Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Investeer in Israel! (35 reacties)

Geplaatst op vrijdag 10 januari 2014, 9:54 door Dirk A A

Juist nu steeds meer Nederlandse bedrijven zich terugtrekken uit Israel, spreek ik mijn onvoorwaardelijke steun uit voor Israel. Israel komt meer en meer alleen te staan. Ik roep iedereen die dit leest op achter Israel te blijven staan. Investeer in Israel: geestelijk, maar ook heel concreet: door Israëlische goederen te kopen, door – als je de mogelijkheden hebt – te investeren in Israel.

In sneltreinvaart trekken Nederlandse bedrijven zich terug uit Israel. Na ingenieursbedrijf Haskoning en waterbedrijf Vitens, kondigde afgelopen week pensioenfonds PGGM aan beleggingen in Israëlische banken van de hand te doen, omdat die banken hypotheken verstrekken aan Joodse mensen in Judea en Samaria. Er gaan geruchten dat nog meer Nederlandse bedrijven op het punt staan zich terug te trekken uit Israel.

Afgelopen zomer heb ik op deze website een actie gevoerd tegen een dreigende boycot van Israel. Meer dan 5300 mensen ondertekenden de petitie, die in oktober is aangeboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Inmiddels is deze boycot toch begonnen. Minister Timmermans ontkent dat hij bedrijven oproept zich terug te trekken uit Israel, maar erkent wel dat de Nederlandse regering Nederlandse bedrijven ontmoedigt om samen te werken met Israel en Israëlische bedrijven die ook actief zijn in de betwiste gebieden Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem.

Haskoning stopte niet uit eigen beweging met het waterzuiveringsproject bij de Kidron, een project waar ook de Palestijnen van zouden profiteren. Timmermans gaf publiekelijk aan dat Haskoning er niet verstandig aan zou doen het project in de betwiste gebieden – door hem bezette gebieden genoemd – door te zetten. Ook Vitens heeft inmiddels gemeld door Buitenlandse Zaken op de vingers te zijn getikt inzake hun contract met het Israëlische waterbedrijf Mekorot.

Minister Timmermans staat op het standpunt dat de Joodse nederzettingen op de Westbank illegaal zijn. Daarmee gaat hij echter lijnrecht in tegen het Mandaat van de Volkerenbond uit 1922, de VN-resolutie 242 uit 1967 en de Oslo-akkoorden uit 1993.
Volgens Israëlische diplomatieke bronnen steunt John Kerry, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, de Europese dreigementen om tot een boycot van Israelische producten uit de Westbank over te gaan wanneer de vredesonderhandelingen falen. Israel zal daarvan de schuld krijgen.

Voor bedrijven is het natuurlijk funest openlijk aan de schandpaal genageld te worden. Ik prijs pensioenfonds ABP vanwege hun bericht niet van plan te zijn beleggingen in Israëlische banken af te bouwen. Mijn oproep aan bedrijven en instellingen: Doe niet mee aan deze boycot van Israel. Intensiveer juist de handel met Israel.
Prijzenswaardig is ook de oproep van Zorgverzekeraar Menzis, die eist dat voetbalclub Vitesse alsnog in het openbaar excuses aanbiedt voor het feit dat ze gezwicht zijn voor het verbod van Abu Dhabi om de Israëlische voetballer Dan Mori mee te nemen op trainingskamp.

Onlangs kreeg ik een mail van een vrouw uit Denemarken. Ze is al 84 jaar. Weet u wat ze schreef? Dat ze nog regelmatig naar een Israelbidstond gaat. Die heb je ook in Denemarken.
En in zoveel landen. Ik ben ervan overtuigd dat de Here zelf mensen in het hart geeft om voor Zijn volk te bidden.
Blijf bidden om de vrede van Jeruzalem. Roep tot de Here de woorden van Joël 2: Spaar Here, Uw volk. Herinner Hem aan Zijn plannen met Zijn volk, Zijn land en Zijn stad, Jesaja 62.

6 Op uw muren, Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld.
Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet.
U die het volk aan de HEERE doet denken,
gun u geen rust.
7 Ja, geef Hem geen rust,
totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeft
en gesteld heeft
tot een lof op aarde.
Toch zie je in de Bijbel dat bidders vaak ook in actie kwamen. Een heel bekend voorbeeld is Nehemia. Hij riep tot God in de hemel.

In Nehemia 1 lezen we dat hij dag en nacht bad voor het aangezicht van God. En waarvoor bad hij? ‘…voor de Israëlieten, Uw dienaren…’ (vers 6).

In dat vers staat verder: ‘…Ik belijd de zonden van de Israëlieten, die wij tegen U begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd.’
Ga dat hele gebed van Nehemia maar eens lezen, het is buitengewoon aangrijpend.

Het mondt uit in het 11e vers:
11 Och, Heere, laat Uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van Uw dienaar, en op het gebed van Uw dienaren, die er vreugde in vinden Uw Naam te vrezen. Doe Uw dienaar vandaag toch slagen en geef hem barmhartigheid bij deze man. Ik was namelijk de schenker van de koning.

Nehemia was een bidder, een voorbidder voor zijn volk. En hadden we in ons land maar meer voorbidders…
Blijft Nehemia bidden? Zeker, maar hij gaat ook aan de slag. Hij krijgt volmacht van de koning om Jeruzalem te gaan herbouwen. In Nehemia 2:20 staan dan de bekende woorden:
De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen en wij, Zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen.

Ik geloof dat wij allen geroepen zijn om te bidden, maar dat de Here ook roept om in actie in komen. Hoe dan en op welke manier? Hierover vindt binnenkort overleg plaats. Wellicht hoort u hier later meer over. Komt u ook zelf maar met ideeën, met wat u zelf misschien al doet. Via internet kun je bijvoorbeeld al veel Israëlische producten bestellen, in Nederland, maar ook in Israel.

Weet u, omdat de Here zo duidelijk in de Bijbel zegt dat Israel Zijn volk is, waar Hij nog grote plannen mee heeft, wil ik op de bres staat voor Israel en voor het Joodse volk. En ten diepste gaat het niet om dat volk, maar om de God van Israel, Die ook onze God is. Het gaat om de eer en de glorie van Zijn grote Naam.

De Bijbel geeft – mijns inziens – duidelijk aan dat de Here God let op de houding van volken tegenover Israel. Gaat u maar lezen, onder andere in Joël 3 en Zacharia 14.
We lijken het als volk te accepteren dat de boycot van Israel steeds meer vorm krijgt. Gelukkig begint er protest te klinken vanuit de Tweede Kamer tegen de koers van de regering. Ik spreek mijn waardering uit voor een dappere Kees van der Staaij (SGP). Ook Joël Voordewind (CU) laat zijn stem horen. Ik roep ook andere partijen op hun stem te verheffen tegen de huidige ontwikkelingen.

‘Here, vergeef dit, wees ons genadig, ook wij hebben gezondigd.’ De afgelopen week heb ik werkelijk gedacht: dit kabinet moet zo snel mogelijk weg. Deze boycot moet ogenblikkelijk stoppen! Alleen wanneer we Israel zegenen (Genesis 12) en de Here dienen, kunnen we heil en zegen van Hem verwachten.

Te midden van alle burgeroorlogen in conflicten in het Midden-Oosten en Afrika is Israel een oase van rust en vrede. En toch ligt juist Israel onder vuur vanuit vrijwel de gehele wereld. Dit is alleen verklaarbaar vanuit de geestelijke strijd die woedt om Israel.
De volken laten zich daarvoor misbruiken door de satan, die alles kapot wil maken. Die er vooral op uit is Israel te vernietigen, evenals de gelovigen.

Maar er is verandering op komst. De Here Jezus komt opnieuw naar deze aarde, in grote kracht en majesteit, om Zijn rijk van vrede en gerechtigheid op te richten. Jeruzalem zal dan niet de hoofdstad zijn van een Palestijnse staat, maar de stad van de grote Koning.
Nederland, verplaats uw ambassade daarheen, nu het nog kan, om zo ook Israel te zegenen.

Dirk van Genderen

35 Reacties

 1. angela zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 januari 2014 om 10:24

  https:\/\/levhaolam.com/

  Dit is een heel directe manier van investeren. Je verbind je voor een jaar aan deze organisatie. Het kost 100 dollar per maand en elke maand krijg een doos met producten vanuit de “westbank”.
  100 dollar is best wel veel geld maar je kunt dit natuurlijk ook met meerdere mensen samen doen en de dozen verdelen.

 2. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 januari 2014 om 12:55

  Sommige bedrijven boycotten Israël.
  Andere bedrijven doen dat in geen geval.
  Openbaring 22:11 in de Leidsche vertaling. ‘Wie goddeloos is zij het verder ook, wie bevlekt is ga voort zich te bevlekken, de brave doe nog meer goede werken, de heilige worde nog heiliger.’
  In Israël is men niet blij met deze economische boycot vanuit de Europese Unie. Laten wij blijven bidden om kracht voor het Joodse volk, voor wat betreft het bloeien van hun economie, weerbaarheid in een zee van gewelddadigheden, gezondheid (ook voor wat betreft de politieke besluitvormingsprocessen), een rijk geestelijk leven en nog zoveel zaken meer!

 3. Jack van der Tang zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 januari 2014 om 16:43

  Goed, duidelijk en een bijbels artikel. Dankjewel Dirk voor wat je schrijft.

 4. rene postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 januari 2014 om 23:03

  Ik loop al een tijd met het idee om op de fiets naar Israel te gaan. Om zo te laten zien dat ik achter het joodse volk sta, en zo mijn steun voor Israel te getuigen. Het mooiste is omdat met een hele groep te doen. Het genereert publiciteit. Het zou mooi zijn als dat collectief gesteund zou worden door christenen die achterblijven, door te bidden en publiekelijk te steunen. Zo zou je op een vredige manier Israel kunnen steunen. Zo maar een idee.

  Vr gr Rene Postma.

 5. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 januari 2014 om 23:50

  Sjalom allen,

  Langzamerhand doet de westerse wereld haar masker af en laat haar ware aard zien. Verblind door een mateloze hebzucht probeert men ons legaal te beroven. De machtige lobby die openlijk in hun schoolboekjes hun kinderen leert dat het Joodse volk vernietigd moet worden. Geen enkele afkeuring komt er uit het vrije westen.

  Oorzaak en gevolg blijkt men nog steeds niet door te hebben. Iedere keer als er negatief wordt gesproken zie je de uitwerking in de natuur. De koudegolf in de USA zie ik daar niet los van. Zou dat het subtiele antwoord van G’d zijn? Heb je een koud hard voor Israël dan zal je die kou ook letterlijk moeten ondergaan.

  Dan de haat tegen Israël, zie de haat waarmee de landen rondom Israël zelf het slachtoffer van zijn. Het moet maar eens ophouden die strijd in het Midden-Oosten roept men. Vluchtelingenkampen raken overvol. Niemand kijkt naar hen om en alle “islam gelovigen” bestrijden elkaar en zijn er op uit om te vernietigen. Heel naïef wordt er straks opgemerkt dat Israël de hoofdschuldige is van de malaise in deze wereld. Dat geeft me een dubbel gevoel, doen wij het dan helemaal verkeerd? Wij bestaan bij de gratie van de overeenkomsten die begin vorige eeuw zijn vastgesteld. Het machtige wereldrijk Engeland gunde ons geen thuisland en liet het zelfs toe om ons af te slachten. Engeland is zeer diep gevallen en is economisch zwak te noemen.

  De leugengeest waart door deze wereld. Als je die lang genoeg hoort kan je de waarheid niet meer benoemen. Zover is het vrije westen al afgedwaald. We zijn in een tijdperk aangekomen van ongebreidelde hebzucht, bemoeizucht, verspilling, rechteloosheid. Leiders zijn grote graaiers geworden en bekommeren zich niet meer om hun onderdanen. In Israël heerst grote armoede dat ontstaan is door de bescherming van de inwoners voor terroristen.

  Iedereen die oproept tot een boycot zal het slecht vergaan. G’d laat niet met zich spotten als Zijn volk wordt aangevallen. De enkeling die Israël steunt ben ik zeer erkentelijk.

  De vrede komt uit Jeruzalem.

 6. hub.eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 januari 2014 om 12:05

  Troost Mijn Volk,

  Met lede ogen moet ik ook toezien, hoe het vrije westen is afgedwaald, naar ongebreidelde hebzucht, bemoeizucht, verspilling, rechteloosheid en vele leiders zijn graaiers geworden. De morele en economische steun aan Israël brokkelt steeds verder af en verandert in steeds meer afkeuring. Wat kunnen wij Christenen daar nog tegen doen?
  Heel cru gezegd: Hier helpt geen bidden meer, hier moet aan “gewerkt” worden, waarmee ik wil zeggen: Wij Christenen moeten hiervoor daadwerkelijk in actie komen, voor dit thema wat nu speelt. Het is een Economisch-Politiek vraagstuk. Laten wij Christenen, van welke politieke partij wij dan ook zijn, dit bij de partij-besturen aan de kaak stellen en zeker binnen het CDA. Hub.

 7. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 januari 2014 om 13:02

  Beste Dirk,

  Er heerst een ongekende haat en woede ten aanzien van het Joodse volk en ook onder diegenen die zich “Christenen” noemen. Je mag gerust op grond van de Bijbel stellen dat dezulken de valse belijders van het evangelie zijn. Zij zullen door de Here Jezus afgewezen worden. En het meest duidelijk is het wanneer die haat met duidelijke acties gepaard gaan. Deze bedrijven die Israel boycotten zijn bij voorbaat al verloren te benoemen. Al zullen zij daar maling aan hebben, want het gaat hen alleen maar om het imago en de centen die zij daarmee hopen te verdienen. Het is “in” om Israel te haten en alles wat met Israel te maken heeft. Bij sommigen, zoals de moslims, is het een diepgewortelde haat. Bij anderen, zoals Westerse bedrijven, is het alleen maar om het geld te doen, dat zij Israel afwijzen als handelspartners. Amerika onder leiding van president B Obama gaat ook haar steun intrekken omdat B Obama in de kern een moslim is, die zich als een Christen voordoet. En zodoende worden de profetieen vervuld jegens Israel. Het moet zo gebeuren. Waarom vechten wij er dan nog tegen? Laat het maar gebeuren want God ziet het hart aan.

 8. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 januari 2014 om 13:37

  Zonet heb ik vernomen dat oud-premier Ariel Sharon is overleden. Er zijn bepaalde ‘profetieën’ in omloop die beweren dat wanneer Sharon zou overlijden de Wederkomst van de Heere Jezus heel nabij is. Nu vind ik het heel ‘toevallig’ dat hij op de 11e van de maand is overleden. Het getal 11 is namelijk binnen de kringen van de Iluminatie en de Vrijmetselarij het getal van de chaos.

 9. Heleen Maliepaard zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 januari 2014 om 15:00

  Beste Dirk, shalom.
  Mijn man en een bevriende broeder zijn net 2 dagen terug uit Israël.
  Namens onze stichting, waarmee wij d.m.v. presentaties van Bijbelse schilderijen, geld ophalen voor Israël, hebben zij een weekje meegelopen met een messiasbelijdende Joodse vriend, die niet anders doet dan als vrijwilliger, de arme broeders of zusters van voedsel en andere benodigde spullen te voorzien. Hij is uitgeroepen tot één van de 6 landelijke vrijwilligers en krijgt D.V. 21 januari een oorkonde. Dat is heel bijzonder voor een messiasbelijdende Jood. Nu rijdt hij in een auto van 23 jaar oud en wij willen graag via onze stichting een actie starten om hem van een goede tweedehands auto te voorzien, om dit prachtige werk te kunnen blijven doen. Hij weet zich geroepen n.a.v. Matth. 25:35-36. Zo mag hij ook vaak over Jeshua vertellen. http://www.uituwhand.nl

 10. Tru zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 januari 2014 om 17:08

  Aan allemaal,
  Van de week heb ik de PGGM gebeld dat ik er niet mee eens bent dat zij zich terug trekken uit Israel . Willen jullie dat ook doen?
  Zeg dat je Christen bent!

 11. Francis zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 januari 2014 om 18:42

  Van de week zag ik paprika’s uit Israël bij de Aldi liggen. Zijn deze dan echt uit Israël of van het Palestijnse gedeelte?

 12. Jikke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 januari 2014 om 18:45

  Beste Dirk en allen van dit forum,

  Christenen voor Israel heeft een voorbeeldbrief om naar PGGM te sturen, ook gaan zij maandagmorgen om 7.00 uur bij PGGM in Zeist protesteren.
  Vraag uw voorganger om morgen voorbede te doen voor Israel.
  Bid mee dat de actie iets uitrichten mag en goed en veilig mag verlopen.

 13. Arjanne Kloos zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 januari 2014 om 19:08

  Het project Lev Ha’Olam is een geweldige manier om de pioniers uit Judea en Samaria te ondersteunen. Door pakketten met producten te kopen ondersteun je deze helden uit het Hartland! Nati Rom, een jonge pionier uit Samaria en oprichter van Lev Ha’Olam zal volgende maand een bezoek brengen aan Nederland en verschillende spreekbeurten houden. Ik zeg komt allen!!

  http://www.levhaolam.com of zie facebook!

 14. Teus den Otter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 januari 2014 om 19:20

  Actie: PGGM, stop de Boycot van Israël
  Zie https:\/\/christenenvoorisrael.nl/2014/01/pggm-stop-de-boycot-van-israel/
  Actie a.s. maandag 13 januari 2014 om 7:00u in Zeist

  Steun (economisch) Israël. Bent u ondernemer, zakenman/vrouw, manager? Met liefde voor Gods Volk? Sluit u aan bij het ondernemersplatform van Christenen voor Israël. Wij trekken ons niet terug uit Israël. Integendeel, wij investeren in de toekomst van het land door jongeren te helpen! Helpt u mee? http://www.christenenvoorisrael.nl/ondernemers

 15. Nieuws over terugtrekking Nederlandse bedrijven uit Israël | Christenen voor Israël zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 januari 2014 om 19:27

  […] brief aan Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en medewerkers PGGM Publicist Dirk van Genderen: investeer in Israël!  CIP.nl: ChristenUnie wil hoorzitting over terugtrekken bedrijfsleven uit Israël RD: Israël […]

 16. Tanny van Ouwerkerk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 januari 2014 om 22:35

  Lieve Dirk, wat fijn dat je dit aankaart.
  Ik sluit me aan bij wat mijn man Harold al eerder aan je schreef vandaag.
  Shalom Tanny van Ouwerkerk

 17. maartje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 januari 2014 om 22:42

  We hopen dat de mensen in de wereld en regering hun ogen open gaan. Denk aan de ark van Noach en de wederkomst van de joden in israel, dat gebeurtnu. De duivel probeert alles te dwarsbomen, maar God gaat door met Zijn werk. Laten wij protesteren tegen de boycot. Met de ark van Noach stonden de mensen te lachen, maar de wereld verging.

 18. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 januari 2014 om 22:48

  Grote kans dat door dit anti-Israël gedoe van ons land en de rest van Europa binnenkort er een grote financieel-economische ramp de E.U. zal treffen. Of een grote oorlog in het Midden-Oosten. Wie weet, zal dit al voor de verkiezingen voor het Europees Parlement aankomende mei gebeuren, waardoor er in de grote chaos een sterke leider gekozen zou kunnen worden die de antichrist blijkt te zijn en die een vals verbond met Israël zal sluiten.

  Ik heb een bepaald voorgevoel dat dit jaar profetisch gezien wel eens een heel belangrijk jaar zal zijn. Namelijk het begin van de laatste 7 jaar voor de Wederkomst wanneer de antichrist met Israël een vals vredesverbond zal sluiten. Deze onderhandelingen bevinden zich nu al in een ver gevorderd stadium.

 19. Alie en Martin Meijer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 januari 2014 om 23:02

  Wij blijven met onze gemeente biddend achter Israël staan.
  Het is een grote troost te weten dat de Here God alles in zijn hand houdt en uiteindelijk zal oordelen. Vader verlaat zijn volk, waar wij door het geloof bij mogen horen, nooit, Hij zal het blijven zegenen!

 20. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 12 januari 2014 om 0:07

  Denemarken – het enige Europese land – waar Hitler geen kans kreeg, om maar één Jood af te voeren!!! In Nederland was het Nederlandse politie, die meehielp de Joden te arresteren!! Ik heb het als kind nog zelf meegemaakt in Amsterdam!! Nederlanders stonden op alle 800 toenmalige bruggen in Amsterdam om de persoonsbewijzen te controleren…. Nederlandse bereden politie omsingelde Joden voor de Hollandse Schouwburg aan de Plantage. Nederland is gewoon altijd(en nog) antisemitisch geweest!!Ik ken nog heel veel gezegden van vroeger waarmee Joden in Nederland werden gediscrimineerd en bespot!! Ik wil daarmee zeker niets ten nadele zeggen van hen, die Joden wel geholpen hebben!! De familie Ten Boom werd verraden door een Nederlander…… Wat ik nu ook weer meemaak is dat in Nederland de meerderheid zwijgt!! In WOII was het niet anders….. Na de oorlog waren het ineens allemaal helden…. Hebben de Nederlanders dan deze regering niet gekozen???

 21. San zegt:
  Geplaatst op zondag 12 januari 2014 om 10:08

  Dat ben ik met je eens Ernst: Nederland is heel erg anti-semitisch. Dat wordt ook tot uitdrukking gebracht in het beleid van de Nederlandse regering ten aan zien van het Joodse volk. Wij kunnen er alleen voor bidden dat Nederland niet verder afdrijft. Daarom heeft het zin om te bidden voor de overheid omdat dan de werking van de wetteloosheid vertraagd wordt. Het heeft alleszins te maken met het loslaten van de Bijbel als leidraad voor ons leven. Als openbaring ontbreekt, verwildert het volk, staat er geschreven. En er staat ook geschreven dat de liefde zal verkillen. De god van deze wereld zet al zijn demonen in om Israel te willen vernietigen. Wij moeten de strijd niet voeren met vleselijke wapens maar met geestelijke. Daarom: acties lijken zin te hebben maar beter is eerst te gaan bidden voordat wij wat gaan doen hoe wij Israel het beste kunnen ondersteunen. Ik ben van mening dat gebed meer uitwerkt dan wij denken. Want in deze omstandigheden kan alleen God Israel helpen. In 2 Kronieken 32:8 staat geschreven (SV):”…Met hem is een vleselijke arm, maar met ons is de Heere, onze God, om ons te helpen, en om onze krijgen te krijgen….”.

 22. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 12 januari 2014 om 11:08

  Sjalom allen,

  Wij, de kinderen van Israël zijn gestruikeld (niet gevallen!)en G’d heeft Zich wederom over ons ontfermd. Hij verlaat Zijn heilige woorden beloften niet. Wij als volk putten troost uit de woorden dat G’d ons apart heeft gezet van alle andere volkeren op deze aarde. Dat is een grote mate van eenzaamheid voor ons als volk. Door ons struikelen is de vrede van Jeruzalem uitgegaan over deze aarde. In het begin zag het er naar uit dat men zich van harte aansloot bij mijn volk. Door de snelle groei verdrong het Joodse karakter naar de achtergrond als zijnde onbruikbaar, antiek, achterhaald, niet meer van deze tijd.

  In al de eeuwen is er een klein deel overgebleven van mijn volk dat werkelijk geloofde in Yeshua. Eind 19e eeuw is er zeer klein begin ontstaan van Messiasbelijdende Joden. Zij handelden geheel naar de richtlijnen die G’d had gegeven en die Yeshua ons nadrukkelijk had voorgehouden, leven conform de Tora. Deze groep is wereldwijd groeiend en ondervindt veel weerstand in Israël door het orthodoxe deel van mijn volk. Dat geeft verdriet omdat ik weet dat ook zij tot ons behoren, beminden door G’d. Daarom is het voor mij onverteerbaar dat de buitenwacht negatief spreekt over mijn volk, op onze onderlinge inzichten en verschillen. Maar al tegoed besef ik dat G’d zelf het deksel op een deel van mijn volk heeft gelegd. Wat is Zijn Wijsheid daarin geweest om dat voort te laten bestaan tot nu toe? Uiteindelijk is het een interne familiekwestie die de buitenwacht niets aangaat. De oplossing van deze familie aangelegenheid ligt in het feit dat Yeshua zich zelf bekend zal maken aan mijn volksgenoten. Moge die dag spoedig aanbreken!

  We weten niet wat er in het 120e jubeljaar voor ons als volk te wachten staat. Het toenemende isolement dwingt ons om naar de veilige thuishaven Israël te vluchten. Daar onder de bescherming van G’ds vleugels mogen wij als volk schuilen. Intussen blijven de kinderen van Israël doorgaan met het uitdelen van kennis tot zegen van de gehele mensheid.

 23. Jannie Bakker zegt:
  Geplaatst op zondag 12 januari 2014 om 11:25

  Hallo Dirk, een goed en krachtig commentaar. Ik zelf heb de voorbeeld brief van christenen voor Israël gekopieerd op de computer en toen via de site van PGGM via hun contactmail geplakt en zo laten weten het niet met hun eens te zijn.
  Als ik de kans krijg koop ik zo wie zo Israël producten, hoop net als af gelopen jaar weer vrijwilligers werk in Israël te gaan doen. Bidden doe ik elke dag 2 x voor Israël. Wel ben ik bang dat de oordelen over ons land heftiger gaan worden. Maar wat de toekomst brengen zal ons geleidt des Heren hand. Shalom Jannie

 24. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op zondag 12 januari 2014 om 14:57

  Zoals ik het in de bijbel lees lijkt het mij ook dat er geen ontkomen aan is.
  Dat Israël zich in steeds grotere benauwdheid zal bevinden van waaruit zij haar Heer aan zal roepen.
  En Hij, de eeuwig getrouwe, zal met hen verder gaan.
  In die zin kan ik mij dan verheugen omdat ik eraan weet hoe nabij de komst van mijn Heer is.

 25. I. Breed zegt:
  Geplaatst op zondag 12 januari 2014 om 18:53

  Als je op deze link klikt: https:\/\/www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3573690/2014/01/08/PGGM-stopt-met-beleggen-in-Israelische-banken-uit-protest-tegen-nederzettingen.dhtml#poll
  kun je stemmen voor of tegen een boycot van Israël.
  Stem dus allen tegen!!

 26. berend zegt:
  Geplaatst op zondag 12 januari 2014 om 19:20

  Enige tijd geleden heb ik me opgegeven voor een activiteit van de 4e musketier, in mijn geval een wandeling van 62 km (DV mei dit jaar) in israel, waarvoor ik mij kan laten sponsoren.
  Het sponsorgeld gaat naar doelen van Open Doors, die te maken hebben met israel en/of vervolgde christenen.
  Meer info: opendoors.nl/muskathlon of de4emusketier.nl

 27. hub.eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 13 januari 2014 om 12:12

  Beste mensen,

  In vele reacties lees ik al, dat er flink “gewerkt” wordt tegen de boycot van Israël, door daadwerkelijke hiervoor in actie te komen en dit met Gods-zegen, want “werken” voor de Here is ook bidden tot de Here !
  Graag heb ik dan ook gebruik gemaakt van de link van I.Breed Reactie No25 om tegen de boycot van Israël te stemmen.
  Persoonlijk vind ik, dat wij ook zeker onze politieke partij hierover moeten activeren om tegen te stemmen, omdat de politiek hierover moet beslissen. Hub.

 28. Nieuws over terugtrekking Nederlandse bedrijven uit Israël | Christenen voor Israël zegt:
  Geplaatst op maandag 13 januari 2014 om 17:06

  […] tegen Israël-besluit PGGM NRC: Ambassadeur Israël in Nederland: timing boycotacties beroerd Publicist Dirk van Genderen: investeer in Israël! CIP.nl: ChristenUnie wil hoorzitting over terugtrekken bedrijfsleven uit Israël RD: Van der Staaij […]

 29. Volg het nieuws over boycot Israël | Christenen voor Israël zegt:
  Geplaatst op dinsdag 14 januari 2014 om 9:19

  […] ND: Verzet tegen ‘Israël-boycot’ PGGM NRC: Ambassadeur Israël in Nederland: timing boycotacties beroerd Publicist Dirk van Genderen: investeer in Israël!  […]

 30. Volg het nieuws over boycot Israël | Christenen voor Israël zegt:
  Geplaatst op woensdag 15 januari 2014 om 15:07

  […] Publicist Dirk van Genderen: investeer in Israël! CIP.nl: ChristenUnie wil hoorzitting over terugtrekken bedrijfsleven uit Israël […]

 31. B.melissen zegt:
  Geplaatst op donderdag 16 januari 2014 om 21:31

  Het gaat niet tegen Israel, dat kleine landje. De hele wereld bemoeit zich er mee, dat is al heel bijzonder. Volgems mij gaat het tegen de Here God. In zijn Woord staat toch dat straks iedereen zijn knieen zal buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Christus DE HERE is tot EER van GOD DE VADER. Aan deze woorden klem ik mij vast.

 32. Hellendoorn zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 januari 2014 om 12:31

  Vergeef mij een verwijzing naar een Bijbelse beschrijving van een (naar ik geloof) toekomstige politieke verbinding tussen Israël en Europa. Openbaring 13:14 en Openbaring 19:20.
  Als christen wil ik mij stellen achter medegelovigen wereldwijd incl. Israël.
  Zij zullen tenslotte (na alle gruwelijke rampen) dank zij de Heer Jezus Christus de overwinning ontvangen, want er is ook een Openbarinmg 20.
  Ik vind het wel moeilijk om altijd het Bijbelse spoor te kennen en te volgen.
  Johannes 16: 13 – doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Psalm 86:11 – Leer mij, Here, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandele

 33. Media over boycot Israël | Christenen voor Israël zegt:
  Geplaatst op dinsdag 4 februari 2014 om 19:46

  […] Publicist Dirk van Genderen: investeer in Israël!  CIP.nl: ChristenUnie wil hoorzitting over terugtrekken bedrijfsleven uit Israël […]

 34. Harold van Ouwerkerk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 februari 2014 om 22:19

  Beste Dirk,

  Even een persoonlijke vraag:
  Op reactie 16 schrijft mijn vrouw Tanny, achter mijn reactie te staan, echter mijn reactie is verwijderd?
  Er stond dat wij als evangelisch echtpaar heerlijke wijn uit Israël exporteren en in Nederland verkopen via
  diverse slijterijen en horeca gelegenheden. Te vinden op http://www.tah-or.nl dit zijn 100% Made in Israël producten
  Waarvan de winst voor 100% in Israel terecht komt (we exporteren het via ons bedrijf in Israel http://www.tah-or.co.il
  Ik sluit me 100% aan bij het verlangen de ambassade van Ramat Gan naar Jeruzalem terug plaatsen.

  Shalom vanuit Bat-Hen Israel
  Harold

 35. Michel zegt:
  Geplaatst op maandag 22 december 2014 om 23:13

  Ik wil graag investeren in Israëlische bedrijven, kan iemand mij vertellen welke bedrijven hier in aanmerking komen?
  MVG Michel

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden