Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Volk zal opstaan tegen volk (26 reacties)

Geplaatst op donderdag 20 februari 2014, 14:07 door Dirk A A

Wellicht kent u de woorden ‘Volk zal opstaan tegen volk’ uit Mattheus 24:7, in de eindtijdrede van de Here Jezus. Het gaat hier niet om oorlogen van het ene land tegen het andere, maar om strijd van het ene volksdeel tegen het andere, in hetzelfde land. Juist dit zien we steeds vaker gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan Oekraïne, Syrië, Egypte, Nigeria, Soedan, de Centraal Afrikaanse Republiek en niet te vergeten Noord-Korea. Het zijn signalen dat de komst van de Here Jezus dichterbij komt.

Oekraïne
Prominent in het nieuws zijn nu de heftige protesten en gevechten in Oekraïne. Wat is er toch aan de hand in dat land? Het oostelijke deel van Oekraïne voelt zich verbonden met Rusland, het westelijke deel met Europa. De president, Janoekovitsj, is een pion in de handen van de Russische president Poetin. De situatie is bijzonder gecompliceerd. Het zijn niet alleen Oekraïners, die het tegen elkaar opnemen, maar er vechten ook Russen mee en allerlei extremistische groeperingen.
De christenen in Oekraïne roepen dringend op tot voorbede. Soms keren demonstranten zich ook tegen hen. Ze bidden om bescherming, ze bidden om herstel van de vrede, ze bidden om openheid voor het Evangelie.

Speciale aandacht vraag ik voor de 300.000 Joodse mensen die nog in Oekraïne wonen. Het is wonderlijk, God gebruikt de huidige onrust om velen in het hart te geven dat de tijd is aangebroken om definitief naar Israel te gaan. Ik moet hierbij denken aan Jeremia 16:16, waar wordt gesproken over de jagers, die de Joodse mensen zullen opjagen naar Israel. God brengt Zijn volk thuis, en daar kan Hij opstanden en strijd voor gebruiken.
Gods Woord zegt dat er niemand zal achterblijven, zoals we kunnen lezen in Micha 2:12: ‘Ik zal u, Jakob, zeker verzamelen, geheel en al. Ik zal het overblijfsel van Israel zeker bijeenbrengen. Ik zal het samenbrengen als schapen van Bozra, als een kudde midden in zijn weide. Hat zal er gonzen van de mensen.’

Noord-Korea
Ook in Noord-Korea zien we dat volk opstaat tegen volk. Het ene deel van het volk controleert het andere deel. Naar aanleiding van een rapport van een VN-commissie werd de afgelopen week in de media volop geschreven en gesproken over de dramatische situatie in het land, over de verschrikkingen in de kampen, waar tienduizenden mensen op een gruwelijke wijze de dood worden ingejaagd.
De enige religie die is toegestaan, is de verering van de Noord-Koreaanse leiders. Het vermoeden dat iemand christen is, is al voldoende om ‘voor altijd’ in een kamp te verdwijnen.

Eigenlijk is het wel bizar te zien dat de wereld toe blijft kijken naar wat er in Noord-Korea gebeurt. Waarom worden er geen zware sancties opgelegd aan het dictatoriale bewind?

Afgelopen zondag werd in Noord-Korea de Australische zendeling John Short opgepakt, omdat werd vermoed dat hij in het land was om te evangeliseren. Hij had christelijke teksten bij zich in de plaatselijke taal. Zijn vrouw Karen Short vertrouwt erop dat haar man in Gods handen is.
Vorig jaar werd Kenneth Bae, een Amerikaanse christen van Koreaanse afkomst, opgepakt toen hij in Noord-Korea was. Hij is inmiddels veroordeeld tot 15 jaar werkkamp. Ook hij werd beschuldigd van evangelisatie, wat wordt gezien als een poging om de staat omver te werpen.

Soms wordt gedaan of de Noord-Koreaanse christenen zielig en zwak zijn, maar dat is beslist niet het geval. Dwars door de verdrukking en vervolging heen maakt de Here hen krachtig en sterk.
Bidt u mee voor Noord-Korea, voor de christenen, maar ook om een ommekeer van de situatie in het land.

Syrië
Ook in Syrië is de situatie buitengewoon ernstig. In dit land vecht eveneens het ene deel van het volk tegen het andere deel. In heel het Midden-Oosten zie je botsingen tussen de twee hoofdstromingen in de islam, de sjiieten en de soennieten. Veel buurvolken van Israel hebben zo de handen vol aan de strijd in eigen land, dat ze voor Israel steeds minder een bedreiging vormen. Wie twijfelt aan de gewelddadigheid van de islam, moet zich maar eens verdiepen in de strijd tussen beide stromingen.

Met name christenen hebben het buitengewoon zwaar in Syrië. De islamitische terroristen richten zich in hun strijd bij voorkeur op de christenen. Velen van hen zijn gevlucht, velen zijn gedood, maar sommigen blijven op hun post om hun getuigenis te laten horen, om mensen in nood bij te staan. We bidden ook voor hen.

Nigeria
Ook in het noorden van Nigeria is het crisis. Daar zijn het met name de terroristen van de terreurgroep Boko Haran die er een behagen in schijnen te hebben om onschuldige mensen, veelal christenen, te vermoorden.
Dat is onmenselijk, dit is duivels. Aangrijpend zijn de getuigenissen van veel christenen in dat gebied. Ze zijn bang, jazeker. Ook deze zondag kunnen de terroristen de kerk weer binnenvallen en dood en verderf zaaien.
Deze christenen bidden voor hun vervolgers. Zelf zijn ze niet bang om te sterven. Ze weten dat ze dan zullen leven, eeuwig leven. Ze maken zich juist zorgen over de moordenaars. Als zij sterven en de Here Jezus nog niet kennen, zullen ze voor eeuwig verloren gaan. Ze bidden om hun bekering. We bidden met hen mee.

Gebed
Deze opsomming is verre van volledig. Heftige conflicten tussen bevolkingsgroepen zijn er in veel meer landen, zoals Soedan, Egypte, Irak, Afghanistan, Pakistan en vele andere landen.

‘Here God, ontfermt U Zich over deze wereld in nood. Wees allen, waar ook ter wereld, die U kennen en liefhebben genadig, Here, stop de strijd. Tegelijk weten we uit Uw Woord, dat de eindtijd zwaar zal zijn en dat alles wat beschreven is, spoedig zal geschieden. Here, geef de vervolgden alles wat ze nodig hebben, bekeer vervolgers, breng het Joodse volk, Uw volk thuis en wees ook ons genadig. We prijzen Uw grote Naam en stellen ons vertrouwen op U alleen. Amen.’

Dirk van Genderen

26 Reacties

 1. Ard Visser zegt:
  Geplaatst op donderdag 20 februari 2014 om 15:21

  Amen,het gebed van een rechtvaardige vermag veel, Halleluja. Laten wij bidden zodat er muren verbroken worden zowel in de natuurlijke als in de geestelijke wereld.

 2. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 21 februari 2014 om 7:16

  Dat hakt er stevig in deze week met al die oorlogen. Matth. 24:6 En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al [die] dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.
  Met internet zitten wij er met onze neuzen bovenop en dan vraag je je toch wel eens wat af. Nederland heeft Jezus Christus bij het grof vuil gezet en is geen zelfstandige natie meer (EU), de gerichten en oordelen gaan echt niet aan ons voorbij.
  Zoals u weet heb ik nagedacht over een soort politiebescherming. Maar juist daar kun je vervolging verwachten, als de politiemensen kiezen voor korte termijn winst in de macht van het beest of de Sharia, en niet willen leven in de Wetten van Christus.
  “We prijzen Uw grote Naam en stellen ons vertrouwen op U alleen.” zegt Dirk. Dat is een goed advies. De Heer is bij machte om oneindig veel meer te doen dan wij kunnen bidden of verwachten. Laten wij daarom ernst maken met de heiliging, zoals dat in de Hebreeënbrief staat geschreven. Hebr. 12:14 Jaagt den vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand den Heere zien zal.

 3. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 21 februari 2014 om 9:52

  Als wij dit allemaal zien dat het voor Christenen steeds moeilijker wordt leven wij dan nog voor de dingen van deze wereld of houden wij rekening met een komende vervolging? Waar hebben wij onze hoop op gezet? Hoe is het gesteld met onze prioriteiten? De zogenaamde prosperity-gospel maakt Christenen in het Westen kwetsbaarder in geval van openlijke vervolging en zal ze doen vallen wanneer het daadwerkelijk tot een openlijke vervolging komt in Nederland. We moeten rekening mee houden dat we serieuze tegenstand gaan krijgen, alleen omdat wij Christenen zijn. Als Jezus roept om Hem te volgen, is dat ook om voor Hem te lijden. Het is niet om steeds theekransjes te houden en te babbelen over de laatste mode. Daar gaat het dan al lang niet meer over. Het gaat over het Woord te kennen en daarnaar te leven. En over met elkaar over geestelijke zaken te praten: over Zijn woord en wat dat betekent in ons leven. Dat de Here Jezus echt centraal gaat en moet staan in ons leven.

 4. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 21 februari 2014 om 15:40

  Allemaal van te voren bedacht door de Illuminatie, om zo de chaos te scheppen van waaruit de Nieuwe Wereld Orde moet voortkomen. In Noord-Korea wordt de Nieuwe Wereld Orde van satan in de praktijk al getest. Reken er maar op dat wij hier in Europa binnen enkele jaren ook met zulke Noord-Koreaanse toestanden te maken zulen krijgen wanneer de antichrist regeert.

  Timmermans, Rutte en Schippers doen niets aan deze wantoestanden in Noord-Korea, omdat zij zelf hoogstwaarschijnlijk al weten dat wij dit ook in Europa zullen krijgen, Rutte gaat niet voor niets naar de geheime Bilderbergconferenties.

 5. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 februari 2014 om 17:32

  Wat geweldig dat Jezus en Zijn Vader God, ons altijd reeds voor het onheil over de mens komt ernstig waarschuwt. Maar omdat Zijn komst lang op zich laat wachten, vallen de 10 wachtende maagden óók in slaap. De roep van: ,,de Bruidegom komt” maakt hen weer wakker. Laten we de sluimering niet liefhebben, of in slaap laten sussen; of bezig zijn mededienstknchten te gaan slaan, en gaan eten en drinken (theekranjes te houden, zoals San dit benoemde). Dan zal onze Heer komen op een uur dat we Hem niet verwachten, en zullen het loon der trouwelozen ontvangen.
  Het is hier, en nu, meer dan ooit tevoren, tijd om de hand aan de ploeg te slaan, nog is het land van ons. Wanneer de nacht komt waarin niemand meer werken kan, is het voorgoed TE LAAT. Wanneer we eerst Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid EERST zoeken, zal de rest (waar het zoeken der heidenen naar uitgaat) ons bovendien geschonken worden. En éénmaal mogen we dan uit Jezus mond horen het WELGEDAAN. Laten we ons niet laten afhouden van Zijn opdracht om een lichtend Licht en een zoutend zout te zijn. Blijf volhardend in de strijd, zodat het loon, dat ons wacht ons niet ontgaat.

 6. Lies zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 februari 2014 om 17:40

  Dirk, heel hartelijk bedankt voor het commentaar deze week, voor de heldere uiteenzetting: Volk zal opstaan tegen Volk. Ook in Nederand wonen veel verschillende volken. Ik hoop dat we met deze volken (etnische minderheden, waaronder veel islamieten)in vrede zullen samenleven en dat zij tot geloof in Jezus de Messias zullen komen, alleen dan is de vrede hier in Nederland gegarandeerd.

 7. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 februari 2014 om 18:11

  God leert mij door Zijn Woord niet vanuit angst te leven, maar vanuit vertrouwen op Hem.
  Leven bij de dag omdat elke dag ook genoeg heeft aan zijn eigen kwaad.
  Ik wil me juist ook vanuit het besef dat hij met die opdracht het beste met Zijn kinderen voorheeft niet bezighouden met samenzweringstheorieën en ook niet met angst voor wat ons mogelijk in de toekomst te wachten zou kunnen staan. In Zijn Woord belooft God mij dat Hij onder alle omstandigheden voor mij zorgt. Als ik op Hem vertrouw zal Hij mij de kracht geven die ik op dat moment nodig heb.
  En dan zal ik onder bepaalde omstandigheden wellicht veel meer kunnen verdragen dan ik nu ooit voor mogelijk zou houden.
  In dat alles lees ik ook dat ik mag bidden voor de koning, voor de bestuurders van ons land opdat we een stil en rustig leven mogen leiden. Dat versterkt mijn vertrouwen dat God voor mij zorgt des te meer. Ik weet zeker Hij komt spoedig. Mijn leven is veilig geborgen bij Hem.

 8. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 februari 2014 om 20:03

  Wat mij opvalt is, dat de meeste Nederlanders nog denken, dat de vervolging van christenen hier niet plaats zal vinden…. Zelfs na het voorproefje wat we meemaakten in de laatste wereldoorlog, dat heel veel mensen in ons (toen) “christelijke” Nederland, binnen een paar jaar meewerkten aan de vervolging van Joden. We moeten ons niet verbeelden, dat de christenen in het westen verschoond zullen blijven van de vervolging die komt. Wat we ook in 1940 zagen, dat de “omslag” binnen een jaar werkelijkheid werd, zo kan het ook in Nederland heel snel gaan, misschien binnen een maand. Hoeveel christenen hebben hun lampen gevuld met olie om tijdens de verdrukking te kunnen volharden? Ook de “wijze maagden” hebben geslapen, maar ze waren tenminste voorbereid.
  Dat het komt schrijft ook Johannes: Joh. 15: 20 “Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.” Wie zal van ons, die dit lezen, “volharden” als het echt moeilijk wordt? Als – omdat je christen bent – geen eten kunt kopen??
  Openbaring 13
  “16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
  Jacobus 1: 12
  “Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.”

 9. Tru zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 februari 2014 om 22:18

  Vanmiddag hoorde ik dat de IND tegen een uitspraak van een rechter in is gegaan en drie Noord Koreaanse gevluchte vrouwen terug wil sturen.
  BID ALSJEBLIEFT VOOR DEZEN!!!!!!!!!
  Nederland is zo heftig, er is hier voor moslims alle plaats maar de christenen worden terug gestuurd naar alle landen!!!
  Nederland is echt heel erg in deze beslissingen.
  Bid voor de IND dat deze organisatie gaat veranderen met name dat ze de gevluchte Christenen die naar Nederland zijn gekomen zullen loslaten.
  We zouden als christenen moeten opstaan tegen het vele onrecht wat hier heerst maar iedereen zit maar als makke schapen ja en amen te zeggen op onrecht.
  Kom op zeg wanneer gaan wij opkomen voor het recht voor de onderdrukten en tegen machthebbers die fout doen?
  Opstaan en je mond openen altijd, geen compromis. Laat zien waar je in Christus voor staat en doe wat!! We mogen strijden tegen onrecht hoor!!
  Gods zegen voor jullie bidders!

 10. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 februari 2014 om 23:02

  Sjalom,

  De situatieschets van Dirk lijkt verontrustend en is dat ook. Aan de andere kant klinkt voor hen die het Woord van G’d kennen ook een vertroosting en bemoediging. Al deze zaken gaan onze Nederlandse deur niet voorbij. Op een wat meer subtielere wijze zien we dat de vrijheid van geloof in G’d op de proef wordt gesteld. Men moet meelopen in het maatschappelijke proces en een ieder moet het ding van de overheid gewoon opvolgen. Er zijn nu eenmaal destructieve krachten aanwezig die slechts een belang dienden: een totale controle. Natuurlijk wordt dat netjes verpakt in wetten en regels. Strenge sancties staan te wachten als het oerwoud van regels totaal ondoorzichtig wordt. Vanuit de chaos die dan ontstaat zullen tegenkrachten opstaan. We zien dat proces in het buitenland op gang komen. In Nederland waart nog steeds de geest van de koopman en de dominee. De laatste verliest meer terrein. Wie kunnen we nog vertrouwen zullen velen zich afvragen. Anderen keren zich tegen G’d omdat Hij niet ingrijpt en verlaten teleurgesteld de kerken.

  Is dat dan het sombere perspectief of is er meer? Weten en beseffen we niet dat G’d ons in deze tijd heeft geplaatst. G’d wijst ons de weg vanuit Zijn Woord die ons eenvoudig meedelen hoe het zal gaan. Niet als een spoorboekje maar wel als een houvast met een belofte dat het nog maar een korte tijd zal duren. Dat alleen geeft ons vreugde om voort te gaan ook door deze zware tijd heen. Zaken die vroeger ondenkbaar waren worden nu van gelovigen geëist: abortus, euthanasie enzovoort.

  Nu is het zaak om te volharden tot het einde toe. We kunnen bezwijken door de grote druk die naar ons toekomt. We mogen ook verwachtend uitzien en aan G’d vragen om ons kracht te geven om vol te blijven houden. Zouden gelovigen zich niet moeten verenigen om wegen te zoeken als men niet meer regulier voedsel zou kunnen kopen.

  Met deze wetenschap dienen we de hand aan de ploeg te slaan nu het nog kan. G’d geeft ons die kans!

 11. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 februari 2014 om 23:20

  Waarom reageren de christenen in Nederland niet, Tru???????? Of is iedereen christen privé?? Moeten zij Matt. 25 niet eens gaan lezen???

 12. maartje zegt:
  Geplaatst op zondag 23 februari 2014 om 0:18

  We blijven bidden voor mensen die vervolgd worden om hun christen zijn en danken God dat wij hier tot nu voor bewaard zijn. Denk aan onze kinderen wat die nog mee zullen maken. Laten we bidden zonder ophouden, allemaal.

 13. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op zondag 23 februari 2014 om 10:30

  Ernst en ook anderen, als ik voor mijzelf spreek is het niet dat ik me niet voor kan stellen dat vervolging hier ook op grotere schaal plaats zou kunnen gaan vinden. Ik geloof alleen niet in het nut er nu op de een of andere manier rekening mee te moeten houden, me er op wat voor manier ook op voor te moeten bereiden. Het brengt mij ook niets als ik alle mogelijke rampscenario’s voor mijn kinderen in de toekomst ga bedenken. Verdriet brengen zulke overwegingen me en beklemming. Onmacht. En ik denk dan ook dat de Heer ons zeker ook daarom wil beschermen tegen teveel zorgen. Alleen Hij weet wat de toekomst brengt en heeft ons daarin ook het gebed gegeven. Alles is in Zijn hand. Het is die hand die ik vast wil grijpen. Het is die hand die mij, onder alle omstandigheden, veilig thuis zal brengen. Bij Hem weet ik me veilig. Wat een zegen!

 14. martha de Lange zegt:
  Geplaatst op zondag 23 februari 2014 om 10:54

  Ja, volk zal tegen volk opstaan. Wat zo vreemd is dat het rondom Israel een grote woelende, kolkende oorlogsbrei is en in Israel is het rustig en leeft en werkt iedereen voor de boterham (men is natuurlijk in opperste waakzaamheid) maar de bevolking leeft het leven van alledag.
  Dat zou de wereld toch iets moeten zeggen!!
  Heerlijk om met een klein gezelschap op 4 maart af te reizen naar Israel en te genieten van het gevoel van samenzijn met de kinderen Israel’s.
  Het maakt mij blij dat er zoveel gebed vanuit Nederland voor God’s troon komt.

 15. rene postma zegt:
  Geplaatst op zondag 23 februari 2014 om 11:16

  Beste Tru.

  Waar kan ik dat terug vinden, over de drie gevluchte vrouwen uit noord Korea.

  Vr gr Rene.

 16. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zondag 23 februari 2014 om 16:23

  @Ernst van Olffen zegt:

  “Wat mij opvalt is, dat de meeste Nederlanders nog denken, dat de vervolging van christenen hier niet plaats zal vinden…. Zelfs na het voorproefje wat we meemaakten in de laatste wereldoorlog, dat heel veel mensen in ons (toen) “christelijke” Nederland, binnen een paar jaar meewerkten aan de vervolging van Joden. We moeten ons niet verbeelden, dat de christenen in het westen verschoond zullen blijven van de vervolging die komt. Wat we ook in 1940 zagen, dat de “omslag” binnen een jaar werkelijkheid werd, zo kan het ook in Nederland heel snel gaan, misschien binnen een maand.”

  Wat moet er dan gebeuren alvorens in ons land wij christenen openlijk vervolgd zullen worden? En kunnen wij dan vervolging verwachten vanuit de homobeweging en de aanhangers van het radicale Islam? Of dat er na nieuwe verkiezingen een antichristelijk kabinet komt met D66?

 17. Lies zegt:
  Geplaatst op zondag 23 februari 2014 om 17:54

  Troost Mijn Volk,
  Bedankt voor uw reactie op deze website. Ik geloof ook dat God ons in deze tijd heeft geplaatst en ons de weg wil wijzen vanuit Zijn Woord en dat het nog een korte tijd zal duren voordat Jezus de Messias zal terugkomen zoals Hij beloofd heeft in Zijn Woord.
  In Openbaring 3 vers 10 kunnen we lezen over de wederkomst van Jezus waar geschreven staat: Omdat gij het bevel hebt bewaard om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoeding; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Dat is een geweldig perspectief! Om Hem te zien van aangezicht tot aangezicht!

 18. Anna zegt:
  Geplaatst op zondag 23 februari 2014 om 18:54

  ` Moi,
  Of dat er na nieuwe verkiezingen een Christelijk kabinet komt met ChristenUnie SGP?, zou zo maar
  kunnen, voor God is niets te wonderlijk! Bidt u allen met me mee voor dit wonder?

 19. Dirk zegt:
  Geplaatst op zondag 23 februari 2014 om 21:16

  Onderstaande boodschap kreeg ik toegezonden, met het verzoek deze te plaatsen.

  Met vriendelijke groet,
  Dirk van Genderen

  De wereld heeft hard nodig, dat JEZUS –leer (de bijbel) door zijn volgelingen daadkrachtig in praktijk gebracht wordt, door deze Voor te Leven.
  Want ZIJN – liefde, ZIJN – vrede, ZIJN – kracht en blijdschap moeten weer zichtbaar worden in deze wereld, vóór ZIJN-Wederkomst!
  Wij Christenen, zullen daarom in ÉÉNHEID met Jezus-Christus, (de oecumenische-gedachte), ons Christen-zijn méér moeten laten zien, horen en daadwerkelijk in praktijk brengen, met onze gegeven talenten en gaven Gods, ieder op zijn goede plek, om het beste uit zichzelf te halen, vooral buiten de kerkgebouwen in het “Open-Veld” op welke plek wij ook komen of gaan. Niet-gelovigen bekeer je, niet door alleen de bijbel Voor te LEZEN, maar vooral door de bijbel Voor te LEVEN. PRAKTIJK-Christenen zullen wij moeten worden, ook wereldwijd, al is het maar door gebed en of financiele steun aan het wereldwijde-zendelingenwerk, de wereldwijde bijbelverspreidende organisties, de wereldwijde Christelijke mediakerken, etc.
  Zo kunnen wij Indirect meewerken aan Gods Vredesrijk. Ook in de politiek, want daar worden de belangrijke (ethische en moralistische) beslissingen genomen.
  Laten wij “levende-stenen” zijn voor Gods Tempel: De wereldwijde Gemeente van Jezus-Christus en “Front-soldaten” zijn voor Gods-Vredes-Rijk dat komende is. Door te leven en en te handelen naar de Geest van de bijbel, zoals Jezus het ons 2000 jaar geleden heeft verkondigd en voor-geleefd!
  Hij heeft ons de wil van de Vader geopenbaard en ons Zijn Geest nagelaten, die ons wil bezielen en ons leiden zal op onze pelgrimsreis door dit aardse leven.
  Dan aanvaard je ook in vol vertrouwen, iedere dag, de eindtijd-profetieën, die steeds zichtbaarder worden in deze wereld. En zo beleef je in vrijheid en blijheid de wederkomst van Jezus.

  De boodschapper

 20. Tru zegt:
  Geplaatst op zondag 23 februari 2014 om 23:07

  Hoi René,
  Uit betrouwbare bron van een christen, asielzoekster.
  Zij kent ze uit het asiel zoekerscentrum, noorden van het land.

  En Ernst,
  je hebt gelijk Mattheüs 25 gelezen.

 21. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 23 februari 2014 om 23:21

  Sjalom allen,

  Israël een oase onder de volkeren!

  O G’d laat mij stil zijn tegenover mijn vijanden, zijn woorden uit het Joodse ochtendgebed. Daarmee wordt concreet gemaakt dat er vijanden zijn. Hoe moeten wij onze vijanden plaatsen in deze tijd? Als we deze veroordelen zegt dat meer van onszelf dan over de ander. Hoe gaan we met anderen om? Ten diepste is de mens geneigd tot alle kwaad en voordat we er erg in hebben verheffen wij ons boven de ander en maken we uitsluitend een keuze voor ons eigen goede gedrag. Waaraan is dat goede gedrag aan getoetst? Zijn wij vaak zelf niet onze eigen keurmeester.

  Het probleem zit dieper dan we denken. Hoe vaak hoor je niet wat is hij/zij toch zo onvergeeflijk. Het is mij te kort door de bocht om de Bijbelse uitspraak over vergeving toe te passen. Daar komt meer bij kijken iedere schade dient volgens het Toragebod vergoed te worden. Dan kom je dichter bij de kern van het vergeven. Zou het vergeven voor de volkeren dan anders zijn?

  Het is de mondige moderne mens die het zonder G’d wil stellen. Kerken lopen leeg, harten worden kil, gezinnen worden uiteengedreven. Wat is de oecumenische drijfveer om samen verder te gaan? Zoeken we een machtsblok om daarmee tegenwicht te geven? Nee toch! Dus dan maar iedereen op zijn/haar geloofsgemeenschap? Het lijkt mij goed om eens grondig te onderzoeken hoe de dagen van Yeshua waren en op welke wijze het evangelie toen de wereld inging. In veel gemeenten was tegenstand en wanorde te bespeuren tegen de discipelen. Groei bracht verheffing teweeg in plaats van vrede en diepgang. Samengaan? Ja, maar dan vanuit een goede basis: het heilzame Woord van G’d.

  Ik weet dat het heel veel opoffering kost, dat er vele zaken heroverwogen moeten worden, ingenomen standpunten geijkt zouden moeten worden aan de Bijbel. Dat vergt van velen heel veel inspanning en kost tijd die we niet ter beschikking hebben. Toch is dat de aangewezen weg die ons enerzijds beschaamd maakt over ons verleden, en anderzijds een groot perspectief bieden!

 22. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op maandag 24 februari 2014 om 6:35

  Boodschap no. 19 is van Hub, zou ik durven stellen. Maar nu even iets anders. Als je, werkend in het koninkrijk van God, systemen ziet wegvallen in wat alleen maar de Wederkomst kan zijn, de Volmaakt Vervulde Wet, wil je dat dan niet vol blijdschap delen met je br. en zusters?
  “En zo beleef je in vrijheid en blijheid de wederkomst van Jezus”, zegt de boodschapper.
  Is niet toevallig, wij beleven deze gigantische ontwikkelingen in geest en waarheid, de HEER strijdt voor ons! En voor het overige, houdt u verre van vals gerucht. Peter Schilperoord

 23. J.Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op maandag 24 februari 2014 om 14:14

  De Heere Jezus Christus heeft Zichzelf in het verleden geopenbaard aan een groep gelovigen met de volgende woorden:
  “IK heb het bevel niet gegeven om het Romeinse Rijk te vernietigen. Ik gebood Mijn volgelingen berouw te hebben en Mijn Weg te volgen. En uiteindelijk werd door hun reinheid het Romeinse Rijk verbroken. Daarom zeg Ik je heden: Heb berouw en volg Mij – en het Kremlin zal vallen.”

  We weten inmiddels dat het Kremlin een aantal decennia geleden gevallen is, niet door kracht, niet door geweld, maar door de Heilige Geest. Daarom zal voor de ware GEMEENTE van Jezus Christus, die vol is van de Heilige Geest, alle dingen mogelijk zijn.

 24. J.Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 25 februari 2014 om 11:17

  Noord-Korea staat wereldwijd regelmatig in de volle aandacht van velen.
  Maar volgens mij is minder bekend bij de meeste gelovigen dat de hoofdstad van
  Noord-Korea , Pyongyang genaamd, in de pre-communistische tijd van Korea, bekend
  stond als het Jeruzalem van het Verre-Oosten !!
  Ook weet men over het algemeen niet dat voorvaderen van de huidige Noord-Koreaanse
  dictator in de pre-communistische tijd het evangelie van Jezus Christus verkondigd
  hebben. Dit bewijst dat de anti-christ iemand is die vroeger pro-christ is geweest.

 25. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op woensdag 26 februari 2014 om 10:40

  De eindtijd-profitieën zien wij wereldwijd, zich in een versneld tempo voltrekken. De wereld staat in brand. Volk tegen volk, maar in feite zijn het Godsdienst-oorlogen. Zelfs in Nederland komen de Christenen al onder de “grote verdrukking” te staan. Het is dus : 5 voor 12 , voor ZIJN-Wederkomst. Laten wij ons daarom “wapenen” voor de beslissende eindstrijd. Hub.

 26. W.Haan. zegt:
  Geplaatst op woensdag 26 februari 2014 om 15:36

  Hoe dicht we misschien al bij de eindtijd zijn, hoorde ik op Zondag 16 Februari in een Zoeklicht preek van ds. Niemeyer. Hij vertelde dat ons Ibannummer 18 vakjes heeft….. 3 keer 6. Is dit waar de bijbel ons in Openbaring 13 voor waarschuwt???

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden