Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Am Israel Chai! – Israel leeft! (35 reacties)

Geplaatst op vrijdag 17 januari 2014, 19:46 door Dirk A A

Ze waren alle drie geraakt door ons bezoek, de Israëlische ambassadeur Haim Divon, Kees van der Staaij en Joel Voordewind. Met zo’n 35 mensen van verschillende Israelorganisaties en mensen die zich nauw bij Israel betrokken weten, kwamen we afgelopen donderdag bijeen in het gebouw van Pillar of Fire in Den Haag. Eerst gingen we met elkaar in gebed en vervolgens stapten we in de bus, op weg naar de Tweede Kamer en de Israëlische ambassade.

In onze gebeden smeekten we de Here om wijsheid en kracht voor Joel Voordewind (CU) en Kees van der Staaij (SGP), met name bij hun inzet voor Israel. We baden voor Israel, voor het Joodse volk, voor Jeruzalem. We baden voor de Israëlische regering en voor de Israëlische ambassadeur in ons land. We baden om de vervulling van Gods beloften voor Zijn volk. We baden dat het volk niet langer het vertrouwen uitsluitend zal stellen op het leger, of op Amerika, maar dat ze omhoog gaan kijken en het zullen gaan verwachten van de God van Abraham, Izaäk en Jakob. We baden dat de ogen van steeds meer Joodse mensen open zullen gaan voor de Here Jezus, Jesjoea, de Messias.

Na de aankomst in het gebouw van de Tweede Kamer werden we door Joel Voordewind en Kees van der Staaij ontvangen in de Van Mierlozaal. Beide politici gaven aan onze komst zeer op prijs te stellen en vertelden over hun inzet voor Israel en tegen het ontmoedigingsbeleid van de Nederlandse regering richting bedrijven, om niet samen te werken met Israëlische bedrijven die actief zijn in Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem. Het risico is aanwezig dat meer bedrijven de stap van Royal Haskoning, Vitens en PGGM zullen volgen.

Kees van der Staaij merkte op zich ervan bewust te zijn dat er een geestelijke strijd om Israel woedt. Vorige week was hij nog in Israel, waar hij het geboycotte Israëlische waterbedrijf Mekorot een hart onder de riem heeft gestoken. ‘Ze voelen zich in een hoek gezet, gecriminaliseerd. Ik heb een sjofar overhandigd, als teken van overwinning en van een nieuw begin.’
Volgens Van der Staaij wordt de terugtrekking van PGGM uit Israëlische banken hoog opgenomen. Inmiddels is wel duidelijk dat er intern bij PGGM flinke onrust is ontstaan over het besluit. Lang niet iedereen is het ermee eens. Een door Christenen voor Israel georganiseerde demonstratie bij het hoofdkantoor van PGGM bracht afgelopen maandag zo’n 250 demonstranten op de been.

De SGP en de CU houden momenteel het kabinet op de been. Kan er een moment aanbreken dat ze steun aan dit kabinet intrekken wanneer het kabinet het Israelbeleid niet aanpast, wordt gevraagd aan de beide Kamerleden?
‘Wij zijn geen gedoogpartners van dit kabinet,’ reageert Voordewind. ‘Elk voorstel van het kabinet beoordelen we apart. Maar het huidige Israelbeleid valt ons erg zwaar. Het ontmoedigingsbeleid moet van tafel. Dit soort gebeurtenissen bevordert de samenwerking niet,’ klinkt het enigszins dreigend richting het kabinet.
Hij vervolgt: ‘We geven uiting aan onze onvrede. We laten een tegengeluid horen. En juist vanuit onze huidige positie wordt er naar ons geluisterd. Het lijkt erop dat minister Timmermans zijn toon al enigszins matigt.’
Aan het einde van onze ontmoeting vragen Voordewind en Van der Staaij om ons gebed. We nemen afscheid en wensen hun Gods zegen en wijsheid toe.

Vervolgens gaan we naar de Israëlische ambassade, een paar minuten lopen. We worden gastvrij ontvangen. Nadat we het condoleanceregister voor Ariël Sharon hebben getekend, heet ambassadeur Haim Divon ons hartelijk welkom. Hij is geroerd door deze steunbetuiging en spreekt de woorden: ‘Dit verwarmt mijn hart. Dank voor jullie steun, jullie liefde, jullie gebeden.’

De ambassadeur geeft aan dat het hem en Israel diep raakt dat juist Nederland nu voorop loopt bij de boycot van Israëlische bedrijven. Nog maar enkele weken geleden sprak premier Rutte in Israel mooie woorden over het aanhalen van de banden tussen Nederland en Israel, en nu dit ontmoedigingsbeleid van de regering. ‘Dat kan ik niet rijmen. Vergis u niet, als Nederlandse bedrijven zich terugtrekken, verzwakt dat ook de positie van de Palestijnen. Neem het waterbedrijf Mekorot. Waarom verbreekt Vitens het contract? Als er één Israëlische bedrijf is dat zich inzet voor de Palestijnen in Judea en Samaria, is het wel Mekorot. Ze voorzien hen van water, ze trainen hen en Mekorot wordt geaccepteerd door de Palestijnen.’
‘Wij willen vrede,’ benadrukt Divon. ‘Maar de Palestijnen verheerlijken moordenaars. De door Israel vrijgelaten moordenaars worden verheerlijkt als helden. Stel dat Israëlische bedrijven zich terug zouden trekken uit Nederland… dat zou Nederland veel werkgelegenheid kosten…’

We overhandigen de ambassadeur een verklaring, tevens gericht aan het Israëlische volk. We zijn gekomen om hem en het volk te bemoedigen, te zegenen, te troosten. We spreken uit dat we ons schamen voor het huidige ontmoedigingsbeleid van de Nederlandse regering om zaken te doen met Israëlische bedrijven. We laten weten ontzet te zijn over de bedrijven die zich terugtrekken uit Israel. We spreken onze verontwaardiging uit over het onrecht dat Israel en de Joodse gemeenschap wereldwijd hiermee wordt aangedaan. We geven aan dat we ons schamen voor de leugens die met name door sommige politici en media over Israel worden verteld. We beloven dat we ons volledig zullen inzetten om Israel te zegenen en te steunen met onze daden, woorden en gebeden.
We spreken uit dat we houden van het land en het volk van Israel en dat we erkennen dat de God van Abraham, Izaäk en Jakob de enige en ware God is.
Met een hartelijk shalom neemt de ambassadeur afscheid, waarna hij snel naar een volgende afspraak moet.

Op de terugweg naar huis overdenk ik de dag. Een bijzondere dag die ik niet snel zal vergeten. Ik bid voor:
– Joël Voordewind en Kees van der Staaij, om wijsheid en Gods zegen
– ambassadeur Haim Divon, om moed en wijsheid van God zelf
– voor onze regering en met name minister Timmermans van Buitenlandse Zaken, dat God hun mond zal stoppen als ze tegen Israel willen spreken, dat ook zij Israel zullen zegenen
– voor PGGM, Vitens en Haskoning, de bedrijven die zich hebben teruggetrokken uit Israel, dat ze terug zullen komen op hun beslissing
– voor andere bedrijven die overwegen zich uit Israel terug te trekken, dat ze dat niet zullen doen.
– kerken en gemeenten in ons land, dat ze zich uit zullen spreken vóór Israel
– dat met name alle christenen in ons land als Esthers zullen zijn en bereid zullen zijn hun leven in te zetten voor het behoud van Israel
– de vrede van Jeruzalem
– heel het hele Joodse volk, dat de dag spoedig zal aanspreken waarop heel Israel gered, zalig zal worden door de Here Jezus, Jesjoea, de Messias (Romeinen 11:26).

Dirk van Genderen

35 Reacties

 1. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 januari 2014 om 21:15

  Dit is een goed woord, Dirk van Genderen, dat meer is dan alleen maar politiek gepraat, het steekt ons een hart onder de riem en inspireert tot bezinning.
  Laat ons bidden om de wil des Heeren. Eer Hem met lof-offers en lofgezang.
  “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde”, zegt Jezus in Matth. 28:18 – Wij kunnen wel denken, pff SGP en CU… wat is dat nou? Maar de Heer denkt anders! Hij ziet ons hart aan en kan ons gebruiken overeenkomstig Zijn wil, boven bidden en denken, overeenkomstig de principes van Zijn komende Koninkrijk.
  Hij is uiteindelijk toch Degene die kracht verleent aan onze gebeden. In dit grote geheel is deze boycot affaire een mooie oefening!

 2. Henk Brom zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 januari 2014 om 0:36

  Heel dankbaar ben ik na het lezen van dit prachtige getuigenis en de steun aan het volk van God, want het is een Bijbelse opdracht om Israél te steunen want God zegt in Zijn woord heel duidelijk…wie u (Israél) vervloekt zal ik vervloeken en wie u (Israél) zegent, zal ik zegenen. Het zou nog wel eens kunnen zijn dat de God van Israél Nederland Zijn zegen inhoudt omdat Nederland over het algemeen anti Israél aan het worden is.

 3. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 januari 2014 om 14:44

  @Henk Brom:
  “Het zou nog wel eens kunnen zijn dat de God van Israél Nederland Zijn zegen inhoudt omdat Nederland over het algemeen anti Israél aan het worden is.”

  En daardoor nog meer economische recessie en een nog verder verhardende samenleving waar de zorg voor elkaar verkilt en helaas egoïsme de boventoon voert!

 4. B. Hoekstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 januari 2014 om 15:42

  Op de website van Christenen voor Israël staat een voorbeeldbrief inzake het terugtrekken van hun beleggingen in de Israëlische banken. Deze brief kan gestuurd worden naar het bestuur van PGGM.

 5. Tanny van Ouwerkerk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 januari 2014 om 16:07

  Lieve Dirk dan heb je zeker ook onze goede vriend Jack van der Tang ontmoet die dag van Pillar of Fire.
  Geweldig wat jullie hebben gedaan.
  Harold en ik bidden ondanks dat we in Israel wonen dagelijks voor de Nederlandse Regering en het koningshuis.
  Het is ons verlangen dat de Nederlandse Politiek weer opnieuw volledig pro Israel keuzes zal maken.
  Dank God dat er nog enkele politicie zijn die vechten voor gerechtigheid en de wil hebben geïnspireerd door Gods Geest om de waarheid uit te dragen.
  We bidden ook jou Gods zegen, wijsheid en bescherming toe met alles wat je onderneemt.
  Liefs en Shalom van Tanny van Ouwerkerk

 6. Lies zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 januari 2014 om 16:59

  Beste Dirk,
  Bedankt voor het bezoek aan het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag waar jij en anderen een ontmoeting hadden met Joël Voordewind (CU) en Kees van der Staaij (SGP) en ook een bezoek aan de Ambassadeur van Israël. Ik vind het een geweldige inzet van jullie om zo voor de zaak van het Joodse Volk op te komen. Ik ben ervan overtuigd dat God jullie hiervoor zal zegenen!

  Zelf bid ik ook voor Israël en Nederland, in het bijzonder voor het Nederlandse kabinet dat ze terug zullen komen op het ontmoedigingsbeleid wat betreft de Nederlandse bedrijven die in Judea en Samaria gevestigd zijn. Ik span me ook in om Israëlische producten te kopen hier in Nederland en wil ook graag op de hoogte komen waar er nog meer producten van Israël te koop zijn c.q. via websites behalve de website van Christenen voor Israël. Deze website ken ik al en Christenen voor Israël doet heel erg goed werk voor Israël.

 7. Klaas Woortman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 januari 2014 om 17:42

  Beste Dirk,
  Wat een bijzonder goed woord mocht ik van jullie lezen. Wat geweldig goed dat je deze bemoediging aan het volk Israël middels de Israëlische ambassade mocht gaan uitdelen.
  En ja Dirk samen met jou en velen bidden we dag aan dag voor juist die mensen die verblind zijn geworden door de vader der leugen, of God in Zijn genade hun de ogen wil openen om hen te laten zien waar het werkelijk om gaat. Afgelopen week kreeg ik in mijn hart om de Israelische regering een bemoediging te sturen, en die luidde als volgt.

  Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. — Jesaja 41:8-9

  Wat een geweldige bemoediging, niet alleen voor Gods oogappel, maar ook wij mogen een beroep op die onoverwinnelijke rechterhand een beroep doen.

 8. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 januari 2014 om 18:08

  Jes. 19: 24
  “24 Te dien dage zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assur, een zegen in het midden der aarde, 25 omdat de HERE der heerscharen het gezegend heeft met de woorden: Gezegend zij mijn volk Egypte en het werk mijner handen, Assur, en mijn erfdeel Israël.”
  Zach. 8:
  ” 11 Maar nu ben Ik voor het overblijfsel van dit volk niet meer zoals in de vorige dagen, luidt het woord van de HERE der heerscharen. 12 Want het zaad gedijt, de wijnstok geeft zijn vrucht, het land geeft zijn opbrengst en de hemel geeft zijn dauw; en Ik doe het overblijfsel van dit volk dit alles beërven. 13 Gelijk gij onder de volken een vervloeking geweest zijt, o huis van Juda en huis van Israël, zo zult gij, doordat Ik u heil schenk, een zegen worden; vreest niet, laten uw handen sterk zijn.”

 9. Peter Kits zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 januari 2014 om 18:24

  Dirk,

  Voor ons, voor elke land, voor mij geldt één tekst:

  Vervloekt moet hij zijn, wie u vervloekt; en wie u zegent, zij gezegend! Genesis 27:29

  Daar is ALLES mee gezegd.

  Met een broederlijke groet, in de komende Heer verbonden want:
  Alle teek’en onzer dagen zeggen mij: Zijn komst genaakt!!

  Peter Kits

 10. jan van der veen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 januari 2014 om 19:10

  Dirk, ik was ontroerd bij het lezen van je brief, en dankbaar dat je zo achter Gods oogappel Israel blijft staan! Ik ben een werknemer van Vitens, maar ik schaam mij voor hun standpunt, gelukkig zijn er ook collega’s die het ook niet met met de keuze van Vitens eens zijn,

  Gods zegen,
  Jan

 11. hanna zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 januari 2014 om 19:56

  Dirk, wat een kracht gaat hier vanuit!! Om Sions wil hebben jullie niet gezwegen!!
  Dank jullie wel dat jullie met 35 man Gods vertegenwoordigers zijn geweest.
  Troost troost mijn volk. SHALOM Hanna

 12. Heleen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 januari 2014 om 20:48

  Dirk, AMEN. Wat heb ik het volk van God lief, en die liefde gaat zoveel verder dan alle andere liefde. Het is het Volk van God. Hij zal de hele wereld laten zien dat Hij zijn Volk trouw blijft. Dirk, ik bedank je voor deze woorden, je wordt geleid door de Heilige Geest, dat ervaar ik sterk.
  Ik zegen daarom ook jou en bid dat God door deze brieven heen harten raakt. Er is ook onder de mensen die God belijden nog zoveel blindheid. Mensen die menen dat het allemaal wel mee valt.
  Het valt niet mee. Er is een psalm die de hele tijd in mij naar boven komt: Want Hij regeert en zal Zijn Almacht tonen. Ik zie uit naar de Heer!!

 13. B.van Rijssel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 januari 2014 om 21:56

  Beste Dirk, dank dat je je met anderen zo inzet voor het volk van God, Israël. Ik ben al op leeftijd en kan praktisch niet zoveel meer doen, maar dagelijks bid ik voor het volk Israël dat ook zij mogen komen tot de erkenning van Jezus, de gekomen Messias.

 14. Hanneke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 januari 2014 om 22:12

  Geweldig wat jullie gedaan hebben.
  Wat lijkt het me ook moeilijk , zoals werknemers als Jan, en anderen die niet achter dit beleid van hun baas staan. Wat zou ik doen? Zal ik daar nog kunnen werken? Laten we hen ook in ons gebed meenemen.
  Wat een gevolgen kunnen keuzes steeds weer hebben………
  God zal het laatste woord hebben! God is getrouw, Zijn plannen falen niet, dat lied kreeg ik in mijn hart.
  Wij mogen Zijn volk troosten en ik ben dankbaar voor al degenen die dat ook daadwerkelijk doen.

 15. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 januari 2014 om 22:30

  Beste Dirk

  Wat moet dat bijzonder zijn geweest. Ik vind het echt heel mooi hoe je de dag beschreven hebt.

 16. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 19 januari 2014 om 10:17

  Sjalom allen,

  Blijkbaar beseft de wereld niet hoeveel ze aan de kinderen van Abraham hebben te danken. Als Israël het isolement opzoekt is dat legitiem. Wat hebben wij nog meer te bieden aan een ondankbare wereld? Op de een of andere manier gaat dat velen voorbij in de roes van verblinding en aangewakkerd door de leugengeest dat wij zo slecht volk zijn.

  Wij hebben grote kennis gebracht in de wereld die niet onopgemerkt is gebleven. Het percentage Nobelprijswinnaars is onder de Joden het hoogste ter wereld. Moeten we daar trots op zijn? Nee, eerder bescheiden omdat we ons dienend opstellen voor de mensheid!

  Wat is dan de dank? Vragen we daarom? Nee, het is een plicht die aan de gehele mensheid is opgelegd om de aarde te bouwen en te bewaren. Geen roofbouw, geen zelfzucht maar het dienen van G’d als Schepper van het heelal.

  Werd die boodschap maar wereldwijd aanvaard dan zou er een stuk meer verdraagzaamheid zijn op deze aarde. Dat de boodschap van G’d niet werd begrepen is in ons eigen Joodse geschiedenisboek de Bijbel lezen. Er was in de eerste eeuw een categorie aan toegevoegd die zich aansloten bij de Joodse gemeenschap. Al snel ontdeden zij zich aan alles wat Joods was. Vele leken traden op als “deskundige” verklaarders van de Bijbel en brachten daar hun dogma in. Twee eeuwen later benoemde Constantijn de zondag als officiële rustdag. Ketterijen slopen de kerken binnen. Ontmaskering daarvan deed de kerk als een grote zeepbel uiteen spatten in vele duizenden denominaties en stromingen.

  De Joodse gemeenschap hield zich aan de leer van de Bijbel en natuurlijk zitten daar ook meningen in. Dat mag want juist dat versterkt de eenheid door het hartelijk met elkaar oneens te zijn en toch elkaar te respecteren. Dat is de kracht die mijn volk samenbind.

  Nu moet door de wereld die samenbindende factor doorbroken worden. We moeten nog meer doen voor deze wereld. Landen rondom ons heen roepen op om een totale uitroeiing met open vizier.

  Gevaarlijker zijn “beschaafde mensen” die aanzetten tot een boycot.

  Waar zijn onze vrienden gebleven?

 17. Ria Verhaag zegt:
  Geplaatst op zondag 19 januari 2014 om 14:10

  Beste Dirk,

  Wat ontzettend indrukwekkend, dat verslag van het bezoek aan de Tweede Kamer en de Israelische Ambassade. Prachtig! Wat kunnen wij als christenen nog doen voor het volk Israel?
  Bidden, maar ook laten zien, dat je van Gods volk houd.
  Israelische produkten kopen b.v. ik heb op mijn hart om kleding in te zamelen voor de Joden,
  alleen weet ik niet hoe, en hoe het verstuurd kan worden. Misschien is er iemand, die het ook al doet en wil reageren .

 18. Fred Vels zegt:
  Geplaatst op zondag 19 januari 2014 om 14:49

  Wat geweldig fijn Dirk, wat jij ons iedere week bemoedigt en/of aanzet om te bidden voor verschillende doelen, dat is toch wat onze Heere wil, nietwaar. Geen tijd is maar een miserabel excuus voor een christen, is ook waar. Zeker weet ik dat er veel mensen zijn die met vreugde jouw brieven lezen en daar ook moed en liefde uit halen, ondanks de ook heftige berichten dat er al zo veel christen broeders en zuster zwaar worden vervolgd. Wie weet hoe lang het nog duurt hier in Nederland dat ook wij daar mee te maken krijgen. Er zijn er al op uit om ons, die achter Eretz Israël staan op één hoop te gooien met die “slechte joden “.
  Het komt zo, het komt. Wij hebben de Here Here, en zo je weet, als God voor ons is wie ZAL dan tegen ons zijn.
  Als iemand nog gericht wil bidden voor Israël, kan hij is een kijkje nemen op de site http://www.ifi.org.il
  daar kan je je opgeven om wekelijks hele fijne voorbidmails te ontvangen, je zal zelf merken of dat iets voor je is!!
  Zegenstroom van Fred

 19. martha de Lange zegt:
  Geplaatst op zondag 19 januari 2014 om 15:00

  Fantastisch dat mensen persoonlijk er op af gaan. Het Holland Koor is zich aan het inzingen in een prachtig repertoir om ook in concerten God’s liefde voor Zijn land en volk te bezingen. Heerlijk om ook mee te zingen. De liederen raken je diep in je hart.Maar wat gaat de tijd snel. Enkele jaren geleden was er volop steun voor Israel en nu zakt het in een sneltreinvaart af. Toch weten en geloven we dat alle profetieën vervuld zullen worden.
  Israëlvriendin Martha

 20. Antoon Koornstra zegt:
  Geplaatst op zondag 19 januari 2014 om 15:57

  Beste br. Dirk, jouw schrijven en handelen is ons uit het hart gegrepen, hartelijk dank voor de bemoediging voor onze 2 broeders in de politiek en de Israëlische ambassadeur mochten betekenen !
  Ik kreeg op mijn hart om via dit schrijven die lezers op te roepen die de komende week de gebedsdiensten van de Evangelische Aliantie gaan bezoeken om Israël centraal te stellen in plaats van “Is Christus verdeeld”? Daarbij niet vergetende dat de echte Shalom, de vrede van hun Messias is !
  De universele eenheid is die van het hart, ook voor Godsvolk !

 21. Teus den Otter zegt:
  Geplaatst op zondag 19 januari 2014 om 17:28

  Prachtig die steun aan het volk van Israel. Het verslag van Dirk met veel interesse gelezen.
  Help juist nú (economisch) Israël. Bent u ondernemer, zakenman/vrouw, manager? Met liefde voor Gods Volk? Sluit u aan bij het ondernemersplatform van Christenen voor Israël. Wij trekken ons niet terug uit Israël. Integendeel, wij investeren in de toekomst van het land door jongeren te helpen! Helpt u mee? https:\/\/www.christenenvoorisrael.nl/ondernemers of mail teusdenotter@christenenvoorisrael.nl

 22. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 19 januari 2014 om 21:39

  Laten wij als gelovigen nu en voor altijd Hem de eer en glorie blijven geven. Want wanneer Hij het huis niet bouwt zullen we tevergeefs zwoegen. Ja een ieder van ons mag zijn/haar opgedragen taak waarnemen. En ben blij voor alle hartverwarmende reacties hier. In dit spoor gaan we verder, met Jezus Christus als onze overste Leidsman en voleinder des geloofs dan ook verder.

 23. San zegt:
  Geplaatst op zondag 19 januari 2014 om 23:10

  Beste Dirk,

  Ik hoop dat alle acties geen symptoombestrijding zijn. Gebed kan een fundamenteel impact maken. Dat lijkt mij belangrijker dan dat wij meteen allerlei acties gaan ondernemen. Als we God vragen wat wij kunnen doen, zal dat dan meer opleveren dan naar eigen inzicht en vermogen te werk gaan. De Here weet het beste hoe wij de vijanden van Israel moeten bespelen.De duivel vreest voor de gebeden van Gods kinderen. Deze zegeningen voor de Gemeente zijn mogelijk dankzij het werk van Jezus Christus aan het kruis.

 24. christi zegt:
  Geplaatst op maandag 20 januari 2014 om 7:39

  Prachtig dit initiatief!
  Ook om naar de ambassadeur Chaim Divon te gaan en hem te bemoedigen.
  Jesaja 49: “Hoort naar Mij, gij kustlanden, en luistert, gij natien in de verte…”

 25. Bert Van Ommeren zegt:
  Geplaatst op maandag 20 januari 2014 om 8:57

  Beste Dirk bedankt voor deze mooie brief
  Wat mooi dat jullie dit gedaan hebben
  En wat belangrijk om ook te bidden voor onze regering met name ook voor CU en SGP
  Vriendelijke groet Bert En Marianne

 26. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op maandag 20 januari 2014 om 9:16

  Sjalom Ria Verhaag

  Ik ben blij dat u een initiatief neemt om kleding in te zamelen voor de armen van mijn volksgenoten. Het merendeel van hen komt berooid uit de verstrooiing thuis. Daar worden ze opgevangen. Als land zijn we verarmd door de toenemende druk van buitenaf om in ons thuisland te blijven wonen. Een thuisland met enkele basisvoorzieningen meer lukt helaas niet. Daarom is elke hulp van buitenaf zeer welkom. Het zij in de vorm van gaarkeukens, kleding of wat dan maar ook.

  In Nederland is een stichting Nachamu Nachamu Ami die onder andere kleding inzamelt. Op hun website vindt u de gegevens.

  Wellicht dat anderen ook uw initiatief over willen nemen en via deze stichting hun bijdrage te leveren.

  De G’d van mijn vaderen zal zijn stralend gezicht naar u wenden en u genadig zijn en zal u Zijn Sjalom geven

  Troost Mijn Volk

 27. Nanny Wairata zegt:
  Geplaatst op maandag 20 januari 2014 om 11:07

  Shalom allen,

  Een goed initiatief! We staan voor, achter en naast Israël omdat we verbonden zijn met elkaar, door ons geloof in de God van Israël.

  Troost mijn volk, als belangrijkste is en blijft de Eeuwige trouw, en daarnaast zijn er nog steeds vrienden, ook in Nederland! Door Gods genade mogen in deze tijd ook gelovigen uit de heidenen weer de wortels van hun geloof gaan ontdekken. En oh, wat zijn we ver afgedwaald.
  Dankbaar ben ik ervoor dat God door Zijn volk heen ook de heidenen roept, maar voor uw volk is dit een hele zware taak geweest. Daar zijn geen woorden voor.

  Ria Verhaag,
  Op verschillende punten wordt door de Stichting Nachamu nachamu ami, o.a. kleding ingezameld voor Israël. U kunt hen ook onder die naam op internet vinden.

  Laten we niet vergeten, ook voor degene die zich laat leiden door de geest van de tegenstander, te bidden en ook hen te zegenen. Hoe moeilijk dat ook is, het is wel wat de Eeuwige van ons vraagt.

  Gods Zegen

 28. J.Schelling zegt:
  Geplaatst op maandag 20 januari 2014 om 11:28

  Beste Dirk,
  Henk Brom zegt: het zou wel eens kunnen zijn dat de God van Israel Nederland zijn zegen inhoudt……
  Zie b.v. naar het “gasprobleen” in Groningen. Daar is onze regering nog niet mee klaar; schadeloos
  stelling, minder inkomsten en onrust onder de bevolking!

 29. hub.eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 20 januari 2014 om 12:10

  Beste Dirk,

  Jullie samen (35 personen) hebben hard “gewerkt” voor Gods geliefd volk Israël en verdienen hiervoor een extra “bonus-zegen” van de Here.
  Persoonlijk vind ik het bijzonder jammer, dat het CDA hiervoor niet in actie is gekomen en hierdoor de eenheid onder de Christelijke-partijen, over zulke thema’s, nog ver zoek is.
  Van de week (18 t/m 25 Jan.) is toevallig de internationale bid-week voor de EENHEID onder de Christenen. Johannes 17: 14-26.
  Dirk, Jij weet nog wel uit mijn getuigenis-verhaal, dit voor mij een “opdracht” is geweest, denk ook aan mijn pelgrimstocht naar de: Naadloze rok van Jezus in Trier, verwijzend naar de vermanende woorden van Jezus in Joh. 17: 14-26.: Opdat zij allen een mogen zijn.
  Mijn ingegeven boodschap voor deze bid-week: Wij Christenen moeten onze EENHEID in dezelfde Here, niet zozeer in de kerkgebouwen laten zien en horen, maar daadwerkelijk in praktijk brengen, buiten de kerkmuren, in het open-veld. Laat daar zien en horen dat je Christen bent en zeker in de politiek, want daar worden de morele en ethische wetten bepaald. Dus mijn oproep in deze bidweek is: Laten wij Christenen vooral een-zijn, door het in PRAKTIJK brengen van Jezus-leer: Naastenliefde, Delen-Geven en Vergeven. Hub

 30. Jannie zegt:
  Geplaatst op maandag 20 januari 2014 om 16:56

  Reactie op reactie 17

  Shalom Ria en allemaal,

  Zie onze website Stichting “Nachamu Nachamu Ami”! We hebben in het hele land verzameldepots.Veel succes!

 31. Ad zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 januari 2014 om 11:13

  Hartverwarmend commentaar!!!

 32. Jannie B. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 januari 2014 om 11:14

  Heel hartelijk dank Dirk voor deze actie samen met 35 personen, sta er helemaal achter.
  Ik schaam me voor onze regering die zo blind is.
  We moeten nu blijven getuigen van Jezus en over Israël praten met liefde en elke dag daarvoor bidden.
  Want de ontwikkelingen in de wereld volgen elkaar heel snel op.
  Zie ook de natuurrampen b.v. in de VS en in Engeland en het vreselijk geweld in enkele Afrikaanse landen en in Syrie. Zo barbaars en al die overbevolkte tentekampen, vreselijk, die arme mensen. En Noord-Korea. ( Hebt u gelezen hoe die oom van Kim-Yong-Un is omgebracht?) De duivel is een briesende leeuw geworden.
  We moeten blijven volhouden en blijven vertrouwen op God’s beloften.
  Dank Dirk, voor je nieuwsbrieven, dat je dit nog heel lang mag blijven volhouden.
  Heel veel zegen daarvoor toegewenst. En als je even een pauze wilt inlassen gewoon doen, wel fit blijven met God’s hulp.
  We bidden voor je.

  Hart. groeten en Shalom,
  Jannie B.

 33. hub.eussen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 januari 2014 om 13:57

  Beste Dirk,
  Ik sluit mij volledig aan bij Jannie B. reactie No.31 en vooral haar oproep aan Jou: Als je even een pauze wilt inlassen, gewoon doen, want je moet wel fit zijn, om te blijven “werken” voor Gods-vredesrijk dat komende is. Hub.

 34. Verslag van bezoek aan de Tweede Kamer en de Israelische ambassadeur ‹ Pillar of Fire | pillaroffire.nl zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 februari 2014 om 11:50

  […] Nog meer lezen over dit bezoek? Zie het verslag van Dirk van Genderen. […]

 35. Anne zegt:
  Geplaatst op maandag 9 maart 2015 om 14:10

  Shalom allen,

  AM YISRAÉL CHAI- ISRAËl LEEFT!

  ISRAËL LEEFT,natuurlijk leeft Israël,dit land is sprínglevend en zal nog meer en meer gaan bloeien en groeien en groter worden!

  Ik had vannacht/vanmorgen vroeg eigenlijk gedroomd over Israël, dat ik in het beloofde land was om voor het eerst kennis te maken met dit land en ook om daar vrijwilligerswerk te doen, dit land te dienen! Wat was het een mooie droom! Dit land is zo bruisend, zo enerverend, zo dynamisch! Het was een geweldig bemoedigende droom, waar ik kennis maakte met de mensen met de projecten die opgezet zijn, om elkaar te dienen, te midden van de mensen uit allerlei volken en natiën en talen… en toen… toen werd ik wakker. Eindelijk een mooie droom, echter die droom geeft mij moed om verder te gaan en verder te kijken, op dit moment is het voor mij onmogelijk naar Israel te gaan en daar te blijven wonen, gezien de financiën en gezondheidsredenen, echter… zou voor JHWH, de Heere God iets onmogelijk zijn, iets te wonderlijk? Hij doet boven bidden en denken, deze droom heb ik niet voor niets gedroomd en wordt deze droom werkelijkheid? En anders: tot in het Nieuwe Jeruzalem!

  Ik blijf bidden voor Israël, voor Jeruzalem, voor het Joodse volk, mijn geloofsgenoten en broers en zussen in JESHUA, want het heil is uit de Joden en vanuit Sion zal de wet uitgaan!

  JESHUA KOM SPOEDIG!

  shalom
  Anne

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden