Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De ‘dakloze’ dominee (22 reacties)

Geplaatst op vrijdag 3 januari 2014, 21:36 door Dirk A A

Allereerst wil ik u allen van harte Gods rijke zegen en Zijn nabijheid toewensen voor het nieuwe jaar. We weten niet wat dit jaar ons brengen zal, maar ik wens u allen toe dat u zich geborgen mag weten in de machtige en veilige armen van de Here. Hij gaat mee, al de dagen van ons leven, tot de voleinding van deze wereld.

De afgelopen week waren we een paar dagen in een rustige plaats, zonder internet. De natuur was prachtig, het leek wel lente en er was een gebed in mijn hart dat de Here mij zou leiden in het schrijven van een tekst voor deze internetpagina.
Bij het doornemen van een aantal mails die ik had bewaard, stuitte ik op een schrijven, dat mij zo raakte, dat ik het graag aan u wil doorgeven.

Het gaat over dominee Jeremiah Steepek. De zondagmorgen was aangebroken waarop hij voor het eerst zou voorgaan in zijn nieuwe gemeente. Maar die ochtend deed hij iets aparts. Hij besloot wat eerder te gaan en zich te verkleden als een dakloze. Hij wilde wel eens weten hoe zijn nieuwe gemeente daarop zou reageren. Het werd een schokkende ervaring, zowel voor de dominee als voor de kerkgangers.

Hij wandelde rond de kerk, terwijl de kerkgangers naar binnen stroomden voor de samenkomst. Slechts drie van de enkele duizenden kerkgangers groetten hem.
Hij vroeg aan de kerkgangers die hem passeerden om wat geld om voedsel te kunnen kopen. Maar van niemand kreeg hij iets.

Toen de kerk gevuld was en de samenkomst op het punt van beginnen stond, liep hij de kerk binnen en ging op de voorste bank zitten. De koster kwam direct naar hem toe en vroeg of hij alsjeblieft achterin de kerk plaats wilde nemen. Voor een zwerver of dakloze was er kennelijk geen plaats voorin de kerk.
Hij gehoorzaamde aan het verzoek en groette de mensen die hij passeerde vriendelijk. Maar ze groetten niet terug en keken op hem neer, met hun veroordelende blikken.

Toen hij achterin de kerk zat, luisterde hij naar de aankondigingen die werden gedaan. Vervolgens nodigde de dienstdoende oudste de nieuwe predikant naar voren. Vol verwachting keek de gemeente om zich heen. De als dakloze man geklede predikant stond op van de achterste bank en liep langzaam naar voren, naar het podium. De gemeente was geschokt. Wat? Is hij onze nieuwe predikant?
Toen hij voorin de kerk stond, keek de kerkgangers indringend aan en opende zijn Bijbel bij Mattheus 25:33-46. Daar las hij:

33 En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand.
34 Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld.
35 Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald.
36 Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.
37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven?
38 Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed?
39 Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U gekomen?
40 En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.
41 Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is.
42 Want Ik ben hongerig geweest en u hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en u hebt Mij niet te drinken gegeven;
43 Ik was een vreemdeling en u hebt Mij niet gastvrij onthaald; naakt, en u hebt Mij niet gekleed; ziek en in de gevangenis, en u hebt Mij niet bezocht.
44 Dan zullen ook dezen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis, en hebben U niet gediend?
45 Dan zal Hij hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor Mij gedaan.
46 En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.

Na deze woorden, keek hij de gemeente opnieuw aan en vertelde hun alles wat hij die ochtend voor de kerkdienst had meegemaakt. Vele aanwezigen begonnen te huilen. Ze bogen hun hoofd… ze schaamden zich…

Toen sprak hij: ‘We hebben hier vanmorgen een bijeenkomst van mensen, maar is dit de kerk van Jezus Christus? De wereld heeft genoeg mensen, maar niet genoeg discipelen van de Here Jezus. Wanneer wordt u waarlijk een discipel van Hem?’
Dominee Steepek beëindigde de dienst en gaf aan dat hij de volgende zondag verder hoopte te gaan.

Hoe zouden wij reageren als onze voorganger op zondagmorgen als arme dakloze bij onze kerk zou staan?

Dirk van Genderen

22 Reacties

 1. Jan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 januari 2014 om 0:27

  Hallo Dirk,

  Heb gegoogled op naam van deze dominee.
  Maar is dit geen HOAX?

  Het is een sympathiek verhaal.
  Maar dit verhaal schijnt losjes gebaseerd te zijn op een waargebeurd verhaal van pastor Willie Lyle die leefde als een dakloze voor 4 dagen en een preek op basis van zijn ervaringen.

  Kan nergens de standplaats van deze dominee of kerk vinden.
  Weet u misschien meer hier over?
  Waar precies.

  Groet, Jan.

 2. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 januari 2014 om 7:36

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Jan,

  Niet alles is terug te vinden op internet. Gelukkig maar. De oorspronkelijke schrijver van dit verhaal over deze dominee is onbekend. Ik kreeg het toegestuurd door iemand die ik voor 100 procent vertrouw. Zie het, als je wilt, als een gelijkenis zoals de Here Jezus er vele vertelde.
  Het gaat mij om de boodschap die door dit gebeuren heen tot ons komt. Hoe zou onze reactie zijn?

 3. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 januari 2014 om 8:38

  Beste Dirk,

  Bovenstaande tekst uit Mattheus 25 is voor mij een toetssteen wie de Here waarlijk willen volgen. Ik zit niet zozeer op woorden van gelovigen te wachten als meer op daden. e kan beter daden hebben dan woorden zegt het boek Jacobus.
  Ook staat er geschreven dat we niet moeten liefhebben met woorden maar met daden (1 Johannes 3:18).
  Ik snap niet hoe mensen in de kerk kunnen komen, als zij geen gelovigen zijn van daden. Dan zijn ze in mijn ogen religieus bezig. Helaas moet ik constateren dat in Nederland vaak te veel gepraat wordt. Het is makkelijk om elkaar “lief” te hebben met woorden dan met daden. Maar als er enige moeite gevraagd wordt om je geloof in praktijk te brengen, dan zijn er vaak maar een handvol die willen helpen. Ik zag dat ook in een gemeente: Er waren maar weinigen die de stoelen voor de dienst wilden klaarzetten en na afloop weer opruimen. En tot mijn beschaming moet ik zeggen, dat het gedaan werd door de vluchtelingen die in de kerk kwamen. De rest negeerde deze taak en zaten koffie en koek te nuttigen in de consistorie. Ook kwam ik in een andere gemeente waar ik genegeerd werd omdat ik niet paste in hun plaatje van een succesvolle Christen. Het eerste wat ik vaak hoorde was, wat voor opleiding of werk ik had. Ook kende ik een Messiasbelijdende Jood die in veel gemeentes geweerd werd en zelfs afgewezen met de woorden, dat zij Joden niet in de gemeente wilden. Dit zijn harde woorden maar dit is het geestelijke klimaat in Nederland al heel lang. En ik ben ervan overtuigd dat er maar zeer weinigen behouden zijn, die in de kerk komen. Het is niet makkelijk om het Koninkrijk Gods binnen te komen. En zonder lijden is er geen heerlijkheid.

  Hartelijke groet,
  San

 4. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 januari 2014 om 11:19

  Beste Dirk,

  Oh Dirk, ik had dit verhaal ook een tijdje geleden gelezen op internet bij het NOS journaal onder het kopje “opmerkelijk”. Ik heb het toen ook gelijk aan mijn man verteld. Voor mij is wat deze pastor overkomt ook praktijk geworden. De “christenen” kijken je niet meer aan. Ze lopen met een boog om je heen. Je bent als een stank voor ze. Ze lasteren je en veroordelen je. En waarom? Ik ben een nette, knappe vrouw, ik heb een nette man met een goede baan, ik heb keurige, lieve kinderen, die op school goed presteren. Daar ligt het niet aan. Maar als je over Jezus als Enig Verlosser en Middelaar begint dan staat de wagen stil. Daar moet men niets van hebben. Zeer OPMERKELIJK. De vijandschap die ik tegengekomen ben, heeft mij toen zeer verbaasd. Nu niet meer, omdat ik nu weet, door Gods woord, dat het leven met Jezus een streep zet door onze eigen werken, door ons eigen vlees. Hij moet groeien en ik minder worden. En dat valt niet mee. Dat is sterven aan je eigen ik en dat willen we niet. Ik ook niet, hoor. Dat geeft vijandschap, dat geeft zelfs haat. Zalig ben je als je met een stervend leven verzoend mag raken.
  Nog een goed jaar toegewenst, Dirk en bedankt voor dit stuk, heel fijn!
  Groetjes Elisabeth

 5. Christi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 januari 2014 om 17:15

  Beste Dirk,
  Allereerst veel Heil en Zegen voor 2014 toegewenst!
  Ik vind het een prachtig verhaal en heb gehoord dat Majoor Bosshardt dit ook eens in een Gemeente heeft gedaan en het haar ook zwaar tegen viel hoe de mensen op haar reageerden in onbekende staat.
  En is het nog steeds niet zo in de Gemeente voor vele onbekende of minder bedeelde gelovigen?
  Ik ben altijd blij te weten, dat de Here God met Zijn Zoon Yeshua als Voorbeeld zo anders is en dat je in Hem geborgen mag zijn, dan kunnen andere mensen je niet veel pijn meer doen.
  Verder blijft het ook een leer-verhaal voor mezelf om hier altijd bij stil te staan;-)

 6. hub.eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 januari 2014 om 18:54

  Beste Dirk; DirksVisie-Lezers en reactie-Schrijvers. Mag ik U eerst allen een gezegend en hoopvol 2014 toe wensen.
  Dirk, wat een prachtig bezinningsvol verhaal, de “dakloze” Dominee, om het nieuwe jaar mee te openen en wie dit verhaal ook heeft geschreven of verteld, vind ik niet belangrijk, omdat het in mijn visie, een ingeving en boodschap van de Heilige Geest is, want Jezus onderwees ons in de bijbel (de Christelijke leer) vaak met veel soortgelijke, gelijkenis-verhalen, die hierdoor wel voor iedereen begrijpelijk zijn. Jezus lessen in de bijbel, denk aan de bergrede, zijn voor ieder mens goed te begrijpen, maar o zo moeilijk om deze (zoals San in reactie. 3 ook zegt:) DAADWERKELIJK in praktijk te brengen. Het is steeds weer een keuze maken tussen egoïsme en naastenliefde, goed en kwaad enz.
  Wij moeten als Christen-zijnde eigenlijk naar deze daklozen of andere hulpbehoevenden gaan en in gesprek gaan: waarmee ik hem kan helpen, geestelijk en/of lichamelijk, want vele van hen komen via de diverse hulporganisaties tot geloof en niet te vergeten, tot in de gevangenis toe.
  Mijn boodschap uit dit verhaal is dan ook nogmaals: In de Kerkgebouwen belijden wij ons Christen-zijn, maar GETUIGEN van ons Christen-zijn moeten wij buiten de kerkgebouwen doen in het open-veld op welke plek dan ook, door daadwerkelijk ons Christen-zijn te laten zien, horen en voor te leven. Niet alleen frontsoldaten maar ook heilsoldaten voor Gods-vredesrijk dat komende is. Hub.

 7. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 januari 2014 om 19:06

  Sjalom Dirk,

  Heel herkenbaar. Een aantal jaren geleden was ik getuige in een dienst waarbij een als zwerver verklede man zich ophield bij een kerkgebouw. Men liep hem straal voorbij en gaf geen aandacht daar aan. In een boodschappenkarretje lag afgedragen kleding, stukken droog brood en lege bierflesjes. De man bedelde om wat geld van de kerkgangers.

  De preek ging over de armen die wel altijd bij ons zijn. Toen de predikant het woord zwerver noemde liet de koster (die instructies had gekregen van de predikant) de man naar binnen komen. Op de achterste rij nam de zwerver plaats. Op dat moment besloot de predikant de confrontatie met de gemeente aan te gaan en noemde terloops: heeft u een zwerver in uw directe omgeving? Het bleef stil. Toen kwam er een licht gemompel van de achterste rij: we hebben hier een zwerver in de kerk zitten.
  Hierop vroeg de predikant de zwerver naar voren te komen. Hij verliet de kansel voor een kort interview met de zwerver.

  Direct confronterende vragen werden gesteld: heeft u wat gekregen van iemand? Helemaal niets? Hebben ze u niet eens een warm kopje koffie aangeboden? Het nee schuddende hoofd van de zwerver zei op dat moment genoeg.

  Toen richtte de predikant zich naar de gemeente: u weet toch wel wat uw taak is? Een zwerver in de kou laten staan die vraagt om wat geld en aandacht? Na afloop van de dienst sprak iedereen over dit complot koster/predikant/zwerver en wilde toen wel de zwerver de hand drukken.

  Zulk aanschouwelijk onderwijs vergeet je niet snel.

  Kijk ik naar het grote geheel, dan ziet G’d om naar deze mensheid die doolt en zwerft op deze aarde. Hij zond Zijn Zoon Yeshua naar deze aarde. Wat doen wij met Hem? Laten wij, aan onze naasten, ruimhartig zien hoeveel we aan Hem hebben te danken? De wijze waarop wij onze naaste waarderen zal ook in dezelfde mate worden gewaardeerd door onze G’d.

  Er is dus nog heel veel om rondom ons heen te zien met een bewogen hart voor de naaste.

 8. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 januari 2014 om 19:31

  Beste Dirk

  Ik zou graag op Elisabeth reageren. Terecht Elisabeth dat je het woordje christenen tussen aanhalingstekens zet want deze mensen kennen de Here niet. Als je over Jezus als Enige Verlosser met hen spreekt blijkt het dat ze daar niks van willen weten. Opmerkelijk is dat eigenlijk niet want je moet ze de kost geven die rustig een dienst bezoeken waar een imam voorgaat of waar een dominee die de Here niet kent voorgaat. Dat groeien en minder worden valt niet mee maar is nodig. Ik heb de Here vroeger toen ik pas tot geloof kwam nooit kunnen danken voor vermaningen en je ziet dat ik daarin moest groeien. Ik was er toen nog niet aan toe. Weet dat God met ons aan het werk blijft net als de pottenbakker met de klei. Van nature houden we er niet van verbroken te worden maar het is toch echt nodig als we willen groeien. Vriendelijke groet en de rijke zegen van de Here wens ik jullie toe.

 9. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 januari 2014 om 20:40

  Ook door het doen van giften aan christelijke hulporganisaties als Stichting Dorcas, Voedselbanken, E.O.-Metterdaad en het Leger des Heils kun je je geloof laten blijken dat het echt is. Zelf doe ik ook aan giften. Bij mij in de baptistengemeente kon je voedsel inzamelen voor een kerstpakket voor de behoeftigen binnen onze gemeente. Ook daar heb ik wat aan bijgedragen.

 10. Greetje van beesten zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 januari 2014 om 21:08

  Beste broeder Dirk

  Ook voor u een door God gezegend jaar 2014 toegebeden, in liefde van Jezus.
  Wat een mooi stuk heeft u geschreven …. ja, wat zullen wij doen …
  Nou, ik ben op weg om discipel te zijn en als ik de dakloze zie staan bij de supermarkt dan knik ik vriendelijk en koop zijn blad. Hij kent me nu al en geeft mij een hand als hij me ziet aankomen en dat kan als ik alleen ben. Ik ben ook wel naar huis gelopen en heb toen 2 T-shirts gehaald en wat chocolade naar hem gebracht. Mijn hart is bewogen, maar helaas zo denkt niet een ieder. Dan moeten ze maar werken, zegt men, maar men begrijpt niet dat wanneer je alles kwijt raakt, je dan in grote problemen komt. Gelukkig is er hulp, geweldig dat het er is en ze zo weer op pad komen. Je kunt door omstandigheden op straat komen te staan en wat is dat erg. Of je huis brandt af en die lieverd mocht bij haar buren tijdelijk wonen, zo bijzonder. Dus laten we allemaal helpen zoals Jezus. Dan gaan we lijken op Hem. Zo mogen we ook dit jaar elkaar helpen, bemoedigen, klaar staan voor de ander, lief zijn. Zo dank ik elke dag, gegeven door de Heer en leef vandaag. Morgen is er misschien niet meer. Ook voor u Gods zegen.

  liefs zr. Greetje

 11. Cock zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 januari 2014 om 22:32

  Beste Dirk,

  Ook jou wens ik de onmisbare zegen van God toe en spreek het verlangen uit dat je dit jaar weer tot zegen voor zovelen mag zijn.
  Toen ik dit stukje las moest ik denken: Wat zou ik gedaan hebben, ik ben bang dat ik ook m`n neus opgehaald zou hebben. Ik moest ook denken aan de mensen die bij de supermarkten staan om hun straatkrant te verkopen, zij geven me vaak een gevoel van irritatie. Staan ze er weer hun hand op te houden. Maar wat schaam ik me dan voor mijn gedachten, ze staan daar de hele dag in de kou en in de regen ja zelfs zwangere vrouwen staan er tot op de laatst maand. Deuteronomium 10:18 en 19a zal ik dit jaar zo veel als in mijn vermogen ligt praktiseren, help mij hierbij o, Vader.

  hr.groet,
  Cock

 12. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 januari 2014 om 22:49

  Het doet mij denken aan enkele verstandelijk gehandicapten in mijn kerk….. Ik maak ze blij door mijn aandacht en door hen serieus te nemen, want zijn wij niet allemaal schepselen van onze Vader?? Vaak denk ik: “Het HELE volk, de Israëlieten, werd gered!!” Slechts twee van dat hele volk bereikten Gods doel: “Het Beloofde Land” de rest kwam om in de woestijn!! Christen worden kost NIETS, Christen zijn kost ALLES, zelfs je eigen “ik”!! Ik bid en hoop dat velen ooit tot dat besef komen….

 13. hendrien zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 januari 2014 om 23:32

  Net zo een soort verhaal stond er pas in het RD. Het is onrustig in de kerk, want de dominee is er niet. We hebben leesdienst, en er is nog commotie want er staat een zwerver voor de kerk. Meneer Bombast sprak hem aan, een stevig gesprek, ach heden… de zwerver komt naar binnen en gaat zitten op de plaats van mevrouw Eigenplaats. De koster gaat zich er mee bemoeien, mevrouw Sociaal biedt 20 euro aan, ze zegt: je zorgt voor ophef, we vinden het niet prettig als je hier zit, hier 20 euro, ga je opfrissen, aar wassen en zo… koop desnoods een koffie. Volgende week ben je welkom, ik wacht op je, dan krijg je een plek vlakbij de ingang. Nee… hij schudt zijn hoofd, gaat een bank verder zitten. De kerk begint, sommige broeders hebben de zwerver direct in de gaten. Bij het zingen gaat de zwerver staan! Wat gaan we beleven? De vermomming valt… ah het is DE DOMINEE. Dit was een mormoonse bisschop in Amerika die zijn leden ook op de proef stelde. Hoe zouden wij de proef doorstaan?
  Dirk, mooi dat ik het nu nog een keer mocht lezen, nu de praktijk, ja ook voor mij…

 14. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zondag 5 januari 2014 om 12:21

  Dirk, lezers/lezeressen – een gelukkig en voorspoedig 2014 toegewenst.

 15. Avda zegt:
  Geplaatst op zondag 5 januari 2014 om 13:50

  Aan iedereen een gezegend nieuw jaar toegewenst. Ik vond een tijdje geleden JEREMIA 22:16. “Toen
  ging het hem wél. Hij deed de ellendige en arme recht wedervaren; toen ging het wél. Is dàt niet Mij erkennen? luidt het woord des Heren”. Het zette mij aan het denken: rondom mij merk ik dat veel mensen (en de meesten kennen de Heer nog niet echt) lichamelijk (ziekte), financieel (niet rondkomen met je uitkering of loon) of psychisch (depressie, stress enz.) aan het einde van hun latijn zitten (in het diepste deel van hun put). Als ik dan niet ga en doe (spreek, geef) wat God mij toont, dan kan Hij niet tonen wie Hij is… Jezus kwam om het verlorene te zoeken en te redden!
  Ik wens iedereen veel wijsheid toe en inzicht … en Liefde… om te beseffen waar het op aankomt.

 16. A. Meijers zegt:
  Geplaatst op zondag 5 januari 2014 om 18:33

  Ik vind het een heel bijzonder en fascinerend verhaal, waar wij als gelovigen heel veel van kunnen leren. Immers, geloven is één maar er naar handelen is punt twee.
  Daarom is het zo mooi om de dingen aanschouwelijk te maken. Het is een echte ´eye opener´.

 17. Sandra van Unen zegt:
  Geplaatst op zondag 5 januari 2014 om 22:44

  Mag Gods grote werk ook in 2014 gezegend zijn door al zijn kinderen heen. Dat we van Hem en elkaar leren, elke dag die we mogen leven, Zijn liefde en licht uit te delen.

 18. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op maandag 6 januari 2014 om 11:45

  Wat goed van deze dominee, wij mensen hebben nog steeds onderscheid des persoons, gelukkig Christus niet. Ik hoop in 2014 toch meer te mogen lijken op Jezus en deze gebeurtenis is een goed uitgangspunt om mee te starten.

 19. Martin zegt:
  Geplaatst op maandag 6 januari 2014 om 14:45

  Mooi verhaal, maar wel zo toepasbaar op het heden. Ik loop ze ook vaak voorbij, of kijk ze niet aan en dan achteraf heb je enorme spijt, had ik maar…..
  Overigens wens ik jullie nog geen gelukkig nieuwjaar, want dat begint pas op 1 Nisan,toch? (Ex 12:1)

 20. Jean Schoonbroodt zegt:
  Geplaatst op maandag 6 januari 2014 om 15:11

  God’s zegen…

  is er… en is over alle kinderen van GOD IN Christus Jezus volgens Efezen 1 : 3.
  Dit is een feit ! We zijn met elke geestelijke zegening/zegen gezegend IN Christus Jezus.
  Satan tracht ons dit vaak niet te laten zien of probeert ons het tegendeel wijs te maken.
  Laten we ons dit goed bewust zijn, opdat we onze zegeningen IN Christus niet verloochenen… of vergeten er voor te danken dat we alles volledig IN Christus Jezus HEBBEN.
  Er zijn zoveel geestelijke beloften en uitspraken in het nieuwe testament van wie WIJ ZIJN in God’s ogen en wat WIJ HEBBEN IN CHRISTUS JEZUS en wat WIJ ZULLEN KRIJGEN in de toekomst en de HEERLIJKHEID in het koninkrijk van GOD en dus REGEREN met CHRISTUS JEZUS. Amen.

  GOD’s zegen over u allen in Yhwh’s en Jezus Christus’ naam en die van de Heilige Geest. Amen.

 21. San zegt:
  Geplaatst op maandag 6 januari 2014 om 23:23

  Beste Dirk,

  Er staat geschreven in 2 Korinthe 5:16,”Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees;…..”. De meeste Christenen hebben volgens mij lak aan dit gebod. Hierin zijn zij niet anders dan de wereld. En je kan beter op God vertrouwen dan de hulp van mensen inroepen. Dan brengt God wel de juiste mensen op je pad, die je wel willen helpen. De Samaritaan in de gelijkenis, was ook een vreemde maar toch wilde hij wel helpen. Doordat wij het in Nederland aan geestelijke zaken niet ontbreekt die wij in allerlei Christelijke boekhandels kunnen kopen, zitten wij vol kennis maar met koude harten. De harde realiteit van het leven en het lijden wordt allemaal weggenomen. En men leeft met VERZINSELS en niet meer op de GEZONDE LEER. Zie 2 Timotheus 4:3,4. Een leven van LIJDEN vinden ze niet getuigen van Gods liefde. Ze denken dat het leven van een Christen in het Westen anders mag zijn dan die van de LIJDENDE KERK. Maar er staat geschreven dat de hele schepping zucht en in barensnood is (Romeinen 8:22). Het is juist ONNATUURLIJK al die WELVAART die wij in ons land nog kunnen genieten. Daardoor worden wij eerder misleid door de boze, omdat wij het LIJDEN vaak willen ontlopen en de makkelijkste weg willen nemen.
  Maar echte LIEFDE voor Jezus is ook bereid te zijn voor Hem te willen LIJDEN. Echte liefde voor Jezus is Hem liefhebben om Hemzelf en niet om de gaven die Hij geeft. De relatieve hoge levensstandaard in ons land, maakt Christenen hoogmoedig.
  Het geeft een verdraaid beeld van het goddelijke leven in Christus Jezus. Status, rijkdom en macht worden de toverwoorden om een succesvol leven te leiden en er zijn er die daar het kwaad niet van inzien terwijl aan de andere kant van de wereld onze medebroeders en -zusters worden onthoofd, gekruisigd en zelfs hun bloed te drinken te geven aan moslims die daar grif voor willen betalen. In wat voor land leven wij dan in Nederland als wij daar de ogen voor sluiten? Gods oordeel sluimert niet. San

 22. hub.eussen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 7 januari 2014 om 16:50

  Beste San,

  Ik ben het vaak met uw reacties eens. Ook nu weer met uw visie in reactie No.3: Wij moeten niet liefhebben met woorden, maar met daden. (Joh.3:18). Dit is mijn Christelijke lijfspreuk, wat ik eigenlijk bijna in iedere reactie benoem. San je moet met jouw uitspraak niet teveel generaliseren: De relatieve hoge levensstandaard in ons land, maakt Christenen Hoogmoedig. Status, rijkdom en macht worden de toverwoorden om een succesvol leven te leiden, terwijl aan de andere kant van de wereld onze broeders worden onthoofd, gekruisigd etc…… In welk land leven wij dan als wij daar de ogen voor sluiten ?
  San, ons land staat in de top 3 in de wereld als het gaat om financiele hulp (gemiddeld per inwoner), maar ook met daadwerkelijke hulp, denk aan de wereldwijde hulp organisaties. Ook de vele wereldwijde geestelijke missionairende organisaties worden door vele Nederlanders gesponserd. San, persoonlijk kan ik zeggen dat ik hier niet de ogen voor sluit. Hub.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden