Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Die dag verwachten wij met groot verlangen… (24 reacties)

Geplaatst op vrijdag 20 december 2013, 10:59 door Dirk A A

Het is goed om aan het eind van het jaar – zo rond Kerst en Oud en Nieuw – een moment van bezinning en evaluatie te hebben. Hoe was dit afgelopen jaar? Wat heeft het me gebracht? Blijdschap, vreugde, verdriet of verlies? Er gebeurt veel in een mensenleven. Wat een genade is het dan als je in al deze omstandigheden mag weten dat je leven veilig en geborgen is in de Here Jezus Christus.

Ik weet van sommige lezers van de Nieuwsbrief dat ze het afgelopen jaar de Here Jezus hebben leren kennen. Dat is het grootste wat iemand kan ‘overkomen’. Anderen hebben een doorbraak in hun geloofsleven ervaren. Verkeerden ze voorheen in onzekerheid over hun geestelijke bestemming, nu mogen ze het weten en geloven dat ze het eigendom van de Here Jezus zijn. Hun ogen zijn ervoor open gegaan dat ze hun vertrouwen op de Here Jezus mogen stellen.
Weer anderen werden geconfronteerd met grote problemen: in hun relatie, in hun bedrijf, in hun gezondheid, in hun geestelijke leven.

Ik hoop dat u een goed jaar hebt gehad. Maar wat is goed? Is dat goed in financieel opzicht, wat uw gezondheid betreft, in uw relaties met anderen, in uw kerk, in uw gemeente? Als de Here u daarin zegent, dan mag u Hem daarvoor danken.

Maar ook een moeilijk jaar kan een goed jaar zijn geweest. En een jaar waarin het u voor de wind ging, hoeft toch nog geen goed jaar te zijn geweest.
Wat ik bedoel? Met een goed jaar bedoel ik hier een jaar dat geestelijk goed is geweest. Uit mijn eigen leven kan ik getuigen dat de tijd dat ik het lichamelijk het moeilijkst had, toch een periode was die geestelijk goed was. Zoiets begrijpt de wereld niet. Dat kan ook niet, omdat ze de Here Jezus niet kennen. Dat is ons geheim.

Aan iedereen die de Here Jezus mag kennen, wil ik vragen: Bent u het afgelopen jaar geestelijk gegroeid? Dat u het stapje voor stapje mag leren om uw vertrouwen meer en meer op Hem alleen te stellen. Niet als prestatie van onszelf, maar uit genade, als geschenk van de Here.

We zijn op reis naar de eeuwigheid. Er zal nooit een einde komen aan ons leven. We leven door, na ons sterven. En wie weet, misschien maken we de wederkomst van de Here Jezus wel mee.
Dit kleine poosje op aarde is bepalend voor een nooit eindigende eeuwigheid. Laten we zuinig zijn op de tijd die we van de Here ontvangen. We leven maar één keer. We kunnen het nooit meer over doen. Laten we onze tijd optimaal gebruiken om er voor de Here te zijn, tot Zijn eer en tot zegen van anderen. Op de plaats waar Hij ons gesteld heeft of roept. In ons gezin – als we dat hebben – op ons werk – als we werk hebben – in onze omgeving, in onze kerk, onze gemeente.
‘…om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven’ (1 Petrus 4:2). Dan wil je nog zoveel mogelijk mensen redden voor de eeuwigheid, dat ze de Here Jezus zullen leren kennen.

En de tijd gaat snel. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik kan nauwelijks geloven dat er alweer bijna een jaar voorbij is. De tijd vliegt.
Tegelijk is dit ook goed nieuws als we de Here Jezus mogen kennen. Elk jaar, elke dag, elk uur komen we dichter bij het moment dat we voor altijd bij de Hem zullen zijn. Kunt u zich iets heerlijkers voorstellen? Nee toch…

We zijn maar een klein poosje op deze aarde, als gasten en vreemdelingen, zegt Hebreeën 11:13. We zijn pelgrims, onderweg naar de hemelse stad van God (Hebreeën 11:16). Een kijk de komende week over Kerst heen naar het moment dat de Here Jezus opnieuw zal komen, uit de hemel naar deze aarde, maar nu in macht en majesteit, om Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid op te richten, vanuit Jeruzalem. Die dag verwachten wij met groot verlangen.

Van harte wens ik u rijk gezegende kerstdagen toe en alvast Gods zegen voor het nieuwe jaar!

Dirk van Genderen

24 Reacties

 1. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 december 2013 om 15:33

  Sjalom Dirk,

  Fijn dat je aan het einde van het kalenderjaar belangrijke zaken naar voren laat komen. Het zijn piketpaaltjes op weg naar de heerlijke toekomst die wacht. Menigeen heeft ook dit jaar op jouw nieuwsbrief gereageerd. De grote hoeveelheid reacties geeft aan dat er duidelijk behoefte is om te reageren. Het blijft altijd een opgave om de juiste woorden te gebruiken en daarmee anderen niet te kwetsen of de les te leren.

  Nagenoeg al je nieuwsbrieven belicht je vanuit G’ds woord, daarin zit immers de zeggingskracht. Het is kostelijk om de reacties te lezen. Iedere reactie laat iets zien over de persoon en zijn/haar visie: zie Spreuken 27:17.

  Naarmate je ouder wordt merk je aan je herinneringen alsof het gisteren gebeurde. De klok is niet sneller gaan tikken en toch vliegt de tijd. Van harte sluit ik mij aan bij de grote groep die met groot verlangen uitzien naar de eeuwigheid die ons te wachten staat. Velen hebben de einde van het jaar niet gehaald en hebben het aardse voor het eeuwige verwisseld. Het mag een troost en bemoediging zijn om te weten dat zij Thuis zijn gekomen. Dat roept direct de vraag op: ben ik wel een goed getuige geweest van Yeshua in het afgelopen jaar, was ik niet teveel met mijzelf bezig?

  Met velen maken we “een reis door de nacht” die over zal gaan op “de eeuwige morgen”. Heel veel wijsheid hebben we nodig om die reis te volgen. Gelukkig hebben we een betrouwbare gids: de Bijbel met zijn vele voorbeelden hoe “het wel” en “hoe het niet” moet. Aan het einde van die reis staat Yeshua ons op te wachten.

  Als Yeshua niet ons doel is in ons leven dan komt men Hem toch tegen. Hij zal je dan niet welkom heten maar eerder aan ons vragen: “waarom ben je aan Mij voorbijgegaan” zie Mattheus 7:22-23.

  Het is behoorlijk lastig om vanuit de Joodse traditie een reactie te plaatsen. Heel veel dank aan hen die deze hebben gelezen en daarop reageerden.

  Moge de Sjalom van G’d over u komen!

 2. Frens zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 december 2013 om 20:59

  Beste Dirk,

  Goed om inderdaad te reflecteren op het afgelopen jaar. Het was een bewogen jaar(voor mij persoonlijk, niet erge zaken maar tóch) en terugkijkend kan ik met dankbaarheid zeggen dat de Heere op bepaalde momenten zeer nabij was, met zijn zorg en vrede. Mijn verlangen is dat de mensen om mij heen, klasgenoten, leraren, familie en vrienden en vooral hen die niet in Christus geloven, dat zelf ook mogen gaan ervaren/weten. Dat is mijn gebed voor 2014 en ik ben benieuwd hoe ik daar volgend jaar op terug zal kijken. Iedereen fijne en gezegende feestdagen toegewenst en Gods Zegen!

  Groeten

 3. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 december 2013 om 6:18

  Dag Dirk,

  Hartelijk dank voor je commentaar op het afgelopen jaar! Voor mij was het een jaar met toppen en dalen, zoals het eigenlijk wel gaat in ieders leven. Ik mag mij verheugen in een toenemende psychische gezondheid en een zinvol leven om het licht voor de mensen te laten schijnen. De Here wil ons leren om in Zijn wegen te wandelen. Dat gehoorzaamheid meer is dan offerande. Dat geeft pas rust, omdat Zijn wegen de beste zijn. Zo aan het eind van het jaar, mogen wij terugkijken maar ook vooruitblikken. Wat zal 2014 ons brengen? Wij weten uit Gods Woord dat in de eindtijd de druk op de gelovigen zal toenemen.
  Maar wij weten ook dat God ons niet zal begeven of verlaten. Dat Hij ons de kracht en de uitkomst wil geven in elke beproeving die wij moeten meemaken. Dat is onze troost, dat Hij ervan afweet.
  Ik ben zelf heel erg gezegend geweest door jouw Nieuwsbrieven die bepalend zijn geweest voor hoe ik leerstellig mij moet opstellen. Het zou fijn zijn als steeds meer mensen jouw Nieuwsbrieven zouden lezen. Dat zou de mensen inzicht kunnen verschaffen hoe wij deze tijden moeten bezien. Want wij leven in profetische tijden waarbij wij de vervulling daarvan zien gebeuren in de wereld. De enorme haat en druk op Israel bijvoorbeeld van de wereld is ongekend. De profetische klok slaat bijna middernacht als wij zien hoe dat Joodse volk steeds meer alleen komt te staan en wij de komst van de Here op de wolken mogen verwachten. In al onze druk is dat onze hoop en vertroosting waarmee wij elkaar mogen bemoedigen. De wereld kent geen hoop en belandt daarom steeds meer in de vuiligheid van de zonde. Ook de toenemende Christenvervolging mogen wij niet vergeten
  dat steeds meer het wereldbeeld beheerst. Alleen in het “vrije” Westen zien wij dat niet altijd zo duidelijk maar verder is het overal heel zwaar voor onze medegelovigen in de Here. Daar spreekt de Bijbel ook van. Maar wij hebben ook de belofte dat het lijden niet opweegt tegenover de heerlijkheid.

  Hartelijke groet!

 4. hub.eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 december 2013 om 13:17

  Beste Dirk,

  Heel goed om op het eind van het jaar eens terug te blikken en jouw missionair-werk te evalueren, over jouw commentaren met vele bijbelthema’s en natuurlijk ook de vele (soms waardevolle) reacties hierop. Vaak met een leerrijke diepgang.
  Zelf probeer ik in mijn reacties altijd zo eenvoudig mogelijk, maar daardoor wel voor iedereen (hopelijk) begrijpelijk, mijn visie op het Commentaar-thema te verwoorden, want de Christelijke-leer is een leer van de EENVOUD zoals Jezus het ons heeft verkondigd en voor-geleefd. Een 2e belangrijk punt (missie) voor mij is de EENHEID onder de Christenen, niet in de kerken maar buiten de kerkmuren in het open-veld, daar moeten wij ons Christen-zijn (van welke Christelijke-kerk dan ook) laten zien en horen. Wij moeten onze gezamelijke missionairende opdracht samenbundelen en als frontsoldaten gezamelijk optrekken voor Gods-vredesrijk dat komende is.
  Ik wens U allen een bezinningsvol Kerstfeest en een hoopvol 2014 toe. Hub.

 5. Bert Van Ommeren zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 december 2013 om 21:01

  Beste Dirk, dank voor je nieuwsbrief die we weer het hele jaar mochten lezen.
  En uitzien naar Hem die is en was en komt.
  Wij wensen allen gezegende kerstdagen en een goed 2014.
  Genade zij u en vrede van God onze Vader.

 6. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 december 2013 om 21:06

  Het was 2 Petrus 3: 12, die ik de eerste keer las in een Engelse vertaling, dat ik mij realiseerde dat wij geroepen zijn, om de wederkomst van Jezus te BESPOEDIGEN!! Ja, wie ECHT naar de wederkomst verlangt, is geroepen er hard voor te werken. Wie er niet voor werkt, verlangt niet “echt” naar de wederkomst!! Ik citeer even de Willibrord vertaling, omdat deze in het Nederlands de enige vertaling is, die juist vertaalt “wat er in de grondtekst staat”. 2 Pet. 3:12: “Kijk vol verwachting uit naar de dag van God en bespoedig zijn komst”. “The Complete Jewish Bible” zegt het nog kernachtiger: “work to hasten its coming” (met “its” wordt de “Dag des Heren” bedoeld). Dat deze vertaling juist is bevestigt vers 14 (ik pak weer de NBG51 vertaling): “14 Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in vrede.” De parallel vinden we in het Oude Testament, als we lezen hoe “de vrienden” van David zich beijverden om “David op de troon” te brengen!! David bedankte zich dan ook bij zijn vrienden, toen hij de troon besteeg. Ze waren bescheiden en zeiden, dat David evengoed de troon bestegen zou hebben! Dat klopt natuurlijk, maar de vrienden bespoedigden het!! Dat wij als christenen WERKEN, om Jezus’ komst en zijn bestijging van de troon van David (Sion) (= de troon van deze aarde!) te bespoedigen zie ik als mijn roeping!! Hoe? De Heer opent voor mij de wegen die ik ga!! Van mij wordt alleen gevraagd om te GAAN!! Daarom GA ik er voor!!

 7. Agnieta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 december 2013 om 22:33

  Beste Dirk,

  Ik wil jou en je dierbaren eigenlijk alleen maar gezegende kerstdagen en een gezegend 2014 toewensen. Mag de rust die je jezelf gelukkig toestaat, heilzaam zijn en nieuwe kracht brengen.

  Een vriendelijke groet.

 8. Antoon Koornstra zegt:
  Geplaatst op zondag 22 december 2013 om 15:43

  Beste Dirk en medelezers van de Nieuwsbrief, Dirk hartelijk dank voor je leerzame schrijven van het afgelopen jaar. Wanneer je ouder wordt dan kun je ook verder terug zien in je leven, wij, mijn vrouw en ik mochten door genade dit jaar gedenken dat God ons 50 jaar voor elkaar gespaard heeft ! Ruim 46 jaar daarvan, vanaf 19 Nov. 1967 met de zekerheid een kind van God te zijn. Mijn leven is door genade gaan lijken op die van Henoch, Genesis 5:24: En Henoch wandelde met God. De vraag die ik mij regelmatig stelde was, is mijn relatie met God het afgelopen jaar gegroeid ? Ik heb ontdekt dat ik een bevoorrechte christen ben doordat ik een radicale bekering heb mee gemaakt, waardoor de overgave ook radicaal was. Wanneer Gods woord mij iets duidelijk maakt betreffend mij handel en wandel, dan volg ik in gehoorzaamheid zijn Woord op. Vele Bijbelteksten gaan dan werkelijkheid worden, Zijn woord is Levendig en Krachtig ! Je controle van je leven volledig in Gods hand leggen is het mooiste en zinvolste voor je christen zijn. Vele christenen zijn bang om hun leven, oude mens, om Christus wil te verliezen. Juist dan word je leven onder de volkomen leiding van de Heilige Geest geplaatst, dit is niet altijd gemakkelijk, maar wel rijker. Jozua zei tegen het volk Israél: Ik en mijn huis wij zullen de Here dienen; deze geloofsbelijdenis heb ik hem door genade na mogen zeggen ! Dit had tot resultaat dat ik mijn gezin en bezit teruggeven heb aan God. Het zou mij niet verbazen dat Henoch dezelfde keuze heeft gemaakt. God heeft inmiddels twee van onze (Zijn) kinderen thuis gehaald. Ook zij kenden de Here Jezus, zij zijn niet meer, want God heeft hen thuis gehaald. Vandaar dat ik elk jaar in volle verwachting naar Jezus komst op de wolken mag uit zien, welk een vreugde Bruidsgemeente eeuwig eens bij Hem te zijn ! Beste Dirk en medelezers, Gezegende Kerstdagen en een Leven van overgave toegewenst in 2014, tot dat Hij komt, Halleluja ! Jullie br. in Christus, Antoon. Koornstra.

 9. Uw naam Louise de Kooter zegt:
  Geplaatst op zondag 22 december 2013 om 18:34

  Beste meneer van Genderen
  Dank voor dit jaar aan informatie, verwondering en pijn voor mede christenen.
  ik wens u en uw gezin gezegende kerstdagen en God’s nabijheid in het komende jaar

 10. Ben zegt:
  Geplaatst op zondag 22 december 2013 om 21:07

  Broer in de Here Jezus,
  Graag hoor ik jouw gedachten over de wederkomst van de Here Jezus, en wel omdat je niet spreekt over ‘De Opname’ waarbij de Here Jezus óók terugkomt en al zijn kinderen in een oogwenk meeneemt naar de hemel;
  onze Heer komt dus nog twee maal terug, bij de opname en na 1000 jaar voor het eindoordeel.
  Er volgt toch na de opname de periode van 1000 jaar waarin satan gebonden zal zijn- Daarna wordt satan voor een korte tijd losgelaten om uiteindelijk opgesloten te worden voor eeuwig en met hem alle ongelovigen. Gods kinderen gaan dan met onze Heer mee naar de hemel.
  Groet

 11. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 22 december 2013 om 22:38

  Beste Ben,
  Mag ik een opmerking maken? Als Jezus terugkomt, waar gaat Hij dan naar toe? Naar de hemel?? Daar kwam Hij net vandaan!! Jezus komt NAAR DE AARDE om zijn 1000-jarig Koninkrijk of het “Koninkrijk van vrede” te stichten!! Hij zal Davids troon (Sion) bestijgen!! Jezus komt dan als Koning der koningen op aarde!! Hij zal in Sion wonen (van Sion zal de wet uitgaan!!)!! Jezus gaat dus niet terug naar de hemel en daar zal je Hem dan vergeefs zoeken!! In 1 Thess. 4 staat dat we Hem TEGEMOET gaan en dat er een opstanding plaats vindt. Nergens staat dat Hij ons komt “halen”!! LEES je Bijbel zou ik zeggen. Wie zegt dat het anders is heeft zelf waarschijnlijk de Bijbel nooit gelezen!!

 12. San zegt:
  Geplaatst op maandag 23 december 2013 om 9:06

  Beste Dirk,

  Alhoewel 2014 gaat aanbreken en de Here al die tijd gewacht heeft met Zijn komst voor de Gemeente, mogen wij weten dat Hij komt! Hij staat boven de tijd en Hij brengt Zijn plan tot voltooiing met de wereld en met ieder van ons persoonlijk. Gelukkig
  mogen wij weten dat alles in Zijn handen voor eeuwig is en goed. Niets wat in Zijn Naam gedaan is, is tevergeefs. En zoals Corrie ten Boom eens gezegd heeft: het beste deel komt nog! Als wij hier op aarde al een voorsmaak daarvan mogen hebben,
  dan weten wij wat voor toekomst ons te wachten staat.Iets mooiers dan dat is niet denkbaar.Wat de Here wil geven,gaat onze bevattingsvermogen te boven.Het is eindeloos en eeuwig geluk dat boven menselijke woorden uitgaat.Zo is de heerlijkheid van de Here.Wat zijn wij vergeleken bij de Here Jezus maar toch wil Hij ons verhogen en ons laten delen in Zijn heerlijkheid.
  Deze dingen staan ons te wachten en wij mogen met recht hoop hebben. Want Hij die getrouw is, zal het zeker ten uitvoer brengen wat Hij beloofd heeft in Zijn woord. De Here is tweeduizend jaar geleden in de tijd gekomen, in de ellende en puin-
  hoop van ons leven. Maar Hij heeft voor ons het werk volbracht waardoor wij weer de vrije toegang mogen hebben tot de
  Vader. En daarmee ons ook behalve de vergeving van zonden, ook de blijdschap en vreugde over het heil, dat Hij voor ons heeft gegeven. Daar mogen wij naar uitkijken. Ons lijden en deze vergankelijkheid hebben niet het laatste woord maar de toe-
  komst bij onze Here en Heiland Jezus Christus. En daar mogen wij met recht naar uitkijken. Het zal niet lang meer duren en Hij komt. Dan zal weer een belangrijk mijlpaal in de geschiedenis plaatsvinden. “Want: Nog een heel korte tijd en Hij Die komt,
  zal komen en niet uitblijven.” (Hebreeen 10:37, HSV).

  Hartelijke groet,
  San

 13. Ad zegt:
  Geplaatst op maandag 23 december 2013 om 11:45

  Broeder Dirk!
  Wat een bijzonder fijn commentaar!! Bedankt!
  En….. ook rijk gezegende kerstdagen toegewenst en veel zegen op 2014!

 14. shalom zegt:
  Geplaatst op maandag 23 december 2013 om 13:20

  Broeder Dirk,

  Bedankt voor het delen van standpunten, interessante commentaren en nieuwe inzichten. Dat God je mag blijven bemoedigen met dit werk door te gaan.
  Gezegende dagen met allen die je dierbaar zijn.

 15. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op maandag 23 december 2013 om 14:39

  Sjalom Ben,

  Uw visie over de terugkeer van Yeshua is u voorgehouden door kerkleiders die dat tot een dogma hebben verheven. In sommige kerken is er zelfs een preekverbod aangaande het 1000jarige vrederijk. En als men dat toch waagt dan moet het allegorisch weggezet worden. Menigeen loopt vast op het Bijbelse Hebreeuws en de grote samenhang die daarin te vinden is. Het zijn geen standaard woorden, er zitten vele vervoegingen in, die de functie hebben om de boodschap helder en krachtig neer te zetten. Deze taal spraken mijn Joodse broertjes, zij hebben uiterst zorgvuldig de woorden, die zij van Yeshua hebben geleerd, opgeschreven. Ook Paulus was uiterst nauwkeurig daarin en leerde vanuit onze Hebreeuwse cultuur.

  Menig kerkgenootschap verkondigt schaamteloos dat Jezus de wet heeft vervuld en dat de Thora voor de Joden is. Klakkeloos wordt dit overgenomen, ontstaat er een wildgroei van leringen met hun vele navolgers.

  In de Bijbel lezen we dat de koninklijke omgang met G’d verstoord was door de zondeval. Dagelijks kwam G’d naar de hof van Eden tegen het vallen van de avond. De mens als kroon op de schepping is gevallen. G’d wilde deze relatie weer herstellen. Dat kon alleen via G’ds koninklijke weg door het werk van Yeshua. En juist Yeshua wijst met grote nadruk naar het Thoragebod.

  G’d weet dat het Thoragebod niet zwaar is. Het geeft een begrenzing aan, die ik altijd vergelijk met een gouden afrastering. Daarbuiten is de jungle van deze wereld en een stap verder zie je deze afrastering niet meer.

  In Lucas 1 lezen we dat een engel uit de hemel heel duidelijk aankondigt dat Yeshua op de troon van David zal gaan zitten. Dat is geen gepasseerd station maar een nog te vervullen realiteit.
  Alle volken op aarde zullen zich onderwerpen aan de komende Koning Yeshua, regerend vanuit Jeruzalem. Zacharia profeteert daar ook van.

  Wat was ook al weer de opdracht aan de mens? Bouwen en bewaren van de aarde! In het 1000jarig vrederijk zal Yeshua ons aan het werk zetten om de rommel op te ruimen die we ervan hebben gemaakt.

 16. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 23 december 2013 om 16:43

  Beste Dirk

  Het is inderdaad vreemd. We zijn bijwoners / reizigers die eigenlijk niet meer hier op aarde thuishoren maar er toch zijn. We doen ons werk in allerlei beroepen en leven als gelovigen in een door zonde verscheurde wereld waar onrecht heel gewoon is. Wat krom is is in veel gevallen recht, of wordt anders wel recht gemaakt en wat recht is is krom. Ik las pas een berichtje van een man die altijd de gewoonte had om als hij rommel tegen kwam op straat dit netjes in de afvalbakken te gooien. Meneer kreeg een boete omdat hij dit deed. Ik heb pas gehoord dat de ‘zaak’ geseponeerd is, maar het geeft toch wel aan dat dit heel vreemd is. Wat dat betreft passen de boeken van Harry Potter uitstekend bij deze verbroken wereld. Ik heb ze gelezen omdat ik wilde weten waar het zoal over gaat. Harry doet dingen die niet mogen maar wordt daarvoor niet gestraft. Integendeel. De mensen in het boek die gehoorzaam zijn worden voor kwezels uitgemaakt. Anders dan in Lord of the Rings (waar goed, goed blijft en verkeerd ook niet verandert) is het in die boeken juist dat goed slecht kan worden en vice versa. De auteur beschrijft dus eigenlijk deze samenleving die het wel zonder de Here denkt te kunnen stellen. Soms denk ik: Here kom spoedig, maar als ik zie hoe velen nog niet hun hart hebben geopend voor God dan denk ik: Here kom nog maar niet…..

 17. Monique van den Doel zegt:
  Geplaatst op maandag 23 december 2013 om 18:11

  Amen broeder Dirk, mijn man en ik hebben momenteel geen baan meer maar we verdiepen ons in het Woord en worden erg gezegend! Heerlijk is dat als je steeds dieper ingaat op wat er staat en wat er geprofeteerd is. Wat een geweldig vooruitzicht hebben we toch. Maranatha, Jezus kom spoedig!
  We wensen jou en diegenen die je lief zijn alle zegeningen van boven toe voor het komende jaar! Bedankt voor je mooie brieven. We lezen ze met veel dankbaarheid.

 18. sandifort..lou zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 december 2013 om 19:25

  SHALOM DIRK, OOK IK WENS JOU EN COBI EN JULLIE GEZIN GEZEGENDE KERSTDAGEN EN EEN HOOPVOL 2014.
  Tevens voor alle broeders en zusters hetzelfde, als voor Dirk.
  Bedankt voor al jullie bijdragen het afgelopen jaar.
  Voor het komende jaar: Om Sions wil niet zwijgen, sta op de bres voor Israel en voor de vervolgden en voor elkaar.
  Sorry dat ik niet zo vaak op de site zit, ben nogal bezig geweest met dokters en zo.
  Iedereen hartelijk shalom in yeshua hamassjiach melech israel.
  am israel chai.
  Lou.

 19. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 december 2013 om 20:15

  De kerstnacht 1972 kreeg ik een profetie! Er zou een absoluut volmaakte hereniging komen.
  Nu, kerst 2013, beleven wij geestelijk ongekend diepe duisternis, maar hierin is de HEER wel aan het werk. Hij geeft toerusting en sluit huwelijken.
  In dit soort priesterschap beleef ik de dag en ga ik mijn toekomst in. Bon Noël, Merry Christmas.

 20. Gerda zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 december 2013 om 6:18

  Beste Dirk, God`s zegen toegewenst! Mijn gebed is dat de wereld die Jezus niet kent, toch achter het geheim van de Here Jezus mag komen. Dit geheim van ons, waar jij, met alle respect, over schrijft, mag gelukkig worden doorverteld.
  Ik vind dat persoonlijk zelf niet altijd eenvoudig, en vraag hier graag gebed voor.

 21. Deshion zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 december 2013 om 21:19

  Dirk@

  Hoe kunt u nou zeggen: ‘En wie weet, misschien maken we de wederkomst van de Here Jezus wel mee’. Als we worden opgenomen lang voordat we met de Heere zullen nederdalen op den berg Sion. De wederkomst kan in het komende jaar niet komen. Er zullen eerst minimaal 7 jaar moeten verstrijken. Maar wie weet hebben we met pesach een leuke ervaring met de maansverduistering op 15 april. Ik tel namelijk nu al af.

  De groeten uit Sion!

 22. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 december 2013 om 20:21

  @Deshion:
  Inderdaad, je bedoelt de tetrade aan zons- een maansverduisteringen. Ook frappant daarbij dat Israël 66 jaar zal bestaan en ook nog de verkiezingen voor het Europees Parlement in mei volgend jaar. Grote kans dat dat allemaal een grote profetische betekenis heeft.

 23. Ron van Arkel zegt:
  Geplaatst op donderdag 2 januari 2014 om 14:09

  Op 30 april 2007 plaatste Israël Today een artikel over Rabbi Yitzhak Kaduri, een charismatische leraar die zeer hoog in aanzien stond vanwege zijn kennis van de Bijbel en andere Joodse geschriften. Hij verraste enkele maanden voor zijn dood op 108 jarige leeftijd zijn vele volgelingen met de mededeling dat de Messias aan hem verschenen was, en dat hij diens Naam op een briefje geschreven had. Pas één jaar na zijn dood mocht dit briefje geopend worden. Toen dat moment was aangebroken, liet deze onthulling de hele orthodoxe Joodse gemeenschap in pure verbijstering achter omdat de naam “Yehoshua” in Kaduri’s briefje bleek te staan. Jezus zou volgens Kaduri kort na de dood van Ariel Sharon op Aarde terugkeren. Het toeval wil dat ik vandaag het bericht op het nieuws hoorde dat de toestand van Ariel Sharon is verslechterd en dat de voormalige Israëlische premier op sterven ligt. Of de profetie van Kaduri Bijbels is te onderbouwen, is de vraag. Het vereist een scherp onderscheidingsvermogen, wat in de Bijbel onderscheiding van geesten wordt genoemd (1 Korintiërs 12:10). Geen enkele Christen moet een verkondiging zomaar voor zoete koek slikken. Wat je wel moet zijn: is waakzaam. Want Zijn dag komt als een dief in de nacht en dan volgt er eindelijk een vredesproces voor Israël want niet zal mislukken! Wat zou je doen.. als je wist dat dit binnenkort staat te gebeuren?

  Een gezegend en hoopvol nieuwjaar!
  Ron van Arkel

 24. lydia switters zegt:
  Geplaatst op woensdag 15 januari 2014 om 19:55

  Shalom alle broers en zussen

  Het is wel wat laat ?

  doch wij houden ons oog op Jezus onze Heer en Heiland

  In di nieuwe jaar Gods nabijheid

  Lydia

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden