Am Israel Chai! – Israel leeft!

Ze waren alle drie geraakt door ons bezoek, de Israëlische ambassadeur Haim Divon, Kees van der Staaij en Joel Voordewind. Met zo’n 35 mensen van verschillende Israelorganisaties en mensen die zich nauw bij Israel betrokken weten, kwamen we afgelopen donderdag bijeen in het gebouw van Pillar of Fire in Den Haag. Eerst gingen we met elkaar in gebed en vervolgens stapten we in de bus, op weg naar de Tweede Kamer en de Israëlische ambassade.

In onze gebeden smeekten we de Here om wijsheid en kracht voor Joel Voordewind (CU) en Kees van der Staaij (SGP), met name bij hun inzet voor Israel. We baden voor Israel, voor het Joodse volk, voor Jeruzalem. We baden voor de Israëlische regering en voor de Israëlische ambassadeur in ons land. We baden om de vervulling van Gods beloften voor Zijn volk. We baden dat het volk niet langer het vertrouwen uitsluitend zal stellen op het leger, of op Amerika, maar dat ze omhoog gaan kijken en het zullen gaan verwachten van de God van Abraham, Izaäk en Jakob. We baden dat de ogen van steeds meer Joodse mensen open zullen gaan voor de Here Jezus, Jesjoea, de Messias.

Na de aankomst in het gebouw van de Tweede Kamer werden we door Joel Voordewind en Kees van der Staaij ontvangen in de Van Mierlozaal. Beide politici gaven aan onze komst zeer op prijs te stellen en vertelden over hun inzet voor Israel en tegen het ontmoedigingsbeleid van de Nederlandse regering richting bedrijven, om niet samen te werken met Israëlische bedrijven die actief zijn in Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem. Het risico is aanwezig dat meer bedrijven de stap van Royal Haskoning, Vitens en PGGM zullen volgen.

Kees van der Staaij merkte op zich ervan bewust te zijn dat er een geestelijke strijd om Israel woedt. Vorige week was hij nog in Israel, waar hij het geboycotte Israëlische waterbedrijf Mekorot een hart onder de riem heeft gestoken. ‘Ze voelen zich in een hoek gezet, gecriminaliseerd. Ik heb een sjofar overhandigd, als teken van overwinning en van een nieuw begin.’
Volgens Van der Staaij wordt de terugtrekking van PGGM uit Israëlische banken hoog opgenomen. Inmiddels is wel duidelijk dat er intern bij PGGM flinke onrust is ontstaan over het besluit. Lang niet iedereen is het ermee eens. Een door Christenen voor Israel georganiseerde demonstratie bij het hoofdkantoor van PGGM bracht afgelopen maandag zo’n 250 demonstranten op de been.

De SGP en de CU houden momenteel het kabinet op de been. Kan er een moment aanbreken dat ze steun aan dit kabinet intrekken wanneer het kabinet het Israelbeleid niet aanpast, wordt gevraagd aan de beide Kamerleden?
‘Wij zijn geen gedoogpartners van dit kabinet,’ reageert Voordewind. ‘Elk voorstel van het kabinet beoordelen we apart. Maar het huidige Israelbeleid valt ons erg zwaar. Het ontmoedigingsbeleid moet van tafel. Dit soort gebeurtenissen bevordert de samenwerking niet,’ klinkt het enigszins dreigend richting het kabinet.
Hij vervolgt: ‘We geven uiting aan onze onvrede. We laten een tegengeluid horen. En juist vanuit onze huidige positie wordt er naar ons geluisterd. Het lijkt erop dat minister Timmermans zijn toon al enigszins matigt.’
Aan het einde van onze ontmoeting vragen Voordewind en Van der Staaij om ons gebed. We nemen afscheid en wensen hun Gods zegen en wijsheid toe.

Vervolgens gaan we naar de Israëlische ambassade, een paar minuten lopen. We worden gastvrij ontvangen. Nadat we het condoleanceregister voor Ariël Sharon hebben getekend, heet ambassadeur Haim Divon ons hartelijk welkom. Hij is geroerd door deze steunbetuiging en spreekt de woorden: ‘Dit verwarmt mijn hart. Dank voor jullie steun, jullie liefde, jullie gebeden.’

De ambassadeur geeft aan dat het hem en Israel diep raakt dat juist Nederland nu voorop loopt bij de boycot van Israëlische bedrijven. Nog maar enkele weken geleden sprak premier Rutte in Israel mooie woorden over het aanhalen van de banden tussen Nederland en Israel, en nu dit ontmoedigingsbeleid van de regering. ‘Dat kan ik niet rijmen. Vergis u niet, als Nederlandse bedrijven zich terugtrekken, verzwakt dat ook de positie van de Palestijnen. Neem het waterbedrijf Mekorot. Waarom verbreekt Vitens het contract? Als er één Israëlische bedrijf is dat zich inzet voor de Palestijnen in Judea en Samaria, is het wel Mekorot. Ze voorzien hen van water, ze trainen hen en Mekorot wordt geaccepteerd door de Palestijnen.’
‘Wij willen vrede,’ benadrukt Divon. ‘Maar de Palestijnen verheerlijken moordenaars. De door Israel vrijgelaten moordenaars worden verheerlijkt als helden. Stel dat Israëlische bedrijven zich terug zouden trekken uit Nederland… dat zou Nederland veel werkgelegenheid kosten…’

We overhandigen de ambassadeur een verklaring, tevens gericht aan het Israëlische volk. We zijn gekomen om hem en het volk te bemoedigen, te zegenen, te troosten. We spreken uit dat we ons schamen voor het huidige ontmoedigingsbeleid van de Nederlandse regering om zaken te doen met Israëlische bedrijven. We laten weten ontzet te zijn over de bedrijven die zich terugtrekken uit Israel. We spreken onze verontwaardiging uit over het onrecht dat Israel en de Joodse gemeenschap wereldwijd hiermee wordt aangedaan. We geven aan dat we ons schamen voor de leugens die met name door sommige politici en media over Israel worden verteld. We beloven dat we ons volledig zullen inzetten om Israel te zegenen en te steunen met onze daden, woorden en gebeden.
We spreken uit dat we houden van het land en het volk van Israel en dat we erkennen dat de God van Abraham, Izaäk en Jakob de enige en ware God is.
Met een hartelijk shalom neemt de ambassadeur afscheid, waarna hij snel naar een volgende afspraak moet.

Op de terugweg naar huis overdenk ik de dag. Een bijzondere dag die ik niet snel zal vergeten. Ik bid voor:
– Joël Voordewind en Kees van der Staaij, om wijsheid en Gods zegen
– ambassadeur Haim Divon, om moed en wijsheid van God zelf
– voor onze regering en met name minister Timmermans van Buitenlandse Zaken, dat God hun mond zal stoppen als ze tegen Israel willen spreken, dat ook zij Israel zullen zegenen
– voor PGGM, Vitens en Haskoning, de bedrijven die zich hebben teruggetrokken uit Israel, dat ze terug zullen komen op hun beslissing
– voor andere bedrijven die overwegen zich uit Israel terug te trekken, dat ze dat niet zullen doen.
– kerken en gemeenten in ons land, dat ze zich uit zullen spreken vóór Israel
– dat met name alle christenen in ons land als Esthers zullen zijn en bereid zullen zijn hun leven in te zetten voor het behoud van Israel
– de vrede van Jeruzalem
– heel het hele Joodse volk, dat de dag spoedig zal aanspreken waarop heel Israel gered, zalig zal worden door de Here Jezus, Jesjoea, de Messias (Romeinen 11:26).

Dirk van Genderen