Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Bent u een schaap of een bok? (21 reacties)

Geplaatst op donderdag 6 februari 2014, 14:41 door Dirk A A

Vorige week schreef ik over luisterende oren, open ogen en helpende handen. Daarover gaat het ook in Mattheus 25, waar de Zoon des mensen, de Here Jezus, bij Zijn komst de volken die voor Zijn troon zullen worden gebracht, zal scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De rechtvaardigen, die zich ingezet hebben voor de geringste broeders van de Here Jezus, zullen dan het Koninkrijk beërven dat voor hen is bestemd vanaf de grondlegging van de wereld.

In Mattheus 25 gaat het over de komst van de Here Jezus in heerlijkheid, met al de heilige engelen. Hij zal dan plaats nemen op de troon van Zijn heerlijkheid. In Jeruzalem, jazeker. In Oost-Jeruzalem, aangezien Zijn voeten bij Zijn komst op aarde op de Olijfberg zullen staan (Zacharia 14).

Vervolgens worden al de volken verzameld voor Zijn troon. Bij volken moet u niet denken aan de volken/landen zoals wij die kennen, maar aan alle volksgroepen, alle mensen dus. Hoe we ons dat voor moeten stellen, weet ik niet, maar het zal gebeuren, het staat immers in vers 32. Hij zal ze dan van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt.
Met de bokken worden geiten bedoeld. Het was gebruikelijk dat de schapen en de geiten samen graasden, maar voor het scheren van de schapen werden ze gescheiden.

Sommigen menen dat vervolgens de volken zullen worden gescheiden, op grond van hun houding ten opzichte van Israel, omdat er in vers 40 staat: ‘En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor één van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.’

En zeker, de Here let op de houding van de volken tegenover Zijn volk Israel. Daar wijst ook Joël 3 op, dat de volken die het land verdelen, zullen worden veroordeeld. Daarom zijn er momenteel nogal wat landen, die zich in de gevarenzone bevinden, omdat zij Israel willen dwingen het land te verdelen.
Toen meen ik dat het in Mattheus 25 niet hierover gaat. Want wie zijn de broeders van de Koning, de Here Jezus? Lees maar wat Hij hierover zegt in Mattheus 12:50: ‘Want wie de wil van Mijn Vader doet, Die in de hemelen is, die is Mijn broeder en zuster en moeder.’ Het gaat om hen die de wil van Zijn Vader doen, de gelovigen, Zijn discipelen.

Ziet u het plaatje voor u? De koning op de troon, de volken voor Hem. De schapen moeten aan Zijn rechterhand komen staan, de bokken aan Zijn linkerhand. De schapen zullen het Koninkrijk beërven, dat voor hen bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld (vers 34).
De bokken die aan Zijn linkerhand staan, worden de vervloekten genoemd, die naar het eeuwige vuur worden gestuurd, dat voor de duivel en zijn engelen is bestemd (vers 41).

Degenen die het Koninkrijk beërven, zijn de rechtvaardigen (vers 37). Ze zijn gerechtvaardigd door het geloof in de Here Jezus Christus. Ze hebben het in hun leven geleerd hun vertrouwen op Hem te stellen. Bevrijd, verlost, gerechtvaardigd door Hem, door Zijn offer aan het kruis van Golgotha. Zijn bloed heeft hen gereinigd van alle zonden. Wat een wonder van genade. Dank U wel, Here Jezus.

Over deze rechtvaardigen wordt nog iets meer gezegd. Als ze van de Koning het Koninkrijk ontvangen, zegt Hij tegen hen: ‘Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen’ (vers 35 en 36).
Zulke daden noemen wij ook wel ‘goede werken’. Maar dat is een beetje een besmette term. Niemand is goed dan Eén, God (Mattheus 19:17). Misschien is het beter te spreken van ‘mooie werken’.
In Hebreeën 10:24 worden we opgeroepen elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Het woord ‘goede’ heeft daar in de grondtekst duidelijk de betekenis van ‘mooie’.

De rechtvaardigen zijn verbaasd en vragen aan de Koning wanneer ze dat dan hebben gedaan. Dat weten ze niet meer. Dan klinkt Zijn antwoord: ‘Voorwaar, Ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij hebt gedaan, hebt u dat voor Mij gedaan’ (vers 40).

Als we de Here Jezus kennen en lief hebben, gerechtvaardigd zijn door Hem, dat zullen deze mooie werken zichtbaar worden in ons leven. Dan heb je oog, hart en handen voor de ander. Niet om daar de zaligheid mee te verdienen, maar omdat je de Here zo lief hebt, dat je gaat leven zoals Hij is. Vol van barmhartigheid en bewogenheid met de ander in nood. ‘Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof’ (Galaten 6:10).

Al wat gedaan wordt uit liefde voor de Here Jezus heeft eeuwigheidswaarde. Dat wordt genoteerd in de hemel. De Koning weet immers precies wat de rechtvaardigen gedaan hebben. Hoe staat het ervoor in ons leven? Kan dit ook eenmaal ook over ons worden gezegd?

De boodschap van de Koning tot de bokken is dramatisch. ‘Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is’ (vers 41).
Alles wat de schapen wel hadden gedaan, hebben hadden de bokken nagelaten. Bij hen zijn er geen mooie werken zichtbaar.
Als zij dan vragen wat er aan mankeerde, klinkt het antwoord: ‘Ik zeg u: voor zover u dit voor één van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook voor Mij niet gedaan’ (vers 45).

Net als bij de toelichting bij de schapen, waar de Here spreekt over Zijn ‘geringste broeders’ (vers 40), moeten we hier bij ‘deze geringsten’ denken aan gelovigen, Zijn volgelingen, Zijn discipelen.

Nu vindt de definitieve scheiding plaats: ‘En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven’ (vers 46).
Er zijn maar twee bestemmingen voor de mens: de eeuwige straf in het eeuwige vuur, of het eeuwige leven in het Koninkrijk.

Voor allen die de Here Jezus kennen, volgen en liefhebben, is dit gedeelte in Mattheus 25 een grote troost en bemoediging. Laat het geloof zichtbaar worden in de praktijk! Vol verwachting mogen we uitzien naar Zijn komst. Voor eeuwig zullen we dan het Koninkrijk mogen beërven, dat al voor ons is bestemd vanaf de grondlegging van de wereld.

Laat dit voor allen die de Here Jezus nog niet kennen een aansporing zijn om tot Hem te gaan, hun zonden te belijden en hun vertrouwen op Hem te stellen. Bekeer u, en u zult ontkomen aan het eeuwige vuur en eenmaal het Koninkrijk beërven.

Dirk van Genderen

21 Reacties

 1. rene postma zegt:
  Geplaatst op donderdag 6 februari 2014 om 16:00

  Als wij de schapen zijn, en rechtvaardig bevonden zijn, moeten wij dan ook verbonden zijn met een aardse gemeente/kerk, of kijkt Jezus naar ons hart, die in allen met Hem, in relatie verbonden zijn door de Heilige Geest tot Hem?

  Vr gr Rene Postma.

 2. San zegt:
  Geplaatst op donderdag 6 februari 2014 om 21:36

  Dag Rene,

  ik heb ook met die vraag gezeten en ik raad je toch aan een gemeente te bezoeken. Zelf doe ik het ook na een tijdje ook geaarzeld te hebben van wat ik moest doen. Want jouw aanwezigheid is nodig in de gemeente. Dat staat ook in de Bijbel. Zie 1 Korinthe 12:21.22. En je weet nooit wat voor zegen God wil geven in de gemeente. Het is een Bijbelse gedachte om naar een gemeente te gaan, ondanks de moderne media. Zie Hebreeen 10:25. En je moet niet letten op wat de mensen doen, maar wat de Bijbel zegt. Ergens in Exodus staat dat je de meerderheid in het kwade niet moet volgen.

  Groeten van San

 3. Thea zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 februari 2014 om 11:44

  Toch ben je als mens ook zo machteloos. Mijn zusje heeft Multiple Sclerose en is het afgelopen jaar erg achteruit gegaan. Zelfs de bezoeken worden korter omdat het te vermoeiend is. Dan voel je je eigen nietigheid. Het enige wat rest is te bidden en mijn last op Hem te leggen, mijn zorgen op Hem af te wentelen.

 4. hub.eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 februari 2014 om 15:39

  Dit vind ik een moeilijk thema: Wat gaat er gebeuren bij Jezus wederkomst.
  Mijn visie in deze: In mijn jeugd Rk. Kerk-verleden werden wij onderwezen met het opgeheven vingertje over de hel in dit thema. Nu ik Jezus in mijn hart gesloten heb en Hem als mijn Leidsman door dit aardse leven heb aanvaard, probeer ik Zijn-leer in praktijk te brengen, zodat ik Hem iedere dag, vol vertrouwen kan verwachten. Hoe en wanneer, dat laat ik aan de Here over. Dus geen zorgen voor de “toekomst” als wij maar voorbereid zijn op zijn wederkomst.
  Wel heb ik nog een vraag: Wat gaat er dan gebeuren met al die mensen, die door alle eeuwen heen overleden zijn? Hub

 5. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 februari 2014 om 16:52

  Het is fijn dat ook veel zwakke, hulpbehoevende mensen zich wenden tot deze site, uiteindelijk zullen zij hier worden doorverwezen naar God.
  Onze samenleving is niet verankerd en gegrondvest in de kruisdood van Jezus. Het bezoeken van een kerkelijke gemeente verandert daar niets aan. Onze samenleving is zwaar verloederd, ook in de kerk. Geestelijk leven is niet zomaar mogelijk en dat is niet onze schuld.
  Het is de zonde van onze ouderen.
  Zij moesten Nederland opbouwen na de tweede wereldoorlog en vonden het geestelijke minder belangrijk dan het materiële.
  Gaan wij dezelfde zonde begaan? In de verloedering zijn wij in Satans macht en ten diepste vijanden van God.
  Om het koninkrijk van God te vinden moet je tegenwoordig bereid zijn om heel erg diep de onderste steen te komen, biddend. Vind je dat Koninkrijk, word je er in aangenomen, dan kan God iets met je beginnen, dan leef je in Zijn voorwaarden, wil Hij jou verzorgen en kan Hij jou ook gebruiken, omdat jouw ziel dan is vrijgezet in het bloed en de Wetten van Christus. Toch is er ook dan nog altijd veel ellende om ons heen.

 6. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 februari 2014 om 17:49

  Ikzelf zie het zo dat je wanneer je tot bekering, tot wedergeboorte komt wordt toegevoegd aan die éne, wereldwijde gemeente. Dat is tegelijkertijd het enige lidmaatschap dat ik wil erkennen. Alléén het bloed van Christus heeft reddende waarde en als ik daarachter schuil ben ik veilig.
  Net als San lees ook ik in de bijbel een aansporing tot samenkomen met broeders en zusters.
  Voor mij is de leer dan belangrijk. Deze moet zuiver zijn. Er moet een groot hart voor de Waarheid zijn. Dat we dan, nu nog, altijd en overal met mensen te maken blijven hebben ervaar ik daarin als een stevige oefening waarin de Heer tot Zijn doel met ons kan komen.

 7. Joop zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 februari 2014 om 11:38

  Het is toch geweldig dat we iedere dag mogen leven door genade en dat ook mogen uitdelen waar het kan, niet met opgeheven vinger maar in overgave ondanks alles om ons heen. En dat we wachters mogen zijn op de muren van Jerusalem en bidden voor het Joodse volk dat al zoveel geleden heeft keus genoeg zou ik zo zeggen kijk maar om je heen we mogen getuigen van Gods liefde voor de wereld en het onrecht aan de kaak stellen.

  Shalom

 8. jantjeop t Holt zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 februari 2014 om 12:37

  Ja Dirk, ik ben een ook een Schaap van Jezus Christus, Hij is mijn Verlosser ik ben Hem daar zo dankbaar voor dat Hij mijn ogen geopend heeft!!!!!!
  En dankbaar voor mijn gelovige ouders.
  Dirk sterkte voor je gezondheid.
  God zegene jou en je gezin.

 9. Wim zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 februari 2014 om 14:52

  @ Hub: Wij hoeven ons geen zorgen te maken over de overledenen. Vader God is een rechtvaardig god, die gerechtigheid lief heeft en de oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen[Ps.11:7]. Ook zullen bij de tweede opstanding de opgewekten (die in onwetendheid gestorven zijn) geoordeeld worden naar hun daden[Opb. 20:12-13]
  @ toevallige voorbijganger: Wees voorzichtig met “de leer”. Het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard………[Heb. 4:12]. Wie Zijn Woord biddend bestudeert en door de Heilige Geest verlicht spreekt, doet wel! Wie het Woord van God enkel voor zijn eigen dogma’s gebruikt kan veel stuk maken. Het is goed om samen met broeders en zusters het Woord te bestuderen en elkaar daar mee te bemoedigen en te stimuleren naar de wil van God te leven[Kol.3:16; Ef.5:19].
  Laten we onszelf gebruiken als levende bouwstenen[1Pet.2:5] voor een geestelijk huis om door de Heilige Geest te verstaan hoe de Here Jezus ons wil gebruiken voordat Hij Komt om Zijn Koninkrijk te vestigen

 10. marten zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 februari 2014 om 17:28

  Bij de schapen en bokken gaat het niet om gelovigen. Het gaat er inderdaad om wat men aan de broeders (Joden) van Jezus heeft gedaan. Immers de gemeente (gelovigen) zijn van te voren al opgenomen, hun Heer tegemoet in de lucht, Hij die hun hun plaats heeft bereid. Noch de schapen, noch de bokken realiseren zich dat ze ook maar iets voor Jezus hebben gedaan. Als het alleen om gelovigen ging, hoefde satan aan het einde van de 1000 jaar immers niet meer losgelaten worden om de volkeren opnieuw te verleiden. Daarom gaat het bij de volkeren die voor Hem verzameld worden naar mijn inzicht om ongelovigen die beloond worden voor wat zij aan Israël doen. Wij worden immers niet behouden door werken, maar alleen door genade, door het Offer wat de Here Jezus voor ons heeft gebracht.

 11. Lies zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 februari 2014 om 19:44

  Beste Marten,
  Je hebt gelijk, bij de schapen en bokken gaat het niet om de gelovigen. De gelovigen zullen voor de Rechterstoel van Christus staan om daar verantwoording te doen zoals staat geschreven in 2 Corinthiërs 5 vers 10, mensen die een relatie met Jezus Christus hebben, wiens zonden zijn vergeven. In Romeinen 8 vers 1 staat: Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.

  Vriendelijke groet,
  Lies

 12. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 februari 2014 om 20:18

  Er is natuurlijk veel meer dan “het Koninkrijk beërven”!! We zijn niet alleen gered van de eeuwige straf, die ieder van ons heeft en ook ik heb verdiend, maar we hebben bovenal een “roeping”!! Openbaring 1 spreekt van onze roeping, want dit is onze roeping en onze voorbestemming: “Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed 6 – en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt – Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden! Amen.”
  We zullen met Hem verschijnen in heerlijkheid: Col.3: 4 “4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.”
  We zullen met Hem regeren: Openbaring 20: 6 ” 6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren.”
  Dit is het oordeel:
  2 Tess. 2:
  “5 Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? 6 En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. 7 Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. 8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. 9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.”

 13. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 februari 2014 om 20:19

  Wim, ik lees heel eenvoudig in de bijbel dat we worden aangespoord tot het kennen en naleven van “de gezonde leer”. Ik denk bijvoorbeeld aan 2 Timotheüs 2: 15 en 2 Petrus 3:16.
  Het Woord van God biddend lezen en onder leiding van Zijn heilige Geest leren verstaan.

 14. Wim zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 februari 2014 om 22:35

  @toevallige voorbijganger: AMEN

 15. hub.eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 9 februari 2014 om 8:34

  Wim, inderdaad wij hoeven ons geen zorgen te maken over de overledenen, want Vader God is een rechtvaardige God.

  Mijn stelling, in Reactie No.4, over Zijn Wederkomst was: Geen zorgen voor de toekomst in deze, als wij maar voorbereid zijn op Zijn Wederkomst, door Zijn-leer dagelijks in praktijk te brengen. Hoe en wanneer deze profetieën zullen plaatsvinden, moeten wij aan de Here overlaten.

  Toevallig las ik vandaag in mijn dag-gebedenboek: Jezus spreekt; een toepasselijke overweging in deze.

  Toekomst geheel onbekend!
  Probeer niet in de toekomst door te dringen. Profetieën zijn niet voor jullie. Wees nederige volgelingen te midden van de massa. Leef met Mij. Overpeins Mijn Woorden, Mijn daden. Al gauw zul je merken dat er zich steeds meer gelegenheden voordoen om over Mij te spreken. Forceer ze niet. Ze zullen voortkomen uit de drang naar innerlijke groei en niet uit uiterlijke aandrang.

  San, deze media website : DirksVisie vind ik ook een: moderne Christelijke gemeenschap, waardoor mijn Christelijk geloof zich steeds meer verdiept heeft, mede dank zij de vele reactie-schrijvers. Hub.

 16. Avda zegt:
  Geplaatst op zondag 9 februari 2014 om 11:03

  Ik had altijd al een probleem met die “schapen en bokken”… tot daarnet, toen ik uw titel las, beste
  Dirk = “hoor jij bij de schapen of de bokken?” Nu weet ik het: “schapen” zijn zij die de herder in alles volgen en “bokken”: zij die eigenzinnig voorthuppelen… tja , dit zal maar 1 uitleg zijn, maar ik ben er blij mee! Verder is mijn ervaring dat ik meestal nadien pas merk wat de Heer door mij doet bij de onwetenden. En er zijn er veel rondom ons en om die te bereiken moet ik stap voor stap doen wat Hij mij geeft te doen, ook al begrijp ik niet direkt wat het zal uitwerken. Dit is toch onze opdracht: “ga en maak Mij discipelen”. Ik las psalm 60 vanmorgen (= ook psalm 108) over de banier die de Heer gaf aan hen die de Heer vrezen “om zich bijeen te scharen vanwege de boogschutters, opdat Uw geliefden ten strijde toegerust zijn”. Die Banier wil ik hooghouden zodat nog velen zich bij ons
  scharen en behouden worden, want dat is de wil van onze liefhebbende Vader in de hemel. Een gezegende week wens ik iedereen.

 17. albet glazenburg zegt:
  Geplaatst op zondag 9 februari 2014 om 13:24

  Als de gelovigen voor de Rechterstoel van Christus verschijnen krijgen zij al dan niet kronen als
  beloning. Behouden zijn zij zonder meer. Zonder kronen behouden als door vuur heen.
  De schapen en de bokken hebben geen betrekking op de gelovigen behorende tot de gemeente.
  De gemeente is al veel eerder opgenomen.

 18. Lies zegt:
  Geplaatst op zondag 9 februari 2014 om 18:08

  Beste Dirk,
  Ik geloof dat Jezus zoals het staat in Mattheus 25 wil zeggen dat er een scheiding komt tussen de ware Christenen en de naam Christenen. De ene groep mensen die de wil van de Vader heeft gedaan en de andere groep die alleen voor zichzelf geleefd hebben en geen oog hebben gehad, in de eerste plaats wat God van hen wilde hoe zij zouden leven en ook niet betrokken waren bij hun naaste. Het is een zeer ernstige boodschap en heel erg goed om je zelf af te vragen: doe ik vandaag wel wat God van mij vraagt. Maar andere kant we moeten ook niet in de stress schieten, maar ontspannen zijn zoals God wil dat Zijn kinderen zullen leven voor Zijn aangezicht.

 19. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 9 februari 2014 om 21:46

  Sjalom Hub

  Ik probeer een antwoord te geven op je vraag. Beter zou zijn geweest: de uitgestrekte hand naar de gelovigen en niet het opgeheven vingertje die helaas in alle kerken voorkomt. De dwalingen die in de loop van de eeuwen in kerk zijn binnengeslopen zijn een gesel geworden voor de gelovigen. Men mocht niet uit de Bijbel lezen, stel dat je het verkeerd zou begrijpen en uitleggen. Dat was uitsluitend aan de priester voorbehouden. Wat een aanmatiging en miskenning van de eenvoudige gelovige die honger had naar het Woord. Zij die in voorgaande eeuwen leefden moesten het er mee doen. De eenvoudige kerkganger wist niet beter en ging er vanuit dat het wel goed zat. Het dreigende vingertje heeft indirect een functie gehad: let op je moet binnen de perken blijven en netjes leven. De ene parochie stelde het ruim, de andere zeer krap. Binnen dat kader moet je denken aan jouw voorgeslacht, die de Bijbelse boodschap ontbeerde en het helaas moest doen met de zeer beperkte kennis van de geestelijke leiders. (Roofridders kochten een bisschopzetel vanwege hun verloren hoogwaardigheid bij het volk) Kan daar iets goeds uit komen? Kruisvaarders beriepen zich op uitspraak van de geestelijkheid. Dat was niet gebaseerd op de Bijbel.

  De verantwoordelijkheid van de dwaling komt voor de volle 100% op de hoofden van de kerk neer. Nog steeds zijn die misstanden zichtbaar en nimmer herroepen. Predikanten zijn in de ogen van de moederkerk nog steeds lekenvoorgangers en voldoen niet aan de eis van priester. Dat is raar, het priesterschap is primair gegeven aan het Joodse volk, plagiaat en diefstal is dat.

  De afgescheiden kerk van Rome heeft veel dwalingen aan de kaak gesteld. Plaats ik de houding van de hedendaagse kerk naar de eerste eeuw van de gangbare jaartelling dan zijn er nog heel veel zaken die geschrapt moeten worden. De afgescheiden kerken bevatten ook vele heilige huisjes en opgeheven vingertjes. We leren in de Bijbel om op een koninklijke weg met elkaar om te gaan. Met een uitgestrekte hand en een bemoedigend en opbouwend woord bereiken we meer dan belerend op te treden.

 20. Pierre zegt:
  Geplaatst op maandag 10 februari 2014 om 10:05

  Als je je leven hebt gegeven aan de Here Jezus in zijn totaliteit behoor je tot zijn gemeente.
  Of je wel of niet naar een kerk gaat, maar het is beter dat je wel gaat omdat Jezus zegt waar er 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn ik in hun midden ben. Daarbij is het belangrijk dat je je leven kunt delen met andere broeders of zusters. Tevens ben ik er van overtuigd dat Jezus is gestorven voor ieder mens, niemand uitgezonderd, het was en is het volmaakte offer voor God, alleen heeft de mens de vrijheid of hij tot God dan wel tot Satan wil behoren. Als hij kiest tegen God, zal zijn of haar naam uit het boek des levens gewist worden waarin hij/haar geschreven staat.

 21. David zegt:
  Geplaatst op donderdag 15 maart 2018 om 16:28

  Je gaat hier toch flink de fout in, Dirk. Wat jij zegt is:
  Christenen en ongelovigen staan voor de troon en worden geoordeeld op basis van hun goede daden voor andere christenen (want je zegt dat Jezus broeders alleen maar op christenen slaat).

  Hoe onlogisch is dat? De ‘broeder’ kan toch niet zelf voor de troon staan? Zeker als je beseft dat er geen oordeel zal zijn voor christenen. Hartstikke mooi dat je de linkse kerk hier volgt, maar de logica klopt niet.

  Ik blijf liever bij de uitleg dat het wel degelijk om volken gaat en om hun houding ten opzichte van Israël. En dit is dus niet het individuele oordeel, maar hier wordt bepaald welke volken we zullen kennen in het Vrederijk. En er staat volgens mij dus één volk niet voor de troon, maar er naast: het Joodse volk.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden