komt, ik zie veel meer de Grote Afval waar Paulus het over heeft in de tweede brief aan de Tessalonicenzen. Ook de Heere Jezus voorzegt dat door de wetteloosheid de liefde zal verkillen, en ik zie dat helaas maar al te vaak in politiek Den Haag en in de samenleving gebeuren. Bezuinigingsmaatregelen die vooral chronisch zieken en gehandicapten treffen, een onbarmhartig asielbeleid, enz.

  Wel zal er in de Grote Verdrukking een opwekking komen, namelijk de schare die niemand tellen kan uit Openbaringen 7. Die mensen zullen tot geloof komen door de prediking van de Twee Getuigen en van de 144.000 Joden die het Evangelie zullen verkondigen.

 4. hub.eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 november 2013 om 9:37

  Beste Dirk,

  Je weet inmiddels al jaren, dat 31 Oktober Hervormingsdag, voor mij een bijzondere herdenkingsdag is. Want 31 Oktober 1999 is mijn bevrijdings- en getuigenisdag geweest. Toen heb ik de Here in mijn hart gesloten, maar ook een opdracht ontvangen : Wij Christenen moeten ons Christen-zijn, wat wij binnen de kerkengebouwen woordelijk belijden, ook méér daadwerkelijk in PRAKTIJK brengen, buiten de kerkmuren in het Open-Veld, laat zien en horen dat je Christus-volgeling bent, tegen de verdrukking in. Ook in de politiek. Hoe moeilijker dit ook steeds meer wordt. Denk aan mijn ervaringen binnen het CDA. Dagelijks bidden tot de Here moeten wij zeker blijven doen, maar hij verlangt ook van ons, dat wij daadwerkelijk in actie komen en Jezus-woorden en leer gaan verkondigen en Voor-leven in de maatschappij, op welke plek dan ook en met gegeven talenten. Vooral nu wij in de grote verdrukking leven, is “WERKEN” voor de Here ook BIDDEN tot de Here. Hub.

 5. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 november 2013 om 17:46

  Dirk, als evangelisatie nog altijd een droom is van u, u heeft het er steeds over, wat let u dan om te gaan evangeliseren?

 6. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 november 2013 om 19:17

  Beste Peter (5),

  Volgens mij gaat Dirk ook voor in gemeentes. Dat is toch evangelieverkondiging?
  Bovendien ieder is geroepen om te getuigen (=het werk van een evangelist doen, 2 Timotheus 4:5) maar niet om te gaan evangeliseren.

  Shalom! San

 7. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 november 2013 om 20:10

  Wat ik wèl geloof – en nu noem ik een heel rijtje voorwaarden – is dat wij in Christus, in de wedergeboorte in het koninkrijk van God, in de komst des HEEREN, vrijgesteld door het bloed van Jezus, ons aandeel ontvangen in dat komende Koninkrijk.
  Dat is dan een huis en een gemeente. En, dit geloof ik, een land. Nederland wordt dan als het ware opnieuw uitgevonden en het oude gaat voorbij.
  Het is zo maar een visie, kinderen begrijpen dit spelenderwijs, ouderen moeten eerst verantwoording afleggen aan God.
  Of je zo’n herschepping een Opwekking kunt noemen, betwijfel ik. ‘Wederkomst’ is nauwkeuriger, of tweede komst.
  Hoe het ook zij, de betrokkenen beleven de leiding die de heilige Geest geven wil en de Heer schrijft de wet in onze harten. Jongelingen zullen gezichten zien, enz. Dit is gaande. In het wijkcentrum is om de zoveel tijd een evangelisatiesamenkomst. Dat is heel iets anders.

 8. Fijco zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 november 2013 om 13:13

  Sinds 10 april is er in Wales een opwekking gaande. Morgenavond worden er een groot aantal mensen gedoopt. Jezus Christus wordt gepredikt. (Zoek op Victory Church Wales)
  “De oogst is groot maar er zijn maar weinig arbeiders”. Als wij Jezus’ opdracht serieus nemen en gehoorzamen (predik het Koninkrijk Gods, genees de zieken, enz.) dan zien we “opwekking” voor onze neus gebeuren.

 9. conny zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 november 2013 om 14:36

  De Here heeft gezegd: zal Ik nog geloof vinden als ik terug kom, ook zal er nog een grote afval komen.

 10. margreetvanderkamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 november 2013 om 15:59

  Margreet zegt:

  Een bouwvakker die rondom het huis aan het klussen was, klopte aan mijn tuindeur en wilde zo graag een bakje koffie en terwijl hij dit zei gaf hij mij geld.
  We kregen een praatje ik gaf hem zijn geld terug en zei: “Ik geloof in Jezus en denk dan wat zou Hij doen in mijn plaats, dus krijgen jullie (er waren er 2) deze koffie gratis.”
  Collega’s kunnen vloeken als je met ze praat, soms heb ik de vrijmoedigheid om te zeggen: “Ik hou van Jezus Christus.”
  Een buurvrouw was op bezoek en wilde op mijn laptop haar tarotkaarten bekijken. Ik schok maar kon mij beheersen en haar vriendelijk uitleggen dat God zegt in de Bijbel: “hou je daar niet mee bezig.”
  Zij zei: “O nee, dan doe ik het niet.” Ik merk dat er soms openingen zijn om te getuigen en wij kunnen altijd tegelijkertijd met Onze Vader praten of Hij ons helpen wil door Zijn Heilige Geest.

 11. Roos Hazelzet zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 november 2013 om 16:48

  Als het over RE FORMEREN gaat, dan staan wij op de schouders van hen die ons zijn voorgegaan, er is een voortgaande lijn in de heilsgeschiedenis. God Zelf zal ons steeds dichter terug brengen bij Zijn Woord, en dat heet OPWEKKING!!
  Als Gemeente, terug naar de Schrift en het onderwijs, de brieven van de apostelen, waarin het over de maaltijd van de Heer, over de wijze van samenkomen van de gelovigen gaat, 1 kor. 14:26, over de Liefde, 1 kor. 13. De samenbindende factor in het Lichaam van Christus.
  Het oordeel begint bij het Huis Gods… zo als het nu is, kan het niet blijven, dus bidden naar het Woord, is de opdracht voor ons.
  Veel Zegen!

  Roos Hazelzet

 12. Wolter Brink zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 november 2013 om 17:22

  Beste Dirk,

  Bid en u zult ontvangen, schrijf je. Dit wil echter niet zeggen dat wij een opwekking krijgen als we daar massaal om bidden. God leidt de geschiedenis op zijn manier. God wil dat we bidden en dat vergeet ik zelf nog weleens. Bidden is goed, maar we moeten ook beseffen dat wij niet de geschiedenis naar onze hand kunnen zetten.

 13. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 november 2013 om 22:46

  Vóórdat Nehemia met zijn werk begon gebeurde er iets met Nehemia!! want opwekkingen zijn nooit vanzelf begonnen, daar ging altijd iets aan vooraf!! Let op, wat Nehemia bidt, want hij rekende zichzelf geen haar beter dan de anderen, die in de ballingschap werden gestuurd!! Christenen gebruiken veel te veel: “ZIJ dit” en “ZIJ dat”……. Nehemia heeft het over: “ik en mijn familie”
  Neh. 1
  “De overgeblevenen, die daar in het gewest uit de gevangenschap zijn overgebleven, verkeren in grote rampspoed en smaad, en de muur van Jeruzalem is afgebroken, en zijn poorten zijn met vuur verbrand.

  4 Zodra ik deze woorden hoorde, zette ik mij neder, weende en bedreef rouw, dagen lang. Ook vastte en bad ik voor het aangezicht van de God des hemels 5 en zeide: Ach, HERE, God des hemels, grote en geduchte God, die het verbond en de goedertierenheid gestand doet jegens hen die U liefhebben en uw geboden onderhouden, 6 laat toch uw oor opmerkzaam en uw ogen geopend zijn, om te horen naar het gebed van uw knecht, dat ik thans dag en nacht voor de Israëlieten, uw knechten, tot U opzend; en ik doe belijdenis van de zonden der Israëlieten, die wij tegen U bedreven hebben; ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. 7 Zwaar hebben wij tegen U misdreven; wij hebben niet onderhouden de geboden, inzettingen en verordeningen, die Gij aan uw knecht Mozes geboden hadt.”
  Als wij – christenen – ECHT naar een opwekking verlangen, begin dan onze schuld aan de huidige toestand in Nederland te belijden, want ONS zwijgen heeft tot de huidige situatie in Nederland geleid! Ons zwijgen is onze grootste zonde! Ons gebrek aan getuigen en Jezus Christus verkondigen heeft tot de huidige situatie in Nederland geleid, getwist als christenen over de “ware leer” heeft tot de huidige situatie in Nederland geleid. Heeft u wel eens van Jezus Christus getuigd bij uw buurman?? Of denkt u, dat u zonder zonde bent?? Heeft u wel eens gehuild om de situatie? Hier begint de opwekking, als u er tenminste echt naar verlangt.

 14. Reina Thole zegt:
  Geplaatst op zondag 3 november 2013 om 14:05

  We hoeven er echt niet zoveel woorden over te zeggen! Laten we gewoon gaan BIDDEN!

 15. Anna zegt:
  Geplaatst op zondag 3 november 2013 om 16:16

  Zaterdag mocht ik op 4 kleinkinderen passen 4, 6, 10 en 11 jaar, heerlijk!!
  We doen van alles met elkaar, en we hebben het over de Heere Jezus.
  Ook vertelde ik hun dat ik vaak briefjes of folders e.d .over het evangelie ergens achterlaat.
  Toen ik in de keuken met het eten bezig was, zag ik ze ijverig schrijven met elkaar.
  Waar waren ze mee bezig?! ze hadden een hele stapel briefjes gemaakt, waarop ze teksten hadden
  geschreven als: ‘GOT IS GOET GELOOF IN HEM’ (met een t)en nog vele andere.
  De elfjarige schreef de ene Bijbeltekst na de andere! op mijn vraag, hoe weet! je die allemaal!:
  Nou dat vloeit gewoon uit mijn pen……………..!!
  Ze hebben deze briefjes vervolgens in de buurt overal op geplakt!
  Dit hebben ze helemaal zelf gedaan! ik heb hen niets opgedragen!
  Ook heb ik nog nooit zulke stralende gezichtjes gezien toen ze weer terug waren.
  Oma ik ben zo blij! en, dit is het allermooiste van de dag, en oma ik voel dat het uit mijn hart
  komt, zo mooi!!!
  Dirk je had het over wonderen die nog gebeuren, dit is ook weer zo’n wonder!

 16. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 3 november 2013 om 20:34

  Sjalom Dirk,

  De oproep om tot reformatie, dat wil zeggen het aan de kaak stellen van misstanden in de RK kerk, deed Petrus Waldens omtrent 1175 al. Hij werd gebroken door de kerk, die de wereldse machthebbers instrueerden om het vonnis van de kerk uit te voeren.

  De leiding van de RK kerk beschouwt nog steeds de kerkgangers als haar lijfeigenen. Zij moeten precies doen wat voorgeschreven werd door hun leiders met de dreiging van de hel en/of langer in het vagevuur. Daarmee gingen zij op de troon van G’d zitten.

  De 95 stellingen is maar het topje van de ijsberg, de rest wat onder water zit is net zo kil en koud. Predikanten zijn en blijven in de ogen van de RK kerk lekenpredikers! Zij behoren niet tot de gewijde priesters en zijn daarmee tot op de dag van vandaag inferieur in de ogen van de RK kerk. Dit is nog steeds een verborgen agendapunt.

  De reformatie van 1517 heeft niet het gewenste effect gehad in de RK kerk. Men gooide de dissidenten er gewoon uit met het predicaat excommunicatie. Dat geldt nog steeds voor de gehele reformatorische beweging in al haar facetten.

  Met de reformatie is heel veel cultuur meegenomen van de misstanden die er al waren. Men mocht weer in de Bijbel lezen en de groeiende heiligencultus binnen de RK kerk is de reformatorische kerken niet voorbij gegaan. Kerstbomen, kerststalletjes, kaarsjes zijn ook in de reformatorische kerken binnengedrongen en zijn er niet meer uit te slaan.

  Een duidelijke gemiste kans van alle reformatorische kerken, die vrijelijk de Bijbel bestudeerde en na kon gaan dat gebruiken on-Bijbels zijn. Maar ja, de romantiek, de kinderen moet je er ook bij zien te houden. Geen dictatuur zoals in de RK kerk, eerder een gedoogbeleid met het gevolg dat de kerk leeg loopt. Daar trapt de mondige jeugd gelukkig niet meer in. Zij prikken door die valse en loze invulling. Het is geen voedsel en het is niet puur. O, wat verketteren wij elkaar volgens ons kerkelijke dogma, liedboeken en Bijbelvertalingen.

  Het gevolg: men laat de Bijbel los!

 17. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 4 november 2013 om 11:15

  Beste Dirk

  Gelukkig gebeuren er in deze verbroken wereld waarin wij leven nog wonderen. We lezen er over in je Nieuwsbrief maar maken dit zelf ook mee. Het is m.i enkel genade dat de Here nog met ons land is en we mogen bidden dat hij dit zegent. Wel zie ik een duidelijke tendens dat hij ons vermaant. Dit is ook te zien aan de recente windhoos in Wijk bij Duurstede. Het is of de Here wil zegge: “Blijf toch Mijn huis bezoeken en deel de zondag niet in zoals jullie dat willen. Vul deze niet met joggen. wielrennen en winkelen. Dat het CDA niet meer mee regeerde was al een (veeg) teken aan de wand, maar ik zie ook dat hij toelaat dat een vreemde ‘religie’ de onze probeert te overschaduwen. Het lijkt erop dat God hiermee wil zeggen: ‘Jullie krijgen wat jullie willen hebben’. Kijk naar de toenemende openstelling van winkels op zondag, maar ook naar de ongeveer twee kerken die wekelijks hun deuren moeten sluiten omdat er te weinig mensen de diensten bezoeken. Zie in dat licht ook de wekelijkse bouw van afgodstempels zoals moskeeën en soms zelfs een hindoetempel. Gelukkig zijn er nog heel veel mensen die bidden voor Nederland en ik denk dat dit een soort van muur/bariérre vormt (zo u wilt firewall) tegen kwade krachten en machten. Indien alle christenen zouden bidden (maar zich bovendien zouden bekeren van al hun verkeerde dingen/zonden) dan had dit nog meer effect. Het moet ook zorgen baren dat een partij als D’66 die pal voor abortus en euthanasie en de islam ideologie een warm hart toedraagt op 25 zetels in de peilingen staat.

 18. Jannie zegt:
  Geplaatst op maandag 4 november 2013 om 11:30

  Een reactie op oma Anna van oma Jannie

  Héél mooi! Wij hoeven alleen maar getuigen (volgens Franciscus van Assisi:desnoods met woorden)
  En volgens Marcus 16:20 werkt de Heer mee! Allen Gods Shalom!

 19. Lenie v.Schuijlenburg zegt:
  Geplaatst op maandag 4 november 2013 om 14:28

  Beste Dirk, je zegt: “iedere opwekking gaat vooraf door gebed”, hier is niets mis mee maar dan moet het wel een gebed zijn met diepe verootmoediging. Wat denkt de Heere God over euthanasie, abortus, homorelaties, de seksuele rottigheid, het feit dat de christenen niet meer achter Israël staan, het feit dat een predikant rustig God kan verloochenen zonder uit zijn ambt gezet te worden enz.? Ik ben ervan overtuigd dat God zoveel verdriet heeft over ons land (je mag ook zeggen: “Het Westen”) dat hij zich terug trekt uit het Westen. Hoe komt het dat in Afrika zoveel mensen, ook moslims, tot geloof komen? Ik denk dat het geduld van God opraakt en dat we, als Nederland zo doorgaat, niet op een opwekking hoeven te rekenen. Ik ben het dan ook helemaal eens met Robbert.

 20. shalom zegt:
  Geplaatst op dinsdag 5 november 2013 om 12:49

  Voor Anna 15: “uit de mond van kinderen zal hij zijn lof bereiden”. Wat fijn dat je zo met je kleinkinderen over God mag praten. Ik mag het niet maar blijf voor ze bidden. Ook voor mijn eigen kinderen en andere mensen kan en mag ik bidden en merk dat De Heilige Geest nog steeds volop aan het werk is. Prijs de Heer! Mijn persoonlijke relatie met HEM wordt met de dag sterker en ik zie wonderbaarlijk VEEL gebedsverhoringen! Mijn verlangen om meer van de Heer te weten neemt toe. In de kerk krijg ik helaas niet altijd de juiste voeding maar in welke kerk wel? Ze sluiten niet voor miets! Waar zijn die vurige aanbidders…..en bidders? Hoe kun je je gebied vergroten? Toch zijn er mensen op mijn pad gekomen waarmee ik ook door de week kan samenkomen in de huizen. Mensen vol van de Geest waardoor je opgebouwd wordt zodat je vrijmoedig over het werk van de Heer durft te spreken. Vervuld raken door de Heilige Geest, stromen van levend water enz……. dat gebeurt zeker als de HG de ruimte krijgt om werkzaam te mogen zijn. Moge God ons in zijn genade blijven zegenen.

 21. Sandra van Unen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 november 2013 om 14:05

  Ja!
  Ik ben dankbaar dat Jezus mij door Zijn Geest aanzet tot onophoudelijk gebed.
  Prijs Hem die grote dingen bewerkt door Zijn kinderen heen. Amen.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden